żyłka definicja
Słownik Żyłka definicja. Czym jest bardzo mocna nić z włosia, jelit zwierzęcych albo tworzywa.

Czy przydatne?

Definicja Żyłka

Co oznacza ŻYŁKA: 1. cienka, delikatna żyła, naczynie krwionośne; 2. cienka, bardzo mocna nić z włosia, jelit zwierzęcych albo tworzywa sztucznego; 3. część wędki, do której przymocowuje się spławik, haczyk i ciężarek; 4. wrodzona umiejętność, zamiłowanie, talent, pociąg do czegoś; 5. u roślin pasmo tkanki łykodrzewnej tworzącej wiązki przewodzące i wzmacniające; 6. szczelina wężykowata wypełniona minerałem odmiennej barwy, przebiegająca w skale, na przykład w marmurze; 7. rurkowate, chitynowe zgrubienia w skrzydłach owadów, wewnątrz których biegną tchawki, naczynia i nerwy

Czym jest Żyłka znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zero:
Słownik 1. liczba oznaczona symbolem 0, która dodana do dowolnej liczby nie wymienia jej wartości; 2. startowy pkt. na skali, podziałce, od którego się coś mierzy, oblicza; 3. brak czegokolwiek, nic żyłka.
Co znaczy Zapowiedź:
Słownik oznajmienie, oznaka czegoś, co ma nastąpić; 2. ogłoszenie w kościele z ambony o zamiarze wstąpienia ustalonych osób w związek małżeński dla upewnienia się, iż nic nie stoi temu na przeszkodzie żyłka.
Co znaczy Żywiec:
Słownik 1. zwierzę, zwierzęta przeznaczone na rzeź; 2. mała rybka zasadzana na haczyk, wykorzystywana jako przynęta do łowienia ryb drapieżnych; 3. dawniej żywa, żyjąca istota żyłka.
Co znaczy Zwolnienie:
Słownik 1. osłabienie tempa czego; 2. żłobienie dołów, rozszarpywanie co żyłka.
Co znaczy Zgon:
Słownik 1. śmierć, skonanie; 2. dawniej zegnanie w jedno miejsce, spęd żyłka.
  • Dodano:
  • Autor: