najlepszy egzegeta elewacja definicja
SŁOWNIK Egzegeta, Elewacja, Elita, Etiuda, Egzogeniczny, Eon, Epigraf, Eter, Ekstrakcja, Elipsa.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego E

 • Znaczenie Ekscentryczność Pisownia 1. przesadna oryginalność, dziwactwo; 2. odległość ogniska elipsy od jej środka, mimośród co to jest.
 • Znaczenie Ekspres Pisownia 1. pospieszna przesyłka pocztowa; 2. pociąg pospieszny stający tylko na sporych stacjach; 3. urządzenie do kawy definicja.
 • Znaczenie Echolokacja Pisownia niektórych zwierząt do ustalania położenia elementów w otoczeniu dzięki echa szczególnych dźwięków wydawanych poprzez te zwierzęta; 2 co znaczy.
 • Znaczenie Era Pisownia zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem, od którego niekiedy liczono lata; 2. jeden z pięciu ogromnych odcinków czasu, na jakie słownik.
 • Znaczenie Elewator Pisownia zbożowy zaopatrzony w urządzenia do mechanicznego przenoszenia, wietrzenia, suszenia, sortowania ziarna; spichrz zbożowy; 2. pionowy znaczenie.
 • Znaczenie Entropia Pisownia nieokreśloności, chaotyczności, stopnia nieuporządkowania; 2. w teorii informacji odpowiednik każdego rozkładu prawdopodobieństwa równy czym jest.
 • Znaczenie Ekspedycja Pisownia zorganizowana w określonym celu; 2. dział w niektórych instytucjach zajmujący się przyjmowaniem i wysyłaniem towarów, papierów urzędowych co oznacza.
 • Znaczenie Ekspozycja Pisownia pokaz, sposób wystawienia czegoś; 2. położenie, usytuowanie czegoś, szczególnie terenu, budynku i tym podobne, w relacji do stron świata; 3 krzyżówka.
 • Znaczenie Ewolucja Pisownia przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów bardziej złożonych albo doskonalszych; 2. mechanizm przekształcania się organizmów w zmiennych najlepszy.
 • Znaczenie Ekran Pisownia którą rzutuje się obrazy świetlne; 2. przesłona, tarcza z odpowiedniego materiału, zabezpieczająca człowieka albo przyrząd przed przykłady.
 • Znaczenie Ekonomia Pisownia socjalnych prawach rządzących produkcją i podziałem dóbr w społeczeństwie; 2. edukacja o racjonalnym gospodarowaniu; 3. zdolność encyklopedia.
 • Znaczenie Energia Pisownia umiejętność do intensywnego działania jako właściwość człowieka; 2. w filozofii greckiej forma, w odróżnieniu do materii jako potencji - to jak działa.
 • Znaczenie Edytor Pisownia 1. wydawca dzieł drukiem; 2. pracownik naukowy przygotowujący czyjeś dzieło do druku czy, jest.
 • Znaczenie Efektor Pisownia wykonawczy, na przykład mięsień, gruczoł w organizmie, pobudzany albo hamowany poprzez impulsy nerwowe; 2. podukład spełniający w układzie pojęcie.
 • Znaczenie Egzotyk Pisownia 1. element, roślina albo zwierzę pochodzące z państw egzotycznych; 2. okruch skalny niezwiązany genetycznie z osadem, gdzie występuje wyjaśnienie.
 • Znaczenie Eparchia Pisownia prowincja albo kolonia grecko rzymska; 2. w kościele greckowschodnim prowincja kościelna, odpowiednik diecezji w Kościele rzymskokatolickim opis.
 • Znaczenie Ekonomizer Pisownia gaźniku umożliwiające oszczędność zużycia paliwa przy częściowym obciążeniu silnika, wzbogacające mieszankę paliwowo powietrzną przy pełnym informacje.
 • Znaczenie Ekler Pisownia 1. zamek szybki; 2. rodzaj ciastka z kremem co to jest.
 • Znaczenie Efemeryda Pisownia albo zdarzenie nietrwałe, przemijające błyskawicznie i bez śladu; 2. dane dotyczące przebiegu przyszłego zjawiska astronomicznego, na definicja.
 • Znaczenie Element Pisownia jakiejś całości; 2. podstawowa informacja, start, zasada; 3. w filozofii starożytnej pierwiastek, żywioł, fundamentalny składnik świata, na co znaczy.
 • Znaczenie Emanacja Pisownia 1. promieniowanie, wydzielanie się; 2. nazwa historyczna promieniotwórczego gazu szlachetnego o liczbie atomowej 86 słownik.
 • Znaczenie Elegia Pisownia poetyce utwór liryczny bez określonej miary wierszowej zazwyczaj o tematyce żałobnej, refleksyjnym, smutnym nastroju, utrzymywany w tonie znaczenie.
 • Znaczenie Eksploatacja Pisownia czegoś w sposób racjonalny; 2. wydobywanie bogactw naturalnych; 3. użytkowanie urządzeń, maszyn wedle ich przeznaczeniem; 4. max czym jest.
 • Znaczenie Elitaryzm Pisownia od ogółu, zamykanie się w ekipie uprzywilejowanych; 2. pogląd społeczno polityczny głoszący słuszność wyodrębniania w społeczeństwie elit co oznacza.
 • Znaczenie Ekumena Pisownia 1. region stale zamieszkany i wyzyskiwany gospodarczo poprzez człowieka; 2. państwa greckie, region cesarstwa bizantyjskiego krzyżówka.
 • Znaczenie Eksperyment Pisownia przeprowadzona po raz pierwszy, realizacja nowatorskiego pomysłu; 2. celowe wywołanie jakiegoś zjawiska w sztucznych, zazwyczaj najlepszy.
 • Znaczenie Elektron Pisownia cząstka atomu o dodatnim albo ujemnym ładunku elektrycznym i masie ok. 1836 razy mniejszej od masy neutronu albo protonu; 2. stop magnezu z przykłady.
 • Znaczenie Emisja Pisownia obieg pieniędzy, papierów wartościowych, znaczków pocztowych; 2. mechanizm wydobywania głosu w śpiewie; 3. nadawanie programu radiowego encyklopedia.
 • Znaczenie Elipsa Pisownia jeden z przekrojów stożka, krzywa płaska zamknięta, gdzie suma odległości każdego punktu od danych dwóch punktów (ognisk) jest wielkością jak działa.
 • Znaczenie Ekstrakcja Pisownia wyodrębniania ustalonych składników z ich mieszanin dzięki selektywnych rozpuszczalników; 2. wyciąganie, wyrywanie, wyjęcie albo wydobycie czy, jest.
 • Znaczenie Eter Pisownia organiczny, pochodny alkoholi, ciecz lotna, łatwopalna, służąca w lecznictwie, przemyśle, do celów laboratoryjnych i tym podobne; 2. wg pojęcie.
 • Znaczenie Epigraf Pisownia Grecji i w średniowieczu napis na pomnikach, nagrobkach, rzeźbach; 2. krótki wiersz, zdanie albo urywek utworu literackiego umieszczany wyjaśnienie.
 • Znaczenie Eon Pisownia 1. wg gnostyków istota pośrednicząca między stwórcą a stworzeniem, emanacja bóstwa; 2. wiek, era opis.
 • Znaczenie Egzogeniczny Pisownia zewnątrz ustroju, pozaustrojowy; 2. przebiegający na powierzchni Ziemi albo blisko niej, spowodowany poprzez czynniki zewnętrzne informacje.
 • Znaczenie Etiuda Pisownia założeniach dydaktycznych, przeznaczony do ćwiczeń w celu nabycia biegłości technicznej w grze instrumentalnej albo w śpiewie; 2 co to jest.
 • Znaczenie Elita Pisownia wyróżniająca się albo uprzywilejowana w relacji do reszty społeczeństwa z racji na posiadanie pewnych cech albo dóbr cenionych społecznie definicja.
 • Znaczenie Elewacja Pisownia ściana budynku wspólnie z występującymi na niej elementami architektonicznymi i wystrojem, określona wg stron świata albo otoczenia; 2 co znaczy.
 • Znaczenie Egzegeta Pisownia zajmujący się komentowaniem dzieł; 2. teolog komentujący teksty biblijne; 3. w starożytnej Grecji: tłumacz wyroczni i niekiedy praw i słownik.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja SŁOWNIK Egzegeta, Elewacja, Elita, Etiuda, Egzogeniczny, Eon, Epigraf, Eter, Ekstrakcja, Elipsa, Emisja, Elektron, Eksperyment, Ekumena, Elitaryzm, Eksploatacja znaczenie.

Co to jest Najlepszy Egzegeta, Elewacja, Elita, Etiuda, Egzogeniczny, Eon wyjaśnienie.