współdziałanie genów wektor definicja
Współdziałanie Genów, Wektor, Wór Skórno-Mięśniowy, Wiecha, Wielocukry, Wielopostaciowość, Wić.

Słownik biologii i definicje z chemii na W

 • Co to jest Wolwenty Definicja parzydełka co to jest.
 • Co to jest Osierdziowy Worek Definicja serce definicja.
 • Co to jest Wpust Definicja żołądek co znaczy.
 • Co to jest Zachowania Wzory Wrodzone Definicja instynkt słownik.
 • Co to jest Wrażliwość Definicja pobudliwość znaczenie.
 • Co to jest Wielokomórkowce Definicja których ciało zbudowane jest zwielu komórek, wprzeciwieństwie do zwierząt jednokomórkowych ( pierwotniaki). W. są bardzo zróżnicowane pod czym jest.
 • Co to jest Współbiesiadnictwo Definicja komensalizm co to jest.
 • Co to jest Powietrzne Worki Definicja icienkościenne uchyłki płuc. Łączą się zkońcami głównych odgałęzień oskrzeli, aich pojemność wielokrotnie przewyższa pojemność płuc. W.p definicja.
 • Co to jest Wodopylność Definicja hydrofilia co znaczy.
 • Co to jest Worek Definicja Ascomycetes), powstająca zdikariotycznych (dwujądrowych) strzępek powstających wwyniku gametangiogamii, a więc zlania się zawartości lęgni słownik.
 • Co to jest Langerhansa Wyspy Definicja trzustka znaczenie.
 • Co to jest Węglowodany Definicja sacharydy czym jest.
 • Co to jest Węchomózgowie Definicja mózg co to jest.
 • Co to jest Wsierdzie Definicja śródsierdzie definicja.
 • Co to jest Złożona Wiecha Definicja kwiatostany co znaczy.
 • Co to jest Wielogniazdowość Definicja polikalizm słownik.
 • Co to jest Wodniczka Definicja wakuola znaczenie.
 • Co to jest Hiv Wirus Definicja retrowirusy czym jest.
 • Co to jest Włośnie Definicja pasożytnicze nicienie należące do obleńców (Nemathelminthes) powodujące chorobę zw. włośnicą. Choroba ta jest wywoływana poprzez w. krętego co to jest.
 • Co to jest Wirion Definicja wirusy definicja.
 • Co to jest Wzgórze Definicja mózg co znaczy.
 • Co to jest Wzrost Definicja wymiarów ciała, typowa dla organizmów żywych. Może bazować na zwiększaniu liczby komórek, awprzypadku jednokomórkowców albo zwierząt słownik.
 • Co to jest Komórkowe Wtręty Definicja inkluzje znaczenie.
 • Co to jest Wydalanie Definicja zorganizmu ostatecznych produktów metabolizmu. Substancje ulegające wydalaniu to w pierwszej kolejności dwutlenek węgla, mocznik, kwas czym jest.
 • Co to jest Wije Definicja obejmująca formy lądowe owydłużonym ciele, złożonym zgłowy isegmentowanego korpusu, który może być podzielony na tułów iodwłok. Na głowie co to jest.
 • Co to jest Współdominacja Definicja dominacja definicja.
 • Co to jest Wzrostu Wierzchołek Definicja zachowująca poprzez całe życie charakter merystematyczny ( merystemy). Wskład w.w. wchodzi jedna albo kilka komórek wczesnych iich co znaczy.
 • Co to jest Wazopresyna Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Adaptacyjna Wartość Definicja mierzona wliczbie pozostawionego, żywotnego potomstwa. W.a. ustala względny (w porównaniu zinnymi genotypami) udział genów danego genotypu znaczenie.
 • Co to jest Wibryssy Definicja występujące wskórze głowy, znacząco rzadziej na nadgarstkach niektórych ssaków. Wewnątrz mieszka włosowego w. znajdują się liczne czym jest.
 • Co to jest Kwiatowy Wzór Definicja części znaczy się odpowiednimi symbolami iliczbami. Spora litera K znaczy kielich, C - koronę, P - okwiat, A- pręcikowie, G - słupkowie co to jest.
 • Co to jest Włosy Definicja pręcikowate wytwory rogowe naskórka, których zasadnicza rola bazuje na tworzeniu termoizolacyjnej powłoki ciała. W. składają się zdwóch definicja.
 • Co to jest Więzadła Definicja torebkach stawowych pasma tkanki łącznej zbitej. Ich rola bazuje na wzmacnianiu struktur, wktórych ścianach występują, i na ograniczaniu co znaczy.
 • Co to jest Głosowe Więzadła Definicja struny głosowe słownik.
 • Co to jest Witellogeneza Definicja go wpostaci ziaren, płytek ikulek wkomórce jajowej. W. może zachodzić kompletnie we wnętrzu rozwijającego się jaja albo także poza nim znaczenie.
 • Co to jest Wiroidy Definicja osłonki białkowej małe samoreplikujące się koliste cząsteczki RNA, będące pasożytami roślin. Ich funkcjonowanie jest jeszcze słabo poznane czym jest.
 • Co to jest Dwuramienna Wierzchotka Definicja kwiatostany co to jest.
 • Co to jest Wrotki Definicja Nemathelmithes). Przewarzająca część gatunków zamieszkuje raczej wody słodkie, aniektóre spotykane są również wwodach słonych iw wilgotnych definicja.
 • Co to jest Wnętrostwo Definicja niezstępowaniu jąder do worka mosznowego ( moszna). W. jest najczęściej wywołane wadami rozwojowymi prowadzącymi do niedrożności kanału co znaczy.
 • Co to jest Witaminy Definicja przebieg mechanizmów biochemicznych inormalne funkcjonowanie organizmów, w szczególności zwierząt. Zazwyczaj nie mogą być syntetyzowane słownik.
 • Co to jest Wyzwalający Bodziec Wrodzony Definicja formy zachowania uzwierząt. Odpowiednikiem w.b.w. jest gwałtowna reakcja agresywna samca ciernika wywoływana czerwoną barwą brzusznej znaczenie.
 • Co to jest Nerwowe Włókna Definicja otoczone zazwyczaj specjalnymi osłonami, nie będącymi jednak częścią samego neuronu. Osłonkę zewnętrzną, zw. także osłonką glejową albo czym jest.
 • Co to jest Wole Definicja wykorzystywane do magazynowania pokarmu. Ugatunków odżywiających się nasionami zjedzony pokarm ulega ww. pęcznieniu irozmiękczaniu. Ugołębi co to jest.
 • Co to jest Instrumentalne Warunkowanie Definicja przez wykorzystywanie nagrody albo kary. Odpowiednikiem jest uczenie zwierząt domowych korzystania zpoideł, wktórych woda pojawia się po definicja.
 • Co to jest Podziałowe Wrzeciono Definicja kurczliwych mikrotubul białkowych umożliwiających rozdzielenie chromosomów wtrakcie podziału jądra komórkowego ( kariokineza). Najczęściej co znaczy.
 • Co to jest Białe Włókna Definicja włókna nerwowe słownik.
 • Co to jest Wieloszczety Definicja bezkręgowców ztypu pierścienic (Annelida). Ich ciało zbudowane jest zlicznych, najczęściej jednakowych pod względem budowy zewnętrznej znaczenie.
 • Co to jest Wstężnice Definicja bezkręgowców, obejmujący formy drapieżne albo żyjące wkomensalizmie zmięczakami. Zwierzęta należące do w. mają robakowaty kształt, aich czym jest.
 • Co to jest Widłakowate Definicja Telomophyta). Ich przodkami były prawdopodobnie psylofity (Psilophytina). Aktualnie do w. zalicza się klasy: widłaków jednozarodnikowych co to jest.
 • Co to jest Workowce Definicja należą prawie wyłącznie gatunki lądowe. Są one pasożytami roślin izwierząt lub roztoczami żyjącymi wglebie iszczątkach organicznych definicja.
 • Co to jest Wydzielanie Definicja funkcje wżyciu organizmu. Ubakterii igrzybów może bazować na w. enzymów wykorzystywanych do rozpuszczania pokarmu. Uroślin w. są wybrane co znaczy.
 • Co to jest Zalążkowy Woreczek Definicja żeńskim ( gametofit) okrytonasiennych, a więc makrosporofitem. W.z. powstaje zhaploidalnej makrospory ( zarodniki), której jądro ulega słownik.
 • Co to jest Zatokowe Włosy Definicja wibryssy znaczenie.
 • Co to jest Włośniki Definicja poprzez komórki skórki strefy włośnikowej korzenia, których funkcja bazuje na pobieraniu wody irozpuszczonych wniej soli mineralnych. To czym jest.
 • Co to jest Wężowidła Definicja bezkręgowców ztypu szkarłupni (Echinodermata). W. prowadzą wolny tryb życia izasiedlają raczej przybrzeżne strefy pełnosłonych mórz. Ich co to jest.
 • Co to jest Wzrok Definicja odbieranie bodźców świetlnych za pośrednictwem odpowiednich narządów zmysłów, występujących zazwyczaj wpostaci plamek ocznych, oczu albo definicja.
 • Co to jest Wirki Definicja Platyhelminthes). Zamieszkują środowisko wodne, anieliczne gatunki żyją wglebie iwilgotnym mchu. Ich ciało jest wydłużone ispłaszczone co znaczy.
 • Co to jest Wirusy Definicja zkwasu nukleinowego ibiałkowej osłonki zw. kapsydem. Rozmnażanie w. może przebiegać wyłącznie wewnątrz komórek innych organizmów. Infekcja słownik.
 • Co to jest Porostnicowate Wątrobowce Definicja rzędy między innymi porostnicowców (Marchantiales) ijungermaniowców (Jungermaniales). Rośliny należące do wątrobowców odznaczają się znaczenie.
 • Co to jest Walina Definicja aminokwasy czym jest.
 • Co to jest Kolagenowe Włókna Definicja rozciąganie włókna występujące w tkance łącznej, zbudowane zbiałka kolagenu. Ich wytrzymałość na rozciąganie jest zbliżona do wytrzymałości co to jest.
 • Co to jest Jednoramienna Wierzchotka Definicja kwiatostany definicja.
 • Co to jest Wielozarodkowość Definicja poliembrionia co znaczy.
 • Co to jest Wieloramienna Wierzchotka Definicja kwiatostany słownik.
 • Co to jest Wieszadełko Definicja nitkowaty, jedno- albo wielokomórkowy twór powstający tuż po zapłodnieniu zkomórek pochodzących zpodziałów zygoty. Podziały szczytowej znaczenie.
 • Co to jest Wikarionty Definicja zbliżone wymogi siedliskowe, zajmujące podobne pod względem biocenotycznym środowiska, położone jednak woddalonych od siebie obszarach czym jest.
 • Co to jest Wiciowce Definicja lokomotorycznym jest wić. Zalicza się do nich gromady w. roślinnych (Phytoflagellata) izwierzęcych (Zooflagellata). W. roślinne posiadają co to jest.
 • Co to jest Mielinowe Włókna Definicja włókna nerwowe definicja.
 • Co to jest Wiwarium Definicja pomieszczenie, wktórym prowadzi się hodowlę drobnych zwierząt co znaczy.
 • Co to jest Witellarium Definicja gruczoł żółtkowy słownik.
 • Co to jest Bakteryjne Wirusy Definicja bakteriofagi znaczenie.
 • Co to jest Bezrdzenne Włókna Definicja włókna nerwowe czym jest.
 • Co to jest Bezmielinowe Włókna Definicja włókna nerwowe co to jest.
 • Co to jest Mięśniowe Włókna Definicja charakterystycznie wydłużonym, cylindrycznym (tkanka mięśniowa prążkowana) albo wrzecionowatym (tkanka mięśniowa gładka). Zobacz także definicja.
 • Co to jest Klejorodne Włókna Definicja włókna kolagenowe co znaczy.
 • Co to jest Włośnica Definicja włośnie słownik.
 • Co to jest Czuciowe Włoski Definicja różnego rodzaju pręcikowate wyrostki komórek zmysłowych zwierząt, odbierające raczej bodźce dotykowe znaczenie.
 • Co to jest Wiwisekcja Definicja prowadzony na żywym zwierzęciu wzwiązku zkoniecznością poznania fizjologicznych reakcji organizmu. Doświadczenia tego typu są aktualnie czym jest.
 • Co to jest Purkyněgo Włókna Definicja prócz zachowanej umiejętności kurczenia się pełnią funkcję polegającą na wyzwalaniu iprzewodzeniu impulsów powodujących skurcze serca co to jest.
 • Co to jest Rdzenne Włókna Definicja włókna nerwowe definicja.
 • Co to jest Sprężyste Włókna Definicja zbudowane zbiałka elastyny. Są bardzo elastyczne irozciągliwe. Regularnie tworzą sieci wobrębie narządów, wktórych skład wchodzą. Występują co znaczy.
 • Co to jest Szare Włókna Definicja włókna nerwowe słownik.
 • Co to jest Płodowe Wody Definicja owodniowców. Rola w.p. bazuje na zapewnieniu rozwijającemu się płodowi środowiska wodnego, au ssaków również zabezpieczenia mechanicznego znaczenie.
 • Co to jest Sylwiusza Wodociąg Definicja wodociąg mózgu czym jest.
 • Co to jest Mózgu Wodociąg Definicja kanał złączający III iIV komorę mózgu kręgowców co to jest.
 • Co to jest Osiowe Włókno Definicja wypustka komórki nerwowej stanowiąca kluczowy składnik włókna nerwowego definicja.
 • Co to jest Pyłkowy Woreczek Definicja zkomory pylnikowej iotaczającej ją ściany. Ziarna pyłku rozwijające się wewnątrz w.p. są odżywiane za pośrednictwem komórek tapetum co znaczy.
 • Co to jest Woski Definicja wyższych kwasów tłuszczowych iwielowęglowych alkoholi posiadających jedną grupę wodorotlenową. Występują uroślin izwierząt, pełniąc funkcję słownik.
 • Co to jest Żółciowy Woreczek Definicja narząd, wykorzystywany do magazynowania żółci wytwarzanej poprzez wątrobę. Wybiegający zniego przewód pęcherzykowy łączy się zprzewodem znaczenie.
 • Co to jest Żółtkowy Woreczek Definicja uzarodków kręgowców, które obrasta żółtko jaja. Uniektórych ryb, w szczególności uspodoustych, w.ż. utrzymuje się poprzez kilka albo więcej czym jest.
 • Co to jest Wpajanie Definicja imprinting co to jest.
 • Co to jest Kariokinetyczne Wrzeciono Definicja wrzeciono podziałowe definicja.
 • Co to jest Wrzęchy Definicja żyjących raczej wpłucach idrogach oddechowych jaszczurek, krokodyli iwęży, rzadziej ussaków iptaków. W. żywią się krwią, śluzem ikomórkami co znaczy.
 • Co to jest Cytokinetyczne Wrzeciono Definicja fragmoplast słownik.
 • Co to jest Rdzeniowe Promienie Wtórne Definicja promienie łyko-drzewne znaczenie.
 • Co to jest Wykraplanie Definicja gutacja czym jest.
 • Co to jest Oddechowy Współczynnik Definicja ilości dwutlenku węgla wydalonego poprzez płuca do ilości pobranego wtym samym czasie tlenu. Może być wyrażony wzorem: RQ = CO2/O2 co to jest.
 • Co to jest Selekcji Współczynnik Definicja selekcji wodniesieniu do genów badanego genotypu ioznaczający ich względny udział wpuli genowej pokolenia potomnego wporównaniu zgenotypem definicja.
 • Co to jest Wtórouste Definicja zarodkowy gastroporus przekształca się wotwór odbytowy funkcjonujący wpozostałym okresie życia. Wtórna jama gębowa wykształca się na co znaczy.
 • Co to jest Wtórnojamowce Definicja odznaczających się posiadaniem wtórnej jamy ciała ( celoma). Wzależności od stopnia rozwoju celomy wyróżnia się: bezjamowce, do których słownik.
 • Co to jest Wydzieliny Definicja produkty gruczołów powstające wtrakcie wydzielania znaczenie.
 • Co to jest Zębowy Wzór Definicja poszczególnych typów występujących udanego gatunku ssaka. Przedstawia on zęby znajdujące się po jednej stronie głowy. Zapis dotyczący czym jest.
 • Co to jest Robaczkowy Wyrostek Definicja uniektórych ssaków, między innymi uczłowieka. Wścianach w.r. znajdują się liczne grudkowate nagromadzenia tkanki limfatycznej ( tkanka co to jest.
 • Co to jest Wypłonienie Definicja wydłużeniem międzywęźli ( łodyga), redukcją blaszek liściowych i niedorozwojem tkanek wzmacniających sukces braku światła wtrakcie rozwoju definicja.
 • Co to jest Elongacyjny Wzrost Definicja elongacja co znaczy.
 • Co to jest Przystosowawcza Wartość Definicja wartość adaptacyjna słownik.
 • Co to jest Osiowy Walec Definicja ikorzenia zawierająca tkanki przewodzące iotoczona warstwą komórek okolnicy. Wewnętrzną część w.o. stanowi tak zwany rdzeń zbudowany znaczenie.
 • Co to jest Byt O Walka Definicja założeniami teorii doboru naturalnego organizmy wydają więcej potomstwa, niż wdanych warunkach środowiskowych może się wyżywić iutrzymać czym jest.
 • Co to jest Wakuolizacja Definicja termin odnoszący się do liczby wakuoli wkomórce. Stopień w. ustala, jaką część komórki zajmują wakuole co to jest.
 • Co to jest Zajęcza Warga Definicja rozwojowa objawiająca się rozdwojeniem wargi górnej, które jest regularnie połączone zrozszczepieniem podniebienia. W.z. powstaje w definicja.
 • Co to jest Wakuola Definicja sokiem komórkowym iotoczona błoną cytoplazmatyczną. Organelle te występują w pierwszej kolejności wkomórkach roślin izwierząt niższych co znaczy.
 • Co to jest Wazotocyna Definicja wazopresyny ( hormony zwierzęce). Prócz regulowania gospodarki wodnej w. wzmaga kurczliwość mięśni macicy idlatego wokresie lęgowym jej słownik.
 • Co to jest Wchłanianie Definicja krwiobiegu poprzez nabłonki jelita. Najintensywniej przebiega wjelicie cienkim, którego powierzchnia wchłaniania jest wydatnie zwiększona znaczenie.
 • Co to jest Wągier Definicja żywiciela pośredniego. Przybiera zazwyczaj postać pęcherzyka, zw. cysticerkusem, wktórego wnętrzu znajduje się główka. Po spożyciu mięsa czym jest.
 • Co to jest Klasyczne Warunkowanie Definicja odkryte istosowane poprzez Pawłowa I. wytwarzanie odruchu warunkowego co to jest.
 • Co to jest Wątroba Definicja w. jest żółć, która odprowadzana jest do dwunastnicy, gdzie skutkuje emulgowanie tłuszczów. Mechanizm emulgacji, a więc rozbicia na definicja.
 • Co to jest Wdrukowanie Definicja imprinting co znaczy.
 • Co to jest Weismanizm Definicja ewolucjonizm słownik.
 • Co to jest Ranviera Wcięcie Definicja węzeł Ranviera znaczenie.
 • Co to jest Wernalizacja Definicja jaryzacja czym jest.
 • Co to jest Wegetacja Definicja jest uzależniona od warunków klimatycznych inajczęściej przebiega w czasie okresów wegetacyjnych. Przejściowe zmiany warunków co to jest.
 • Co to jest Zwierząt Wędrówki Definicja migracje definicja.
 • Co to jest Węch Definicja umożliwiający rozpoznawanie substancji zapachowych rozpuszczonych wpowietrzu albo wodzie. Zobacz także: narządy węchu co znaczy.
 • Co to jest Glikozydowe Wiązania Definicja ipolisacharydach (wiązania O-glikozydowe), powstałe zpołączenia dwóch grup hydroksylowych iwydzielenia cząsteczki wody. Wnukleotydach w.g słownik.
 • Co to jest Chłonne Węzły Definicja układ limfatyczny znaczenie.
 • Co to jest Zarodkowy Węzeł Definicja embrioblast czym jest.
 • Co to jest Wiatrosiewność Definicja anemochoria co to jest.
 • Co to jest Limfatyczne Węzły Definicja układ limfatyczny definicja.
 • Co to jest Wiatropylność Definicja pośrednictwem wiatru. Rośliny wiatropylne odznaczają się niepozornymi, bezwonnymi kwiatami, produkującymi bardzo wiele pyłku. Znamiona co znaczy.
 • Co to jest Przewodząca Wiązka Definicja drewna, biegnące od liści do korzeni rośliny. Budujące w.p. tkanki przewodzące są ułożone na przemian (w korzeniu) i koncentrycznie albo słownik.
 • Co to jest Ranviera Węzeł Definicja pokryte osłonką mielinową. Odpowiadają granicom sąsiadujących ze sobą komórek Schwanna. Ww.R. włókno nerwowe osłonięte jest tylko poprzez znaczenie.
 • Co to jest Wić Definicja wiciowych, wiciowców, promienic, korzenionóżek iniektórych roślin niższych. W. występują również wkomórkach zwierzęcych, na przykład czym jest.
 • Co to jest Wielopostaciowość Definicja więcej form tego samego gatunku. Formy takie mogą różnić się morfologicznie ifizjologicznie. Odpowiednikiem w. jest na przykład co to jest.
 • Co to jest Wielocukry Definicja sacharydy definicja.
 • Co to jest Wiecha Definicja kwiatostany co znaczy.
 • Co to jest Mięśniowy Skórno Wór Definicja grup bezkręgowców, na przykład u płazińców (Platyhelminthes), obleńców (Namathelminthes) i pierścienic (Annelida). W.s.-m. jest zbudowany słownik.
 • Co to jest Wektor Definicja albo pasożytami, nie przejawiające jakichkolwiek symptomów choroby, ale roznoszące zakażenie przez odchody albo mocz; 2) DNA bakteriofagów znaczenie.
 • Co to jest Genów Współdziałanie Definicja W.g. może obejmować allele tego samego genu (współdziałanie alleliczne), wczasie którego jeden allel dominuje nad drugim (dominacja) albo czym jest.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Współdziałanie Genów, Wektor, Wór Skórno-Mięśniowy, Wiecha, Wielocukry, Wielopostaciowość, Wić, Węzeł Ranviera, Wiązka Przewodząca, Wiatropylność, Węzły opis.

Co to jest Współdziałanie Genów, Wektor, Wór Skórno-Mięśniowy, Wiecha wyjaśnienie.