przykłady dewiacja drapacz definicja
DEFINICJA Dewiacja, Drapacz, Dogmatyzm, Drzewce, Dekompresja, Deficyt, Dezintegracja, Dybel.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego D

 • Znaczenie Donica Pisownia misa; 2. forma gliniana do pieczenia bab; 3. spora doniczka; naczynie gliniane albo drewniane wykorzystywane do hodowania roślin ozdobnych co to jest.
 • Znaczenie Duet Pisownia muzyczna na dwa głosy lub na dwa instrumenty; 2. o parze tancerzy, łyżwiarzy i tym podobne występujących popisowo przed publicznością definicja.
 • Znaczenie Deflacja Pisownia ilości pieniędzy w obiegu, które prowadzi do stworzenia nadwyżki globalnej podaży rynkowej nad efektywnym popytem; 2. wywiewanie poprzez co znaczy.
 • Znaczenie Duch Pisownia psychiczna, właściwości psychiczne człowieka; 2. w filozofii idealistycznej fundamentalny pierwiastek niematerialny, start wszechrzeczy słownik.
 • Znaczenie Dominanta Pisownia zasadnicza właściwość czegokolwiek, obiekt wybijający się, panujący; 2. w statystyce wartość cechy, która w danej próbie występuje znaczenie.
 • Znaczenie Delta Pisownia rzeki do morza albo jeziora utworzony z osadów poprzez nią naniesionych, pocięty jej rozgałęzieniami, mający zazwyczaj kształt trójkąta; 2 czym jest.
 • Znaczenie Demagog Pisownia działacz głoszący hasła obliczone na łatwy sukces, na poklask, starający się pozyskać masy dla swoich celów schlebianiem, obietnicami bez co oznacza.
 • Znaczenie Drewniak Pisownia drewniany; 2. obuwie z drewnianą podeszwą; 3. spora czcionka drewniana do składów afiszowych; 4. drapieżny stawonóg z gromady pareczników krzyżówka.
 • Znaczenie Diament Pisownia minerał, regularna odmiana pierwiastka węgla, najcenniejszy kamień szlachetny, bezbarwny albo zabarwiony na różne odcienie, przezroczysty najlepszy.
 • Znaczenie Draga Pisownia pływające do pogłębiania i oczyszczania koryta rzeki, kanału i tym podobne; 2. rodzaj włoku, zazwyczaj w kształcie worka, sporządzonego z przykłady.
 • Znaczenie Działka Pisownia użytkowany pod uprawy rolne lub przeznaczony pod zabudowę; 2. niewielki kawałek ziemi wydzierżawiany albo przydzielany mieszkańcom na encyklopedia.
 • Znaczenie Depresja Pisownia przygnębienie i zahamowanie czynności psychicznych występujące w psychozach; 2. etap cyklu koniunkturalnego, następująca po kryzysie jak działa.
 • Znaczenie Dyspozycja Pisownia zarządzenie, polecenie; 2. układ, rozkład, plan, podział na przykład książki, wykładu, referatu; 3. skłonność do pewnych schorzeń albo do czy, jest.
 • Znaczenie Dystrybutor Pisownia organizacja zajmująca się rozdzielaniem, rozprowadzaniem czego, na przykład towarów; 2. zbiornik na stacji benzynowej, z którego czerpie pojęcie.
 • Znaczenie Dziekan Pisownia docent kierujący wydziałem szkoły wyższej przy współudziale porady wydziału; 2. przedstawiciel korpusu dyplomatycznego reprezentujący wyjaśnienie.
 • Znaczenie Drobnica Pisownia elementy, kawałki czegoś; 2. drobne kapitał; 3. wyroby przemysłowe przeznaczone do przewozu, stanowiące poszczególne sztuki, przeważnie w opis.
 • Znaczenie Dołek Pisownia wykopany w ziemi, zagłębienie w nawierzchni; 2. teren nisko położony, miejsce nizinne; 3. małe wgłębienie w ciele, w szczególności na informacje.
 • Znaczenie Delfin Pisownia drapieżny z rzędu waleni; 2. styl w pływaniu zbliżony do motylka, opierający na jednoczesnym wyrzucie rąk powyżej wodę naprzód i wahadłowym co to jest.
 • Znaczenie Deflektor Pisownia komina albo kanału wentylacyjnego, wykorzystywana do wzmożenia ciągu; 2. w maszynach i urządzeniach: odpowiednio ukształtowany obiekt z definicja.
 • Znaczenie Demiurg Pisownia Platona i późniejszych doktrynach filozoficznych: twórca świata; 2. w starożytnej Grecji: rękodzielnik (na przykład garncarz, kowal) lub co znaczy.
 • Znaczenie Detonacja Pisownia eksplozji pocisków, nagromadzonych gazów, wystrzałom, pękaniu ogromnych mas jakiejś substancji i tym podobne; 2. chemiczna reakcja słownik.
 • Znaczenie Dolot Pisownia statku powietrznego do określonego punktu na powierzchni ziemi albo do innego statku znajdującego się w przestrzeni, końcowy fragment lotu znaczenie.
 • Znaczenie Dyktator Pisownia absolutną, niczym nieograniczoną władzę w kraju; 2. w starożytnym Rzymie wódz mający nieograniczoną władzę, wyznaczany na wniosek senatu czym jest.
 • Znaczenie Dowcip Pisownia zawierające treść komiczną, pobudzające do śmiechu; 2. umiejętność spostrzegania, wychwytywania śmiesznych cech, stron, zjawisk, zdarzeń i co oznacza.
 • Znaczenie Dynamika Pisownia umiejętność działania, ruch, prężność, energia, żywiołowość; 2. dział mechaniki ogólnej dotyczący ruchu i równowagi ciał materialnych pod krzyżówka.
 • Znaczenie Drobiazg Pisownia wykorzystywany do codziennego użytku, ozdoby i tym podobne; 2. krótki utwór literacki; 3. szczegół bez znaczenia, okoliczność, kwestia najlepszy.
 • Znaczenie Derywacja Pisownia wyrazów pochodnych od innych, podstawowych; 2. przemieszczanie się statku powietrznego w kierunku poprzecznym do wyznaczonej trasy pod przykłady.
 • Znaczenie Dłutować Pisownia dłutem drewno, kamień, metal i tym podobne; obrabiać metale skrawaniem na dłutownicach; 2. usuwać ząb dzięki dłuta dentystycznego; 3 encyklopedia.
 • Znaczenie Dziad Pisownia szczególności stary człowiek żebrzący; 2. tata ojca albo matki, każdy przodek; 3. czepliwy koszyczek kwiatowy łopianu albo ostu; 4. dawna jak działa.
 • Znaczenie Deputat Pisownia 1. część wynagrodzenia za pracę dostarczana w naturze; 2. dawniej członek deputacji; deputowany, delegat czy, jest.
 • Znaczenie Dominować Pisownia 1. przeważać, górować nad czymś; 2. skończyć zakładanie min pojęcie.
 • Znaczenie Dójka Pisownia 1. kobieta dojąca krowy; 2. brodawka sutkowa u zwierząt dojnych; 3. krowa (owca) dająca mleko wyjaśnienie.
 • Znaczenie Dymek Pisownia 1. mała smuga dymu; 2. zamglenie obrazu na kliszy fotograficznej, spowodowane rozkładem soli srebra opis.
 • Znaczenie Deka Pisownia 1. wierzchnia ściana pudła instrumentu strunowego szyjkowego; 2. przykrycie, pokrowiec, narzuta; 3. skrótowa forma wyrazu informacje.
 • Znaczenie Deklinacja Pisownia 1. odmiana wyrazów poprzez przypadki i liczby; 2. odległość kątowa ciała (punktu) na sferze niebieskiej od równika niebieskiego; zboczenie co to jest.
 • Znaczenie Damka Pisownia 1. figura w grze w warcaby; 2. kolokwialna nazwa roweru dla kobiet definicja.
 • Znaczenie Debiut Pisownia publiczny, pierwszy wydany utwór, pierwsze dzieło, czyjś pierwszy krok w jakiejkolwiek działalności; 2. pierwszy ruch rozpoczynający partię co znaczy.
 • Znaczenie Detektor Pisownia urządzenie do dokonywania detekcji sygnałów; 2. urządzenie do demodulacji amplitudowej oparte na prostowaniu; 3. najprostszy słuchawkowy słownik.
 • Znaczenie Dewiza Pisownia działania albo postępowania wyrażona w krótkiej i zwięzłej formie; 2. należności zagraniczne, na przykład czeki, weksle, przekazy bankowe znaczenie.
 • Znaczenie Depilacja Pisownia owłosienia w celach leczniczych albo kosmetycznych dzięki różnych środków; 2. jeden z mechanizmów uszlachetniania i wykańczania skór czym jest.
 • Znaczenie Detal Pisownia wchodzący w skład czegoś, dotyczący jakiejś rzeczy, kwestie; 2. drobny obiekt budowlany albo dekoracyjny; 3. sprzedaż towarów bezpośrednio co oznacza.
 • Znaczenie Destrukt Pisownia papierowy zniszczony, wycofywany z obiegu; 2. egzemplarz książki albo czasopisma uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym włączenie go do krzyżówka.
 • Znaczenie Denar Pisownia moneta rzymska i średniowieczny środek płatniczy w różnych państwach europejskich; 2. trójnóg żelazny wykorzystywany za podstawę pod kocioł najlepszy.
 • Znaczenie Dendryt Pisownia rozgałęziona wypustka komórki nerwowej (neuronu), odbierająca impulsy nerwowe od innych komórek; 2. skupienie drobnych kryształów przykłady.
 • Znaczenie Determinacja Pisownia postanowienie, stanowczość, zdecydowanie; 2. bierne poddanie się wypadkom; rezygnacja; 3. w filozofii: uwarunkowanie przyczynowe encyklopedia.
 • Znaczenie Dekret Pisownia mający moc ustawy, wydawany poprzez organ inny niż parlament, na przykład poprzez organ władzy wykonawczej; 2. w dawnym prawie polskim i w jak działa.
 • Znaczenie Dobić Pisownia śmierci, na pół martwego, zadać ostatni, śmiertelny cios; 2. wywołać załamanie się psychiczne; dokończyć niszczenia, unicestwić coś; 3 czy, jest.
 • Znaczenie Deskrypcja Pisownia 1. opis, opisanie; 2. w logice wyrażenie nie będące imieniem własnym, mające jeden albo więcej desygnatów pojęcie.
 • Znaczenie Dennik Pisownia obiekt konstrukcji dennej statku, złączający wręgi obu burt, mający postać stalowej płyty; 2. mała ryba morska z rodz. dennikowatych wyjaśnienie.
 • Znaczenie Delikwent Pisownia za przestępstwo, winowajca oczekujący kary; 2. z pobłażaniem o kimś, kto jest od kogoś zależny, na przykład o interesancie, kliencie opis.
 • Znaczenie Detonować Pisownia 1. wybuchać, eksplodować; 2. grać dźwięki nieczysto - zbyt wysoko albo za nisko informacje.
 • Znaczenie Dociąć Pisownia do określonego miejsca; skończyć ciąć; 2. obcinając dopasować; 3. mocno, boleśnie uderzyć; 4. powiedzieć komuś coś złośliwego co to jest.
 • Znaczenie Dryf Pisownia płynącej na powierzchni mórz lub bloków kontynentalnych pływających na półplastycznym podłożu magmowym; 2. zbaczanie statku wodnego z definicja.
 • Znaczenie Dokument Pisownia akt spisany w celu stwierdzenia jakiejś okoliczności, na przykład nadania czegoś, zawarcia umowy o coś, zobowiązania do czegoś i tym co znaczy.
 • Znaczenie Dodusić Pisownia duszenie do końca, dusić do skutku, zadać śmierć poprzez duszenie, zadusić; 2. zamęczyć, zmóc, zniszczyć; 3. wykonać do końca czynność słownik.
 • Znaczenie Dokować Pisownia 1. umieszczać statek w doku, by go wyremontować albo poddać przeglądowi; 2. przyłączyć co do czego kując znaczenie.
 • Znaczenie Dolman Pisownia ubiór męski z jedwabiu albo sukna, z obcisłymi rękawami, noszony pod futrem; 2. węgierski strój narodowy, rodzaj kurtki wojskowej obszytej czym jest.
 • Znaczenie Dodać Pisownia nadwyżkę lub jako część składową rzeczy już danej, dołożyć, dorzucić, dołączyć; 2. powiedzieć, nadmienić coś jeszcze, dopowiedzieć co oznacza.
 • Znaczenie Donosić Pisownia 1. nosząc zniszczyć, zużyć ostatecznie; 2. przebyć ciążę poprawnie, do końca krzyżówka.
 • Znaczenie Dola Pisownia 1. los przypadający komuś w udziale; 2. część przypadająca na kogoś z podziału zdobyczy, zarobionych razem pieniędzy itp najlepszy.
 • Znaczenie Domniemanie Pisownia 1. przypuszczenie, domysł; 2. uznanie istnienia nie stwierdzonego faktu na podstawie innych faktów, których istnienie jest stwierdzone przykłady.
 • Znaczenie Dogmat Pisownia chrześcijańskiej zasada wiary zdefiniowana na soborze, potem poprzez papieża; 2. twierdzenie przyjmowane za pewnik tylko na zasadzie encyklopedia.
 • Znaczenie Dokrętka Pisownia 1. nakrętka zabezpieczająca śrubę przed odkręceniem się; 2. dodatkowe robienie zdjęć do filmu, dodatkowe kręcenie niektórych scen jak działa.
 • Znaczenie Domena Pisownia czyjegoś działania; 2. niewielki region w materiale ferromagnetycznym albo ferroelektrycznym, odznaczający się samorzutną polaryzacją; 3 czy, jest.
 • Znaczenie Dieta Pisownia sposób odżywiania się, rekomendowany w szczególności w trakcie dolegliwości; 2. suma pieniędzy przeznaczona na jednodniowe utrzymanie pojęcie.
 • Znaczenie Dopiec Pisownia 1. dokończyć piec, upiec kompletnie; 2. upiec dodatkową liczba czegoś; 3. przypiekać, przygrzewać mocno; 4. dokuczyć komuś wyjaśnienie.
 • Znaczenie Docisk Pisownia pomiędzy powierzchniami stykania się przyciskanych do siebie elementów; 2. obiekt mocujący element w trakcie obróbki na obrabiarce opis.
 • Znaczenie Dudek Pisownia kraskowatych, mający długi, łukowato wygięty dziób, upierzenie pomarańczowo czarno białe, na głowie rozkładany czub z piór; 2. rzecz informacje.
 • Znaczenie Dodatek Pisownia 1. rzecz dodana; 2. video krótkometrażowy wyświetlany po kronice przed filmem pełnometrażowym co to jest.
 • Znaczenie Dojarka Pisownia 1. kobieta dojąca krowy; 2. urządzenie do mechanicznego dojenia krów, rodzaj pompy ssącej definicja.
 • Znaczenie Dur Pisownia 1. dolegliwość, tyfus; 2. dawniej zamroczenie umysłu, odurzenie, obłęd; 3. skala diatoniczna, gama, tonacja, oparta na wielkiej tercji co znaczy.
 • Znaczenie Drużba Pisownia 1. mężczyzna, zazwyczaj rówieśnik pana młodego, towarzyszący mu do ślubu; 2. życzliwość, przyjaźń słownik.
 • Znaczenie Dragon Pisownia 1. w dawnym wojsku żołnierz lekkiej jazdy; 2. o kobiecie tęgiej, wysokiej, zamaszystej, energicznej; 3. szeroka, luźna patka z tyłu płaszcza znaczenie.
 • Znaczenie Dwutonowy Pisownia 1. ważący dwie tony; zawierający dwie tony; 2. obejmujący dwa tony muzyczne, na przykład akord dwutonowy czym jest.
 • Znaczenie Dwoić Pisownia 1. w garbarstwie dzielić mechanicznie skóry na dwie warstwy; 2. dawniej podwajać, powiększać się w dwójnasób co oznacza.
 • Znaczenie Drachma Pisownia rozpowszechniona w starożytnej Grecji w krajach Azji Zach. i w Kartaginie, aktualnie jednostka monetarna w Grecji równa stu leptom; 2 krzyżówka.
 • Znaczenie Doświadczenie Pisownia pozyskanych na podstawie obserwacji i przeżyć; 2. wywoływanie albo odtwarzanie zjawiska w sztucznych warunkach; 3. całokształt procesu najlepszy.
 • Znaczenie Się Drożyć Pisownia coś, nie chcieć obniżyć ceny, trzymać się ustalonej ceny; 2. cenić się, niełatwo godzić się na co, wzdragać się, ociągać się przykłady.
 • Znaczenie Dół Pisownia gdzie grzebie się zmarłych; 2. zagłębienie w ciele, w szkielecie człowieka albo zwierzęcia; 3. niższa lub najniższa część czegoś, miejsce encyklopedia.
 • Znaczenie Dualizm Pisownia okolicy siebie dwóch odrębnych zjawisk, tendencji, zasad, pierwiastków; 2. pogląd zakładający istnienie w rzeczywistości dwu odrębnych i jak działa.
 • Znaczenie Drewno Pisownia oczyszczone z gałęzi i kory; 2. tkanka roślin naczyniowych zbudowana raczej z przedmiotów przewodzących wodę, wzmacniających i spichrzowych czy, jest.
 • Znaczenie Dramat Pisownia zasadniczych rodzajów twórczości literackiej, utwór literacki o charakterze fabularnym, przedstawiający wydarzenia i wypowiedzi bohaterów pojęcie.
 • Znaczenie Drylować Pisownia 1. wyjmować pestki z owoców; 2. wysiewać rośliny systemem rzędowym wyjaśnienie.
 • Znaczenie Drążek Pisownia 1. niewielki, cienki pręt drewniany lub żelazny; 2. przyrząd do ćwiczeń gimnastycznych opis.
 • Znaczenie Druczek Pisownia 1. małe, drobne litery drukowane; 2. blankiet, formularz urzędowy; 3. małe wydawnictwo, broszurka, ulotka informacje.
 • Znaczenie Druh Pisownia 1. człowiek pozostający z kim w bliskich serdecznych relacjach, człowiek życzliwy komu; 2. członek organizacji harcerskiej co to jest.
 • Znaczenie Dysk Pisownia okuty metalem stosowany w sporcie do rzutów w dal; 2. chrząstka międzykręgowa łącząca dwa sąsiednie trzony kręgów kręgosłupa; 3. obiekt definicja.
 • Znaczenie Dysonans Pisownia nieprecyzyjny, półtorazgłoskowy, gdzie współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej akcentowanej samogłoski wersu; 2. współbrzmienie albo co znaczy.
 • Znaczenie Dyslokacja Pisownia rozłożenie, rozlokowanie, na przykład rozmieszczenie sił zbrojnych na terytorium państwa; 2. przeobrażenie w układzie warstw skalnych słownik.
 • Znaczenie Działanie Pisownia 2. walki zbrojne, ruchy wojsk; 3. wyznaczanie liczby albo przedmiotu matematycznego przyporządkowanego w sposób jednoznaczny innym liczbom znaczenie.
 • Znaczenie Dziurawka Pisownia z podłużnymi albo poprzecznymi otworami przelotowymi charakteryzująca się mniejszym ciężarem i mniejszym przewodnictwem ciepła niż cegła czym jest.
 • Znaczenie Dymka Pisownia 1. drobna cebulka stosowana jako rozsada, owiewana dymem; 2. tkanina bawełniana lub bawełniano lniana, zazwyczaj biała co oznacza.
 • Znaczenie Dyscyplina Pisownia się regulaminom regulującym relacje wewnętrzne danej ekipy ludzi; 2. dział, gałąź edukacji albo techniki; tematyka wiedzy; 3. dawniej krzyżówka.
 • Znaczenie Dystynkcja Pisownia 1. wytworny sposób bycia; 2. odznaki wskazujące na rangę, godność osoby, która je nosi najlepszy.
 • Znaczenie Dyktować Pisownia 1. mówić albo czytać głośno jakiś tekst, który jest poprzez kogoś zapisywany; 2. narzucać coś komuś przykłady.
 • Znaczenie Domino Pisownia na zestawianiu wg pewnej zasady 28 płaskich kostek, z których każda przedzielona jest kreską na dwa pola puste albo oznaczone punktami od 1 encyklopedia.
 • Znaczenie Dylemat Pisownia wymagająca trudnego wyboru pomiędzy dwiema wieloma możliwościami; 2. w logice wnioskowanie, gdzie prócz dwóch zdań warunkowych jako trzecia jak działa.
 • Znaczenie Demonstracja Pisownia zbiorowe (zazwyczaj pochód), zebranie mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemu opinii publicznej; 2. publiczne okazywanie uczuć czy, jest.
 • Znaczenie Defensywa Pisownia w okresie działań wojennych; 2. w sporcie zorganizowana akcja obronna; 3. w momencie międzywojennym w Polsce kontrwywiad, policja pojęcie.
 • Znaczenie Dybel Pisownia drewniany kołek obustronnie zaostrzony, przeznaczony do łączenia dwu przedmiotów drewnianych; 2. szczególny świder stolarski umożliwiający wyjaśnienie.
 • Znaczenie Dezintegracja Pisownia rozproszenie, rozprzężenie pewnej całości; 2. mechanizm wietrzenia mechanicznego opierający na rozpadzie skał pod wpływem zmian temperatury opis.
 • Znaczenie Deficyt Pisownia 1. nadwyżka rozchodu nad przychodem i powstały stąd brak pokrycia kosztów; 2. niedostateczna liczba czegoś, brak czegoś informacje.
 • Znaczenie Dekompresja Pisownia ciśnienia w cylindrze silnika spalinowego, zbiorniku, pomieszczeniu i tym podobne; 2. powolne zmniejszanie ciśnienia działającego na nurka co to jest.
 • Znaczenie Drzewce Pisownia będący trzonem, na przykład sztandaru, kosy, dzidy; drewniana część niektórych elementów, wykorzystywana do umocowania, obsadzania innych definicja.
 • Znaczenie Dogmatyzm Pisownia przyjmowanie pewnych poglądów albo twierdzeń bez weryfikacji ich prawdziwości, uznawanie ich za prawdy bez liczenia się z doświadczeniem co znaczy.
 • Znaczenie Drapacz Pisownia wielopiętrowy gmach; 2. narzędzie wykorzystywane do kruszenia brył, spulchniania górnej warstwy gleby i niszczenia chwastów; 3. mała słownik.
 • Znaczenie Dewiacja Pisownia drogi, odchylenie od właściwego kierunku; błądzenie; 2. odchylenie kątowe pomiędzy południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazywanym znaczenie.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja DEFINICJA Dewiacja, Drapacz, Dogmatyzm, Drzewce, Dekompresja, Deficyt, Dezintegracja, Dybel, Defensywa, Demonstracja, Dylemat, Domino, Dyktować, Dystynkcja, Dyscyplina znaczenie.

Co to jest Przykłady Dewiacja, Drapacz, Dogmatyzm, Drzewce, Dekompresja, Deficyt wyjaśnienie.