wynosić definicja
Słownik Wynosić Się definicja. Czym jest 3. nosić co bardzo długo aż do zniszczenia. Co oznacza Się.

Czy przydatne?

Definicja Wynosić Się

Co oznacza WYNOSIĆ SIĘ: 1. pysznić się, wywyższać się; 2. wychodzić, wyjeżdżać skąd; 3. nosić co bardzo długo aż do zniszczenia

Czym jest Wynosić Się znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wiek:
Słownik stulecie; 2. przeciąg czasu od urodzenia człowieka albo zwierzęcia do danej chwili albo do śmierci, liczba lat od wykiełkowania rośliny do tej pory albo do jej obumarcia; 3. moment wyróżniający się wynosić się.
Co znaczy Wyskok:
Słownik 1. postępek naruszający przyjęte normy; wybryk, 2. wyjazd, wyjście dokądś na krótko; 3. skok w górę, na coś wynosić się.
Co znaczy Wykrój:
Słownik 1. zarys liniowy przedmiotu; 2. otwór powstały w wyniku wycięcia, wykrojenia czegoś; 3. forma, wg której kroi się materiał, na przykład na suknię wynosić się.
Co znaczy War:
Słownik 1. liczba produktu, na przykład piwa, cukru, otrzymana jednokrotnie wskutek gotowania surowców albo półproduktów; 2. dawniej wrzący, gotujący się płyn; 3. ogromne gorąco, upał, żar wynosić się.
Co znaczy Wolina:
Słownik 1. wiórki drewniane stosowane do pakowania wyrobów łatwo się tłukących i do produkcji płyt budowlanych; 2. z lekceważeniem albo politowaniem o wole wynosić się.
  • Dodano:
  • Autor: