zamek definicja
Słownik Zamek definicja. Czym jest otwieraniem czegoś poprzez wysunięcie zasuwki albo zapadki lub.

Czy przydatne?

Definicja Zamek

Co oznacza ZAMEK: 1. urządzenie do zamykania, zabezpieczania przed otwieraniem czegoś poprzez wysunięcie zasuwki albo zapadki lub poprzez unieruchomienie zapadki dzięki klucza; 2. ruchoma część odtylcowej broni palnej wykorzystywana do zaryglowania przewodu lufy po załadowaniu naboju, do odpalenia ładunku, 3. warowna budowla mieszkalna, przeważnie murowana, stanowiąca zazwyczaj kompleks architektoniczny złożony z budynków mieszkalnych i gospodarczych otoczonych pierścieniem murów z basztami, wieżami, regularnie z barbakanem i zwodzonym mostem nad fosą

Czym jest Zamek znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zubożenie:
Słownik 1. uczynienie ubogim, uboższym; 2. stanie się ubogim, zbiednienie zamek.
Co znaczy Zgon:
Słownik 1. śmierć, skonanie; 2. dawniej zegnanie w jedno miejsce, spęd zamek.
Co znaczy Zabór:
Słownik 1. przywłaszczenie sobie czegoś, zabranie cudzej rzeczy, cudzej własności; 2. państwo (albo jego część), teren zabrany, okupowany poprzez obce kraj; 3. sprawowanie władzy zaborczej zamek.
Co znaczy Zwyczaj:
Słownik przyjęty, najczęściej uświęcony tradycją sposób postępowania w pewnych okolicznościach, charakterystyczny dla pewnego środowiska, terenu, okresu i tym podobne; 2. właściwy komuś sposób postępowania zamek.
Co znaczy Zacięcie:
Słownik wgłębienie zrobione ostrym narzędziem; 2. wrodzona skłonność, uzdolnienie, pociąg do czegoś, predyspozycja, zamiłowanie; 3. werwa, zapał, swada; 4. z zaciętością, zaciekle, zawzięcie, nieustępliwie zamek.
  • Dodano:
  • Autor: