katastrofizm kosmopolita definicja
Katastrofizm, Kosmopolita, Komórka Inicjalna, Kaloza, Kwasy Żółciowe, Kopytne, Katalizatory.

Słownik biologii i definicje z chemii na K

 • Co to jest Kłącze Definicja składający się z łodygi i łuskowatych, uwstecznionych liści. Może stanowić organ przetrwalnikowy i organ wykorzystywany do rozmnażania co to jest.
 • Co to jest Kinetoplast Definicja blefaroplast definicja.
 • Co to jest Kobalamina Definicja witaminy co znaczy.
 • Co to jest Koloid Definicja układ koloidalny słownik.
 • Co to jest Kolenchyma Definicja zwarcica znaczenie.
 • Co to jest Kokon Definicja oprzęd czym jest.
 • Co to jest Kolba Definicja kwiatostany co to jest.
 • Co to jest Leydiga Śródmiąższowe Komórki Definicja jądra definicja.
 • Co to jest Kończyny Definicja obręczą barkową i miednicową ( szkielet kręgowców), wykorzystywane do lokomocji. U ryb wykształcone w formie płetw (brzusznych i co znaczy.
 • Co to jest Krwawiączka Definicja hemofilia słownik.
 • Co to jest Foliowy Kwas Definicja witaminy znaczenie.
 • Co to jest Glutaminowy Kwas Definicja aminokwasy czym jest.
 • Co to jest Karboksyhemoglobina Definicja hemoglobina co to jest.
 • Co to jest Hipogeiczne Kiełkowanie Definicja wydłuża się część nadliścieniowa epikotyl. U tych nasion liścienie pozostają w glebie, a powyżej jej powierzchnię wydostaje się jedynie definicja.
 • Co to jest Knidocyle Definicja parzydełka co znaczy.
 • Co to jest Koenzym Definicja enzymy słownik.
 • Co to jest Komensale Definicja komensalizm znaczenie.
 • Co to jest Płomykowa Komórka Definicja protonefrydium czym jest.
 • Co to jest Konsumenci Definicja w łańcuchu pokarmowym ekipa organizmów odżywiających się żywą substancją organiczną; zajmują miejsce między producentami a reducentami co to jest.
 • Co to jest Nadnerczy Kora Definicja nadnercza definicja.
 • Co to jest Wtórna Kora Definicja miazgi w łodygach i korzeniach roślin. Złożona jest z łyka i martwicy korkowej; w młodszych częściach roślin może zawierać fragmenty kory co znaczy.
 • Co to jest Kosmobiologia Definicja dział biologii zajmujący się badaniem form życia we wszechświecie i wpływem warunków przestrzeni kosmicznej na organizmy żywe słownik.
 • Co to jest Ślepota Kurza Definicja z niedoboru wit. A, wpływającej na resyntezę rodopsyny w pręcikach siatkówki oka. Opóźnienie resyntezy jest przyczyną zaburzeń widzenia znaczenie.
 • Co to jest Kotka Definicja kwiatostany czym jest.
 • Co to jest Kreda Definicja ery i okresy geologiczne co to jest.
 • Co to jest Kręgi Definicja kręgosłup definicja.
 • Co to jest Krew Definicja zaliczany do ekipy tkanek łącznych. Pełni funkcje transportowo-odżywcze (rozprowadzanie tlenu, dwutlenku węgla, wody, substancji co znaczy.
 • Co to jest Białe Krwinki Definicja krew słownik.
 • Co to jest Krótkowzroczność Definicja wady wzroku znaczenie.
 • Co to jest Królestwo Definicja kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Klonowanie Definicja albo jednego osobnika prowadzące do stworzenia wielu komórek albo organizmów potomnych o takim samym składzie genowym. Ma na celu co to jest.
 • Co to jest Kręgouste Definicja należąca do tak zwany bezszczękowców (Agnatha), obejmująca dwa rzędy: minogokształtne (Petromyzoniformes) i śluzicokształtne definicja.
 • Co to jest Kwiatostany Definicja się k. groniaste i k. wierzchotkowe. Kryterium podziału stanowi sposób rozgałęzienia k. i osadzenie kwiatów. K. groniaste charakteryzują co znaczy.
 • Co to jest Konwergencja Definicja reprezentujących odległe ekipy systematyczne. Wynika z przystosowania do zbliżonych warunków środowiskowych. Odpowiednikiem k. w środowisku słownik.
 • Co to jest Kretynizm Definicja niedoczynnością tarczycy. Przejawia się w karłowatości spowodowanej opóźnionym postępem fizycznym i psychicznym i obniżonym metabolizmem znaczenie.
 • Co to jest Gwiaździste Komórki Definicja astrocyty czym jest.
 • Co to jest Wrotne Krążenie Definicja przepływanie krwi żylnej poprzez tak zwany układ wrotny. Złożona jest on z istniejących wewnątrz wątroby, nerki albo przysadki mózgowej co to jest.
 • Co to jest Kolonia Definicja tego samego gatunku, połączonych ze sobą i tworzących funkcjonalną całość. Organizmy wchodzące w skład k. mogą być jednakowe albo definicja.
 • Co to jest Kumaryna Definicja świeżego siana, występująca między innymi w trawach, roślinach motylkowatych i baldaszkowatych. K. jest naturalnym inhibitorem kiełkowania co znaczy.
 • Co to jest Kutykula Definicja wody i powietrza, tworzona poprzez polimer kwasów tłuszczowych, kutynę, na zewnętrznej powierzchni komórek skórki roślin; 2) oskórek słownik.
 • Co to jest Kikutnice Definicja skupiający około 500 gatunków. Zwierzęta morskie. Ciało, długości 1-10 mm (wyjątkowo, u niektórych gatunków, do 6 cm), złożona jest z znaczenie.
 • Co to jest Systematyczna Kategoria Definicja organizmów żywych, skupiający organizmy sklasyfikowane na podstawie podobieństwa i pokrewieństwa. Reguły klasyfikacji zostały wprowadzone czym jest.
 • Co to jest Ketopropionowy A Kwas Definicja kwas pirogronowy co to jest.
 • Co to jest Nerwowa Komórka Definicja tkanki nerwowej. Zbudowana z ciała komórki zaopatrzonego w wypustki w formie dendrytów i pojedynczego neurytu (aksonu). W miarę krótkie i definicja.
 • Co to jest Kopulacja Definicja odmiennej płci albo osobników hermafrodytycznych w celu przekazania komórek rozrodczych. Mechanizm poprzedzający zapłodnienie komórki co znaczy.
 • Co to jest Kaktusy Definicja sukulenty słownik.
 • Co to jest Koralowce Definicja parzydełkowców (Cnidaria). K. żyją w wodach słonych, zwykle w strefie przydennej. Występują wyłącznie w formie polipa. Jama chłonąco znaczenie.
 • Co to jest Oddechowe Korzenie Definicja wyrastające powyżej powierzchnię podłoża i wykorzystywane do pobierania tlenu. Powietrze wnikające do k.o. przekazywane jest przez czym jest.
 • Co to jest Jajowa Komórka Definicja haploidalnej liczbie chromosomów. Powstaje w procesie oogenezy. U zwierząt wyższych wyposażona jest w żółtko, stanowiące materiał odżywczy co to jest.
 • Co to jest Pteroiloglutaminowy Kwas Definicja witaminy definicja.
 • Co to jest Karłowatość Definicja wymiary ciała osobników dorosłych. K. może być spowodowana niepoprawną gospodarką hormonalną, na przykład zmniejszonym wydzielaniem co znaczy.
 • Co to jest Kriobiologia Definicja zamrożenie w temperaturach do -79C, -196C, -269C. Obniżenie temperatury skutkuje zwolnienie mechanizmów życiowych. Materiał biologiczny słownik.
 • Co to jest Kambium Definicja miazga znaczenie.
 • Co to jest Kambr Definicja ery i okresy geologiczne czym jest.
 • Co to jest Półkolisty Kanał Definicja wewnętrznym (błędniku błoniastym) kręgowców. U ryb i kręgowców czworonożnych obecne są trzy k.p., u pozostałych kręgowców - dwa co to jest.
 • Co to jest Korzeń Definicja dzięki któremu roślina przytwierdza się do podłoża i pobiera sole mineralne i wodę. Na szczycie k. znajduje się merystem wierzchołkowy definicja.
 • Co to jest Karaluchy Karaczany Definicja Insecta). Przedstawiciele charakteryzują się obecnością w miarę silnie schitynizowanych skrzydeł I pary albo całkowitym brakiem skrzydeł co znaczy.
 • Co to jest Dezoksyrybonukleinowy Kwas Definicja zbudowany z dezoksyrybonukleotydów. Zawiera zasady purynowe - adeninę i guaninę, zasady pirymidynowe - cytozynę i tyminę, cukier słownik.
 • Co to jest Koniugacja Definicja Schizomycetes) - mechanizm płciowy opierający na krótkotrwałym połączeniu się dwóch osobników celem zamiany materiału genetycznego. U znaczenie.
 • Co to jest Krzepnięcie Definicja skrzep. Bazuje na serii reakcji enzymatycznych zachodzących w rezultacie zetknięcia krwi z uszkodzonymi tkankami (tak zwany kaskada czym jest.
 • Co to jest Korek Definicja starszych częściach korzeni i łodyg; powstaje z merystemu bocznego (miazgi korkotwórczej) i zastępuje skórkę. K. jest zbudowany z martwych co to jest.
 • Co to jest Mózgowa Kora Definicja mózg definicja.
 • Co to jest Serca Komora Definicja serce co znaczy.
 • Co to jest Krążkopławy Definicja Cnidaria), licząca około 200 gatunków. K. charakteryzują się dwuwarstwową budową ciała, obecnością jamy chłonąco-trawiącej. Występują w słownik.
 • Co to jest Krtań Definicja kręgowców. U ryb dwudysznych k. wykształcona jest w formie otworu znajdującego się na brzusznej stronie przełyku i otoczonego mięśniami znaczenie.
 • Co to jest Kreacjonizm Definicja na ziemi było dziełem powstania, a liczba gatunków została ustalona w trakcie aktu twórczego. K. panował do czasu stworzenia teorii czym jest.
 • Co to jest Nukleinowe Kwasy Definicja Wchodzą w skład jąder komórkowych i cytoplazmy. Po raz pierwszy wyizolowane zostały w 1869 poprzez F. Mieschera z jąder komórek wydzieliny co to jest.
 • Co to jest Kortyzon Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Serologiczny Konflikt Definicja matki i płodu związana z obecnością w erytrocytach ( krew) antygenu D warunkującego stworzenie czynnika Rh. U osobników posiadających co znaczy.
 • Co to jest Piersiowa Klatka Definicja owodniowców (Amniota), zbudowana z kręgów piersiowych kręgosłupa, żeber i mostka ( szkielet kręgowców). U ssaków oddzielona od jamy słownik.
 • Co to jest Ksantofory Definicja chromatofory znaczenie.
 • Co to jest Kodon Definicja tak zwany tryplet) zawartych w łańcuchu DNA (albo RNA) i wyznaczających odpowiedni aminokwas ((albo stanowiących ((tak zwany kodon czym jest.
 • Co to jest Deszcze Kwaśne Definicja Zawierają pochłonięte z atmosfery substancje, między innymi dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenki azotu i dwutlenek węgla, wyemitowane w co to jest.
 • Co to jest Księgi Definicja żołądek definicja.
 • Co to jest Karotenoidy Definicja czerwone albo pomarańczowe, występujące zarówno w tkankach roślinnych, jak i zwierzęcych. Pod względem chemicznym k. są terpenami. U co znaczy.
 • Co to jest Krzyżowanie Definicja genetycznie, reprezentujących odmienne rasy, a również gatunki. Prowadzi do wytworzenia mieszańców. Służące jest w badaniach genetycznych i słownik.
 • Co to jest Askorbinowy Kwas Definicja witaminy znaczenie.
 • Co to jest Korelacja Definicja budowy i funkcjami organizmów żywych, na przykład zależność między pneumatycznym charakterem kości a zdolnością do lotu u ptaków. Zasada k czym jest.
 • Co to jest Kwiat Definicja płciowym. Jest skróconym i przekształconym pędem wyrastającym z kąta liścia przykwiatowego, tak zwany przysadki. Złożona jest z dna co to jest.
 • Co to jest Mięśniowe Nabłonkowo Komórki Definicja endodermie jamochłonów (Coelenterata); okrywają ciało i wyściełają wnętrze jamy chłonąco-trawiącej. U podstawy wyposażone są w wyrostki z definicja.
 • Co to jest Kostnienie Definicja Może zachodzić na podłożu słabo wyspecjalizowanej tkanki łącznej albo wskutek przekształcenia tkanki chrzęstnej. W pierwszym przypadku co znaczy.
 • Co to jest Koacerwaty Definicja oddzieleniu się od płynnego środowiska zewnętrznego, gdzie pozostają zawieszone. Koacerwacja zachodzi w roztworach zawierających dwa albo słownik.
 • Co to jest Rybonukleinowy Kwas Definicja Zbudowany jest z zasad purynowych (adeniny i guaniny), zasad pirymidynowych (cytozyny i uracylu), cukru ( rybozy) i kwasu fosforowego. RNA znaczenie.
 • Co to jest Pneumatyczne Kości Definicja wypełnione powietrzem. Dlatego znacząco minimalizuje się ich ciężar. Najwięcej k.p. występuje w szkielecie ptaków (Aves). Jamy wypełnione czym jest.
 • Co to jest Kloaka Definicja stek co to jest.
 • Co to jest Kielichowate Definicja należy około 150 gatunków. K. są drobnymi (do 5 mm długości) zwierzętami zamieszkującymi w pierwszej kolejności wody słone; nieliczne definicja.
 • Co to jest Kariologia Definicja dział cytologii; edukacja o jądrze komórkowym co znaczy.
 • Co to jest Karioplazma Definicja jądro komórkowe słownik.
 • Co to jest Kariotyp Definicja pełny zbiór chromosomów występujących w komórce somatycznej; chromosomy połączone w pary można zaobserwować w metafazie mitozy znaczenie.
 • Co to jest Chloragogenowe Komórki Definicja naczyń krwionośnych u pierścienic (Annelida); w okolicy funkcji wydalniczych mogą pełnić funkcje magazynujące i odżywcze czym jest.
 • Co to jest Klimaks Definicja zespołów roślinnych; zespół, którego gatunki dominujące wykazują przystosowanie do warunków środowiskowych; w klimacie umiarkowanym na co to jest.
 • Co to jest Klimakterium Definicja umiejętności rozrodczych samicy aż do całkowitego ich zaniku. K. wiąże się z unieczynnieniem jajników i jest sterowane hormonalnie; kończy definicja.
 • Co to jest Klimat Definicja to temperatura, ciśnienie powietrza, wilgotność, opady, nasłonecznienie, siła wiatru, charakterystycznych dla danego obszaru i co znaczy.
 • Co to jest Kserofity Definicja w swojej budowie wykształciły sporo cech umożliwiających przetrwanie w warunkach długotrwałej suszy; do k. należą sukulenty i sklerofity słownik.
 • Co to jest Kinetosom Definicja wić znaczenie.
 • Co to jest Oddechowa Kieszonka Definicja rozszerzenie jamy skrzelowej występujące u niektórych, oddychających powietrzem, ryb kostnoszkieletowych (Osteichthyes czym jest.
 • Co to jest Kinetyna Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin co to jest.
 • Co to jest Kancerogeny Definicja czynniki rakotwórcze definicja.
 • Co to jest Kohezja Definicja siła wzajemnego przyciągania się cząsteczek w wiązaniach chemicznych. Największą k. wykazują ciała stałe, najmniejszą - gazy co znaczy.
 • Co to jest Rathkego Kieszonka Definicja ektodermalny uchyłek jamy gębowej zarodków kręgowców, przekształcający się w część nabłonkową przysadki mózgowej słownik.
 • Co to jest Azar Kala Definicja występującego w płd. Europie, Azji Środkowej i w Indiach wiciowca Leishmania donovani; przenoszona na człowieka poprzez muchówki znaczenie.
 • Co to jest Kohorta Definicja kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Kalamity Definicja skrzypowych (Sphenophytina); osiągały wysokość 30 m; charakteryzowały się okółkowym rozgałęzieniem i ulistnieniem. Intensywny wzrost na co to jest.
 • Co to jest Haversa Kanały Definicja tkanka kostna definicja.
 • Co to jest Kalcyferol Definicja witaminy co znaczy.
 • Co to jest Kał Definicja do środowiska zewnętrznego poprzez otwór odbytowy. W skład k. wchodzą między innymi celuloza, skrobia, tłuszcze, leukocyty, kwas moczowy słownik.
 • Co to jest Kalcytonina Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Kalus Definicja powstaje w miejscu zranienia rośliny wskutek intensywnych podziałów komórek żywych przylegających do rany; obrasta i zasklepia ranę czym jest.
 • Co to jest Volkmanna Kanały Definicja tkanka kostna co to jest.
 • Co to jest Kapsyd Definicja wirusy definicja.
 • Co to jest Kariolimfa Definicja jądro komórkowe co znaczy.
 • Co to jest Kapilary Definicja naczynia włosowate słownik.
 • Co to jest Kanibalizm Definicja osobników będących przedstawicielami własnego gatunku. K. spotykany jest regularnie u bezkręgowców drapieżnych; u wielu gatunków pojawia znaczenie.
 • Co to jest Promienisty Kanał Definicja gastro-waskularnego) jamochłonów (Coelenterata). U rozmaitych gatunków występuje zróżnicowana liczba kanałów nie rozgałęzionych i kanałów czym jest.
 • Co to jest Karaluchy Definicja karaczany co to jest.
 • Co to jest Kariogamia Definicja mechanizm opierający na zlewaniu się haploidalnych jąder komórki jajowej i plemnika; zachodzi w ostatniej fazie zapłodnienia definicja.
 • Co to jest Karbon Definicja ery i okresy geologiczne co znaczy.
 • Co to jest Karboksylazy Definicja enzymy słownik.
 • Co to jest Karboksylacja Definicja CO2) do związków organicznych, katalizowany poprzez karboksylazy ( enzymy). Odpowiednikiem k. może być reakcja zachodząca w momencie znaczenie.
 • Co to jest Karcynogeny Definicja czynniki rakotwórcze czym jest.
 • Co to jest Kariodyferencjacja Definicja różnicowanie jąder co to jest.
 • Co to jest Kariokineza Definicja potomne. W procesie mitozy prowadzi do wytworzenia dwóch jąder potomnych o diploidalnej liczbie chromosomów (k. somatyczna), w procesie definicja.
 • Co to jest Kastracja Definicja odnoszony jest raczej do zabiegu dokonywanego u osobników męskich. Wykonanie k. przed okresem dojrzewania płciowego prowadzi do zahamowania co znaczy.
 • Co to jest Karoteny Definicja węglowodorami. Występują najczęściej w formie mieszaniny -karotenu i -karotenu i - u glonów - -karotenu. W dojrzałych pomidorach aktualny słownik.
 • Co to jest Katabolizm Definicja obejmujących mechanizmy rozpadu, w trakcie których uwalniana jest energia gromadzona następnie w wysokoenergetycznych związkach znaczenie.
 • Co to jest Enzymatyczna Kataliza Definicja wpływem katalizatorów, jakimi są enzymy wpływające na przewarzająca część reakcji chemicznych zachodzących w organizmach żywych. W czym jest.
 • Co to jest Kazeina Definicja występuje w mleku w formie łatwo rozpuszczalnej soli wapniowej; jest białkiem pełnowartościowym (zawiera wszystkie aminokwasy).Wytrąca się co to jest.
 • Co to jest Keratyna Definicja białko proste z ekipy skleroprotein. Stanowi materiał budulcowy piór, włosów, kopyt, rogów. Zawiera sporą liczba aminokwasów siarkowych definicja.
 • Co to jest Kationy Definicja jony naładowane dodatnio; w momencie elektrolizy wędrują do katody co znaczy.
 • Co to jest Katarakta Definicja zmętnieniu soczewki połączonym z częściową albo całkowitą stratą wzroku; 2) próg skalny w korycie rzeki, powodujący nagły spadek wody słownik.
 • Co to jest Kądziołki Definicja brzusznej stronie odwłoka pająków w liczbie trzech albo czterech par; w k. mają ujście gruczoły przędne, których wydzielina służy do znaczenie.
 • Co to jest Kataliza Definicja szybkości reakcji pod wpływem katalizatorów; wyróżnia się k. homogeniczną (jednofazową), gdy katalizator i układ reagujący tworzą jedną czym jest.
 • Co to jest Interstycjalne Komórki Definicja przekształcać się w komórki wyspecjalizowane (na przykład parzydełkowe i płciowe); mają charakter embrionalny, występują u form dorosłych co to jest.
 • Co to jest Miękiszowe Komórki Definicja miękisz definicja.
 • Co to jest Keratynizacja Definicja rogowacenie co znaczy.
 • Co to jest Kamienne Komórki Definicja sklereidy słownik.
 • Co to jest Epigeiczne Kiełkowanie Definicja są wynoszone nad powierzchnię ziemi poprzez narastający hipokotyl i na drodze asymilacji dostarczają zarodkowi substancji odżywczych znaczenie.
 • Co to jest Kiełek Definicja pierwszy organ zarodkowy roślin wychodzący z nasienia i stanowiący początkowe stadium rozwoju korzenia czym jest.
 • Co to jest Kielich Definicja kwiat co to jest.
 • Co to jest Kiełkowanie Definicja zachodząca w warunkach odpowiedniej temperatury i wilgotności. Bazuje na pobieraniu wody poprzez nasienie i wznowieniu aktywności zarodka definicja.
 • Co to jest Gobind Har Khorana Definicja zagadnień dotyczących syntezy DNA, autor sztucznego genu, laureat Nagrody Nobla za wyjaśnienie kodu genetycznego i jego roli w syntezie co znaczy.
 • Co to jest Kladogeneza Definicja ewolucyjnym, opierające na dzieleniu i różnicowaniu się populacji i prowadzące do wyodrębnienia się nowego taksonu słownik.
 • Co to jest Kijanka Definicja w środowisku wodnym. W pierwszym etapie rozwoju narządem oddechowym są skrzela zewnętrzne; potem wykształcają się skrzela wewnętrzne znaczenie.
 • Co to jest Klon Definicja ekipa komórek albo osobników o takim samym genotypie, powstała wskutek klonowania. Zob także: kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Kinetochor Definicja obszar w obrębie centromeru chromosomu; miejsce, do którego przyczepiają się włókna wrzeciona podziałowego w trakcie mejozy albo mitozy co to jest.
 • Co to jest Kifoza Definicja kręgosłup definicja.
 • Co to jest Kladogram Definicja dendrogram obrazujący powiązania pomiędzy analizowanymi cechami albo taksonami co znaczy.
 • Co to jest Kininy Definicja peptydy powstające z białek osocza krwi; uczestniczą w skurczach mięśni gładkich; 2) cytokininy, kininy roślinne; biologicznie aktywne słownik.
 • Co to jest Knidoblasty Definicja parzydełka znaczenie.
 • Co to jest Klasyfikacja Definicja mechanizm definiowania i szeregowania taksonów czym jest.
 • Co to jest Klasa Definicja kategoria systematyczna co to jest.
 • Co to jest Kladyzm Definicja sposób klasyfikacji uwzględniająca hipotezy filogenetyczne i porządkująca organizmy na podstawie kolejności oddzielania się taksonów definicja.
 • Co to jest Genów Klonowanie Definicja namnażanie genów opierające na replikacji odcinków DNA wprowadzonych uprzednio do chromosomów bakterii, bakteriofagów albo plazmidów co znaczy.
 • Co to jest Naczyniowy Kłębuszek Definicja kłębuszek nerkowy słownik.
 • Co to jest Malpighiego Kłębuszek Definicja kłębuszek nerkowy znaczenie.
 • Co to jest Knidy Definicja parzydełka czym jest.
 • Co to jest Złożony Kłos Definicja kwiatostany co to jest.
 • Co to jest Kłos Definicja kwiatostany definicja.
 • Co to jest Nerkowy Kłębuszek Definicja stanowiącego integralną część nefronu; zlokalizowany w obrębie torebki Bowmana; utworzony poprzez pętlę tętniczych naczyń włosowatych. W co znaczy.
 • Co to jest Kofaktory Definicja w reakcjach enzymatycznych i wspomagające własną aktywnością białko; k. są między innymi ekipy prostetyczne, koenzymy (NAD, NADP, koenzym A słownik.
 • Co to jest Q Koenzym Definicja ubichinon znaczenie.
 • Co to jest Koagulacja Definicja łączenie się cząstek koloidalnych w większe skupienia prowadzące do wytrącenia się etapy rozproszonej z etapy rozpraszającej czym jest.
 • Co to jest Genetyczny Kod Definicja zawartej w DNA w formie sekwencji aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym. Kod ma charakter trójkowy - ekipy trzech zasad (tryplety, kodon co to jest.
 • Co to jest Koleoptyl Definicja stopniu zewnętrzny liść otaczający merystem wierzchołkowy pędu w zarodkach traw. W momencie kiełkowania poprzez pewien czas rośnie wspólnie definicja.
 • Co to jest Koleoryza Definicja pochewka otaczająca zawiązek korzenia w zarodkach traw. W początkowej fazie kiełkowania rośnie wspólnie z zarodkiem co znaczy.
 • Co to jest Kolce Definicja bezpośrednio pod nią leżących. W przeciwieństwie od cierni nie są połączone z wnętrzem organu wiązkami przewodzącymi; w miarę łatwo się słownik.
 • Co to jest Kolagen Definicja występuje w tkance łącznej. Cząsteczki k. zbudowane są z trzech łańcuchów polipeptydowych, spiralnie zwiniętych i połączonych wiązaniami znaczenie.
 • Co to jest Kojarzenie Definicja reprezentujących tę samą rasę albo gatunek, w celu rozmnażania płciowego. Wyróżnia się kilka rodzajów k.: a) losowe (panmiksję), dające czym jest.
 • Co to jest Kolchicyna Definicja alkaloidów, występujący w tkankach zimowita jesiennego. Wywołuje zaburzenia w przebiegu mitozy i mejozy. Służąca w lecznictwie. W co to jest.
 • Co to jest Tuczne Komórki Definicja gruczołowe komórki tkanki łącznej wiotkiej produkujące heparynę i histydynę ( aminokwasy) i serotoninę ( hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Komensalizm Definicja okresowym albo trwałym współżyciu dwóch organizmów reprezentujących odrębne gatunki, gdzie korzyści czerpie tylko jeden z partnerów, zw co znaczy.
 • Co to jest Komórczak Definicja organizm powstały z komórki jednojądrowej wskutek wielokrotnych podziałów jądra komórkowego, bez podziału cytoplazmy. Zobacz także słownik.
 • Co to jest Komisura Definicja w układzie nerwowym poprzeczne połączenie parzystych przedmiotów układu, tworzone poprzez włókna nerwowe znaczenie.
 • Co to jest Komórka Definicja organizmu żywego, ograniczona błoną komórkową (u zwierząt) albo błoną i ścianą komórkową (u roślin, bakterii i grzybów). Może funkcjonować czym jest.
 • Co to jest Barwnikowe Komórki Definicja chromatofory co to jest.
 • Co to jest Sitowa Komórka Definicja przewodząca produkty asymilacji u paprotników i nagonasiennych. Celulozowa ściana k.s. jest perforowana (tak zwany pola sitowe), a definicja.
 • Co to jest Folikularne Komórki Definicja jajnikowego, tworzące nabłonek pęcherzykowy odżywiający komórkę jajową i produkujący hormony. Po uwolnieniu komórki jajowej z pęcherzyka co znaczy.
 • Co to jest Plemnikowe Komórki Definicja jądra plemnikowe słownik.
 • Co to jest Prapłciowe Komórki Definicja pierwotne komórki płciowe znaczenie.
 • Co to jest Plazmatyczne Komórki Definicja plazmocyty czym jest.
 • Co to jest Somatyczne Komórki Definicja somatoblasty co to jest.
 • Co to jest Purkyněgo Komórki Definicja bardzo spore neurony kojarzeniowe móżdżku, zaopatrzone w liczne, silnie rozgałęzione dendryty definicja.
 • Co to jest Sertoliego Komórki Definicja jądra co znaczy.
 • Co to jest Pyłowe Komórki Definicja makrofagi słownik.
 • Co to jest Parzydełkowe Komórki Definicja parzydełka znaczenie.
 • Co to jest Rozrodcze Komórki Definicja wyspecjalizowane komórki wykorzystywane do rozrodu płciowego; 2) gamety; 3) zarodniki roślin wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego czym jest.
 • Co to jest Żółtkowe Komórki Definicja płazińców (Plathelminthes) w jajnikach albo gruczołach żółtkowych (żółtnikach). Zaopatrują zapłodnione jajo w substancje odżywcze co to jest.
 • Co to jest Konkurencja Definicja organizmów tego samego albo różnych gatunków, zajmujących wspólną niszę ekologiczną, o konieczne do życia czynniki (jest to pokarm definicja.
 • Co to jest Przeciwciało Antygen Kompleks Definicja antygenu do przeciwciała. Specjalne struktury, tak zwany determinanty (hapteny), znajdujące się na powierzchni antygenu, łączą się z co znaczy.
 • Co to jest Konformacja Definicja cząsteczce powstające w konsekwencji obrotu wiązań pojedynczych pomiędzy węglami. Istnieją k. trwałe i nietrwałe. Typ układu przestrzennego słownik.
 • Co to jest Azotowych Zasad Komplementarność Definicja nukleinowych wg ustalonych reguł; w obrębie DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T), a cytozyna (C) z guaniną (G); w RNA w miejscu tyminy znaczenie.
 • Co to jest Konchiolina Definicja substancja białkowa tworząca zewnętrzną warstwę muszli mięczaków (Mollusca czym jest.
 • Co to jest Kopyta Definicja palców zwierząt kopytnych. U nieparzystokopytnych powstają na III palcu, u parzystokopytnych - na III i IV palcu i są nazywane racicami. W co to jest.
 • Co to jest Konwersja Definicja odcinków chromosomów homologicznych. Zachodzi w trakcie replikacji DNA i bazuje na zmianie wzorca (łańcucha wyjściowego) do odtwarzania definicja.
 • Co to jest Koprofile Definicja organizmy rozwijające się na odchodach zwierzęcych. K. są między innymi wybrane grzyby i bakterie co znaczy.
 • Co to jest Koprofagi Definicja Pośród bezkręgowców koprofagami są na przykład wybrane chrząszcze żywiące się odchodami innych zwierząt. Liczne gryzonie i zającokształtne słownik.
 • Co to jest Czerwone Krwinki Definicja krew znaczenie.
 • Co to jest Korepresor Definicja operon czym jest.
 • Co to jest Pierwotna Kora Definicja a walcem osiowym w młodych łodygach i korzeniach roślin. Zasadniczą część k.p. stanowi miękisz. Na zewnątrz od tkanki miękiszowej może co to jest.
 • Co to jest Kortykosteron Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Kortyzol Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Kortykotropina Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Słuchowe Kostki Definicja środkowego ( ucho) występującego u płazów, gadów, ptaków i ssaków. Powstały z przedmiotów szkieletowych otaczających I szparę skrzelową ryb znaczenie.
 • Co to jest Jelitowe Kosmki Definicja jelita cienkiego ptaków i ssaków. Zawierają naczynia krwionośne i naczynia limfatyczne. Zwiększają powierzchnię chłonną jelita. U człowieka czym jest.
 • Co to jest Kosmówka Definicja płodowa. Otacza owodnię z zarodkiem, omocznię i pęcherzyk żółtkowy. U ssaków pokryta kosmkami. U łożyskowców (Eutheria) kosmki wnikające w co to jest.
 • Co to jest Kreatyna Definicja mózgu i krwi zwierząt kręgowych, w śladowych ilościach także w moczu. Forma ufosforylowana k., fosfokreatyna, jest wysokoenergetycznym definicja.
 • Co to jest Zoogeograficzne Krainy Definicja państwa zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Kostołuskie Definicja ganoidy chrzęstne słownik.
 • Co to jest Kowadełko Definicja kostki słuchowe znaczenie.
 • Co to jest Kotylozaury Definicja gady czym jest.
 • Co to jest Krasnorosty Definicja przeważnie wielokomórkowe) żyjące raczej w środowisku morskim. Zawierają barwniki asymilacyjne, których kolekcja decyduje o zabarwieniu co to jest.
 • Co to jest Koszyczek Definicja kwiatostany definicja.
 • Co to jest Kresomózgowie Definicja mózg co znaczy.
 • Co to jest Kręgosłup Definicja ruchomo połączonych i szeregowo zestawionych kręgów. U kręgoustych (Cyclostomata) właściwy k. nie występuje. U ryb dwudysznych (Dipnoi) i słownik.
 • Co to jest Kręgowce Definicja bezszczękowce (Agnatha) i żuchwowce (Gnathostomata). Zwierzęta wtórouste, dwubocznie symetryczne, posiadające wtórną jamę ciała, a więc znaczenie.
 • Co to jest Krótkopęd Definicja może stanowić kluczowe miejsce rozwoju liści (na przykład u sosny, modrzewia, buka) albo jedyne miejsce rozwoju kwiatów i owoców (między czym jest.
 • Co to jest Krętki Definicja Formy cienkie, spiralnie skręcone, pozbawione ściany komórkowej. Poruszają się dzięki skrętom ciała. Do k. należą organizmy co to jest.
 • Co to jest Krzewinki Definicja drzewiastych. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Mają silnie zdrewniałe łodygi nadziemne, są pozbawione typowego pnia i definicja.
 • Co to jest Ksenia Definicja w tkankach (nasionach) rośliny macierzystej, stanowiących materiał wyjściowy dla pokolenia F1. K. jest efektem bezpośredniego wpływu gamety co znaczy.
 • Co to jest Krzywica Definicja Występuje u osobników młodych. Bazuje na zaburzeniach procesu mineralizacji kości w konsekwencji obniżonej absorpcji wapnia i fosforu słownik.
 • Co to jest Przeżywalności Krzywa Definicja w populacji, przedstawiony w formie graficznej. Oś X k.p. jest osią wieku, na osi Y odkładana jest liczba osobników przeżywających. K.p znaczenie.
 • Co to jest Kserofile Definicja środowisku suchym; charakteryzują się oszczędną gospodarką wodną; k. są wybrane owady, pajęczaki, gady, ssaki; w odniesieniu do roślin czym jest.
 • Co to jest Kutner Definicja skórki poprzez martwe włoski epidermalne, wypełnione powietrzem i mające srebrzyste zabarwienie. K., tworząc warstwę o wyższym stężeniu co to jest.
 • Co to jest Ksylem Definicja drewno definicja.
 • Co to jest Asparaginowy Kwas Definicja aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest Kseroftalmia Definicja ślepota spowodowana zrogowaceniem nabłonka rogówki oka. Powstaje w konsekwencji sporych niedoborów wit. A słownik.
 • Co to jest Pirogronowy Kwas Definicja zachodzących w organizmie. Powstaje między innymi wskutek odwodorowania kwasu mlekowego i dekarboksylacji kwasu szczawiooctowego. K.p. jest znaczenie.
 • Co to jest Pantotenowy Kwas Definicja witaminy czym jest.
 • Co to jest Moczowy Kwas Definicja wydalniczych, wydalany poprzez owady, ślimaki lądowe, gady i ptaki. Tworzy bezbarwne kryształy; z racji na słabą rozpuszczalność w wodzie co to jest.
 • Co to jest Tłuszczowe Kwasy Definicja nCOOH. Odznaczają się wzrastającą (wspólnie z wydłużaniem się łańcucha węglowego) nierozpuszczalnością w wodzie. Stanowią kluczowy, w definicja.
 • Co to jest Kynologia Definicja wiedzy o pochodzeniu, hodowli i tresurze psów należących do poszczególnych ras. Krajowi właściciele psów zrzeszeni są w Polskim Związku co znaczy.
 • Co to jest Neurosekrecyjna Komórka Definicja neurosekrecja słownik.
 • Co to jest Kantarofilia Definicja Zdarzenie znane od górnego triasu i uważane za cechę pierwotną. K. występuje między innymi u przedstawicieli z rzędu piwoniowców znaczenie.
 • Co to jest Ksantofile Definicja się z karotenów, zawierają tlen w formie ekipy hydroksylowej, ketonowej albo epoksydowej. Występują między innymi w kwiatach, owocach czym jest.
 • Co to jest Korzenionóżki Definicja poruszają się i odżywiają dzięki nibynóżek; pobieranie pokarmu dzieje się na drodze fagocytozy. Reprezentowane są poprzez wolno żyjące co to jest.
 • Co to jest Katalizatory Definicja mechanizmów chemicznych; pozostają nie zmienione w momencie reakcji. Wyróżnia się k. dodatnie, zwiększające tempo reakcji, i k. ujemne definicja.
 • Co to jest Kopytne Definicja nie stanowiąca jednostki systematycznej i obejmująca przedstawicieli kilku rzędów (parzystokopytne, nieparzystokopytne, trąbowce, góralki co znaczy.
 • Co to jest Żółciowe Kwasy Definicja Odgrywają ważną rolę w trawieniu i absorbcji tłuszczów. Pierwotne k.ż. - kwas cholowy i kwas chenodezoksycholowy - powstają w wątrobie słownik.
 • Co to jest Kaloza Definicja pojawiający się w ścianie komórkowej. Zasklepia rurki sitowe łyka w okresie spoczynku roślin albo po utracie umiejętności przewodzenia znaczenie.
 • Co to jest Inicjalna Komórka Definicja merystemów wzrostu nieograniczonego funkcjonujących poprzez całe życie rośliny. Wskutek podziałów k.i. powstaje zawsze jedna nowa k.i. i czym jest.
 • Co to jest Kosmopolita Definicja rozprzestrzenieniu, wynikającym z sporych umiejętności przystosowawczych jego przedstawicieli. Charakteryzuje się zdolnością bytowania w co to jest.
 • Co to jest Katastrofizm Definicja rozpowszechniona w XIX w.; głosiła, że poszczególne epoki geologiczne oddzielone były katastrofami, w trakcie których zniszczeniu ulegały definicja.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Katastrofizm, Kosmopolita, Komórka Inicjalna, Kaloza, Kwasy Żółciowe, Kopytne, Katalizatory, Korzenionóżki, Ksantofile, Kantarofilia, Komórka Neurosekrecyjna opis.

Co to jest Katastrofizm, Kosmopolita, Komórka Inicjalna, Kaloza, Kwasy wyjaśnienie.