wilczek definicja
Słownik Wilczek definicja. Czym jest owczarków niemieckich, szczenię tej rasy; 3. mały pęd roślinny.

Czy przydatne?

Definicja Wilczek

Co oznacza WILCZEK: 1. młody wilk, szczenię wilka; 2. młody pies z rasy owczarków niemieckich, szczenię tej rasy; 3. mały pęd roślinny

Czym jest Wilczek znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Widełki:
Słownik ruchoma część aparatu telefonicznego, na której leży słuchawka; 3. przyrząd, urządzenie w kształcie wideł; 4. obiekt konstrukcyjny w formie pręta zakończonego rozwidleniem, najczęściej o dwu zębach wilczek.
Co znaczy Wiek:
Słownik stulecie; 2. przeciąg czasu od urodzenia człowieka albo zwierzęcia do danej chwili albo do śmierci, liczba lat od wykiełkowania rośliny do tej pory albo do jej obumarcia; 3. moment wyróżniający się wilczek.
Co znaczy Wakat:
Słownik 1. nie obsadzone stanowisko, wolna posada; 2. nie zadrukowana stronica w książce wilczek.
Co znaczy Wilżenie:
Słownik 1. czynienie wilgotnym, lekkie moczenie; 2. stawanie się wilgotnym wilczek.
Co znaczy Wysnuć:
Słownik 1. wyciągnąć z czegoś nić; 2. ułożyć, stworzyć coś (w myśli) na podstawie czegoś wilczek.
  • Dodano:
  • Autor: