związek definicja
Słownik Związek definicja. Czym jest sobą, wpływających, oddziałujących na siebie; 2. zespół ludzi.

Czy przydatne?

Definicja Związek

Co oznacza ZWIĄZEK: 1. relacja rzeczy, zjawisk i tym podobne łączących się ze sobą, wpływających, oddziałujących na siebie; 2. zespół ludzi, instytucji, krajów i tym podobne zorganizowanych, działających razem, mających wspólne cele; 3. to, co łączy ludzi: znajomość, pokrewieństwo, przyjaźń, miłość i tym podobne ; 4. połączenie się mężczyzny i kobiety w celu założenia rodziny; 5. kontakt, powiązanie, łączność z kimś, z czymś; 6. jednorodna substancja czysta o stałym składzie i stałych właściwościach, zbudowana z dwu albo więcej rodzajów atomów, powstająca wskutek reakcji chemicznej; 7. organizacyjne połączenie jednostek różnych rodzajów wojsk, jednostka wojskowa o ustalonej strukturze, samodzielna pod względem gospodarczym i administracyjnym; 8. sedno, logika

Czym jest Związek znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Złom:
Słownik zniszczone elementy metalowe, maszyny albo ich części, odpady produkcyjne w hutach, przeznaczone do przetopienia jako surowiec wtórny; 2. odłamany, odłupany kawał czegoś, w szczególności: odłam, blok związek.
Co znaczy Zarys:
Słownik 1. ogólny kształt postaci albo przedmiotu, sylwetka; 2. projekt, plan, szkic czegoś; 3. dzieło podające informacje w formie szkicowej, zestaw podstawowych informacje z danej dziedziny związek.
Co znaczy Zaatakować:
Słownik zaczepnie przeciw siłom nieprzyjaciela w sposób zorganizowany, nagły; 2. gwałtownie, zazwyczaj niespodziewanie, napaść na kogoś albo na coś; 3. podjąć próbę pokonania przeszkody, osiągnięcia lepszego związek.
Co znaczy Zajazd:
Słownik zazwyczaj usytuowanego przy szosie, autostradzie i tym podobne przeznaczonego raczej dla podróżujących samochodami; 2. zajęcie siłą posiadłości jako egzekucja wyroku sądowego dokonana poprzez stronę związek.
Co znaczy Zamarzać:
Słownik 1. czynić coś obiektem swego marzenia; 2. głodząc kogo doprowadzać do wycieńczenia związek.
  • Dodano:
  • Autor: