żłobek definicja
Słownik Żłobek definicja. Czym jest sprawujący nad nimi pieczę w okresie wykonywania pracy.

Czy przydatne?

Definicja Żłobek

Co oznacza ŻŁOBEK: 1. zakład opiekuńczo wychowawczy dla dzieci do lat trzech, sprawujący nad nimi pieczę w okresie wykonywania pracy zawodowej poprzez rodziców albo opiekunów; 2. wąski rowek, niewielkie wcięcie, podłużne zagłębienie

Czym jest Żłobek znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zaperzać Się:
Słownik 1. zarastać perzem; 2. wpadać w złość, wybuchać gniewem, zacietrzewiać się żłobek.
Co znaczy Zaatakować:
Słownik zaczepnie przeciw siłom nieprzyjaciela w sposób zorganizowany, nagły; 2. gwałtownie, zazwyczaj niespodziewanie, napaść na kogoś albo na coś; 3. podjąć próbę pokonania przeszkody, osiągnięcia lepszego żłobek.
Co znaczy Żyła:
Słownik krwionośne mające ściany znacząco cieńsze niż tętnica, prowadzące krew z tkanek i narządów ciała do serca; 2. masa skalna albo mineralna wypełniająca szczelinę w skałach; 3. metalowa część przewodu żłobek.
Co znaczy Zamarkować:
Słownik 1. utworzyć pozór jakiegoś działania, wykonać pewną czynność w sposób zdawkowy; 2. wyposażyć w znaczki pocztowe żłobek.
Co znaczy Zimowisko:
Słownik pomieszczenie, gdzie się spędza zimę; spędzanie gdzieś zimy, zimowanie; 2. miejscowość wypoczynkowa, zazwyczaj górska, jako miejsce spędzania wczasów zimowych; 3. harcerski, szkolny albo sportowy żłobek.
  • Dodano:
  • Autor: