związek definicja
Słownik ZWIĄZEK definicja. Czym jest sobą, wpływających, oddziałujących na siebie; 2. zespół ludzi.

Czy przydatne?

Definicja Związek

Co oznacza ZWIĄZEK: 1. relacja rzeczy, zjawisk i tym podobne łączących się ze sobą, wpływających, oddziałujących na siebie; 2. zespół ludzi, instytucji, krajów i tym podobne zorganizowanych, działających razem, mających wspólne cele; 3. to, co łączy ludzi: znajomość, pokrewieństwo, przyjaźń, miłość i tym podobne ; 4. połączenie się mężczyzny i kobiety w celu założenia rodziny; 5. kontakt, powiązanie, łączność z kimś, z czymś; 6. jednorodna substancja czysta o stałym składzie i stałych właściwościach, zbudowana z dwu albo więcej rodzajów atomów, powstająca wskutek reakcji chemicznej; 7. organizacyjne połączenie jednostek różnych rodzajów wojsk, jednostka wojskowa o ustalonej strukturze, samodzielna pod względem gospodarczym i administracyjnym; 8. sedno, logika

Czym jest Związek znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zabieg:
Słownik mająca na celu wywołanie określonego skutku, zazwyczaj będąca środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś, na przykład skutkom dolegliwości; 2. starania, wysiłki, usiłowania przedsięwzięte dla związek co znaczy.
Co znaczy Żubrówka:
Słownik kwiatostanie w kształcie wiechy, charakterystycznym zapachu, narastający w zaroślach leśnych i na łąkach, służący w lecznictwie i jako przyprawa do wódek i likierów; 2. polska wódka gatunkowa związek krzyżówka.
Co znaczy Zwał:
Słownik 1. spora liczba, masa czegoś zwalonego, zsypanego, nagromadzonego; 2. wysypisko skały płonnej albo odpadów przemysłowych usuwanych z kopalni, huty albo innego zakładu przemysłowego związek co to jest.
Co znaczy Zacząć:
Słownik działania, wykonać pierwszą, początkową część jakiejś czynności; 2. wejść w startowy moment jakiegoś stanu, przejawić pierwsze oznaki jakiegoś stanu; 3. wziąć, ująć część z jakiejś całości, naruszyć związek słownik.
Co znaczy Zausznica:
Słownik 1. ozdoba noszona na uchu; 2. czyjaś zaufana powiernica związek czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: