wyprowadzić definicja
Słownik Wyprowadzić definicja. Czym jest czegoś, na zewnątrz czegoś albo dokądś; 2. kierując.

Czy przydatne?

Definicja Wyprowadzić

Co oznacza WYPROWADZIĆ: 1. prowadząc usunąć kogoś skądś, pomóc wyjść poza obręb czegoś, na zewnątrz czegoś albo dokądś; 2. kierując pojazdem, wydobyć go skądś, zwrócić w pożądanym kierunku; 3. stać się wyjściem skądś, dojściem dokądś; 4. dojść do czegoś poprzez rozumowanie, wysnuć, wywnioskować coś z czegoś, uznać za rezultat czegoś, wywieść od czegoś albo kogoś; 5. postawić, wybudować coś; 6. dawniej uczynić kimś, wykierować na kogoś

Czym jest Wyprowadzić znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wizja:
Słownik przywidzenie, majak; 2. obraz fragmentu rzeczywistości utworzony poprzez twórczą wyobraźnię; 3. urzędowe oględziny czegoś, na przykład terenu, lokalu, dla zbadania okoliczności przestępstwa albo dla wyprowadzić.
Co znaczy Wyraz:
Słownik nazywający jednostkowy element materialny albo klasę jednorodnych elementów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy, wyrażający stosunki pomiędzy elementami rzeczywistości albo wyprowadzić.
Co znaczy War:
Słownik 1. liczba produktu, na przykład piwa, cukru, otrzymana jednokrotnie wskutek gotowania surowców albo półproduktów; 2. dawniej wrzący, gotujący się płyn; 3. ogromne gorąco, upał, żar wyprowadzić.
Co znaczy Wkład:
Słownik albo określone wartości rzeczowe, na przykład maszyny, narzędzia, surowce, wnoszone jako udział do jakiegoś przedsiębiorstwa, spółdzielni, firmy i tym podobne; 2. kapitał złożone w banku; 3 wyprowadzić.
Co znaczy Walor:
Słownik znaczenie, zaleta; 2. w malarstwie, grafice, fotografii różne natężenie tonu płaszczyzn barwnych i cieniowanych jednobarwnych; 3. papiery wartościowe, również: kapitał, dewizy, kosztowności wyprowadzić.
  • Dodano:
  • Autor: