encyklopedia anabolizm definicja
CO OZNACZA Anabolizm, Alergia, Autochoria, Antybiotyki, Akomodacja Oka, Adenozynomonofosforan.

Słownik biologii i definicje z chemii na A

 • Co to jest Alanina Definicja aminokwasy co to jest.
 • Co to jest Akrosom Definicja plemnik definicja.
 • Co to jest Amyloplasty Definicja leukoplasty co znaczy.
 • Co to jest Apoenzym Definicja enzymy słownik.
 • Co to jest Awifauna Definicja zespół gatunków ptaków (Aves) zamieszkujących dany teren, na przykład awifauna Wrocławia, Tatr, Palearktyki znaczenie.
 • Co to jest Azoospermia Definicja sperma czym jest.
 • Co to jest Agranulocyty Definicja obronne ustroju, do których należą limfocyty i monocyty. Nie zawierają ziarnistości, mają kształt kulisty, posiadają jądra i są większe od co oznacza.
 • Co to jest Adrenalina Definicja nadnerczy i ośrodkowym układzie nerwowym (pośredniczy w przenoszeniu bodźców z włókien nerwowych do tkanek). Skutkuje przekształcenie krzyżówka.
 • Co to jest Amp Definicja adenozynomonofosforan najlepszy.
 • Co to jest Androgynia Definicja pseudogamia przykłady.
 • Co to jest Ii Anafaza Definicja mejoza encyklopedia.
 • Co to jest Autochton Definicja tubylec, człowiek osiadły w jednym miejscu od urodzenia jak działa.
 • Co to jest Archeocyty Definicja gemule czy, jest.
 • Co to jest Asparagina Definicja aminokwasy pojęcie.
 • Co to jest Węgla Dwutlenku Asymilacja Definicja przyswajanie dwutlenku węgla wyjaśnienie.
 • Co to jest Arterie Definicja tętnice opis.
 • Co to jest Apteria Definicja pióro informacje.
 • Co to jest Anaeroby Definicja ściśle beztlenowym (beztlenowce bezwzględne) i w obecności wolnego tlenu (beztlenowce względne). Do a. należą wybrane pasożyty człowieka co to jest.
 • Co to jest Aglutynacja Definicja organizmów (drobnoustrojów) pod wpływem aglutynin. A. zachodzi w środowisku płynnym w trakcie tworzenia się skrzepów (zlepianie płytek krwi definicja.
 • Co to jest Chromosomowe Aberracje Definicja wywołane przemieszczaniem się ich odcinków w następstwie pękania. A.ch. powstają wskutek działania mutagenów albo spontanicznie. Do a.ch co znaczy.
 • Co to jest Awitaminozy Definicja niedoborem witamin wprowadzanych do organizmu w ilościach niewystarczających do zaspokojenia jego potrzeb. A. najczęściej spotykane są u słownik.
 • Co to jest Aromorfoza Definicja znaczeniu przystosowawczym, pojawiająca się w obrębie ekipy organizmów, podnosząca ich poziom organizacji, metabolizm i funkcje życiowe na znaczenie.
 • Co to jest Autoagresja Definicja skierowanych przeciwko własnym antygenom narządu, gdzie powstały. A. może być powodem wielu chorób, jak uszkodzenie tarczycy, anemia czym jest.
 • Co to jest Arystoteles Definicja uczeń Platona, uznawany za największego uczonego starożytności. Pozostawił około 300 dzieł z zakresu filozofii, psychologii, polityki i co oznacza.
 • Co to jest Allele Definicja wykształcenie tej samej cechy (na przykład różne barwy kwiatów), zajmujących to samo miejsce (locus) w chromosomach homologicznych. A. A krzyżówka.
 • Co to jest Golgiego Aparat Definicja zbudowane z błon elementarnych tworzących mechanizm płaskich woreczków (cystern) ułożonych równolegle. Blisko cystern znajdują się najlepszy.
 • Co to jest Apomiksja Definicja bezpłciowego) roślin występujące zamiast rozmnażania płciowego, które z różnych przyczyn jest niemożliwe albo utrudnione. Organy przykłady.
 • Co to jest Autochory Definicja rośliny rozsiewające diaspory poprzez autochorię encyklopedia.
 • Co to jest Antydiuretyna Definicja hormony zwierzęce jak działa.
 • Co to jest Amebocyty Definicja ameby, występujące w jamie chłonąco-trawiącej jamochłonów (Coelenterata), biorą udział w pierwotnym trawieniu wewnątrzkomórkowym. Definicją czy, jest.
 • Co to jest Aminokwasy Definicja węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową-zasadową (-NH2), jedną grupę karboksylową-kwasową (-COOH) i resztę aminokwasową pojęcie.
 • Co to jest Allopoliploid Definicja poliploidalność wyjaśnienie.
 • Co to jest Sierpowata Anemia Definicja utrzymująca się pośród plemion murzyńskich Afryki równikowej. Wywołuje ją gen warunkujący produkcję łańcucha -hemoglobiny. Jego allel A opis.
 • Co to jest Autogamia Definicja zygota powstaje z gamet produkowanych poprzez jeden organizm. Gamety mogą być niezróżnicowane morfologicznie, na przykład u glonów informacje.
 • Co to jest Anafaza Definicja mitoza co to jest.
 • Co to jest Anteny Definicja czułki definicja.
 • Co to jest Aneuryna Definicja witaminy co znaczy.
 • Co to jest Albuminy Definicja łatwo ulegają denaturacji w podwyższonej temperaturze. A. pochodzenia zwierzęcego występują na przykład w jajach, mleku. Są fundamentalnym słownik.
 • Co to jest Enzymatyczna Adaptacja Definicja komórkach bakterii wskutek zetknięcia się z określonym substratem (bądź innym efektorem) albo ich zanikanie w obecności represorów ( operon znaczenie.
 • Co to jest Aglutyniny Definicja ludzi i zwierząt w surowicy krwi, mające umiejętność zlepiania czerwonych krwinek i wytrącania ich w formie osadu. A. reagują z antygenami czym jest.
 • Co to jest Akinety Definicja rozmnażania wegetatywnego, spotykane u form nitkowatych sinic (Cyanophyta). Powstają poprzez otoczenie komórki silną, grubą ścianą. W a co oznacza.
 • Co to jest Anizogamia Definicja na łączeniu się komórek rozrodczych (gamet) zróżnicowanych pod względem morfologicznym i fizjologicznym (anizogamety, heterogamety). W krzyżówka.
 • Co to jest Aktyna Definicja ogólnej ilości białek mięśni. Może istnieć w dwóch formach: globularnej, tak zwany a. G, która w obecności jonów Mg2+ polimeryzuje do a najlepszy.
 • Co to jest Alergeny Definicja innego, które po wniknięciu do organizmu powodują alergię objawiającą się wysypką, pokrzywką, zaczerwienieniem, opuchlizną, katarem przykłady.
 • Co to jest Osobniczy Areał Definicja grupę osobników danego gatunku, na którym skupia się jego aktywność związana z poszukiwaniem pożywienia, kryjówką, miejscem do rozrodu i encyklopedia.
 • Co to jest Antybioza Definicja zahamowanie mechanizmów życiowych, w tym rozmnażania, jednych organizmów poprzez inne organizmy produkujące antybiotyki jak działa.
 • Co to jest Amonity Definicja głowonogów (Cephalopoda). Pojawiły się w dewonie, ich szczyt różnicowania i liczebności przypada na perm, wyginęły ostatecznie pod koniec czy, jest.
 • Co to jest Addycja Definicja mutacje genowe pojęcie.
 • Co to jest Acth Definicja hormony zwierzęce wyjaśnienie.
 • Co to jest Adenina Definicja puryny opis.
 • Co to jest Analogia Definicja narządów spełniających taką samą funkcję niezależnie od pochodzenia ewolucyjnego. Podobieństwo analogiczne wynika z przystosowania się informacje.
 • Co to jest Owadów Gębowe Aparaty Definicja pokarmu, mają zróżnicowaną budowę (typu gryzącego, gryząco--liżącego, ssącego, kłująco-ssącego i pośredniej budowy). Narząd typu gryzącego co to jest.
 • Co to jest Adp Definicja adenozynodifosforan definicja.
 • Co to jest Apatia Definicja stan obojętności zwierzęcia na działające z zewnątrz bodźce, objawiający się obniżoną aktywnością ruchową co znaczy.
 • Co to jest Allopatryczny Definicja 1) gatunek; 2) specjacja słownik.
 • Co to jest Abysal Definicja strefy zbiorników wodnych znaczenie.
 • Co to jest Abiogeneza Definicja teoria samorództwa czym jest.
 • Co to jest Adaptacja Definicja organizmów, ułatwiające bądź umożliwiające przeżycie i rozród danego osobnika w zależności od warunków środowiskowych; a. genotypowe co oznacza.
 • Co to jest Adenozynodifosforan Definicja zawierający jedno wiązanie fosforanowe bogate w energię. Powstaje z ATP w procesach fosforylacji różnego typu związków. W czasie rozpadu krzyżówka.
 • Co to jest Adenozynotrifosforan Definicja dwie reszty fosforanowe przyłączone dwoma wiązaniami bogatymi w energię. Jest uniwersalnym przenośnikiem energii gromadzącym energię najlepszy.
 • Co to jest Aeroby Definicja aerobionty przykłady.
 • Co to jest Adrenokortykotropina Definicja hormony zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest Aerobionty Definicja wolnego tlenu. Do a. należą wszystkie organizmy z wyjątkiem bezwzględnych beztlenowców. Do a. bezwzględnych należą bakterie nitryfikacyjne jak działa.
 • Co to jest Aerenchyma Definicja miękisz powietrzny czy, jest.
 • Co to jest Adh Definicja hormony zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest Allosomy Definicja chromosomy płci wyjaśnienie.
 • Co to jest Aglutynogen Definicja aglutyniny opis.
 • Co to jest Akrodontyzm Definicja zęby informacje.
 • Co to jest Akromegalia Definicja nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu - somatotropiny (GH) - poprzez gruczołową część przysadki mózgowej. Wzmożone wydzielanie GH co to jest.
 • Co to jest Ahistozoa Definicja beztkankowce definicja.
 • Co to jest Agresja Definicja przynosząca korzyści jednemu osobnikowi albo ekipie społecznej. Przyczyną zachowania agresywnego może być dążenie do dominacji w ekipie co znaczy.
 • Co to jest Aids Definicja acquired immunodeficiency syndrom). Choroba opisana najpierw l. 80. po epidemii pnemocystozowego zapalenia płuc i kilkudziesięciu słownik.
 • Co to jest Albinizm Definicja recesywnym kodującym enzym przekształcający tyrozynę w barwniki melaninowe. U osobników chorych (albinosów) brakuje pigmentu w skórze znaczenie.
 • Co to jest Akseroftol Definicja witaminy czym jest.
 • Co to jest Albuminoidy Definicja skleroproteiny co oznacza.
 • Co to jest Aksopodia Definicja nibynóżki krzyżówka.
 • Co to jest Akson Definicja komórka nerwowa najlepszy.
 • Co to jest Optyczna Aktywność Definicja sacharydy przykłady.
 • Co to jest Alkaptonuria Definicja następuje blokada enzymatycznego rozkładu tyrozyny, spowodowana brakiem enzymu rozkładającego kwas homogentyzynowy, który gromadzi się w encyklopedia.
 • Co to jest Anukleobionty Definicja prokarionty jak działa.
 • Co to jest Algi Definicja glony czy, jest.
 • Co to jest Alkaloidy Definicja zazwyczaj w pierścieniu heterocyklicznym. Wykazują w relacji do organizmów zwierzęcych właściwości hiperdynamiczne. Po wprowadzeniu w pojęcie.
 • Co to jest Trna Aminoacylo Definicja biosynteza białek wyjaśnienie.
 • Co to jest Aldosteron Definicja mineralokortykoidów, wydzielany poprzez komórki kory nadnerczy. Klasyfikuje gospodarkę wodno-mineralną w organizmie. Hamuje nadmierne opis.
 • Co to jest Aldehydy Definicja pierwszorzędowych. Prócz ekipy aldehydowej -CHO w skład ich cząsteczki wchodzi rodnik alkilowy, a w razie aldehydu mrówkowego - atom wodoru informacje.
 • Co to jest Allochoria Definicja bierne rozprzestrzeniania się diaspor, regularnie za pośrednictwem wiatru ( anemochoria), wody ( hydrochoria) i zwierząt ( zoochoria co to jest.
 • Co to jest Allelopatie Definicja związków chemicznych wydzielanych poprzez sąsiadujące z nimi inne rośliny albo wydzielanych poprzez ich obumarłe szczątki definicja.
 • Co to jest Antykodon Definicja specyficznych dla danego tRNA, które stanowią miejsce rozpoznawania kodonu na mRNA. Zobacz także: transkrypcja, translacja co znaczy.
 • Co to jest Amfidiploid Definicja poliploidalność słownik.
 • Co to jest Ambra Definicja martwych albo chorych kaszalotów. Bryły pływającej a., wydalanej do morza wspólnie z ekskrementami, wyławiane są z wody albo znajdowane na znaczenie.
 • Co to jest Altruizm Definicja przynosząca korzyści innym osobnikom albo całej ekipie społecznej, na przykład wspólna opieka nad potomstwem, zachowania alarmowe powiązane czym jest.
 • Co to jest Ametabolia Definicja przeobrażenie wprost co oznacza.
 • Co to jest Amoniak Definicja aminokwasów, a tym samym białek. Usuwany z organizmu poprzez zwierzęta żyjące w środowisku wodnym. Zobacz także: zwierzęta amonioteliczne krzyżówka.
 • Co to jest Amitoza Definicja do pośredniego ( mitoza), nie wykazuje zmian w strukturze chromosomów. A. występuje u wielu organizmów jednokomórkowych i w niektórych najlepszy.
 • Co to jest Ampleksus Definicja poprzez samca w czasie godów u płazów bezogonowych (Anura), możliwy dzięki obecności modzeli godowych. w czasie a. zapładniane są jaja przykłady.
 • Co to jest Amylazy Definicja hydrolityczny rozkład polisacharydów. Do a. należą w pierwszej kolejności -amylaza i -amylaza. Obie rozrywają wiązania a-1,4-glikozydowe, a encyklopedia.
 • Co to jest Anabioza Definicja zahamowaniem metabolizmu w organizmie w niekorzystnych warunkach środowiska. Spotykany u roślin pośród porostów, mszaków i nasion roślin jak działa.
 • Co to jest Lorenziniego Ampułki Definicja elektroreceptory występujące u ryb spodoustych (Selachii) i sumowatych (Siluridae). Wywodzą się z przekształconych narządów linii nabocznej czy, jest.
 • Co to jest Arktogea Definicja państwa zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest Pyłkowa Analiza Definicja opierająca się na jakościowej i ilościowej analizie składu pyłku i zarodników zachowanych w pokładach geologicznych i łącznie określanych wyjaśnienie.
 • Co to jest Anatomia Definicja się na a. roślin, zwierząt i człowieka. Obiektem a. jest badanie położenia, kształtów, narządów, tkanek, komórek, szczegółowy opis budowy opis.
 • Co to jest Androgeny Definicja hormony zwierzęce informacje.
 • Co to jest I Anafaza Definicja mejoza co to jest.
 • Co to jest Anemochoria Definicja wiatr. Nasiona i owoce rozsiewane poprzez wiatr wyposażone są najczęściej w aparaty lotne (skrzydełka, włoski, wyrostki definicja.
 • Co to jest Animalkuliści Definicja teoria preformacji co znaczy.
 • Co to jest Antropochoria Definicja zoochoria słownik.
 • Co to jest Aneuploidalność Definicja segregacji chromosomów w momencie mitozy i mejozy, opierający na zwiększeniu albo zmniejszeniu normalnej liczby chromosomów. U roślin a znaczenie.
 • Co to jest Arterioskleroza Definicja miażdżyca tętnic czym jest.
 • Co to jest Aniony Definicja jony naładowane ujemnie; w momencie elektrolizy wędrują do anody co oznacza.
 • Co to jest Antropogeneza Definicja prowadzące do stworzenia człowieka. Na podstawie kopalnych znalezisk szczątków człowieka pierwotnego ustalono, iż człowiek i małpy krzyżówka.
 • Co to jest Antygeny Definicja organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzane do organizmu z zewnątrz, na przykład bakterie chorobotwórcze, obce białka, albo najlepszy.
 • Co to jest Szparkowy Aparat Definicja szparkowych zawierających chloroplasty. Pomiędzy komórkami znajduje się przestwór (szparka). Przyrost turgoru w komórkach szparkowych przykłady.
 • Co to jest Aorta Definicja z komory serca kręgowców lądowych. U płazów i gadów a. wychodzi z jednej, wspólnej komory, z kolei u ptaków i ssaków z lewej komory serca encyklopedia.
 • Co to jest Archespor Definicja zarodnia jak działa.
 • Co to jest Areał Definicja jednego gatunku. Może być bardzo mały, ograniczony do kilku m2 (endemiczne zwierzęta bezkręgowe), albo obejmować znaczącą część kuli czy, jest.
 • Co to jest Arginina Definicja aminokwasy pojęcie.
 • Co to jest Aspermia Definicja sperma wyjaśnienie.
 • Co to jest Astrocyty Definicja występującej wyłącznie w towarzystwie komórek nerwowych. Mają kształt gwiaździsty i liczne cienkie, rozgałęziające się wypustki, otaczające opis.
 • Co to jest Atawizm Definicja występującej u bardzo dalekich przodków. U człowieka cechami atawistycznymi są: obecność ogona i nadmierne owłosienie informacje.
 • Co to jest Astygmatyzm Definicja części soczewki w różnym stopniu załamują promienie świetlne; bez szkieł korygujących widzenie nie jest możliwe ani z daleka, ani z bliska co to jest.
 • Co to jest Australopitek Definicja antropogeneza definicja.
 • Co to jest Auksyny Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin co znaczy.
 • Co to jest Autekologia Definicja ekologia słownik.
 • Co to jest Atlas Definicja kręgosłup znaczenie.
 • Co to jest Atp Definicja adenozynotrifosforan czym jest.
 • Co to jest Autosomy Definicja wszystkie chromosomy organizmów rozdzielnopłciowych z wyjątkiem chromosomów płci co oznacza.
 • Co to jest Autoliza Definicja samotrawienie krzyżówka.
 • Co to jest Autotrofizm Definicja samożywność najlepszy.
 • Co to jest Autoimmunizacja Definicja autoagresja przykłady.
 • Co to jest Autotomia Definicja wpływem niebezpieczeństwa (ataku drapieżnika, skaleczenia, ucisku) albo pod wpływem pogarszających się warunków środowiska. Schwytane encyklopedia.
 • Co to jest Autotrofy Definicja fotoautotrofy, które do produkcji potrzebnych im związków wykorzystują światło słoneczne (rośliny zielone, bakterie purpurowe), i jak działa.
 • Co to jest Ameby Definicja korzenionóżek (Rhizopoda), nie posiadających trwałych skorupek (korzenionóżki nagie). A. mogą zamieniać kształt, wysuwając cytoplazmatyczne czy, jest.
 • Co to jest Acetylocholina Definicja bodziec nerwowy między neuronami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Występuje w zakończeniach nerwowych w tkance mięśniowej pojęcie.
 • Co to jest Adenozynomonofosforan Definicja fosforanową. Nie funkcjonuje jako przenośnik energii magazynowanej w momencie powstawania wiązania pomiędzy ekipami fosforanowymi tak jak w wyjaśnienie.
 • Co to jest Oka Akomodacja Definicja widzenia elementów z różnych odległości. Dzięki działaniu mięśni akomodacyjnych rzęskowych, przyczepionych bezpośrednio do soczewki opis.
 • Co to jest Antybiotyki Definicja mikroorganizmy ( bakterie, grzyby), hamujące postęp innych mikroorganizmów. Pierwszym wyizolowanym a. była penicylina z grzyba Penicilium informacje.
 • Co to jest Autochoria Definicja diaspor poprzez roślinę. Autochory, na przykład niecierpek, niejednokrotnie wykształcają złożone systemy wykorzystywane do uwalniania i co to jest.
 • Co to jest Alergia Definicja spowodowane tak zwany alergenami, których działanie podobne jest do działania antygenu. Pierwsze zetknięcie się z czynnikiem uczulającym definicja.
 • Co to jest Anabolizm Definicja gdzie następuje odnowienie zużytych składników komórki ze składników doprowadzanych z zewnątrz albo metabolitów powstających w procesach co znaczy.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja CO OZNACZA Anabolizm, Alergia, Autochoria, Antybiotyki, Akomodacja Oka, Adenozynomonofosforan, Acetylocholina, Ameby, Autotrofy, Autotomia, Autoimmunizacja, Autotrofizm opis.

Co to jest Encyklopedia Anabolizm, Alergia, Autochoria, Antybiotyki, Akomodacja Oka wyjaśnienie.