tłuszcz brunatny torf definicja
Tłuszcz Brunatny, Torf, Trylobity, Tkanka Tłuszczowa, Testa, Transport Aktywny, Tyrozyna, Typ.

Słownik biologii i definicje z chemii na T

 • Co to jest tetrada Definicja wprocesie mejozy. Usamców wszystkie one stają się dojrzałymi plemnikami, z kolei usamic trzy spośród nich ulegają degeneracji, ajedna,
 • Co to jest transferazy Definicja katalizujących) przenoszenie różnych reszt (na przykład aminowych czy glikozydowych) pomiędzy związkami biorącymi udział wreakcjach,
 • Co to jest tagmatyzacja Definicja tagma,
 • Co to jest tarka Definicja wyposażony wsystem rogowych ząbków fałd dna jamy gębowej ślimaków, wykorzystywany do rozdrabniania pokarmu,
 • Co to jest tentakule Definicja czułki,
 • Co to jest teoria Virchowa Definicja Virchowa, wg którego komórka stanowi elementarną jednostkę budowy organizmów imoże powstać tylko zinnej komórki,
 • Co to jest tetraploid Definicja poliploidalność,
 • Co to jest tymina Definicja pirymidyny,
 • Co to jest taktyzmy Definicja taksje,
 • Co to jest telson Definicja skorupiaki,
 • Co to jest teoria pomostów Definicja kontynenty były we poprzednich okresach geologicznych połączone pomostami lądowymi. T.p. wyjaśnia występowanie blisko spokrewnionych albo,
 • Co to jest teratospermia Definicja sperma,
 • Co to jest termotaksje Definicja taksje,
 • Co to jest Tetrapoda Definicja nadgromada obejmująca płazy (Amphibia), gady (Reptilia), ptaki (Aves) i ssaki (Mammalia,
 • Co to jest transaminacja Definicja związku na drugi. Typowym odpowiednikiem t. jest tworzenie -ketoglutaranu ialaniny wefekcie reakcji pirogronianu zglutaminianem,
 • Co to jest tornaria Definicja jelitodyszne,
 • Co to jest trans konfiguracja Definicja cis konfiguracja,
 • Co to jest treonina Definicja aminokwasy,
 • Co to jest termogeneza Definicja organizm zwierzęcy. Kluczowymi metodami dostarczania ciepła są: aktywność mięśniowa izwiązany znią wysiłek fizyczny, mimowolne skurcze,
 • Co to jest terpeny Definicja C5H8)n i ich pochodnych: alkoholi, aldehydów iketonów. Obejmuje t. niższe (jednoterpeny, seskwiterpeny, dwuterpeny itrójterpeny,
 • Co to jest twór siatkowaty Definicja iwzgórzu, którego funkcja bazuje na podtrzymywaniu stanu świadomości iczuwania. Pobudzenie t.s. podnosi aktywność ikoncentrację,
 • Co to jest Therapsida Definicja gadów ssakokształtnych, od których pochodzą współczesne ssaki. T. odznaczały się obecnością wtórnego podniebienia twardego i,
 • Co to jest torbacze Definicja niższych (Methateria). Charakterystyczną właściwością t. jest krótki moment życia płodowego, po którym rodzą się bardzo małe isłabo,
 • Co to jest taksje Definicja kierunkowe. Polegają na aktywnym przemieszczaniu się wkierunku bodźca (t. dodatnie) albo wkierunku przeciwnym (t. ujemne). Wzależności od,
 • Co to jest translacja Definicja genetyczna zapisana w czasie transkrypcji wukładzie nukleotydów RNA zostaje przełożona na sekwencję aminokwasów budujących syntetyzowane,
 • Co to jest teoria abiogenezy Definicja teoria samorództwa,
 • Co to jest transkrypcja Definicja matrycy DNA. Dzięki komplementarności zasad azotowych następuje przepisanie informacji genetycznej na kod RNA. Nić DNA (tak zwany nić,
 • Co to jest teoria statolitowa Definicja skrobia statolitowa,
 • Co to jest tarło Definicja Nazwa jest związana zzachowaniem ryb, które w czasie t. regularnie pocierają głową albo bokami ciało partnera. Uniektórych gatunków ryb na,
 • Co to jest tunika Definicja oznaczeniu ochronnym; 2) chitynowa wydzielina okrywająca ciało stułbiopławów; 3) wmerystemie wierzchołkowym ( merystem) jedna albo kilka,
 • Co to jest termoregulacja Definicja stałocieplnych (ptaki issaki), umiejętność do utrzymywania stałej temperatury ciała przy zmieniającej się temperaturze otoczenia. Reakcja,
 • Co to jest teoria Ludwiga Definicja teoria, wg której fenotyp będący wstanie wykorzystywać nową niszę, inną niż fenotyp wyjściowy, utrzymuje się wpopulacji, nawet jeżeli jest,
 • Co to jest tkanka nerwowa Definicja komórka nerwowa), zawierająca także znaczącą liczba ochraniających ipodtrzymujących przedmiotów natury łącznotkankowej. Nagromadzenia ciał,
 • Co to jest teloblasty Definicja ciała trochofory. Charakterystyczną właściwością t. jest totipotencja. Umożliwiają przekształcenie się trochofory wdorosłą pierścienicę,
 • Co to jest tagma Definicja zbudowany zkompleksu połączonych segmentów. T. są na przykład głowa, tułów iodwłok owadów. Do stworzenia t. prowadzi mechanizm tagmatyzacji,
 • Co to jest turgor Definicja ciśnieniem osmotycznym soku komórkowego. T. jest związany ze stężeniem substancji zawartych wsoku komórkowym. Jeżeli stężenie jakiejś,
 • Co to jest transpiracja Definicja nadziemne części roślin, raczej poprzez liście. Część wody wyparowuje bezpośrednio poprzez całą powierzchnię liścia. To jest t. kutykularna,
 • Co to jest tłuszcze Definicja zalkoholami jedno- iwielowodorotlenowymi. Wyróżnia się t. proste, zbudowane wyłącznie zalkoholu ikwasu tłuszczowego, i t. złożone,
 • Co to jest trzustka Definicja produkujący sok trzustkowy ( soki trawienne). Ukręgowców lądowych iwiększości ryb t. jest położona wpętli dwunastnicy, z kolei u,
 • Co to jest teoria telomowa Definicja stworzenie organów roślin wyższych nastąpiło wefekcie dychotomicznych (widlastych) rozgałęzień telomów psylofitów (Psylophytina). Telom,
 • Co to jest tkanka łączna Definicja międzykomórkowej ipogrążonych wniej komórek. Wzależności od typu komórek ipostaci substancji międzykomórkowej wyróżnia się t.ł. właściwą,
 • Co to jest tkanka rozrodcza Definicja termin ogólny obejmujący komórki rozrodcze (płciowe) wróżnych stadiach rozwojowych,
 • Co to jest torebka stawowa Definicja łącznej łączące końce kości wchodzących wskład stawu ruchomego. Zewnętrzna warstwa t.s. jest bogata we włókna kolagenowe zapewniające,
 • Co to jest torfowisko Definicja wchodzące wskład zbiorowisk tworzących torf. Powstaje wmiejscach wilgotnych. T. niskie powstaje w konsekwencji postępującego zarastania,
 • Co to jest tarczyca Definicja gruczoły) produkujący hormon tyroksynę ( hormony zwierzęce), który przyspiesza mechanizmy morfogenetyczne ipodwyższa metabolizm. Usuwanie t,
 • Co to jest tchawkodyszne Definicja tchawek. Należy do nich część pajęczaków (Arachnida), wije (Myriapoda), owady (Insecta) i pratchawce (Onychophora,
 • Co to jest tkanka kostna Definicja przedmioty szkieletowe uwiększości kręgowców. Jest idealnie przystosowana do pełnienia funkcji podpór iosłon mechanicznych zuwagi na mocne,
 • Co to jest termoreceptory Definicja ciałka czuciowe wyspecjalizowane wodbieraniu bodźców termicznych. Zobacz także: receptory,
 • Co to jest tęczówka Definicja oko,
 • Co to jest teoria epigenezy Definicja łańcuch przyczynowo-skutkowy, wktórym powstawanie narządów bazuje na różnicowaniu się komórek, zależnym od warunków wewnętrznych,
 • Co to jest tarczowce Definicja ryby pancerne,
 • Co to jest tigmotropizm Definicja tropizmy,
 • Co to jest tętno Definicja się wzdłuż ich ścianek. Skurcz tętnic następuje w czasie rozkurczu komór serca, ich rozkurcz zaś przypada na fazę skurczu komór,
 • Co to jest tiamina Definicja witaminy,
 • Co to jest tigmotaksje Definicja taksje,
 • Co to jest telofaza Definicja mitoza,
 • Co to jest tchawica Definicja ioskrzela kręgowców lądowych. Wścianach tego narządu znajdują się chrzęstne półpierścienie zapobiegające ich zapadaniu się w czasie wdechu,
 • Co to jest tkanka limfatyczna Definicja tkanka krwiotwórcza,
 • Co to jest tkanka chrzęstna Definicja zbudowany zrozmieszczonych pojedynczo albo wmałych ekipach komórek chrzęstnych (chondrocytów) iprodukowanej poprzez nie bezpostaciowej,
 • Co to jest teoria ruchu płyt kontynentalnych Definicja koncepcja, wg której wodległej przeszłości geologicznej istniał tylko jeden kontynent, który pod wpływem ruchu obrotowego Ziemi i,
 • Co to jest trójglicerydy Definicja tłuszcze,
 • Co to jest tropizmy Definicja roślinnych (korzeni, łodyg, liści) albo osiadłych zwierząt na kierunkowe bodźce. Polegają one na wygięciu wkierunku źródła bodźca (t,
 • Co to jest trychocysty Definicja parzydełka,
 • Co to jest trójjodotyronina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest termonastie Definicja nastie,
 • Co to jest tlenowce Definicja aerobionty,
 • Co to jest tokoferol Definicja witaminy,
 • Co to jest trofocyty Definicja komórki odżywcze występujące wjajnikach. Ich funkcja bazuje na zaopatrywaniu komórek rozrodczych wsubstancje odżywcze,
 • Co to jest troglobionty Definicja speleobionty,
 • Co to jest troglofile Definicja speleofile,
 • Co to jest teriologia Definicja edukacja o ssakach (Mammalia); dział zoologii zajmujący się całokształtem wiedzy oekologii, ewolucji, systematyce, anatomii irozwoju,
 • Co to jest tranzycja Definicja mutacje genowe,
 • Co to jest trawieniec Definicja żołądek,
 • Co to jest tekodontyzm Definicja zęby,
 • Co to jest takson Definicja jednostka systematyczna dowolnego stopnia, którą można zaliczyć do określonej kategorii systematycznej, takiej jak gatunek albo rodzaj,
 • Co to jest tajga Definicja Prócz drzew szpilkowych wt. występuje pewna domieszka drzew liściastych, w szczególności brzóz itopoli. T. tworzy największe obszary leśne,
 • Co to jest tarcza zarodkowa Definicja blastomerów, zktórych rozwija się ciało zarodka. T.z. powstaje na powierzchni żółtka wjaju telolecytalnym ( jajo,
 • Co to jest talasemia Definicja dziedziczna anemia objawiająca się zaburzonym wytwarzaniem hemoglobiny, występująca raczej uludzipochodzenia śródziemnomorskiego,
 • Co to jest trisomia Definicja forma aneuploidalności przejawiająca się posiadaniem poza normalnym genomem jednego dodatkowego chromosomu (2n+1,
 • Co to jest taniec godowy Definicja mający na celu zdobycie najodpowiedniejszej partnerki do rozrodu. T.g. bazuje na odbywaniu lotów godowych, prezentowaniu upierzenia,
 • Co to jest taksonomia Definicja edukacja zajmująca się klasyfikowaniem organizmów żywych; jest częścią systematyki,
 • Co to jest tapetum Definicja powierzchnię zarodni mszaków ipaprotników i woreczków pyłkowych roślin nasiennych. T. jest najczęściej zbudowane zpojedynczej warstwy,
 • Co to jest teoria dryfu kontynentalnego Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych,
 • Co to jest tchawki Definicja wijów (Myriapoda) iniektórych pajęczaków (Arachnida), mające postać pęczków wielokrotnie rozgałęziających się rurek, docierających do,
 • Co to jest tarcze imaginalne Definicja niezróżnicowane komórki nabłonka wciele larw niektórych bezkręgowców (wstężnice, owady). Wprocesie przeobrażenia zkażdej t.i. powstają,
 • Co to jest tasiemce Definicja Platyhelminthes). Należą do niej zwierzęta prowadzące wyłącznie pasożytniczy tryb życia. T. odznaczają się długim, taśmowatym,
 • Co to jest telom Definicja jednoosiowe odgałęzienie nadziemnej części sporofitu psylofitów,
 • Co to jest telomer Definicja 1) przednia część ciała bruzdnic; 2) zakończenie ramion chromosomu eukariontów,
 • Co to jest tchawkowce właściwe Definicja obejmujący wije (Myriapoda) i owady (Insecta). T.w. odznaczają się obecnością tchawek jako narządów oddechowych iwyraźnym odgraniczeniem,
 • Co to jest telereceptory Definicja narządy zmysłów odbierające bodźce docierające do nich zdużej odległości. Do t. należą narządy słuchu iwzroku,
 • Co to jest telofaza II Definicja mejoza,
 • Co to jest teleutospory Definicja produkowane poprzez pasożytnicze grzyby zw. rdzami. Dojrzałe t. zawierają diploidalne jądra, które w czasie kiełkowania ulegają podziałowi,
 • Co to jest triploid Definicja poliploidalność,
 • Co to jest teoria Malthusa Definicja w. poprzez z angielskiego: duchownego T. Malthusa. Malthus uważał, że czas podwojenia się liczby ludności wskali światowej wynosi 25 lat,
 • Co to jest teoria preformacji Definicja zarodkowy bazuje na wzroście miniaturowego, lecz kompletnie ukształtowanego organizmu, znajdującego się wkomórce jajowej (wg owistów) albo,
 • Co to jest teoria preadaptacji Definicja Goldschmidta (1952), stwierdzający, iż wyższe jednostki systematyczne powstają skokowo, wwyniku ogromnych mutacji, anie na drodze w miarę,
 • Co to jest teoria panspermii Definicja pochodzi od cząsteczek żywej materii, które dotarły zinnych rejonów wszechświata wefekcie oddziaływania promieniowania świetlnego. T.p,
 • Co to jest teoria rekapitulacji Definicja prawo biogenetyczne,
 • Co to jest teoria Wegenera Definicja teoria ruchu płyt kontynentalnych,
 • Co to jest teoria samorództwa Definicja że istoty żywe mogą powstawać samorzutnie zmaterii nieożywionej. Odpowiednikiem miały być muchy, rozwijające się jakoby zgnijącego mięsa,
 • Co to jest tergit Definicja chitynowa płytka grzbietowa szkieletu zewnętrznego segmentów ciała stawonogów,
 • Co to jest teratologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem przyczyn powstawania wad rozwojowych,
 • Co to jest trójpeptydy Definicja peptydy zbudowane ztrzech aminokwasów,
 • Co to jest termoperiodyzm Definicja biologicznej organizmu zcyklicznymi zmianami temperatury środowiska, wktórym żyje. T. jest szczególnie wyraźny wstrefie klimatu,
 • Co to jest termofile Definicja sporo gatunków drobnoustrojów i wielokomórkowców. Wybrane zbakterii są przystosowane do życia wgorącym fermentującym nawozie albo wgorących,
 • Co to jest terytorializm Definicja zterytorium. Kluczowym przejawem t. jest obrona areału osobniczego przed osobnikami tego samego gatunku. Zmniejszeniu liczby ewentualnych,
 • Co to jest tetrasomia Definicja forma aneuploidalności przejawiająca się posiadaniem poza normalnym genomem dwóch dodatkowych chromosomów (2n+2,
 • Co to jest tętnice Definicja serca do narządów. Mają grube imocne ściany, gdyż panuje wnich spore ciśnienie krwi. Największą t. jest aorta,
 • Co to jest terytorium grupowe Definicja areał osobniczy,
 • Co to jest terytorium Definicja areał osobniczy,
 • Co to jest testosteron Definicja androgenów ( hormony zwierzęce), produkowany raczej w jądrach, atakże w nadnerczach. T. klasyfikuje mechanizm produkcji plemników, a więc,
 • Co to jest tiouracyl Definicja hormonem produkowanym poprzez tarczycę. T. podawany jest przed operacją usunięcia wola, które powstaje w konsekwencji nadmiaru,
 • Co to jest tężyczka Definicja we krwi przy równocześnie podwyższonej zawartości fosforu. Symptomy t. polegają na wystąpieniu drgawek iskurczów mięśni kończyn. Powodem t,
 • Co to jest Thecodontia Definicja których wywodzi się rodowód ptaków ikrokodyli. Do ekipy tej należał między innymi praptak - Archeopteryx, który, podobnie jak pozostałe T,
 • Co to jest tkanka Definicja ekipa komórek opodobnym pochodzeniu ibudowie, spełniających jednakowe funkcje worganizmie,
 • Co to jest tigroid Definicja grudki zasadochłonnego białka zawarte wcytoplazmie komórki nerwowej, powiązane zsyntezą białka,
 • Co to jest tkanki zwierzęce Definicja ipochodzeniu, stanowiące fundamentalne składniki narządów. Wyróżnia się cztery fundamentalne typy t.z.: tkankę nabłonkową, tkankę łączną,
 • Co to jest trochofora Definicja Annelida) iniektórych mięczaków (Mollusca). Ciało t. przypomina krótkie wrzeciono iwpłaszczyźnie środkowejjest wyposażone wpodwójny wieniec,
 • Co to jest tkankowce, zwierzęta tkankowe Definicja dział zwierząt obejmujący gatunki zbudowane zkomórek uorganizowanych wtkanki. Należy do nich przewarzająca część zwierząt wielokomórkowych,
 • Co to jest tkanka stygmatoidalna Definicja tkanka transmisyjna,
 • Co to jest tkanka glejowa Definicja skład wchodzą gliocyty (właściwe komórki glejowe), komórki Schwanna ikomórki wyściółki. Zależnie od budowy, wielkości ipochodzenia,
 • Co to jest tkanka chłonna Definicja tkanka krwiotwórcza,
 • Co to jest tkanka mięśniowa Definicja kurczliwym komórkom mięśniowym, a więc miocytom, ma umiejętność wykonywania pracy mechanicznej. umiejętność kurczenia się zapewniają często,
 • Co to jest tkanka mieloidalna Definicja tkanka krwiotwórcza,
 • Co to jest tkanka miękiszowa Definicja miękisz,
 • Co to jest tkanka krwiotwórcza Definicja przedmiotów morfotycznych krwi. Jest odmianą tkanki łącznej. Zbudowana jest zniewyspecjalizowanych komórek siateczki, makrofagów iwłókien,
 • Co to jest tkanka transmisyjna Definicja słupka zwewnętrzną częścią zalążni. Jej funkcja bazuje na ułatwianiu łagiewce pyłkowej przenikania poprzez szyjkę słupka,
 • Co to jest tkanka parenchymatyczna Definicja parenchyma,
 • Co to jest tkanka przyranna Definicja kalus,
 • Co to jest tkanka rzekoma Definicja plektenchyma,
 • Co to jest tkanka nabłonkowa Definicja siebie komórek tkanka pokrywająca jamy narządów wewnętrznych i powierzchnię ciała zwierząt. Komórki nabłonka wytwarzają niewielką liczba,
 • Co to jest tkanka węzłowa serca Definicja komórek mięśniowych ocharakterze zarodkowym, umiejscowiony wścianie prawego przedsionka ispełniający funkcję automatycznego rozrusznika,
 • Co to jest transformacja Definicja konsekwencji przeniesienia materiału genetycznego wpostaci DNA zjednej bakterii do drugiej, bez pośrednictwa bakteriofagów,
 • Co to jest tkanki roślinne Definicja iwyspecjalizowanych komórek roślinnych odznaczających się wspólnym pochodzeniem, lokalizacją ifunkcjami. Wyróżnia się t.r. twórcze istałe,
 • Co to jest tkanki przewodzące Definicja przewodzący roślin. T.p. wchodzące wskład drewna (cewki, naczynia) przewodzą wodę wraz zrozpuszczonymi wniej solami mineralnymi, z kolei,
 • Co to jest tkanki wzmacniające Definicja mechanicznego usztywnienia organów. Do t.w. należą twardzica i zwarcica. T.w. są szczególnie dobrze rozwinięte wnadziemnych częściach,
 • Co to jest tkanki mechaniczne Definicja tkanki wzmacniające,
 • Co to jest tkanki okrywające Definicja niekorzystnymi wpływami środowiska, w pierwszej kolejności przed stratą wody iuszkodzeniami mechanicznymi. Pierwotną t.o. jest skórka,
 • Co to jest tkanka zapasowa Definicja substancje energetyczne, które mogą być następnie używane wokresach niedoboru pokarmu albo, wprzypadku roślin, wokresie kiełkowania,
 • Co to jest totipotencja Definicja różnicowania się wróżnorodne komórki wyspecjalizowane. T. jest charakterystyczną właściwością komórek merystematycznych ( merystemy,
 • Co to jest torebka Bowmana Definicja zakończenie kanalika nerkowego ( nefron) wpostaci dwuwarstwowego kielicha obejmującego kłębuszek nerkowy,
 • Co to jest tokogonia Definicja teoria, zgodnie zktórą organizm może powstać tylko zinnego, podobnego organizmu. Synonim teorii samorództwa,
 • Co to jest transformacja nowotworowa Definicja komórka ulega przekształceniu wkomórkę nowotworową. T.n. może byś wywołana czynnikami chemicznymi ifizycznymi. Zobacz także: nowotwór,
 • Co to jest tonus Definicja napięcia mięśni utrzymywany wwarunkach normalnego kontaktu mięśnia zrdzeniem kręgowym. Utrzymywanie t. jest kontrolowane na drodze,
 • Co to jest torebka Definicja owoc,
 • Co to jest toksyny Definicja bakterie. T. wydzielane poprzez komórkę bakteryjną (jady bakteryjne) do otoczenia noszą nazwę egzotoksyn isą wyjątkowo trujące. Przykładowo,
 • Co to jest trofoblast Definicja ssaków pełniąca funkcje odżywcze; 2) zewnętrzna warstwa kosmówki ( błony płodowe), przekazująca substancje pokarmowe zżółtka komórki,
 • Co to jest torpor hibernacyjny Definicja sen zimowy,
 • Co to jest transfekcja Definicja prowadzące do wytworzenia kompletnego wirusa zakażenie komórki bakteryjnej kwasem nukleinowym wyizolowanym uprzednio zwirusa,
 • Co to jest transdukcja Definicja mechanizm przeniesienia materiału genetycznego jednej bakterii do drugiej. Odłączając się od chromosomu komórki bakteryjnej, bakteriofag,
 • Co to jest transgresja Definicja pokolenia F2 osobników ocechach przekraczających zakres zmienności osobników wyjściowych. T. odnosi się tylko do dziedziczenia cech,
 • Co to jest transport bierny Definicja mechanizm przenoszenia substancji przez błonę komórkową zgodnie zgradientem stężeń. T.b. nie wymaga nakładu energii,
 • Co to jest transpozon Definicja fragmenty DNA plazmidów, wykazujące umiejętność do transpozycji zdużą częstością izawierające geny odporności,
 • Co to jest transplanty Definicja przeszczepy,
 • Co to jest translokacje Definicja aberracje chromosomowe,
 • Co to jest trawienie Definicja wprzewodzie pokarmowym imający na celu rozłożenie składników pożywienia na najprostsze związki przyswajalne dla organizmu. T. może,
 • Co to jest transpozycja Definicja przeniesienie genu albo zestawu genów pomiędzy odcinkami nici DNA,
 • Co to jest transwersja Definicja mutacje genowe,
 • Co to jest trawy Definicja Monocotyledones) odznaczających się podzieloną na węzły imiędzywęźla łodygą, zw. źdźbłem, wąskimi idługimi liśćmi ounerwieniu równoległym,
 • Co to jest T-RH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest trąbka Eustachiusza Definicja ucho,
 • Co to jest trias Definicja ery iokresy geologiczne,
 • Co to jest tRNA Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest trzewioczaszka Definicja czaszka,
 • Co to jest trzonowce Definicja zęby,
 • Co to jest trombina Definicja przekształcanie fibrynogenu w fibrynę, wytrącającą się wpostaci włókienek wkrwi wyciekłej zmiejsca zranienia. T. powstaje znieczynnej,
 • Co to jest trombocyty Definicja krew,
 • Co to jest trójwarstwowce Definicja zbudowane ztkanek pochodzących ztrzech listków zarodkowych. Należy tu zdecydowana przewarzająca część wielokomórkowców,
 • Co to jest tryplet Definicja kodon,
 • Co to jest trombokinaza Definicja tromboplastyna,
 • Co to jest tromboplastyna Definicja krzepnięcia krwi. Wyróżnia się dwa typy t.: płytkowo-osoczową itkankową. Składniki t. płytkowo-osoczowej znajdują się wosoczu iwewnątrz,
 • Co to jest tumor Definicja guzowata narośl albo zgrubienie tkanek wywołane stanem zapalnym albo procesem nowotworowym ( nowotwór,
 • Co to jest TSH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest trzeciorzęd Definicja ery iokresy geologiczne,
 • Co to jest trypsynogen Definicja trypsyna,
 • Co to jest trypsyna Definicja wiązania peptydowe ( peptydy), wytwarzany poprzez trzustkę wpostaci nieaktywnego trypsynogenu. Wraz zsokiem trzustkowym ( soki trawienne,
 • Co to jest tryptofan Definicja aminokwasy,
 • Co to jest tryskawka Definicja znajdującej się pomiędzy łukami żuchwowym ignykowym, występująca u spodoustych (Selachii). Szczególne znaczenie ma upłaszczek, którym służy,
 • Co to jest trzeciaczka Definicja forma malarii,
 • Co to jest tułów Definicja głową aodwłokiem, wyposażona wodnóża kroczne; 2) ukręgowców na przykład kręgoustych (Cyclostomata) iryb (Pisces), odcinek ciała położony,
 • Co to jest tundra Definicja płn., położona na północ od tajgi, przystosowana do niskich temperatur ikrótkiego okresu wegetacji (około 60 dni). Roślinność t. złożona,
 • Co to jest twardzica Definicja komórki posiadają silnie zgrubiałe izwykle zdrewniałe ściany. Komórki t. opodobnych wszystkich wymiarach tworzą sklereidy, komórki silnie,
 • Co to jest tylakoidy Definicja spłaszczone pęcherzyki będące elementarnymi jednostkami układu lamellarnego chloroplastów,
 • Co to jest twardziel Definicja warstwa drewna pełniącego wyłącznie funkcje mechaniczne. Komórki t. są martwe,
 • Co to jest twardówka Definicja 1) oko; 2) opony mózgowo-rdzeniowe,
 • Co to jest tyroksyna Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest typ Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest tyrozyna Definicja aminokwasy,
 • Co to jest transport aktywny Definicja substancji poprzez błonę komórkową wbrew gradientowi stężeń. Mechanizm ten wymaga nakładu energii, pozwala jednak na wychwytywanie,
 • Co to jest testa Definicja zalążka. Jej funkcja bazuje na zapewnieniu ochrony mechanicznej, która jest osiągana dzięki zgrubiałym iczęsto wysyconym suberyną ścianom,
 • Co to jest tkanka tłuszczowa Definicja zawierającej liczne, spore iowalne komórki tłuszczowe gromadzące tłuszcze. Zależnie od budowy komórek tłuszczowych wyróżnia się t.t. białą,
 • Co to jest trylobity Definicja Arthropoda) z kambru ery paleozoicznej. Charakteryzowały się one segmentacją grzbietobrzusznie spłaszczonego ciała idwugałęzistymi odnóżami,
 • Co to jest torf Definicja dodatkiem innego materiału roślinnego będące we inicjalnym etapie procesu zwęglania. T. powstaje wyłącznie wwarunkach bardzo ograniczonego,
 • Co to jest tłuszcz brunatny Definicja gruczoły snu zimowego.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Tłuszcz Brunatny, Torf, Trylobity, Tkanka Tłuszczowa, Testa, Transport Aktywny, Tyrozyna, Typ, Tyroksyna, Twardówka, Twardziel, Tylakoidy, Twardzica, Tundra opis.

Co to jest Tłuszcz Brunatny, Torf, Trylobity, Tkanka Tłuszczowa, Testa wyjaśnienie.