współdziałanie genów wektor definicja
Współdziałanie Genów, Wektor, Wór Skórno-Mięśniowy, Wiecha, Wielocukry, Wielopostaciowość, Wić.

Słownik biologii i definicje z chemii na W

 • Co to jest wolwenty Definicja parzydełka,
 • Co to jest worek osierdziowy Definicja serce,
 • Co to jest wpust Definicja żołądek,
 • Co to jest wrodzone wzory zachowania Definicja instynkt,
 • Co to jest wrażliwość Definicja pobudliwość,
 • Co to jest wielokomórkowce Definicja których ciało zbudowane jest zwielu komórek, wprzeciwieństwie do zwierząt jednokomórkowych ( pierwotniaki). W. są bardzo zróżnicowane pod,
 • Co to jest współbiesiadnictwo Definicja komensalizm,
 • Co to jest worki powietrzne Definicja icienkościenne uchyłki płuc. Łączą się zkońcami głównych odgałęzień oskrzeli, aich pojemność wielokrotnie przewyższa pojemność płuc. W.p,
 • Co to jest wodopylność Definicja hydrofilia,
 • Co to jest worek Definicja Ascomycetes), powstająca zdikariotycznych (dwujądrowych) strzępek powstających wwyniku gametangiogamii, a więc zlania się zawartości lęgni,
 • Co to jest wyspy Langerhansa Definicja trzustka,
 • Co to jest węglowodany Definicja sacharydy,
 • Co to jest węchomózgowie Definicja mózg,
 • Co to jest wsierdzie Definicja śródsierdzie,
 • Co to jest wiecha złożona Definicja kwiatostany,
 • Co to jest wielogniazdowość Definicja polikalizm,
 • Co to jest wodniczka Definicja wakuola,
 • Co to jest wirus HIV Definicja retrowirusy,
 • Co to jest włośnie Definicja pasożytnicze nicienie należące do obleńców (Nemathelminthes) powodujące chorobę zw. włośnicą. Choroba ta jest wywoływana poprzez w. krętego,
 • Co to jest wirion Definicja wirusy,
 • Co to jest wzgórze Definicja mózg,
 • Co to jest wzrost Definicja wymiarów ciała, typowa dla organizmów żywych. Może bazować na zwiększaniu liczby komórek, awprzypadku jednokomórkowców albo zwierząt,
 • Co to jest wtręty komórkowe Definicja inkluzje,
 • Co to jest wydalanie Definicja zorganizmu ostatecznych produktów metabolizmu. Substancje ulegające wydalaniu to w pierwszej kolejności dwutlenek węgla, mocznik, kwas,
 • Co to jest wije Definicja obejmująca formy lądowe owydłużonym ciele, złożonym zgłowy isegmentowanego korpusu, który może być podzielony na tułów iodwłok. Na głowie,
 • Co to jest współdominacja Definicja dominacja,
 • Co to jest wierzchołek wzrostu Definicja zachowująca poprzez całe życie charakter merystematyczny ( merystemy). Wskład w.w. wchodzi jedna albo kilka komórek wczesnych iich,
 • Co to jest wazopresyna Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest wartość adaptacyjna Definicja mierzona wliczbie pozostawionego, żywotnego potomstwa. W.a. ustala względny (w porównaniu zinnymi genotypami) udział genów danego genotypu,
 • Co to jest wibryssy Definicja występujące wskórze głowy, znacząco rzadziej na nadgarstkach niektórych ssaków. Wewnątrz mieszka włosowego w. znajdują się liczne,
 • Co to jest wzór kwiatowy Definicja części znaczy się odpowiednimi symbolami iliczbami. Spora litera K znaczy kielich, C - koronę, P - okwiat, A- pręcikowie, G - słupkowie,
 • Co to jest włosy Definicja pręcikowate wytwory rogowe naskórka, których zasadnicza rola bazuje na tworzeniu termoizolacyjnej powłoki ciała. W. składają się zdwóch,
 • Co to jest więzadła Definicja torebkach stawowych pasma tkanki łącznej zbitej. Ich rola bazuje na wzmacnianiu struktur, wktórych ścianach występują, i na ograniczaniu,
 • Co to jest więzadła głosowe Definicja struny głosowe,
 • Co to jest witellogeneza Definicja go wpostaci ziaren, płytek ikulek wkomórce jajowej. W. może zachodzić kompletnie we wnętrzu rozwijającego się jaja albo także poza nim,
 • Co to jest wiroidy Definicja osłonki białkowej małe samoreplikujące się koliste cząsteczki RNA, będące pasożytami roślin. Ich funkcjonowanie jest jeszcze słabo poznane,
 • Co to jest wierzchotka dwuramienna Definicja kwiatostany,
 • Co to jest wrotki Definicja Nemathelmithes). Przewarzająca część gatunków zamieszkuje raczej wody słodkie, aniektóre spotykane są również wwodach słonych iw wilgotnych,
 • Co to jest wnętrostwo Definicja niezstępowaniu jąder do worka mosznowego ( moszna). W. jest najczęściej wywołane wadami rozwojowymi prowadzącymi do niedrożności kanału,
 • Co to jest witaminy Definicja przebieg mechanizmów biochemicznych inormalne funkcjonowanie organizmów, w szczególności zwierząt. Zazwyczaj nie mogą być syntetyzowane,
 • Co to jest wrodzony bodziec wyzwalający Definicja formy zachowania uzwierząt. Odpowiednikiem w.b.w. jest gwałtowna reakcja agresywna samca ciernika wywoływana czerwoną barwą brzusznej,
 • Co to jest włókna nerwowe Definicja otoczone zazwyczaj specjalnymi osłonami, nie będącymi jednak częścią samego neuronu. Osłonkę zewnętrzną, zw. także osłonką glejową albo,
 • Co to jest wole Definicja wykorzystywane do magazynowania pokarmu. Ugatunków odżywiających się nasionami zjedzony pokarm ulega ww. pęcznieniu irozmiękczaniu. Ugołębi,
 • Co to jest warunkowanie instrumentalne Definicja przez wykorzystywanie nagrody albo kary. Odpowiednikiem jest uczenie zwierząt domowych korzystania zpoideł, wktórych woda pojawia się po,
 • Co to jest wrzeciono podziałowe Definicja kurczliwych mikrotubul białkowych umożliwiających rozdzielenie chromosomów wtrakcie podziału jądra komórkowego ( kariokineza). Najczęściej,
 • Co to jest włókna białe Definicja włókna nerwowe,
 • Co to jest wieloszczety Definicja bezkręgowców ztypu pierścienic (Annelida). Ich ciało zbudowane jest zlicznych, najczęściej jednakowych pod względem budowy zewnętrznej,
 • Co to jest wstężnice Definicja bezkręgowców, obejmujący formy drapieżne albo żyjące wkomensalizmie zmięczakami. Zwierzęta należące do w. mają robakowaty kształt, aich,
 • Co to jest widłakowate Definicja Telomophyta). Ich przodkami były prawdopodobnie psylofity (Psilophytina). Aktualnie do w. zalicza się klasy: widłaków jednozarodnikowych,
 • Co to jest workowce Definicja należą prawie wyłącznie gatunki lądowe. Są one pasożytami roślin izwierząt lub roztoczami żyjącymi wglebie iszczątkach organicznych,
 • Co to jest wydzielanie Definicja funkcje wżyciu organizmu. Ubakterii igrzybów może bazować na w. enzymów wykorzystywanych do rozpuszczania pokarmu. Uroślin w. są wybrane,
 • Co to jest woreczek zalążkowy Definicja żeńskim ( gametofit) okrytonasiennych, a więc makrosporofitem. W.z. powstaje zhaploidalnej makrospory ( zarodniki), której jądro ulega,
 • Co to jest włosy zatokowe Definicja wibryssy,
 • Co to jest włośniki Definicja poprzez komórki skórki strefy włośnikowej korzenia, których funkcja bazuje na pobieraniu wody irozpuszczonych wniej soli mineralnych. To,
 • Co to jest wężowidła Definicja bezkręgowców ztypu szkarłupni (Echinodermata). W. prowadzą wolny tryb życia izasiedlają raczej przybrzeżne strefy pełnosłonych mórz. Ich,
 • Co to jest wzrok Definicja odbieranie bodźców świetlnych za pośrednictwem odpowiednich narządów zmysłów, występujących zazwyczaj wpostaci plamek ocznych, oczu albo,
 • Co to jest wirki Definicja Platyhelminthes). Zamieszkują środowisko wodne, anieliczne gatunki żyją wglebie iwilgotnym mchu. Ich ciało jest wydłużone ispłaszczone,
 • Co to jest wirusy Definicja zkwasu nukleinowego ibiałkowej osłonki zw. kapsydem. Rozmnażanie w. może przebiegać wyłącznie wewnątrz komórek innych organizmów. Infekcja,
 • Co to jest wątrobowce, porostnicowate Definicja rzędy między innymi porostnicowców (Marchantiales) ijungermaniowców (Jungermaniales). Rośliny należące do wątrobowców odznaczają się,
 • Co to jest walina Definicja aminokwasy,
 • Co to jest włókna kolagenowe Definicja rozciąganie włókna występujące w tkance łącznej, zbudowane zbiałka kolagenu. Ich wytrzymałość na rozciąganie jest zbliżona do wytrzymałości,
 • Co to jest wierzchotka jednoramienna Definicja kwiatostany,
 • Co to jest wielozarodkowość Definicja poliembrionia,
 • Co to jest wierzchotka wieloramienna Definicja kwiatostany,
 • Co to jest wieszadełko Definicja nitkowaty, jedno- albo wielokomórkowy twór powstający tuż po zapłodnieniu zkomórek pochodzących zpodziałów zygoty. Podziały szczytowej,
 • Co to jest wikarionty Definicja zbliżone wymogi siedliskowe, zajmujące podobne pod względem biocenotycznym środowiska, położone jednak woddalonych od siebie obszarach,
 • Co to jest wiciowce Definicja lokomotorycznym jest wić. Zalicza się do nich gromady w. roślinnych (Phytoflagellata) izwierzęcych (Zooflagellata). W. roślinne posiadają,
 • Co to jest włókna mielinowe Definicja włókna nerwowe,
 • Co to jest wiwarium Definicja pomieszczenie, wktórym prowadzi się hodowlę drobnych zwierząt,
 • Co to jest witellarium Definicja gruczoł żółtkowy,
 • Co to jest wirusy bakteryjne Definicja bakteriofagi,
 • Co to jest włókna bezrdzenne Definicja włókna nerwowe,
 • Co to jest włókna bezmielinowe Definicja włókna nerwowe,
 • Co to jest włókna mięśniowe Definicja charakterystycznie wydłużonym, cylindrycznym (tkanka mięśniowa prążkowana) albo wrzecionowatym (tkanka mięśniowa gładka). Zobacz także,
 • Co to jest włókna klejorodne Definicja włókna kolagenowe,
 • Co to jest włośnica Definicja włośnie,
 • Co to jest włoski czuciowe Definicja różnego rodzaju pręcikowate wyrostki komórek zmysłowych zwierząt, odbierające raczej bodźce dotykowe,
 • Co to jest wiwisekcja Definicja prowadzony na żywym zwierzęciu wzwiązku zkoniecznością poznania fizjologicznych reakcji organizmu. Doświadczenia tego typu są aktualnie,
 • Co to jest włókna Purkyněgo Definicja prócz zachowanej umiejętności kurczenia się pełnią funkcję polegającą na wyzwalaniu iprzewodzeniu impulsów powodujących skurcze serca,
 • Co to jest włókna rdzenne Definicja włókna nerwowe,
 • Co to jest włókna sprężyste Definicja zbudowane zbiałka elastyny. Są bardzo elastyczne irozciągliwe. Regularnie tworzą sieci wobrębie narządów, wktórych skład wchodzą. Występują,
 • Co to jest włókna szare Definicja włókna nerwowe,
 • Co to jest wody płodowe Definicja owodniowców. Rola w.p. bazuje na zapewnieniu rozwijającemu się płodowi środowiska wodnego, au ssaków również zabezpieczenia mechanicznego,
 • Co to jest wodociąg Sylwiusza Definicja wodociąg mózgu,
 • Co to jest wodociąg mózgu Definicja kanał złączający III iIV komorę mózgu kręgowców,
 • Co to jest włókno osiowe Definicja wypustka komórki nerwowej stanowiąca kluczowy składnik włókna nerwowego,
 • Co to jest woreczek pyłkowy Definicja zkomory pylnikowej iotaczającej ją ściany. Ziarna pyłku rozwijające się wewnątrz w.p. są odżywiane za pośrednictwem komórek tapetum,
 • Co to jest woski Definicja wyższych kwasów tłuszczowych iwielowęglowych alkoholi posiadających jedną grupę wodorotlenową. Występują uroślin izwierząt, pełniąc funkcję,
 • Co to jest woreczek żółciowy Definicja narząd, wykorzystywany do magazynowania żółci wytwarzanej poprzez wątrobę. Wybiegający zniego przewód pęcherzykowy łączy się zprzewodem,
 • Co to jest woreczek żółtkowy Definicja uzarodków kręgowców, które obrasta żółtko jaja. Uniektórych ryb, w szczególności uspodoustych, w.ż. utrzymuje się poprzez kilka albo więcej,
 • Co to jest wpajanie Definicja imprinting,
 • Co to jest wrzeciono kariokinetyczne Definicja wrzeciono podziałowe,
 • Co to jest wrzęchy Definicja żyjących raczej wpłucach idrogach oddechowych jaszczurek, krokodyli iwęży, rzadziej ussaków iptaków. W. żywią się krwią, śluzem ikomórkami,
 • Co to jest wrzeciono cytokinetyczne Definicja fragmoplast,
 • Co to jest wtórne promienie rdzeniowe Definicja promienie łyko-drzewne,
 • Co to jest wykraplanie Definicja gutacja,
 • Co to jest współczynnik oddechowy Definicja ilości dwutlenku węgla wydalonego poprzez płuca do ilości pobranego wtym samym czasie tlenu. Może być wyrażony wzorem: RQ = CO2/O2,
 • Co to jest współczynnik selekcji Definicja selekcji wodniesieniu do genów badanego genotypu ioznaczający ich względny udział wpuli genowej pokolenia potomnego wporównaniu zgenotypem,
 • Co to jest wtórouste Definicja zarodkowy gastroporus przekształca się wotwór odbytowy funkcjonujący wpozostałym okresie życia. Wtórna jama gębowa wykształca się na,
 • Co to jest wtórnojamowce Definicja odznaczających się posiadaniem wtórnej jamy ciała ( celoma). Wzależności od stopnia rozwoju celomy wyróżnia się: bezjamowce, do których,
 • Co to jest wydzieliny Definicja produkty gruczołów powstające wtrakcie wydzielania,
 • Co to jest wzór zębowy Definicja poszczególnych typów występujących udanego gatunku ssaka. Przedstawia on zęby znajdujące się po jednej stronie głowy. Zapis dotyczący,
 • Co to jest wyrostek robaczkowy Definicja uniektórych ssaków, między innymi uczłowieka. Wścianach w.r. znajdują się liczne grudkowate nagromadzenia tkanki limfatycznej ( tkanka,
 • Co to jest wypłonienie Definicja wydłużeniem międzywęźli ( łodyga), redukcją blaszek liściowych i niedorozwojem tkanek wzmacniających sukces braku światła wtrakcie rozwoju,
 • Co to jest wzrost elongacyjny Definicja elongacja,
 • Co to jest wartość przystosowawcza Definicja wartość adaptacyjna,
 • Co to jest walec osiowy Definicja ikorzenia zawierająca tkanki przewodzące iotoczona warstwą komórek okolnicy. Wewnętrzną część w.o. stanowi tak zwany rdzeń zbudowany,
 • Co to jest walka o byt Definicja założeniami teorii doboru naturalnego organizmy wydają więcej potomstwa, niż wdanych warunkach środowiskowych może się wyżywić iutrzymać,
 • Co to jest wakuolizacja Definicja termin odnoszący się do liczby wakuoli wkomórce. Stopień w. ustala, jaką część komórki zajmują wakuole,
 • Co to jest warga zajęcza Definicja rozwojowa objawiająca się rozdwojeniem wargi górnej, które jest regularnie połączone zrozszczepieniem podniebienia. W.z. powstaje w,
 • Co to jest wakuola Definicja sokiem komórkowym iotoczona błoną cytoplazmatyczną. Organelle te występują w pierwszej kolejności wkomórkach roślin izwierząt niższych,
 • Co to jest wazotocyna Definicja wazopresyny ( hormony zwierzęce). Prócz regulowania gospodarki wodnej w. wzmaga kurczliwość mięśni macicy idlatego wokresie lęgowym jej,
 • Co to jest wchłanianie Definicja krwiobiegu poprzez nabłonki jelita. Najintensywniej przebiega wjelicie cienkim, którego powierzchnia wchłaniania jest wydatnie zwiększona,
 • Co to jest wągier Definicja żywiciela pośredniego. Przybiera zazwyczaj postać pęcherzyka, zw. cysticerkusem, wktórego wnętrzu znajduje się główka. Po spożyciu mięsa,
 • Co to jest warunkowanie klasyczne Definicja odkryte istosowane poprzez Pawłowa I. wytwarzanie odruchu warunkowego,
 • Co to jest wątroba Definicja w. jest żółć, która odprowadzana jest do dwunastnicy, gdzie skutkuje emulgowanie tłuszczów. Mechanizm emulgacji, a więc rozbicia na,
 • Co to jest wdrukowanie Definicja imprinting,
 • Co to jest weismanizm Definicja ewolucjonizm,
 • Co to jest wcięcie Ranviera Definicja węzeł Ranviera,
 • Co to jest wernalizacja Definicja jaryzacja,
 • Co to jest wegetacja Definicja jest uzależniona od warunków klimatycznych inajczęściej przebiega w czasie okresów wegetacyjnych. Przejściowe zmiany warunków,
 • Co to jest wędrówki zwierząt Definicja migracje,
 • Co to jest węch Definicja umożliwiający rozpoznawanie substancji zapachowych rozpuszczonych wpowietrzu albo wodzie. Zobacz także: narządy węchu,
 • Co to jest wiązania glikozydowe Definicja ipolisacharydach (wiązania O-glikozydowe), powstałe zpołączenia dwóch grup hydroksylowych iwydzielenia cząsteczki wody. Wnukleotydach w.g,
 • Co to jest węzły chłonne Definicja układ limfatyczny,
 • Co to jest węzeł zarodkowy Definicja embrioblast,
 • Co to jest wiatrosiewność Definicja anemochoria,
 • Co to jest węzły limfatyczne Definicja układ limfatyczny,
 • Co to jest wiatropylność Definicja pośrednictwem wiatru. Rośliny wiatropylne odznaczają się niepozornymi, bezwonnymi kwiatami, produkującymi bardzo wiele pyłku. Znamiona,
 • Co to jest wiązka przewodząca Definicja drewna, biegnące od liści do korzeni rośliny. Budujące w.p. tkanki przewodzące są ułożone na przemian (w korzeniu) i koncentrycznie albo,
 • Co to jest węzeł Ranviera Definicja pokryte osłonką mielinową. Odpowiadają granicom sąsiadujących ze sobą komórek Schwanna. Ww.R. włókno nerwowe osłonięte jest tylko poprzez,
 • Co to jest wić Definicja wiciowych, wiciowców, promienic, korzenionóżek iniektórych roślin niższych. W. występują również wkomórkach zwierzęcych, na przykład,
 • Co to jest wielopostaciowość Definicja więcej form tego samego gatunku. Formy takie mogą różnić się morfologicznie ifizjologicznie. Odpowiednikiem w. jest na przykład,
 • Co to jest wielocukry Definicja sacharydy,
 • Co to jest wiecha Definicja kwiatostany,
 • Co to jest wór skórno-mięśniowy Definicja grup bezkręgowców, na przykład u płazińców (Platyhelminthes), obleńców (Namathelminthes) i pierścienic (Annelida). W.s.-m. jest zbudowany,
 • Co to jest wektor Definicja albo pasożytami, nie przejawiające jakichkolwiek symptomów choroby, ale roznoszące zakażenie przez odchody albo mocz; 2) DNA bakteriofagów,
 • Co to jest współdziałanie genów Definicja W.g. może obejmować allele tego samego genu (współdziałanie alleliczne), wczasie którego jeden allel dominuje nad drugim (dominacja) albo.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Współdziałanie Genów, Wektor, Wór Skórno-Mięśniowy, Wiecha, Wielocukry, Wielopostaciowość, Wić, Węzeł Ranviera, Wiązka Przewodząca, Wiatropylność, Węzły opis.

Co to jest Współdziałanie Genów, Wektor, Wór Skórno-Mięśniowy, Wiecha wyjaśnienie.