zarzucać definicja
Słownik Zarzucać definicja. Czym jest 1. formułować zarzuty pod czyimś adresem; 2. rzucając pokryć.

Czy przydatne?

Definicja Zarzucać

Co oznacza ZARZUCAĆ: 1. formułować zarzuty pod czyimś adresem; 2. rzucając pokryć co kompletnie

Czym jest Zarzucać znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zamek:
Słownik zamykania, zabezpieczania przed otwieraniem czegoś poprzez wysunięcie zasuwki albo zapadki lub poprzez unieruchomienie zapadki dzięki klucza; 2. ruchoma część odtylcowej broni palnej wykorzystywana zarzucać.
Co znaczy Zawód:
Słownik wykonywania pracy w danej dziedzinie; 2. nieziszczenie się, niespełnienie się czegoś; 3. impreza sportowa obejmująca konkurencje z zakresu jednej dyscypliny, w trakcie której zawodnicy rywalizują zarzucać.
Co znaczy Zero:
Słownik 1. liczba oznaczona symbolem 0, która dodana do dowolnej liczby nie wymienia jej wartości; 2. startowy pkt. na skali, podziałce, od którego się coś mierzy, oblicza; 3. brak czegokolwiek, nic zarzucać.
Co znaczy Zamiana:
Słownik 1. dawanie, otrzymywanie jednej rzeczy za drugą; 2. przekształcenie się czegoś, przeobrażenie, przejście z jednej postaci, formy w inną zarzucać.
Co znaczy Zwałować:
Słownik 1. ugnieść powierzchnię gleby wałem; 2. zrzucać na zwały zarzucać.
  • Dodano:
  • Autor: