zasada definicja
Słownik Zasada definicja. Czym jest procesami; 2. normy postępowania uznane poprzez kogoś za.

Czy przydatne?

Definicja Zasada

Co oznacza ZASADA: 1. teza, gdzie treści zawarte jest prawo rządzące jakimiś procesami; 2. normy postępowania uznane poprzez kogoś za obowiązujące; 3. związek chemiczny, którego cząsteczki składają się z atomu pierwiastka metalicznego i z gatunku wodorotlenowej

Czym jest Zasada znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zielonka:
Słownik pastewnych roślin łąkowych, pastwiskowych albo polowych, stanowiące paszę dla zwierząt gospodarskich bezpośrednio po skoszeniu; 2. gatunek grzyba gąski, o żółtozielonym owocniku, narastający późną zasada.
Co znaczy Zysk:
Słownik 1. nadwyżka wpływów nad opłatami w działalności gospodarczej; 2. korzyść, pożytek zasada.
Co znaczy Zadać:
Słownik komuś do wykonania, opracowania, rozwiązania, do nauczenia się; 2. przyczynić komuś czegoś złego; 3. dodać do czegoś, na przykład do cieczy albo gazu, jakiś nowy składnik w celu otrzymania reakcji zasada.
Co znaczy Ziarniak:
Słownik jednonasienny, niepękający, o cienkiej, suchej owocni przyrośniętej do łupiny nasiennej, charakterystyczny dla większości traw dzikich i uprawianych; 2. gromada pierwotniaków z podtypu sporowców zasada.
Co znaczy Zagrać:
Słownik utwór na instrumencie muzycznym; 2. wziąć udział w grze sportowej, hazardowej albo towarzyskiej; 3. odtworzyć jakąś postać w sztuce teatralnej, w operze, filmie i tym podobne; 4. uzewnętrznić uczucia zasada.
  • Dodano:
  • Autor: