liściaki lyell charles definicja
Liściaki, Lyell Sir Charles, Lutropina, Lth, Lucyferyna, Lofodontyzm, Lorenz Konrad, Lordoza, Locus.

Słownik biologii i definicje z chemii na L

 • Co to jest lateks Definicja rurki mleczne,
 • Co to jest ligazy Definicja enzymy,
 • Co to jest linia boczna Definicja linia naboczna,
 • Co to jest lizyna Definicja aminokwasy,
 • Co to jest lignina Definicja drzewnik,
 • Co to jest leucyna Definicja aminokwasy,
 • Co to jest libido Definicja popęd płciowy,
 • Co to jest lipidy Definicja tłuszcze,
 • Co to jest linia naboczna Definicja wspólnie z chroniącymi je rowkami i kanałami, występujących u kręgowców skrzelodysznych i płazów. Narządy l.n. reagują na ruch wody i,
 • Co to jest liście Definicja Kształt liści, budowa i sposób osadzenia na łodydze uzależnione są od gatunku i etapy rozwojowej rośliny. L. rozwijają się z zawiązków,
 • Co to jest lasostep Definicja strefy przejściowej między lasem a stepem. Występuje między innymi we wsch. Europie, na Uralu i Syberii. Miejsca wilgotniejsze porasta las,
 • Co to jest lasotundra Definicja strefy przejściowej między lasem a tundrą. Obejmuje pas roślinności szerokości około 100 km, rozciągający się na południe od tundry; prócz,
 • Co to jest leukemia Definicja odpowiedzialnych za wytwarzanie leukocytów. U chorych na l. występuje nadmierna produkcja leukocytów, które w formie niedojrzałej są,
 • Co to jest listki zarodkowe Definicja powstające w procesie gastrulacji. Zewnętrzny l.z. określany jest mianem ektodermy, wewnętrzny to endoderma. U zwierząt dwuwarstwowych,
 • Co to jest latimeria Definicja Coelacanthidae należącej do ryb trzonopłetwych (Crossopterygii). L. odkryto w O. Indyjskim w 1938 (pierwszy złowiony okaz miał 150 cm dł. i,
 • Co to jest larwa Definicja rozwojowym wielu zwierząt bezkręgowych i niektórych kręgowców (kręgoustych, ryb, płazów). Występuje u tych zwierząt, u których zasobność,
 • Co to jest liczebność populacji Definicja skład populacji. Ocena l.p. jest fundamentem badań ekologicznych. Sposoby oceny uzależnione są od rozmiarów i aktywności osobników i,
 • Co to jest luteinizacja Definicja miejscu pękniętego pęcherzyka Graafa ( jajniki). W startowym stadium l. dochodzi do rozrostu komórek warstwy ziarnistej, gdzie gromadzi się,
 • Co to jest linienie Definicja nabłonka albo jego wytworów. L. występuje u zwierząt okresowo i jest sterowane hormonalnie. U bezkręgowców powiązane jest z postępem,
 • Co to jest las Definicja rolę odgrywają drzewa. Charakteryzuje się warstwowym układem roślinności, tworzonym poprzez drzewa wysokie, drzewa niskie, krzewy i młode,
 • Co to jest latawce Definicja rodzaj z dwoma gatunkami. L. są rozmiarami zbliżone do kota. Mają wysmukłe ciało, niewielką głowę, pięciopalczaste kończyny. Między szyją,
 • Co to jest limfocytopoeza Definicja agranulocyty). Komórkami macierzystymi dla wszystkich krwinek są wywodzące się z mezenchymy hemocytoblasty. Z hemocytoblastów powstają,
 • Co to jest limnetyczna strefa życia Definicja otwartych. W l.s.ż. żyją pierwotniaki, skorupiaki, owady, ryby. Głębiny pod l.s.ż. zajmuje profundal. Zobacz także: strefy zbiorników,
 • Co to jest linia Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest lot godowy Definicja owadów socjalnych (pszczoły, mrówki, termity). Raz w życiu samice opuszczają gniazdo w celu odbycia l.g., w trakcie którego są zaplemniane,
 • Co to jest liazy Definicja enzymy,
 • Co to jest lipofory Definicja chromatofory,
 • Co to jest laktaza Definicja poprzez gruczoły jelita cienkiego. Posiada odczyn zasadowy. Uczestniczy w procesie trawienia węglowodanów. Działając na wiązania b,
 • Co to jest laktogen łożyskowy Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest laktoza Definicja wszystkich ssaków. Zbudowana z cząsteczki glukozy i galaktozy, połączonych wiązaniem -galaktozydowym. W jogurcie l. przekształcana jest pod,
 • Co to jest Lamarck Jean B Definicja teorii ewolucji. Twórca lamarkizmu. Uważał, iż organizmy bardziej złożone pochodzą od organizmów mniej skomplikowanych, a powodem ewolucji,
 • Co to jest laktacja Definicja gruczoły mleczne samic ssaków (Mammalia). Zaczyna się przed porodem i wiąże z okresem karmienia młodych osobników. Jest procesem sterowanym,
 • Co to jest leptoten Definicja mejoza,
 • Co to jest Lepidosauria Definicja relikty) i łuskonośne (Scquamata). Przedstawiciele L. mają czaszkę z dwoma dołami skroniowymi (czaszka diapsidalna). Zobacz także: gady,
 • Co to jest lamblioza Definicja poprzez lamblię jelitową (Giardia intestinalis), pierwotniaka należącego do wiciowców (Flagellata). Lamblia jelitowa bytuje w jelicie,
 • Co to jest lancetnik Definicja bezczaszkowce,
 • Co to jest lamarkizm Definicja Lamarck Jean B,
 • Co to jest latencja Definicja obecności jakiegoś elementu, po którym w sprzyjających warunkach następuje moment rozwoju. Na przykład moment, gdzie wirusy po wniknięciu,
 • Co to jest leiszmanioza Definicja zwierzęce z rodzaju Leishmania. Atakuje narządy miąższowe albo skórę. L. skórna (pendynka), rozpowszechniona w Afryce, Europie i Azji,
 • Co to jest latycyfery Definicja rurki mleczne,
 • Co to jest Laurazja Definicja Płn, Europę i płn. Azję. Powstał około 165 mln lat temu wskutek podziału superkontynentu (Pangei) poprzez rozrastający się ku zachodowi O,
 • Co to jest lejek jajowodu Definicja się bezpośrednio za otworem brzusznym jajowodu. U niektórych kręgowców ma kształt lejka. U człowieka każdy lejek obejmuje część jednego z,
 • Co to jest lepidopterologia Definicja dział zoologii; edukacja o motylach (Lepidoptera,
 • Co to jest leukocyty Definicja krew,
 • Co to jest lęgnia Definicja gdzie powstaje jedna albo więcej komórek jajowych. Występuje u glonów i grzybów. W ścianie l. występuje tak zwany plamka przyjmująca,
 • Co to jest LH-RH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest limnologia Definicja edukacja o wodach śródlądowych. Zajmuje się badaniem chemicznych i fizycznych właściwości wód i występujących w nich organizmów żywych,
 • Co to jest lichenologia Definicja dział botaniki; edukacja o porostach (Lichenes,
 • Co to jest LH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest ligaza polinukleotydowa Definicja ligaza DNA,
 • Co to jest leukoplasty Definicja Są bezbarwne. Rozwijają się z proplastydów w częściach roślin nie podlegających oddziaływaniu światła (jest to organach podziemnych,
 • Co to jest leukozyna Definicja polisacharyd pełniący rolę materiału zapasowego w komórkach glonów należących do złotowiciowców i okrzemków,
 • Co to jest lignifikacja Definicja drewnienie,
 • Co to jest Liga Ochrony Przyrody Definicja działająca w Polsce od 1928. Naczelnym organem jest Zarząd Kluczowy, któremu podlegają działające we wszystkich województwach Zarządy,
 • Co to jest limfa Definicja chłonka,
 • Co to jest linia płciowa Definicja ciąg komórek płciowych łączących kolejno następujące po sobie pokolenia i utrzymujących ciągłość trwania gatunku,
 • Co to jest limfocyty Definicja agranulocyty,
 • Co to jest liliowce Definicja Echinodermata). Zwierzęta morskie, osiadłe albo wolno żyjące, mające ciało kształtu kielichowatego, z pięcioma ramionami rozdwajającymi się,
 • Co to jest ligaza DNA Definicja Katalizuje łączenie się końców fragmentów DNA (albo łańcuchów), co prowadzi do wytworzenia dłuższych łańcuchów ((albo cząsteczek kolistych,
 • Co to jest linia czysta Definicja jednego osobnika, będących efektem powtarzanego poprzez przynajmniej kilka pokoleń samozapłodnienia (samozapylenia). Osobniki należące do,
 • Co to jest Linneusz Karol Definicja Uniwersytetu w Uppsali. Zwolennik kreacjonizmu. Twórca współczesnego mechanizmu klasyfikacji organizmów, uważany za ojca taksonomii,
 • Co to jest liofilizacja Definicja związku. L. przeprowadza się przez zamrożenie związku i sublimację stworzonych kryształków lodu w próżni. Ponowny kontakt z wodą prowadzi,
 • Co to jest liścienie Definicja początkowej fazie rozwoju rośliny. W momencie kiełkowania mogą pozostawać pod ziemią, otoczone łupiną nasienną, i służyć jako źródło,
 • Co to jest lizosomy Definicja organelle wchodzące w skład komórek eukariotycznych. Zawierają enzymy hydrolityczne, odgrywające ważną rolę w zachodzących w komórce,
 • Co to jest liście zarodnionośne Definicja sporofile,
 • Co to jest liza Definicja przykład komórki mikroorganizmów pod wpływem działania enzymów zawartych w lizosomach. Zobacz także: samotrawienie,
 • Co to jest litoral Definicja strefy zbiorników wodnych,
 • Co to jest lobopodia Definicja nibynóżki,
 • Co to jest lot ślizgowy Definicja dzięki części ciała zwiększających powierzchnię, na przykład płetwy piersiowe u ryb latających (Exocoetidae), błony rozpięte pomiędzy,
 • Co to jest LOP Definicja Liga Ochrony Przyrody,
 • Co to jest lotka Definicja pióro,
 • Co to jest locus Definicja chromosomowa teoria dziedziczności,
 • Co to jest lordoza Definicja kręgosłup,
 • Co to jest Lorenz Konrad Definicja zakresu zoopsychologii, opisał zdarzenie imprintingu; razem z K. von Frischem i N. Tinbergenem dostał w 1973 Nagrodę Nobla za badania nad,
 • Co to jest lofodontyzm Definicja zęby,
 • Co to jest lucyferyna Definicja organizmów żywych. L. stanowi substrat dla enzymu lucyferazy. Emisja światła zachodzi w obecności tlenu, wskutek katalitycznego utleniania,
 • Co to jest LTH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest lutropina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Lyell sir Charles Definicja z angielskiego: geolog. Uznany za twórcę nowoczesnej geologii,
 • Co to jest liściaki Definicja zbliżone wyglądem do blaszki liściowej. L. przejmują funkcje blaszki liściowej u roślin, u których ulega ona częściowej albo całkowitej.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Liściaki, Lyell Sir Charles, Lutropina, Lth, Lucyferyna, Lofodontyzm, Lorenz Konrad, Lordoza, Locus, Lotka, Lop, Lot Ślizgowy, Lobopodia, Litoral, Liza, Liście opis.

Co to jest Liściaki, Lyell Sir Charles, Lutropina, Lth, Lucyferyna wyjaśnienie.