wywieszać definicja
Słownik Wywieszać definicja. Czym jest zewnątrz czego; 2. powiesić kolejno wszystkich. Co oznacza.

Czy przydatne?

Definicja Wywieszać

Co oznacza WYWIESZAĆ: 1. wieszając umieszczać co na widocznym miejscu albo na zewnątrz czego; 2. powiesić kolejno wszystkich

Czym jest Wywieszać znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wpust:
Słownik 1. otwór umożliwiający dostanie się, wejście czegoś dokądś; 2. zagłębienie, rowek w bocznej krawędzi jednego elementu wyrobu z drewna, w który wchodzi część wystająca drugiego elementu tego wyrobu wywieszać.
Co znaczy Wywozić:
Słownik 1. wioząc usuwać co skąd; eksportować; 2. wozić kogo długo wywieszać.
Co znaczy Wiązka:
Słownik 1. związany pęk, pęczek czegoś, 2. zespół przewodów tworzących konstrukcyjną całość, przystosowanych do działania jako jeden przewód albo jako kilka przewodów wywieszać.
Co znaczy Wielorybnik:
Słownik 1. człowiek trudniący się połowami wielorybów; 2. statek wykorzystywany do połowu wielorybów wywieszać.
Co znaczy Wypis:
Słownik 1. książka szkolny zawierający utwory albo fragmenty utworów różnych autorów; 2. fragmenty, wyjątki wypisane z jakiegoś tekstu; 3. wyciąg z jakiegoś dokumentu wywieszać.
  • Dodano:
  • Autor: