wyjątek definicja
Słownik Wyjątek definicja. Czym jest odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa.

Czy przydatne?

Definicja Wyjątek

Co oznacza WYJĄTEK: 1. rzecz nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3. fragment, urywek z większego tekstu, dzieła literackiego, utworu muzycznego i tym podobne; 4. słowo albo jego forma prawidłowe, chociaż niezgodne z normą w danym systemie językowym

Czym jest Wyjątek znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Warunek:
Słownik którego uzależnione jest istnienie czegoś; 2. zastrzeżenie, od którego spełnienia zależy dotrzymanie, zrealizowanie czegoś; wymaganie, żądanie stawiane przy zawieraniu jakiejś umowy; 3. przypadek wyjątek.
Co znaczy Wiktoria:
Słownik 1. roślina wodna z rodz. grzybieniowatych, mająca ogromne koliste liście pływające; 2. zwycięstwo; 3. imię kobiece wyjątek.
Co znaczy Wiatrak:
Słownik 1. drewniany młyn dawnego typu, mający czteroramienne skrzydła napędzane siłą wiatru, poruszające urządzenia do przemiału ziarna; 2. wentylator wyposażony w obracające się skrzydła wyjątek.
Co znaczy Wywierać:
Słownik 1. działać na coś; 2. dawniej wygotowywać się wyjątek.
Co znaczy Wywrót:
Słownik z korzeniami poprzez wiatr; 2. figura akrobacji lotniczej polegająca na odwróceniu samolotu na plecy i na wyprowadzeniu go półpętlą w dół do lotu poziomego w kierunku przeciwnym do pierwotnego; 3 wyjątek.
  • Dodano:
  • Autor: