aktywność adaptacja aktywizm definicja
Aktywność, Adaptacja, Aktywizm, Analizator, Amazonka, Amortyzacja, Akcent, Akolita, Autarkia.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego A

 • Znaczenie Alfa Definicja: 1. pierwsza litera alfabetu greckiego; 2. kłująca trawa śródziemnomorska, z której włókien wyrabia się między innymi sznury i papier,
 • Znaczenie Autochton Definicja: ludności danego obszaru; 2. masy skalne, które w trakcie ruchów górotwórczych skorupy ziemskiej nie uległy przemieszczeniu,
 • Znaczenie Aparat Definicja: zadania wskutek zachodzących w nim mechanizmów fizycznych albo chemicznych; 2. zespół instytucji, urzędów (osób) kierujących pewną,
 • Znaczenie Argon Definicja: który jest bezbarwnym gazem występującym w atmosferze ziemskiej; 2. sztuczne włókno wiskozowe podobne do lnu,
 • Znaczenie Akt Definicja: spełnienie czegoś; 2. czynność urzędowa, formalna, ceremonia; 3. dokument urzędowy, prawny; 4. część utworu scenicznego, wyodrębniona,
 • Znaczenie Agent Definicja: umów na rzecz zleceniodawcy albo zawierająca je w jego imieniu; 2. dyplomata akredytowany za granicą przy głowie państwa albo ministrze,
 • Znaczenie Aspirant Definicja: przygotowujący się do samodzielnej pracy naukowej; 2. stopień oficerski w pożarnictwie i w policji; 3. osoba starająca się, ubiegająca się,
 • Znaczenie Akcja Definicja: do osiągnięcia jakiegoś celu; 2. typ fabuły w utworze literackim i filmowym przedstawiający przebieg zdarzeń powiązanych następstwem,
 • Znaczenie Amerykanka Definicja: rozłożeniu rodzaj tapczanu; 2. mała maszyna dociskowa do drobnych druków; 3. księgowość podwójna w systemie tabelarycznym; księga,
 • Znaczenie Aspiracja Definicja: osiągnięcia czegoś; 2. przydech towarzyszący wymowie niektórych głosek, artykułowany jako słabe h; jest cechą wielu języków,
 • Znaczenie Adapter Definicja: gramofonie wykorzystywane do odczytywania dźwięku zapisanego na płycie gramofonowej; 2. urządzenie umożliwiające wykorzystywanie kaset na,
 • Znaczenie Arlekin Definicja: dell´arte, sprytny, kochliwy sługa, ubrany w barwny strój z deseniem w trójkąty albo romby, noszący maskę na górnej części twarzy; od XVIII,
 • Znaczenie Ablacja Definicja: powierzchni lądu w konsekwencji działania deszczu; 2. topnienie powierzchni lodowca spowodowane energią słoneczną, wiatrem i deszczem; 3,
 • Znaczenie Ambona Definicja: małej, przyściennej trybuny, zwykle bogato zdobionej, służącej jako miejsce wygłaszania kazań i czytania Pisma Świętego; 2. skała wystająca,
 • Znaczenie Alpaka Definicja: gęstej sierści; 2. gładka, błyszcząca tkanina o osnowie bawełnianej i wątku wełnianym uprzędzona z sierści alpaki; 3. stop miedzi z,
 • Znaczenie Akceleracja Definicja: mechanizmów i tym podobne, przyspieszenie ich przebiegu; 2. szybsze wykształcenie się jakiegoś narządu w momencie rozwoju embrionalnego w,
 • Znaczenie Aula Definicja: zebrań, konferencji, uroczystości i tym podobne; 2. w momencie starochrześcijańskim budynek kościelny albo miejsce w bazylikach,
 • Znaczenie Argus Definicja: człowiek zazdrośnie czegoś pilnujący; 2. ptak z rodz. bażantów, spokrewniony z pawiem, charakteryzujący się jasnobrunatnym upierzeniem i,
 • Znaczenie Aktówka Definicja: na zamek szybki, stosowana zazwyczaj do noszenia akt, dokumentów, papierów i tym podobne; 2. utwór dramatyczny jednoaktowy; jednoaktówka,
 • Znaczenie Akademia Definicja: uczonych albo artystów, mająca na celu zarządzanie postępem edukacji i sztuki; 2. wyższa uczelnia kształcąca ekspertów w jakiejś dziedzinie,
 • Znaczenie Akumulacja Definicja: narodowego, nie przeznaczonej na spożycie, w celu dokonywania inwestycji i zwiększania produkcji; 2. mechanizm nagromadzenia się osadów,
 • Znaczenie Aspekt Definicja: rozpatruje; 2. wzajemne położenie ciał niebieskich na niebie; 3. kategoria gramatyczna czasownika wyrażająca jego niedokonaność albo,
 • Znaczenie Album Definicja: wkładania albo wklejania fotografii, pocztówek, znaczków pocztowych; 2. publikacja książkowa, zazwyczaj ozdobnie wydana, zawierająca,
 • Znaczenie Arenga Definicja: wschodniej Azji, z którego wytwarza się cukier; 2. wstęp do aktu prawnego wyjaśniający okoliczności i cel jego wydania,
 • Znaczenie Agitator Definicja: cylindryczne naczynie stalowe, pokryte wewnątrz ołowiem, stosowane jako mieszalnik w procesie rafinacji produktów naftowych,
 • Znaczenie Adept Definicja: dziedzinie, zaczynający uprawiać jakąś sztukę, naukę, zawód; 2. zwolennik doktryny, szkoły filozoficznej, kierunku społecznego, partii itp,
 • Znaczenie Adopcja Definicja: 1. akt prawny uznający obce dziecko za swoje; 2. przyjęcie poprzez władzę prawodawczą obcego prawa za obowiązujące prawo krajowe,
 • Znaczenie Aplikacja Definicja: skóry naszyty na tło z innej tkaniny; 2. praktyka osób mających ukończone studia prawnicze, przygotowujących się do zawodu sędziego,
 • Znaczenie Aga Definicja: niektórych państwach muzułmańskich; 2. tytuł oficerski w sułtańskiej Turcji, tytuł właściciela ziemskiego w Turcji; 3. ropucha o ciele,
 • Znaczenie Agape Definicja: niebiańska w odróżnieniu do ziemskiej; 2. obrzędowa uczta o charakterze religijnym u pierwszych chrześcijan,
 • Znaczenie Agenda Definicja: instytucji, jego filia, ekspozytura; 2. notatnik do wpisywania spraw bieżących wymagających terminowego załatwienia,
 • Znaczenie Akord Definicja: różnych co do wysokości dźwięków; 2. mechanizm płacy, gdzie wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości wykonywanej produkcji albo od,
 • Znaczenie Absorbować Definicja: 1. zaprzątać kompletnie czyjąś myśl, uwagę, czas, zajmować żywo kogoś czymś; 2. pochłaniać, wchłaniać, na przykład gaz,
 • Znaczenie Abrakadabra Definicja: starożytności i średniowieczu przypisywano moc magiczną; 2. ironicznie albo żartobliwie o czymś, na przykład o niejasnym i niezrozumiałym,
 • Znaczenie Abstrakcja Definicja: na faktach, nie odpowiadające rzeczywistości; 2. tworzenie idei ogólnych; rozumowanie w sposób oficjalny; 3. obraz, rzeźba, grafika i tym,
 • Znaczenie Absolutorium Definicja: sejmu) uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu wykonawczego (((na przykład rządu) za poprawną; 2. ukończenie,
 • Znaczenie Atlas Definicja: 1. zestaw map wydanych w formie książki albo albumu; 2. pierwszy kręg szyjny gadów, ptaków, ssaków i człowieka,
 • Znaczenie Aksamitka Definicja: zielna z rodz. złożonych o naprzeciwległych, pierzastodzielnych liściach i żółtych, pomarańczowych albo brunatnoczerwonych kwiatach; 3,
 • Znaczenie Aktualizm Definicja: usiłująca wyprowadzić świat rzeczy albo substancji z samego aktu, z czystego stawania się; 2. jedna z podstawowych zasad w geologii,
 • Znaczenie Akademik Definicja: członek akademii - instytucji skupiającej uczonych albo artystów; 3. dom, gdzie mieszkają studenci; 4. prof. wyższej uczelni,
 • Znaczenie Akcydens Definicja: odróżnieniu do książek i wydawnictw periodycznych, na przykład formularz, ulotka, etykieta; 2. w nauce Arystotelesa i w filozofii,
 • Znaczenie Aglomeracja Definicja: miarę niewielkim obszarze, nadające mu charakter miejski; 2. mechanizm łączenia drobnych ziaren substancji stałej w bryłki, porowatą masę,
 • Znaczenie Agregat Definicja: cząsteczek o różnym charakterze wiązań wzajemnych; 2. zespół sprzężonych ze sobą różnych maszyn wykonujących określoną pracę,
 • Znaczenie Agrafa Definicja: spinania części ubrania, zdobiąca nakrycie głowy i tym podobne; 2. w budownictwie motyw dekoracyjny w kształcie ozdobnej klamry,
 • Znaczenie Agresja Definicja: 1. zbrojna napaść jednego państwa na drugie; 2. zachowanie zmierzające do wyładowania niezadowolenia albo gniewu na osobach albo rzeczach,
 • Znaczenie Akceptor Definicja: utlenieniu tlenem powietrza jedynie w mieszaninie z autoutleniaczem; 2. atom, który uczestnicząc w wytworzeniu wiązania chemicznego z,
 • Znaczenie Arabeska Definicja: się stylizowanych gałązek, łodyg roślinnych; 2. krótki utwór instrumentalny o subtelnych efektach ornamentacyjnych i kolorystycznych; 3. w,
 • Znaczenie Anaglif Definicja: przesunięte względem siebie obrazy jednego przedmiotu, dające wrażenie widzenia stereoskopowego przy oglądaniu poprzez odpowiednie okulary,
 • Znaczenie Amfibia Definicja: wodzie w momencie larwalnym a na lądzie jako postać dorosła albo żyjące zarówno w jednym, jak i w drugim środowisku; 2. pojazd mechaniczny,
 • Znaczenie Akumulator Definicja: 1. urządzenie do magazynowania energii; 2. w maszynie cyfrowej: rejestr do magazynowania wyników operacji arytmetycznych i logicznych,
 • Znaczenie Alimentacja Definicja: 1. zasilanie rzek, jezior wodą pochodzącą z deszczu, topnienia śniegu i lodowców, również z wód gruntowych i źródeł; 2. płacenie alimentów,
 • Znaczenie Antyk Definicja: 1. świat starożytny, kultura starożytna (raczej grecko łacińska); 2. zabytek przeszłości, element bardzo stary, staroświecki,
 • Znaczenie Apel Definicja: organizacji, uczestników obozu, żołnierzy, więźniów, w celu sprawdzenia obecności, stanu umundurowania, uzbrojenia albo przekazania,
 • Znaczenie Alembik Definicja: 1. naczynie wykorzystywane do destylacji cieczy; 2. gatunek wódki wytrawnej,
 • Znaczenie Ambrozja Definicja: zapewniający im wieczną młodość i nieśmiertelność; 2. współżycie pomiędzy grzybami niższymi a larwami owadów pasożytujących w tkankach,
 • Znaczenie Amonit Definicja: 1. nazwa materiału wybuchowego; 2. wymarłe zwierzę kopalne z gromady głowonogów, od imienia którego pochodzi imię egipskiego boga Amona,
 • Znaczenie Aneks Definicja: 1. pismo dodatkowe dołączone do głównego dokumentu, załącznik; 2. dodatkowy obiekt architektoniczny uzupełniający większą całość,
 • Znaczenie Amplifikacja Definicja: zastąpieniu danego wyrazu innym bliskoznacznym, lecz nadającym mu odmienną barwę emocjonalną, nagromadzenie wielu zbieżnych ustaleń; 2,
 • Znaczenie Alba Definicja: duchownych katolickich noszona pod ornatem; 2. w literaturze średniowiecznej liryczna pieśń miłosna zawierająca motyw pożegnania kochanki o,
 • Znaczenie As Definicja: kart do gry; 2. moneta miedziana będąca w obiegu w starożytnym Rzymie i w niektórych średniowiecznych krajach europejskich,
 • Znaczenie Aura Definicja: atmosfera panująca w jakimś środowisku; 3. zespół objawów poprzedzający bezpośrednio napad padaczki, aktualnie uważany za jego wstępną fazę,
 • Znaczenie Asocjacja Definicja: ze sobą wrażeń, wyobrażeń, związek pomiędzy przedstawieniami opierający na tym, iż przypomnienie albo uświadomienie sobie jednego z nich,
 • Znaczenie Awizo Definicja: określonej operacji handlowej albo bankowej albo o wysłaniu towaru bądź pieniędzy; 2. mały, zwrotny i błyskawiczny okręt kurierski albo,
 • Znaczenie Atonia Definicja: 1. bezdźwięczność, słowo niemający własnego akcentu; 2. niedowład, zwiotczenie tkanek,
 • Znaczenie Atrybut Definicja: albo osoby wyróżniająca ją spośród innych; 2. charakterystyczna, nieodłączna cecha przedmiotu, bez której nie mógłby on istnieć albo byłby,
 • Znaczenie Artykuł Definicja: czasopiśmie, encyklopedii, słowniku i tym podobne; 2. rzecz, którą się sprzedaje albo kupuje, element handlu; wytwór, towar, wyrób; 3,
 • Znaczenie Aut Definicja: 1. wyjście piłki poza granicę boiska albo kortu; 2. czterokołowy osobowy pojazd mechaniczny napędzany benzyną,
 • Znaczenie Astragal Definicja: ornament ciągły w formie półwypukłego pasma złożonego z perełek ułożonych na przemian z pałeczkami albo pryzmatycznymi paciorkami, dzielący,
 • Znaczenie Autarkia Definicja: 1. samowystarczalność gospodarcza narodu, państwa albo ekipy krajów; 2. pogląd stoików, wg którego cnota sama wystarcza do szczęścia,
 • Znaczenie Akolita Definicja: czyimś towarzystwie, będąca czyimś zwolennikiem, poplecznikiem; 2. osoba duchowna w kościele katolickim mająca ostatnie z czterech niższych,
 • Znaczenie Akcent Definicja: wyróżnieniu sylaby w wyrazie dzięki powiększenia siły artykulacyjnej, zmiany wysokości tonu albo wydłużenia czasu trwania; 2. symbol,
 • Znaczenie Amortyzacja Definicja: trwałych w wyniku ich zużywania się; 2.osłabienie uderzeń i wstrząsów między innymi w pojazdach i konstrukcjach,
 • Znaczenie Amazonka Definicja: żeńskiego społeczeństwa wojowniczek znad Morza Czarnego; 2. kobieta jeżdżąca konno; 3. damski strój do konnej jazdy składający się z kurtki,
 • Znaczenie Analizator Definicja: analizy chemiczne; 2. przyrząd do badania stanu polaryzacji światła; 3. zespół przedmiotów nerwowych, których zadaniem jest odbiór i,
 • Znaczenie Aktywizm Definicja: uczestniczenie w życiu społecznym, organizacyjnym i tym podobne; 2. w momencie I wojny światowej kierunek polityczny postulujący związanie,
 • Znaczenie Adaptacja Definicja: przykład przeniesienie utworu literackiego na ekran, zaadaptowanie budynku mieszkalnego na hurtownię; 2. dziedziczne zmiany budowy i,
 • Znaczenie Aktywność Definicja: intensywnego działania, do podejmowania inicjatywy; czynny udział w czymś; 2. w chemii miara umiejętności substancji do reagowania; 3.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Aktywność, Adaptacja, Aktywizm, Analizator, Amazonka, Amortyzacja, Akcent, Akolita, Autarkia, Astragal, Aut, Artykuł, Atrybut, Atonia, Awizo, Asocjacja, Aura znaczenie.

Co to jest Aktywność, Adaptacja, Aktywizm, Analizator, Amazonka wyjaśnienie.