wyróżnik definicja
Słownik WYRÓŻNIK definicja. Czym jest 2. liczba określająca charakter i wartości liczbowe rozwiązań.

Czy przydatne?

Definicja Wyróżnik

Co oznacza WYRÓŻNIK: 1. właściwość odróżniająca jedną rzecz od innych, podobnych; 2. liczba określająca charakter i wartości liczbowe rozwiązań danego równania

Czym jest Wyróżnik znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Warunek:
Słownik którego uzależnione jest istnienie czegoś; 2. zastrzeżenie, od którego spełnienia zależy dotrzymanie, zrealizowanie czegoś; wymaganie, żądanie stawiane przy zawieraniu jakiejś umowy; 3. przypadek wyróżnik co znaczy.
Co znaczy Wycieńczenie:
Słownik 1. pozbawienie sił fizycznych, osłabienie, wyniszczenie; 2. stanie się chudym, wymizerowanym wyróżnik krzyżówka.
Co znaczy Wywierać:
Słownik 1. działać na coś; 2. dawniej wygotowywać się wyróżnik co to jest.
Co znaczy Wybieg:
Słownik zazwyczaj przylegający do budynku inwentarskiego, na którym zwierzęta mogą swobodnie poruszać się na wolnym powietrzu; 2. sprytny, podstępny sposób osiągnięcia celu; 3. teren na końcu pasa wyróżnik słownik.
Co znaczy Waga:
Słownik pomiaru masy albo ciężaru ciał, działający najczęściej na zasadzie dźwigni albo odkształcenia elementu ze sprężystego materiału; 2. ciężar danego ciała; 3. ważność, doniosłość, znaczenie czegoś; 4 wyróżnik czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: