najlepszy katastrofizm definicja
CZYM JEST Katastrofizm, Kosmopolita, Komórka Inicjalna, Kaloza, Kwasy Żółciowe, Kopytne.

Słownik biologii i definicje z chemii na K

 • Co to jest Kłącze Definicja składający się z łodygi i łuskowatych, uwstecznionych liści. Może stanowić organ przetrwalnikowy i organ wykorzystywany do rozmnażania co to jest.
 • Co to jest Kinetoplast Definicja blefaroplast definicja.
 • Co to jest Kobalamina Definicja witaminy co znaczy.
 • Co to jest Koloid Definicja układ koloidalny słownik.
 • Co to jest Kolenchyma Definicja zwarcica znaczenie.
 • Co to jest Kokon Definicja oprzęd czym jest.
 • Co to jest Kolba Definicja kwiatostany co oznacza.
 • Co to jest Leydiga Śródmiąższowe Komórki Definicja jądra krzyżówka.
 • Co to jest Kończyny Definicja obręczą barkową i miednicową ( szkielet kręgowców), wykorzystywane do lokomocji. U ryb wykształcone w formie płetw (brzusznych i najlepszy.
 • Co to jest Krwawiączka Definicja hemofilia przykłady.
 • Co to jest Foliowy Kwas Definicja witaminy encyklopedia.
 • Co to jest Glutaminowy Kwas Definicja aminokwasy jak działa.
 • Co to jest Karboksyhemoglobina Definicja hemoglobina czy jest.
 • Co to jest Hipogeiczne Kiełkowanie Definicja wydłuża się część nadliścieniowa epikotyl. U tych nasion liścienie pozostają w glebie, a powyżej jej powierzchnię wydostaje się jedynie pojęcie.
 • Co to jest Knidocyle Definicja parzydełka wyjaśnienie.
 • Co to jest Koenzym Definicja enzymy opis.
 • Co to jest Komensale Definicja komensalizm informacje.
 • Co to jest Płomykowa Komórka Definicja protonefrydium co to jest.
 • Co to jest Konsumenci Definicja w łańcuchu pokarmowym ekipa organizmów odżywiających się żywą substancją organiczną; zajmują miejsce między producentami a reducentami definicja.
 • Co to jest Nadnerczy Kora Definicja nadnercza co znaczy.
 • Co to jest Wtórna Kora Definicja miazgi w łodygach i korzeniach roślin. Złożona jest z łyka i martwicy korkowej; w młodszych częściach roślin może zawierać fragmenty kory słownik.
 • Co to jest Kosmobiologia Definicja dział biologii zajmujący się badaniem form życia we wszechświecie i wpływem warunków przestrzeni kosmicznej na organizmy żywe znaczenie.
 • Co to jest Ślepota Kurza Definicja z niedoboru wit. A, wpływającej na resyntezę rodopsyny w pręcikach siatkówki oka. Opóźnienie resyntezy jest przyczyną zaburzeń widzenia czym jest.
 • Co to jest Kotka Definicja kwiatostany co oznacza.
 • Co to jest Kreda Definicja ery i okresy geologiczne krzyżówka.
 • Co to jest Kręgi Definicja kręgosłup najlepszy.
 • Co to jest Krew Definicja zaliczany do ekipy tkanek łącznych. Pełni funkcje transportowo-odżywcze (rozprowadzanie tlenu, dwutlenku węgla, wody, substancji przykłady.
 • Co to jest Białe Krwinki Definicja krew encyklopedia.
 • Co to jest Krótkowzroczność Definicja wady wzroku jak działa.
 • Co to jest Królestwo Definicja kategoria systematyczna czy jest.
 • Co to jest Klonowanie Definicja albo jednego osobnika prowadzące do stworzenia wielu komórek albo organizmów potomnych o takim samym składzie genowym. Ma na celu pojęcie.
 • Co to jest Kręgouste Definicja należąca do tak zwany bezszczękowców (Agnatha), obejmująca dwa rzędy: minogokształtne (Petromyzoniformes) i śluzicokształtne wyjaśnienie.
 • Co to jest Kwiatostany Definicja się k. groniaste i k. wierzchotkowe. Kryterium podziału stanowi sposób rozgałęzienia k. i osadzenie kwiatów. K. groniaste charakteryzują opis.
 • Co to jest Konwergencja Definicja reprezentujących odległe ekipy systematyczne. Wynika z przystosowania do zbliżonych warunków środowiskowych. Odpowiednikiem k. w środowisku informacje.
 • Co to jest Kretynizm Definicja niedoczynnością tarczycy. Przejawia się w karłowatości spowodowanej opóźnionym postępem fizycznym i psychicznym i obniżonym metabolizmem co to jest.
 • Co to jest Gwiaździste Komórki Definicja astrocyty definicja.
 • Co to jest Wrotne Krążenie Definicja przepływanie krwi żylnej poprzez tak zwany układ wrotny. Złożona jest on z istniejących wewnątrz wątroby, nerki albo przysadki mózgowej co znaczy.
 • Co to jest Kolonia Definicja tego samego gatunku, połączonych ze sobą i tworzących funkcjonalną całość. Organizmy wchodzące w skład k. mogą być jednakowe albo słownik.
 • Co to jest Kumaryna Definicja świeżego siana, występująca między innymi w trawach, roślinach motylkowatych i baldaszkowatych. K. jest naturalnym inhibitorem kiełkowania znaczenie.
 • Co to jest Kutykula Definicja wody i powietrza, tworzona poprzez polimer kwasów tłuszczowych, kutynę, na zewnętrznej powierzchni komórek skórki roślin; 2) oskórek czym jest.
 • Co to jest Kikutnice Definicja skupiający około 500 gatunków. Zwierzęta morskie. Ciało, długości 1-10 mm (wyjątkowo, u niektórych gatunków, do 6 cm), złożona jest z co oznacza.
 • Co to jest Systematyczna Kategoria Definicja organizmów żywych, skupiający organizmy sklasyfikowane na podstawie podobieństwa i pokrewieństwa. Reguły klasyfikacji zostały wprowadzone krzyżówka.
 • Co to jest Ketopropionowy A Kwas Definicja kwas pirogronowy najlepszy.
 • Co to jest Nerwowa Komórka Definicja tkanki nerwowej. Zbudowana z ciała komórki zaopatrzonego w wypustki w formie dendrytów i pojedynczego neurytu (aksonu). W miarę krótkie i przykłady.
 • Co to jest Kopulacja Definicja odmiennej płci albo osobników hermafrodytycznych w celu przekazania komórek rozrodczych. Mechanizm poprzedzający zapłodnienie komórki encyklopedia.
 • Co to jest Kaktusy Definicja sukulenty jak działa.
 • Co to jest Koralowce Definicja parzydełkowców (Cnidaria). K. żyją w wodach słonych, zwykle w strefie przydennej. Występują wyłącznie w formie polipa. Jama chłonąco czy jest.
 • Co to jest Oddechowe Korzenie Definicja wyrastające powyżej powierzchnię podłoża i wykorzystywane do pobierania tlenu. Powietrze wnikające do k.o. przekazywane jest przez pojęcie.
 • Co to jest Jajowa Komórka Definicja haploidalnej liczbie chromosomów. Powstaje w procesie oogenezy. U zwierząt wyższych wyposażona jest w żółtko, stanowiące materiał odżywczy wyjaśnienie.
 • Co to jest Pteroiloglutaminowy Kwas Definicja witaminy opis.
 • Co to jest Karłowatość Definicja wymiary ciała osobników dorosłych. K. może być spowodowana niepoprawną gospodarką hormonalną, na przykład zmniejszonym wydzielaniem informacje.
 • Co to jest Kriobiologia Definicja zamrożenie w temperaturach do -79C, -196C, -269C. Obniżenie temperatury skutkuje zwolnienie mechanizmów życiowych. Materiał biologiczny co to jest.
 • Co to jest Kambium Definicja miazga definicja.
 • Co to jest Kambr Definicja ery i okresy geologiczne co znaczy.
 • Co to jest Półkolisty Kanał Definicja wewnętrznym (błędniku błoniastym) kręgowców. U ryb i kręgowców czworonożnych obecne są trzy k.p., u pozostałych kręgowców - dwa słownik.
 • Co to jest Korzeń Definicja dzięki któremu roślina przytwierdza się do podłoża i pobiera sole mineralne i wodę. Na szczycie k. znajduje się merystem wierzchołkowy znaczenie.
 • Co to jest Karaluchy Karaczany Definicja Insecta). Przedstawiciele charakteryzują się obecnością w miarę silnie schitynizowanych skrzydeł I pary albo całkowitym brakiem skrzydeł czym jest.
 • Co to jest Dezoksyrybonukleinowy Kwas Definicja zbudowany z dezoksyrybonukleotydów. Zawiera zasady purynowe - adeninę i guaninę, zasady pirymidynowe - cytozynę i tyminę, cukier co oznacza.
 • Co to jest Koniugacja Definicja Schizomycetes) - mechanizm płciowy opierający na krótkotrwałym połączeniu się dwóch osobników celem zamiany materiału genetycznego. U krzyżówka.
 • Co to jest Krzepnięcie Definicja skrzep. Bazuje na serii reakcji enzymatycznych zachodzących w rezultacie zetknięcia krwi z uszkodzonymi tkankami (tak zwany kaskada najlepszy.
 • Co to jest Korek Definicja starszych częściach korzeni i łodyg; powstaje z merystemu bocznego (miazgi korkotwórczej) i zastępuje skórkę. K. jest zbudowany z martwych przykłady.
 • Co to jest Mózgowa Kora Definicja mózg encyklopedia.
 • Co to jest Serca Komora Definicja serce jak działa.
 • Co to jest Krążkopławy Definicja Cnidaria), licząca około 200 gatunków. K. charakteryzują się dwuwarstwową budową ciała, obecnością jamy chłonąco-trawiącej. Występują w czy jest.
 • Co to jest Krtań Definicja kręgowców. U ryb dwudysznych k. wykształcona jest w formie otworu znajdującego się na brzusznej stronie przełyku i otoczonego mięśniami pojęcie.
 • Co to jest Kreacjonizm Definicja na ziemi było dziełem powstania, a liczba gatunków została ustalona w trakcie aktu twórczego. K. panował do czasu stworzenia teorii wyjaśnienie.
 • Co to jest Nukleinowe Kwasy Definicja Wchodzą w skład jąder komórkowych i cytoplazmy. Po raz pierwszy wyizolowane zostały w 1869 poprzez F. Mieschera z jąder komórek wydzieliny opis.
 • Co to jest Kortyzon Definicja hormony zwierzęce informacje.
 • Co to jest Serologiczny Konflikt Definicja matki i płodu związana z obecnością w erytrocytach ( krew) antygenu D warunkującego stworzenie czynnika Rh. U osobników posiadających co to jest.
 • Co to jest Piersiowa Klatka Definicja owodniowców (Amniota), zbudowana z kręgów piersiowych kręgosłupa, żeber i mostka ( szkielet kręgowców). U ssaków oddzielona od jamy definicja.
 • Co to jest Ksantofory Definicja chromatofory co znaczy.
 • Co to jest Kodon Definicja tak zwany tryplet) zawartych w łańcuchu DNA (albo RNA) i wyznaczających odpowiedni aminokwas ((albo stanowiących ((tak zwany kodon słownik.
 • Co to jest Deszcze Kwaśne Definicja Zawierają pochłonięte z atmosfery substancje, między innymi dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenki azotu i dwutlenek węgla, wyemitowane w znaczenie.
 • Co to jest Księgi Definicja żołądek czym jest.
 • Co to jest Karotenoidy Definicja czerwone albo pomarańczowe, występujące zarówno w tkankach roślinnych, jak i zwierzęcych. Pod względem chemicznym k. są terpenami. U co oznacza.
 • Co to jest Krzyżowanie Definicja genetycznie, reprezentujących odmienne rasy, a również gatunki. Prowadzi do wytworzenia mieszańców. Służące jest w badaniach genetycznych i krzyżówka.
 • Co to jest Askorbinowy Kwas Definicja witaminy najlepszy.
 • Co to jest Korelacja Definicja budowy i funkcjami organizmów żywych, na przykład zależność między pneumatycznym charakterem kości a zdolnością do lotu u ptaków. Zasada k przykłady.
 • Co to jest Kwiat Definicja płciowym. Jest skróconym i przekształconym pędem wyrastającym z kąta liścia przykwiatowego, tak zwany przysadki. Złożona jest z dna encyklopedia.
 • Co to jest Mięśniowe Nabłonkowo Komórki Definicja endodermie jamochłonów (Coelenterata); okrywają ciało i wyściełają wnętrze jamy chłonąco-trawiącej. U podstawy wyposażone są w wyrostki z jak działa.
 • Co to jest Kostnienie Definicja Może zachodzić na podłożu słabo wyspecjalizowanej tkanki łącznej albo wskutek przekształcenia tkanki chrzęstnej. W pierwszym przypadku czy jest.
 • Co to jest Koacerwaty Definicja oddzieleniu się od płynnego środowiska zewnętrznego, gdzie pozostają zawieszone. Koacerwacja zachodzi w roztworach zawierających dwa albo pojęcie.
 • Co to jest Rybonukleinowy Kwas Definicja Zbudowany jest z zasad purynowych (adeniny i guaniny), zasad pirymidynowych (cytozyny i uracylu), cukru ( rybozy) i kwasu fosforowego. RNA wyjaśnienie.
 • Co to jest Pneumatyczne Kości Definicja wypełnione powietrzem. Dlatego znacząco minimalizuje się ich ciężar. Najwięcej k.p. występuje w szkielecie ptaków (Aves). Jamy wypełnione opis.
 • Co to jest Kloaka Definicja stek informacje.
 • Co to jest Kielichowate Definicja należy około 150 gatunków. K. są drobnymi (do 5 mm długości) zwierzętami zamieszkującymi w pierwszej kolejności wody słone; nieliczne co to jest.
 • Co to jest Kariologia Definicja dział cytologii; edukacja o jądrze komórkowym definicja.
 • Co to jest Karioplazma Definicja jądro komórkowe co znaczy.
 • Co to jest Kariotyp Definicja pełny zbiór chromosomów występujących w komórce somatycznej; chromosomy połączone w pary można zaobserwować w metafazie mitozy słownik.
 • Co to jest Chloragogenowe Komórki Definicja naczyń krwionośnych u pierścienic (Annelida); w okolicy funkcji wydalniczych mogą pełnić funkcje magazynujące i odżywcze znaczenie.
 • Co to jest Klimaks Definicja zespołów roślinnych; zespół, którego gatunki dominujące wykazują przystosowanie do warunków środowiskowych; w klimacie umiarkowanym na czym jest.
 • Co to jest Klimakterium Definicja umiejętności rozrodczych samicy aż do całkowitego ich zaniku. K. wiąże się z unieczynnieniem jajników i jest sterowane hormonalnie; kończy co oznacza.
 • Co to jest Klimat Definicja to temperatura, ciśnienie powietrza, wilgotność, opady, nasłonecznienie, siła wiatru, charakterystycznych dla danego obszaru i krzyżówka.
 • Co to jest Kserofity Definicja w swojej budowie wykształciły sporo cech umożliwiających przetrwanie w warunkach długotrwałej suszy; do k. należą sukulenty i sklerofity najlepszy.
 • Co to jest Kinetosom Definicja wić przykłady.
 • Co to jest Oddechowa Kieszonka Definicja rozszerzenie jamy skrzelowej występujące u niektórych, oddychających powietrzem, ryb kostnoszkieletowych (Osteichthyes encyklopedia.
 • Co to jest Kinetyna Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin jak działa.
 • Co to jest Kancerogeny Definicja czynniki rakotwórcze czy jest.
 • Co to jest Kohezja Definicja siła wzajemnego przyciągania się cząsteczek w wiązaniach chemicznych. Największą k. wykazują ciała stałe, najmniejszą - gazy pojęcie.
 • Co to jest Rathkego Kieszonka Definicja ektodermalny uchyłek jamy gębowej zarodków kręgowców, przekształcający się w część nabłonkową przysadki mózgowej wyjaśnienie.
 • Co to jest Azar Kala Definicja występującego w płd. Europie, Azji Środkowej i w Indiach wiciowca Leishmania donovani; przenoszona na człowieka poprzez muchówki opis.
 • Co to jest Kohorta Definicja kategoria systematyczna informacje.
 • Co to jest Kalamity Definicja skrzypowych (Sphenophytina); osiągały wysokość 30 m; charakteryzowały się okółkowym rozgałęzieniem i ulistnieniem. Intensywny wzrost na co to jest.
 • Co to jest Haversa Kanały Definicja tkanka kostna definicja.
 • Co to jest Kalcyferol Definicja witaminy co znaczy.
 • Co to jest Kał Definicja do środowiska zewnętrznego poprzez otwór odbytowy. W skład k. wchodzą między innymi celuloza, skrobia, tłuszcze, leukocyty, kwas moczowy słownik.
 • Co to jest Kalcytonina Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Kalus Definicja powstaje w miejscu zranienia rośliny wskutek intensywnych podziałów komórek żywych przylegających do rany; obrasta i zasklepia ranę czym jest.
 • Co to jest Volkmanna Kanały Definicja tkanka kostna co oznacza.
 • Co to jest Kapsyd Definicja wirusy krzyżówka.
 • Co to jest Kariolimfa Definicja jądro komórkowe najlepszy.
 • Co to jest Kapilary Definicja naczynia włosowate przykłady.
 • Co to jest Kanibalizm Definicja osobników będących przedstawicielami własnego gatunku. K. spotykany jest regularnie u bezkręgowców drapieżnych; u wielu gatunków pojawia encyklopedia.
 • Co to jest Promienisty Kanał Definicja gastro-waskularnego) jamochłonów (Coelenterata). U rozmaitych gatunków występuje zróżnicowana liczba kanałów nie rozgałęzionych i kanałów jak działa.
 • Co to jest Karaluchy Definicja karaczany czy jest.
 • Co to jest Kariogamia Definicja mechanizm opierający na zlewaniu się haploidalnych jąder komórki jajowej i plemnika; zachodzi w ostatniej fazie zapłodnienia pojęcie.
 • Co to jest Karbon Definicja ery i okresy geologiczne wyjaśnienie.
 • Co to jest Karboksylazy Definicja enzymy opis.
 • Co to jest Karboksylacja Definicja CO2) do związków organicznych, katalizowany poprzez karboksylazy ( enzymy). Odpowiednikiem k. może być reakcja zachodząca w momencie informacje.
 • Co to jest Karcynogeny Definicja czynniki rakotwórcze co to jest.
 • Co to jest Kariodyferencjacja Definicja różnicowanie jąder definicja.
 • Co to jest Kariokineza Definicja potomne. W procesie mitozy prowadzi do wytworzenia dwóch jąder potomnych o diploidalnej liczbie chromosomów (k. somatyczna), w procesie co znaczy.
 • Co to jest Kastracja Definicja odnoszony jest raczej do zabiegu dokonywanego u osobników męskich. Wykonanie k. przed okresem dojrzewania płciowego prowadzi do zahamowania słownik.
 • Co to jest Karoteny Definicja węglowodorami. Występują najczęściej w formie mieszaniny -karotenu i -karotenu i - u glonów - -karotenu. W dojrzałych pomidorach aktualny znaczenie.
 • Co to jest Katabolizm Definicja obejmujących mechanizmy rozpadu, w trakcie których uwalniana jest energia gromadzona następnie w wysokoenergetycznych związkach czym jest.
 • Co to jest Enzymatyczna Kataliza Definicja wpływem katalizatorów, jakimi są enzymy wpływające na przewarzająca część reakcji chemicznych zachodzących w organizmach żywych. W co oznacza.
 • Co to jest Kazeina Definicja występuje w mleku w formie łatwo rozpuszczalnej soli wapniowej; jest białkiem pełnowartościowym (zawiera wszystkie aminokwasy).Wytrąca się krzyżówka.
 • Co to jest Keratyna Definicja białko proste z ekipy skleroprotein. Stanowi materiał budulcowy piór, włosów, kopyt, rogów. Zawiera sporą liczba aminokwasów siarkowych najlepszy.
 • Co to jest Kationy Definicja jony naładowane dodatnio; w momencie elektrolizy wędrują do katody przykłady.
 • Co to jest Katarakta Definicja zmętnieniu soczewki połączonym z częściową albo całkowitą stratą wzroku; 2) próg skalny w korycie rzeki, powodujący nagły spadek wody encyklopedia.
 • Co to jest Kądziołki Definicja brzusznej stronie odwłoka pająków w liczbie trzech albo czterech par; w k. mają ujście gruczoły przędne, których wydzielina służy do jak działa.
 • Co to jest Kataliza Definicja szybkości reakcji pod wpływem katalizatorów; wyróżnia się k. homogeniczną (jednofazową), gdy katalizator i układ reagujący tworzą jedną czy jest.
 • Co to jest Interstycjalne Komórki Definicja przekształcać się w komórki wyspecjalizowane (na przykład parzydełkowe i płciowe); mają charakter embrionalny, występują u form dorosłych pojęcie.
 • Co to jest Miękiszowe Komórki Definicja miękisz wyjaśnienie.
 • Co to jest Keratynizacja Definicja rogowacenie opis.
 • Co to jest Kamienne Komórki Definicja sklereidy informacje.
 • Co to jest Epigeiczne Kiełkowanie Definicja są wynoszone nad powierzchnię ziemi poprzez narastający hipokotyl i na drodze asymilacji dostarczają zarodkowi substancji odżywczych co to jest.
 • Co to jest Kiełek Definicja pierwszy organ zarodkowy roślin wychodzący z nasienia i stanowiący początkowe stadium rozwoju korzenia definicja.
 • Co to jest Kielich Definicja kwiat co znaczy.
 • Co to jest Kiełkowanie Definicja zachodząca w warunkach odpowiedniej temperatury i wilgotności. Bazuje na pobieraniu wody poprzez nasienie i wznowieniu aktywności zarodka słownik.
 • Co to jest Gobind Har Khorana Definicja zagadnień dotyczących syntezy DNA, autor sztucznego genu, laureat Nagrody Nobla za wyjaśnienie kodu genetycznego i jego roli w syntezie znaczenie.
 • Co to jest Kladogeneza Definicja ewolucyjnym, opierające na dzieleniu i różnicowaniu się populacji i prowadzące do wyodrębnienia się nowego taksonu czym jest.
 • Co to jest Kijanka Definicja w środowisku wodnym. W pierwszym etapie rozwoju narządem oddechowym są skrzela zewnętrzne; potem wykształcają się skrzela wewnętrzne co oznacza.
 • Co to jest Klon Definicja ekipa komórek albo osobników o takim samym genotypie, powstała wskutek klonowania. Zob także: kategoria systematyczna krzyżówka.
 • Co to jest Kinetochor Definicja obszar w obrębie centromeru chromosomu; miejsce, do którego przyczepiają się włókna wrzeciona podziałowego w trakcie mejozy albo mitozy najlepszy.
 • Co to jest Kifoza Definicja kręgosłup przykłady.
 • Co to jest Kladogram Definicja dendrogram obrazujący powiązania pomiędzy analizowanymi cechami albo taksonami encyklopedia.
 • Co to jest Kininy Definicja peptydy powstające z białek osocza krwi; uczestniczą w skurczach mięśni gładkich; 2) cytokininy, kininy roślinne; biologicznie aktywne jak działa.
 • Co to jest Knidoblasty Definicja parzydełka czy jest.
 • Co to jest Klasyfikacja Definicja mechanizm definiowania i szeregowania taksonów pojęcie.
 • Co to jest Klasa Definicja kategoria systematyczna wyjaśnienie.
 • Co to jest Kladyzm Definicja sposób klasyfikacji uwzględniająca hipotezy filogenetyczne i porządkująca organizmy na podstawie kolejności oddzielania się taksonów opis.
 • Co to jest Genów Klonowanie Definicja namnażanie genów opierające na replikacji odcinków DNA wprowadzonych uprzednio do chromosomów bakterii, bakteriofagów albo plazmidów informacje.
 • Co to jest Naczyniowy Kłębuszek Definicja kłębuszek nerkowy co to jest.
 • Co to jest Malpighiego Kłębuszek Definicja kłębuszek nerkowy definicja.
 • Co to jest Knidy Definicja parzydełka co znaczy.
 • Co to jest Złożony Kłos Definicja kwiatostany słownik.
 • Co to jest Kłos Definicja kwiatostany znaczenie.
 • Co to jest Nerkowy Kłębuszek Definicja stanowiącego integralną część nefronu; zlokalizowany w obrębie torebki Bowmana; utworzony poprzez pętlę tętniczych naczyń włosowatych. W czym jest.
 • Co to jest Kofaktory Definicja w reakcjach enzymatycznych i wspomagające własną aktywnością białko; k. są między innymi ekipy prostetyczne, koenzymy (NAD, NADP, koenzym A co oznacza.
 • Co to jest Q Koenzym Definicja ubichinon krzyżówka.
 • Co to jest Koagulacja Definicja łączenie się cząstek koloidalnych w większe skupienia prowadzące do wytrącenia się etapy rozproszonej z etapy rozpraszającej najlepszy.
 • Co to jest Genetyczny Kod Definicja zawartej w DNA w formie sekwencji aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym. Kod ma charakter trójkowy - ekipy trzech zasad (tryplety, kodon przykłady.
 • Co to jest Koleoptyl Definicja stopniu zewnętrzny liść otaczający merystem wierzchołkowy pędu w zarodkach traw. W momencie kiełkowania poprzez pewien czas rośnie wspólnie encyklopedia.
 • Co to jest Koleoryza Definicja pochewka otaczająca zawiązek korzenia w zarodkach traw. W początkowej fazie kiełkowania rośnie wspólnie z zarodkiem jak działa.
 • Co to jest Kolce Definicja bezpośrednio pod nią leżących. W przeciwieństwie od cierni nie są połączone z wnętrzem organu wiązkami przewodzącymi; w miarę łatwo się czy jest.
 • Co to jest Kolagen Definicja występuje w tkance łącznej. Cząsteczki k. zbudowane są z trzech łańcuchów polipeptydowych, spiralnie zwiniętych i połączonych wiązaniami pojęcie.
 • Co to jest Kojarzenie Definicja reprezentujących tę samą rasę albo gatunek, w celu rozmnażania płciowego. Wyróżnia się kilka rodzajów k.: a) losowe (panmiksję), dające wyjaśnienie.
 • Co to jest Kolchicyna Definicja alkaloidów, występujący w tkankach zimowita jesiennego. Wywołuje zaburzenia w przebiegu mitozy i mejozy. Służąca w lecznictwie. W opis.
 • Co to jest Tuczne Komórki Definicja gruczołowe komórki tkanki łącznej wiotkiej produkujące heparynę i histydynę ( aminokwasy) i serotoninę ( hormony zwierzęce informacje.
 • Co to jest Komensalizm Definicja okresowym albo trwałym współżyciu dwóch organizmów reprezentujących odrębne gatunki, gdzie korzyści czerpie tylko jeden z partnerów, zw co to jest.
 • Co to jest Komórczak Definicja organizm powstały z komórki jednojądrowej wskutek wielokrotnych podziałów jądra komórkowego, bez podziału cytoplazmy. Zobacz także definicja.
 • Co to jest Komisura Definicja w układzie nerwowym poprzeczne połączenie parzystych przedmiotów układu, tworzone poprzez włókna nerwowe co znaczy.
 • Co to jest Komórka Definicja organizmu żywego, ograniczona błoną komórkową (u zwierząt) albo błoną i ścianą komórkową (u roślin, bakterii i grzybów). Może funkcjonować słownik.
 • Co to jest Barwnikowe Komórki Definicja chromatofory znaczenie.
 • Co to jest Sitowa Komórka Definicja przewodząca produkty asymilacji u paprotników i nagonasiennych. Celulozowa ściana k.s. jest perforowana (tak zwany pola sitowe), a czym jest.
 • Co to jest Folikularne Komórki Definicja jajnikowego, tworzące nabłonek pęcherzykowy odżywiający komórkę jajową i produkujący hormony. Po uwolnieniu komórki jajowej z pęcherzyka co oznacza.
 • Co to jest Plemnikowe Komórki Definicja jądra plemnikowe krzyżówka.
 • Co to jest Prapłciowe Komórki Definicja pierwotne komórki płciowe najlepszy.
 • Co to jest Plazmatyczne Komórki Definicja plazmocyty przykłady.
 • Co to jest Somatyczne Komórki Definicja somatoblasty encyklopedia.
 • Co to jest Purkyněgo Komórki Definicja bardzo spore neurony kojarzeniowe móżdżku, zaopatrzone w liczne, silnie rozgałęzione dendryty jak działa.
 • Co to jest Sertoliego Komórki Definicja jądra czy jest.
 • Co to jest Pyłowe Komórki Definicja makrofagi pojęcie.
 • Co to jest Parzydełkowe Komórki Definicja parzydełka wyjaśnienie.
 • Co to jest Rozrodcze Komórki Definicja wyspecjalizowane komórki wykorzystywane do rozrodu płciowego; 2) gamety; 3) zarodniki roślin wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego opis.
 • Co to jest Żółtkowe Komórki Definicja płazińców (Plathelminthes) w jajnikach albo gruczołach żółtkowych (żółtnikach). Zaopatrują zapłodnione jajo w substancje odżywcze informacje.
 • Co to jest Konkurencja Definicja organizmów tego samego albo różnych gatunków, zajmujących wspólną niszę ekologiczną, o konieczne do życia czynniki (jest to pokarm co to jest.
 • Co to jest Przeciwciało Antygen Kompleks Definicja antygenu do przeciwciała. Specjalne struktury, tak zwany determinanty (hapteny), znajdujące się na powierzchni antygenu, łączą się z definicja.
 • Co to jest Konformacja Definicja cząsteczce powstające w konsekwencji obrotu wiązań pojedynczych pomiędzy węglami. Istnieją k. trwałe i nietrwałe. Typ układu przestrzennego co znaczy.
 • Co to jest Azotowych Zasad Komplementarność Definicja nukleinowych wg ustalonych reguł; w obrębie DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T), a cytozyna (C) z guaniną (G); w RNA w miejscu tyminy słownik.
 • Co to jest Konchiolina Definicja substancja białkowa tworząca zewnętrzną warstwę muszli mięczaków (Mollusca znaczenie.
 • Co to jest Kopyta Definicja palców zwierząt kopytnych. U nieparzystokopytnych powstają na III palcu, u parzystokopytnych - na III i IV palcu i są nazywane racicami. W czym jest.
 • Co to jest Konwersja Definicja odcinków chromosomów homologicznych. Zachodzi w trakcie replikacji DNA i bazuje na zmianie wzorca (łańcucha wyjściowego) do odtwarzania co oznacza.
 • Co to jest Koprofile Definicja organizmy rozwijające się na odchodach zwierzęcych. K. są między innymi wybrane grzyby i bakterie krzyżówka.
 • Co to jest Koprofagi Definicja Pośród bezkręgowców koprofagami są na przykład wybrane chrząszcze żywiące się odchodami innych zwierząt. Liczne gryzonie i zającokształtne najlepszy.
 • Co to jest Czerwone Krwinki Definicja krew przykłady.
 • Co to jest Korepresor Definicja operon encyklopedia.
 • Co to jest Pierwotna Kora Definicja a walcem osiowym w młodych łodygach i korzeniach roślin. Zasadniczą część k.p. stanowi miękisz. Na zewnątrz od tkanki miękiszowej może jak działa.
 • Co to jest Kortykosteron Definicja hormony zwierzęce czy jest.
 • Co to jest Kortyzol Definicja hormony zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest Kortykotropina Definicja hormony zwierzęce wyjaśnienie.
 • Co to jest Słuchowe Kostki Definicja środkowego ( ucho) występującego u płazów, gadów, ptaków i ssaków. Powstały z przedmiotów szkieletowych otaczających I szparę skrzelową ryb opis.
 • Co to jest Jelitowe Kosmki Definicja jelita cienkiego ptaków i ssaków. Zawierają naczynia krwionośne i naczynia limfatyczne. Zwiększają powierzchnię chłonną jelita. U człowieka informacje.
 • Co to jest Kosmówka Definicja płodowa. Otacza owodnię z zarodkiem, omocznię i pęcherzyk żółtkowy. U ssaków pokryta kosmkami. U łożyskowców (Eutheria) kosmki wnikające w co to jest.
 • Co to jest Kreatyna Definicja mózgu i krwi zwierząt kręgowych, w śladowych ilościach także w moczu. Forma ufosforylowana k., fosfokreatyna, jest wysokoenergetycznym definicja.
 • Co to jest Zoogeograficzne Krainy Definicja państwa zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Kostołuskie Definicja ganoidy chrzęstne słownik.
 • Co to jest Kowadełko Definicja kostki słuchowe znaczenie.
 • Co to jest Kotylozaury Definicja gady czym jest.
 • Co to jest Krasnorosty Definicja przeważnie wielokomórkowe) żyjące raczej w środowisku morskim. Zawierają barwniki asymilacyjne, których kolekcja decyduje o zabarwieniu co oznacza.
 • Co to jest Koszyczek Definicja kwiatostany krzyżówka.
 • Co to jest Kresomózgowie Definicja mózg najlepszy.
 • Co to jest Kręgosłup Definicja ruchomo połączonych i szeregowo zestawionych kręgów. U kręgoustych (Cyclostomata) właściwy k. nie występuje. U ryb dwudysznych (Dipnoi) i przykłady.
 • Co to jest Kręgowce Definicja bezszczękowce (Agnatha) i żuchwowce (Gnathostomata). Zwierzęta wtórouste, dwubocznie symetryczne, posiadające wtórną jamę ciała, a więc encyklopedia.
 • Co to jest Krótkopęd Definicja może stanowić kluczowe miejsce rozwoju liści (na przykład u sosny, modrzewia, buka) albo jedyne miejsce rozwoju kwiatów i owoców (między jak działa.
 • Co to jest Krętki Definicja Formy cienkie, spiralnie skręcone, pozbawione ściany komórkowej. Poruszają się dzięki skrętom ciała. Do k. należą organizmy czy jest.
 • Co to jest Krzewinki Definicja drzewiastych. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Mają silnie zdrewniałe łodygi nadziemne, są pozbawione typowego pnia i pojęcie.
 • Co to jest Ksenia Definicja w tkankach (nasionach) rośliny macierzystej, stanowiących materiał wyjściowy dla pokolenia F1. K. jest efektem bezpośredniego wpływu gamety wyjaśnienie.
 • Co to jest Krzywica Definicja Występuje u osobników młodych. Bazuje na zaburzeniach procesu mineralizacji kości w konsekwencji obniżonej absorpcji wapnia i fosforu opis.
 • Co to jest Przeżywalności Krzywa Definicja w populacji, przedstawiony w formie graficznej. Oś X k.p. jest osią wieku, na osi Y odkładana jest liczba osobników przeżywających. K.p informacje.
 • Co to jest Kserofile Definicja środowisku suchym; charakteryzują się oszczędną gospodarką wodną; k. są wybrane owady, pajęczaki, gady, ssaki; w odniesieniu do roślin co to jest.
 • Co to jest Kutner Definicja skórki poprzez martwe włoski epidermalne, wypełnione powietrzem i mające srebrzyste zabarwienie. K., tworząc warstwę o wyższym stężeniu definicja.
 • Co to jest Ksylem Definicja drewno co znaczy.
 • Co to jest Asparaginowy Kwas Definicja aminokwasy słownik.
 • Co to jest Kseroftalmia Definicja ślepota spowodowana zrogowaceniem nabłonka rogówki oka. Powstaje w konsekwencji sporych niedoborów wit. A znaczenie.
 • Co to jest Pirogronowy Kwas Definicja zachodzących w organizmie. Powstaje między innymi wskutek odwodorowania kwasu mlekowego i dekarboksylacji kwasu szczawiooctowego. K.p. jest czym jest.
 • Co to jest Pantotenowy Kwas Definicja witaminy co oznacza.
 • Co to jest Moczowy Kwas Definicja wydalniczych, wydalany poprzez owady, ślimaki lądowe, gady i ptaki. Tworzy bezbarwne kryształy; z racji na słabą rozpuszczalność w wodzie krzyżówka.
 • Co to jest Tłuszczowe Kwasy Definicja nCOOH. Odznaczają się wzrastającą (wspólnie z wydłużaniem się łańcucha węglowego) nierozpuszczalnością w wodzie. Stanowią kluczowy, w najlepszy.
 • Co to jest Kynologia Definicja wiedzy o pochodzeniu, hodowli i tresurze psów należących do poszczególnych ras. Krajowi właściciele psów zrzeszeni są w Polskim Związku przykłady.
 • Co to jest Neurosekrecyjna Komórka Definicja neurosekrecja encyklopedia.
 • Co to jest Kantarofilia Definicja Zdarzenie znane od górnego triasu i uważane za cechę pierwotną. K. występuje między innymi u przedstawicieli z rzędu piwoniowców jak działa.
 • Co to jest Ksantofile Definicja się z karotenów, zawierają tlen w formie ekipy hydroksylowej, ketonowej albo epoksydowej. Występują między innymi w kwiatach, owocach czy jest.
 • Co to jest Korzenionóżki Definicja poruszają się i odżywiają dzięki nibynóżek; pobieranie pokarmu dzieje się na drodze fagocytozy. Reprezentowane są poprzez wolno żyjące pojęcie.
 • Co to jest Katalizatory Definicja mechanizmów chemicznych; pozostają nie zmienione w momencie reakcji. Wyróżnia się k. dodatnie, zwiększające tempo reakcji, i k. ujemne wyjaśnienie.
 • Co to jest Kopytne Definicja nie stanowiąca jednostki systematycznej i obejmująca przedstawicieli kilku rzędów (parzystokopytne, nieparzystokopytne, trąbowce, góralki opis.
 • Co to jest Żółciowe Kwasy Definicja Odgrywają ważną rolę w trawieniu i absorbcji tłuszczów. Pierwotne k.ż. - kwas cholowy i kwas chenodezoksycholowy - powstają w wątrobie informacje.
 • Co to jest Kaloza Definicja pojawiający się w ścianie komórkowej. Zasklepia rurki sitowe łyka w okresie spoczynku roślin albo po utracie umiejętności przewodzenia co to jest.
 • Co to jest Inicjalna Komórka Definicja merystemów wzrostu nieograniczonego funkcjonujących poprzez całe życie rośliny. Wskutek podziałów k.i. powstaje zawsze jedna nowa k.i. i definicja.
 • Co to jest Kosmopolita Definicja rozprzestrzenieniu, wynikającym z sporych umiejętności przystosowawczych jego przedstawicieli. Charakteryzuje się zdolnością bytowania w co znaczy.
 • Co to jest Katastrofizm Definicja rozpowszechniona w XIX w.; głosiła, że poszczególne epoki geologiczne oddzielone były katastrofami, w trakcie których zniszczeniu ulegały słownik.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja CZYM JEST Katastrofizm, Kosmopolita, Komórka Inicjalna, Kaloza, Kwasy Żółciowe, Kopytne, Katalizatory, Korzenionóżki, Ksantofile, Kantarofilia, Komórka Neurosekrecyjna opis.

Co to jest Najlepszy Katastrofizm, Kosmopolita, Komórka Inicjalna, Kaloza, Kwasy wyjaśnienie.