wysokość definicja
Słownik Wysokość definicja. Czym jest pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2.

Czy przydatne?

Definicja Wysokość

Co oznacza WYSOKOŚĆ: 1. wymiar czegoś liczony od podstawy w górę, w kierunku pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2. odległość od ziemi, od jakiegoś punktu do punktu znajdującego się w górze; 3. liczba, liczba, natężenie czegoś; 4. cecha dźwięku zależna od częstotliwości drgań; 5. w figurach i bryłach geometrycznych odległość podstawy od wierzchołka figury albo od przeciwległego boku wielościanu

Czym jest Wysokość znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wypływać:
Słownik 1. płynąc wydostawać się skądś na rozległą przestrzeń wody; 2. osiągnąć coś wysokość.
Co znaczy Wrąb:
Słownik 1. wgłębienie, rowek, nacięcie w czymś; 2. brzeg, krawędź czegoś, w szczególności brzeg naczynia; 3. wąska szczelina wykonana mechanicznie albo ręcznie w skale, ułatwiająca odstrzelenie kopaliny wysokość.
Co znaczy Wyrobić:
Słownik stale i masowo z określonego surowca; 2. poprzez ćwiczenie, starania, zabiegi i tym podobne wykształcić coś, udoskonalić coś; 3. staraniem, zabiegami uzyskać, zdobyć coś dla siebie albo dla kogoś; 4 wysokość.
Co znaczy Wymiar:
Słownik materialnego, rozpatrywanego z racji na własną długość, szerokość i wysokość albo głębokość; 2. wymierzenie, zrealizowanie czegoś w określonej wielkości, rozmiar czegoś wymierzonego, wyznaczonego wysokość.
Co znaczy Wazelina:
Słownik substancja pozyskiwana przy destylacji ropy naftowej albo poprzez zmieszanie olejów mineralnych z cerezyną i parafiną; 2. nadskakiwanie, schlebianie komuś wyżej postawionemu, podlizywanie się wysokość.
  • Dodano:
  • Autor: