wielopostaciowość definicja
Słownik Wielopostaciowość definicja. Czym jest albo roślin należących do tego samego gatunku; 2.

Czy przydatne?

Definicja Wielopostaciowość

Co oznacza WIELOPOSTACIOWOŚĆ: 1. zdarzenie występowania różnych postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego o tym samym składzie chemicznym w dwu albo więcej odmianach, różniących się budową wewnętrzną (strukturą), postaciami krystalograficznymi, właściwościami fizycznymi i niektórymi właściwościami chemicznymi; polimorfizm

Czym jest Wielopostaciowość znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wynurzać:
Słownik 1. wydobywać co z głębi, powodować ukazanie się czego na powierzchni; 2. pogrążyć wielokrotnie kogo albo co w czym wielopostaciowość.
Co znaczy Wodnik:
Słownik przebywająca rzekomo w morzach, jeziorach, rzekach; 2. wędrowny ptak z rodz. chruścieli, o upierzeniu brunatnym, plamistym, po bokach czarnym z białymi pręgami, zamieszkujący niedostępne mokradła wielopostaciowość.
Co znaczy Wysokość:
Słownik liczony od podstawy w górę, w kierunku pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2. odległość od ziemi, od jakiegoś punktu do punktu znajdującego się w górze; 3. liczba, liczba wielopostaciowość.
Co znaczy Wybuch:
Słownik błyskawicznie przebiegająca reakcja chemiczna ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której towarzyszy powstawanie dużej ilości produktów gazowych, detonacja, gwałtowny przyrost temperatury wielopostaciowość.
Co znaczy Włókno:
Słownik kurczliwe komórki pełniące w organizmie ludzkim albo zwierzęcym określone funkcje; 2. bardzo długie martwe komórki roślinne, ułożone w pasma wzmacniające narządy; 3. surowiec naturalny albo tworzywo wielopostaciowość.
  • Dodano:
  • Autor: