wysokość definicja
Słownik Wysokość definicja. Czym jest pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2.

Czy przydatne?

Definicja Wysokość

Co oznacza WYSOKOŚĆ: 1. wymiar czegoś liczony od podstawy w górę, w kierunku pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2. odległość od ziemi, od jakiegoś punktu do punktu znajdującego się w górze; 3. liczba, liczba, natężenie czegoś; 4. cecha dźwięku zależna od częstotliwości drgań; 5. w figurach i bryłach geometrycznych odległość podstawy od wierzchołka figury albo od przeciwległego boku wielościanu

Czym jest Wysokość znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wkładka:
Słownik wkłada do środka czegoś, pomiędzy coś jako uzupełnienie czegoś; 2. uzupełniający bonus do książki albo czasopisma w formie prospektu, ilustracji, tabeli, włożony luźno w określone miejsce; 3. część wysokość.
Co znaczy Wskaźnik:
Słownik pomiarowy wskazujący stan czegoś albo wskazówka w takim przyrządzie; 2. liczba wyrażająca ujęty procentowo relacja wielkości rozpatrywanych do przyjętej podstawy; 3. to, co ukazuje, ujawnia coś wysokość.
Co znaczy Wyjście:
Słownik 1. miejsce, otwór, poprzez który się wychodzi; 2. sposób pomyślnego rozstrzygnięcia czegoś, załatwienia jakiejś kwestie wysokość.
Co znaczy Wystrzelać:
Słownik 1. wylatywać w górę, wznosić się powyżej co; 2. strzelając pozabijać gdzie wszystkich ludzi albo zwierzęta; 3. strzelając zużyć wszystkie pociski wysokość.
Co znaczy Wychodzić:
Słownik 1. opuszczać jakieś miejsce, udając się dokąd; 2. ukazywać się w druku; 3. osiągnąć co poprzez usilne zabiegi, chodzenie wokół tej kwestie wysokość.
  • Dodano:
  • Autor: