szczęki szyszynka symetria definicja
NAJLEPSZY Szczęki, Szyszynka, Symetria Dwuboczna, Stek, Skrzypokształtne, Skrzypy, Stopień.

Słownik biologii i definicje z chemii na S

 • Co to jest Mleczny Sok Definicja rurki mleczne co to jest.
 • Co to jest Sekrety Definicja wydzieliny definicja.
 • Co to jest Sejsmonastie Definicja nastie co znaczy.
 • Co to jest Serce Definicja zazwyczaj wprzedniej części ciała, sąsiadujący zpowierzchnią brzuszną. S. otoczone jest błoniastym workiem osierdziowym(osierdziem słownik.
 • Co to jest Sinicowa Skrobia Definicja sinice znaczenie.
 • Co to jest Sporowce Definicja zarodnikowce czym jest.
 • Co to jest Stenohalizm Definicja stenobionty co oznacza.
 • Co to jest Suchorośla Definicja sklerofity krzyżówka.
 • Co to jest Polinukleotydowa Syntetaza Definicja ligaza DNA najlepszy.
 • Co to jest Syntetazy Definicja enzymy przykłady.
 • Co to jest Smog Definicja występująca wmiastach, trująca dla roślin izwierząt. S. może zawierać dwutlenek siarki (s. redukujący) albo ozon (s. utleniający encyklopedia.
 • Co to jest Urogenitalny System Definicja układ moczopłciowy jak działa.
 • Co to jest Trawienne Soki Definicja pokarmowego biorące udział w trawieniu pokarmu. S.t. zawierają odpowiednie dla danych składników pokarmu enzymy trawienne. Sok żołądkowy czy jest.
 • Co to jest Smoczkouste Definicja kręgouste pojęcie.
 • Co to jest Somatomedyna Definicja hormony zwierzęce wyjaśnienie.
 • Co to jest Serotonina Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest Selenodontyzm Definicja zęby informacje.
 • Co to jest Siatkówka Definicja oko co to jest.
 • Co to jest Statolity Definicja statocysty definicja.
 • Co to jest Stado Definicja regularnie wewnętrzną hierarchię socjalną izajmujących wspólne terytorium. Tworzenie stada może mieć charakter czasowy, związany zokresem co znaczy.
 • Co to jest Streptokoki Definicja paciorkowce słownik.
 • Co to jest Stromatolity Definicja kopalne utwory wapienne zbudowane zkoncentrycznie ułożonych blaszek. Najprawdopodobniej stanowią one wytwory glonów sprzed około 2 mld lat znaczenie.
 • Co to jest Suspensor Definicja wieszadełko czym jest.
 • Co to jest Promienista Symetria Definicja wyznaczyć więcej niż jedną płaszczyznę symetrii. S.p. występuje uroślin naczyniowych, osiadłych i wolno żyjących zwierząt wielokomórkowych co oznacza.
 • Co to jest Synantropijność Definicja synantropizm krzyżówka.
 • Co to jest Sacharydy Definicja roślinnym izwierzęcym aldehydowe albo ketonowe pochodne alkoholi wielohydroksylowych. S. podzielone są na: a) monosacharydy (cukry proste najlepszy.
 • Co to jest S Definicja współczynnik selekcji przykłady.
 • Co to jest Samozgodność Definicja samopłodność encyklopedia.
 • Co to jest Żuchwowy Staw Definicja albo mózgoczaszką żuchwowców. Uryb, płazów, gadów iptaków istnieje pierwotny s.ż., położony pomiędzy kością stawową ikwadratową. Ussaków jak działa.
 • Co to jest Sdna Definicja DNA satelitarny czy jest.
 • Co to jest Sekretyna Definicja hormony zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest Segmentacja Definicja metameria wyjaśnienie.
 • Co to jest Sekodontyzm Definicja zęby opis.
 • Co to jest Sekrecja Definicja wydzielanie informacje.
 • Co to jest Stela Definicja znimi tkanek podstawowych włodydze ikorzeniu. Najprostszą inajbardziej pierwotną postacią s. jest protostela odznaczająca się brakiem co to jest.
 • Co to jest Saprobionty Definicja oznacznej ilości martwej rozkładającej się materii organicznej. Wyróżnia się: poilisaprobionty (organizmy żyjące wstrefie gnicia definicja.
 • Co to jest Skleryty Definicja koncentrycznych kręgów na łuskach elastycznych ryb; 2) wapienne albo krzemionkowe przedmioty budujące szkielety gąbek ikoralowców co znaczy.
 • Co to jest Stres Definicja środowiska. Dzięki niemu organizm może odpowiednio dostosować się do nowych warunków otoczenia. S. wiąże się zazwyczaj znasileniem słownik.
 • Co to jest Limfatyczne Serca Definicja układ limfatyczny znaczenie.
 • Co to jest Spermatofor Definicja otoczką pękającą wdrogach rodnych samicy, występujący między innymi upijawek, niektórych stawonogów (skorupiaków iowadów), mięczaków czym jest.
 • Co to jest Szczecioszczękie Definicja planktonicznych odznaczających się grzbietobrzusznie spłaszczonym ciałem złożonym zodcinków: głowowego, tułowiowego iogonowego. Własną co oznacza.
 • Co to jest Sztuczny System Definicja oparty na cechach wybranych subiektywnie poprzez badacza, uwzględniający najczęściej podobieństwo morfologiczne krzyżówka.
 • Co to jest Żołądkowy Sok Definicja soki trawienne najlepszy.
 • Co to jest Stałocieplność Definicja umożliwiające utrzymywanie stałej temperatury ciała, typowe dla ptaków issaków. S. jest jednym zelementów homeostazy. Pozwala na znaczące przykłady.
 • Co to jest Schizogonia Definicja niektórych pierwotniaków, na przykład krwinkowców (Haemosporidia), opierający na wielokrotnym podziale jądra inastępującym później podziale encyklopedia.
 • Co to jest Genu Substytucja Definicja powstająca wwyniku mutacji. S.g. może odbywać się także poprzez wprowadzenie genów albo chromosomów do genotypu wwyniku krzyżowania jak działa.
 • Co to jest Systematyka Definicja różnorodności i związków filogenetycznych pośród organizmów żywych. To jest jedna znajstarszych nauk biologicznych, której obiektem jest czy jest.
 • Co to jest Szkielet Definicja kości, płytek wapiennych albo chitynowych. Sz. właściwy nadaje kształt ciału, stanowi rusztowanie imiejsce przyczepu mięśni. Sz. wpostaci pojęcie.
 • Co to jest Skrzelotchawki Definicja większości owadów wodnych. S. są zmodyfikowanymi, zamkniętymi tchawkami inajczęściej mają postać krzaczkowatych wyrostków. Zamiana gazowa wyjaśnienie.
 • Co to jest Skrzep Definicja wwyniku przemiany rozpuszczalnego fibrynogenu wfibrynę tworzącą siateczkę zatrzymującą ciałka krwi. Stworzenie s.skutkuje zatrzymanie opis.
 • Co to jest Zapasowa Skrobia Definicja skrobia informacje.
 • Co to jest Asymilacyjna Skrobia Definicja skrobia co to jest.
 • Co to jest Kostny Szpik Definicja narząd krwiotwórczy, wypełniająca jamy kości udowych, ramieniowych, żeber, mostka iniektórych kości kręgowców lądowych. Sz.k. ssaków definicja.
 • Co to jest Sinice Definicja prokarionty) obejmująca formy jednokomórkowe initkowate, poza nielicznymi wyjątkami autotroficzne. Wperyferycznej części cytoplazmy co znaczy.
 • Co to jest Sagowce Definicja nagozalążkowych wielkolistnych (Cycadophytina) ( nagozalążkowe), obejmująca około 100 gatunków. Najbujniejszy postęp s. przypadał na górny słownik.
 • Co to jest Sprzągle Definicja Urochordata) żyjących samotnie albo kolonijnie. Charakteryzują się beczułkowatym ciałem, na którego przeciwległych biegunach znajdują się znaczenie.
 • Co to jest Wodnych Zbiorników Strefy Definicja mórz ijezior, charakteryzujące się specyficznymi warunkami środowiskowymi itypową dla nich fauną iflorą. W najwyższym stopniu przybrzeżna czym jest.
 • Co to jest Stekowce Definicja kolczatki idziobaka. W najwyższym stopniu charakterystyczne cechy odróżniające je od innych ssaków to: jajorodność, występowanie steku i co oznacza.
 • Co to jest Samoniezgodność Definicja samobezpłodność krzyżówka.
 • Co to jest Ssaki Definicja reprezentowana poprzez trzy podgromady: prassaki (Prototheria), ssaki niższe (Methatheria) issaki wyższe, a więc łożyskowce (Eutheria najlepszy.
 • Co to jest Stułbiopławy Definicja której należy około 2700 gatunków morskich isłodkowodnych. Pokoleniem dominującym jest polip (hydropolip) osiągający nawet do 2 m długości przykłady.
 • Co to jest Skamieniałości Definicja wiecznej zmarzlinie na Dalekiej Północy albo wwoskach ziemnych szczątki organizmów zminionych epok geologicznych. S. powstają wwyniku encyklopedia.
 • Co to jest Ekologiczna Sukcesja Definicja opierające na stopniowym osiedlaniu się nowych gatunków roślin, które znajdują korzystne warunki w konsekwencji oddziaływania gatunków jak działa.
 • Co to jest Komórki Ssąca Siła Definicja siła, zjaką woda dyfunduje poprzez półprzepuszczalną membranę cytoplazmatyczną do wnętrza komórki czy jest.
 • Co to jest Mięśnia Skurcz Definicja wyniku skurczu komórek mięśniowych. Acetylocholina uwolniona wpłytce motorycznej (połączeniu nerwowo-mięśniowym) pod wpływem bodźca pojęcie.
 • Co to jest Roślin Szczepienie Definicja pączki jednej rośliny na inną, ukorzenioną roślinę. Fragment przenoszony nosi nazwę zrazu, aroślina, na której się go umieszcza - podkładki wyjaśnienie.
 • Co to jest Stawonogi Definicja bezkręgowców ociele pokrytym zazwyczaj bardzo dobrze rozwiniętym kutykularnym pancerzem (chitynowym albo wysyconym solami wapnia opis.
 • Co to jest Somatotropina Definicja hormony zwierzęce informacje.
 • Co to jest Skrzela Definicja Cyclostomata) iryb (Pisces), umożliwiające oddychanie tlenem rozpuszczonym wwodzie. Uwiększości form s. utworzone są zblaszkowatych co to jest.
 • Co to jest Stenotermizm Definicja stenobionty definicja.
 • Co to jest Godowa Szata Definicja zewnętrzne zwiększające atrakcyjność płciową zwierząt na czas odbywania godów. Sz.g. przyjmują najczęściej samce. Jest ona zazwyczaj co znaczy.
 • Co to jest Spadź Definicja iczerwce wpostaci słodkiej ilepkiej cieczy. S. pojawia się wlecie na liściach roślin, używana jest między innymi poprzez pszczoły słownik.
 • Co to jest Styk Definicja synapsa znaczenie.
 • Co to jest Stenobionty Definicja wwąskim zakresie ustalonych warunków środowiska. Zawężona tolerancja dotyczy najczęściej tylko jednego czynnika. Typowymi przykładami są czym jest.
 • Co to jest Skrobia Definicja wchloroplastach ileukoplastach (s. asymilacyjna) igromadzony wformie ziaren wliściach, łodygach, korzeniach, bulwach, owocach inasionach co oznacza.
 • Co to jest Sporofile Definicja wktórych tworzą się zarodniki. Uroślin jednakozarodnikowych obserwuje się jeden typ s., z kolei uroślin różnozarodnikowych tworzą się dwa krzyżówka.
 • Co to jest Komórkowy Sok Definicja roślinnych; wskład s.k. wchodzą substancje zapasowe (cukry, sole mineralne, kwasy organiczne) i alkaloidy, barwniki igarbniki; 2 najlepszy.
 • Co to jest Pomocnicze Serca Definicja budowie niż właściwe serce pompujące krew do skrzel. Śluzice mają następujące s.p.: pompujące krew do wątroby, usuwające krew zokolicy przykłady.
 • Co to jest Sawanna Definicja niekiedy zniewielką domieszką drzew. Charakterystyczna dla tropikalnej strefy Afryki, Ameryki Płd. iAustralii. Może występować jako encyklopedia.
 • Co to jest Stosina Definicja pióro jak działa.
 • Co to jest Tętniczy Stożek Definicja serce czy jest.
 • Co to jest Wzrostu Stożek Definicja wierzchołek wzrostu pojęcie.
 • Co to jest Strąk Definicja owoc wyjaśnienie.
 • Co to jest Szkarłupnie Definicja gromady: jeżowców (Echinoidea), liliowców (Crinoidea), rozgwiazd (Asteroidea), wężowideł (Ophiuroidea) i strzykw (Holothurioidea opis.
 • Co to jest Seston Definicja cząstki materii organicznej ( detrytus) albo żywych organizmów ( nekton, neuston, plankton, pleuston), unoszące się wtoni wodnej informacje.
 • Co to jest Spermatogeneza Definicja zpierwotnej komórki płciowej. Faza pierwszy - prespermatogeneza - zachodzi we wczesnej fazie rozwoju zarodkowego. Część pierwotnych co to jest.
 • Co to jest Przewodnie Skamieniałości Definicja charakterystycznych dla epok geologicznych (cechuje je szerokie rozprzestrzenienie geograficzne przy względnie krótkim okresie występowania definicja.
 • Co to jest Szczękowce Definicja żuchwowce co znaczy.
 • Co to jest Selekcja Definicja obejmujący s. naturalną isztuczną. S. naturalna (dobór naturalny) jest procesem eliminacji zpopulacji osobników gorzej przystosowanych do słownik.
 • Co to jest Naturalny System Definicja podział organizmów żywych na taksony, wynikający zpokrewieństwa izależności ewolucyjnych. Zobacz także: kategoria systematyczna znaczenie.
 • Co to jest Synkarion Definicja diploidalne jądro powstające wprocesie koniugacji uorzęsków wwyniku połączenia się dwóch jąder haploidalnych czym jest.
 • Co to jest Synteza Definicja chemicznej zprostszych związków, w warunkach na przykład podwyższonej temperatury albo ciśnienia lub obecności katalizatorów co oznacza.
 • Co to jest Samobezpłodność Definicja uniemożliwiających połączenie gamet wytworzonych poprzez tę samą roślinę jednopienną. Wprzypadku występowania s. do zapłodnienia może dojść krzyżówka.
 • Co to jest Sperma Definicja zwierząt. S.złożona jest zdwóch części: komórkowej - zawierającej plemniki, i płynnej - tak zwany płynu nasiennego, będącego wydzieliną najlepszy.
 • Co to jest Skóra Definicja Utworzona z naskórka pochodzenia - ektodermalnego, skóry właściwej - pochodzenia mezodermalnego, itkanki podskórnej - utworzonej ztkanki przykłady.
 • Co to jest Grzbietowa Struna Definicja stanowiący oś szkieletu, występujący uzarodków wszystkich strunowców, atakże dorosłych bezczaszkowców iniektórych ryb. S.g. jest otoczona encyklopedia.
 • Co to jest Skorupiaki Definicja parach czułków iszczęk, odnóżach dwugałęzistych, ozróżnicowanej (zależnej od okolicy ciała) budowie ifunkcji. Uwiększości form doszło do jak działa.
 • Co to jest Seroza Definicja błona otaczająca zarodki owodniowców wraz zich błonami płodowymi czy jest.
 • Co to jest Siodełko Definicja występujące u skąposzczetów (Oligochaeta) i pijawek (Hirudinea), wktórym znajdują sięujścia gruczołów rozrodczych iśluzowych. Wczasie pojęcie.
 • Co to jest Sejmuria Definicja posiadający cechy zarówno płazów, jak igadów, uważany do niedawna za przodka gadów. Wszkielecie s. cechami charakterystycznymi dla płazów wyjaśnienie.
 • Co to jest Dziwna Sieć Definicja powstający, gdy żyła albo tętnica rozgałęzia się na sporo naczyń włosowatych, które zataczając pętle, łączą się wżyłę albo tętnicę, stykają opis.
 • Co to jest Samopłonność Definicja samobezpłodność informacje.
 • Co to jest Synapsa Definicja neuronów lub neuronu ikomórki efektora. Umożliwia ona jednokierunkowy przepływ impulsu nerwowego. Z racji na obserwowaną zasadę działania co to jest.
 • Co to jest Szczękoczułkowce Definicja którego należą w pierwszej kolejności przedstawiciele gromady pajęczaków (Arachnida). W najwyższym stopniu charakterystyczną właściwością definicja.
 • Co to jest Szkodniki Definicja uciążliwych zpunktu widzenia człowieka. Termin ten odnosi się zwykle do zwierząt, aczkolwiek organizmami szkodliwymi dla człowieka ijego co znaczy.
 • Co to jest Sapropel Definicja charakterystyczny dla wód eutroficznych muł denny powstały wwyniku działalności saprobiontów przy niedostatku tlenu słownik.
 • Co to jest Sarkosomy Definicja mitochondria występujące wkomórkach mięśniowych znaczenie.
 • Co to jest Morskie Ogórki Strzykwy Definicja do szkarłupni (Echinodermata). Nazwę ogórków morskich zawdzięczają wydłużonemu robakowatemu ciału długości 1-100 cm iśrednicy nie czym jest.
 • Co to jest Liści Ssąca Siła Definicja siła umożliwiająca pionowe przemieszczanie się wody wroślinie, spowodowana parowaniem wody zpowierzchni blaszek liściowych (transpiracją co oznacza.
 • Co to jest Iglaste Szpilkowe Definicja nagozalążkowych (Gymnospermae) odznaczających się liśćmi wpostaci szpilek ijednopłciowymi kwiatami. Wzwiązku z rozdzielnopłciowością krzyżówka.
 • Co to jest Strunowce Definicja osłonice (Tunicata), bezczaszkowce (Acrania) i kręgowce (Vertebrata). Wspólnymi cechami s. są: obecność (co najmniej wokresie zarodkowym najlepszy.
 • Co to jest Synantropizm Definicja charakterystyczne dla wielu gatunków roślin izwierząt, zw. organizmami synantropijnymi. Zdarzenie s. jest najczęściej powiązane zobfitym przykłady.
 • Co to jest Kręgowców Szkielet Definicja łącznej wewnętrzna struktura ciała nadająca mu kształt, stanowiąca miejsce przyczepu mięśni (szkielet właściwy) iosłaniająca narządy encyklopedia.
 • Co to jest Słonorośla Definicja halobionty jak działa.
 • Co to jest Słupek Definicja kwiat czy jest.
 • Co to jest Sporangium Definicja zarodnia pojęcie.
 • Co to jest Sporocysty Definicja 1) tworzące zarodniki, przetrwalnikowe formy glonów igrzybów; 2)przetrwalnikowe formy pierwotniaków; 3) drugie stadium larwalne przywr wyjaśnienie.
 • Co to jest Sporoderma Definicja ochronna ściana komórkowa ziaren pyłku roślin kwiatowych, utworzona ztrzech warstw: egzyny, intyny imedyny opis.
 • Co to jest Skrzelowe Serce Definicja głowonogów (Cephalopoda), bezżuchwowców (Agnatha) i ryb (Pisces). S.s. znajduje się wsąsiedztwie skrzel. Krew zs.s. przez pień tętniczy informacje.
 • Co to jest Serologia Definicja badaniem przeciwciał naturalnych inabytych (wytworzonych poprzez organizm jako odpowiedź na działanie antygenów), występujących wsurowicy co to jest.
 • Co to jest Seryna Definicja aminokwasy definicja.
 • Co to jest Saproby Definicja saprobionty co znaczy.
 • Co to jest Schizocelia Definicja Protostomia) mechanizm powstawania wtórnej jamy ciała wkońcowej fazie gastrulacji. S. bazuje na wyodrębnieniu się tak zwany komórek słownik.
 • Co to jest Sarkoplazma Definicja tkanka mięśniowa znaczenie.
 • Co to jest Saprofity Definicja rozkładające martwe szczątki roślin izwierząt do prostych związków organicznych iodżywiające się nimi. Substancje te po przejściu do gleby czym jest.
 • Co to jest Schizont Definicja ztypu zarodnikowców. Wstadium s. jądro komórkowe podlega wielokrotnym podziałom (mechanizm schizogonii), po zakończeniu których cytoplazma co oznacza.
 • Co to jest Sarkomer Definicja tkanka mięśniowa krzyżówka.
 • Co to jest Schistosomatoza Definicja przywry zrodzaju Schistosoma, będące pasożytami krwi. Do najgroźniejszych gatunków należą szeroko rozprzestrzenione, raczej wAfryce iAzji najlepszy.
 • Co to jest Scyfomeduza Definicja krążkopławy przykłady.
 • Co to jest Sarkolemma Definicja mięśniowe. S. mięśni prążkowanych wytwarza długie kanaliki sięgające wgłąb włókna mięśniowego, które umożliwiają przenoszenie impulsów encyklopedia.
 • Co to jest Wewnątrzplazmatyczna Siateczka Definicja retikulum endoplazmatyczne jak działa.
 • Co to jest Sekwoje Definicja drzewa kuli ziemskiej zrodziny szpilkowych, cypryśnikowatych. Występują jedynie wgórach Sierra Nevada wKalifornii czy jest.
 • Co to jest Seksdukcja Definicja genów przyłączonych do czynnika F poprzez bakterię męską (F+) do bakterii żeńskiej (F-). S. występuje wczasie koniugacji ubakterii pojęcie.
 • Co to jest Sierpik Definicja kwiatostany wyjaśnienie.
 • Co to jest Apostatyczna Selekcja Definicja polimorfizm genetyczny opis.
 • Co to jest Rozrodczy Sezon Definicja płciowe izwierzęta przystępują do rozrodu. Zazwyczaj następne s.r. przedzielone są okresami spoczynkowymi, wktórych gonady są nieaktywne informacje.
 • Co to jest Sen Definicja ośrodek snu, znajdujący się wczęści mózgu zw. wzgórzem. Wciągu doby występują dwa fundamentalne stany fizjologiczne: czuwanie (stan co to jest.
 • Co to jest Letni Sen Definicja wokresie letnim ( diapauza) występujące uniektórych gatunków owadów, na przykład wczerwcu gąsienica sówki po zakończeniu odżywiania się definicja.
 • Co to jest Płucne Serce Definicja serce co znaczy.
 • Co to jest Zimowy Sen Definicja uzwierząt zmiennocieplnych (płazów igadów) i uniektórych ssaków (owadożerne, nietoperze, wybrane gryzonie idrapieżne). Zapadanie ws.z. jest słownik.
 • Co to jest Sferoplasty Definicja protoplast znaczenie.
 • Co to jest Siara Definicja wgruczole mlecznym jeszcze przed izaraz po porodzie. Nazwę zawdzięcza dużej ilości karotenów nadających jej żółtą barwę. Wporównaniu czym jest.
 • Co to jest Siewka Definicja wczasie kiełkowania. Z radykuli rozwija się korzeń pierwotny, hipokotyl i epikotyl rosną na długość. Liścienie wydostają się na światło co oznacza.
 • Co to jest Siedlisko Definicja irozmnaża się. Wzakres definicje s. włączany jest zespół czynników abiotycznych (nieożywionych) występujących wmiejscu życia organizmów. Wg krzyżówka.
 • Co to jest Siekacze Definicja zęby najlepszy.
 • Co to jest Cudowna Sieć Definicja sieć dziwna przykłady.
 • Co to jest Skamieliny Definicja skamieniałości encyklopedia.
 • Co to jest Życiowa Siła Definicja wszystkie mechanizmy życiowe organizmów żywych, tak zwany vis vitalis. Wg zwolenników istnienia s.ż. niemożliwe było wytworzenie wwarunkach jak działa.
 • Co to jest Skąposzczety Definicja zrównomierną segmentacją ciała. S. nie mają przynóżek, czułków aniwąsów, aichszczeciny umieszczone są bezpośrednio na ciele. Granice między czy jest.
 • Co to jest Sinantrop Definicja antropogeneza pojęcie.
 • Co to jest Sklereidy Definicja wskład tkanki mechanicznej ( twardzicy). Występują wogonkach liściowych, wowocni gruszy albo wblaszce liściowej, wsąsiedztwie aparatów wyjaśnienie.
 • Co to jest Synantropizacja Definicja organizmy synantropijne opis.
 • Co to jest Skleroblasty Definicja komórki występujące wmezoglei gąbek, wytwarzające przedmioty szkieletowe zbudowane zwęglanu wapnia, krzemionki albo sponginy informacje.
 • Co to jest Sklerenchyma Definicja twardzica co to jest.
 • Co to jest Sklerofity Definicja Rośliny przystosowane do przetrwania długotrwałej suszy. Przystosowanie bazuje na ograniczeniu strat wody na drodze transpiracji. To jest definicja.
 • Co to jest Skolopofor Definicja narządy chordotonalne co znaczy.
 • Co to jest Skolioza Definicja kręgosłup słownik.
 • Co to jest Sklerotomy Definicja komórki somitów, zktórych wczasie rozwoju zarodkowego powstaje układ szkieletowy znaczenie.
 • Co to jest Sklerocja Definicja ułożonych strzępek ( plektenchyma), magazynujące substancje pokarmowe imogące pełnić funkcję organów przetrwalnikowych czym jest.
 • Co to jest Skleroproteiny Definicja zwierzęce białka strukturalne ostrukturze włókienkowej (fibrylarnej) występujące wekto- imezodermie. Głównymi s. są keratyna i kolagen co oznacza.
 • Co to jest Właściwa Skóra Definicja okrywającą ciało kręgowców. Powstaje zmezodermy. Utworzona raczej ztkanki łącznej włóknistej zawierającej krzyżujące się wtrzech krzyżówka.
 • Co to jest Skrzek Definicja sznurów, kłębów albo pojedynczych jaj. Jaja otoczone są galaretowatymi osłonkami, pęczniejącymi wkontakcie zwodą. W wyniku tego masa s najlepszy.
 • Co to jest Skórka Definicja utworzona zjednej warstwy ściśle do siebie przylegających komórek. Pełni funkcję ochronną, powstaje zpraskórki. Na powierzchni komórek s przykłady.
 • Co to jest Statolitowa Skrobia Definicja czapeczki korzeniowej. Wg teorii statolitowej s.s. dzięki łatwości przemieszczania się ułatwia odbieranie bodźców związanych zgrawitacją encyklopedia.
 • Co to jest Trzustkowy Sok Definicja soki trawienne jak działa.
 • Co to jest Skrzypy Definicja skrzypowe czy jest.
 • Co to jest Słoniowatość Definicja rozrostem skóry itkanek podskórnych, wywoływana poprzez mikroorganizmy albo nicienie powodujące stany zapalne układu limfatycznego albo pojęcie.
 • Co to jest Izotoniczne Skurcze Definicja zmiana długości mięśni. S.i. następują, gdy do jednego zzakończeń mięśnia zostaje dołączony ciężar. Wtrakcie pracy mięśnia obciążenie nie wyjaśnienie.
 • Co to jest Izometryczne Skurcze Definicja zmiana długości mięśni. S.i. zachodzą, gdy zakończenia mięśni zostają trwale unieruchomione. Wyróżnianie s.i. ma znaczenie wbadaniach opis.
 • Co to jest Słupkowie Definicja kwiat informacje.
 • Co to jest Słonecznice Definicja promienionóżek (Actinopoda). Przewarzająca część s. to organizmy słodkowodne albo zamieszkujące wody słonawe (na przykład przy ujściach co to jest.
 • Co to jest Pierwotna Smuga Definicja miejsce powstawania mezodermy, widoczne na tarczy zarodkowej gadów, ptaków issaków wpostaci ciemnego pasma. Zobacz także: gastrulacja definicja.
 • Co to jest Zwierząt Socjologia Definicja zoosocjologia co znaczy.
 • Co to jest Soczewka Definicja oko słownik.
 • Co to jest Socjohormony Definicja feromony znaczenie.
 • Co to jest Roślin Socjologia Definicja fitosocjologia czym jest.
 • Co to jest Jelitowy Sok Definicja soki trawienne co oznacza.
 • Co to jest Jądrowy Sok Definicja jądro komórkowe krzyżówka.
 • Co to jest Somatoblasty Definicja embriogenezy powstaną somatocyty (komórki somatyczne), a więc komórki tworzące ciało organizmów - tak zwany somę najlepszy.
 • Co to jest Solenocyty Definicja zmienione komórki płomykowe wieloszczetów (Polychaeta). Wspólnie z metanefrydiami s. tworzą narządy wydalnicze. Zobacz także: protonefrydium przykłady.
 • Co to jest Somatostatyna Definicja hormony zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest Soma Definicja zespół komórek budujących ciało organizmu (somatocytów), zwyjątkiem komórek rozrodczych. Wprocesie embriogenezy s. powstaje z somatoblastów jak działa.
 • Co to jest Somatocyty Definicja somatoblasty czy jest.
 • Co to jest Spojówka Definicja oko pojęcie.
 • Co to jest Spermatozoid Definicja plemnik wyjaśnienie.
 • Co to jest Zasadnicza Spirala Definicja ulistnienie opis.
 • Co to jest Speleofauna Definicja zamieszkujących jaskinie albo podobne schronienia podziemne, na przykład sztolnie czy podziemne bunkry. Gatunki tworzące s.najczęściej informacje.
 • Co to jest Speleofile Definicja wszelkiego rodzaju podziemia albo chroniące się wnich, zdolne do życia na powierzchni ziemi (na przykład nietoperze). Zobacz także co to jest.
 • Co to jest Spermateka Definicja uchyłek jajowodu, wktórym po kopulacji samice przechowują nasienie definicja.
 • Co to jest Specjacja Definicja gatunków. Wstosowanym aktualnie ujęciu genetycznym, zaproponowanym poprzez E. Mayra, s. to mechanizm rozbicia puli genowej danego gatunku co znaczy.
 • Co to jest Speleoflora Definicja występujących wjaskiniach albo podobnych podziemnych schronieniach, na przykład sztolniach czy bunkrach. Rośliny zazwyczaj zasiedlają słownik.
 • Co to jest Spiralizacja Definicja chromatyny poprzedzający podział jądra. S. zaczyna się wprofazie ima na celu max. skrócenie chromosomów, ułatwiając ich rozdzielenie w znaczenie.
 • Co to jest Spongocel Definicja gąbki czym jest.
 • Co to jest Wielkie Spoidło Definicja mózg co oznacza.
 • Co to jest Splątek Definicja mszaków. Uwątrobowców (Marchantiopsida) s. jest nitkowaty, słabo wykształcony, utorfowców (Sphagnopsida) jest blaszkowaty, au mchów krzyżówka.
 • Co to jest Roślin Spoczynek Definicja zahamowaniu ulega przyrost, ainne mechanizmy ulegają ograniczeniu do minimum. S.r. spowodowany czynnikami zewnętrznymi, jak na przykład najlepszy.
 • Co to jest Sporofit Definicja diploidalne (2n) stadium rozwojowe roślin. Zobacz tez przemiana pokoleń uroślin przykłady.
 • Co to jest Spory Definicja zarodniki encyklopedia.
 • Co to jest Płcią Z Sprzężenie Definicja cechy sprzężone zpłcią jak działa.
 • Co to jest Sporogeneza Definicja uroślin. Wzależności od typu wytwarzanych zarodników wyróżniono mikrosporogenezę, gdy wytwarzane są mikrosporory, i makrosporogenezę czy jest.
 • Co to jest Sprzężnice Definicja kolonie glony słodkowodne należące do zielenic. Formy wegetatywne s. są haploidalne. Rozmnażają się płciowo przez kopulację gamet nie pojęcie.
 • Co to jest Zwrotne Sprzężenie Definicja aktywności efektorów, na przykład przyrost stężenia hormonu, oddziałuje zwrotnie na narząd albo ośrodek wywołujący taką aktywność. Wyróżnia wyjaśnienie.
 • Co to jest Się Starzenie Definicja po zakończeniu okresu wzrostu, prowadzące do zaniku aktywnych komórek izwyrodnienia narządów. Są one najprawdopodobniej powiązane opis.
 • Co to jest Michaelisa Stała Definicja stężenie substratu, przy którym prędkość reakcji enzymatycznej osiąga połowę wartości maksymalnej informacje.
 • Co to jest Statocysty Definicja zwierząt na przykład skorupiaków (Crustacea). Wewnątrz pęcherzyków znajduje się warstwa komórek zmysłowych wspierających statolity co to jest.
 • Co to jest Stawy Definicja przedmiotów szkieletowych (zarówno szkieletu zewnętrznego - ustawonogów - jak iwewnętrznego). Wstawach ruchomych kręgowców (Vertebrata definicja.
 • Co to jest Stenofagi Definicja liczbą rodzajów pokarmu. Szczytowym przejawem ograniczenia spektrum pokarmowego jest monofagia, a więc przystosowanie do odżywiania się co znaczy.
 • Co to jest Sterylny Definicja wyjałowiony, poddany przedtem sterylizacji słownik.
 • Co to jest Stenotropizm Definicja zakresie warunków środowiskowych takich jak temperatura, zasolenie czy wilgotność. Organizmy przejawiające s. to stenobionty znaczenie.
 • Co to jest Stigma Definicja uniektórych wiciowców (Mastigophora). S. ma postać grudki złożonej zziarenek światłoczułego pigmentu. Tempo rozkładu tej substancji czym jest.
 • Co to jest Sterówki Definicja pióro co oznacza.
 • Co to jest Step Definicja oklimacie kontynentalnym. Typowymi roślinami s. są trawy. Liczne są również niskie dwuliścienne krzewy. S. charakteryzuje nadzwyczaj krzyżówka.
 • Co to jest Stolon Definicja narząd ciała stułbiopławów, krążkopławów iosłonic, na którym przez pączkowanie powstają młode osobniki najlepszy.
 • Co to jest Stenotopy Definicja organizmy zamieszkujące tylko ściśle określone biotopy, takie jak pustynie czy bagna przykłady.
 • Co to jest Sternit Definicja chitynowa, brzuszna płytka szkieletu zewnętrznego segmentów ciała stawonogów encyklopedia.
 • Co to jest Sterydy Definicja hormony zwierzęce jak działa.
 • Co to jest Elongacyjna Strefa Definicja nieruchomo zlokalizowana wroślinie iprzesuwa się stale wmiarę wzrostu organu. Do s.e. należą komórki embrionalne, które wydłużają się czy jest.
 • Co to jest Bentoniczna Strefa Definicja strefy zbiorników wodnych pojęcie.
 • Co to jest Eufotyczna Strefa Definicja strefy zbiorników wodnych wyjaśnienie.
 • Co to jest Plazmojądrowy Stosunek Definicja aobjętością cytoplazmy: NP = Vn / (Ve-Vn), gdzie NP = s.p., Vn = objętość jądra, Ve = objętość komórki. Wwarunkach fizjologicznych s.p opis.
 • Co to jest Stratygrafia Definicja tematyka geologii zajmująca się badaniem wieku skał informacje.
 • Co to jest Troficzna Struktura Definicja łańcuchu pokarmowym. Każdy ekosystem posiada swoją, charakterystyczną s.t., która obrazuje przepływ energii. S.t. można graficznie co to jest.
 • Co to jest Stroma Definicja chloroplasty definicja.
 • Co to jest Głosowe Struny Definicja wybrane zwięzadeł krtani. Ich drgania wywołują powstawanie głosu co znaczy.
 • Co to jest Strobila Definicja rozmnażania bezpłciowego ( przemiana pokoleń uzwierząt). Polip ulega strobilizacji, a więc poprzecznemu podziałowi na sporo krążków. Po słownik.
 • Co to jest Strzemiączko Definicja kostki słuchowe znaczenie.
 • Co to jest Strzępka Definicja plechy grzyba. Ma postać nitkowatą ijest najczęściej podzielona poprzecznymi ścianami na odcinki zawierające jedno albo więcej jąder czym jest.
 • Co to jest Sulfonamidy Definicja aminobenzenosulfonowego; hamują syntezę kwasu foliowego, uniemożliwiając przyrost irozmnażanie bakterii; służące jako leki bakteriobójcze co oznacza.
 • Co to jest Suberyna Definicja substancja tłuszczowa spotykana wścianie komórkowej roślin. Mechanizm odkładania się s. nazywany jest korkowaceniem ściany komórkowej krzyżówka.
 • Co to jest Szara Substancja Definicja mózg najlepszy.
 • Co to jest Sublitoral Definicja strefy zbiorników wodnych przykłady.
 • Co to jest Biała Substancja Definicja mózg encyklopedia.
 • Co to jest Międzykomórkowa Substancja Definicja mineralnym albo wielocukrowym odkładany na zewnętrznej stronie błony komórkowej komórek tkanki łącznej. Typowym odpowiednikiem jest s.m jak działa.
 • Co to jest Budulcowe Substancje Definicja związki chemiczne, zktórych utworzone jest ciało organizmów żywych. Kluczowymi s.b. są białka i tłuszcze czy jest.
 • Co to jest Czasowe Sumowanie Definicja reakcji synapsy poprzez kilkakrotnie iwkrótkich odstępach czasu działający impuls osile, jaka normalnie nie wystarcza do jej wywołania. S pojęcie.
 • Co to jest Przestrzenne Sumowanie Definicja wyładowania neuronu ruchowego poprzez dwa albo więcej słabych (podprogowych) impulsów, docierających zinnych neuronów. Każdy ztych impulsów wyjaśnienie.
 • Co to jest Sukulenty Definicja które gromadzą wodę wtkance wodnej, wewnątrz zgrubiałych łodyg albo liści. Występują na obszarach oniewielkich, ale regularnych opadach opis.
 • Co to jest Substrat Definicja podłoże albo substancja podlegająca reakcji chemicznej, na przykład s. reakcji, wktórej powstaje dwutlenek węgla są węgiel itlen informacje.
 • Co to jest Zapasowe Substancje Definicja organizmom do magazynowania energii. Funkcję taką mogą spełniać węglowodany (na przykład skrobia wbulwach ziemniaka albo glikogen ugrzybów co to jest.
 • Co to jest Symbionty Definicja symbioza definicja.
 • Co to jest Sylur Definicja ery iokresy geologiczne co znaczy.
 • Co to jest Ciała Symetria Definicja najmniej jednej osi albo płaszczyzny symetrii. S.c. charakteryzuje zdecydowaną przewarzająca część organizmów. Brakiem jej odznaczają się słownik.
 • Co to jest Surowica Definicja krew znaczenie.
 • Co to jest Symbioza Definicja różnych gatunków (nazywanych symbiontami). Terminu s. używamy do ustalenia nieantagonistycznych stosunków międzygatunkowych. Wiele czym jest.
 • Co to jest Superdominacja Definicja naddominacja co oznacza.
 • Co to jest Supinacja Definicja strona dłoni skierowana jest ku górze, kości przedramienia zaś ułożone równolegle do siebie. Występuje unaczelnych, które posiadają krzyżówka.
 • Co to jest Supresja Definicja rewersja najlepszy.
 • Co to jest Syfon Definicja zwtórną jamą ciała jeżowców; 2) krótka rurka doprowadzająca (s. wpustowy) albo odprowadzająca (s. wypustowy) wodę zkosza skrzelowego przykłady.
 • Co to jest Sympatryczny Definicja 1) gatunek; 2) specjacja encyklopedia.
 • Co to jest Syncytium Definicja połączenie komórek pierwotnie jednojądrowych. Odpowiednikiem s. są włókna mięśni poprzecznie prążkowanych jak działa.
 • Co to jest Synekologia Definicja ekologia czy jest.
 • Co to jest Synapsida Definicja ssakokształtnych. Odznaczały się one heterodontyzmem ( zęby) ibudową czaszki zbliżoną do obserwowanej ussaków. Wywodziły się od pojęcie.
 • Co to jest Wodne Szparki Definicja hydatody wyjaśnienie.
 • Co to jest Syngamia Definicja jąder jaja iplemnika, prowadzący do stworzenia diploidalnego jądra zygotycznego; 2) upierwotniaków: mechanizm łączenia się gamet wzygotę opis.
 • Co to jest Ochronne Szczepienie Definicja odporności przez wytworzenie przeciwciał zwalczających antygeny. Sz.o. bazuje na wstrzyknięciu dawki osłabionych drobnoustrojów albo toksyn informacje.
 • Co to jest Szczecinki Definicja uroślin, umożliwiające odbieranie bodźców dotykowych; 2) wyrostki komórek zmysłowych zwierząt; 3) chitynowe wyrostki oskórka stawonogów co to jest.
 • Co to jest Szczypce Definicja zprzekształcenia Ipary odnóży krocznych skorupiaków dziesięcionogich; 2) chwytne odnóża gębowe skorupiaków, staroraków iniektórych definicja.
 • Co to jest Szczękoczułki Definicja szczękoczułkowców (Chelicerata) ikikutnic (Pantopoda) położona przed otworem gębowym. Sz. składają się zdwóch albo trzech członów isą co znaczy.
 • Co to jest Szkliwo Definicja zębów kręgowców. Złożona jest raczej ze związków wapnia ibardzo niewielkiej ilości substancji organicznych. Jest najtwardszym produktem słownik.
 • Co to jest Szyszka Definicja zbudowany zlicznych zdrewniałych łusek rozmieszczonych dookoła osi. Typowymi przykładami sz. są kobiece kwiatostany sosny znaczenie.
 • Co to jest Bezkręgowców Szkielet Definicja sztywna konstrukcja pełniąca raczej funkcje ochronne inadająca kształt ciału. Szkielet zewnętrzny jest produktem naskórka. Najczęściej czym jest.
 • Co to jest Szelf Definicja położona do głębokości 200m. Zbudowy geologicznej wynika, iż sz. są zalanymi częściami kontynentów. Odznaczają się szczególnie sporym co oznacza.
 • Co to jest Pępkowy Sznur Definicja pępowina krzyżówka.
 • Co to jest Szpilki Definicja umożliwia ograniczenie transpiracji. To jest możliwe dzięki zmniejszeniu powierzchni zewnętrznej iskórce osilnie zgrubiałych najlepszy.
 • Co to jest Szyszkojagoda Definicja przekształcona szyszka morfologicznie zbliżona do jagody. Po zapłodnieniu zalążki przekształcają się wnasiona, aliście znajdujące się przykłady.
 • Co to jest Sacharoza Definicja glukozy i fruktozy wiązaniem 1,4-glikozydowym. S. jest pospolitym cukrem używanym do słodzenia. Występuje wniewielkich ilościach we encyklopedia.
 • Co to jest Saltacjonizm Definicja saltonizm jak działa.
 • Co to jest Wód Się Samooczyszczanie Definicja dokonywane poprzez reducentów na drodze mineralizacji zdarzenie rozkładu zanieczyszczeń organicznych wwodzie czy jest.
 • Co to jest Saltonizm Definicja zakładający powstawanie gatunków na drodze makrogenezy, a więc wwyniku ogromnych, skokowych zmian. Wyróżnia się: s. autogeniczny, gdy nowe pojęcie.
 • Co to jest Samopłodność Definicja zdarzenie umiejętności wytwarzania pełnowartościowych, płodnych roślin potomnych wwyniku samozapylenia wyjaśnienie.
 • Co to jest Samopylność Definicja samozapylenie opis.
 • Co to jest Samotrawienie Definicja mechanizm rozkładu komórek pod wpływem zawartych wnich enzymów proteolitycznych. S. następuje po obumarciu komórek informacje.
 • Co to jest Samosterylność Definicja samobezpłodność co to jest.
 • Co to jest Samozapylenie Definicja danego kwiatu na słupek tego samego kwiatu albo słupek innego kwiatu wobrębie tej samej rośliny ( albo klonu tej rośliny). Zobacz także definicja.
 • Co to jest Samozapłodnienie Definicja komórki jajowej zplemnikiem pochodzącym od tego samego osobnika. Poprzez s. rozmnażają się wybrane organizmy obojnacze ( obojnactwo co znaczy.
 • Co to jest Saprofagi Definicja zwierzęta, raczej bezkręgowce, zamieszkujące glebę imuł denny, odżywiające się martwą materią organiczną słownik.
 • Co to jest Samożywność Definicja autotrofów) zdolnych do syntezy związków organicznych zprostych substancji mineralnych, takich jak dwutlenek węgla iwoda, przy udziale znaczenie.
 • Co to jest Samouczulenie Definicja niszczących swoje antygeny albo komórek zawierających te antygeny. S. bywa przyczyną powstawania groźnych chorób, na przykład czym jest.
 • Co to jest Sterylizacja Definicja usuwania gonad, opierający na ich napromieniowaniu lub podwiązaniu nasieniowodów usamców albo jajowodów usamic; 2) wyjaławianie - procedura co oznacza.
 • Co to jest Speleobionty Definicja organizmy zamieszkujące wszelkiego rodzaju podziemia, niezdolne do życia poza nimi. Zobacz także: speleofile, speleofauna, speleoflora krzyżówka.
 • Co to jest Inwazyjne Stadia Definicja stadia rozwojowe pasożytów, które atakują żywicieli; na przykład miracidium motylicy wątrobowej ( przywry), jaja z onkosferą tasiemców najlepszy.
 • Co to jest Szczękonóża Definicja tułowiowe odnóża skorupiaków, przystosowane do chwytania pokarmu przykłady.
 • Co to jest Pokrewieństwa Stopień Definicja pokrewieństwa pomiędzy krewnymi wpopulacjach ludzkich. Pokrewieństwo zachodzące pomiędzy każdym zrodziców adzieckiem określane jest mianem encyklopedia.
 • Co to jest Skrzypy Skrzypokształtne Definicja telomowych (Telomophyta), obejmująca rośliny wwiększości wymarłe, współcześnie reprezentowana poprzez jeden rodzaj, skrzyp (Equisetum jak działa.
 • Co to jest Stek Definicja dróg moczowych ipłciowych. Występuje na przykład uryb chrzęstnoszkieletowych, płazów, gadów istekowców. Uniektórych gadów iptaków ze czy jest.
 • Co to jest Dwuboczna Symetria Definicja połowy ciała, prawa ilewa, stanowią własne lustrzane odbicie. S.d. występuje uorganizmów jednokomórkowych zdolnych do wykonywania ruchów pojęcie.
 • Co to jest Szyszynka Definicja wsklepieniu międzymózgowia kręgowców. Ukręgowców niższych sz. jest narządem światłoczułym idokrewnym, ukręgowców wyższych zaś jest narządem wyjaśnienie.
 • Co to jest Szczęki Definicja albo chrzęstne przedmioty otaczające otwór gębowy żuchwowców (Gnathostomata). Pochodzą one zprzekształconego Iłuku trzewiowego przodków opis.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja NAJLEPSZY Szczęki, Szyszynka, Symetria Dwuboczna, Stek, Skrzypokształtne, Skrzypy, Stopień Pokrewieństwa, Szczękonóża, Stadia Inwazyjne, Speleobionty, Sterylizacja opis.

Co to jest Słownik Szczęki, Szyszynka, Symetria Dwuboczna, Stek wyjaśnienie.