związek definicja
Słownik Związek definicja. Czym jest sobą, wpływających, oddziałujących na siebie; 2. zespół ludzi.

Czy przydatne?

Definicja Związek

Co oznacza ZWIĄZEK: 1. relacja rzeczy, zjawisk i tym podobne łączących się ze sobą, wpływających, oddziałujących na siebie; 2. zespół ludzi, instytucji, krajów i tym podobne zorganizowanych, działających razem, mających wspólne cele; 3. to, co łączy ludzi: znajomość, pokrewieństwo, przyjaźń, miłość i tym podobne ; 4. połączenie się mężczyzny i kobiety w celu założenia rodziny; 5. kontakt, powiązanie, łączność z kimś, z czymś; 6. jednorodna substancja czysta o stałym składzie i stałych właściwościach, zbudowana z dwu albo więcej rodzajów atomów, powstająca wskutek reakcji chemicznej; 7. organizacyjne połączenie jednostek różnych rodzajów wojsk, jednostka wojskowa o ustalonej strukturze, samodzielna pod względem gospodarczym i administracyjnym; 8. sedno, logika

Czym jest Związek znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zmywarka:
Słownik 1. urządzenie do zmywania naczyń; 2. auto z urządzeniami do spłukiwania zanieczyszczeń z jezdni związek.
Co znaczy Zawalcować:
Słownik 1. zarównać, wygładzić walcem; 2. zatańczyć walca związek.
Co znaczy Zadać:
Słownik komuś do wykonania, opracowania, rozwiązania, do nauczenia się; 2. przyczynić komuś czegoś złego; 3. dodać do czegoś, na przykład do cieczy albo gazu, jakiś nowy składnik w celu otrzymania reakcji związek.
Co znaczy Zagrać:
Słownik utwór na instrumencie muzycznym; 2. wziąć udział w grze sportowej, hazardowej albo towarzyskiej; 3. odtworzyć jakąś postać w sztuce teatralnej, w operze, filmie i tym podobne; 4. uzewnętrznić uczucia związek.
Co znaczy Zwyczaj:
Słownik przyjęty, najczęściej uświęcony tradycją sposób postępowania w pewnych okolicznościach, charakterystyczny dla pewnego środowiska, terenu, okresu i tym podobne; 2. właściwy komuś sposób postępowania związek.
  • Dodano:
  • Autor: