wywiad definicja
Słownik WYWIAD definicja. Czym jest osobistością, mająca na celu zgromadzenie pewnych informacje.

Czy przydatne?

Definicja Wywiad

Co oznacza WYWIAD: 1. rozmowa dziennikarza z kimś, zazwyczaj ze znaną osobistością, mająca na celu zgromadzenie pewnych informacje albo zasięgnięcie opinii u tej osoby dotyczących jakiejś dziedziny, na przykład polityki, edukacji, sztuki i tym podobne; 2. organizacja mająca na celu zbieranie sekretnych informacji dotyczących wojskowości, polityki, gospodarki i tym podobne;; obcych krajów; 3. rozmowa z chorym o dotychczasowym przebiegu dolegliwości, przeprowadzana zazwyczaj poprzez lekarza, mająca zebrać wszelakie dane powiązane z tą chorobą; 4. jedna z podstawowych metod zbierania ustalonych informacji i badania opinii publicznej, polegająca na przeprowadzaniu odpowiednio ukierunkowanych i planowych rozmów

Czym jest Wywiad znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wielopostaciowość:
Słownik występowania różnych postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego o tym samym składzie chemicznym w dwu albo więcej odmianach wywiad co to jest.
Co znaczy Welon:
Słownik zazwyczaj przezroczystego, upinany na głowie albo przypinany do kapelusza, będący częścią żeńskiego stroju ślubnego, żałobnego; 2. rybka akwariowa, będąca hodowlaną odmianą złotej rybki wywiad definicja.
Co znaczy Wymowa:
Słownik 1. sposób wymawiania; 2. sugestywna treść jakiejś wypowiedzi, siła, sposób oddziaływania czegoś; 3. zdolność przemawiania, wysławiania się, sztuka pięknego mówienia, dar słowa wywiad co znaczy.
Co znaczy Wierzyć:
Słownik 1. przyjmować, uznawać coś za prawdę; 2. wyznawać jakąś religię; 3. mieć do kogoś albo do czegoś zaufanie, bazować na kimś albo na czymś, być pewnym kogoś, czegoś, ufać komuś wywiad słownik.
Co znaczy Walec:
Słownik geometryczna powstała poprzez obrót prostokąta dokoła jednego z jego boków; 2. maszyna samobieżna albo doczepna z ciężkimi stalowymi wałami albo ogumionymi kołami, wykorzystywana do ugniatania wywiad znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: