wizja definicja
Słownik Wizja definicja. Czym jest rzeczywistości utworzony poprzez twórczą wyobraźnię; 3. urzędowe.

Czy przydatne?

Definicja Wizja

Co oznacza WIZJA: 1. widzenie, przywidzenie, majak; 2. obraz fragmentu rzeczywistości utworzony poprzez twórczą wyobraźnię; 3. urzędowe oględziny czegoś, na przykład terenu, lokalu, dla zbadania okoliczności przestępstwa albo dla oceny i stwierdzenia czegoś; 4. ogół sygnałów wizyjnych przesyłanych od nadajnika do odbiornika

Czym jest Wizja znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wielopostaciowość:
Słownik występowania różnych postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego o tym samym składzie chemicznym w dwu albo więcej odmianach wizja.
Co znaczy Wietrznik:
Słownik 1. otwór znajdujący się na dachu albo ścianie jakiegoś pomieszczenia, umożliwiający dopływ powietrza; 2. niewielka ruchoma część skrzydła okiennego albo okna stałego, dająca się oddzielnie otwierać wizja.
Co znaczy Wkręcić:
Słownik umieścić, umocować coś w czymś; 2. sprytnie nakłonić, namówić kogoś do kupna, wzięcia czegoś; 3. ulokować, umieścić kogoś na jakimś stanowisku, urzędzie, zazwyczaj używając protekcji, zabiegając o wizja.
Co znaczy Wydobrzenie:
Słownik 1. doprowadzić glebę do stanu żyzności; 2. wrócić do zdrowia, odzyskać siły wizja.
Co znaczy Wybór:
Słownik wybieranie spomiędzy pewnej liczby osób, rzeczy; 2. zespół, zbiór dobranych pod pewnym względem elementów, o, co zostało niektóre; 3. wybieranie kogoś na stanowisko; 4. akcja polityczna mająca na wizja.
  • Dodano:
  • Autor: