wystrzelać definicja
Słownik Wystrzelać definicja. Czym jest pozabijać gdzie wszystkich ludzi albo zwierzęta; 3.

Czy przydatne?

Definicja Wystrzelać

Co oznacza WYSTRZELAĆ: 1. wylatywać w górę, wznosić się powyżej co; 2. strzelając pozabijać gdzie wszystkich ludzi albo zwierzęta; 3. strzelając zużyć wszystkie pociski

Czym jest Wystrzelać znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Warunek:
Słownik którego uzależnione jest istnienie czegoś; 2. zastrzeżenie, od którego spełnienia zależy dotrzymanie, zrealizowanie czegoś; wymaganie, żądanie stawiane przy zawieraniu jakiejś umowy; 3. przypadek wystrzelać.
Co znaczy Wakat:
Słownik 1. nie obsadzone stanowisko, wolna posada; 2. nie zadrukowana stronica w książce wystrzelać.
Co znaczy Wysokość:
Słownik liczony od podstawy w górę, w kierunku pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2. odległość od ziemi, od jakiegoś punktu do punktu znajdującego się w górze; 3. liczba, liczba wystrzelać.
Co znaczy Witalny:
Słownik 1. dotyczący życia i jego mechanizmów, żywotny; 2. powitalny wystrzelać.
Co znaczy Wapniak:
Słownik 1. skała wapienna w formie zmielonej stosowana jako nawóz sztuczny; 2. jajko przechowywane w wapnie dla zabezpieczenia przed zepsuciem; 3. człowiek stary wystrzelać.
  • Dodano:
  • Autor: