jelit niedrożność definicja
Objawy Niedrożność jelit przyczyny. Czym jest przechodzenia treści do następnych odcinków przewodu.

Czy przydatne?

Definicja Niedrożność jelit

Jak leczymy NIEDROŻNOŚĆ JELIT: Stan chorobowy, gdzie dochodzi do całkowitego zatrzymania przechodzenia treści do następnych odcinków przewodu pokarmowego. Odznacza się niedrożność mechaniczną, związaną z fizyczną przeszkodą (na przykład zatkanie poprzez kamień żółciowy albo kałowy, uwięźnięcie przepukliny, zrosty, zwłóknienie albo inne zmiany w ścianie jelita) i porażenną (związaną z zahamowaniem perystaltyki jelit, ((na przykład w przebiegu zapalenia otrzewnej). W przebiegu dolegliwości Leśniowskiego-Crohna może dochodzić do niedrożności w wyniku krytycznych zwężeń jelit.

Leczenie Niedożywienie:
Zabieg który jest skutkiem przedłużonego niedoboru składników pokarmowych, wynikającym braku albo zbyt małej ilości tych składników w spożywanych pokarmach. Skutkiem niedożywienia, może być osłabienie niedrożność jelit.
Leczenie Nieswoiste Zapalne Choroby Jelit:
Zabieg zapalnych jelit o podłożu autoimmunologicznym, dla których nie ustalono pojedynczego czynnika wywołującego chorobę (stąd nazwa: nieswoiste). Do nieswoistych zapalnych chorób jelit zalicza się chorobę niedrożność jelit.
  • Dodano:
  • Autor: