tetrada transferazy krzyżówka definicja
Tłuszcz brunatny co znaczy torf krzyżówka trylobity co to jest tkanka tłuszczowa słownik testa czym.

Słownik biologii i definicje z chemii na T

 • Co to jest Tetrada Definicja wprocesie mejozy. Usamców wszystkie one stają się dojrzałymi plemnikami, z kolei usamic trzy spośród nich ulegają degeneracji, ajedna co znaczy.
 • Co to jest Transferazy Definicja katalizujących) przenoszenie różnych reszt (na przykład aminowych czy glikozydowych) pomiędzy związkami biorącymi udział wreakcjach krzyżówka.
 • Co to jest Tagmatyzacja Definicja tagma co to jest.
 • Co to jest Tarka Definicja wyposażony wsystem rogowych ząbków fałd dna jamy gębowej ślimaków, wykorzystywany do rozdrabniania pokarmu słownik.
 • Co to jest Tentakule Definicja czułki czym jest.
 • Co to jest Virchowa Teoria Definicja Virchowa, wg którego komórka stanowi elementarną jednostkę budowy organizmów imoże powstać tylko zinnej komórki co oznacza.
 • Co to jest Tetraploid Definicja poliploidalność tłumaczenie.
 • Co to jest Tymina Definicja pirymidyny przykłady.
 • Co to jest Taktyzmy Definicja taksje definicja.
 • Co to jest Telson Definicja skorupiaki encyklopedia.
 • Co to jest Pomostów Teoria Definicja kontynenty były we poprzednich okresach geologicznych połączone pomostami lądowymi. T.p. wyjaśnia występowanie blisko spokrewnionych albo jak działa.
 • Co to jest Teratospermia Definicja sperma czy jest.
 • Co to jest Termotaksje Definicja taksje pojęcie.
 • Co to jest Tetrapoda Definicja nadgromada obejmująca płazy (Amphibia), gady (Reptilia), ptaki (Aves) i ssaki (Mammalia wyjaśnienie.
 • Co to jest Transaminacja Definicja związku na drugi. Typowym odpowiednikiem t. jest tworzenie -ketoglutaranu ialaniny wefekcie reakcji pirogronianu zglutaminianem opis.
 • Co to jest Tornaria Definicja jelitodyszne informacje.
 • Co to jest Konfiguracja Trans Definicja cis konfiguracja znaczenie.
 • Co to jest Treonina Definicja aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest Termogeneza Definicja organizm zwierzęcy. Kluczowymi metodami dostarczania ciepła są: aktywność mięśniowa izwiązany znią wysiłek fizyczny, mimowolne skurcze krzyżówka.
 • Co to jest Terpeny Definicja C5H8)n i ich pochodnych: alkoholi, aldehydów iketonów. Obejmuje t. niższe (jednoterpeny, seskwiterpeny, dwuterpeny itrójterpeny co to jest.
 • Co to jest Siatkowaty Twór Definicja iwzgórzu, którego funkcja bazuje na podtrzymywaniu stanu świadomości iczuwania. Pobudzenie t.s. podnosi aktywność ikoncentrację słownik.
 • Co to jest Therapsida Definicja gadów ssakokształtnych, od których pochodzą współczesne ssaki. T. odznaczały się obecnością wtórnego podniebienia twardego i czym jest.
 • Co to jest Torbacze Definicja niższych (Methateria). Charakterystyczną właściwością t. jest krótki moment życia płodowego, po którym rodzą się bardzo małe isłabo co oznacza.
 • Co to jest Taksje Definicja kierunkowe. Polegają na aktywnym przemieszczaniu się wkierunku bodźca (t. dodatnie) albo wkierunku przeciwnym (t. ujemne). Wzależności od tłumaczenie.
 • Co to jest Translacja Definicja genetyczna zapisana w czasie transkrypcji wukładzie nukleotydów RNA zostaje przełożona na sekwencję aminokwasów budujących syntetyzowane przykłady.
 • Co to jest Abiogenezy Teoria Definicja teoria samorództwa definicja.
 • Co to jest Transkrypcja Definicja matrycy DNA. Dzięki komplementarności zasad azotowych następuje przepisanie informacji genetycznej na kod RNA. Nić DNA (tak zwany nić encyklopedia.
 • Co to jest Statolitowa Teoria Definicja skrobia statolitowa jak działa.
 • Co to jest Tarło Definicja Nazwa jest związana zzachowaniem ryb, które w czasie t. regularnie pocierają głową albo bokami ciało partnera. Uniektórych gatunków ryb na czy jest.
 • Co to jest Tunika Definicja oznaczeniu ochronnym; 2) chitynowa wydzielina okrywająca ciało stułbiopławów; 3) wmerystemie wierzchołkowym ( merystem) jedna albo kilka pojęcie.
 • Co to jest Termoregulacja Definicja stałocieplnych (ptaki issaki), umiejętność do utrzymywania stałej temperatury ciała przy zmieniającej się temperaturze otoczenia. Reakcja wyjaśnienie.
 • Co to jest Ludwiga Teoria Definicja teoria, wg której fenotyp będący wstanie wykorzystywać nową niszę, inną niż fenotyp wyjściowy, utrzymuje się wpopulacji, nawet jeżeli jest opis.
 • Co to jest Nerwowa Tkanka Definicja komórka nerwowa), zawierająca także znaczącą liczba ochraniających ipodtrzymujących przedmiotów natury łącznotkankowej. Nagromadzenia ciał informacje.
 • Co to jest Teloblasty Definicja ciała trochofory. Charakterystyczną właściwością t. jest totipotencja. Umożliwiają przekształcenie się trochofory wdorosłą pierścienicę znaczenie.
 • Co to jest Tagma Definicja zbudowany zkompleksu połączonych segmentów. T. są na przykład głowa, tułów iodwłok owadów. Do stworzenia t. prowadzi mechanizm tagmatyzacji co znaczy.
 • Co to jest Turgor Definicja ciśnieniem osmotycznym soku komórkowego. T. jest związany ze stężeniem substancji zawartych wsoku komórkowym. Jeżeli stężenie jakiejś krzyżówka.
 • Co to jest Transpiracja Definicja nadziemne części roślin, raczej poprzez liście. Część wody wyparowuje bezpośrednio poprzez całą powierzchnię liścia. To jest t. kutykularna co to jest.
 • Co to jest Tłuszcze Definicja zalkoholami jedno- iwielowodorotlenowymi. Wyróżnia się t. proste, zbudowane wyłącznie zalkoholu ikwasu tłuszczowego, i t. złożone słownik.
 • Co to jest Trzustka Definicja produkujący sok trzustkowy ( soki trawienne). Ukręgowców lądowych iwiększości ryb t. jest położona wpętli dwunastnicy, z kolei u czym jest.
 • Co to jest Telomowa Teoria Definicja stworzenie organów roślin wyższych nastąpiło wefekcie dychotomicznych (widlastych) rozgałęzień telomów psylofitów (Psylophytina). Telom co oznacza.
 • Co to jest Łączna Tkanka Definicja międzykomórkowej ipogrążonych wniej komórek. Wzależności od typu komórek ipostaci substancji międzykomórkowej wyróżnia się t.ł. właściwą tłumaczenie.
 • Co to jest Rozrodcza Tkanka Definicja termin ogólny obejmujący komórki rozrodcze (płciowe) wróżnych stadiach rozwojowych przykłady.
 • Co to jest Stawowa Torebka Definicja łącznej łączące końce kości wchodzących wskład stawu ruchomego. Zewnętrzna warstwa t.s. jest bogata we włókna kolagenowe zapewniające definicja.
 • Co to jest Torfowisko Definicja wchodzące wskład zbiorowisk tworzących torf. Powstaje wmiejscach wilgotnych. T. niskie powstaje w konsekwencji postępującego zarastania encyklopedia.
 • Co to jest Tarczyca Definicja gruczoły) produkujący hormon tyroksynę ( hormony zwierzęce), który przyspiesza mechanizmy morfogenetyczne ipodwyższa metabolizm. Usuwanie t jak działa.
 • Co to jest Tchawkodyszne Definicja tchawek. Należy do nich część pajęczaków (Arachnida), wije (Myriapoda), owady (Insecta) i pratchawce (Onychophora czy jest.
 • Co to jest Kostna Tkanka Definicja przedmioty szkieletowe uwiększości kręgowców. Jest idealnie przystosowana do pełnienia funkcji podpór iosłon mechanicznych zuwagi na mocne pojęcie.
 • Co to jest Termoreceptory Definicja ciałka czuciowe wyspecjalizowane wodbieraniu bodźców termicznych. Zobacz także: receptory wyjaśnienie.
 • Co to jest Tęczówka Definicja oko opis.
 • Co to jest Epigenezy Teoria Definicja łańcuch przyczynowo-skutkowy, wktórym powstawanie narządów bazuje na różnicowaniu się komórek, zależnym od warunków wewnętrznych informacje.
 • Co to jest Tarczowce Definicja ryby pancerne znaczenie.
 • Co to jest Tigmotropizm Definicja tropizmy co znaczy.
 • Co to jest Tętno Definicja się wzdłuż ich ścianek. Skurcz tętnic następuje w czasie rozkurczu komór serca, ich rozkurcz zaś przypada na fazę skurczu komór krzyżówka.
 • Co to jest Tiamina Definicja witaminy co to jest.
 • Co to jest Tigmotaksje Definicja taksje słownik.
 • Co to jest Telofaza Definicja mitoza czym jest.
 • Co to jest Tchawica Definicja ioskrzela kręgowców lądowych. Wścianach tego narządu znajdują się chrzęstne półpierścienie zapobiegające ich zapadaniu się w czasie wdechu co oznacza.
 • Co to jest Limfatyczna Tkanka Definicja tkanka krwiotwórcza tłumaczenie.
 • Co to jest Chrzęstna Tkanka Definicja zbudowany zrozmieszczonych pojedynczo albo wmałych ekipach komórek chrzęstnych (chondrocytów) iprodukowanej poprzez nie bezpostaciowej przykłady.
 • Co to jest teoria ruchu płyt kontynentalnych Definicja koncepcja, wg której wodległej przeszłości geologicznej istniał tylko jeden kontynent, który pod wpływem ruchu obrotowego Ziemi i definicja.
 • Co to jest Trójglicerydy Definicja tłuszcze encyklopedia.
 • Co to jest Tropizmy Definicja roślinnych (korzeni, łodyg, liści) albo osiadłych zwierząt na kierunkowe bodźce. Polegają one na wygięciu wkierunku źródła bodźca (t jak działa.
 • Co to jest Trychocysty Definicja parzydełka czy jest.
 • Co to jest Trójjodotyronina Definicja hormony zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest Termonastie Definicja nastie wyjaśnienie.
 • Co to jest Tlenowce Definicja aerobionty opis.
 • Co to jest Tokoferol Definicja witaminy informacje.
 • Co to jest Trofocyty Definicja komórki odżywcze występujące wjajnikach. Ich funkcja bazuje na zaopatrywaniu komórek rozrodczych wsubstancje odżywcze znaczenie.
 • Co to jest Troglobionty Definicja speleobionty co znaczy.
 • Co to jest Troglofile Definicja speleofile krzyżówka.
 • Co to jest Teriologia Definicja edukacja o ssakach (Mammalia); dział zoologii zajmujący się całokształtem wiedzy oekologii, ewolucji, systematyce, anatomii irozwoju co to jest.
 • Co to jest Tranzycja Definicja mutacje genowe słownik.
 • Co to jest Trawieniec Definicja żołądek czym jest.
 • Co to jest Tekodontyzm Definicja zęby co oznacza.
 • Co to jest Takson Definicja jednostka systematyczna dowolnego stopnia, którą można zaliczyć do określonej kategorii systematycznej, takiej jak gatunek albo rodzaj tłumaczenie.
 • Co to jest Tajga Definicja Prócz drzew szpilkowych wt. występuje pewna domieszka drzew liściastych, w szczególności brzóz itopoli. T. tworzy największe obszary leśne przykłady.
 • Co to jest Zarodkowa Tarcza Definicja blastomerów, zktórych rozwija się ciało zarodka. T.z. powstaje na powierzchni żółtka wjaju telolecytalnym ( jajo definicja.
 • Co to jest Talasemia Definicja dziedziczna anemia objawiająca się zaburzonym wytwarzaniem hemoglobiny, występująca raczej uludzipochodzenia śródziemnomorskiego encyklopedia.
 • Co to jest Trisomia Definicja forma aneuploidalności przejawiająca się posiadaniem poza normalnym genomem jednego dodatkowego chromosomu (2n+1 jak działa.
 • Co to jest Godowy Taniec Definicja mający na celu zdobycie najodpowiedniejszej partnerki do rozrodu. T.g. bazuje na odbywaniu lotów godowych, prezentowaniu upierzenia czy jest.
 • Co to jest Taksonomia Definicja edukacja zajmująca się klasyfikowaniem organizmów żywych; jest częścią systematyki pojęcie.
 • Co to jest Tapetum Definicja powierzchnię zarodni mszaków ipaprotników i woreczków pyłkowych roślin nasiennych. T. jest najczęściej zbudowane zpojedynczej warstwy wyjaśnienie.
 • Co to jest Kontynentalnego Dryfu Teoria Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych opis.
 • Co to jest Tchawki Definicja wijów (Myriapoda) iniektórych pajęczaków (Arachnida), mające postać pęczków wielokrotnie rozgałęziających się rurek, docierających do informacje.
 • Co to jest Imaginalne Tarcze Definicja niezróżnicowane komórki nabłonka wciele larw niektórych bezkręgowców (wstężnice, owady). Wprocesie przeobrażenia zkażdej t.i. powstają znaczenie.
 • Co to jest Tasiemce Definicja Platyhelminthes). Należą do niej zwierzęta prowadzące wyłącznie pasożytniczy tryb życia. T. odznaczają się długim, taśmowatym co znaczy.
 • Co to jest Telom Definicja jednoosiowe odgałęzienie nadziemnej części sporofitu psylofitów krzyżówka.
 • Co to jest Telomer Definicja 1) przednia część ciała bruzdnic; 2) zakończenie ramion chromosomu eukariontów co to jest.
 • Co to jest Właściwe Tchawkowce Definicja obejmujący wije (Myriapoda) i owady (Insecta). T.w. odznaczają się obecnością tchawek jako narządów oddechowych iwyraźnym odgraniczeniem słownik.
 • Co to jest Telereceptory Definicja narządy zmysłów odbierające bodźce docierające do nich zdużej odległości. Do t. należą narządy słuchu iwzroku czym jest.
 • Co to jest Ii Telofaza Definicja mejoza co oznacza.
 • Co to jest Teleutospory Definicja produkowane poprzez pasożytnicze grzyby zw. rdzami. Dojrzałe t. zawierają diploidalne jądra, które w czasie kiełkowania ulegają podziałowi tłumaczenie.
 • Co to jest Triploid Definicja poliploidalność przykłady.
 • Co to jest Malthusa Teoria Definicja w. poprzez z angielskiego: duchownego T. Malthusa. Malthus uważał, że czas podwojenia się liczby ludności wskali światowej wynosi 25 lat definicja.
 • Co to jest Preformacji Teoria Definicja zarodkowy bazuje na wzroście miniaturowego, lecz kompletnie ukształtowanego organizmu, znajdującego się wkomórce jajowej (wg owistów) albo encyklopedia.
 • Co to jest Preadaptacji Teoria Definicja Goldschmidta (1952), stwierdzający, iż wyższe jednostki systematyczne powstają skokowo, wwyniku ogromnych mutacji, anie na drodze w miarę jak działa.
 • Co to jest Panspermii Teoria Definicja pochodzi od cząsteczek żywej materii, które dotarły zinnych rejonów wszechświata wefekcie oddziaływania promieniowania świetlnego. T.p czy jest.
 • Co to jest Rekapitulacji Teoria Definicja prawo biogenetyczne pojęcie.
 • Co to jest Wegenera Teoria Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych wyjaśnienie.
 • Co to jest Samorództwa Teoria Definicja że istoty żywe mogą powstawać samorzutnie zmaterii nieożywionej. Odpowiednikiem miały być muchy, rozwijające się jakoby zgnijącego mięsa opis.
 • Co to jest Tergit Definicja chitynowa płytka grzbietowa szkieletu zewnętrznego segmentów ciała stawonogów informacje.
 • Co to jest Teratologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem przyczyn powstawania wad rozwojowych znaczenie.
 • Co to jest Trójpeptydy Definicja peptydy zbudowane ztrzech aminokwasów co znaczy.
 • Co to jest Termoperiodyzm Definicja biologicznej organizmu zcyklicznymi zmianami temperatury środowiska, wktórym żyje. T. jest szczególnie wyraźny wstrefie klimatu krzyżówka.
 • Co to jest Termofile Definicja sporo gatunków drobnoustrojów i wielokomórkowców. Wybrane zbakterii są przystosowane do życia wgorącym fermentującym nawozie albo wgorących co to jest.
 • Co to jest Terytorializm Definicja zterytorium. Kluczowym przejawem t. jest obrona areału osobniczego przed osobnikami tego samego gatunku. Zmniejszeniu liczby ewentualnych słownik.
 • Co to jest Tetrasomia Definicja forma aneuploidalności przejawiająca się posiadaniem poza normalnym genomem dwóch dodatkowych chromosomów (2n+2 czym jest.
 • Co to jest Tętnice Definicja serca do narządów. Mają grube imocne ściany, gdyż panuje wnich spore ciśnienie krwi. Największą t. jest aorta co oznacza.
 • Co to jest Grupowe Terytorium Definicja areał osobniczy tłumaczenie.
 • Co to jest Terytorium Definicja areał osobniczy przykłady.
 • Co to jest Testosteron Definicja androgenów ( hormony zwierzęce), produkowany raczej w jądrach, atakże w nadnerczach. T. klasyfikuje mechanizm produkcji plemników, a więc definicja.
 • Co to jest Tiouracyl Definicja hormonem produkowanym poprzez tarczycę. T. podawany jest przed operacją usunięcia wola, które powstaje w konsekwencji nadmiaru encyklopedia.
 • Co to jest Tężyczka Definicja we krwi przy równocześnie podwyższonej zawartości fosforu. Symptomy t. polegają na wystąpieniu drgawek iskurczów mięśni kończyn. Powodem t jak działa.
 • Co to jest Thecodontia Definicja których wywodzi się rodowód ptaków ikrokodyli. Do ekipy tej należał między innymi praptak - Archeopteryx, który, podobnie jak pozostałe T czy jest.
 • Co to jest Tkanka Definicja ekipa komórek opodobnym pochodzeniu ibudowie, spełniających jednakowe funkcje worganizmie pojęcie.
 • Co to jest Tigroid Definicja grudki zasadochłonnego białka zawarte wcytoplazmie komórki nerwowej, powiązane zsyntezą białka wyjaśnienie.
 • Co to jest Zwierzęce Tkanki Definicja ipochodzeniu, stanowiące fundamentalne składniki narządów. Wyróżnia się cztery fundamentalne typy t.z.: tkankę nabłonkową, tkankę łączną opis.
 • Co to jest Trochofora Definicja Annelida) iniektórych mięczaków (Mollusca). Ciało t. przypomina krótkie wrzeciono iwpłaszczyźnie środkowejjest wyposażone wpodwójny wieniec informacje.
 • Co to jest Tkankowe Zwierzęta Tkankowce Definicja dział zwierząt obejmujący gatunki zbudowane zkomórek uorganizowanych wtkanki. Należy do nich przewarzająca część zwierząt wielokomórkowych znaczenie.
 • Co to jest Stygmatoidalna Tkanka Definicja tkanka transmisyjna co znaczy.
 • Co to jest Glejowa Tkanka Definicja skład wchodzą gliocyty (właściwe komórki glejowe), komórki Schwanna ikomórki wyściółki. Zależnie od budowy, wielkości ipochodzenia krzyżówka.
 • Co to jest Chłonna Tkanka Definicja tkanka krwiotwórcza co to jest.
 • Co to jest Mięśniowa Tkanka Definicja kurczliwym komórkom mięśniowym, a więc miocytom, ma umiejętność wykonywania pracy mechanicznej. umiejętność kurczenia się zapewniają często słownik.
 • Co to jest Mieloidalna Tkanka Definicja tkanka krwiotwórcza czym jest.
 • Co to jest Miękiszowa Tkanka Definicja miękisz co oznacza.
 • Co to jest Krwiotwórcza Tkanka Definicja przedmiotów morfotycznych krwi. Jest odmianą tkanki łącznej. Zbudowana jest zniewyspecjalizowanych komórek siateczki, makrofagów iwłókien tłumaczenie.
 • Co to jest Transmisyjna Tkanka Definicja słupka zwewnętrzną częścią zalążni. Jej funkcja bazuje na ułatwianiu łagiewce pyłkowej przenikania poprzez szyjkę słupka przykłady.
 • Co to jest Parenchymatyczna Tkanka Definicja parenchyma definicja.
 • Co to jest Przyranna Tkanka Definicja kalus encyklopedia.
 • Co to jest Rzekoma Tkanka Definicja plektenchyma jak działa.
 • Co to jest Nabłonkowa Tkanka Definicja siebie komórek tkanka pokrywająca jamy narządów wewnętrznych i powierzchnię ciała zwierząt. Komórki nabłonka wytwarzają niewielką liczba czy jest.
 • Co to jest Serca Węzłowa Tkanka Definicja komórek mięśniowych ocharakterze zarodkowym, umiejscowiony wścianie prawego przedsionka ispełniający funkcję automatycznego rozrusznika pojęcie.
 • Co to jest Transformacja Definicja konsekwencji przeniesienia materiału genetycznego wpostaci DNA zjednej bakterii do drugiej, bez pośrednictwa bakteriofagów wyjaśnienie.
 • Co to jest Roślinne Tkanki Definicja iwyspecjalizowanych komórek roślinnych odznaczających się wspólnym pochodzeniem, lokalizacją ifunkcjami. Wyróżnia się t.r. twórcze istałe opis.
 • Co to jest Przewodzące Tkanki Definicja przewodzący roślin. T.p. wchodzące wskład drewna (cewki, naczynia) przewodzą wodę wraz zrozpuszczonymi wniej solami mineralnymi, z kolei informacje.
 • Co to jest Wzmacniające Tkanki Definicja mechanicznego usztywnienia organów. Do t.w. należą twardzica i zwarcica. T.w. są szczególnie dobrze rozwinięte wnadziemnych częściach znaczenie.
 • Co to jest Mechaniczne Tkanki Definicja tkanki wzmacniające co znaczy.
 • Co to jest Okrywające Tkanki Definicja niekorzystnymi wpływami środowiska, w pierwszej kolejności przed stratą wody iuszkodzeniami mechanicznymi. Pierwotną t.o. jest skórka krzyżówka.
 • Co to jest Zapasowa Tkanka Definicja substancje energetyczne, które mogą być następnie używane wokresach niedoboru pokarmu albo, wprzypadku roślin, wokresie kiełkowania co to jest.
 • Co to jest Totipotencja Definicja różnicowania się wróżnorodne komórki wyspecjalizowane. T. jest charakterystyczną właściwością komórek merystematycznych ( merystemy słownik.
 • Co to jest Bowmana Torebka Definicja zakończenie kanalika nerkowego ( nefron) wpostaci dwuwarstwowego kielicha obejmującego kłębuszek nerkowy czym jest.
 • Co to jest Tokogonia Definicja teoria, zgodnie zktórą organizm może powstać tylko zinnego, podobnego organizmu. Synonim teorii samorództwa co oznacza.
 • Co to jest Nowotworowa Transformacja Definicja komórka ulega przekształceniu wkomórkę nowotworową. T.n. może byś wywołana czynnikami chemicznymi ifizycznymi. Zobacz także: nowotwór tłumaczenie.
 • Co to jest Tonus Definicja napięcia mięśni utrzymywany wwarunkach normalnego kontaktu mięśnia zrdzeniem kręgowym. Utrzymywanie t. jest kontrolowane na drodze przykłady.
 • Co to jest Torebka Definicja owoc definicja.
 • Co to jest Toksyny Definicja bakterie. T. wydzielane poprzez komórkę bakteryjną (jady bakteryjne) do otoczenia noszą nazwę egzotoksyn isą wyjątkowo trujące. Przykładowo encyklopedia.
 • Co to jest Trofoblast Definicja ssaków pełniąca funkcje odżywcze; 2) zewnętrzna warstwa kosmówki ( błony płodowe), przekazująca substancje pokarmowe zżółtka komórki jak działa.
 • Co to jest Hibernacyjny Torpor Definicja sen zimowy czy jest.
 • Co to jest Transfekcja Definicja prowadzące do wytworzenia kompletnego wirusa zakażenie komórki bakteryjnej kwasem nukleinowym wyizolowanym uprzednio zwirusa pojęcie.
 • Co to jest Transdukcja Definicja mechanizm przeniesienia materiału genetycznego jednej bakterii do drugiej. Odłączając się od chromosomu komórki bakteryjnej, bakteriofag wyjaśnienie.
 • Co to jest Transgresja Definicja pokolenia F2 osobników ocechach przekraczających zakres zmienności osobników wyjściowych. T. odnosi się tylko do dziedziczenia cech opis.
 • Co to jest Bierny Transport Definicja mechanizm przenoszenia substancji przez błonę komórkową zgodnie zgradientem stężeń. T.b. nie wymaga nakładu energii informacje.
 • Co to jest Transpozon Definicja fragmenty DNA plazmidów, wykazujące umiejętność do transpozycji zdużą częstością izawierające geny odporności znaczenie.
 • Co to jest Transplanty Definicja przeszczepy co znaczy.
 • Co to jest Translokacje Definicja aberracje chromosomowe krzyżówka.
 • Co to jest Trawienie Definicja wprzewodzie pokarmowym imający na celu rozłożenie składników pożywienia na najprostsze związki przyswajalne dla organizmu. T. może co to jest.
 • Co to jest Transpozycja Definicja przeniesienie genu albo zestawu genów pomiędzy odcinkami nici DNA słownik.
 • Co to jest Transwersja Definicja mutacje genowe czym jest.
 • Co to jest Trawy Definicja Monocotyledones) odznaczających się podzieloną na węzły imiędzywęźla łodygą, zw. źdźbłem, wąskimi idługimi liśćmi ounerwieniu równoległym co oznacza.
 • Co to jest Rh T Definicja hormony zwierzęce tłumaczenie.
 • Co to jest Eustachiusza Trąbka Definicja ucho przykłady.
 • Co to jest Trias Definicja ery iokresy geologiczne definicja.
 • Co to jest Trna Definicja kwas rybonukleinowy encyklopedia.
 • Co to jest Trzewioczaszka Definicja czaszka jak działa.
 • Co to jest Trzonowce Definicja zęby czy jest.
 • Co to jest Trombina Definicja przekształcanie fibrynogenu w fibrynę, wytrącającą się wpostaci włókienek wkrwi wyciekłej zmiejsca zranienia. T. powstaje znieczynnej pojęcie.
 • Co to jest Trombocyty Definicja krew wyjaśnienie.
 • Co to jest Trójwarstwowce Definicja zbudowane ztkanek pochodzących ztrzech listków zarodkowych. Należy tu zdecydowana przewarzająca część wielokomórkowców opis.
 • Co to jest Tryplet Definicja kodon informacje.
 • Co to jest Trombokinaza Definicja tromboplastyna znaczenie.
 • Co to jest Tromboplastyna Definicja krzepnięcia krwi. Wyróżnia się dwa typy t.: płytkowo-osoczową itkankową. Składniki t. płytkowo-osoczowej znajdują się wosoczu iwewnątrz co znaczy.
 • Co to jest Tumor Definicja guzowata narośl albo zgrubienie tkanek wywołane stanem zapalnym albo procesem nowotworowym ( nowotwór krzyżówka.
 • Co to jest Tsh Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Trzeciorzęd Definicja ery iokresy geologiczne słownik.
 • Co to jest Trypsynogen Definicja trypsyna czym jest.
 • Co to jest Trypsyna Definicja wiązania peptydowe ( peptydy), wytwarzany poprzez trzustkę wpostaci nieaktywnego trypsynogenu. Wraz zsokiem trzustkowym ( soki trawienne co oznacza.
 • Co to jest Tryptofan Definicja aminokwasy tłumaczenie.
 • Co to jest Tryskawka Definicja znajdującej się pomiędzy łukami żuchwowym ignykowym, występująca u spodoustych (Selachii). Szczególne znaczenie ma upłaszczek, którym służy przykłady.
 • Co to jest Trzeciaczka Definicja forma malarii definicja.
 • Co to jest Tułów Definicja głową aodwłokiem, wyposażona wodnóża kroczne; 2) ukręgowców na przykład kręgoustych (Cyclostomata) iryb (Pisces), odcinek ciała położony encyklopedia.
 • Co to jest Tundra Definicja płn., położona na północ od tajgi, przystosowana do niskich temperatur ikrótkiego okresu wegetacji (około 60 dni). Roślinność t. złożona jak działa.
 • Co to jest Twardzica Definicja komórki posiadają silnie zgrubiałe izwykle zdrewniałe ściany. Komórki t. opodobnych wszystkich wymiarach tworzą sklereidy, komórki silnie czy jest.
 • Co to jest Tylakoidy Definicja spłaszczone pęcherzyki będące elementarnymi jednostkami układu lamellarnego chloroplastów pojęcie.
 • Co to jest Twardziel Definicja warstwa drewna pełniącego wyłącznie funkcje mechaniczne. Komórki t. są martwe wyjaśnienie.
 • Co to jest Twardówka Definicja 1) oko; 2) opony mózgowo-rdzeniowe opis.
 • Co to jest Tyroksyna Definicja hormony zwierzęce informacje.
 • Co to jest Typ Definicja kategoria systematyczna znaczenie.
 • Co to jest Tyrozyna Definicja aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest Aktywny Transport Definicja substancji poprzez błonę komórkową wbrew gradientowi stężeń. Mechanizm ten wymaga nakładu energii, pozwala jednak na wychwytywanie krzyżówka.
 • Co to jest Testa Definicja zalążka. Jej funkcja bazuje na zapewnieniu ochrony mechanicznej, która jest osiągana dzięki zgrubiałym iczęsto wysyconym suberyną ścianom co to jest.
 • Co to jest Tłuszczowa Tkanka Definicja zawierającej liczne, spore iowalne komórki tłuszczowe gromadzące tłuszcze. Zależnie od budowy komórek tłuszczowych wyróżnia się t.t. białą słownik.
 • Co to jest Trylobity Definicja Arthropoda) z kambru ery paleozoicznej. Charakteryzowały się one segmentacją grzbietobrzusznie spłaszczonego ciała idwugałęzistymi odnóżami czym jest.
 • Co to jest Torf Definicja dodatkiem innego materiału roślinnego będące we inicjalnym etapie procesu zwęglania. T. powstaje wyłącznie wwarunkach bardzo ograniczonego co oznacza.
 • Co to jest Brunatny Tłuszcz Definicja gruczoły snu zimowego tłumaczenie.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Tłuszcz brunatny co znaczy torf krzyżówka trylobity co to jest tkanka tłuszczowa słownik testa czym jest transport aktywny co oznacza tyrozyna tłumaczenie typ. opis.

Co to jest Tetrada co znaczy transferazy krzyżówka tagmatyzacja co to jest tarka wyjaśnienie.