wskaźnik definicja
Słownik Wskaźnik definicja. Czym jest w takim przyrządzie; 2. liczba wyrażająca ujęty procentowo.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik

Co oznacza WSKAŹNIK: 1. przyrząd pomiarowy wskazujący stan czegoś albo wskazówka w takim przyrządzie; 2. liczba wyrażająca ujęty procentowo relacja wielkości rozpatrywanych do przyjętej podstawy; 3. to, co ukazuje, ujawnia coś, oznaka, wskazówka, symbol orientacyjny; 4. barwny, organiczny związek chemiczny, który wprowadzony do badanego roztworu, poprzez zmianę swego zabarwienia umożliwia zaobserwowanie punktu końcowego reakcji albo ustalenie jego odczynu

Czym jest Wskaźnik znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wieniec:
Słownik kształcie koła, upleciona z kwiatów, liści, kłosów i tym podobne; 2. kolisty element albo szereg elementów nanizanych na coś, związanych, splecionych na kształt koła; 3. poroże jelenia; 4. obwodowa wskaźnik.
Co znaczy Wrąb:
Słownik 1. wgłębienie, rowek, nacięcie w czymś; 2. brzeg, krawędź czegoś, w szczególności brzeg naczynia; 3. wąska szczelina wykonana mechanicznie albo ręcznie w skale, ułatwiająca odstrzelenie kopaliny wskaźnik.
Co znaczy Wymowa:
Słownik 1. sposób wymawiania; 2. sugestywna treść jakiejś wypowiedzi, siła, sposób oddziaływania czegoś; 3. zdolność przemawiania, wysławiania się, sztuka pięknego mówienia, dar słowa wskaźnik.
Co znaczy Wkroczyć:
Słownik się gdzieś, wejść, szczególnie: wejść wolno, uroczyście, poważnie; 2. wejść w granice jakiegoś państwie, rejonu, zająć zbrojnie jakieś tereny; 3. wdać się w coś, wmieszać się w coś, do czegoś wskaźnik.
Co znaczy Wieszczenie:
Słownik 1. przepowiadanie przyszłości; 2. zawiadamianie, zapowiadanie wskaźnik.
  • Dodano:
  • Autor: