ekscentryczność ekspres definicja
Egzegeta co znaczy Elewacja krzyżówka Elita co to jest Etiuda słownik Egzogeniczny czym jest Eon co.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego E

 • Znaczenie Ekscentryczność Pisownia 1. przesadna oryginalność, dziwactwo; 2. odległość ogniska elipsy od jej środka, mimośród co znaczy.
 • Znaczenie Ekspres Pisownia 1. pospieszna przesyłka pocztowa; 2. pociąg pospieszny stający tylko na sporych stacjach; 3. urządzenie do kawy krzyżówka.
 • Znaczenie Echolokacja Pisownia niektórych zwierząt do ustalania położenia elementów w otoczeniu dzięki echa szczególnych dźwięków wydawanych poprzez te zwierzęta; 2 co to jest.
 • Znaczenie Era Pisownia zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem, od którego niekiedy liczono lata; 2. jeden z pięciu ogromnych odcinków czasu, na jakie słownik.
 • Znaczenie Elewator Pisownia zbożowy zaopatrzony w urządzenia do mechanicznego przenoszenia, wietrzenia, suszenia, sortowania ziarna; spichrz zbożowy; 2. pionowy czym jest.
 • Znaczenie Entropia Pisownia nieokreśloności, chaotyczności, stopnia nieuporządkowania; 2. w teorii informacji odpowiednik każdego rozkładu prawdopodobieństwa równy co oznacza.
 • Znaczenie Ekspedycja Pisownia zorganizowana w określonym celu; 2. dział w niektórych instytucjach zajmujący się przyjmowaniem i wysyłaniem towarów, papierów urzędowych tłumaczenie.
 • Znaczenie Ekspozycja Pisownia pokaz, sposób wystawienia czegoś; 2. położenie, usytuowanie czegoś, szczególnie terenu, budynku i tym podobne, w relacji do stron świata; 3 przykłady.
 • Znaczenie Ewolucja Pisownia przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów bardziej złożonych albo doskonalszych; 2. mechanizm przekształcania się organizmów w zmiennych definicja.
 • Znaczenie Ekran Pisownia którą rzutuje się obrazy świetlne; 2. przesłona, tarcza z odpowiedniego materiału, zabezpieczająca człowieka albo przyrząd przed encyklopedia.
 • Znaczenie Ekonomia Pisownia socjalnych prawach rządzących produkcją i podziałem dóbr w społeczeństwie; 2. edukacja o racjonalnym gospodarowaniu; 3. zdolność jak działa.
 • Znaczenie Energia Pisownia umiejętność do intensywnego działania jako właściwość człowieka; 2. w filozofii greckiej forma, w odróżnieniu do materii jako potencji - to czy jest.
 • Znaczenie Edytor Pisownia 1. wydawca dzieł drukiem; 2. pracownik naukowy przygotowujący czyjeś dzieło do druku pojęcie.
 • Znaczenie Efektor Pisownia wykonawczy, na przykład mięsień, gruczoł w organizmie, pobudzany albo hamowany poprzez impulsy nerwowe; 2. podukład spełniający w układzie wyjaśnienie.
 • Znaczenie Egzotyk Pisownia 1. element, roślina albo zwierzę pochodzące z państw egzotycznych; 2. okruch skalny niezwiązany genetycznie z osadem, gdzie występuje opis.
 • Znaczenie Eparchia Pisownia prowincja albo kolonia grecko rzymska; 2. w kościele greckowschodnim prowincja kościelna, odpowiednik diecezji w Kościele rzymskokatolickim informacje.
 • Znaczenie Ekonomizer Pisownia gaźniku umożliwiające oszczędność zużycia paliwa przy częściowym obciążeniu silnika, wzbogacające mieszankę paliwowo powietrzną przy pełnym znaczenie.
 • Znaczenie Ekler Pisownia 1. zamek szybki; 2. rodzaj ciastka z kremem co znaczy.
 • Znaczenie Efemeryda Pisownia albo zdarzenie nietrwałe, przemijające błyskawicznie i bez śladu; 2. dane dotyczące przebiegu przyszłego zjawiska astronomicznego, na krzyżówka.
 • Znaczenie Element Pisownia jakiejś całości; 2. podstawowa informacja, start, zasada; 3. w filozofii starożytnej pierwiastek, żywioł, fundamentalny składnik świata, na co to jest.
 • Znaczenie Emanacja Pisownia 1. promieniowanie, wydzielanie się; 2. nazwa historyczna promieniotwórczego gazu szlachetnego o liczbie atomowej 86 słownik.
 • Znaczenie Elegia Pisownia poetyce utwór liryczny bez określonej miary wierszowej zazwyczaj o tematyce żałobnej, refleksyjnym, smutnym nastroju, utrzymywany w tonie czym jest.
 • Znaczenie Eksploatacja Pisownia czegoś w sposób racjonalny; 2. wydobywanie bogactw naturalnych; 3. użytkowanie urządzeń, maszyn wedle ich przeznaczeniem; 4. max co oznacza.
 • Znaczenie Elitaryzm Pisownia od ogółu, zamykanie się w ekipie uprzywilejowanych; 2. pogląd społeczno polityczny głoszący słuszność wyodrębniania w społeczeństwie elit tłumaczenie.
 • Znaczenie Ekumena Pisownia 1. region stale zamieszkany i wyzyskiwany gospodarczo poprzez człowieka; 2. państwa greckie, region cesarstwa bizantyjskiego przykłady.
 • Znaczenie Eksperyment Pisownia przeprowadzona po raz pierwszy, realizacja nowatorskiego pomysłu; 2. celowe wywołanie jakiegoś zjawiska w sztucznych, zazwyczaj definicja.
 • Znaczenie Elektron Pisownia cząstka atomu o dodatnim albo ujemnym ładunku elektrycznym i masie ok. 1836 razy mniejszej od masy neutronu albo protonu; 2. stop magnezu z encyklopedia.
 • Znaczenie Emisja Pisownia obieg pieniędzy, papierów wartościowych, znaczków pocztowych; 2. mechanizm wydobywania głosu w śpiewie; 3. nadawanie programu radiowego jak działa.
 • Znaczenie Elipsa Pisownia jeden z przekrojów stożka, krzywa płaska zamknięta, gdzie suma odległości każdego punktu od danych dwóch punktów (ognisk) jest wielkością czy jest.
 • Znaczenie Ekstrakcja Pisownia wyodrębniania ustalonych składników z ich mieszanin dzięki selektywnych rozpuszczalników; 2. wyciąganie, wyrywanie, wyjęcie albo wydobycie pojęcie.
 • Znaczenie Eter Pisownia organiczny, pochodny alkoholi, ciecz lotna, łatwopalna, służąca w lecznictwie, przemyśle, do celów laboratoryjnych i tym podobne; 2. wg wyjaśnienie.
 • Znaczenie Epigraf Pisownia Grecji i w średniowieczu napis na pomnikach, nagrobkach, rzeźbach; 2. krótki wiersz, zdanie albo urywek utworu literackiego umieszczany opis.
 • Znaczenie Eon Pisownia 1. wg gnostyków istota pośrednicząca między stwórcą a stworzeniem, emanacja bóstwa; 2. wiek, era informacje.
 • Znaczenie Egzogeniczny Pisownia zewnątrz ustroju, pozaustrojowy; 2. przebiegający na powierzchni Ziemi albo blisko niej, spowodowany poprzez czynniki zewnętrzne znaczenie.
 • Znaczenie Etiuda Pisownia założeniach dydaktycznych, przeznaczony do ćwiczeń w celu nabycia biegłości technicznej w grze instrumentalnej albo w śpiewie; 2 co znaczy.
 • Znaczenie Elita Pisownia wyróżniająca się albo uprzywilejowana w relacji do reszty społeczeństwa z racji na posiadanie pewnych cech albo dóbr cenionych społecznie krzyżówka.
 • Znaczenie Elewacja Pisownia ściana budynku wspólnie z występującymi na niej elementami architektonicznymi i wystrojem, określona wg stron świata albo otoczenia; 2 co to jest.
 • Znaczenie Egzegeta Pisownia zajmujący się komentowaniem dzieł; 2. teolog komentujący teksty biblijne; 3. w starożytnej Grecji: tłumacz wyroczni i niekiedy praw i słownik.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Egzegeta co znaczy Elewacja krzyżówka Elita co to jest Etiuda słownik Egzogeniczny czym jest Eon co oznacza Epigraf tłumaczenie Eter przykłady Ekstrakcja. znaczenie.

Co to jest Ekscentryczność co znaczy Ekspres krzyżówka Echolokacja co to jest wyjaśnienie.