kłącze kinetoplast krzyżówka definicja
Katastrofizm co znaczy kosmopolita krzyżówka komórka inicjalna co to jest kaloza słownik kwasy.

Słownik biologii i definicje z chemii na K

 • Co to jest Kłącze Definicja składający się z łodygi i łuskowatych, uwstecznionych liści. Może stanowić organ przetrwalnikowy i organ wykorzystywany do rozmnażania co znaczy.
 • Co to jest Kinetoplast Definicja blefaroplast krzyżówka.
 • Co to jest Kobalamina Definicja witaminy co to jest.
 • Co to jest Koloid Definicja układ koloidalny słownik.
 • Co to jest Kolenchyma Definicja zwarcica czym jest.
 • Co to jest Kokon Definicja oprzęd co oznacza.
 • Co to jest Kolba Definicja kwiatostany tłumaczenie.
 • Co to jest Leydiga Śródmiąższowe Komórki Definicja jądra przykłady.
 • Co to jest Kończyny Definicja obręczą barkową i miednicową ( szkielet kręgowców), wykorzystywane do lokomocji. U ryb wykształcone w formie płetw (brzusznych i definicja.
 • Co to jest Krwawiączka Definicja hemofilia encyklopedia.
 • Co to jest Foliowy Kwas Definicja witaminy jak działa.
 • Co to jest Glutaminowy Kwas Definicja aminokwasy czy jest.
 • Co to jest Karboksyhemoglobina Definicja hemoglobina pojęcie.
 • Co to jest Hipogeiczne Kiełkowanie Definicja wydłuża się część nadliścieniowa epikotyl. U tych nasion liścienie pozostają w glebie, a powyżej jej powierzchnię wydostaje się jedynie wyjaśnienie.
 • Co to jest Knidocyle Definicja parzydełka opis.
 • Co to jest Koenzym Definicja enzymy informacje.
 • Co to jest Komensale Definicja komensalizm znaczenie.
 • Co to jest Płomykowa Komórka Definicja protonefrydium co znaczy.
 • Co to jest Konsumenci Definicja w łańcuchu pokarmowym ekipa organizmów odżywiających się żywą substancją organiczną; zajmują miejsce między producentami a reducentami krzyżówka.
 • Co to jest Nadnerczy Kora Definicja nadnercza co to jest.
 • Co to jest Wtórna Kora Definicja miazgi w łodygach i korzeniach roślin. Złożona jest z łyka i martwicy korkowej; w młodszych częściach roślin może zawierać fragmenty kory słownik.
 • Co to jest Kosmobiologia Definicja dział biologii zajmujący się badaniem form życia we wszechświecie i wpływem warunków przestrzeni kosmicznej na organizmy żywe czym jest.
 • Co to jest Ślepota Kurza Definicja z niedoboru wit. A, wpływającej na resyntezę rodopsyny w pręcikach siatkówki oka. Opóźnienie resyntezy jest przyczyną zaburzeń widzenia co oznacza.
 • Co to jest Kotka Definicja kwiatostany tłumaczenie.
 • Co to jest Kreda Definicja ery i okresy geologiczne przykłady.
 • Co to jest Kręgi Definicja kręgosłup definicja.
 • Co to jest Krew Definicja zaliczany do ekipy tkanek łącznych. Pełni funkcje transportowo-odżywcze (rozprowadzanie tlenu, dwutlenku węgla, wody, substancji encyklopedia.
 • Co to jest Białe Krwinki Definicja krew jak działa.
 • Co to jest Krótkowzroczność Definicja wady wzroku czy jest.
 • Co to jest Królestwo Definicja kategoria systematyczna pojęcie.
 • Co to jest Klonowanie Definicja albo jednego osobnika prowadzące do stworzenia wielu komórek albo organizmów potomnych o takim samym składzie genowym. Ma na celu wyjaśnienie.
 • Co to jest Kręgouste Definicja należąca do tak zwany bezszczękowców (Agnatha), obejmująca dwa rzędy: minogokształtne (Petromyzoniformes) i śluzicokształtne opis.
 • Co to jest Kwiatostany Definicja się k. groniaste i k. wierzchotkowe. Kryterium podziału stanowi sposób rozgałęzienia k. i osadzenie kwiatów. K. groniaste charakteryzują informacje.
 • Co to jest Konwergencja Definicja reprezentujących odległe ekipy systematyczne. Wynika z przystosowania do zbliżonych warunków środowiskowych. Odpowiednikiem k. w środowisku znaczenie.
 • Co to jest Kretynizm Definicja niedoczynnością tarczycy. Przejawia się w karłowatości spowodowanej opóźnionym postępem fizycznym i psychicznym i obniżonym metabolizmem co znaczy.
 • Co to jest Gwiaździste Komórki Definicja astrocyty krzyżówka.
 • Co to jest Wrotne Krążenie Definicja przepływanie krwi żylnej poprzez tak zwany układ wrotny. Złożona jest on z istniejących wewnątrz wątroby, nerki albo przysadki mózgowej co to jest.
 • Co to jest Kolonia Definicja tego samego gatunku, połączonych ze sobą i tworzących funkcjonalną całość. Organizmy wchodzące w skład k. mogą być jednakowe albo słownik.
 • Co to jest Kumaryna Definicja świeżego siana, występująca między innymi w trawach, roślinach motylkowatych i baldaszkowatych. K. jest naturalnym inhibitorem kiełkowania czym jest.
 • Co to jest Kutykula Definicja wody i powietrza, tworzona poprzez polimer kwasów tłuszczowych, kutynę, na zewnętrznej powierzchni komórek skórki roślin; 2) oskórek co oznacza.
 • Co to jest Kikutnice Definicja skupiający około 500 gatunków. Zwierzęta morskie. Ciało, długości 1-10 mm (wyjątkowo, u niektórych gatunków, do 6 cm), złożona jest z tłumaczenie.
 • Co to jest Systematyczna Kategoria Definicja organizmów żywych, skupiający organizmy sklasyfikowane na podstawie podobieństwa i pokrewieństwa. Reguły klasyfikacji zostały wprowadzone przykłady.
 • Co to jest Ketopropionowy A Kwas Definicja kwas pirogronowy definicja.
 • Co to jest Nerwowa Komórka Definicja tkanki nerwowej. Zbudowana z ciała komórki zaopatrzonego w wypustki w formie dendrytów i pojedynczego neurytu (aksonu). W miarę krótkie i encyklopedia.
 • Co to jest Kopulacja Definicja odmiennej płci albo osobników hermafrodytycznych w celu przekazania komórek rozrodczych. Mechanizm poprzedzający zapłodnienie komórki jak działa.
 • Co to jest Kaktusy Definicja sukulenty czy jest.
 • Co to jest Koralowce Definicja parzydełkowców (Cnidaria). K. żyją w wodach słonych, zwykle w strefie przydennej. Występują wyłącznie w formie polipa. Jama chłonąco pojęcie.
 • Co to jest Oddechowe Korzenie Definicja wyrastające powyżej powierzchnię podłoża i wykorzystywane do pobierania tlenu. Powietrze wnikające do k.o. przekazywane jest przez wyjaśnienie.
 • Co to jest Jajowa Komórka Definicja haploidalnej liczbie chromosomów. Powstaje w procesie oogenezy. U zwierząt wyższych wyposażona jest w żółtko, stanowiące materiał odżywczy opis.
 • Co to jest Pteroiloglutaminowy Kwas Definicja witaminy informacje.
 • Co to jest Karłowatość Definicja wymiary ciała osobników dorosłych. K. może być spowodowana niepoprawną gospodarką hormonalną, na przykład zmniejszonym wydzielaniem znaczenie.
 • Co to jest Kriobiologia Definicja zamrożenie w temperaturach do -79C, -196C, -269C. Obniżenie temperatury skutkuje zwolnienie mechanizmów życiowych. Materiał biologiczny co znaczy.
 • Co to jest Kambium Definicja miazga krzyżówka.
 • Co to jest Kambr Definicja ery i okresy geologiczne co to jest.
 • Co to jest Półkolisty Kanał Definicja wewnętrznym (błędniku błoniastym) kręgowców. U ryb i kręgowców czworonożnych obecne są trzy k.p., u pozostałych kręgowców - dwa słownik.
 • Co to jest Korzeń Definicja dzięki któremu roślina przytwierdza się do podłoża i pobiera sole mineralne i wodę. Na szczycie k. znajduje się merystem wierzchołkowy czym jest.
 • Co to jest Karaluchy Karaczany Definicja Insecta). Przedstawiciele charakteryzują się obecnością w miarę silnie schitynizowanych skrzydeł I pary albo całkowitym brakiem skrzydeł co oznacza.
 • Co to jest Dezoksyrybonukleinowy Kwas Definicja zbudowany z dezoksyrybonukleotydów. Zawiera zasady purynowe - adeninę i guaninę, zasady pirymidynowe - cytozynę i tyminę, cukier tłumaczenie.
 • Co to jest Koniugacja Definicja Schizomycetes) - mechanizm płciowy opierający na krótkotrwałym połączeniu się dwóch osobników celem zamiany materiału genetycznego. U przykłady.
 • Co to jest Krzepnięcie Definicja skrzep. Bazuje na serii reakcji enzymatycznych zachodzących w rezultacie zetknięcia krwi z uszkodzonymi tkankami (tak zwany kaskada definicja.
 • Co to jest Korek Definicja starszych częściach korzeni i łodyg; powstaje z merystemu bocznego (miazgi korkotwórczej) i zastępuje skórkę. K. jest zbudowany z martwych encyklopedia.
 • Co to jest Mózgowa Kora Definicja mózg jak działa.
 • Co to jest Serca Komora Definicja serce czy jest.
 • Co to jest Krążkopławy Definicja Cnidaria), licząca około 200 gatunków. K. charakteryzują się dwuwarstwową budową ciała, obecnością jamy chłonąco-trawiącej. Występują w pojęcie.
 • Co to jest Krtań Definicja kręgowców. U ryb dwudysznych k. wykształcona jest w formie otworu znajdującego się na brzusznej stronie przełyku i otoczonego mięśniami wyjaśnienie.
 • Co to jest Kreacjonizm Definicja na ziemi było dziełem powstania, a liczba gatunków została ustalona w trakcie aktu twórczego. K. panował do czasu stworzenia teorii opis.
 • Co to jest Nukleinowe Kwasy Definicja Wchodzą w skład jąder komórkowych i cytoplazmy. Po raz pierwszy wyizolowane zostały w 1869 poprzez F. Mieschera z jąder komórek wydzieliny informacje.
 • Co to jest Kortyzon Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Serologiczny Konflikt Definicja matki i płodu związana z obecnością w erytrocytach ( krew) antygenu D warunkującego stworzenie czynnika Rh. U osobników posiadających co znaczy.
 • Co to jest Piersiowa Klatka Definicja owodniowców (Amniota), zbudowana z kręgów piersiowych kręgosłupa, żeber i mostka ( szkielet kręgowców). U ssaków oddzielona od jamy krzyżówka.
 • Co to jest Ksantofory Definicja chromatofory co to jest.
 • Co to jest Kodon Definicja tak zwany tryplet) zawartych w łańcuchu DNA (albo RNA) i wyznaczających odpowiedni aminokwas ((albo stanowiących ((tak zwany kodon słownik.
 • Co to jest Deszcze Kwaśne Definicja Zawierają pochłonięte z atmosfery substancje, między innymi dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenki azotu i dwutlenek węgla, wyemitowane w czym jest.
 • Co to jest Księgi Definicja żołądek co oznacza.
 • Co to jest Karotenoidy Definicja czerwone albo pomarańczowe, występujące zarówno w tkankach roślinnych, jak i zwierzęcych. Pod względem chemicznym k. są terpenami. U tłumaczenie.
 • Co to jest Krzyżowanie Definicja genetycznie, reprezentujących odmienne rasy, a również gatunki. Prowadzi do wytworzenia mieszańców. Służące jest w badaniach genetycznych i przykłady.
 • Co to jest Askorbinowy Kwas Definicja witaminy definicja.
 • Co to jest Korelacja Definicja budowy i funkcjami organizmów żywych, na przykład zależność między pneumatycznym charakterem kości a zdolnością do lotu u ptaków. Zasada k encyklopedia.
 • Co to jest Kwiat Definicja płciowym. Jest skróconym i przekształconym pędem wyrastającym z kąta liścia przykwiatowego, tak zwany przysadki. Złożona jest z dna jak działa.
 • Co to jest Mięśniowe Nabłonkowo Komórki Definicja endodermie jamochłonów (Coelenterata); okrywają ciało i wyściełają wnętrze jamy chłonąco-trawiącej. U podstawy wyposażone są w wyrostki z czy jest.
 • Co to jest Kostnienie Definicja Może zachodzić na podłożu słabo wyspecjalizowanej tkanki łącznej albo wskutek przekształcenia tkanki chrzęstnej. W pierwszym przypadku pojęcie.
 • Co to jest Koacerwaty Definicja oddzieleniu się od płynnego środowiska zewnętrznego, gdzie pozostają zawieszone. Koacerwacja zachodzi w roztworach zawierających dwa albo wyjaśnienie.
 • Co to jest Rybonukleinowy Kwas Definicja Zbudowany jest z zasad purynowych (adeniny i guaniny), zasad pirymidynowych (cytozyny i uracylu), cukru ( rybozy) i kwasu fosforowego. RNA opis.
 • Co to jest Pneumatyczne Kości Definicja wypełnione powietrzem. Dlatego znacząco minimalizuje się ich ciężar. Najwięcej k.p. występuje w szkielecie ptaków (Aves). Jamy wypełnione informacje.
 • Co to jest Kloaka Definicja stek znaczenie.
 • Co to jest Kielichowate Definicja należy około 150 gatunków. K. są drobnymi (do 5 mm długości) zwierzętami zamieszkującymi w pierwszej kolejności wody słone; nieliczne co znaczy.
 • Co to jest Kariologia Definicja dział cytologii; edukacja o jądrze komórkowym krzyżówka.
 • Co to jest Karioplazma Definicja jądro komórkowe co to jest.
 • Co to jest Kariotyp Definicja pełny zbiór chromosomów występujących w komórce somatycznej; chromosomy połączone w pary można zaobserwować w metafazie mitozy słownik.
 • Co to jest Chloragogenowe Komórki Definicja naczyń krwionośnych u pierścienic (Annelida); w okolicy funkcji wydalniczych mogą pełnić funkcje magazynujące i odżywcze czym jest.
 • Co to jest Klimaks Definicja zespołów roślinnych; zespół, którego gatunki dominujące wykazują przystosowanie do warunków środowiskowych; w klimacie umiarkowanym na co oznacza.
 • Co to jest Klimakterium Definicja umiejętności rozrodczych samicy aż do całkowitego ich zaniku. K. wiąże się z unieczynnieniem jajników i jest sterowane hormonalnie; kończy tłumaczenie.
 • Co to jest Klimat Definicja to temperatura, ciśnienie powietrza, wilgotność, opady, nasłonecznienie, siła wiatru, charakterystycznych dla danego obszaru i przykłady.
 • Co to jest Kserofity Definicja w swojej budowie wykształciły sporo cech umożliwiających przetrwanie w warunkach długotrwałej suszy; do k. należą sukulenty i sklerofity definicja.
 • Co to jest Kinetosom Definicja wić encyklopedia.
 • Co to jest Oddechowa Kieszonka Definicja rozszerzenie jamy skrzelowej występujące u niektórych, oddychających powietrzem, ryb kostnoszkieletowych (Osteichthyes jak działa.
 • Co to jest Kinetyna Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin czy jest.
 • Co to jest Kancerogeny Definicja czynniki rakotwórcze pojęcie.
 • Co to jest Kohezja Definicja siła wzajemnego przyciągania się cząsteczek w wiązaniach chemicznych. Największą k. wykazują ciała stałe, najmniejszą - gazy wyjaśnienie.
 • Co to jest Rathkego Kieszonka Definicja ektodermalny uchyłek jamy gębowej zarodków kręgowców, przekształcający się w część nabłonkową przysadki mózgowej opis.
 • Co to jest Azar Kala Definicja występującego w płd. Europie, Azji Środkowej i w Indiach wiciowca Leishmania donovani; przenoszona na człowieka poprzez muchówki informacje.
 • Co to jest Kohorta Definicja kategoria systematyczna znaczenie.
 • Co to jest Kalamity Definicja skrzypowych (Sphenophytina); osiągały wysokość 30 m; charakteryzowały się okółkowym rozgałęzieniem i ulistnieniem. Intensywny wzrost na co znaczy.
 • Co to jest Haversa Kanały Definicja tkanka kostna krzyżówka.
 • Co to jest Kalcyferol Definicja witaminy co to jest.
 • Co to jest Kał Definicja do środowiska zewnętrznego poprzez otwór odbytowy. W skład k. wchodzą między innymi celuloza, skrobia, tłuszcze, leukocyty, kwas moczowy słownik.
 • Co to jest Kalcytonina Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Kalus Definicja powstaje w miejscu zranienia rośliny wskutek intensywnych podziałów komórek żywych przylegających do rany; obrasta i zasklepia ranę co oznacza.
 • Co to jest Volkmanna Kanały Definicja tkanka kostna tłumaczenie.
 • Co to jest Kapsyd Definicja wirusy przykłady.
 • Co to jest Kariolimfa Definicja jądro komórkowe definicja.
 • Co to jest Kapilary Definicja naczynia włosowate encyklopedia.
 • Co to jest Kanibalizm Definicja osobników będących przedstawicielami własnego gatunku. K. spotykany jest regularnie u bezkręgowców drapieżnych; u wielu gatunków pojawia jak działa.
 • Co to jest Promienisty Kanał Definicja gastro-waskularnego) jamochłonów (Coelenterata). U rozmaitych gatunków występuje zróżnicowana liczba kanałów nie rozgałęzionych i kanałów czy jest.
 • Co to jest Karaluchy Definicja karaczany pojęcie.
 • Co to jest Kariogamia Definicja mechanizm opierający na zlewaniu się haploidalnych jąder komórki jajowej i plemnika; zachodzi w ostatniej fazie zapłodnienia wyjaśnienie.
 • Co to jest Karbon Definicja ery i okresy geologiczne opis.
 • Co to jest Karboksylazy Definicja enzymy informacje.
 • Co to jest Karboksylacja Definicja CO2) do związków organicznych, katalizowany poprzez karboksylazy ( enzymy). Odpowiednikiem k. może być reakcja zachodząca w momencie znaczenie.
 • Co to jest Karcynogeny Definicja czynniki rakotwórcze co znaczy.
 • Co to jest Kariodyferencjacja Definicja różnicowanie jąder krzyżówka.
 • Co to jest Kariokineza Definicja potomne. W procesie mitozy prowadzi do wytworzenia dwóch jąder potomnych o diploidalnej liczbie chromosomów (k. somatyczna), w procesie co to jest.
 • Co to jest Kastracja Definicja odnoszony jest raczej do zabiegu dokonywanego u osobników męskich. Wykonanie k. przed okresem dojrzewania płciowego prowadzi do zahamowania słownik.
 • Co to jest Karoteny Definicja węglowodorami. Występują najczęściej w formie mieszaniny -karotenu i -karotenu i - u glonów - -karotenu. W dojrzałych pomidorach aktualny czym jest.
 • Co to jest Katabolizm Definicja obejmujących mechanizmy rozpadu, w trakcie których uwalniana jest energia gromadzona następnie w wysokoenergetycznych związkach co oznacza.
 • Co to jest Enzymatyczna Kataliza Definicja wpływem katalizatorów, jakimi są enzymy wpływające na przewarzająca część reakcji chemicznych zachodzących w organizmach żywych. W tłumaczenie.
 • Co to jest Kazeina Definicja występuje w mleku w formie łatwo rozpuszczalnej soli wapniowej; jest białkiem pełnowartościowym (zawiera wszystkie aminokwasy).Wytrąca się przykłady.
 • Co to jest Keratyna Definicja białko proste z ekipy skleroprotein. Stanowi materiał budulcowy piór, włosów, kopyt, rogów. Zawiera sporą liczba aminokwasów siarkowych definicja.
 • Co to jest Kationy Definicja jony naładowane dodatnio; w momencie elektrolizy wędrują do katody encyklopedia.
 • Co to jest Katarakta Definicja zmętnieniu soczewki połączonym z częściową albo całkowitą stratą wzroku; 2) próg skalny w korycie rzeki, powodujący nagły spadek wody jak działa.
 • Co to jest Kądziołki Definicja brzusznej stronie odwłoka pająków w liczbie trzech albo czterech par; w k. mają ujście gruczoły przędne, których wydzielina służy do czy jest.
 • Co to jest Kataliza Definicja szybkości reakcji pod wpływem katalizatorów; wyróżnia się k. homogeniczną (jednofazową), gdy katalizator i układ reagujący tworzą jedną pojęcie.
 • Co to jest Interstycjalne Komórki Definicja przekształcać się w komórki wyspecjalizowane (na przykład parzydełkowe i płciowe); mają charakter embrionalny, występują u form dorosłych wyjaśnienie.
 • Co to jest Miękiszowe Komórki Definicja miękisz opis.
 • Co to jest Keratynizacja Definicja rogowacenie informacje.
 • Co to jest Kamienne Komórki Definicja sklereidy znaczenie.
 • Co to jest Epigeiczne Kiełkowanie Definicja są wynoszone nad powierzchnię ziemi poprzez narastający hipokotyl i na drodze asymilacji dostarczają zarodkowi substancji odżywczych co znaczy.
 • Co to jest Kiełek Definicja pierwszy organ zarodkowy roślin wychodzący z nasienia i stanowiący początkowe stadium rozwoju korzenia krzyżówka.
 • Co to jest Kielich Definicja kwiat co to jest.
 • Co to jest Kiełkowanie Definicja zachodząca w warunkach odpowiedniej temperatury i wilgotności. Bazuje na pobieraniu wody poprzez nasienie i wznowieniu aktywności zarodka słownik.
 • Co to jest Gobind Har Khorana Definicja zagadnień dotyczących syntezy DNA, autor sztucznego genu, laureat Nagrody Nobla za wyjaśnienie kodu genetycznego i jego roli w syntezie czym jest.
 • Co to jest Kladogeneza Definicja ewolucyjnym, opierające na dzieleniu i różnicowaniu się populacji i prowadzące do wyodrębnienia się nowego taksonu co oznacza.
 • Co to jest Kijanka Definicja w środowisku wodnym. W pierwszym etapie rozwoju narządem oddechowym są skrzela zewnętrzne; potem wykształcają się skrzela wewnętrzne tłumaczenie.
 • Co to jest Klon Definicja ekipa komórek albo osobników o takim samym genotypie, powstała wskutek klonowania. Zob także: kategoria systematyczna przykłady.
 • Co to jest Kinetochor Definicja obszar w obrębie centromeru chromosomu; miejsce, do którego przyczepiają się włókna wrzeciona podziałowego w trakcie mejozy albo mitozy definicja.
 • Co to jest Kifoza Definicja kręgosłup encyklopedia.
 • Co to jest Kladogram Definicja dendrogram obrazujący powiązania pomiędzy analizowanymi cechami albo taksonami jak działa.
 • Co to jest Kininy Definicja peptydy powstające z białek osocza krwi; uczestniczą w skurczach mięśni gładkich; 2) cytokininy, kininy roślinne; biologicznie aktywne czy jest.
 • Co to jest Knidoblasty Definicja parzydełka pojęcie.
 • Co to jest Klasyfikacja Definicja mechanizm definiowania i szeregowania taksonów wyjaśnienie.
 • Co to jest Klasa Definicja kategoria systematyczna opis.
 • Co to jest Kladyzm Definicja sposób klasyfikacji uwzględniająca hipotezy filogenetyczne i porządkująca organizmy na podstawie kolejności oddzielania się taksonów informacje.
 • Co to jest Genów Klonowanie Definicja namnażanie genów opierające na replikacji odcinków DNA wprowadzonych uprzednio do chromosomów bakterii, bakteriofagów albo plazmidów znaczenie.
 • Co to jest Naczyniowy Kłębuszek Definicja kłębuszek nerkowy co znaczy.
 • Co to jest Malpighiego Kłębuszek Definicja kłębuszek nerkowy krzyżówka.
 • Co to jest Knidy Definicja parzydełka co to jest.
 • Co to jest Złożony Kłos Definicja kwiatostany słownik.
 • Co to jest Kłos Definicja kwiatostany czym jest.
 • Co to jest Nerkowy Kłębuszek Definicja stanowiącego integralną część nefronu; zlokalizowany w obrębie torebki Bowmana; utworzony poprzez pętlę tętniczych naczyń włosowatych. W co oznacza.
 • Co to jest Kofaktory Definicja w reakcjach enzymatycznych i wspomagające własną aktywnością białko; k. są między innymi ekipy prostetyczne, koenzymy (NAD, NADP, koenzym A tłumaczenie.
 • Co to jest Q Koenzym Definicja ubichinon przykłady.
 • Co to jest Koagulacja Definicja łączenie się cząstek koloidalnych w większe skupienia prowadzące do wytrącenia się etapy rozproszonej z etapy rozpraszającej definicja.
 • Co to jest Genetyczny Kod Definicja zawartej w DNA w formie sekwencji aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym. Kod ma charakter trójkowy - ekipy trzech zasad (tryplety, kodon encyklopedia.
 • Co to jest Koleoptyl Definicja stopniu zewnętrzny liść otaczający merystem wierzchołkowy pędu w zarodkach traw. W momencie kiełkowania poprzez pewien czas rośnie wspólnie jak działa.
 • Co to jest Koleoryza Definicja pochewka otaczająca zawiązek korzenia w zarodkach traw. W początkowej fazie kiełkowania rośnie wspólnie z zarodkiem czy jest.
 • Co to jest Kolce Definicja bezpośrednio pod nią leżących. W przeciwieństwie od cierni nie są połączone z wnętrzem organu wiązkami przewodzącymi; w miarę łatwo się pojęcie.
 • Co to jest Kolagen Definicja występuje w tkance łącznej. Cząsteczki k. zbudowane są z trzech łańcuchów polipeptydowych, spiralnie zwiniętych i połączonych wiązaniami wyjaśnienie.
 • Co to jest Kojarzenie Definicja reprezentujących tę samą rasę albo gatunek, w celu rozmnażania płciowego. Wyróżnia się kilka rodzajów k.: a) losowe (panmiksję), dające opis.
 • Co to jest Kolchicyna Definicja alkaloidów, występujący w tkankach zimowita jesiennego. Wywołuje zaburzenia w przebiegu mitozy i mejozy. Służąca w lecznictwie. W informacje.
 • Co to jest Tuczne Komórki Definicja gruczołowe komórki tkanki łącznej wiotkiej produkujące heparynę i histydynę ( aminokwasy) i serotoninę ( hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Komensalizm Definicja okresowym albo trwałym współżyciu dwóch organizmów reprezentujących odrębne gatunki, gdzie korzyści czerpie tylko jeden z partnerów, zw co znaczy.
 • Co to jest Komórczak Definicja organizm powstały z komórki jednojądrowej wskutek wielokrotnych podziałów jądra komórkowego, bez podziału cytoplazmy. Zobacz także krzyżówka.
 • Co to jest Komisura Definicja w układzie nerwowym poprzeczne połączenie parzystych przedmiotów układu, tworzone poprzez włókna nerwowe co to jest.
 • Co to jest Komórka Definicja organizmu żywego, ograniczona błoną komórkową (u zwierząt) albo błoną i ścianą komórkową (u roślin, bakterii i grzybów). Może funkcjonować słownik.
 • Co to jest Barwnikowe Komórki Definicja chromatofory czym jest.
 • Co to jest Sitowa Komórka Definicja przewodząca produkty asymilacji u paprotników i nagonasiennych. Celulozowa ściana k.s. jest perforowana (tak zwany pola sitowe), a co oznacza.
 • Co to jest Folikularne Komórki Definicja jajnikowego, tworzące nabłonek pęcherzykowy odżywiający komórkę jajową i produkujący hormony. Po uwolnieniu komórki jajowej z pęcherzyka tłumaczenie.
 • Co to jest Plemnikowe Komórki Definicja jądra plemnikowe przykłady.
 • Co to jest Prapłciowe Komórki Definicja pierwotne komórki płciowe definicja.
 • Co to jest Plazmatyczne Komórki Definicja plazmocyty encyklopedia.
 • Co to jest Somatyczne Komórki Definicja somatoblasty jak działa.
 • Co to jest Purkyněgo Komórki Definicja bardzo spore neurony kojarzeniowe móżdżku, zaopatrzone w liczne, silnie rozgałęzione dendryty czy jest.
 • Co to jest Sertoliego Komórki Definicja jądra pojęcie.
 • Co to jest Pyłowe Komórki Definicja makrofagi wyjaśnienie.
 • Co to jest Parzydełkowe Komórki Definicja parzydełka opis.
 • Co to jest Rozrodcze Komórki Definicja wyspecjalizowane komórki wykorzystywane do rozrodu płciowego; 2) gamety; 3) zarodniki roślin wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego informacje.
 • Co to jest Żółtkowe Komórki Definicja płazińców (Plathelminthes) w jajnikach albo gruczołach żółtkowych (żółtnikach). Zaopatrują zapłodnione jajo w substancje odżywcze znaczenie.
 • Co to jest Konkurencja Definicja organizmów tego samego albo różnych gatunków, zajmujących wspólną niszę ekologiczną, o konieczne do życia czynniki (jest to pokarm co znaczy.
 • Co to jest Przeciwciało Antygen Kompleks Definicja antygenu do przeciwciała. Specjalne struktury, tak zwany determinanty (hapteny), znajdujące się na powierzchni antygenu, łączą się z krzyżówka.
 • Co to jest Konformacja Definicja cząsteczce powstające w konsekwencji obrotu wiązań pojedynczych pomiędzy węglami. Istnieją k. trwałe i nietrwałe. Typ układu przestrzennego co to jest.
 • Co to jest Azotowych Zasad Komplementarność Definicja nukleinowych wg ustalonych reguł; w obrębie DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T), a cytozyna (C) z guaniną (G); w RNA w miejscu tyminy słownik.
 • Co to jest Konchiolina Definicja substancja białkowa tworząca zewnętrzną warstwę muszli mięczaków (Mollusca czym jest.
 • Co to jest Kopyta Definicja palców zwierząt kopytnych. U nieparzystokopytnych powstają na III palcu, u parzystokopytnych - na III i IV palcu i są nazywane racicami. W co oznacza.
 • Co to jest Konwersja Definicja odcinków chromosomów homologicznych. Zachodzi w trakcie replikacji DNA i bazuje na zmianie wzorca (łańcucha wyjściowego) do odtwarzania tłumaczenie.
 • Co to jest Koprofile Definicja organizmy rozwijające się na odchodach zwierzęcych. K. są między innymi wybrane grzyby i bakterie przykłady.
 • Co to jest Koprofagi Definicja Pośród bezkręgowców koprofagami są na przykład wybrane chrząszcze żywiące się odchodami innych zwierząt. Liczne gryzonie i zającokształtne definicja.
 • Co to jest Czerwone Krwinki Definicja krew encyklopedia.
 • Co to jest Korepresor Definicja operon jak działa.
 • Co to jest Pierwotna Kora Definicja a walcem osiowym w młodych łodygach i korzeniach roślin. Zasadniczą część k.p. stanowi miękisz. Na zewnątrz od tkanki miękiszowej może czy jest.
 • Co to jest Kortykosteron Definicja hormony zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest Kortyzol Definicja hormony zwierzęce wyjaśnienie.
 • Co to jest Kortykotropina Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest Słuchowe Kostki Definicja środkowego ( ucho) występującego u płazów, gadów, ptaków i ssaków. Powstały z przedmiotów szkieletowych otaczających I szparę skrzelową ryb informacje.
 • Co to jest Jelitowe Kosmki Definicja jelita cienkiego ptaków i ssaków. Zawierają naczynia krwionośne i naczynia limfatyczne. Zwiększają powierzchnię chłonną jelita. U człowieka znaczenie.
 • Co to jest Kosmówka Definicja płodowa. Otacza owodnię z zarodkiem, omocznię i pęcherzyk żółtkowy. U ssaków pokryta kosmkami. U łożyskowców (Eutheria) kosmki wnikające w co znaczy.
 • Co to jest Kreatyna Definicja mózgu i krwi zwierząt kręgowych, w śladowych ilościach także w moczu. Forma ufosforylowana k., fosfokreatyna, jest wysokoenergetycznym krzyżówka.
 • Co to jest Zoogeograficzne Krainy Definicja państwa zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Kostołuskie Definicja ganoidy chrzęstne słownik.
 • Co to jest Kowadełko Definicja kostki słuchowe czym jest.
 • Co to jest Kotylozaury Definicja gady co oznacza.
 • Co to jest Krasnorosty Definicja przeważnie wielokomórkowe) żyjące raczej w środowisku morskim. Zawierają barwniki asymilacyjne, których kolekcja decyduje o zabarwieniu tłumaczenie.
 • Co to jest Koszyczek Definicja kwiatostany przykłady.
 • Co to jest Kresomózgowie Definicja mózg definicja.
 • Co to jest Kręgosłup Definicja ruchomo połączonych i szeregowo zestawionych kręgów. U kręgoustych (Cyclostomata) właściwy k. nie występuje. U ryb dwudysznych (Dipnoi) i encyklopedia.
 • Co to jest Kręgowce Definicja bezszczękowce (Agnatha) i żuchwowce (Gnathostomata). Zwierzęta wtórouste, dwubocznie symetryczne, posiadające wtórną jamę ciała, a więc jak działa.
 • Co to jest Krótkopęd Definicja może stanowić kluczowe miejsce rozwoju liści (na przykład u sosny, modrzewia, buka) albo jedyne miejsce rozwoju kwiatów i owoców (między czy jest.
 • Co to jest Krętki Definicja Formy cienkie, spiralnie skręcone, pozbawione ściany komórkowej. Poruszają się dzięki skrętom ciała. Do k. należą organizmy pojęcie.
 • Co to jest Krzewinki Definicja drzewiastych. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Mają silnie zdrewniałe łodygi nadziemne, są pozbawione typowego pnia i wyjaśnienie.
 • Co to jest Ksenia Definicja w tkankach (nasionach) rośliny macierzystej, stanowiących materiał wyjściowy dla pokolenia F1. K. jest efektem bezpośredniego wpływu gamety opis.
 • Co to jest Krzywica Definicja Występuje u osobników młodych. Bazuje na zaburzeniach procesu mineralizacji kości w konsekwencji obniżonej absorpcji wapnia i fosforu informacje.
 • Co to jest Przeżywalności Krzywa Definicja w populacji, przedstawiony w formie graficznej. Oś X k.p. jest osią wieku, na osi Y odkładana jest liczba osobników przeżywających. K.p znaczenie.
 • Co to jest Kserofile Definicja środowisku suchym; charakteryzują się oszczędną gospodarką wodną; k. są wybrane owady, pajęczaki, gady, ssaki; w odniesieniu do roślin co znaczy.
 • Co to jest Kutner Definicja skórki poprzez martwe włoski epidermalne, wypełnione powietrzem i mające srebrzyste zabarwienie. K., tworząc warstwę o wyższym stężeniu krzyżówka.
 • Co to jest Ksylem Definicja drewno co to jest.
 • Co to jest Asparaginowy Kwas Definicja aminokwasy słownik.
 • Co to jest Kseroftalmia Definicja ślepota spowodowana zrogowaceniem nabłonka rogówki oka. Powstaje w konsekwencji sporych niedoborów wit. A czym jest.
 • Co to jest Pirogronowy Kwas Definicja zachodzących w organizmie. Powstaje między innymi wskutek odwodorowania kwasu mlekowego i dekarboksylacji kwasu szczawiooctowego. K.p. jest co oznacza.
 • Co to jest Pantotenowy Kwas Definicja witaminy tłumaczenie.
 • Co to jest Moczowy Kwas Definicja wydalniczych, wydalany poprzez owady, ślimaki lądowe, gady i ptaki. Tworzy bezbarwne kryształy; z racji na słabą rozpuszczalność w wodzie przykłady.
 • Co to jest Tłuszczowe Kwasy Definicja nCOOH. Odznaczają się wzrastającą (wspólnie z wydłużaniem się łańcucha węglowego) nierozpuszczalnością w wodzie. Stanowią kluczowy, w definicja.
 • Co to jest Kynologia Definicja wiedzy o pochodzeniu, hodowli i tresurze psów należących do poszczególnych ras. Krajowi właściciele psów zrzeszeni są w Polskim Związku encyklopedia.
 • Co to jest Neurosekrecyjna Komórka Definicja neurosekrecja jak działa.
 • Co to jest Kantarofilia Definicja Zdarzenie znane od górnego triasu i uważane za cechę pierwotną. K. występuje między innymi u przedstawicieli z rzędu piwoniowców czy jest.
 • Co to jest Ksantofile Definicja się z karotenów, zawierają tlen w formie ekipy hydroksylowej, ketonowej albo epoksydowej. Występują między innymi w kwiatach, owocach pojęcie.
 • Co to jest Korzenionóżki Definicja poruszają się i odżywiają dzięki nibynóżek; pobieranie pokarmu dzieje się na drodze fagocytozy. Reprezentowane są poprzez wolno żyjące wyjaśnienie.
 • Co to jest Katalizatory Definicja mechanizmów chemicznych; pozostają nie zmienione w momencie reakcji. Wyróżnia się k. dodatnie, zwiększające tempo reakcji, i k. ujemne opis.
 • Co to jest Kopytne Definicja nie stanowiąca jednostki systematycznej i obejmująca przedstawicieli kilku rzędów (parzystokopytne, nieparzystokopytne, trąbowce, góralki informacje.
 • Co to jest Żółciowe Kwasy Definicja Odgrywają ważną rolę w trawieniu i absorbcji tłuszczów. Pierwotne k.ż. - kwas cholowy i kwas chenodezoksycholowy - powstają w wątrobie znaczenie.
 • Co to jest Kaloza Definicja pojawiający się w ścianie komórkowej. Zasklepia rurki sitowe łyka w okresie spoczynku roślin albo po utracie umiejętności przewodzenia co znaczy.
 • Co to jest Inicjalna Komórka Definicja merystemów wzrostu nieograniczonego funkcjonujących poprzez całe życie rośliny. Wskutek podziałów k.i. powstaje zawsze jedna nowa k.i. i krzyżówka.
 • Co to jest Kosmopolita Definicja rozprzestrzenieniu, wynikającym z sporych umiejętności przystosowawczych jego przedstawicieli. Charakteryzuje się zdolnością bytowania w co to jest.
 • Co to jest Katastrofizm Definicja rozpowszechniona w XIX w.; głosiła, że poszczególne epoki geologiczne oddzielone były katastrofami, w trakcie których zniszczeniu ulegały słownik.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Katastrofizm co znaczy kosmopolita krzyżówka komórka inicjalna co to jest kaloza słownik kwasy żółciowe czym jest kopytne co oznacza katalizatory tłumaczenie. opis.

Co to jest Kłącze co znaczy kinetoplast krzyżówka kobalamina co to jest koloid wyjaśnienie.