donica duet krzyżówka definicja
Dewiacja co znaczy Drapacz krzyżówka Dogmatyzm co to jest Drzewce słownik Dekompresja czym jest.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego D

 • Znaczenie Donica Pisownia misa; 2. forma gliniana do pieczenia bab; 3. spora doniczka; naczynie gliniane albo drewniane wykorzystywane do hodowania roślin ozdobnych co znaczy.
 • Znaczenie Duet Pisownia muzyczna na dwa głosy lub na dwa instrumenty; 2. o parze tancerzy, łyżwiarzy i tym podobne występujących popisowo przed publicznością krzyżówka.
 • Znaczenie Deflacja Pisownia ilości pieniędzy w obiegu, które prowadzi do stworzenia nadwyżki globalnej podaży rynkowej nad efektywnym popytem; 2. wywiewanie poprzez co to jest.
 • Znaczenie Duch Pisownia psychiczna, właściwości psychiczne człowieka; 2. w filozofii idealistycznej fundamentalny pierwiastek niematerialny, start wszechrzeczy słownik.
 • Znaczenie Dominanta Pisownia zasadnicza właściwość czegokolwiek, obiekt wybijający się, panujący; 2. w statystyce wartość cechy, która w danej próbie występuje czym jest.
 • Znaczenie Delta Pisownia rzeki do morza albo jeziora utworzony z osadów poprzez nią naniesionych, pocięty jej rozgałęzieniami, mający zazwyczaj kształt trójkąta; 2 co oznacza.
 • Znaczenie Demagog Pisownia działacz głoszący hasła obliczone na łatwy sukces, na poklask, starający się pozyskać masy dla swoich celów schlebianiem, obietnicami bez tłumaczenie.
 • Znaczenie Drewniak Pisownia drewniany; 2. obuwie z drewnianą podeszwą; 3. spora czcionka drewniana do składów afiszowych; 4. drapieżny stawonóg z gromady pareczników przykłady.
 • Znaczenie Diament Pisownia minerał, regularna odmiana pierwiastka węgla, najcenniejszy kamień szlachetny, bezbarwny albo zabarwiony na różne odcienie, przezroczysty definicja.
 • Znaczenie Draga Pisownia pływające do pogłębiania i oczyszczania koryta rzeki, kanału i tym podobne; 2. rodzaj włoku, zazwyczaj w kształcie worka, sporządzonego z encyklopedia.
 • Znaczenie Działka Pisownia użytkowany pod uprawy rolne lub przeznaczony pod zabudowę; 2. niewielki kawałek ziemi wydzierżawiany albo przydzielany mieszkańcom na jak działa.
 • Znaczenie Depresja Pisownia przygnębienie i zahamowanie czynności psychicznych występujące w psychozach; 2. etap cyklu koniunkturalnego, następująca po kryzysie czy jest.
 • Znaczenie Dyspozycja Pisownia zarządzenie, polecenie; 2. układ, rozkład, plan, podział na przykład książki, wykładu, referatu; 3. skłonność do pewnych schorzeń albo do pojęcie.
 • Znaczenie Dystrybutor Pisownia organizacja zajmująca się rozdzielaniem, rozprowadzaniem czego, na przykład towarów; 2. zbiornik na stacji benzynowej, z którego czerpie wyjaśnienie.
 • Znaczenie Dziekan Pisownia docent kierujący wydziałem szkoły wyższej przy współudziale porady wydziału; 2. przedstawiciel korpusu dyplomatycznego reprezentujący opis.
 • Znaczenie Drobnica Pisownia elementy, kawałki czegoś; 2. drobne kapitał; 3. wyroby przemysłowe przeznaczone do przewozu, stanowiące poszczególne sztuki, przeważnie w informacje.
 • Znaczenie Dołek Pisownia wykopany w ziemi, zagłębienie w nawierzchni; 2. teren nisko położony, miejsce nizinne; 3. małe wgłębienie w ciele, w szczególności na znaczenie.
 • Znaczenie Delfin Pisownia drapieżny z rzędu waleni; 2. styl w pływaniu zbliżony do motylka, opierający na jednoczesnym wyrzucie rąk powyżej wodę naprzód i wahadłowym co znaczy.
 • Znaczenie Deflektor Pisownia komina albo kanału wentylacyjnego, wykorzystywana do wzmożenia ciągu; 2. w maszynach i urządzeniach: odpowiednio ukształtowany obiekt z krzyżówka.
 • Znaczenie Demiurg Pisownia Platona i późniejszych doktrynach filozoficznych: twórca świata; 2. w starożytnej Grecji: rękodzielnik (na przykład garncarz, kowal) lub co to jest.
 • Znaczenie Detonacja Pisownia eksplozji pocisków, nagromadzonych gazów, wystrzałom, pękaniu ogromnych mas jakiejś substancji i tym podobne; 2. chemiczna reakcja słownik.
 • Znaczenie Dolot Pisownia statku powietrznego do określonego punktu na powierzchni ziemi albo do innego statku znajdującego się w przestrzeni, końcowy fragment lotu czym jest.
 • Znaczenie Dyktator Pisownia absolutną, niczym nieograniczoną władzę w kraju; 2. w starożytnym Rzymie wódz mający nieograniczoną władzę, wyznaczany na wniosek senatu co oznacza.
 • Znaczenie Dowcip Pisownia zawierające treść komiczną, pobudzające do śmiechu; 2. umiejętność spostrzegania, wychwytywania śmiesznych cech, stron, zjawisk, zdarzeń i tłumaczenie.
 • Znaczenie Dynamika Pisownia umiejętność działania, ruch, prężność, energia, żywiołowość; 2. dział mechaniki ogólnej dotyczący ruchu i równowagi ciał materialnych pod przykłady.
 • Znaczenie Drobiazg Pisownia wykorzystywany do codziennego użytku, ozdoby i tym podobne; 2. krótki utwór literacki; 3. szczegół bez znaczenia, okoliczność, kwestia definicja.
 • Znaczenie Derywacja Pisownia wyrazów pochodnych od innych, podstawowych; 2. przemieszczanie się statku powietrznego w kierunku poprzecznym do wyznaczonej trasy pod encyklopedia.
 • Znaczenie Dłutować Pisownia dłutem drewno, kamień, metal i tym podobne; obrabiać metale skrawaniem na dłutownicach; 2. usuwać ząb dzięki dłuta dentystycznego; 3 jak działa.
 • Znaczenie Dziad Pisownia szczególności stary człowiek żebrzący; 2. tata ojca albo matki, każdy przodek; 3. czepliwy koszyczek kwiatowy łopianu albo ostu; 4. dawna czy jest.
 • Znaczenie Deputat Pisownia 1. część wynagrodzenia za pracę dostarczana w naturze; 2. dawniej członek deputacji; deputowany, delegat pojęcie.
 • Znaczenie Dominować Pisownia 1. przeważać, górować nad czymś; 2. skończyć zakładanie min wyjaśnienie.
 • Znaczenie Dójka Pisownia 1. kobieta dojąca krowy; 2. brodawka sutkowa u zwierząt dojnych; 3. krowa (owca) dająca mleko opis.
 • Znaczenie Dymek Pisownia 1. mała smuga dymu; 2. zamglenie obrazu na kliszy fotograficznej, spowodowane rozkładem soli srebra informacje.
 • Znaczenie Deka Pisownia 1. wierzchnia ściana pudła instrumentu strunowego szyjkowego; 2. przykrycie, pokrowiec, narzuta; 3. skrótowa forma wyrazu znaczenie.
 • Znaczenie Deklinacja Pisownia 1. odmiana wyrazów poprzez przypadki i liczby; 2. odległość kątowa ciała (punktu) na sferze niebieskiej od równika niebieskiego; zboczenie co znaczy.
 • Znaczenie Damka Pisownia 1. figura w grze w warcaby; 2. kolokwialna nazwa roweru dla kobiet krzyżówka.
 • Znaczenie Debiut Pisownia publiczny, pierwszy wydany utwór, pierwsze dzieło, czyjś pierwszy krok w jakiejkolwiek działalności; 2. pierwszy ruch rozpoczynający partię co to jest.
 • Znaczenie Detektor Pisownia urządzenie do dokonywania detekcji sygnałów; 2. urządzenie do demodulacji amplitudowej oparte na prostowaniu; 3. najprostszy słuchawkowy słownik.
 • Znaczenie Dewiza Pisownia działania albo postępowania wyrażona w krótkiej i zwięzłej formie; 2. należności zagraniczne, na przykład czeki, weksle, przekazy bankowe czym jest.
 • Znaczenie Depilacja Pisownia owłosienia w celach leczniczych albo kosmetycznych dzięki różnych środków; 2. jeden z mechanizmów uszlachetniania i wykańczania skór co oznacza.
 • Znaczenie Detal Pisownia wchodzący w skład czegoś, dotyczący jakiejś rzeczy, kwestie; 2. drobny obiekt budowlany albo dekoracyjny; 3. sprzedaż towarów bezpośrednio tłumaczenie.
 • Znaczenie Destrukt Pisownia papierowy zniszczony, wycofywany z obiegu; 2. egzemplarz książki albo czasopisma uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym włączenie go do przykłady.
 • Znaczenie Denar Pisownia moneta rzymska i średniowieczny środek płatniczy w różnych państwach europejskich; 2. trójnóg żelazny wykorzystywany za podstawę pod kocioł definicja.
 • Znaczenie Dendryt Pisownia rozgałęziona wypustka komórki nerwowej (neuronu), odbierająca impulsy nerwowe od innych komórek; 2. skupienie drobnych kryształów encyklopedia.
 • Znaczenie Determinacja Pisownia postanowienie, stanowczość, zdecydowanie; 2. bierne poddanie się wypadkom; rezygnacja; 3. w filozofii: uwarunkowanie przyczynowe jak działa.
 • Znaczenie Dekret Pisownia mający moc ustawy, wydawany poprzez organ inny niż parlament, na przykład poprzez organ władzy wykonawczej; 2. w dawnym prawie polskim i w czy jest.
 • Znaczenie Dobić Pisownia śmierci, na pół martwego, zadać ostatni, śmiertelny cios; 2. wywołać załamanie się psychiczne; dokończyć niszczenia, unicestwić coś; 3 pojęcie.
 • Znaczenie Deskrypcja Pisownia 1. opis, opisanie; 2. w logice wyrażenie nie będące imieniem własnym, mające jeden albo więcej desygnatów wyjaśnienie.
 • Znaczenie Dennik Pisownia obiekt konstrukcji dennej statku, złączający wręgi obu burt, mający postać stalowej płyty; 2. mała ryba morska z rodz. dennikowatych opis.
 • Znaczenie Delikwent Pisownia za przestępstwo, winowajca oczekujący kary; 2. z pobłażaniem o kimś, kto jest od kogoś zależny, na przykład o interesancie, kliencie informacje.
 • Znaczenie Detonować Pisownia 1. wybuchać, eksplodować; 2. grać dźwięki nieczysto - zbyt wysoko albo za nisko znaczenie.
 • Znaczenie Dociąć Pisownia do określonego miejsca; skończyć ciąć; 2. obcinając dopasować; 3. mocno, boleśnie uderzyć; 4. powiedzieć komuś coś złośliwego co znaczy.
 • Znaczenie Dryf Pisownia płynącej na powierzchni mórz lub bloków kontynentalnych pływających na półplastycznym podłożu magmowym; 2. zbaczanie statku wodnego z krzyżówka.
 • Znaczenie Dokument Pisownia akt spisany w celu stwierdzenia jakiejś okoliczności, na przykład nadania czegoś, zawarcia umowy o coś, zobowiązania do czegoś i tym co to jest.
 • Znaczenie Dodusić Pisownia duszenie do końca, dusić do skutku, zadać śmierć poprzez duszenie, zadusić; 2. zamęczyć, zmóc, zniszczyć; 3. wykonać do końca czynność słownik.
 • Znaczenie Dokować Pisownia 1. umieszczać statek w doku, by go wyremontować albo poddać przeglądowi; 2. przyłączyć co do czego kując czym jest.
 • Znaczenie Dolman Pisownia ubiór męski z jedwabiu albo sukna, z obcisłymi rękawami, noszony pod futrem; 2. węgierski strój narodowy, rodzaj kurtki wojskowej obszytej co oznacza.
 • Znaczenie Dodać Pisownia nadwyżkę lub jako część składową rzeczy już danej, dołożyć, dorzucić, dołączyć; 2. powiedzieć, nadmienić coś jeszcze, dopowiedzieć tłumaczenie.
 • Znaczenie Donosić Pisownia 1. nosząc zniszczyć, zużyć ostatecznie; 2. przebyć ciążę poprawnie, do końca przykłady.
 • Znaczenie Dola Pisownia 1. los przypadający komuś w udziale; 2. część przypadająca na kogoś z podziału zdobyczy, zarobionych razem pieniędzy itp definicja.
 • Znaczenie Domniemanie Pisownia 1. przypuszczenie, domysł; 2. uznanie istnienia nie stwierdzonego faktu na podstawie innych faktów, których istnienie jest stwierdzone encyklopedia.
 • Znaczenie Dogmat Pisownia chrześcijańskiej zasada wiary zdefiniowana na soborze, potem poprzez papieża; 2. twierdzenie przyjmowane za pewnik tylko na zasadzie jak działa.
 • Znaczenie Dokrętka Pisownia 1. nakrętka zabezpieczająca śrubę przed odkręceniem się; 2. dodatkowe robienie zdjęć do filmu, dodatkowe kręcenie niektórych scen czy jest.
 • Znaczenie Domena Pisownia czyjegoś działania; 2. niewielki region w materiale ferromagnetycznym albo ferroelektrycznym, odznaczający się samorzutną polaryzacją; 3 pojęcie.
 • Znaczenie Dieta Pisownia sposób odżywiania się, rekomendowany w szczególności w trakcie dolegliwości; 2. suma pieniędzy przeznaczona na jednodniowe utrzymanie wyjaśnienie.
 • Znaczenie Dopiec Pisownia 1. dokończyć piec, upiec kompletnie; 2. upiec dodatkową liczba czegoś; 3. przypiekać, przygrzewać mocno; 4. dokuczyć komuś opis.
 • Znaczenie Docisk Pisownia pomiędzy powierzchniami stykania się przyciskanych do siebie elementów; 2. obiekt mocujący element w trakcie obróbki na obrabiarce informacje.
 • Znaczenie Dudek Pisownia kraskowatych, mający długi, łukowato wygięty dziób, upierzenie pomarańczowo czarno białe, na głowie rozkładany czub z piór; 2. rzecz znaczenie.
 • Znaczenie Dodatek Pisownia 1. rzecz dodana; 2. video krótkometrażowy wyświetlany po kronice przed filmem pełnometrażowym co znaczy.
 • Znaczenie Dojarka Pisownia 1. kobieta dojąca krowy; 2. urządzenie do mechanicznego dojenia krów, rodzaj pompy ssącej krzyżówka.
 • Znaczenie Dur Pisownia 1. dolegliwość, tyfus; 2. dawniej zamroczenie umysłu, odurzenie, obłęd; 3. skala diatoniczna, gama, tonacja, oparta na wielkiej tercji co to jest.
 • Znaczenie Drużba Pisownia 1. mężczyzna, zazwyczaj rówieśnik pana młodego, towarzyszący mu do ślubu; 2. życzliwość, przyjaźń słownik.
 • Znaczenie Dragon Pisownia 1. w dawnym wojsku żołnierz lekkiej jazdy; 2. o kobiecie tęgiej, wysokiej, zamaszystej, energicznej; 3. szeroka, luźna patka z tyłu płaszcza czym jest.
 • Znaczenie Dwutonowy Pisownia 1. ważący dwie tony; zawierający dwie tony; 2. obejmujący dwa tony muzyczne, na przykład akord dwutonowy co oznacza.
 • Znaczenie Dwoić Pisownia 1. w garbarstwie dzielić mechanicznie skóry na dwie warstwy; 2. dawniej podwajać, powiększać się w dwójnasób tłumaczenie.
 • Znaczenie Drachma Pisownia rozpowszechniona w starożytnej Grecji w krajach Azji Zach. i w Kartaginie, aktualnie jednostka monetarna w Grecji równa stu leptom; 2 przykłady.
 • Znaczenie Doświadczenie Pisownia pozyskanych na podstawie obserwacji i przeżyć; 2. wywoływanie albo odtwarzanie zjawiska w sztucznych warunkach; 3. całokształt procesu definicja.
 • Znaczenie Się Drożyć Pisownia coś, nie chcieć obniżyć ceny, trzymać się ustalonej ceny; 2. cenić się, niełatwo godzić się na co, wzdragać się, ociągać się encyklopedia.
 • Znaczenie Dół Pisownia gdzie grzebie się zmarłych; 2. zagłębienie w ciele, w szkielecie człowieka albo zwierzęcia; 3. niższa lub najniższa część czegoś, miejsce jak działa.
 • Znaczenie Dualizm Pisownia okolicy siebie dwóch odrębnych zjawisk, tendencji, zasad, pierwiastków; 2. pogląd zakładający istnienie w rzeczywistości dwu odrębnych i czy jest.
 • Znaczenie Drewno Pisownia oczyszczone z gałęzi i kory; 2. tkanka roślin naczyniowych zbudowana raczej z przedmiotów przewodzących wodę, wzmacniających i spichrzowych pojęcie.
 • Znaczenie Dramat Pisownia zasadniczych rodzajów twórczości literackiej, utwór literacki o charakterze fabularnym, przedstawiający wydarzenia i wypowiedzi bohaterów wyjaśnienie.
 • Znaczenie Drylować Pisownia 1. wyjmować pestki z owoców; 2. wysiewać rośliny systemem rzędowym opis.
 • Znaczenie Drążek Pisownia 1. niewielki, cienki pręt drewniany lub żelazny; 2. przyrząd do ćwiczeń gimnastycznych informacje.
 • Znaczenie Druczek Pisownia 1. małe, drobne litery drukowane; 2. blankiet, formularz urzędowy; 3. małe wydawnictwo, broszurka, ulotka znaczenie.
 • Znaczenie Druh Pisownia 1. człowiek pozostający z kim w bliskich serdecznych relacjach, człowiek życzliwy komu; 2. członek organizacji harcerskiej co znaczy.
 • Znaczenie Dysk Pisownia okuty metalem stosowany w sporcie do rzutów w dal; 2. chrząstka międzykręgowa łącząca dwa sąsiednie trzony kręgów kręgosłupa; 3. obiekt krzyżówka.
 • Znaczenie Dysonans Pisownia nieprecyzyjny, półtorazgłoskowy, gdzie współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej akcentowanej samogłoski wersu; 2. współbrzmienie albo co to jest.
 • Znaczenie Dyslokacja Pisownia rozłożenie, rozlokowanie, na przykład rozmieszczenie sił zbrojnych na terytorium państwa; 2. przeobrażenie w układzie warstw skalnych słownik.
 • Znaczenie Działanie Pisownia 2. walki zbrojne, ruchy wojsk; 3. wyznaczanie liczby albo przedmiotu matematycznego przyporządkowanego w sposób jednoznaczny innym liczbom czym jest.
 • Znaczenie Dziurawka Pisownia z podłużnymi albo poprzecznymi otworami przelotowymi charakteryzująca się mniejszym ciężarem i mniejszym przewodnictwem ciepła niż cegła co oznacza.
 • Znaczenie Dymka Pisownia 1. drobna cebulka stosowana jako rozsada, owiewana dymem; 2. tkanina bawełniana lub bawełniano lniana, zazwyczaj biała tłumaczenie.
 • Znaczenie Dyscyplina Pisownia się regulaminom regulującym relacje wewnętrzne danej ekipy ludzi; 2. dział, gałąź edukacji albo techniki; tematyka wiedzy; 3. dawniej przykłady.
 • Znaczenie Dystynkcja Pisownia 1. wytworny sposób bycia; 2. odznaki wskazujące na rangę, godność osoby, która je nosi definicja.
 • Znaczenie Dyktować Pisownia 1. mówić albo czytać głośno jakiś tekst, który jest poprzez kogoś zapisywany; 2. narzucać coś komuś encyklopedia.
 • Znaczenie Domino Pisownia na zestawianiu wg pewnej zasady 28 płaskich kostek, z których każda przedzielona jest kreską na dwa pola puste albo oznaczone punktami od 1 jak działa.
 • Znaczenie Dylemat Pisownia wymagająca trudnego wyboru pomiędzy dwiema wieloma możliwościami; 2. w logice wnioskowanie, gdzie prócz dwóch zdań warunkowych jako trzecia czy jest.
 • Znaczenie Demonstracja Pisownia zbiorowe (zazwyczaj pochód), zebranie mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemu opinii publicznej; 2. publiczne okazywanie uczuć pojęcie.
 • Znaczenie Defensywa Pisownia w okresie działań wojennych; 2. w sporcie zorganizowana akcja obronna; 3. w momencie międzywojennym w Polsce kontrwywiad, policja wyjaśnienie.
 • Znaczenie Dybel Pisownia drewniany kołek obustronnie zaostrzony, przeznaczony do łączenia dwu przedmiotów drewnianych; 2. szczególny świder stolarski umożliwiający opis.
 • Znaczenie Dezintegracja Pisownia rozproszenie, rozprzężenie pewnej całości; 2. mechanizm wietrzenia mechanicznego opierający na rozpadzie skał pod wpływem zmian temperatury informacje.
 • Znaczenie Deficyt Pisownia 1. nadwyżka rozchodu nad przychodem i powstały stąd brak pokrycia kosztów; 2. niedostateczna liczba czegoś, brak czegoś znaczenie.
 • Znaczenie Dekompresja Pisownia ciśnienia w cylindrze silnika spalinowego, zbiorniku, pomieszczeniu i tym podobne; 2. powolne zmniejszanie ciśnienia działającego na nurka co znaczy.
 • Znaczenie Drzewce Pisownia będący trzonem, na przykład sztandaru, kosy, dzidy; drewniana część niektórych elementów, wykorzystywana do umocowania, obsadzania innych krzyżówka.
 • Znaczenie Dogmatyzm Pisownia przyjmowanie pewnych poglądów albo twierdzeń bez weryfikacji ich prawdziwości, uznawanie ich za prawdy bez liczenia się z doświadczeniem co to jest.
 • Znaczenie Drapacz Pisownia wielopiętrowy gmach; 2. narzędzie wykorzystywane do kruszenia brył, spulchniania górnej warstwy gleby i niszczenia chwastów; 3. mała słownik.
 • Znaczenie Dewiacja Pisownia drogi, odchylenie od właściwego kierunku; błądzenie; 2. odchylenie kątowe pomiędzy południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazywanym czym jest.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Dewiacja co znaczy Drapacz krzyżówka Dogmatyzm co to jest Drzewce słownik Dekompresja czym jest Deficyt co oznacza Dezintegracja tłumaczenie Dybel przykłady. znaczenie.

Co to jest Donica co znaczy Duet krzyżówka Deflacja co to jest Duch słownik wyjaśnienie.