alanina akrosom krzyżówka definicja
Anabolizm co znaczy alergia krzyżówka autochoria co to jest antybiotyki słownik akomodacja oka czym.

Słownik biologii i definicje z chemii na A

 • Co to jest Alanina Definicja aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest Akrosom Definicja plemnik krzyżówka.
 • Co to jest Amyloplasty Definicja leukoplasty co to jest.
 • Co to jest Apoenzym Definicja enzymy słownik.
 • Co to jest Awifauna Definicja zespół gatunków ptaków (Aves) zamieszkujących dany teren, na przykład awifauna Wrocławia, Tatr, Palearktyki czym jest.
 • Co to jest Azoospermia Definicja sperma co oznacza.
 • Co to jest Agranulocyty Definicja obronne ustroju, do których należą limfocyty i monocyty. Nie zawierają ziarnistości, mają kształt kulisty, posiadają jądra i są większe od tłumaczenie.
 • Co to jest Adrenalina Definicja nadnerczy i ośrodkowym układzie nerwowym (pośredniczy w przenoszeniu bodźców z włókien nerwowych do tkanek). Skutkuje przekształcenie przykłady.
 • Co to jest Amp Definicja adenozynomonofosforan definicja.
 • Co to jest Androgynia Definicja pseudogamia encyklopedia.
 • Co to jest Ii Anafaza Definicja mejoza jak działa.
 • Co to jest Autochton Definicja tubylec, człowiek osiadły w jednym miejscu od urodzenia czy jest.
 • Co to jest Archeocyty Definicja gemule pojęcie.
 • Co to jest Asparagina Definicja aminokwasy wyjaśnienie.
 • Co to jest Węgla Dwutlenku Asymilacja Definicja przyswajanie dwutlenku węgla opis.
 • Co to jest Arterie Definicja tętnice informacje.
 • Co to jest Apteria Definicja pióro znaczenie.
 • Co to jest Anaeroby Definicja ściśle beztlenowym (beztlenowce bezwzględne) i w obecności wolnego tlenu (beztlenowce względne). Do a. należą wybrane pasożyty człowieka co znaczy.
 • Co to jest Aglutynacja Definicja organizmów (drobnoustrojów) pod wpływem aglutynin. A. zachodzi w środowisku płynnym w trakcie tworzenia się skrzepów (zlepianie płytek krwi krzyżówka.
 • Co to jest Chromosomowe Aberracje Definicja wywołane przemieszczaniem się ich odcinków w następstwie pękania. A.ch. powstają wskutek działania mutagenów albo spontanicznie. Do a.ch co to jest.
 • Co to jest Awitaminozy Definicja niedoborem witamin wprowadzanych do organizmu w ilościach niewystarczających do zaspokojenia jego potrzeb. A. najczęściej spotykane są u słownik.
 • Co to jest Aromorfoza Definicja znaczeniu przystosowawczym, pojawiająca się w obrębie ekipy organizmów, podnosząca ich poziom organizacji, metabolizm i funkcje życiowe na czym jest.
 • Co to jest Autoagresja Definicja skierowanych przeciwko własnym antygenom narządu, gdzie powstały. A. może być powodem wielu chorób, jak uszkodzenie tarczycy, anemia co oznacza.
 • Co to jest Arystoteles Definicja uczeń Platona, uznawany za największego uczonego starożytności. Pozostawił około 300 dzieł z zakresu filozofii, psychologii, polityki i tłumaczenie.
 • Co to jest Allele Definicja wykształcenie tej samej cechy (na przykład różne barwy kwiatów), zajmujących to samo miejsce (locus) w chromosomach homologicznych. A. A przykłady.
 • Co to jest Golgiego Aparat Definicja zbudowane z błon elementarnych tworzących mechanizm płaskich woreczków (cystern) ułożonych równolegle. Blisko cystern znajdują się definicja.
 • Co to jest Apomiksja Definicja bezpłciowego) roślin występujące zamiast rozmnażania płciowego, które z różnych przyczyn jest niemożliwe albo utrudnione. Organy encyklopedia.
 • Co to jest Autochory Definicja rośliny rozsiewające diaspory poprzez autochorię jak działa.
 • Co to jest Antydiuretyna Definicja hormony zwierzęce czy jest.
 • Co to jest Amebocyty Definicja ameby, występujące w jamie chłonąco-trawiącej jamochłonów (Coelenterata), biorą udział w pierwotnym trawieniu wewnątrzkomórkowym. Definicją pojęcie.
 • Co to jest Aminokwasy Definicja węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową-zasadową (-NH2), jedną grupę karboksylową-kwasową (-COOH) i resztę aminokwasową wyjaśnienie.
 • Co to jest Allopoliploid Definicja poliploidalność opis.
 • Co to jest Sierpowata Anemia Definicja utrzymująca się pośród plemion murzyńskich Afryki równikowej. Wywołuje ją gen warunkujący produkcję łańcucha -hemoglobiny. Jego allel A informacje.
 • Co to jest Autogamia Definicja zygota powstaje z gamet produkowanych poprzez jeden organizm. Gamety mogą być niezróżnicowane morfologicznie, na przykład u glonów znaczenie.
 • Co to jest Anafaza Definicja mitoza co znaczy.
 • Co to jest Anteny Definicja czułki krzyżówka.
 • Co to jest Aneuryna Definicja witaminy co to jest.
 • Co to jest Albuminy Definicja łatwo ulegają denaturacji w podwyższonej temperaturze. A. pochodzenia zwierzęcego występują na przykład w jajach, mleku. Są fundamentalnym słownik.
 • Co to jest Enzymatyczna Adaptacja Definicja komórkach bakterii wskutek zetknięcia się z określonym substratem (bądź innym efektorem) albo ich zanikanie w obecności represorów ( operon czym jest.
 • Co to jest Aglutyniny Definicja ludzi i zwierząt w surowicy krwi, mające umiejętność zlepiania czerwonych krwinek i wytrącania ich w formie osadu. A. reagują z antygenami co oznacza.
 • Co to jest Akinety Definicja rozmnażania wegetatywnego, spotykane u form nitkowatych sinic (Cyanophyta). Powstają poprzez otoczenie komórki silną, grubą ścianą. W a tłumaczenie.
 • Co to jest Anizogamia Definicja na łączeniu się komórek rozrodczych (gamet) zróżnicowanych pod względem morfologicznym i fizjologicznym (anizogamety, heterogamety). W przykłady.
 • Co to jest Aktyna Definicja ogólnej ilości białek mięśni. Może istnieć w dwóch formach: globularnej, tak zwany a. G, która w obecności jonów Mg2+ polimeryzuje do a definicja.
 • Co to jest Alergeny Definicja innego, które po wniknięciu do organizmu powodują alergię objawiającą się wysypką, pokrzywką, zaczerwienieniem, opuchlizną, katarem encyklopedia.
 • Co to jest Osobniczy Areał Definicja grupę osobników danego gatunku, na którym skupia się jego aktywność związana z poszukiwaniem pożywienia, kryjówką, miejscem do rozrodu i jak działa.
 • Co to jest Antybioza Definicja zahamowanie mechanizmów życiowych, w tym rozmnażania, jednych organizmów poprzez inne organizmy produkujące antybiotyki czy jest.
 • Co to jest Amonity Definicja głowonogów (Cephalopoda). Pojawiły się w dewonie, ich szczyt różnicowania i liczebności przypada na perm, wyginęły ostatecznie pod koniec pojęcie.
 • Co to jest Addycja Definicja mutacje genowe wyjaśnienie.
 • Co to jest Acth Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest Adenina Definicja puryny informacje.
 • Co to jest Analogia Definicja narządów spełniających taką samą funkcję niezależnie od pochodzenia ewolucyjnego. Podobieństwo analogiczne wynika z przystosowania się znaczenie.
 • Co to jest Owadów Gębowe Aparaty Definicja pokarmu, mają zróżnicowaną budowę (typu gryzącego, gryząco--liżącego, ssącego, kłująco-ssącego i pośredniej budowy). Narząd typu gryzącego co znaczy.
 • Co to jest Adp Definicja adenozynodifosforan krzyżówka.
 • Co to jest Apatia Definicja stan obojętności zwierzęcia na działające z zewnątrz bodźce, objawiający się obniżoną aktywnością ruchową co to jest.
 • Co to jest Allopatryczny Definicja 1) gatunek; 2) specjacja słownik.
 • Co to jest Abysal Definicja strefy zbiorników wodnych czym jest.
 • Co to jest Abiogeneza Definicja teoria samorództwa co oznacza.
 • Co to jest Adaptacja Definicja organizmów, ułatwiające bądź umożliwiające przeżycie i rozród danego osobnika w zależności od warunków środowiskowych; a. genotypowe tłumaczenie.
 • Co to jest Adenozynodifosforan Definicja zawierający jedno wiązanie fosforanowe bogate w energię. Powstaje z ATP w procesach fosforylacji różnego typu związków. W czasie rozpadu przykłady.
 • Co to jest Adenozynotrifosforan Definicja dwie reszty fosforanowe przyłączone dwoma wiązaniami bogatymi w energię. Jest uniwersalnym przenośnikiem energii gromadzącym energię definicja.
 • Co to jest Aeroby Definicja aerobionty encyklopedia.
 • Co to jest Adrenokortykotropina Definicja hormony zwierzęce jak działa.
 • Co to jest Aerobionty Definicja wolnego tlenu. Do a. należą wszystkie organizmy z wyjątkiem bezwzględnych beztlenowców. Do a. bezwzględnych należą bakterie nitryfikacyjne czy jest.
 • Co to jest Aerenchyma Definicja miękisz powietrzny pojęcie.
 • Co to jest Adh Definicja hormony zwierzęce wyjaśnienie.
 • Co to jest Allosomy Definicja chromosomy płci opis.
 • Co to jest Aglutynogen Definicja aglutyniny informacje.
 • Co to jest Akrodontyzm Definicja zęby znaczenie.
 • Co to jest Akromegalia Definicja nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu - somatotropiny (GH) - poprzez gruczołową część przysadki mózgowej. Wzmożone wydzielanie GH co znaczy.
 • Co to jest Ahistozoa Definicja beztkankowce krzyżówka.
 • Co to jest Agresja Definicja przynosząca korzyści jednemu osobnikowi albo ekipie społecznej. Przyczyną zachowania agresywnego może być dążenie do dominacji w ekipie co to jest.
 • Co to jest Aids Definicja acquired immunodeficiency syndrom). Choroba opisana najpierw l. 80. po epidemii pnemocystozowego zapalenia płuc i kilkudziesięciu słownik.
 • Co to jest Albinizm Definicja recesywnym kodującym enzym przekształcający tyrozynę w barwniki melaninowe. U osobników chorych (albinosów) brakuje pigmentu w skórze czym jest.
 • Co to jest Akseroftol Definicja witaminy co oznacza.
 • Co to jest Albuminoidy Definicja skleroproteiny tłumaczenie.
 • Co to jest Aksopodia Definicja nibynóżki przykłady.
 • Co to jest Akson Definicja komórka nerwowa definicja.
 • Co to jest Optyczna Aktywność Definicja sacharydy encyklopedia.
 • Co to jest Alkaptonuria Definicja następuje blokada enzymatycznego rozkładu tyrozyny, spowodowana brakiem enzymu rozkładającego kwas homogentyzynowy, który gromadzi się w jak działa.
 • Co to jest Anukleobionty Definicja prokarionty czy jest.
 • Co to jest Algi Definicja glony pojęcie.
 • Co to jest Alkaloidy Definicja zazwyczaj w pierścieniu heterocyklicznym. Wykazują w relacji do organizmów zwierzęcych właściwości hiperdynamiczne. Po wprowadzeniu w wyjaśnienie.
 • Co to jest Trna Aminoacylo Definicja biosynteza białek opis.
 • Co to jest Aldosteron Definicja mineralokortykoidów, wydzielany poprzez komórki kory nadnerczy. Klasyfikuje gospodarkę wodno-mineralną w organizmie. Hamuje nadmierne informacje.
 • Co to jest Aldehydy Definicja pierwszorzędowych. Prócz ekipy aldehydowej -CHO w skład ich cząsteczki wchodzi rodnik alkilowy, a w razie aldehydu mrówkowego - atom wodoru znaczenie.
 • Co to jest Allochoria Definicja bierne rozprzestrzeniania się diaspor, regularnie za pośrednictwem wiatru ( anemochoria), wody ( hydrochoria) i zwierząt ( zoochoria co znaczy.
 • Co to jest Allelopatie Definicja związków chemicznych wydzielanych poprzez sąsiadujące z nimi inne rośliny albo wydzielanych poprzez ich obumarłe szczątki krzyżówka.
 • Co to jest Antykodon Definicja specyficznych dla danego tRNA, które stanowią miejsce rozpoznawania kodonu na mRNA. Zobacz także: transkrypcja, translacja co to jest.
 • Co to jest Amfidiploid Definicja poliploidalność słownik.
 • Co to jest Ambra Definicja martwych albo chorych kaszalotów. Bryły pływającej a., wydalanej do morza wspólnie z ekskrementami, wyławiane są z wody albo znajdowane na czym jest.
 • Co to jest Altruizm Definicja przynosząca korzyści innym osobnikom albo całej ekipie społecznej, na przykład wspólna opieka nad potomstwem, zachowania alarmowe powiązane co oznacza.
 • Co to jest Ametabolia Definicja przeobrażenie wprost tłumaczenie.
 • Co to jest Amoniak Definicja aminokwasów, a tym samym białek. Usuwany z organizmu poprzez zwierzęta żyjące w środowisku wodnym. Zobacz także: zwierzęta amonioteliczne przykłady.
 • Co to jest Amitoza Definicja do pośredniego ( mitoza), nie wykazuje zmian w strukturze chromosomów. A. występuje u wielu organizmów jednokomórkowych i w niektórych definicja.
 • Co to jest Ampleksus Definicja poprzez samca w czasie godów u płazów bezogonowych (Anura), możliwy dzięki obecności modzeli godowych. w czasie a. zapładniane są jaja encyklopedia.
 • Co to jest Amylazy Definicja hydrolityczny rozkład polisacharydów. Do a. należą w pierwszej kolejności -amylaza i -amylaza. Obie rozrywają wiązania a-1,4-glikozydowe, a jak działa.
 • Co to jest Anabioza Definicja zahamowaniem metabolizmu w organizmie w niekorzystnych warunkach środowiska. Spotykany u roślin pośród porostów, mszaków i nasion roślin czy jest.
 • Co to jest Lorenziniego Ampułki Definicja elektroreceptory występujące u ryb spodoustych (Selachii) i sumowatych (Siluridae). Wywodzą się z przekształconych narządów linii nabocznej pojęcie.
 • Co to jest Arktogea Definicja państwa zwierzęce wyjaśnienie.
 • Co to jest Pyłkowa Analiza Definicja opierająca się na jakościowej i ilościowej analizie składu pyłku i zarodników zachowanych w pokładach geologicznych i łącznie określanych opis.
 • Co to jest Anatomia Definicja się na a. roślin, zwierząt i człowieka. Obiektem a. jest badanie położenia, kształtów, narządów, tkanek, komórek, szczegółowy opis budowy informacje.
 • Co to jest Androgeny Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest I Anafaza Definicja mejoza co znaczy.
 • Co to jest Anemochoria Definicja wiatr. Nasiona i owoce rozsiewane poprzez wiatr wyposażone są najczęściej w aparaty lotne (skrzydełka, włoski, wyrostki krzyżówka.
 • Co to jest Animalkuliści Definicja teoria preformacji co to jest.
 • Co to jest Antropochoria Definicja zoochoria słownik.
 • Co to jest Aneuploidalność Definicja segregacji chromosomów w momencie mitozy i mejozy, opierający na zwiększeniu albo zmniejszeniu normalnej liczby chromosomów. U roślin a czym jest.
 • Co to jest Arterioskleroza Definicja miażdżyca tętnic co oznacza.
 • Co to jest Aniony Definicja jony naładowane ujemnie; w momencie elektrolizy wędrują do anody tłumaczenie.
 • Co to jest Antropogeneza Definicja prowadzące do stworzenia człowieka. Na podstawie kopalnych znalezisk szczątków człowieka pierwotnego ustalono, iż człowiek i małpy przykłady.
 • Co to jest Antygeny Definicja organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzane do organizmu z zewnątrz, na przykład bakterie chorobotwórcze, obce białka, albo definicja.
 • Co to jest Szparkowy Aparat Definicja szparkowych zawierających chloroplasty. Pomiędzy komórkami znajduje się przestwór (szparka). Przyrost turgoru w komórkach szparkowych encyklopedia.
 • Co to jest Aorta Definicja z komory serca kręgowców lądowych. U płazów i gadów a. wychodzi z jednej, wspólnej komory, z kolei u ptaków i ssaków z lewej komory serca jak działa.
 • Co to jest Archespor Definicja zarodnia czy jest.
 • Co to jest Areał Definicja jednego gatunku. Może być bardzo mały, ograniczony do kilku m2 (endemiczne zwierzęta bezkręgowe), albo obejmować znaczącą część kuli pojęcie.
 • Co to jest Arginina Definicja aminokwasy wyjaśnienie.
 • Co to jest Aspermia Definicja sperma opis.
 • Co to jest Astrocyty Definicja występującej wyłącznie w towarzystwie komórek nerwowych. Mają kształt gwiaździsty i liczne cienkie, rozgałęziające się wypustki, otaczające informacje.
 • Co to jest Atawizm Definicja występującej u bardzo dalekich przodków. U człowieka cechami atawistycznymi są: obecność ogona i nadmierne owłosienie znaczenie.
 • Co to jest Astygmatyzm Definicja części soczewki w różnym stopniu załamują promienie świetlne; bez szkieł korygujących widzenie nie jest możliwe ani z daleka, ani z bliska co znaczy.
 • Co to jest Australopitek Definicja antropogeneza krzyżówka.
 • Co to jest Auksyny Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin co to jest.
 • Co to jest Autekologia Definicja ekologia słownik.
 • Co to jest Atlas Definicja kręgosłup czym jest.
 • Co to jest Atp Definicja adenozynotrifosforan co oznacza.
 • Co to jest Autosomy Definicja wszystkie chromosomy organizmów rozdzielnopłciowych z wyjątkiem chromosomów płci tłumaczenie.
 • Co to jest Autoliza Definicja samotrawienie przykłady.
 • Co to jest Autotrofizm Definicja samożywność definicja.
 • Co to jest Autoimmunizacja Definicja autoagresja encyklopedia.
 • Co to jest Autotomia Definicja wpływem niebezpieczeństwa (ataku drapieżnika, skaleczenia, ucisku) albo pod wpływem pogarszających się warunków środowiska. Schwytane jak działa.
 • Co to jest Autotrofy Definicja fotoautotrofy, które do produkcji potrzebnych im związków wykorzystują światło słoneczne (rośliny zielone, bakterie purpurowe), i czy jest.
 • Co to jest Ameby Definicja korzenionóżek (Rhizopoda), nie posiadających trwałych skorupek (korzenionóżki nagie). A. mogą zamieniać kształt, wysuwając cytoplazmatyczne pojęcie.
 • Co to jest Acetylocholina Definicja bodziec nerwowy między neuronami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Występuje w zakończeniach nerwowych w tkance mięśniowej wyjaśnienie.
 • Co to jest Adenozynomonofosforan Definicja fosforanową. Nie funkcjonuje jako przenośnik energii magazynowanej w momencie powstawania wiązania pomiędzy ekipami fosforanowymi tak jak w opis.
 • Co to jest Oka Akomodacja Definicja widzenia elementów z różnych odległości. Dzięki działaniu mięśni akomodacyjnych rzęskowych, przyczepionych bezpośrednio do soczewki informacje.
 • Co to jest Antybiotyki Definicja mikroorganizmy ( bakterie, grzyby), hamujące postęp innych mikroorganizmów. Pierwszym wyizolowanym a. była penicylina z grzyba Penicilium znaczenie.
 • Co to jest Autochoria Definicja diaspor poprzez roślinę. Autochory, na przykład niecierpek, niejednokrotnie wykształcają złożone systemy wykorzystywane do uwalniania i co znaczy.
 • Co to jest Alergia Definicja spowodowane tak zwany alergenami, których działanie podobne jest do działania antygenu. Pierwsze zetknięcie się z czynnikiem uczulającym krzyżówka.
 • Co to jest Anabolizm Definicja gdzie następuje odnowienie zużytych składników komórki ze składników doprowadzanych z zewnątrz albo metabolitów powstających w procesach co to jest.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Anabolizm co znaczy alergia krzyżówka autochoria co to jest antybiotyki słownik akomodacja oka czym jest adenozynomonofosforan co oznacza acetylocholina. opis.

Co to jest Alanina co znaczy akrosom krzyżówka amyloplasty co to jest apoenzym wyjaśnienie.