tłuszcz brunatny torf definicja
ENCYKLOPEDIA Tłuszcz Brunatny, Torf, Trylobity, Tkanka Tłuszczowa, Testa, Transport Aktywny.

Słownik biologii i definicje z chemii na T

 • Co to jest Tetrada Definicja wprocesie mejozy. Usamców wszystkie one stają się dojrzałymi plemnikami, z kolei usamic trzy spośród nich ulegają degeneracji, ajedna co to jest.
 • Co to jest Transferazy Definicja katalizujących) przenoszenie różnych reszt (na przykład aminowych czy glikozydowych) pomiędzy związkami biorącymi udział wreakcjach definicja.
 • Co to jest Tagmatyzacja Definicja tagma co znaczy.
 • Co to jest Tarka Definicja wyposażony wsystem rogowych ząbków fałd dna jamy gębowej ślimaków, wykorzystywany do rozdrabniania pokarmu słownik.
 • Co to jest Tentakule Definicja czułki znaczenie.
 • Co to jest Virchowa Teoria Definicja Virchowa, wg którego komórka stanowi elementarną jednostkę budowy organizmów imoże powstać tylko zinnej komórki czym jest.
 • Co to jest Tetraploid Definicja poliploidalność co oznacza.
 • Co to jest Tymina Definicja pirymidyny krzyżówka.
 • Co to jest Taktyzmy Definicja taksje najlepszy.
 • Co to jest Telson Definicja skorupiaki przykłady.
 • Co to jest Pomostów Teoria Definicja kontynenty były we poprzednich okresach geologicznych połączone pomostami lądowymi. T.p. wyjaśnia występowanie blisko spokrewnionych albo encyklopedia.
 • Co to jest Teratospermia Definicja sperma jak działa.
 • Co to jest Termotaksje Definicja taksje czy jest.
 • Co to jest Tetrapoda Definicja nadgromada obejmująca płazy (Amphibia), gady (Reptilia), ptaki (Aves) i ssaki (Mammalia pojęcie.
 • Co to jest Transaminacja Definicja związku na drugi. Typowym odpowiednikiem t. jest tworzenie -ketoglutaranu ialaniny wefekcie reakcji pirogronianu zglutaminianem wyjaśnienie.
 • Co to jest Tornaria Definicja jelitodyszne opis.
 • Co to jest Konfiguracja Trans Definicja cis konfiguracja informacje.
 • Co to jest Treonina Definicja aminokwasy co to jest.
 • Co to jest Termogeneza Definicja organizm zwierzęcy. Kluczowymi metodami dostarczania ciepła są: aktywność mięśniowa izwiązany znią wysiłek fizyczny, mimowolne skurcze definicja.
 • Co to jest Terpeny Definicja C5H8)n i ich pochodnych: alkoholi, aldehydów iketonów. Obejmuje t. niższe (jednoterpeny, seskwiterpeny, dwuterpeny itrójterpeny co znaczy.
 • Co to jest Siatkowaty Twór Definicja iwzgórzu, którego funkcja bazuje na podtrzymywaniu stanu świadomości iczuwania. Pobudzenie t.s. podnosi aktywność ikoncentrację słownik.
 • Co to jest Therapsida Definicja gadów ssakokształtnych, od których pochodzą współczesne ssaki. T. odznaczały się obecnością wtórnego podniebienia twardego i znaczenie.
 • Co to jest Torbacze Definicja niższych (Methateria). Charakterystyczną właściwością t. jest krótki moment życia płodowego, po którym rodzą się bardzo małe isłabo czym jest.
 • Co to jest Taksje Definicja kierunkowe. Polegają na aktywnym przemieszczaniu się wkierunku bodźca (t. dodatnie) albo wkierunku przeciwnym (t. ujemne). Wzależności od co oznacza.
 • Co to jest Translacja Definicja genetyczna zapisana w czasie transkrypcji wukładzie nukleotydów RNA zostaje przełożona na sekwencję aminokwasów budujących syntetyzowane krzyżówka.
 • Co to jest Abiogenezy Teoria Definicja teoria samorództwa najlepszy.
 • Co to jest Transkrypcja Definicja matrycy DNA. Dzięki komplementarności zasad azotowych następuje przepisanie informacji genetycznej na kod RNA. Nić DNA (tak zwany nić przykłady.
 • Co to jest Statolitowa Teoria Definicja skrobia statolitowa encyklopedia.
 • Co to jest Tarło Definicja Nazwa jest związana zzachowaniem ryb, które w czasie t. regularnie pocierają głową albo bokami ciało partnera. Uniektórych gatunków ryb na jak działa.
 • Co to jest Tunika Definicja oznaczeniu ochronnym; 2) chitynowa wydzielina okrywająca ciało stułbiopławów; 3) wmerystemie wierzchołkowym ( merystem) jedna albo kilka czy jest.
 • Co to jest Termoregulacja Definicja stałocieplnych (ptaki issaki), umiejętność do utrzymywania stałej temperatury ciała przy zmieniającej się temperaturze otoczenia. Reakcja pojęcie.
 • Co to jest Ludwiga Teoria Definicja teoria, wg której fenotyp będący wstanie wykorzystywać nową niszę, inną niż fenotyp wyjściowy, utrzymuje się wpopulacji, nawet jeżeli jest wyjaśnienie.
 • Co to jest Nerwowa Tkanka Definicja komórka nerwowa), zawierająca także znaczącą liczba ochraniających ipodtrzymujących przedmiotów natury łącznotkankowej. Nagromadzenia ciał opis.
 • Co to jest Teloblasty Definicja ciała trochofory. Charakterystyczną właściwością t. jest totipotencja. Umożliwiają przekształcenie się trochofory wdorosłą pierścienicę informacje.
 • Co to jest Tagma Definicja zbudowany zkompleksu połączonych segmentów. T. są na przykład głowa, tułów iodwłok owadów. Do stworzenia t. prowadzi mechanizm tagmatyzacji co to jest.
 • Co to jest Turgor Definicja ciśnieniem osmotycznym soku komórkowego. T. jest związany ze stężeniem substancji zawartych wsoku komórkowym. Jeżeli stężenie jakiejś definicja.
 • Co to jest Transpiracja Definicja nadziemne części roślin, raczej poprzez liście. Część wody wyparowuje bezpośrednio poprzez całą powierzchnię liścia. To jest t. kutykularna co znaczy.
 • Co to jest Tłuszcze Definicja zalkoholami jedno- iwielowodorotlenowymi. Wyróżnia się t. proste, zbudowane wyłącznie zalkoholu ikwasu tłuszczowego, i t. złożone słownik.
 • Co to jest Trzustka Definicja produkujący sok trzustkowy ( soki trawienne). Ukręgowców lądowych iwiększości ryb t. jest położona wpętli dwunastnicy, z kolei u znaczenie.
 • Co to jest Telomowa Teoria Definicja stworzenie organów roślin wyższych nastąpiło wefekcie dychotomicznych (widlastych) rozgałęzień telomów psylofitów (Psylophytina). Telom czym jest.
 • Co to jest Łączna Tkanka Definicja międzykomórkowej ipogrążonych wniej komórek. Wzależności od typu komórek ipostaci substancji międzykomórkowej wyróżnia się t.ł. właściwą co oznacza.
 • Co to jest Rozrodcza Tkanka Definicja termin ogólny obejmujący komórki rozrodcze (płciowe) wróżnych stadiach rozwojowych krzyżówka.
 • Co to jest Stawowa Torebka Definicja łącznej łączące końce kości wchodzących wskład stawu ruchomego. Zewnętrzna warstwa t.s. jest bogata we włókna kolagenowe zapewniające najlepszy.
 • Co to jest Torfowisko Definicja wchodzące wskład zbiorowisk tworzących torf. Powstaje wmiejscach wilgotnych. T. niskie powstaje w konsekwencji postępującego zarastania przykłady.
 • Co to jest Tarczyca Definicja gruczoły) produkujący hormon tyroksynę ( hormony zwierzęce), który przyspiesza mechanizmy morfogenetyczne ipodwyższa metabolizm. Usuwanie t encyklopedia.
 • Co to jest Tchawkodyszne Definicja tchawek. Należy do nich część pajęczaków (Arachnida), wije (Myriapoda), owady (Insecta) i pratchawce (Onychophora jak działa.
 • Co to jest Kostna Tkanka Definicja przedmioty szkieletowe uwiększości kręgowców. Jest idealnie przystosowana do pełnienia funkcji podpór iosłon mechanicznych zuwagi na mocne czy jest.
 • Co to jest Termoreceptory Definicja ciałka czuciowe wyspecjalizowane wodbieraniu bodźców termicznych. Zobacz także: receptory pojęcie.
 • Co to jest Tęczówka Definicja oko wyjaśnienie.
 • Co to jest Epigenezy Teoria Definicja łańcuch przyczynowo-skutkowy, wktórym powstawanie narządów bazuje na różnicowaniu się komórek, zależnym od warunków wewnętrznych opis.
 • Co to jest Tarczowce Definicja ryby pancerne informacje.
 • Co to jest Tigmotropizm Definicja tropizmy co to jest.
 • Co to jest Tętno Definicja się wzdłuż ich ścianek. Skurcz tętnic następuje w czasie rozkurczu komór serca, ich rozkurcz zaś przypada na fazę skurczu komór definicja.
 • Co to jest Tiamina Definicja witaminy co znaczy.
 • Co to jest Tigmotaksje Definicja taksje słownik.
 • Co to jest Telofaza Definicja mitoza znaczenie.
 • Co to jest Tchawica Definicja ioskrzela kręgowców lądowych. Wścianach tego narządu znajdują się chrzęstne półpierścienie zapobiegające ich zapadaniu się w czasie wdechu czym jest.
 • Co to jest Limfatyczna Tkanka Definicja tkanka krwiotwórcza co oznacza.
 • Co to jest Chrzęstna Tkanka Definicja zbudowany zrozmieszczonych pojedynczo albo wmałych ekipach komórek chrzęstnych (chondrocytów) iprodukowanej poprzez nie bezpostaciowej krzyżówka.
 • Co to jest teoria ruchu płyt kontynentalnych Definicja koncepcja, wg której wodległej przeszłości geologicznej istniał tylko jeden kontynent, który pod wpływem ruchu obrotowego Ziemi i najlepszy.
 • Co to jest Trójglicerydy Definicja tłuszcze przykłady.
 • Co to jest Tropizmy Definicja roślinnych (korzeni, łodyg, liści) albo osiadłych zwierząt na kierunkowe bodźce. Polegają one na wygięciu wkierunku źródła bodźca (t encyklopedia.
 • Co to jest Trychocysty Definicja parzydełka jak działa.
 • Co to jest Trójjodotyronina Definicja hormony zwierzęce czy jest.
 • Co to jest Termonastie Definicja nastie pojęcie.
 • Co to jest Tlenowce Definicja aerobionty wyjaśnienie.
 • Co to jest Tokoferol Definicja witaminy opis.
 • Co to jest Trofocyty Definicja komórki odżywcze występujące wjajnikach. Ich funkcja bazuje na zaopatrywaniu komórek rozrodczych wsubstancje odżywcze informacje.
 • Co to jest Troglobionty Definicja speleobionty co to jest.
 • Co to jest Troglofile Definicja speleofile definicja.
 • Co to jest Teriologia Definicja edukacja o ssakach (Mammalia); dział zoologii zajmujący się całokształtem wiedzy oekologii, ewolucji, systematyce, anatomii irozwoju co znaczy.
 • Co to jest Tranzycja Definicja mutacje genowe słownik.
 • Co to jest Trawieniec Definicja żołądek znaczenie.
 • Co to jest Tekodontyzm Definicja zęby czym jest.
 • Co to jest Takson Definicja jednostka systematyczna dowolnego stopnia, którą można zaliczyć do określonej kategorii systematycznej, takiej jak gatunek albo rodzaj co oznacza.
 • Co to jest Tajga Definicja Prócz drzew szpilkowych wt. występuje pewna domieszka drzew liściastych, w szczególności brzóz itopoli. T. tworzy największe obszary leśne krzyżówka.
 • Co to jest Zarodkowa Tarcza Definicja blastomerów, zktórych rozwija się ciało zarodka. T.z. powstaje na powierzchni żółtka wjaju telolecytalnym ( jajo najlepszy.
 • Co to jest Talasemia Definicja dziedziczna anemia objawiająca się zaburzonym wytwarzaniem hemoglobiny, występująca raczej uludzipochodzenia śródziemnomorskiego przykłady.
 • Co to jest Trisomia Definicja forma aneuploidalności przejawiająca się posiadaniem poza normalnym genomem jednego dodatkowego chromosomu (2n+1 encyklopedia.
 • Co to jest Godowy Taniec Definicja mający na celu zdobycie najodpowiedniejszej partnerki do rozrodu. T.g. bazuje na odbywaniu lotów godowych, prezentowaniu upierzenia jak działa.
 • Co to jest Taksonomia Definicja edukacja zajmująca się klasyfikowaniem organizmów żywych; jest częścią systematyki czy jest.
 • Co to jest Tapetum Definicja powierzchnię zarodni mszaków ipaprotników i woreczków pyłkowych roślin nasiennych. T. jest najczęściej zbudowane zpojedynczej warstwy pojęcie.
 • Co to jest Kontynentalnego Dryfu Teoria Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych wyjaśnienie.
 • Co to jest Tchawki Definicja wijów (Myriapoda) iniektórych pajęczaków (Arachnida), mające postać pęczków wielokrotnie rozgałęziających się rurek, docierających do opis.
 • Co to jest Imaginalne Tarcze Definicja niezróżnicowane komórki nabłonka wciele larw niektórych bezkręgowców (wstężnice, owady). Wprocesie przeobrażenia zkażdej t.i. powstają informacje.
 • Co to jest Tasiemce Definicja Platyhelminthes). Należą do niej zwierzęta prowadzące wyłącznie pasożytniczy tryb życia. T. odznaczają się długim, taśmowatym co to jest.
 • Co to jest Telom Definicja jednoosiowe odgałęzienie nadziemnej części sporofitu psylofitów definicja.
 • Co to jest Telomer Definicja 1) przednia część ciała bruzdnic; 2) zakończenie ramion chromosomu eukariontów co znaczy.
 • Co to jest Właściwe Tchawkowce Definicja obejmujący wije (Myriapoda) i owady (Insecta). T.w. odznaczają się obecnością tchawek jako narządów oddechowych iwyraźnym odgraniczeniem słownik.
 • Co to jest Telereceptory Definicja narządy zmysłów odbierające bodźce docierające do nich zdużej odległości. Do t. należą narządy słuchu iwzroku znaczenie.
 • Co to jest Ii Telofaza Definicja mejoza czym jest.
 • Co to jest Teleutospory Definicja produkowane poprzez pasożytnicze grzyby zw. rdzami. Dojrzałe t. zawierają diploidalne jądra, które w czasie kiełkowania ulegają podziałowi co oznacza.
 • Co to jest Triploid Definicja poliploidalność krzyżówka.
 • Co to jest Malthusa Teoria Definicja w. poprzez z angielskiego: duchownego T. Malthusa. Malthus uważał, że czas podwojenia się liczby ludności wskali światowej wynosi 25 lat najlepszy.
 • Co to jest Preformacji Teoria Definicja zarodkowy bazuje na wzroście miniaturowego, lecz kompletnie ukształtowanego organizmu, znajdującego się wkomórce jajowej (wg owistów) albo przykłady.
 • Co to jest Preadaptacji Teoria Definicja Goldschmidta (1952), stwierdzający, iż wyższe jednostki systematyczne powstają skokowo, wwyniku ogromnych mutacji, anie na drodze w miarę encyklopedia.
 • Co to jest Panspermii Teoria Definicja pochodzi od cząsteczek żywej materii, które dotarły zinnych rejonów wszechświata wefekcie oddziaływania promieniowania świetlnego. T.p jak działa.
 • Co to jest Rekapitulacji Teoria Definicja prawo biogenetyczne czy jest.
 • Co to jest Wegenera Teoria Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych pojęcie.
 • Co to jest Samorództwa Teoria Definicja że istoty żywe mogą powstawać samorzutnie zmaterii nieożywionej. Odpowiednikiem miały być muchy, rozwijające się jakoby zgnijącego mięsa wyjaśnienie.
 • Co to jest Tergit Definicja chitynowa płytka grzbietowa szkieletu zewnętrznego segmentów ciała stawonogów opis.
 • Co to jest Teratologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem przyczyn powstawania wad rozwojowych informacje.
 • Co to jest Trójpeptydy Definicja peptydy zbudowane ztrzech aminokwasów co to jest.
 • Co to jest Termoperiodyzm Definicja biologicznej organizmu zcyklicznymi zmianami temperatury środowiska, wktórym żyje. T. jest szczególnie wyraźny wstrefie klimatu definicja.
 • Co to jest Termofile Definicja sporo gatunków drobnoustrojów i wielokomórkowców. Wybrane zbakterii są przystosowane do życia wgorącym fermentującym nawozie albo wgorących co znaczy.
 • Co to jest Terytorializm Definicja zterytorium. Kluczowym przejawem t. jest obrona areału osobniczego przed osobnikami tego samego gatunku. Zmniejszeniu liczby ewentualnych słownik.
 • Co to jest Tetrasomia Definicja forma aneuploidalności przejawiająca się posiadaniem poza normalnym genomem dwóch dodatkowych chromosomów (2n+2 znaczenie.
 • Co to jest Tętnice Definicja serca do narządów. Mają grube imocne ściany, gdyż panuje wnich spore ciśnienie krwi. Największą t. jest aorta czym jest.
 • Co to jest Grupowe Terytorium Definicja areał osobniczy co oznacza.
 • Co to jest Terytorium Definicja areał osobniczy krzyżówka.
 • Co to jest Testosteron Definicja androgenów ( hormony zwierzęce), produkowany raczej w jądrach, atakże w nadnerczach. T. klasyfikuje mechanizm produkcji plemników, a więc najlepszy.
 • Co to jest Tiouracyl Definicja hormonem produkowanym poprzez tarczycę. T. podawany jest przed operacją usunięcia wola, które powstaje w konsekwencji nadmiaru przykłady.
 • Co to jest Tężyczka Definicja we krwi przy równocześnie podwyższonej zawartości fosforu. Symptomy t. polegają na wystąpieniu drgawek iskurczów mięśni kończyn. Powodem t encyklopedia.
 • Co to jest Thecodontia Definicja których wywodzi się rodowód ptaków ikrokodyli. Do ekipy tej należał między innymi praptak - Archeopteryx, który, podobnie jak pozostałe T jak działa.
 • Co to jest Tkanka Definicja ekipa komórek opodobnym pochodzeniu ibudowie, spełniających jednakowe funkcje worganizmie czy jest.
 • Co to jest Tigroid Definicja grudki zasadochłonnego białka zawarte wcytoplazmie komórki nerwowej, powiązane zsyntezą białka pojęcie.
 • Co to jest Zwierzęce Tkanki Definicja ipochodzeniu, stanowiące fundamentalne składniki narządów. Wyróżnia się cztery fundamentalne typy t.z.: tkankę nabłonkową, tkankę łączną wyjaśnienie.
 • Co to jest Trochofora Definicja Annelida) iniektórych mięczaków (Mollusca). Ciało t. przypomina krótkie wrzeciono iwpłaszczyźnie środkowejjest wyposażone wpodwójny wieniec opis.
 • Co to jest Tkankowe Zwierzęta Tkankowce Definicja dział zwierząt obejmujący gatunki zbudowane zkomórek uorganizowanych wtkanki. Należy do nich przewarzająca część zwierząt wielokomórkowych informacje.
 • Co to jest Stygmatoidalna Tkanka Definicja tkanka transmisyjna co to jest.
 • Co to jest Glejowa Tkanka Definicja skład wchodzą gliocyty (właściwe komórki glejowe), komórki Schwanna ikomórki wyściółki. Zależnie od budowy, wielkości ipochodzenia definicja.
 • Co to jest Chłonna Tkanka Definicja tkanka krwiotwórcza co znaczy.
 • Co to jest Mięśniowa Tkanka Definicja kurczliwym komórkom mięśniowym, a więc miocytom, ma umiejętność wykonywania pracy mechanicznej. umiejętność kurczenia się zapewniają często słownik.
 • Co to jest Mieloidalna Tkanka Definicja tkanka krwiotwórcza znaczenie.
 • Co to jest Miękiszowa Tkanka Definicja miękisz czym jest.
 • Co to jest Krwiotwórcza Tkanka Definicja przedmiotów morfotycznych krwi. Jest odmianą tkanki łącznej. Zbudowana jest zniewyspecjalizowanych komórek siateczki, makrofagów iwłókien co oznacza.
 • Co to jest Transmisyjna Tkanka Definicja słupka zwewnętrzną częścią zalążni. Jej funkcja bazuje na ułatwianiu łagiewce pyłkowej przenikania poprzez szyjkę słupka krzyżówka.
 • Co to jest Parenchymatyczna Tkanka Definicja parenchyma najlepszy.
 • Co to jest Przyranna Tkanka Definicja kalus przykłady.
 • Co to jest Rzekoma Tkanka Definicja plektenchyma encyklopedia.
 • Co to jest Nabłonkowa Tkanka Definicja siebie komórek tkanka pokrywająca jamy narządów wewnętrznych i powierzchnię ciała zwierząt. Komórki nabłonka wytwarzają niewielką liczba jak działa.
 • Co to jest Serca Węzłowa Tkanka Definicja komórek mięśniowych ocharakterze zarodkowym, umiejscowiony wścianie prawego przedsionka ispełniający funkcję automatycznego rozrusznika czy jest.
 • Co to jest Transformacja Definicja konsekwencji przeniesienia materiału genetycznego wpostaci DNA zjednej bakterii do drugiej, bez pośrednictwa bakteriofagów pojęcie.
 • Co to jest Roślinne Tkanki Definicja iwyspecjalizowanych komórek roślinnych odznaczających się wspólnym pochodzeniem, lokalizacją ifunkcjami. Wyróżnia się t.r. twórcze istałe wyjaśnienie.
 • Co to jest Przewodzące Tkanki Definicja przewodzący roślin. T.p. wchodzące wskład drewna (cewki, naczynia) przewodzą wodę wraz zrozpuszczonymi wniej solami mineralnymi, z kolei opis.
 • Co to jest Wzmacniające Tkanki Definicja mechanicznego usztywnienia organów. Do t.w. należą twardzica i zwarcica. T.w. są szczególnie dobrze rozwinięte wnadziemnych częściach informacje.
 • Co to jest Mechaniczne Tkanki Definicja tkanki wzmacniające co to jest.
 • Co to jest Okrywające Tkanki Definicja niekorzystnymi wpływami środowiska, w pierwszej kolejności przed stratą wody iuszkodzeniami mechanicznymi. Pierwotną t.o. jest skórka definicja.
 • Co to jest Zapasowa Tkanka Definicja substancje energetyczne, które mogą być następnie używane wokresach niedoboru pokarmu albo, wprzypadku roślin, wokresie kiełkowania co znaczy.
 • Co to jest Totipotencja Definicja różnicowania się wróżnorodne komórki wyspecjalizowane. T. jest charakterystyczną właściwością komórek merystematycznych ( merystemy słownik.
 • Co to jest Bowmana Torebka Definicja zakończenie kanalika nerkowego ( nefron) wpostaci dwuwarstwowego kielicha obejmującego kłębuszek nerkowy znaczenie.
 • Co to jest Tokogonia Definicja teoria, zgodnie zktórą organizm może powstać tylko zinnego, podobnego organizmu. Synonim teorii samorództwa czym jest.
 • Co to jest Nowotworowa Transformacja Definicja komórka ulega przekształceniu wkomórkę nowotworową. T.n. może byś wywołana czynnikami chemicznymi ifizycznymi. Zobacz także: nowotwór co oznacza.
 • Co to jest Tonus Definicja napięcia mięśni utrzymywany wwarunkach normalnego kontaktu mięśnia zrdzeniem kręgowym. Utrzymywanie t. jest kontrolowane na drodze krzyżówka.
 • Co to jest Torebka Definicja owoc najlepszy.
 • Co to jest Toksyny Definicja bakterie. T. wydzielane poprzez komórkę bakteryjną (jady bakteryjne) do otoczenia noszą nazwę egzotoksyn isą wyjątkowo trujące. Przykładowo przykłady.
 • Co to jest Trofoblast Definicja ssaków pełniąca funkcje odżywcze; 2) zewnętrzna warstwa kosmówki ( błony płodowe), przekazująca substancje pokarmowe zżółtka komórki encyklopedia.
 • Co to jest Hibernacyjny Torpor Definicja sen zimowy jak działa.
 • Co to jest Transfekcja Definicja prowadzące do wytworzenia kompletnego wirusa zakażenie komórki bakteryjnej kwasem nukleinowym wyizolowanym uprzednio zwirusa czy jest.
 • Co to jest Transdukcja Definicja mechanizm przeniesienia materiału genetycznego jednej bakterii do drugiej. Odłączając się od chromosomu komórki bakteryjnej, bakteriofag pojęcie.
 • Co to jest Transgresja Definicja pokolenia F2 osobników ocechach przekraczających zakres zmienności osobników wyjściowych. T. odnosi się tylko do dziedziczenia cech wyjaśnienie.
 • Co to jest Bierny Transport Definicja mechanizm przenoszenia substancji przez błonę komórkową zgodnie zgradientem stężeń. T.b. nie wymaga nakładu energii opis.
 • Co to jest Transpozon Definicja fragmenty DNA plazmidów, wykazujące umiejętność do transpozycji zdużą częstością izawierające geny odporności informacje.
 • Co to jest Transplanty Definicja przeszczepy co to jest.
 • Co to jest Translokacje Definicja aberracje chromosomowe definicja.
 • Co to jest Trawienie Definicja wprzewodzie pokarmowym imający na celu rozłożenie składników pożywienia na najprostsze związki przyswajalne dla organizmu. T. może co znaczy.
 • Co to jest Transpozycja Definicja przeniesienie genu albo zestawu genów pomiędzy odcinkami nici DNA słownik.
 • Co to jest Transwersja Definicja mutacje genowe znaczenie.
 • Co to jest Trawy Definicja Monocotyledones) odznaczających się podzieloną na węzły imiędzywęźla łodygą, zw. źdźbłem, wąskimi idługimi liśćmi ounerwieniu równoległym czym jest.
 • Co to jest Rh T Definicja hormony zwierzęce co oznacza.
 • Co to jest Eustachiusza Trąbka Definicja ucho krzyżówka.
 • Co to jest Trias Definicja ery iokresy geologiczne najlepszy.
 • Co to jest Trna Definicja kwas rybonukleinowy przykłady.
 • Co to jest Trzewioczaszka Definicja czaszka encyklopedia.
 • Co to jest Trzonowce Definicja zęby jak działa.
 • Co to jest Trombina Definicja przekształcanie fibrynogenu w fibrynę, wytrącającą się wpostaci włókienek wkrwi wyciekłej zmiejsca zranienia. T. powstaje znieczynnej czy jest.
 • Co to jest Trombocyty Definicja krew pojęcie.
 • Co to jest Trójwarstwowce Definicja zbudowane ztkanek pochodzących ztrzech listków zarodkowych. Należy tu zdecydowana przewarzająca część wielokomórkowców wyjaśnienie.
 • Co to jest Tryplet Definicja kodon opis.
 • Co to jest Trombokinaza Definicja tromboplastyna informacje.
 • Co to jest Tromboplastyna Definicja krzepnięcia krwi. Wyróżnia się dwa typy t.: płytkowo-osoczową itkankową. Składniki t. płytkowo-osoczowej znajdują się wosoczu iwewnątrz co to jest.
 • Co to jest Tumor Definicja guzowata narośl albo zgrubienie tkanek wywołane stanem zapalnym albo procesem nowotworowym ( nowotwór definicja.
 • Co to jest Tsh Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Trzeciorzęd Definicja ery iokresy geologiczne słownik.
 • Co to jest Trypsynogen Definicja trypsyna znaczenie.
 • Co to jest Trypsyna Definicja wiązania peptydowe ( peptydy), wytwarzany poprzez trzustkę wpostaci nieaktywnego trypsynogenu. Wraz zsokiem trzustkowym ( soki trawienne czym jest.
 • Co to jest Tryptofan Definicja aminokwasy co oznacza.
 • Co to jest Tryskawka Definicja znajdującej się pomiędzy łukami żuchwowym ignykowym, występująca u spodoustych (Selachii). Szczególne znaczenie ma upłaszczek, którym służy krzyżówka.
 • Co to jest Trzeciaczka Definicja forma malarii najlepszy.
 • Co to jest Tułów Definicja głową aodwłokiem, wyposażona wodnóża kroczne; 2) ukręgowców na przykład kręgoustych (Cyclostomata) iryb (Pisces), odcinek ciała położony przykłady.
 • Co to jest Tundra Definicja płn., położona na północ od tajgi, przystosowana do niskich temperatur ikrótkiego okresu wegetacji (około 60 dni). Roślinność t. złożona encyklopedia.
 • Co to jest Twardzica Definicja komórki posiadają silnie zgrubiałe izwykle zdrewniałe ściany. Komórki t. opodobnych wszystkich wymiarach tworzą sklereidy, komórki silnie jak działa.
 • Co to jest Tylakoidy Definicja spłaszczone pęcherzyki będące elementarnymi jednostkami układu lamellarnego chloroplastów czy jest.
 • Co to jest Twardziel Definicja warstwa drewna pełniącego wyłącznie funkcje mechaniczne. Komórki t. są martwe pojęcie.
 • Co to jest Twardówka Definicja 1) oko; 2) opony mózgowo-rdzeniowe wyjaśnienie.
 • Co to jest Tyroksyna Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest Typ Definicja kategoria systematyczna informacje.
 • Co to jest Tyrozyna Definicja aminokwasy co to jest.
 • Co to jest Aktywny Transport Definicja substancji poprzez błonę komórkową wbrew gradientowi stężeń. Mechanizm ten wymaga nakładu energii, pozwala jednak na wychwytywanie definicja.
 • Co to jest Testa Definicja zalążka. Jej funkcja bazuje na zapewnieniu ochrony mechanicznej, która jest osiągana dzięki zgrubiałym iczęsto wysyconym suberyną ścianom co znaczy.
 • Co to jest Tłuszczowa Tkanka Definicja zawierającej liczne, spore iowalne komórki tłuszczowe gromadzące tłuszcze. Zależnie od budowy komórek tłuszczowych wyróżnia się t.t. białą słownik.
 • Co to jest Trylobity Definicja Arthropoda) z kambru ery paleozoicznej. Charakteryzowały się one segmentacją grzbietobrzusznie spłaszczonego ciała idwugałęzistymi odnóżami znaczenie.
 • Co to jest Torf Definicja dodatkiem innego materiału roślinnego będące we inicjalnym etapie procesu zwęglania. T. powstaje wyłącznie wwarunkach bardzo ograniczonego czym jest.
 • Co to jest Brunatny Tłuszcz Definicja gruczoły snu zimowego co oznacza.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja ENCYKLOPEDIA Tłuszcz Brunatny, Torf, Trylobity, Tkanka Tłuszczowa, Testa, Transport Aktywny, Tyrozyna, Typ, Tyroksyna, Twardówka, Twardziel, Tylakoidy, Twardzica, Tundra opis.

Co to jest Czym jest Tłuszcz Brunatny, Torf, Trylobity, Tkanka Tłuszczowa, Testa wyjaśnienie.