wyprowadzić definicja
Słownik Wyprowadzić definicja. Czym jest czegoś, na zewnątrz czegoś albo dokądś; 2. kierując.

Czy przydatne?

Definicja Wyprowadzić

Co oznacza WYPROWADZIĆ: 1. prowadząc usunąć kogoś skądś, pomóc wyjść poza obręb czegoś, na zewnątrz czegoś albo dokądś; 2. kierując pojazdem, wydobyć go skądś, zwrócić w pożądanym kierunku; 3. stać się wyjściem skądś, dojściem dokądś; 4. dojść do czegoś poprzez rozumowanie, wysnuć, wywnioskować coś z czegoś, uznać za rezultat czegoś, wywieść od czegoś albo kogoś; 5. postawić, wybudować coś; 6. dawniej uczynić kimś, wykierować na kogoś

Czym jest Wyprowadzić znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wyjście:
Słownik 1. miejsce, otwór, poprzez który się wychodzi; 2. sposób pomyślnego rozstrzygnięcia czegoś, załatwienia jakiejś kwestie wyprowadzić.
Co znaczy Wersja:
Słownik sposobów przedstawienia danej kwestie; jedno z kilku ujęć, opracowań tego samego utworu literackiego, muzycznego, plastycznego; 2. jedna z kilku różnych stosunku o tym samym wydarzeniu; 3. wariant wyprowadzić.
Co znaczy Walec:
Słownik geometryczna powstała poprzez obrót prostokąta dokoła jednego z jego boków; 2. maszyna samobieżna albo doczepna z ciężkimi stalowymi wałami albo ogumionymi kołami, wykorzystywana do ugniatania wyprowadzić.
Co znaczy Wizytka:
Słownik 1. członkini zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, salezjanka; 2. odwiedziny o charakterze formalnym, ceremonialnym wyprowadzić.
Co znaczy Wapienny:
Słownik skałą osadową składającą się raczej z węglanu wapnia, służącą w budownictwie, przemyśle chemicznym, ceramicznym i tym podobne; 2. związany z pierwiastkiem chemicznym o symbolu Ca; 3. związany z wyprowadzić.
  • Dodano:
  • Autor: