parenteralne odżywianie definicja
Objawy Odżywianie parenteralne przyczyny. Czym jest specjalnie przygotowane substancje odżywcze.

Czy przydatne?

Definicja Odżywianie parenteralne

Jak leczymy ODŻYWIANIE PARENTERALNE: Żywienie pozajelitowe. Rodzaj leczenia żywieniowego, gdzie specjalnie przygotowane substancje odżywcze (tłuszcze, węglowodany, aminokwasy), woda, sole mineralne i pierwiastki śladowe podawane są choremu drogą dożylną. Żywienie pozajelitowe jest niezbędne w przypadkach, gdy przyjmowanie posiłków drogą jelitową jest niemożliwe, niewystarczające albo niewskazane. W chorobie Leśniowskiego-Crohna może być służące przy znaczących zaburzeniach wchłaniania, będących skutkiem nasilonego stanu zapalnego albo istotnego skrócenia jelita cienkiego wskutek operacyjnego wycięcia jego odcinków (tak zwany zespół krótkiego jelita).

Leczenie Odczyn Biernackiego (OB):
Zabieg podstawowych badań krwi. Ocenia szybkość opadania krwinek czerwonych. Poprawnie OB nie powinno przekraczać 20 mm/h. OB rośnie w razie stanów zapalnych, w tym zakażeń bakteryjnych albo wirusowych, w odżywianie parenteralne.
Leczenie Osteoporoza:
Zabieg przejawia się postępującym zanikiem beleczek kostnych, ścieńczeniem warstwy korowej kości i zmniejszeniem masy i gęstości kości. Osteoporoza powiększa ryzyko złamań kości. Powodem osteoporozy są odżywianie parenteralne.
Leczenie Osteopenia:
Zabieg Stan umiarkowanego pomniejszenia gęstości kostnej. To jest stan pośredni między normą a osteoporozą odżywianie parenteralne.
Leczenie Odwodnienie:
Zabieg stan gdzie zawartość płynów w organizmie spada poniżej poziomu niezbędnego do jego właściwego funkcjonowania. Występuje w wyniku spożywania zbyt małej ilości płynów, w szczególności w gorącej porze odżywianie parenteralne.
  • Dodano:
  • Autor: