wyjątek definicja
Słownik WYJĄTEK definicja. Czym jest odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa.

Czy przydatne?

Definicja Wyjątek

Co oznacza WYJĄTEK: 1. rzecz nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3. fragment, urywek z większego tekstu, dzieła literackiego, utworu muzycznego i tym podobne; 4. słowo albo jego forma prawidłowe, chociaż niezgodne z normą w danym systemie językowym

Czym jest Wyjątek znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wtyczka:
Słownik umieszczony na końcu przewodu elektrycznego, wykorzystywany do przyłączania ruchomych odbiorników prądu do stałej sieci elektroenergetycznej; 2. osoba, która została skierowana do jakiejś organizacji wyjątek co to jest.
Co znaczy Wyburzenie:
Słownik 1. burząc zniszczyć, usunąć co; 2. stracić kolor, spłowieć, zblaknąć wyjątek definicja.
Co znaczy Wakat:
Słownik 1. nie obsadzone stanowisko, wolna posada; 2. nie zadrukowana stronica w książce wyjątek co znaczy.
Co znaczy Wkładka:
Słownik wkłada do środka czegoś, pomiędzy coś jako uzupełnienie czegoś; 2. uzupełniający bonus do książki albo czasopisma w formie prospektu, ilustracji, tabeli, włożony luźno w określone miejsce; 3. część wyjątek słownik.
Co znaczy Wylew:
Słownik wylewanie się, wylewanie; 2. wystąpienie wezbranej rzeki z brzegów i zalanie obszarów położonych wzdłuż brzegów; 3. wylanie się krwi z pękniętych naczyń krwionośnych do wnętrza organizmu albo pod wyjątek znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: