wskaźnik definicja
Słownik Wskaźnik definicja. Czym jest w takim przyrządzie; 2. liczba wyrażająca ujęty procentowo.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik

Co oznacza WSKAŹNIK: 1. przyrząd pomiarowy wskazujący stan czegoś albo wskazówka w takim przyrządzie; 2. liczba wyrażająca ujęty procentowo relacja wielkości rozpatrywanych do przyjętej podstawy; 3. to, co ukazuje, ujawnia coś, oznaka, wskazówka, symbol orientacyjny; 4. barwny, organiczny związek chemiczny, który wprowadzony do badanego roztworu, poprzez zmianę swego zabarwienia umożliwia zaobserwowanie punktu końcowego reakcji albo ustalenie jego odczynu

Czym jest Wskaźnik znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wysławiać:
Słownik 1. wychwalać, opiewać; 2. wypowiadać słowami wskaźnik.
Co znaczy Wiara:
Słownik przekonanie, pewność, iż coś jest prawdą, iż coś jest słuszne; ufność, iż coś się spełni, wierzenie w coś; 2. przeświadczenie o prawdziwości dogmatycznych twierdzeń oparte na uznawaniu ich za wskaźnik.
Co znaczy Wersja:
Słownik sposobów przedstawienia danej kwestie; jedno z kilku ujęć, opracowań tego samego utworu literackiego, muzycznego, plastycznego; 2. jedna z kilku różnych stosunku o tym samym wydarzeniu; 3. wariant wskaźnik.
Co znaczy Wiatrówka:
Słownik bluza sportowa, nie krępująca ruchów, zabezpieczająca przed wiatrem, deszczem; 2. broń palna wyrzucająca na małą odległość pociski dzięki sprężonego powietrza; stosowana raczej w sporcie i do wskaźnik.
Co znaczy Wkroczyć:
Słownik się gdzieś, wejść, szczególnie: wejść wolno, uroczyście, poważnie; 2. wejść w granice jakiegoś państwie, rejonu, zająć zbrojnie jakieś tereny; 3. wdać się w coś, wmieszać się w coś, do czegoś wskaźnik.
  • Dodano:
  • Autor: