dewiacja drapacz dogmatyzm definicja
Dewiacja, Drapacz, Dogmatyzm, Drzewce, Dekompresja, Deficyt, Dezintegracja, Dybel, Defensywa.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego D

 • Znaczenie Donica Definicja: gliniana do pieczenia bab; 3. spora doniczka; naczynie gliniane albo drewniane wykorzystywane do hodowania roślin ozdobnych; 4. naczynie,
 • Znaczenie Duet Definicja: na dwa instrumenty; 2. o parze tancerzy, łyżwiarzy i tym podobne występujących popisowo przed publicznością,
 • Znaczenie Deflacja Definicja: obiegu, które prowadzi do stworzenia nadwyżki globalnej podaży rynkowej nad efektywnym popytem; 2. wywiewanie poprzez wiatr i przenoszenie,
 • Znaczenie Duch Definicja: psychiczne człowieka; 2. w filozofii idealistycznej fundamentalny pierwiastek niematerialny, start wszechrzeczy, podporządkowujący sobie,
 • Znaczenie Dominanta Definicja: właściwość czegokolwiek, obiekt wybijający się, panujący; 2. w statystyce wartość cechy, która w danej próbie występuje najczęściej albo w,
 • Znaczenie Delta Definicja: jeziora utworzony z osadów poprzez nią naniesionych, pocięty jej rozgałęzieniami, mający zazwyczaj kształt trójkąta; 2. układ skrzydeł w,
 • Znaczenie Demagog Definicja: obliczone na łatwy sukces, na poklask, starający się pozyskać masy dla swoich celów schlebianiem, obietnicami bez pokrycia, kłamstwem i tym,
 • Znaczenie Drewniak Definicja: drewnianą podeszwą; 3. spora czcionka drewniana do składów afiszowych; 4. drapieżny stawonóg z gromady pareczników, o długości do trzech,
 • Znaczenie Diament Definicja: odmiana pierwiastka węgla, najcenniejszy kamień szlachetny, bezbarwny albo zabarwiony na różne odcienie, przezroczysty, o mocnym połysku i,
 • Znaczenie Draga Definicja: i oczyszczania koryta rzeki, kanału i tym podobne; 2. rodzaj włoku, zazwyczaj w kształcie worka, sporządzonego z płótna sieciowego,
 • Znaczenie Działka Definicja: rolne lub przeznaczony pod zabudowę; 2. niewielki kawałek ziemi wydzierżawiany albo przydzielany mieszkańcom na terenie miasta do uprawy,
 • Znaczenie Depresja Definicja: zahamowanie czynności psychicznych występujące w psychozach; 2. etap cyklu koniunkturalnego, następująca po kryzysie; charakteryzuje się,
 • Znaczenie Dyspozycja Definicja: polecenie; 2. układ, rozkład, plan, podział na przykład książki, wykładu, referatu; 3. skłonność do pewnych schorzeń albo do pewnego typu,
 • Znaczenie Dystrybutor Definicja: rozdzielaniem, rozprowadzaniem czego, na przykład towarów; 2. zbiornik na stacji benzynowej, z którego czerpie się benzynę do pojazdów,
 • Znaczenie Dziekan Definicja: wydziałem szkoły wyższej przy współudziale porady wydziału; 2. przedstawiciel korpusu dyplomatycznego reprezentujący interesy dyplomatów,
 • Znaczenie Drobnica Definicja: 2. drobne kapitał; 3. wyroby przemysłowe przeznaczone do przewozu, stanowiące poszczególne sztuki, przeważnie w opakowaniu; 4. drobne,
 • Znaczenie Dołek Definicja: zagłębienie w nawierzchni; 2. teren nisko położony, miejsce nizinne; 3. małe wgłębienie w ciele, w szczególności na policzkach i brodzie; 4,
 • Znaczenie Delfin Definicja: 2. styl w pływaniu zbliżony do motylka, opierający na jednoczesnym wyrzucie rąk powyżej wodę naprzód i wahadłowym ruchu nóg; 3. motyw,
 • Znaczenie Deflektor Definicja: wentylacyjnego, wykorzystywana do wzmożenia ciągu; 2. w maszynach i urządzeniach: odpowiednio ukształtowany obiekt z blachy zmieniający,
 • Znaczenie Demiurg Definicja: doktrynach filozoficznych: twórca świata; 2. w starożytnej Grecji: rękodzielnik (na przykład garncarz, kowal) lub osoba wykonująca wolny,
 • Znaczenie Detonacja Definicja: nagromadzonych gazów, wystrzałom, pękaniu ogromnych mas jakiejś substancji i tym podobne; 2. chemiczna reakcja wybuchowa przebiegająca z,
 • Znaczenie Dolot Definicja: określonego punktu na powierzchni ziemi albo do innego statku znajdującego się w przestrzeni, końcowy fragment lotu; 2. dopływ wody,
 • Znaczenie Dyktator Definicja: nieograniczoną władzę w kraju; 2. w starożytnym Rzymie wódz mający nieograniczoną władzę, wyznaczany na wniosek senatu na pewien moment w,
 • Znaczenie Dowcip Definicja: komiczną, pobudzające do śmiechu; 2. umiejętność spostrzegania, wychwytywania śmiesznych cech, stron, zjawisk, zdarzeń i ludzi i,
 • Znaczenie Dynamika Definicja: prężność, energia, żywiołowość; 2. dział mechaniki ogólnej dotyczący ruchu i równowagi ciał materialnych pod działaniem sił,
 • Znaczenie Drobiazg Definicja: codziennego użytku, ozdoby i tym podobne; 2. krótki utwór literacki; 3. szczegół bez znaczenia, okoliczność, kwestia niewiele istotna,
 • Znaczenie Derywacja Definicja: innych, podstawowych; 2. przemieszczanie się statku powietrznego w kierunku poprzecznym do wyznaczonej trasy pod wpływem wiatru, określane,
 • Znaczenie Dłutować Definicja: kamień, metal i tym podobne; obrabiać metale skrawaniem na dłutownicach; 2. usuwać ząb dzięki dłuta dentystycznego; 3. wzruszać rolę w,
 • Znaczenie Dziad Definicja: człowiek żebrzący; 2. tata ojca albo matki, każdy przodek; 3. czepliwy koszyczek kwiatowy łopianu albo ostu; 4. dawna uroczystość ludowa na,
 • Znaczenie Deputat Definicja: 1. część wynagrodzenia za pracę dostarczana w naturze; 2. dawniej członek deputacji; deputowany, delegat,
 • Znaczenie Dominować Definicja: 1. przeważać, górować nad czymś; 2. skończyć zakładanie min,
 • Znaczenie Dójka Definicja: 1. kobieta dojąca krowy; 2. brodawka sutkowa u zwierząt dojnych; 3. krowa (owca) dająca mleko,
 • Znaczenie Dymek Definicja: 1. mała smuga dymu; 2. zamglenie obrazu na kliszy fotograficznej, spowodowane rozkładem soli srebra,
 • Znaczenie Deka Definicja: 1. wierzchnia ściana pudła instrumentu strunowego szyjkowego; 2. przykrycie, pokrowiec, narzuta; 3. skrótowa forma wyrazu,
 • Znaczenie Deklinacja Definicja: 1. odmiana wyrazów poprzez przypadki i liczby; 2. odległość kątowa ciała (punktu) na sferze niebieskiej od równika niebieskiego; zboczenie,
 • Znaczenie Damka Definicja: 1. figura w grze w warcaby; 2. kolokwialna nazwa roweru dla kobiet,
 • Znaczenie Debiut Definicja: wydany utwór, pierwsze dzieło, czyjś pierwszy krok w jakiejkolwiek działalności; 2. pierwszy ruch rozpoczynający partię szachów,
 • Znaczenie Detektor Definicja: dokonywania detekcji sygnałów; 2. urządzenie do demodulacji amplitudowej oparte na prostowaniu; 3. najprostszy słuchawkowy aparat radiowy,
 • Znaczenie Dewiza Definicja: wyrażona w krótkiej i zwięzłej formie; 2. należności zagraniczne, na przykład czeki, weksle, przekazy bankowe, waluty wymienialne) które,
 • Znaczenie Depilacja Definicja: leczniczych albo kosmetycznych dzięki różnych środków; 2. jeden z mechanizmów uszlachetniania i wykańczania skór futerkowych, opierający na,
 • Znaczenie Detal Definicja: dotyczący jakiejś rzeczy, kwestie; 2. drobny obiekt budowlany albo dekoracyjny; 3. sprzedaż towarów bezpośrednio konsumentowi,
 • Znaczenie Destrukt Definicja: wycofywany z obiegu; 2. egzemplarz książki albo czasopisma uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym włączenie go do zbioru,
 • Znaczenie Denar Definicja: średniowieczny środek płatniczy w różnych państwach europejskich; 2. trójnóg żelazny wykorzystywany za podstawę pod kocioł,
 • Znaczenie Dendryt Definicja: komórki nerwowej (neuronu), odbierająca impulsy nerwowe od innych komórek; 2. skupienie drobnych kryształów przypominające kształtem,
 • Znaczenie Determinacja Definicja: zdecydowanie; 2. bierne poddanie się wypadkom; rezygnacja; 3. w filozofii: uwarunkowanie przyczynowe, wyznaczenie, ostateczne określenie,
 • Znaczenie Dekret Definicja: wydawany poprzez organ inny niż parlament, na przykład poprzez organ władzy wykonawczej; 2. w dawnym prawie polskim i w starożytnym Rzymie,
 • Znaczenie Dobić Definicja: martwego, zadać ostatni, śmiertelny cios; 2. wywołać załamanie się psychiczne; dokończyć niszczenia, unicestwić coś; 3. docisnąć coś,
 • Znaczenie Deskrypcja Definicja: 1. opis, opisanie; 2. w logice wyrażenie nie będące imieniem własnym, mające jeden albo więcej desygnatów,
 • Znaczenie Dennik Definicja: statku, złączający wręgi obu burt, mający postać stalowej płyty; 2. mała ryba morska z rodz. dennikowatych, zamieszkuje przydenne strefy,
 • Znaczenie Delikwent Definicja: winowajca oczekujący kary; 2. z pobłażaniem o kimś, kto jest od kogoś zależny, na przykład o interesancie, kliencie,
 • Znaczenie Detonować Definicja: 1. wybuchać, eksplodować; 2. grać dźwięki nieczysto - zbyt wysoko albo za nisko,
 • Znaczenie Dociąć Definicja: miejsca; skończyć ciąć; 2. obcinając dopasować; 3. mocno, boleśnie uderzyć; 4. powiedzieć komuś coś złośliwego,
 • Znaczenie Dryf Definicja: powierzchni mórz lub bloków kontynentalnych pływających na półplastycznym podłożu magmowym; 2. zbaczanie statku wodnego z linii kursu pod,
 • Znaczenie Dokument Definicja: stwierdzenia jakiejś okoliczności, na przykład nadania czegoś, zawarcia umowy o coś, zobowiązania do czegoś i tym podobne; 2. dowód,
 • Znaczenie Dodusić Definicja: do skutku, zadać śmierć poprzez duszenie, zadusić; 2. zamęczyć, zmóc, zniszczyć; 3. wykonać do końca czynność duszenia (gotowania) mięsa,
 • Znaczenie Dokować Definicja: 1. umieszczać statek w doku, by go wyremontować albo poddać przeglądowi; 2. przyłączyć co do czego kując,
 • Znaczenie Dolman Definicja: albo sukna, z obcisłymi rękawami, noszony pod futrem; 2. węgierski strój narodowy, rodzaj kurtki wojskowej obszytej barankiem,
 • Znaczenie Dodać Definicja: składową rzeczy już danej, dołożyć, dorzucić, dołączyć; 2. powiedzieć, nadmienić coś jeszcze, dopowiedzieć, uzupełnić wypowiedź; 3,
 • Znaczenie Donosić Definicja: 1. nosząc zniszczyć, zużyć ostatecznie; 2. przebyć ciążę poprawnie, do końca,
 • Znaczenie Dola Definicja: 1. los przypadający komuś w udziale; 2. część przypadająca na kogoś z podziału zdobyczy, zarobionych razem pieniędzy itp,
 • Znaczenie Domniemanie Definicja: 1. przypuszczenie, domysł; 2. uznanie istnienia nie stwierdzonego faktu na podstawie innych faktów, których istnienie jest stwierdzone,
 • Znaczenie Dogmat Definicja: wiary zdefiniowana na soborze, potem poprzez papieża; 2. twierdzenie przyjmowane za pewnik tylko na zasadzie autorytetu, bez kontroli,
 • Znaczenie Dokrętka Definicja: 1. nakrętka zabezpieczająca śrubę przed odkręceniem się; 2. dodatkowe robienie zdjęć do filmu, dodatkowe kręcenie niektórych scen,
 • Znaczenie Domena Definicja: 2. niewielki region w materiale ferromagnetycznym albo ferroelektrycznym, odznaczający się samorzutną polaryzacją; 3. ogromne posiadłości,
 • Znaczenie Dieta Definicja: rekomendowany w szczególności w trakcie dolegliwości; 2. suma pieniędzy przeznaczona na jednodniowe utrzymanie pracownika w trakcie wyjazdu,
 • Znaczenie Dopiec Definicja: 1. dokończyć piec, upiec kompletnie; 2. upiec dodatkową liczba czegoś; 3. przypiekać, przygrzewać mocno; 4. dokuczyć komuś,
 • Znaczenie Docisk Definicja: powierzchniami stykania się przyciskanych do siebie elementów; 2. obiekt mocujący element w trakcie obróbki na obrabiarce,
 • Znaczenie Dudek Definicja: długi, łukowato wygięty dziób, upierzenie pomarańczowo czarno białe, na głowie rozkładany czub z piór; 2. rzecz, której się nie należy,
 • Znaczenie Dodatek Definicja: 1. rzecz dodana; 2. video krótkometrażowy wyświetlany po kronice przed filmem pełnometrażowym,
 • Znaczenie Dojarka Definicja: 1. kobieta dojąca krowy; 2. urządzenie do mechanicznego dojenia krów, rodzaj pompy ssącej,
 • Znaczenie Dur Definicja: 1. dolegliwość, tyfus; 2. dawniej zamroczenie umysłu, odurzenie, obłęd; 3. skala diatoniczna, gama, tonacja, oparta na wielkiej tercji,
 • Znaczenie Drużba Definicja: 1. mężczyzna, zazwyczaj rówieśnik pana młodego, towarzyszący mu do ślubu; 2. życzliwość, przyjaźń,
 • Znaczenie Dragon Definicja: 1. w dawnym wojsku żołnierz lekkiej jazdy; 2. o kobiecie tęgiej, wysokiej, zamaszystej, energicznej; 3. szeroka, luźna patka z tyłu płaszcza,
 • Znaczenie Dwutonowy Definicja: 1. ważący dwie tony; zawierający dwie tony; 2. obejmujący dwa tony muzyczne, na przykład akord dwutonowy,
 • Znaczenie Dwoić Definicja: 1. w garbarstwie dzielić mechanicznie skóry na dwie warstwy; 2. dawniej podwajać, powiększać się w dwójnasób,
 • Znaczenie Drachma Definicja: starożytnej Grecji w krajach Azji Zach. i w Kartaginie, aktualnie jednostka monetarna w Grecji równa stu leptom; 2. jednostka masy albo,
 • Znaczenie Doświadczenie Definicja: podstawie obserwacji i przeżyć; 2. wywoływanie albo odtwarzanie zjawiska w sztucznych warunkach; 3. całokształt procesu postrzegania,
 • Znaczenie Drożyć Się Definicja: obniżyć ceny, trzymać się ustalonej ceny; 2. cenić się, niełatwo godzić się na co, wzdragać się, ociągać się,
 • Znaczenie Dół Definicja: zmarłych; 2. zagłębienie w ciele, w szkielecie człowieka albo zwierzęcia; 3. niższa lub najniższa część czegoś, miejsce niżej położone; 4,
 • Znaczenie Dualizm Definicja: odrębnych zjawisk, tendencji, zasad, pierwiastków; 2. pogląd zakładający istnienie w rzeczywistości dwu odrębnych i niezależnych od siebie,
 • Znaczenie Drewno Definicja: i kory; 2. tkanka roślin naczyniowych zbudowana raczej z przedmiotów przewodzących wodę, wzmacniających i spichrzowych,
 • Znaczenie Dramat Definicja: twórczości literackiej, utwór literacki o charakterze fabularnym, przedstawiający wydarzenia i wypowiedzi bohaterów bezpośrednio w,
 • Znaczenie Drylować Definicja: 1. wyjmować pestki z owoców; 2. wysiewać rośliny systemem rzędowym,
 • Znaczenie Drążek Definicja: 1. niewielki, cienki pręt drewniany lub żelazny; 2. przyrząd do ćwiczeń gimnastycznych,
 • Znaczenie Druczek Definicja: 1. małe, drobne litery drukowane; 2. blankiet, formularz urzędowy; 3. małe wydawnictwo, broszurka, ulotka,
 • Znaczenie Druh Definicja: 1. człowiek pozostający z kim w bliskich serdecznych relacjach, człowiek życzliwy komu; 2. członek organizacji harcerskiej,
 • Znaczenie Dysk Definicja: stosowany w sporcie do rzutów w dal; 2. chrząstka międzykręgowa łącząca dwa sąsiednie trzony kręgów kręgosłupa; 3. obiekt konstrukcyjny w,
 • Znaczenie Dysonans Definicja: gdzie współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej akcentowanej samogłoski wersu; 2. współbrzmienie albo następstwo przynajmniej dwu,
 • Znaczenie Dyslokacja Definicja: rozlokowanie, na przykład rozmieszczenie sił zbrojnych na terytorium państwa; 2. przeobrażenie w układzie warstw skalnych spowodowane,
 • Znaczenie Działanie Definicja: ruchy wojsk; 3. wyznaczanie liczby albo przedmiotu matematycznego przyporządkowanego w sposób jednoznaczny innym liczbom na podstawie,
 • Znaczenie Dziurawka Definicja: poprzecznymi otworami przelotowymi charakteryzująca się mniejszym ciężarem i mniejszym przewodnictwem ciepła niż cegła zwyczajna; 2. taśma,
 • Znaczenie Dymka Definicja: 1. drobna cebulka stosowana jako rozsada, owiewana dymem; 2. tkanina bawełniana lub bawełniano lniana, zazwyczaj biała,
 • Znaczenie Dyscyplina Definicja: regulującym relacje wewnętrzne danej ekipy ludzi; 2. dział, gałąź edukacji albo techniki; tematyka wiedzy; 3. dawniej krótki bat o kilku,
 • Znaczenie Dystynkcja Definicja: 1. wytworny sposób bycia; 2. odznaki wskazujące na rangę, godność osoby, która je nosi,
 • Znaczenie Dyktować Definicja: 1. mówić albo czytać głośno jakiś tekst, który jest poprzez kogoś zapisywany; 2. narzucać coś komuś,
 • Znaczenie Domino Definicja: pewnej zasady 28 płaskich kostek, z których każda przedzielona jest kreską na dwa pola puste albo oznaczone punktami od 1 do 6; 2. płaszcz,
 • Znaczenie Dylemat Definicja: pomiędzy dwiema wieloma możliwościami; 2. w logice wnioskowanie, gdzie prócz dwóch zdań warunkowych jako trzecia przesłanka występuje,
 • Znaczenie Demonstracja Definicja: pochód), zebranie mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemu opinii publicznej; 2. publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec kogo,
 • Znaczenie Defensywa Definicja: wojennych; 2. w sporcie zorganizowana akcja obronna; 3. w momencie międzywojennym w Polsce kontrwywiad, policja polityczna,
 • Znaczenie Dybel Definicja: obustronnie zaostrzony, przeznaczony do łączenia dwu przedmiotów drewnianych; 2. szczególny świder stolarski umożliwiający wiercenie,
 • Znaczenie Dezintegracja Definicja: pewnej całości; 2. mechanizm wietrzenia mechanicznego opierający na rozpadzie skał pod wpływem zmian temperatury na bloki i płyty albo na,
 • Znaczenie Deficyt Definicja: 1. nadwyżka rozchodu nad przychodem i powstały stąd brak pokrycia kosztów; 2. niedostateczna liczba czegoś, brak czegoś,
 • Znaczenie Dekompresja Definicja: cylindrze silnika spalinowego, zbiorniku, pomieszczeniu i tym podobne; 2. powolne zmniejszanie ciśnienia działającego na nurka (albo na,
 • Znaczenie Drzewce Definicja: przykład sztandaru, kosy, dzidy; drewniana część niektórych elementów, wykorzystywana do umocowania, obsadzania innych ich części; 2. każda,
 • Znaczenie Dogmatyzm Definicja: poglądów albo twierdzeń bez weryfikacji ich prawdziwości, uznawanie ich za prawdy bez liczenia się z doświadczeniem, praktyką i zdobyczami,
 • Znaczenie Drapacz Definicja: 2. narzędzie wykorzystywane do kruszenia brył, spulchniania górnej warstwy gleby i niszczenia chwastów; 3. mała kotwica z czterema,
 • Znaczenie Dewiacja Definicja: właściwego kierunku; błądzenie; 2. odchylenie kątowe pomiędzy południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazywanym poprzez igłę magnetyczną.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Dewiacja, Drapacz, Dogmatyzm, Drzewce, Dekompresja, Deficyt, Dezintegracja, Dybel, Defensywa, Demonstracja, Dylemat, Domino, Dyktować, Dystynkcja, Dyscyplina znaczenie.

Co to jest Dewiacja, Drapacz, Dogmatyzm, Drzewce, Dekompresja, Deficyt wyjaśnienie.