wykręcić definicja
Słownik Wykręcić definicja. Czym jest skądś ruchem obrotowym; 2. kręcąc zmienić położenie czegoś.

Czy przydatne?

Definicja Wykręcić

Co oznacza WYKRĘCIĆ: 1. kręcąc odłączyć coś od czegoś, wyjąć, wyciągnąć coś skądś ruchem obrotowym; 2. kręcąc zmienić położenie czegoś, odwrócić coś w inną stronę, wyprowadzić z właściwego położenia, przekrzywić, wygiąć, odkształcić; 3. zmienić kierunek ruchu

Czym jest Wykręcić znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wyjątek:
Słownik nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3. fragment, urywek z większego tekstu, dzieła literackiego wykręcić.
Co znaczy Wiązanka:
Słownik wiązka czegoś; 2. wybór, zbiór drobnych utworów muzycznych albo fragmentów z większych dzieł o wspólnej tematyce albo podobnym zabarwieniu; 3. wymysły, obelgi, ordynarne słowa wypowiedziane pod wykręcić.
Co znaczy Walcowy:
Słownik 1. mający kształt walca; 2. krok w tańcu wykręcić.
Co znaczy Wręga:
Słownik 1. boczne wycięcie w desce służące przy połączeniach na zakładkę albo jako przylga; 2. obiekt konstrukcyjny kadłuba statku powietrznego albo wodnego, usztywniający go w przekroju poprzecznym wykręcić.
Co znaczy Walec:
Słownik geometryczna powstała poprzez obrót prostokąta dokoła jednego z jego boków; 2. maszyna samobieżna albo doczepna z ciężkimi stalowymi wałami albo ogumionymi kołami, wykorzystywana do ugniatania wykręcić.
  • Dodano:
  • Autor: