wylatać definicja
Słownik Wylatać definicja. Czym jest coś sobie biegając, zabiegając o to. Co oznacza Wylatać.

Czy przydatne?

Definicja Wylatać

Co oznacza WYLATAĆ: 1. spędzić określoną liczbę godz. na lataniu; 2. załatwić coś sobie biegając, zabiegając o to

Czym jest Wylatać znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wizja:
Słownik przywidzenie, majak; 2. obraz fragmentu rzeczywistości utworzony poprzez twórczą wyobraźnię; 3. urzędowe oględziny czegoś, na przykład terenu, lokalu, dla zbadania okoliczności przestępstwa albo dla wylatać.
Co znaczy Wataha:
Słownik 1. oddział zbrojny, dawniej w szczególności uzbrojona gromada rabusiów, opryszków; 2. stado wilków albo dzików wylatać.
Co znaczy Wahanie:
Słownik 1. brak zdecydowania; 2. zmienność zjawisk zamykająca się w ustalonych granicach wylatać.
Co znaczy Wielopostaciowość:
Słownik występowania różnych postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego o tym samym składzie chemicznym w dwu albo więcej odmianach wylatać.
Co znaczy Wyjątek:
Słownik nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3. fragment, urywek z większego tekstu, dzieła literackiego wylatać.
  • Dodano:
  • Autor: