aktywność adaptacja aktywizm definicja
KRZYŻÓWKA Aktywność, Adaptacja, Aktywizm, Analizator, Amazonka, Amortyzacja, Akcent, Akolita.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego A

 • Znaczenie Alfa Pisownia 1. pierwsza litera alfabetu greckiego; 2. kłująca trawa śródziemnomorska, z której włókien wyrabia się między innymi sznury i papier co to jest.
 • Znaczenie Autochton Pisownia należący do rdzennej ludności danego obszaru; 2. masy skalne, które w trakcie ruchów górotwórczych skorupy ziemskiej nie uległy definicja.
 • Znaczenie Aparat Pisownia spełniające określone zadania wskutek zachodzących w nim mechanizmów fizycznych albo chemicznych; 2. zespół instytucji, urzędów (osób co znaczy.
 • Znaczenie Argon Pisownia chemiczny o symbolu A, który jest bezbarwnym gazem występującym w atmosferze ziemskiej; 2. sztuczne włókno wiskozowe podobne do lnu słownik.
 • Znaczenie Akt Pisownia wykonanie, spełnienie czegoś; 2. czynność urzędowa, formalna, ceremonia; 3. dokument urzędowy, prawny; 4. część utworu scenicznego znaczenie.
 • Znaczenie Agent Pisownia pośrednicząca w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy albo zawierająca je w jego imieniu; 2. dyplomata akredytowany za granicą przy głowie czym jest.
 • Znaczenie Aspirant Pisownia zakładu naukowego przygotowujący się do samodzielnej pracy naukowej; 2. stopień oficerski w pożarnictwie i w policji; 3. osoba starająca co oznacza.
 • Znaczenie Akcja Pisownia działanie zmierzające do osiągnięcia jakiegoś celu; 2. typ fabuły w utworze literackim i filmowym przedstawiający przebieg zdarzeń krzyżówka.
 • Znaczenie Amerykanka Pisownia krótka kanapa tworzące po rozłożeniu rodzaj tapczanu; 2. mała maszyna dociskowa do drobnych druków; 3. księgowość podwójna w systemie najlepszy.
 • Znaczenie Aspiracja Pisownia czegoś, marzenie osiągnięcia czegoś; 2. przydech towarzyszący wymowie niektórych głosek, artykułowany jako słabe h; jest cechą wielu przykłady.
 • Znaczenie Adapter Pisownia elektromechaniczne w gramofonie wykorzystywane do odczytywania dźwięku zapisanego na płycie gramofonowej; 2. urządzenie umożliwiające encyklopedia.
 • Znaczenie Arlekin Pisownia postaci komedii dell´arte, sprytny, kochliwy sługa, ubrany w barwny strój z deseniem w trójkąty albo romby, noszący maskę na górnej części jak działa.
 • Znaczenie Ablacja Pisownia niszczenie, kruszenie się powierzchni lądu w konsekwencji działania deszczu; 2. topnienie powierzchni lodowca spowodowane energią słoneczną czy, jest.
 • Znaczenie Ambona Pisownia chrześcijańskim rodzaj małej, przyściennej trybuny, zwykle bogato zdobionej, służącej jako miejsce wygłaszania kazań i czytania Pisma pojęcie.
 • Znaczenie Alpaka Pisownia wielbłądów o długiej, gęstej sierści; 2. gładka, błyszcząca tkanina o osnowie bawełnianej i wątku wełnianym uprzędzona z sierści alpaki; 3 wyjaśnienie.
 • Znaczenie Akceleracja Pisownia trwania zjawisk, mechanizmów i tym podobne, przyspieszenie ich przebiegu; 2. szybsze wykształcenie się jakiegoś narządu w momencie rozwoju opis.
 • Znaczenie Aula Pisownia sala wykładowa, sala zebrań, konferencji, uroczystości i tym podobne; 2. w momencie starochrześcijańskim budynek kościelny albo miejsce w informacje.
 • Znaczenie Argus Pisownia zasypiający strażnik, człowiek zazdrośnie czegoś pilnujący; 2. ptak z rodz. bażantów, spokrewniony z pawiem, charakteryzujący się co to jest.
 • Znaczenie Aktówka Pisownia zapinana najczęściej na zamek szybki, stosowana zazwyczaj do noszenia akt, dokumentów, papierów i tym podobne; 2. utwór dramatyczny definicja.
 • Znaczenie Akademia Pisownia skupiająca znakomitych uczonych albo artystów, mająca na celu zarządzanie postępem edukacji i sztuki; 2. wyższa uczelnia kształcąca co znaczy.
 • Znaczenie Akumulacja Pisownia środków z części dochodu narodowego, nie przeznaczonej na spożycie, w celu dokonywania inwestycji i zwiększania produkcji; 2. mechanizm słownik.
 • Znaczenie Aspekt Pisownia którego się coś rozpatruje; 2. wzajemne położenie ciał niebieskich na niebie; 3. kategoria gramatyczna czasownika wyrażająca jego znaczenie.
 • Znaczenie Album Pisownia przystosowanymi do wkładania albo wklejania fotografii, pocztówek, znaczków pocztowych; 2. publikacja książkowa, zazwyczaj ozdobnie wydana czym jest.
 • Znaczenie Arenga Pisownia południowo wschodniej Azji, z którego wytwarza się cukier; 2. wstęp do aktu prawnego wyjaśniający okoliczności i cel jego wydania co oznacza.
 • Znaczenie Agitator Pisownia namawiająca do czegoś; 2. cylindryczne naczynie stalowe, pokryte wewnątrz ołowiem, stosowane jako mieszalnik w procesie rafinacji produktów krzyżówka.
 • Znaczenie Adept Pisownia kształcący się w jakiejś dziedzinie, zaczynający uprawiać jakąś sztukę, naukę, zawód; 2. zwolennik doktryny, szkoły filozoficznej, kierunku najlepszy.
 • Znaczenie Adopcja Pisownia 1. akt prawny uznający obce dziecko za swoje; 2. przyjęcie poprzez władzę prawodawczą obcego prawa za obowiązujące prawo krajowe przykłady.
 • Znaczenie Aplikacja Pisownia wycięty z tkaniny albo skóry naszyty na tło z innej tkaniny; 2. praktyka osób mających ukończone studia prawnicze, przygotowujących się do encyklopedia.
 • Znaczenie Aga Pisownia grzecznościowy w niektórych państwach muzułmańskich; 2. tytuł oficerski w sułtańskiej Turcji, tytuł właściciela ziemskiego w Turcji; 3 jak działa.
 • Znaczenie Agape Pisownia neoplatońskiej miłość niebiańska w odróżnieniu do ziemskiej; 2. obrzędowa uczta o charakterze religijnym u pierwszych chrześcijan czy, jest.
 • Znaczenie Agenda Pisownia urzędu albo instytucji, jego filia, ekspozytura; 2. notatnik do wpisywania spraw bieżących wymagających terminowego załatwienia pojęcie.
 • Znaczenie Akord Pisownia przynajmniej trzech różnych co do wysokości dźwięków; 2. mechanizm płacy, gdzie wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości wyjaśnienie.
 • Znaczenie Absorbować Pisownia 1. zaprzątać kompletnie czyjąś myśl, uwagę, czas, zajmować żywo kogoś czymś; 2. pochłaniać, wchłaniać, na przykład gaz opis.
 • Znaczenie Abrakadabra Pisownia któremu w starożytności i średniowieczu przypisywano moc magiczną; 2. ironicznie albo żartobliwie o czymś, na przykład o niejasnym i informacje.
 • Znaczenie Abstrakcja Pisownia twierdzenie nie oparte na faktach, nie odpowiadające rzeczywistości; 2. tworzenie idei ogólnych; rozumowanie w sposób oficjalny; 3. obraz co to jest.
 • Znaczenie Absolutorium Pisownia naczelnego (na przykład sejmu) uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu wykonawczego (((na przykład rządu) za definicja.
 • Znaczenie Atlas Pisownia 1. zestaw map wydanych w formie książki albo albumu; 2. pierwszy kręg szyjny gadów, ptaków, ssaków i człowieka co znaczy.
 • Znaczenie Aksamitka Pisownia aksamitu; 2. roślina zielna z rodz. złożonych o naprzeciwległych, pierzastodzielnych liściach i żółtych, pomarańczowych albo słownik.
 • Znaczenie Aktualizm Pisownia filozoficzna usiłująca wyprowadzić świat rzeczy albo substancji z samego aktu, z czystego stawania się; 2. jedna z podstawowych zasad w znaczenie.
 • Znaczenie Akademik Pisownia uczelni, student; 2. członek akademii - instytucji skupiającej uczonych albo artystów; 3. dom, gdzie mieszkają studenci; 4. prof. wyższej czym jest.
 • Znaczenie Akcydens Pisownia okolicznościowy, w odróżnieniu do książek i wydawnictw periodycznych, na przykład formularz, ulotka, etykieta; 2. w nauce Arystotelesa i w co oznacza.
 • Znaczenie Aglomeracja Pisownia ludności i zabudowy na w miarę niewielkim obszarze, nadające mu charakter miejski; 2. mechanizm łączenia drobnych ziaren substancji stałej krzyżówka.
 • Znaczenie Agregat Pisownia fizyce skupienie cząsteczek o różnym charakterze wiązań wzajemnych; 2. zespół sprzężonych ze sobą różnych maszyn wykonujących określoną najlepszy.
 • Znaczenie Agrafa Pisownia wykorzystywana do spinania części ubrania, zdobiąca nakrycie głowy i tym podobne; 2. w budownictwie motyw dekoracyjny w kształcie ozdobnej przykłady.
 • Znaczenie Agresja Pisownia 1. zbrojna napaść jednego państwa na drugie; 2. zachowanie zmierzające do wyładowania niezadowolenia albo gniewu na osobach albo rzeczach encyklopedia.
 • Znaczenie Akceptor Pisownia chemiczna, która ulega utlenieniu tlenem powietrza jedynie w mieszaninie z autoutleniaczem; 2. atom, który uczestnicząc w wytworzeniu jak działa.
 • Znaczenie Arabeska Pisownia ornament z przeplatających się stylizowanych gałązek, łodyg roślinnych; 2. krótki utwór instrumentalny o subtelnych efektach czy, jest.
 • Znaczenie Anaglif Pisownia w różnych barwach i przesunięte względem siebie obrazy jednego przedmiotu, dające wrażenie widzenia stereoskopowego przy oglądaniu poprzez pojęcie.
 • Znaczenie Amfibia Pisownia przystosowane do życia w wodzie w momencie larwalnym a na lądzie jako postać dorosła albo żyjące zarówno w jednym, jak i w drugim wyjaśnienie.
 • Znaczenie Akumulator Pisownia 1. urządzenie do magazynowania energii; 2. w maszynie cyfrowej: rejestr do magazynowania wyników operacji arytmetycznych i logicznych opis.
 • Znaczenie Alimentacja Pisownia 1. zasilanie rzek, jezior wodą pochodzącą z deszczu, topnienia śniegu i lodowców, również z wód gruntowych i źródeł; 2. płacenie alimentów informacje.
 • Znaczenie Antyk Pisownia 1. świat starożytny, kultura starożytna (raczej grecko łacińska); 2. zabytek przeszłości, element bardzo stary, staroświecki co to jest.
 • Znaczenie Apel Pisownia przykład członków organizacji, uczestników obozu, żołnierzy, więźniów, w celu sprawdzenia obecności, stanu umundurowania, uzbrojenia albo definicja.
 • Znaczenie Alembik Pisownia 1. naczynie wykorzystywane do destylacji cieczy; 2. gatunek wódki wytrawnej co znaczy.
 • Znaczenie Ambrozja Pisownia greckiej pokarm bogów zapewniający im wieczną młodość i nieśmiertelność; 2. współżycie pomiędzy grzybami niższymi a larwami owadów słownik.
 • Znaczenie Amonit Pisownia 1. nazwa materiału wybuchowego; 2. wymarłe zwierzę kopalne z gromady głowonogów, od imienia którego pochodzi imię egipskiego boga Amona znaczenie.
 • Znaczenie Aneks Pisownia 1. pismo dodatkowe dołączone do głównego dokumentu, załącznik; 2. dodatkowy obiekt architektoniczny uzupełniający większą całość czym jest.
 • Znaczenie Amplifikacja Pisownia stylistyczna polegająca na zastąpieniu danego wyrazu innym bliskoznacznym, lecz nadającym mu odmienną barwę emocjonalną, nagromadzenie co oznacza.
 • Znaczenie Alba Pisownia szata liturgiczna duchownych katolickich noszona pod ornatem; 2. w literaturze średniowiecznej liryczna pieśń miłosna zawierająca motyw krzyżówka.
 • Znaczenie As Pisownia w każdym kolorze kart do gry; 2. moneta miedziana będąca w obiegu w starożytnym Rzymie i w niektórych średniowiecznych krajach europejskich najlepszy.
 • Znaczenie Aura Pisownia nastrój, klimat, atmosfera panująca w jakimś środowisku; 3. zespół objawów poprzedzający bezpośrednio napad padaczki, aktualnie uważany za przykłady.
 • Znaczenie Asocjacja Pisownia łączenie, kojarzenie ze sobą wrażeń, wyobrażeń, związek pomiędzy przedstawieniami opierający na tym, iż przypomnienie albo uświadomienie encyklopedia.
 • Znaczenie Awizo Pisownia odbiorcy o dokonaniu określonej operacji handlowej albo bankowej albo o wysłaniu towaru bądź pieniędzy; 2. mały, zwrotny i błyskawiczny jak działa.
 • Znaczenie Atonia Pisownia 1. bezdźwięczność, słowo niemający własnego akcentu; 2. niedowład, zwiotczenie tkanek czy, jest.
 • Znaczenie Atrybut Pisownia właściwość danej rzeczy albo osoby wyróżniająca ją spośród innych; 2. charakterystyczna, nieodłączna cecha przedmiotu, bez której nie pojęcie.
 • Znaczenie Artykuł Pisownia umieszczona w czasopiśmie, encyklopedii, słowniku i tym podobne; 2. rzecz, którą się sprzedaje albo kupuje, element handlu; wytwór, towar wyjaśnienie.
 • Znaczenie Aut Pisownia 1. wyjście piłki poza granicę boiska albo kortu; 2. czterokołowy osobowy pojazd mechaniczny napędzany benzyną opis.
 • Znaczenie Astragal Pisownia pęcinowa; 2. ornament ciągły w formie półwypukłego pasma złożonego z perełek ułożonych na przemian z pałeczkami albo pryzmatycznymi informacje.
 • Znaczenie Autarkia Pisownia 1. samowystarczalność gospodarcza narodu, państwa albo ekipy krajów; 2. pogląd stoików, wg którego cnota sama wystarcza do szczęścia co to jest.
 • Znaczenie Akolita Pisownia przebywająca regularnie w czyimś towarzystwie, będąca czyimś zwolennikiem, poplecznikiem; 2. osoba duchowna w kościele katolickim mająca definicja.
 • Znaczenie Akcent Pisownia fonetyczne opierające na wyróżnieniu sylaby w wyrazie dzięki powiększenia siły artykulacyjnej, zmiany wysokości tonu albo wydłużenia czasu co znaczy.
 • Znaczenie Amortyzacja Pisownia malenie wartości środków trwałych w wyniku ich zużywania się; 2.osłabienie uderzeń i wstrząsów między innymi w pojazdach i konstrukcjach słownik.
 • Znaczenie Amazonka Pisownia greckiej członkini żeńskiego społeczeństwa wojowniczek znad Morza Czarnego; 2. kobieta jeżdżąca konno; 3. damski strój do konnej jazdy znaczenie.
 • Znaczenie Analizator Pisownia wykonujący analizy, raczej analizy chemiczne; 2. przyrząd do badania stanu polaryzacji światła; 3. zespół przedmiotów nerwowych, których czym jest.
 • Znaczenie Aktywizm Pisownia wobec życia, uczestniczenie w życiu społecznym, organizacyjnym i tym podobne; 2. w momencie I wojny światowej kierunek polityczny co oznacza.
 • Znaczenie Adaptacja Pisownia do innego użytku, na przykład przeniesienie utworu literackiego na ekran, zaadaptowanie budynku mieszkalnego na hurtownię; 2. dziedziczne krzyżówka.
 • Znaczenie Aktywność Pisownia umiejętność do intensywnego działania, do podejmowania inicjatywy; czynny udział w czymś; 2. w chemii miara umiejętności substancji do najlepszy.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja KRZYŻÓWKA Aktywność, Adaptacja, Aktywizm, Analizator, Amazonka, Amortyzacja, Akcent, Akolita, Autarkia, Astragal, Aut, Artykuł, Atrybut, Atonia, Awizo, Asocjacja, Aura znaczenie.

Co to jest Czym jest Aktywność, Adaptacja, Aktywizm, Analizator, Amazonka wyjaśnienie.