wielopostaciowość definicja
Słownik Wielopostaciowość definicja. Czym jest albo roślin należących do tego samego gatunku; 2.

Czy przydatne?

Definicja Wielopostaciowość

Co oznacza WIELOPOSTACIOWOŚĆ: 1. zdarzenie występowania różnych postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego o tym samym składzie chemicznym w dwu albo więcej odmianach, różniących się budową wewnętrzną (strukturą), postaciami krystalograficznymi, właściwościami fizycznymi i niektórymi właściwościami chemicznymi; polimorfizm

Czym jest Wielopostaciowość znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wapniak:
Słownik 1. skała wapienna w formie zmielonej stosowana jako nawóz sztuczny; 2. jajko przechowywane w wapnie dla zabezpieczenia przed zepsuciem; 3. człowiek stary wielopostaciowość.
Co znaczy Wpust:
Słownik 1. otwór umożliwiający dostanie się, wejście czegoś dokądś; 2. zagłębienie, rowek w bocznej krawędzi jednego elementu wyrobu z drewna, w który wchodzi część wystająca drugiego elementu tego wyrobu wielopostaciowość.
Co znaczy Wybiegać:
Słownik 1. biegiem opuszczać jakieś miejsce, wypadać; 2. bieganiem uzyskać, zdobyć co wielopostaciowość.
Co znaczy Wycinek:
Słownik czegoś, wyodrębniona z większej całości; 2. artykuł, felieton, informacja, ilustracja wycięta z pisma, gazety; 3. tkanka wycięta z żywego organizmu w celu zbadania i rozpoznania dolegliwości; 4 wielopostaciowość.
Co znaczy Węgielny:
Słownik 1. związany z miejscem zetknięcia się dwóch ścian zewnętrznych, narożnikiem; 2. związany ze skałą pochodzenia roślinnego wydobywaną z ziemi o przydatności opałowej wielopostaciowość.
  • Dodano:
  • Autor: