wyciąg definicja
Słownik Wyciąg definicja. Czym jest wypisany z większej całości; 2. roztwór otrzymywany z.

Czy przydatne?

Definicja Wyciąg

Co oznacza WYCIĄG: 1. skrótowy wypis z obszerniejszej treści, urywek, fragment wypisany z większej całości; 2. roztwór otrzymywany z substancji roślinnej albo organu zwierzęcego; 3. urządzenie o ruchu okrężnym, przeznaczone do celów sportowo turystycznych, gdzie pasażerowie przewożeni są na wyższy poziom; 4. urządzenie mechaniczne służące w ortopedii do naciągania (wydłużania) kończyny górnej albo dolnej, skróconej w wyniku różnego rodzaju chorób lub wypadków; 5. urządzenie wentylacyjne do odprowadzania wyziewów

Czym jest Wyciąg znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wymowa:
Słownik 1. sposób wymawiania; 2. sugestywna treść jakiejś wypowiedzi, siła, sposób oddziaływania czegoś; 3. zdolność przemawiania, wysławiania się, sztuka pięknego mówienia, dar słowa wyciąg.
Co znaczy Wiązanka:
Słownik wiązka czegoś; 2. wybór, zbiór drobnych utworów muzycznych albo fragmentów z większych dzieł o wspólnej tematyce albo podobnym zabarwieniu; 3. wymysły, obelgi, ordynarne słowa wypowiedziane pod wyciąg.
Co znaczy Wieniec:
Słownik kształcie koła, upleciona z kwiatów, liści, kłosów i tym podobne; 2. kolisty element albo szereg elementów nanizanych na coś, związanych, splecionych na kształt koła; 3. poroże jelenia; 4. obwodowa wyciąg.
Co znaczy Wilżenie:
Słownik 1. czynienie wilgotnym, lekkie moczenie; 2. stawanie się wilgotnym wyciąg.
Co znaczy Wazelina:
Słownik substancja pozyskiwana przy destylacji ropy naftowej albo poprzez zmieszanie olejów mineralnych z cerezyną i parafiną; 2. nadskakiwanie, schlebianie komuś wyżej postawionemu, podlizywanie się wyciąg.
  • Dodano:
  • Autor: