tłuszcz brunatny torf definicja
Tłuszcz Brunatny, Torf, Trylobity, Tkanka Tłuszczowa, Testa, Transport Aktywny, Tyrozyna, Typ.

Słownik biologii i definicje z chemii na T

 • Co to jest Tetrada Definicja wprocesie mejozy. Usamców wszystkie one stają się dojrzałymi plemnikami, z kolei usamic trzy spośród nich ulegają degeneracji, ajedna co to jest.
 • Co to jest Transferazy Definicja katalizujących) przenoszenie różnych reszt (na przykład aminowych czy glikozydowych) pomiędzy związkami biorącymi udział wreakcjach definicja.
 • Co to jest Tagmatyzacja Definicja tagma co znaczy.
 • Co to jest Tarka Definicja wyposażony wsystem rogowych ząbków fałd dna jamy gębowej ślimaków, wykorzystywany do rozdrabniania pokarmu słownik.
 • Co to jest Tentakule Definicja czułki znaczenie.
 • Co to jest Virchowa Teoria Definicja Virchowa, wg którego komórka stanowi elementarną jednostkę budowy organizmów imoże powstać tylko zinnej komórki czym jest.
 • Co to jest Tetraploid Definicja poliploidalność co to jest.
 • Co to jest Tymina Definicja pirymidyny definicja.
 • Co to jest Taktyzmy Definicja taksje co znaczy.
 • Co to jest Telson Definicja skorupiaki słownik.
 • Co to jest Pomostów Teoria Definicja kontynenty były we poprzednich okresach geologicznych połączone pomostami lądowymi. T.p. wyjaśnia występowanie blisko spokrewnionych albo znaczenie.
 • Co to jest Teratospermia Definicja sperma czym jest.
 • Co to jest Termotaksje Definicja taksje co to jest.
 • Co to jest Tetrapoda Definicja nadgromada obejmująca płazy (Amphibia), gady (Reptilia), ptaki (Aves) i ssaki (Mammalia definicja.
 • Co to jest Transaminacja Definicja związku na drugi. Typowym odpowiednikiem t. jest tworzenie -ketoglutaranu ialaniny wefekcie reakcji pirogronianu zglutaminianem co znaczy.
 • Co to jest Tornaria Definicja jelitodyszne słownik.
 • Co to jest Konfiguracja Trans Definicja cis konfiguracja znaczenie.
 • Co to jest Treonina Definicja aminokwasy czym jest.
 • Co to jest Termogeneza Definicja organizm zwierzęcy. Kluczowymi metodami dostarczania ciepła są: aktywność mięśniowa izwiązany znią wysiłek fizyczny, mimowolne skurcze co to jest.
 • Co to jest Terpeny Definicja C5H8)n i ich pochodnych: alkoholi, aldehydów iketonów. Obejmuje t. niższe (jednoterpeny, seskwiterpeny, dwuterpeny itrójterpeny definicja.
 • Co to jest Siatkowaty Twór Definicja iwzgórzu, którego funkcja bazuje na podtrzymywaniu stanu świadomości iczuwania. Pobudzenie t.s. podnosi aktywność ikoncentrację co znaczy.
 • Co to jest Therapsida Definicja gadów ssakokształtnych, od których pochodzą współczesne ssaki. T. odznaczały się obecnością wtórnego podniebienia twardego i słownik.
 • Co to jest Torbacze Definicja niższych (Methateria). Charakterystyczną właściwością t. jest krótki moment życia płodowego, po którym rodzą się bardzo małe isłabo znaczenie.
 • Co to jest Taksje Definicja kierunkowe. Polegają na aktywnym przemieszczaniu się wkierunku bodźca (t. dodatnie) albo wkierunku przeciwnym (t. ujemne). Wzależności od czym jest.
 • Co to jest Translacja Definicja genetyczna zapisana w czasie transkrypcji wukładzie nukleotydów RNA zostaje przełożona na sekwencję aminokwasów budujących syntetyzowane co to jest.
 • Co to jest Abiogenezy Teoria Definicja teoria samorództwa definicja.
 • Co to jest Transkrypcja Definicja matrycy DNA. Dzięki komplementarności zasad azotowych następuje przepisanie informacji genetycznej na kod RNA. Nić DNA (tak zwany nić co znaczy.
 • Co to jest Statolitowa Teoria Definicja skrobia statolitowa słownik.
 • Co to jest Tarło Definicja Nazwa jest związana zzachowaniem ryb, które w czasie t. regularnie pocierają głową albo bokami ciało partnera. Uniektórych gatunków ryb na znaczenie.
 • Co to jest Tunika Definicja oznaczeniu ochronnym; 2) chitynowa wydzielina okrywająca ciało stułbiopławów; 3) wmerystemie wierzchołkowym ( merystem) jedna albo kilka czym jest.
 • Co to jest Termoregulacja Definicja stałocieplnych (ptaki issaki), umiejętność do utrzymywania stałej temperatury ciała przy zmieniającej się temperaturze otoczenia. Reakcja co to jest.
 • Co to jest Ludwiga Teoria Definicja teoria, wg której fenotyp będący wstanie wykorzystywać nową niszę, inną niż fenotyp wyjściowy, utrzymuje się wpopulacji, nawet jeżeli jest definicja.
 • Co to jest Nerwowa Tkanka Definicja komórka nerwowa), zawierająca także znaczącą liczba ochraniających ipodtrzymujących przedmiotów natury łącznotkankowej. Nagromadzenia ciał co znaczy.
 • Co to jest Teloblasty Definicja ciała trochofory. Charakterystyczną właściwością t. jest totipotencja. Umożliwiają przekształcenie się trochofory wdorosłą pierścienicę słownik.
 • Co to jest Tagma Definicja zbudowany zkompleksu połączonych segmentów. T. są na przykład głowa, tułów iodwłok owadów. Do stworzenia t. prowadzi mechanizm tagmatyzacji znaczenie.
 • Co to jest Turgor Definicja ciśnieniem osmotycznym soku komórkowego. T. jest związany ze stężeniem substancji zawartych wsoku komórkowym. Jeżeli stężenie jakiejś czym jest.
 • Co to jest Transpiracja Definicja nadziemne części roślin, raczej poprzez liście. Część wody wyparowuje bezpośrednio poprzez całą powierzchnię liścia. To jest t. kutykularna co to jest.
 • Co to jest Tłuszcze Definicja zalkoholami jedno- iwielowodorotlenowymi. Wyróżnia się t. proste, zbudowane wyłącznie zalkoholu ikwasu tłuszczowego, i t. złożone definicja.
 • Co to jest Trzustka Definicja produkujący sok trzustkowy ( soki trawienne). Ukręgowców lądowych iwiększości ryb t. jest położona wpętli dwunastnicy, z kolei u co znaczy.
 • Co to jest Telomowa Teoria Definicja stworzenie organów roślin wyższych nastąpiło wefekcie dychotomicznych (widlastych) rozgałęzień telomów psylofitów (Psylophytina). Telom słownik.
 • Co to jest Łączna Tkanka Definicja międzykomórkowej ipogrążonych wniej komórek. Wzależności od typu komórek ipostaci substancji międzykomórkowej wyróżnia się t.ł. właściwą znaczenie.
 • Co to jest Rozrodcza Tkanka Definicja termin ogólny obejmujący komórki rozrodcze (płciowe) wróżnych stadiach rozwojowych czym jest.
 • Co to jest Stawowa Torebka Definicja łącznej łączące końce kości wchodzących wskład stawu ruchomego. Zewnętrzna warstwa t.s. jest bogata we włókna kolagenowe zapewniające co to jest.
 • Co to jest Torfowisko Definicja wchodzące wskład zbiorowisk tworzących torf. Powstaje wmiejscach wilgotnych. T. niskie powstaje w konsekwencji postępującego zarastania definicja.
 • Co to jest Tarczyca Definicja gruczoły) produkujący hormon tyroksynę ( hormony zwierzęce), który przyspiesza mechanizmy morfogenetyczne ipodwyższa metabolizm. Usuwanie t co znaczy.
 • Co to jest Tchawkodyszne Definicja tchawek. Należy do nich część pajęczaków (Arachnida), wije (Myriapoda), owady (Insecta) i pratchawce (Onychophora słownik.
 • Co to jest Kostna Tkanka Definicja przedmioty szkieletowe uwiększości kręgowców. Jest idealnie przystosowana do pełnienia funkcji podpór iosłon mechanicznych zuwagi na mocne znaczenie.
 • Co to jest Termoreceptory Definicja ciałka czuciowe wyspecjalizowane wodbieraniu bodźców termicznych. Zobacz także: receptory czym jest.
 • Co to jest Tęczówka Definicja oko co to jest.
 • Co to jest Epigenezy Teoria Definicja łańcuch przyczynowo-skutkowy, wktórym powstawanie narządów bazuje na różnicowaniu się komórek, zależnym od warunków wewnętrznych definicja.
 • Co to jest Tarczowce Definicja ryby pancerne co znaczy.
 • Co to jest Tigmotropizm Definicja tropizmy słownik.
 • Co to jest Tętno Definicja się wzdłuż ich ścianek. Skurcz tętnic następuje w czasie rozkurczu komór serca, ich rozkurcz zaś przypada na fazę skurczu komór znaczenie.
 • Co to jest Tiamina Definicja witaminy czym jest.
 • Co to jest Tigmotaksje Definicja taksje co to jest.
 • Co to jest Telofaza Definicja mitoza definicja.
 • Co to jest Tchawica Definicja ioskrzela kręgowców lądowych. Wścianach tego narządu znajdują się chrzęstne półpierścienie zapobiegające ich zapadaniu się w czasie wdechu co znaczy.
 • Co to jest Limfatyczna Tkanka Definicja tkanka krwiotwórcza słownik.
 • Co to jest Chrzęstna Tkanka Definicja zbudowany zrozmieszczonych pojedynczo albo wmałych ekipach komórek chrzęstnych (chondrocytów) iprodukowanej poprzez nie bezpostaciowej znaczenie.
 • Co to jest teoria ruchu płyt kontynentalnych Definicja koncepcja, wg której wodległej przeszłości geologicznej istniał tylko jeden kontynent, który pod wpływem ruchu obrotowego Ziemi i czym jest.
 • Co to jest Trójglicerydy Definicja tłuszcze co to jest.
 • Co to jest Tropizmy Definicja roślinnych (korzeni, łodyg, liści) albo osiadłych zwierząt na kierunkowe bodźce. Polegają one na wygięciu wkierunku źródła bodźca (t definicja.
 • Co to jest Trychocysty Definicja parzydełka co znaczy.
 • Co to jest Trójjodotyronina Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Termonastie Definicja nastie znaczenie.
 • Co to jest Tlenowce Definicja aerobionty czym jest.
 • Co to jest Tokoferol Definicja witaminy co to jest.
 • Co to jest Trofocyty Definicja komórki odżywcze występujące wjajnikach. Ich funkcja bazuje na zaopatrywaniu komórek rozrodczych wsubstancje odżywcze definicja.
 • Co to jest Troglobionty Definicja speleobionty co znaczy.
 • Co to jest Troglofile Definicja speleofile słownik.
 • Co to jest Teriologia Definicja edukacja o ssakach (Mammalia); dział zoologii zajmujący się całokształtem wiedzy oekologii, ewolucji, systematyce, anatomii irozwoju znaczenie.
 • Co to jest Tranzycja Definicja mutacje genowe czym jest.
 • Co to jest Trawieniec Definicja żołądek co to jest.
 • Co to jest Tekodontyzm Definicja zęby definicja.
 • Co to jest Takson Definicja jednostka systematyczna dowolnego stopnia, którą można zaliczyć do określonej kategorii systematycznej, takiej jak gatunek albo rodzaj co znaczy.
 • Co to jest Tajga Definicja Prócz drzew szpilkowych wt. występuje pewna domieszka drzew liściastych, w szczególności brzóz itopoli. T. tworzy największe obszary leśne słownik.
 • Co to jest Zarodkowa Tarcza Definicja blastomerów, zktórych rozwija się ciało zarodka. T.z. powstaje na powierzchni żółtka wjaju telolecytalnym ( jajo znaczenie.
 • Co to jest Talasemia Definicja dziedziczna anemia objawiająca się zaburzonym wytwarzaniem hemoglobiny, występująca raczej uludzipochodzenia śródziemnomorskiego czym jest.
 • Co to jest Trisomia Definicja forma aneuploidalności przejawiająca się posiadaniem poza normalnym genomem jednego dodatkowego chromosomu (2n+1 co to jest.
 • Co to jest Godowy Taniec Definicja mający na celu zdobycie najodpowiedniejszej partnerki do rozrodu. T.g. bazuje na odbywaniu lotów godowych, prezentowaniu upierzenia definicja.
 • Co to jest Taksonomia Definicja edukacja zajmująca się klasyfikowaniem organizmów żywych; jest częścią systematyki co znaczy.
 • Co to jest Tapetum Definicja powierzchnię zarodni mszaków ipaprotników i woreczków pyłkowych roślin nasiennych. T. jest najczęściej zbudowane zpojedynczej warstwy słownik.
 • Co to jest Kontynentalnego Dryfu Teoria Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych znaczenie.
 • Co to jest Tchawki Definicja wijów (Myriapoda) iniektórych pajęczaków (Arachnida), mające postać pęczków wielokrotnie rozgałęziających się rurek, docierających do czym jest.
 • Co to jest Imaginalne Tarcze Definicja niezróżnicowane komórki nabłonka wciele larw niektórych bezkręgowców (wstężnice, owady). Wprocesie przeobrażenia zkażdej t.i. powstają co to jest.
 • Co to jest Tasiemce Definicja Platyhelminthes). Należą do niej zwierzęta prowadzące wyłącznie pasożytniczy tryb życia. T. odznaczają się długim, taśmowatym definicja.
 • Co to jest Telom Definicja jednoosiowe odgałęzienie nadziemnej części sporofitu psylofitów co znaczy.
 • Co to jest Telomer Definicja 1) przednia część ciała bruzdnic; 2) zakończenie ramion chromosomu eukariontów słownik.
 • Co to jest Właściwe Tchawkowce Definicja obejmujący wije (Myriapoda) i owady (Insecta). T.w. odznaczają się obecnością tchawek jako narządów oddechowych iwyraźnym odgraniczeniem znaczenie.
 • Co to jest Telereceptory Definicja narządy zmysłów odbierające bodźce docierające do nich zdużej odległości. Do t. należą narządy słuchu iwzroku czym jest.
 • Co to jest Ii Telofaza Definicja mejoza co to jest.
 • Co to jest Teleutospory Definicja produkowane poprzez pasożytnicze grzyby zw. rdzami. Dojrzałe t. zawierają diploidalne jądra, które w czasie kiełkowania ulegają podziałowi definicja.
 • Co to jest Triploid Definicja poliploidalność co znaczy.
 • Co to jest Malthusa Teoria Definicja w. poprzez z angielskiego: duchownego T. Malthusa. Malthus uważał, że czas podwojenia się liczby ludności wskali światowej wynosi 25 lat słownik.
 • Co to jest Preformacji Teoria Definicja zarodkowy bazuje na wzroście miniaturowego, lecz kompletnie ukształtowanego organizmu, znajdującego się wkomórce jajowej (wg owistów) albo znaczenie.
 • Co to jest Preadaptacji Teoria Definicja Goldschmidta (1952), stwierdzający, iż wyższe jednostki systematyczne powstają skokowo, wwyniku ogromnych mutacji, anie na drodze w miarę czym jest.
 • Co to jest Panspermii Teoria Definicja pochodzi od cząsteczek żywej materii, które dotarły zinnych rejonów wszechświata wefekcie oddziaływania promieniowania świetlnego. T.p co to jest.
 • Co to jest Rekapitulacji Teoria Definicja prawo biogenetyczne definicja.
 • Co to jest Wegenera Teoria Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych co znaczy.
 • Co to jest Samorództwa Teoria Definicja że istoty żywe mogą powstawać samorzutnie zmaterii nieożywionej. Odpowiednikiem miały być muchy, rozwijające się jakoby zgnijącego mięsa słownik.
 • Co to jest Tergit Definicja chitynowa płytka grzbietowa szkieletu zewnętrznego segmentów ciała stawonogów znaczenie.
 • Co to jest Teratologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem przyczyn powstawania wad rozwojowych czym jest.
 • Co to jest Trójpeptydy Definicja peptydy zbudowane ztrzech aminokwasów co to jest.
 • Co to jest Termoperiodyzm Definicja biologicznej organizmu zcyklicznymi zmianami temperatury środowiska, wktórym żyje. T. jest szczególnie wyraźny wstrefie klimatu definicja.
 • Co to jest Termofile Definicja sporo gatunków drobnoustrojów i wielokomórkowców. Wybrane zbakterii są przystosowane do życia wgorącym fermentującym nawozie albo wgorących co znaczy.
 • Co to jest Terytorializm Definicja zterytorium. Kluczowym przejawem t. jest obrona areału osobniczego przed osobnikami tego samego gatunku. Zmniejszeniu liczby ewentualnych słownik.
 • Co to jest Tetrasomia Definicja forma aneuploidalności przejawiająca się posiadaniem poza normalnym genomem dwóch dodatkowych chromosomów (2n+2 znaczenie.
 • Co to jest Tętnice Definicja serca do narządów. Mają grube imocne ściany, gdyż panuje wnich spore ciśnienie krwi. Największą t. jest aorta czym jest.
 • Co to jest Grupowe Terytorium Definicja areał osobniczy co to jest.
 • Co to jest Terytorium Definicja areał osobniczy definicja.
 • Co to jest Testosteron Definicja androgenów ( hormony zwierzęce), produkowany raczej w jądrach, atakże w nadnerczach. T. klasyfikuje mechanizm produkcji plemników, a więc co znaczy.
 • Co to jest Tiouracyl Definicja hormonem produkowanym poprzez tarczycę. T. podawany jest przed operacją usunięcia wola, które powstaje w konsekwencji nadmiaru słownik.
 • Co to jest Tężyczka Definicja we krwi przy równocześnie podwyższonej zawartości fosforu. Symptomy t. polegają na wystąpieniu drgawek iskurczów mięśni kończyn. Powodem t znaczenie.
 • Co to jest Thecodontia Definicja których wywodzi się rodowód ptaków ikrokodyli. Do ekipy tej należał między innymi praptak - Archeopteryx, który, podobnie jak pozostałe T czym jest.
 • Co to jest Tkanka Definicja ekipa komórek opodobnym pochodzeniu ibudowie, spełniających jednakowe funkcje worganizmie co to jest.
 • Co to jest Tigroid Definicja grudki zasadochłonnego białka zawarte wcytoplazmie komórki nerwowej, powiązane zsyntezą białka definicja.
 • Co to jest Zwierzęce Tkanki Definicja ipochodzeniu, stanowiące fundamentalne składniki narządów. Wyróżnia się cztery fundamentalne typy t.z.: tkankę nabłonkową, tkankę łączną co znaczy.
 • Co to jest Trochofora Definicja Annelida) iniektórych mięczaków (Mollusca). Ciało t. przypomina krótkie wrzeciono iwpłaszczyźnie środkowejjest wyposażone wpodwójny wieniec słownik.
 • Co to jest Tkankowe Zwierzęta Tkankowce Definicja dział zwierząt obejmujący gatunki zbudowane zkomórek uorganizowanych wtkanki. Należy do nich przewarzająca część zwierząt wielokomórkowych znaczenie.
 • Co to jest Stygmatoidalna Tkanka Definicja tkanka transmisyjna czym jest.
 • Co to jest Glejowa Tkanka Definicja skład wchodzą gliocyty (właściwe komórki glejowe), komórki Schwanna ikomórki wyściółki. Zależnie od budowy, wielkości ipochodzenia co to jest.
 • Co to jest Chłonna Tkanka Definicja tkanka krwiotwórcza definicja.
 • Co to jest Mięśniowa Tkanka Definicja kurczliwym komórkom mięśniowym, a więc miocytom, ma umiejętność wykonywania pracy mechanicznej. umiejętność kurczenia się zapewniają często co znaczy.
 • Co to jest Mieloidalna Tkanka Definicja tkanka krwiotwórcza słownik.
 • Co to jest Miękiszowa Tkanka Definicja miękisz znaczenie.
 • Co to jest Krwiotwórcza Tkanka Definicja przedmiotów morfotycznych krwi. Jest odmianą tkanki łącznej. Zbudowana jest zniewyspecjalizowanych komórek siateczki, makrofagów iwłókien czym jest.
 • Co to jest Transmisyjna Tkanka Definicja słupka zwewnętrzną częścią zalążni. Jej funkcja bazuje na ułatwianiu łagiewce pyłkowej przenikania poprzez szyjkę słupka co to jest.
 • Co to jest Parenchymatyczna Tkanka Definicja parenchyma definicja.
 • Co to jest Przyranna Tkanka Definicja kalus co znaczy.
 • Co to jest Rzekoma Tkanka Definicja plektenchyma słownik.
 • Co to jest Nabłonkowa Tkanka Definicja siebie komórek tkanka pokrywająca jamy narządów wewnętrznych i powierzchnię ciała zwierząt. Komórki nabłonka wytwarzają niewielką liczba znaczenie.
 • Co to jest Serca Węzłowa Tkanka Definicja komórek mięśniowych ocharakterze zarodkowym, umiejscowiony wścianie prawego przedsionka ispełniający funkcję automatycznego rozrusznika czym jest.
 • Co to jest Transformacja Definicja konsekwencji przeniesienia materiału genetycznego wpostaci DNA zjednej bakterii do drugiej, bez pośrednictwa bakteriofagów co to jest.
 • Co to jest Roślinne Tkanki Definicja iwyspecjalizowanych komórek roślinnych odznaczających się wspólnym pochodzeniem, lokalizacją ifunkcjami. Wyróżnia się t.r. twórcze istałe definicja.
 • Co to jest Przewodzące Tkanki Definicja przewodzący roślin. T.p. wchodzące wskład drewna (cewki, naczynia) przewodzą wodę wraz zrozpuszczonymi wniej solami mineralnymi, z kolei co znaczy.
 • Co to jest Wzmacniające Tkanki Definicja mechanicznego usztywnienia organów. Do t.w. należą twardzica i zwarcica. T.w. są szczególnie dobrze rozwinięte wnadziemnych częściach słownik.
 • Co to jest Mechaniczne Tkanki Definicja tkanki wzmacniające znaczenie.
 • Co to jest Okrywające Tkanki Definicja niekorzystnymi wpływami środowiska, w pierwszej kolejności przed stratą wody iuszkodzeniami mechanicznymi. Pierwotną t.o. jest skórka czym jest.
 • Co to jest Zapasowa Tkanka Definicja substancje energetyczne, które mogą być następnie używane wokresach niedoboru pokarmu albo, wprzypadku roślin, wokresie kiełkowania co to jest.
 • Co to jest Totipotencja Definicja różnicowania się wróżnorodne komórki wyspecjalizowane. T. jest charakterystyczną właściwością komórek merystematycznych ( merystemy definicja.
 • Co to jest Bowmana Torebka Definicja zakończenie kanalika nerkowego ( nefron) wpostaci dwuwarstwowego kielicha obejmującego kłębuszek nerkowy co znaczy.
 • Co to jest Tokogonia Definicja teoria, zgodnie zktórą organizm może powstać tylko zinnego, podobnego organizmu. Synonim teorii samorództwa słownik.
 • Co to jest Nowotworowa Transformacja Definicja komórka ulega przekształceniu wkomórkę nowotworową. T.n. może byś wywołana czynnikami chemicznymi ifizycznymi. Zobacz także: nowotwór znaczenie.
 • Co to jest Tonus Definicja napięcia mięśni utrzymywany wwarunkach normalnego kontaktu mięśnia zrdzeniem kręgowym. Utrzymywanie t. jest kontrolowane na drodze czym jest.
 • Co to jest Torebka Definicja owoc co to jest.
 • Co to jest Toksyny Definicja bakterie. T. wydzielane poprzez komórkę bakteryjną (jady bakteryjne) do otoczenia noszą nazwę egzotoksyn isą wyjątkowo trujące. Przykładowo definicja.
 • Co to jest Trofoblast Definicja ssaków pełniąca funkcje odżywcze; 2) zewnętrzna warstwa kosmówki ( błony płodowe), przekazująca substancje pokarmowe zżółtka komórki co znaczy.
 • Co to jest Hibernacyjny Torpor Definicja sen zimowy słownik.
 • Co to jest Transfekcja Definicja prowadzące do wytworzenia kompletnego wirusa zakażenie komórki bakteryjnej kwasem nukleinowym wyizolowanym uprzednio zwirusa znaczenie.
 • Co to jest Transdukcja Definicja mechanizm przeniesienia materiału genetycznego jednej bakterii do drugiej. Odłączając się od chromosomu komórki bakteryjnej, bakteriofag czym jest.
 • Co to jest Transgresja Definicja pokolenia F2 osobników ocechach przekraczających zakres zmienności osobników wyjściowych. T. odnosi się tylko do dziedziczenia cech co to jest.
 • Co to jest Bierny Transport Definicja mechanizm przenoszenia substancji przez błonę komórkową zgodnie zgradientem stężeń. T.b. nie wymaga nakładu energii definicja.
 • Co to jest Transpozon Definicja fragmenty DNA plazmidów, wykazujące umiejętność do transpozycji zdużą częstością izawierające geny odporności co znaczy.
 • Co to jest Transplanty Definicja przeszczepy słownik.
 • Co to jest Translokacje Definicja aberracje chromosomowe znaczenie.
 • Co to jest Trawienie Definicja wprzewodzie pokarmowym imający na celu rozłożenie składników pożywienia na najprostsze związki przyswajalne dla organizmu. T. może czym jest.
 • Co to jest Transpozycja Definicja przeniesienie genu albo zestawu genów pomiędzy odcinkami nici DNA co to jest.
 • Co to jest Transwersja Definicja mutacje genowe definicja.
 • Co to jest Trawy Definicja Monocotyledones) odznaczających się podzieloną na węzły imiędzywęźla łodygą, zw. źdźbłem, wąskimi idługimi liśćmi ounerwieniu równoległym co znaczy.
 • Co to jest Rh T Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Eustachiusza Trąbka Definicja ucho znaczenie.
 • Co to jest Trias Definicja ery iokresy geologiczne czym jest.
 • Co to jest Trna Definicja kwas rybonukleinowy co to jest.
 • Co to jest Trzewioczaszka Definicja czaszka definicja.
 • Co to jest Trzonowce Definicja zęby co znaczy.
 • Co to jest Trombina Definicja przekształcanie fibrynogenu w fibrynę, wytrącającą się wpostaci włókienek wkrwi wyciekłej zmiejsca zranienia. T. powstaje znieczynnej słownik.
 • Co to jest Trombocyty Definicja krew znaczenie.
 • Co to jest Trójwarstwowce Definicja zbudowane ztkanek pochodzących ztrzech listków zarodkowych. Należy tu zdecydowana przewarzająca część wielokomórkowców czym jest.
 • Co to jest Tryplet Definicja kodon co to jest.
 • Co to jest Trombokinaza Definicja tromboplastyna definicja.
 • Co to jest Tromboplastyna Definicja krzepnięcia krwi. Wyróżnia się dwa typy t.: płytkowo-osoczową itkankową. Składniki t. płytkowo-osoczowej znajdują się wosoczu iwewnątrz co znaczy.
 • Co to jest Tumor Definicja guzowata narośl albo zgrubienie tkanek wywołane stanem zapalnym albo procesem nowotworowym ( nowotwór słownik.
 • Co to jest Tsh Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Trzeciorzęd Definicja ery iokresy geologiczne czym jest.
 • Co to jest Trypsynogen Definicja trypsyna co to jest.
 • Co to jest Trypsyna Definicja wiązania peptydowe ( peptydy), wytwarzany poprzez trzustkę wpostaci nieaktywnego trypsynogenu. Wraz zsokiem trzustkowym ( soki trawienne definicja.
 • Co to jest Tryptofan Definicja aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest Tryskawka Definicja znajdującej się pomiędzy łukami żuchwowym ignykowym, występująca u spodoustych (Selachii). Szczególne znaczenie ma upłaszczek, którym służy słownik.
 • Co to jest Trzeciaczka Definicja forma malarii znaczenie.
 • Co to jest Tułów Definicja głową aodwłokiem, wyposażona wodnóża kroczne; 2) ukręgowców na przykład kręgoustych (Cyclostomata) iryb (Pisces), odcinek ciała położony czym jest.
 • Co to jest Tundra Definicja płn., położona na północ od tajgi, przystosowana do niskich temperatur ikrótkiego okresu wegetacji (około 60 dni). Roślinność t. złożona co to jest.
 • Co to jest Twardzica Definicja komórki posiadają silnie zgrubiałe izwykle zdrewniałe ściany. Komórki t. opodobnych wszystkich wymiarach tworzą sklereidy, komórki silnie definicja.
 • Co to jest Tylakoidy Definicja spłaszczone pęcherzyki będące elementarnymi jednostkami układu lamellarnego chloroplastów co znaczy.
 • Co to jest Twardziel Definicja warstwa drewna pełniącego wyłącznie funkcje mechaniczne. Komórki t. są martwe słownik.
 • Co to jest Twardówka Definicja 1) oko; 2) opony mózgowo-rdzeniowe znaczenie.
 • Co to jest Tyroksyna Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Typ Definicja kategoria systematyczna co to jest.
 • Co to jest Tyrozyna Definicja aminokwasy definicja.
 • Co to jest Aktywny Transport Definicja substancji poprzez błonę komórkową wbrew gradientowi stężeń. Mechanizm ten wymaga nakładu energii, pozwala jednak na wychwytywanie co znaczy.
 • Co to jest Testa Definicja zalążka. Jej funkcja bazuje na zapewnieniu ochrony mechanicznej, która jest osiągana dzięki zgrubiałym iczęsto wysyconym suberyną ścianom słownik.
 • Co to jest Tłuszczowa Tkanka Definicja zawierającej liczne, spore iowalne komórki tłuszczowe gromadzące tłuszcze. Zależnie od budowy komórek tłuszczowych wyróżnia się t.t. białą znaczenie.
 • Co to jest Trylobity Definicja Arthropoda) z kambru ery paleozoicznej. Charakteryzowały się one segmentacją grzbietobrzusznie spłaszczonego ciała idwugałęzistymi odnóżami czym jest.
 • Co to jest Torf Definicja dodatkiem innego materiału roślinnego będące we inicjalnym etapie procesu zwęglania. T. powstaje wyłącznie wwarunkach bardzo ograniczonego co to jest.
 • Co to jest Brunatny Tłuszcz Definicja gruczoły snu zimowego definicja.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Tłuszcz Brunatny, Torf, Trylobity, Tkanka Tłuszczowa, Testa, Transport Aktywny, Tyrozyna, Typ, Tyroksyna, Twardówka, Twardziel, Tylakoidy, Twardzica, Tundra opis.

Co to jest Tłuszcz Brunatny, Torf, Trylobity, Tkanka Tłuszczowa, Testa wyjaśnienie.