wysokość definicja
Słownik Wysokość definicja. Czym jest pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2.

Czy przydatne?

Definicja Wysokość

Co oznacza WYSOKOŚĆ: 1. wymiar czegoś liczony od podstawy w górę, w kierunku pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2. odległość od ziemi, od jakiegoś punktu do punktu znajdującego się w górze; 3. liczba, liczba, natężenie czegoś; 4. cecha dźwięku zależna od częstotliwości drgań; 5. w figurach i bryłach geometrycznych odległość podstawy od wierzchołka figury albo od przeciwległego boku wielościanu

Czym jest Wysokość znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wizja:
Słownik przywidzenie, majak; 2. obraz fragmentu rzeczywistości utworzony poprzez twórczą wyobraźnię; 3. urzędowe oględziny czegoś, na przykład terenu, lokalu, dla zbadania okoliczności przestępstwa albo dla wysokość.
Co znaczy Wilżenie:
Słownik 1. czynienie wilgotnym, lekkie moczenie; 2. stawanie się wilgotnym wysokość.
Co znaczy Wybieg:
Słownik zazwyczaj przylegający do budynku inwentarskiego, na którym zwierzęta mogą swobodnie poruszać się na wolnym powietrzu; 2. sprytny, podstępny sposób osiągnięcia celu; 3. teren na końcu pasa wysokość.
Co znaczy Wychodzić:
Słownik 1. opuszczać jakieś miejsce, udając się dokąd; 2. ukazywać się w druku; 3. osiągnąć co poprzez usilne zabiegi, chodzenie wokół tej kwestie wysokość.
Co znaczy Witalny:
Słownik 1. dotyczący życia i jego mechanizmów, żywotny; 2. powitalny wysokość.
  • Dodano:
  • Autor: