wyróżnik definicja
Słownik Wyróżnik definicja. Czym jest 2. liczba określająca charakter i wartości liczbowe rozwiązań.

Czy przydatne?

Definicja Wyróżnik

Co oznacza WYRÓŻNIK: 1. właściwość odróżniająca jedną rzecz od innych, podobnych; 2. liczba określająca charakter i wartości liczbowe rozwiązań danego równania

Czym jest Wyróżnik znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wymowa:
Słownik 1. sposób wymawiania; 2. sugestywna treść jakiejś wypowiedzi, siła, sposób oddziaływania czegoś; 3. zdolność przemawiania, wysławiania się, sztuka pięknego mówienia, dar słowa wyróżnik.
Co znaczy Wkręcić:
Słownik umieścić, umocować coś w czymś; 2. sprytnie nakłonić, namówić kogoś do kupna, wzięcia czegoś; 3. ulokować, umieścić kogoś na jakimś stanowisku, urzędzie, zazwyczaj używając protekcji, zabiegając o wyróżnik.
Co znaczy Wywierać:
Słownik 1. działać na coś; 2. dawniej wygotowywać się wyróżnik.
Co znaczy Wietrzenie:
Słownik 1. wpuszczanie świeżego powietrza; 2. trzymanie czegoś na świeżym powietrzu; 3. strata zapachu i smaku w wyniku ulatniania się niektórych składników pod wpływem powietrza i ciepła wyróżnik.
Co znaczy Widok:
Słownik 1. widziana przestrzeń, fragment przestrzeni zapełnionej szczegółami; 2. obraz, wygląd czyjś a. czegoś; 3. plany, projekty, nadzieje, perspektywy, szanse, możliwości wyróżnik.
  • Dodano:
  • Autor: