wielopostaciowość definicja
Słownik Wielopostaciowość definicja. Czym jest albo roślin należących do tego samego gatunku; 2.

Czy przydatne?

Definicja Wielopostaciowość

Co oznacza WIELOPOSTACIOWOŚĆ: 1. zdarzenie występowania różnych postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego o tym samym składzie chemicznym w dwu albo więcej odmianach, różniących się budową wewnętrzną (strukturą), postaciami krystalograficznymi, właściwościami fizycznymi i niektórymi właściwościami chemicznymi; polimorfizm

Czym jest Wielopostaciowość znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Widełki:
Słownik ruchoma część aparatu telefonicznego, na której leży słuchawka; 3. przyrząd, urządzenie w kształcie wideł; 4. obiekt konstrukcyjny w formie pręta zakończonego rozwidleniem, najczęściej o dwu zębach wielopostaciowość.
Co znaczy Wyderka:
Słownik 1. zwierzę drapieżne z rodz. kun o cennym futerku; 2. w dawnej Polsce kupienie majątku z zapewnieniem dawnemu właścicielowi prawa wykupu wielopostaciowość.
Co znaczy Witać:
Słownik 1. pozdrawiać kogoś przy spotkaniu wyrazem albo gestem, wyrażać własne uczucia na skutek czyjegoś przybycia; 2. reagować w określony sposób na widok czegoś, na jakieś wydarzenie wielopostaciowość.
Co znaczy Węgielny:
Słownik 1. związany z miejscem zetknięcia się dwóch ścian zewnętrznych, narożnikiem; 2. związany ze skałą pochodzenia roślinnego wydobywaną z ziemi o przydatności opałowej wielopostaciowość.
Co znaczy Wlew:
Słownik zbiorniku wykorzystywany do wlewania płynów; 2. powolne wprowadzanie do organizmu, dożylnie albo podskórnie, większej ilości określonego płynu w celach leczniczych; 3. kanał, poprzez który przepływa wielopostaciowość.
  • Dodano:
  • Autor: