wygładzać definicja
Słownik Wygładzać definicja. Czym jest 1. czynić gładką jakąś powierzchnię, usuwać nierówności; 2.

Czy przydatne?

Definicja Wygładzać

Co oznacza WYGŁADZAĆ: 1. czynić gładką jakąś powierzchnię, usuwać nierówności; 2. wyniszczać głodem

Czym jest Wygładzać znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wyrocznia:
Słownik bezwzględnym autorytetem w pewnym środowisku; 2. przepowiednia przyszłości, proroctwo; 3. w starożytności miejsce kultu, przeważnie przy świątyniach, gdzie wg ówczesnych wierzeń, bogowie za wygładzać.
Co znaczy Węzeł:
Słownik pętla, splot powstały poprzez związanie sznura, liny albo dwu, kilku, wielu sznurów, lin i tym podobne; 2. miejsce, miejscowość, gdzie się zbiegają, krzyżują jakieś istotne drogi, arterie, szlaki wygładzać.
Co znaczy Wyjątek:
Słownik nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3. fragment, urywek z większego tekstu, dzieła literackiego wygładzać.
Co znaczy Wynosić:
Słownik 1. niosąc usuwać co skąd, zabierać gdzie indziej; 2. tworzyć pewną sumę wynikającą z obliczenia; 3. wyhodować, wypielęgnować nosząc wygładzać.
Co znaczy Wspornik:
Słownik architektoniczno rzeźbiarski podtrzymujący żebra sklepienne, gzymsy, rzeźby, zazwyczaj bogato zdobiony; 2. konstrukcja wspierająca w różnych maszynach i urządzeniach, przymocowana do ściany pionowej wygładzać.
  • Dodano:
  • Autor: