anabolizm alergia autochoria definicja
Anabolizm, Alergia, Autochoria, Antybiotyki, Akomodacja Oka, Adenozynomonofosforan, Acetylocholina.

Słownik biologii i definicje z chemii na A

 • Co to jest Alanina Definicja aminokwasy co to jest.
 • Co to jest Akrosom Definicja plemnik definicja.
 • Co to jest Amyloplasty Definicja leukoplasty co znaczy.
 • Co to jest Apoenzym Definicja enzymy słownik.
 • Co to jest Awifauna Definicja zespół gatunków ptaków (Aves) zamieszkujących dany teren, na przykład awifauna Wrocławia, Tatr, Palearktyki znaczenie.
 • Co to jest Azoospermia Definicja sperma czym jest.
 • Co to jest Agranulocyty Definicja obronne ustroju, do których należą limfocyty i monocyty. Nie zawierają ziarnistości, mają kształt kulisty, posiadają jądra i są większe od co to jest.
 • Co to jest Adrenalina Definicja nadnerczy i ośrodkowym układzie nerwowym (pośredniczy w przenoszeniu bodźców z włókien nerwowych do tkanek). Skutkuje przekształcenie definicja.
 • Co to jest Amp Definicja adenozynomonofosforan co znaczy.
 • Co to jest Androgynia Definicja pseudogamia słownik.
 • Co to jest Ii Anafaza Definicja mejoza znaczenie.
 • Co to jest Autochton Definicja tubylec, człowiek osiadły w jednym miejscu od urodzenia czym jest.
 • Co to jest Archeocyty Definicja gemule co to jest.
 • Co to jest Asparagina Definicja aminokwasy definicja.
 • Co to jest Węgla Dwutlenku Asymilacja Definicja przyswajanie dwutlenku węgla co znaczy.
 • Co to jest Arterie Definicja tętnice słownik.
 • Co to jest Apteria Definicja pióro znaczenie.
 • Co to jest Anaeroby Definicja ściśle beztlenowym (beztlenowce bezwzględne) i w obecności wolnego tlenu (beztlenowce względne). Do a. należą wybrane pasożyty człowieka czym jest.
 • Co to jest Aglutynacja Definicja organizmów (drobnoustrojów) pod wpływem aglutynin. A. zachodzi w środowisku płynnym w trakcie tworzenia się skrzepów (zlepianie płytek krwi co to jest.
 • Co to jest Chromosomowe Aberracje Definicja wywołane przemieszczaniem się ich odcinków w następstwie pękania. A.ch. powstają wskutek działania mutagenów albo spontanicznie. Do a.ch definicja.
 • Co to jest Awitaminozy Definicja niedoborem witamin wprowadzanych do organizmu w ilościach niewystarczających do zaspokojenia jego potrzeb. A. najczęściej spotykane są u co znaczy.
 • Co to jest Aromorfoza Definicja znaczeniu przystosowawczym, pojawiająca się w obrębie ekipy organizmów, podnosząca ich poziom organizacji, metabolizm i funkcje życiowe na słownik.
 • Co to jest Autoagresja Definicja skierowanych przeciwko własnym antygenom narządu, gdzie powstały. A. może być powodem wielu chorób, jak uszkodzenie tarczycy, anemia znaczenie.
 • Co to jest Arystoteles Definicja uczeń Platona, uznawany za największego uczonego starożytności. Pozostawił około 300 dzieł z zakresu filozofii, psychologii, polityki i czym jest.
 • Co to jest Allele Definicja wykształcenie tej samej cechy (na przykład różne barwy kwiatów), zajmujących to samo miejsce (locus) w chromosomach homologicznych. A. A co to jest.
 • Co to jest Golgiego Aparat Definicja zbudowane z błon elementarnych tworzących mechanizm płaskich woreczków (cystern) ułożonych równolegle. Blisko cystern znajdują się definicja.
 • Co to jest Apomiksja Definicja bezpłciowego) roślin występujące zamiast rozmnażania płciowego, które z różnych przyczyn jest niemożliwe albo utrudnione. Organy co znaczy.
 • Co to jest Autochory Definicja rośliny rozsiewające diaspory poprzez autochorię słownik.
 • Co to jest Antydiuretyna Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Amebocyty Definicja ameby, występujące w jamie chłonąco-trawiącej jamochłonów (Coelenterata), biorą udział w pierwotnym trawieniu wewnątrzkomórkowym. Definicją czym jest.
 • Co to jest Aminokwasy Definicja węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową-zasadową (-NH2), jedną grupę karboksylową-kwasową (-COOH) i resztę aminokwasową co to jest.
 • Co to jest Allopoliploid Definicja poliploidalność definicja.
 • Co to jest Sierpowata Anemia Definicja utrzymująca się pośród plemion murzyńskich Afryki równikowej. Wywołuje ją gen warunkujący produkcję łańcucha -hemoglobiny. Jego allel A co znaczy.
 • Co to jest Autogamia Definicja zygota powstaje z gamet produkowanych poprzez jeden organizm. Gamety mogą być niezróżnicowane morfologicznie, na przykład u glonów słownik.
 • Co to jest Anafaza Definicja mitoza znaczenie.
 • Co to jest Anteny Definicja czułki czym jest.
 • Co to jest Aneuryna Definicja witaminy co to jest.
 • Co to jest Albuminy Definicja łatwo ulegają denaturacji w podwyższonej temperaturze. A. pochodzenia zwierzęcego występują na przykład w jajach, mleku. Są fundamentalnym definicja.
 • Co to jest Enzymatyczna Adaptacja Definicja komórkach bakterii wskutek zetknięcia się z określonym substratem (bądź innym efektorem) albo ich zanikanie w obecności represorów ( operon co znaczy.
 • Co to jest Aglutyniny Definicja ludzi i zwierząt w surowicy krwi, mające umiejętność zlepiania czerwonych krwinek i wytrącania ich w formie osadu. A. reagują z antygenami słownik.
 • Co to jest Akinety Definicja rozmnażania wegetatywnego, spotykane u form nitkowatych sinic (Cyanophyta). Powstają poprzez otoczenie komórki silną, grubą ścianą. W a znaczenie.
 • Co to jest Anizogamia Definicja na łączeniu się komórek rozrodczych (gamet) zróżnicowanych pod względem morfologicznym i fizjologicznym (anizogamety, heterogamety). W czym jest.
 • Co to jest Aktyna Definicja ogólnej ilości białek mięśni. Może istnieć w dwóch formach: globularnej, tak zwany a. G, która w obecności jonów Mg2+ polimeryzuje do a co to jest.
 • Co to jest Alergeny Definicja innego, które po wniknięciu do organizmu powodują alergię objawiającą się wysypką, pokrzywką, zaczerwienieniem, opuchlizną, katarem definicja.
 • Co to jest Osobniczy Areał Definicja grupę osobników danego gatunku, na którym skupia się jego aktywność związana z poszukiwaniem pożywienia, kryjówką, miejscem do rozrodu i co znaczy.
 • Co to jest Antybioza Definicja zahamowanie mechanizmów życiowych, w tym rozmnażania, jednych organizmów poprzez inne organizmy produkujące antybiotyki słownik.
 • Co to jest Amonity Definicja głowonogów (Cephalopoda). Pojawiły się w dewonie, ich szczyt różnicowania i liczebności przypada na perm, wyginęły ostatecznie pod koniec znaczenie.
 • Co to jest Addycja Definicja mutacje genowe czym jest.
 • Co to jest Acth Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Adenina Definicja puryny definicja.
 • Co to jest Analogia Definicja narządów spełniających taką samą funkcję niezależnie od pochodzenia ewolucyjnego. Podobieństwo analogiczne wynika z przystosowania się co znaczy.
 • Co to jest Owadów Gębowe Aparaty Definicja pokarmu, mają zróżnicowaną budowę (typu gryzącego, gryząco--liżącego, ssącego, kłująco-ssącego i pośredniej budowy). Narząd typu gryzącego słownik.
 • Co to jest Adp Definicja adenozynodifosforan znaczenie.
 • Co to jest Apatia Definicja stan obojętności zwierzęcia na działające z zewnątrz bodźce, objawiający się obniżoną aktywnością ruchową czym jest.
 • Co to jest Allopatryczny Definicja 1) gatunek; 2) specjacja co to jest.
 • Co to jest Abysal Definicja strefy zbiorników wodnych definicja.
 • Co to jest Abiogeneza Definicja teoria samorództwa co znaczy.
 • Co to jest Adaptacja Definicja organizmów, ułatwiające bądź umożliwiające przeżycie i rozród danego osobnika w zależności od warunków środowiskowych; a. genotypowe słownik.
 • Co to jest Adenozynodifosforan Definicja zawierający jedno wiązanie fosforanowe bogate w energię. Powstaje z ATP w procesach fosforylacji różnego typu związków. W czasie rozpadu znaczenie.
 • Co to jest Adenozynotrifosforan Definicja dwie reszty fosforanowe przyłączone dwoma wiązaniami bogatymi w energię. Jest uniwersalnym przenośnikiem energii gromadzącym energię czym jest.
 • Co to jest Aeroby Definicja aerobionty co to jest.
 • Co to jest Adrenokortykotropina Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Aerobionty Definicja wolnego tlenu. Do a. należą wszystkie organizmy z wyjątkiem bezwzględnych beztlenowców. Do a. bezwzględnych należą bakterie nitryfikacyjne co znaczy.
 • Co to jest Aerenchyma Definicja miękisz powietrzny słownik.
 • Co to jest Adh Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Allosomy Definicja chromosomy płci czym jest.
 • Co to jest Aglutynogen Definicja aglutyniny co to jest.
 • Co to jest Akrodontyzm Definicja zęby definicja.
 • Co to jest Akromegalia Definicja nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu - somatotropiny (GH) - poprzez gruczołową część przysadki mózgowej. Wzmożone wydzielanie GH co znaczy.
 • Co to jest Ahistozoa Definicja beztkankowce słownik.
 • Co to jest Agresja Definicja przynosząca korzyści jednemu osobnikowi albo ekipie społecznej. Przyczyną zachowania agresywnego może być dążenie do dominacji w ekipie znaczenie.
 • Co to jest Aids Definicja acquired immunodeficiency syndrom). Choroba opisana najpierw l. 80. po epidemii pnemocystozowego zapalenia płuc i kilkudziesięciu czym jest.
 • Co to jest Albinizm Definicja recesywnym kodującym enzym przekształcający tyrozynę w barwniki melaninowe. U osobników chorych (albinosów) brakuje pigmentu w skórze co to jest.
 • Co to jest Akseroftol Definicja witaminy definicja.
 • Co to jest Albuminoidy Definicja skleroproteiny co znaczy.
 • Co to jest Aksopodia Definicja nibynóżki słownik.
 • Co to jest Akson Definicja komórka nerwowa znaczenie.
 • Co to jest Optyczna Aktywność Definicja sacharydy czym jest.
 • Co to jest Alkaptonuria Definicja następuje blokada enzymatycznego rozkładu tyrozyny, spowodowana brakiem enzymu rozkładającego kwas homogentyzynowy, który gromadzi się w co to jest.
 • Co to jest Anukleobionty Definicja prokarionty definicja.
 • Co to jest Algi Definicja glony co znaczy.
 • Co to jest Alkaloidy Definicja zazwyczaj w pierścieniu heterocyklicznym. Wykazują w relacji do organizmów zwierzęcych właściwości hiperdynamiczne. Po wprowadzeniu w słownik.
 • Co to jest Trna Aminoacylo Definicja biosynteza białek znaczenie.
 • Co to jest Aldosteron Definicja mineralokortykoidów, wydzielany poprzez komórki kory nadnerczy. Klasyfikuje gospodarkę wodno-mineralną w organizmie. Hamuje nadmierne czym jest.
 • Co to jest Aldehydy Definicja pierwszorzędowych. Prócz ekipy aldehydowej -CHO w skład ich cząsteczki wchodzi rodnik alkilowy, a w razie aldehydu mrówkowego - atom wodoru co to jest.
 • Co to jest Allochoria Definicja bierne rozprzestrzeniania się diaspor, regularnie za pośrednictwem wiatru ( anemochoria), wody ( hydrochoria) i zwierząt ( zoochoria definicja.
 • Co to jest Allelopatie Definicja związków chemicznych wydzielanych poprzez sąsiadujące z nimi inne rośliny albo wydzielanych poprzez ich obumarłe szczątki co znaczy.
 • Co to jest Antykodon Definicja specyficznych dla danego tRNA, które stanowią miejsce rozpoznawania kodonu na mRNA. Zobacz także: transkrypcja, translacja słownik.
 • Co to jest Amfidiploid Definicja poliploidalność znaczenie.
 • Co to jest Ambra Definicja martwych albo chorych kaszalotów. Bryły pływającej a., wydalanej do morza wspólnie z ekskrementami, wyławiane są z wody albo znajdowane na czym jest.
 • Co to jest Altruizm Definicja przynosząca korzyści innym osobnikom albo całej ekipie społecznej, na przykład wspólna opieka nad potomstwem, zachowania alarmowe powiązane co to jest.
 • Co to jest Ametabolia Definicja przeobrażenie wprost definicja.
 • Co to jest Amoniak Definicja aminokwasów, a tym samym białek. Usuwany z organizmu poprzez zwierzęta żyjące w środowisku wodnym. Zobacz także: zwierzęta amonioteliczne co znaczy.
 • Co to jest Amitoza Definicja do pośredniego ( mitoza), nie wykazuje zmian w strukturze chromosomów. A. występuje u wielu organizmów jednokomórkowych i w niektórych słownik.
 • Co to jest Ampleksus Definicja poprzez samca w czasie godów u płazów bezogonowych (Anura), możliwy dzięki obecności modzeli godowych. w czasie a. zapładniane są jaja znaczenie.
 • Co to jest Amylazy Definicja hydrolityczny rozkład polisacharydów. Do a. należą w pierwszej kolejności -amylaza i -amylaza. Obie rozrywają wiązania a-1,4-glikozydowe, a czym jest.
 • Co to jest Anabioza Definicja zahamowaniem metabolizmu w organizmie w niekorzystnych warunkach środowiska. Spotykany u roślin pośród porostów, mszaków i nasion roślin co to jest.
 • Co to jest Lorenziniego Ampułki Definicja elektroreceptory występujące u ryb spodoustych (Selachii) i sumowatych (Siluridae). Wywodzą się z przekształconych narządów linii nabocznej definicja.
 • Co to jest Arktogea Definicja państwa zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Pyłkowa Analiza Definicja opierająca się na jakościowej i ilościowej analizie składu pyłku i zarodników zachowanych w pokładach geologicznych i łącznie określanych słownik.
 • Co to jest Anatomia Definicja się na a. roślin, zwierząt i człowieka. Obiektem a. jest badanie położenia, kształtów, narządów, tkanek, komórek, szczegółowy opis budowy znaczenie.
 • Co to jest Androgeny Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest I Anafaza Definicja mejoza co to jest.
 • Co to jest Anemochoria Definicja wiatr. Nasiona i owoce rozsiewane poprzez wiatr wyposażone są najczęściej w aparaty lotne (skrzydełka, włoski, wyrostki definicja.
 • Co to jest Animalkuliści Definicja teoria preformacji co znaczy.
 • Co to jest Antropochoria Definicja zoochoria słownik.
 • Co to jest Aneuploidalność Definicja segregacji chromosomów w momencie mitozy i mejozy, opierający na zwiększeniu albo zmniejszeniu normalnej liczby chromosomów. U roślin a znaczenie.
 • Co to jest Arterioskleroza Definicja miażdżyca tętnic czym jest.
 • Co to jest Aniony Definicja jony naładowane ujemnie; w momencie elektrolizy wędrują do anody co to jest.
 • Co to jest Antropogeneza Definicja prowadzące do stworzenia człowieka. Na podstawie kopalnych znalezisk szczątków człowieka pierwotnego ustalono, iż człowiek i małpy definicja.
 • Co to jest Antygeny Definicja organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzane do organizmu z zewnątrz, na przykład bakterie chorobotwórcze, obce białka, albo co znaczy.
 • Co to jest Szparkowy Aparat Definicja szparkowych zawierających chloroplasty. Pomiędzy komórkami znajduje się przestwór (szparka). Przyrost turgoru w komórkach szparkowych słownik.
 • Co to jest Aorta Definicja z komory serca kręgowców lądowych. U płazów i gadów a. wychodzi z jednej, wspólnej komory, z kolei u ptaków i ssaków z lewej komory serca znaczenie.
 • Co to jest Archespor Definicja zarodnia czym jest.
 • Co to jest Areał Definicja jednego gatunku. Może być bardzo mały, ograniczony do kilku m2 (endemiczne zwierzęta bezkręgowe), albo obejmować znaczącą część kuli co to jest.
 • Co to jest Arginina Definicja aminokwasy definicja.
 • Co to jest Aspermia Definicja sperma co znaczy.
 • Co to jest Astrocyty Definicja występującej wyłącznie w towarzystwie komórek nerwowych. Mają kształt gwiaździsty i liczne cienkie, rozgałęziające się wypustki, otaczające słownik.
 • Co to jest Atawizm Definicja występującej u bardzo dalekich przodków. U człowieka cechami atawistycznymi są: obecność ogona i nadmierne owłosienie znaczenie.
 • Co to jest Astygmatyzm Definicja części soczewki w różnym stopniu załamują promienie świetlne; bez szkieł korygujących widzenie nie jest możliwe ani z daleka, ani z bliska czym jest.
 • Co to jest Australopitek Definicja antropogeneza co to jest.
 • Co to jest Auksyny Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin definicja.
 • Co to jest Autekologia Definicja ekologia co znaczy.
 • Co to jest Atlas Definicja kręgosłup słownik.
 • Co to jest Atp Definicja adenozynotrifosforan znaczenie.
 • Co to jest Autosomy Definicja wszystkie chromosomy organizmów rozdzielnopłciowych z wyjątkiem chromosomów płci czym jest.
 • Co to jest Autoliza Definicja samotrawienie co to jest.
 • Co to jest Autotrofizm Definicja samożywność definicja.
 • Co to jest Autoimmunizacja Definicja autoagresja co znaczy.
 • Co to jest Autotomia Definicja wpływem niebezpieczeństwa (ataku drapieżnika, skaleczenia, ucisku) albo pod wpływem pogarszających się warunków środowiska. Schwytane słownik.
 • Co to jest Autotrofy Definicja fotoautotrofy, które do produkcji potrzebnych im związków wykorzystują światło słoneczne (rośliny zielone, bakterie purpurowe), i znaczenie.
 • Co to jest Ameby Definicja korzenionóżek (Rhizopoda), nie posiadających trwałych skorupek (korzenionóżki nagie). A. mogą zamieniać kształt, wysuwając cytoplazmatyczne czym jest.
 • Co to jest Acetylocholina Definicja bodziec nerwowy między neuronami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Występuje w zakończeniach nerwowych w tkance mięśniowej co to jest.
 • Co to jest Adenozynomonofosforan Definicja fosforanową. Nie funkcjonuje jako przenośnik energii magazynowanej w momencie powstawania wiązania pomiędzy ekipami fosforanowymi tak jak w definicja.
 • Co to jest Oka Akomodacja Definicja widzenia elementów z różnych odległości. Dzięki działaniu mięśni akomodacyjnych rzęskowych, przyczepionych bezpośrednio do soczewki co znaczy.
 • Co to jest Antybiotyki Definicja mikroorganizmy ( bakterie, grzyby), hamujące postęp innych mikroorganizmów. Pierwszym wyizolowanym a. była penicylina z grzyba Penicilium słownik.
 • Co to jest Autochoria Definicja diaspor poprzez roślinę. Autochory, na przykład niecierpek, niejednokrotnie wykształcają złożone systemy wykorzystywane do uwalniania i znaczenie.
 • Co to jest Alergia Definicja spowodowane tak zwany alergenami, których działanie podobne jest do działania antygenu. Pierwsze zetknięcie się z czynnikiem uczulającym czym jest.
 • Co to jest Anabolizm Definicja gdzie następuje odnowienie zużytych składników komórki ze składników doprowadzanych z zewnątrz albo metabolitów powstających w procesach co to jest.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Anabolizm, Alergia, Autochoria, Antybiotyki, Akomodacja Oka, Adenozynomonofosforan, Acetylocholina, Ameby, Autotrofy, Autotomia, Autoimmunizacja, Autotrofizm opis.

Co to jest Anabolizm, Alergia, Autochoria, Antybiotyki, Akomodacja Oka wyjaśnienie.