egzegeta elewacja elita definicja
Egzegeta, Elewacja, Elita, Etiuda, Egzogeniczny, Eon, Epigraf, Eter, Ekstrakcja, Elipsa, Emisja.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego E

 • Znaczenie Ekscentryczność Definicja: 1. przesadna oryginalność, dziwactwo; 2. odległość ogniska elipsy od jej środka, mimośród,
 • Znaczenie Ekspres Definicja: 1. pospieszna przesyłka pocztowa; 2. pociąg pospieszny stający tylko na sporych stacjach; 3. urządzenie do kawy,
 • Znaczenie Echolokacja Definicja: ustalania położenia elementów w otoczeniu dzięki echa szczególnych dźwięków wydawanych poprzez te zwierzęta; 2. wyznaczanie położenia,
 • Znaczenie Era Definicja: doniosłym wydarzeniem, od którego niekiedy liczono lata; 2. jeden z pięciu ogromnych odcinków czasu, na jakie geologia dzieli historię,
 • Znaczenie Elewator Definicja: urządzenia do mechanicznego przenoszenia, wietrzenia, suszenia, sortowania ziarna; spichrz zbożowy; 2. pionowy przenośnik kubełkowy do,
 • Znaczenie Entropia Definicja: stopnia nieuporządkowania; 2. w teorii informacji odpowiednik każdego rozkładu prawdopodobieństwa równy średniej wartości (z przeciwnym,
 • Znaczenie Ekspedycja Definicja: celu; 2. dział w niektórych instytucjach zajmujący się przyjmowaniem i wysyłaniem towarów, papierów urzędowych, pism i tym podobne; 3,
 • Znaczenie Ekspozycja Definicja: wystawienia czegoś; 2. położenie, usytuowanie czegoś, szczególnie terenu, budynku i tym podobne, w relacji do stron świata; 3. poddawanie,
 • Znaczenie Ewolucja Definicja: przechodzenia do stanów bardziej złożonych albo doskonalszych; 2. mechanizm przekształcania się organizmów w zmiennych warunkach środowiska,
 • Znaczenie Ekran Definicja: obrazy świetlne; 2. przesłona, tarcza z odpowiedniego materiału, zabezpieczająca człowieka albo przyrząd przed niepożądanym promieniowaniem,
 • Znaczenie Ekonomia Definicja: rządzących produkcją i podziałem dóbr w społeczeństwie; 2. edukacja o racjonalnym gospodarowaniu; 3. zdolność racjonalnego użytkowania,
 • Znaczenie Energia Definicja: intensywnego działania jako właściwość człowieka; 2. w filozofii greckiej forma, w odróżnieniu do materii jako potencji - to, co jest,
 • Znaczenie Edytor Definicja: 1. wydawca dzieł drukiem; 2. pracownik naukowy przygotowujący czyjeś dzieło do druku,
 • Znaczenie Efektor Definicja: mięsień, gruczoł w organizmie, pobudzany albo hamowany poprzez impulsy nerwowe; 2. podukład spełniający w układzie cybernetycznym zadanie,
 • Znaczenie Egzotyk Definicja: 1. element, roślina albo zwierzę pochodzące z państw egzotycznych; 2. okruch skalny niezwiązany genetycznie z osadem, gdzie występuje,
 • Znaczenie Eparchia Definicja: kolonia grecko rzymska; 2. w kościele greckowschodnim prowincja kościelna, odpowiednik diecezji w Kościele rzymskokatolickim,
 • Znaczenie Ekonomizer Definicja: oszczędność zużycia paliwa przy częściowym obciążeniu silnika, wzbogacające mieszankę paliwowo powietrzną przy pełnym otwarciu przepustnicy,
 • Znaczenie Ekler Definicja: 1. zamek szybki; 2. rodzaj ciastka z kremem,
 • Znaczenie Efemeryda Definicja: nietrwałe, przemijające błyskawicznie i bez śladu; 2. dane dotyczące przebiegu przyszłego zjawiska astronomicznego, na przykład obliczone z,
 • Znaczenie Element Definicja: podstawowa informacja, start, zasada; 3. w filozofii starożytnej pierwiastek, żywioł, fundamentalny składnik świata, na przykład ogień,
 • Znaczenie Emanacja Definicja: 1. promieniowanie, wydzielanie się; 2. nazwa historyczna promieniotwórczego gazu szlachetnego o liczbie atomowej 86,
 • Znaczenie Elegia Definicja: bez określonej miary wierszowej zazwyczaj o tematyce żałobnej, refleksyjnym, smutnym nastroju, utrzymywany w tonie skargi; 2. pieśń albo,
 • Znaczenie Eksploatacja Definicja: racjonalny; 2. wydobywanie bogactw naturalnych; 3. użytkowanie urządzeń, maszyn wedle ich przeznaczeniem; 4. max. stosowanie kogoś albo,
 • Znaczenie Elitaryzm Definicja: się w ekipie uprzywilejowanych; 2. pogląd społeczno polityczny głoszący słuszność wyodrębniania w społeczeństwie elit rządzących,
 • Znaczenie Ekumena Definicja: 1. region stale zamieszkany i wyzyskiwany gospodarczo poprzez człowieka; 2. państwa greckie, region cesarstwa bizantyjskiego,
 • Znaczenie Eksperyment Definicja: realizacja nowatorskiego pomysłu; 2. celowe wywołanie jakiegoś zjawiska w sztucznych, zazwyczaj laboratoryjnych warunkach w celu zbadania,
 • Znaczenie Elektron Definicja: albo ujemnym ładunku elektrycznym i masie ok. 1836 razy mniejszej od masy neutronu albo protonu; 2. stop magnezu z aluminium i cynkiem, o,
 • Znaczenie Emisja Definicja: papierów wartościowych, znaczków pocztowych; 2. mechanizm wydobywania głosu w śpiewie; 3. nadawanie programu radiowego albo telewizyjnego,
 • Znaczenie Elipsa Definicja: stożka, krzywa płaska zamknięta, gdzie suma odległości każdego punktu od danych dwóch punktów (ognisk) jest wielkością stałą; 2,
 • Znaczenie Ekstrakcja Definicja: składników z ich mieszanin dzięki selektywnych rozpuszczalników; 2. wyciąganie, wyrywanie, wyjęcie albo wydobycie, na przykład zęba,
 • Znaczenie Eter Definicja: alkoholi, ciecz lotna, łatwopalna, służąca w lecznictwie, przemyśle, do celów laboratoryjnych i tym podobne; 2. wg poglądów przyjętych w,
 • Znaczenie Epigraf Definicja: średniowieczu napis na pomnikach, nagrobkach, rzeźbach; 2. krótki wiersz, zdanie albo urywek utworu literackiego umieszczany poprzez autora,
 • Znaczenie Eon Definicja: 1. wg gnostyków istota pośrednicząca między stwórcą a stworzeniem, emanacja bóstwa; 2. wiek, era,
 • Znaczenie Egzogeniczny Definicja: pozaustrojowy; 2. przebiegający na powierzchni Ziemi albo blisko niej, spowodowany poprzez czynniki zewnętrzne,
 • Znaczenie Etiuda Definicja: dydaktycznych, przeznaczony do ćwiczeń w celu nabycia biegłości technicznej w grze instrumentalnej albo w śpiewie; 2. ćwiczenie mające na,
 • Znaczenie Elita Definicja: uprzywilejowana w relacji do reszty społeczeństwa z racji na posiadanie pewnych cech albo dóbr cenionych społecznie; 2. wysoko,
 • Znaczenie Elewacja Definicja: występującymi na niej elementami architektonicznymi i wystrojem, określona wg stron świata albo otoczenia; 2. rysunek architektoniczny,
 • Znaczenie Egzegeta Definicja: dzieł; 2. teolog komentujący teksty biblijne; 3. w starożytnej Grecji: tłumacz wyroczni i niekiedy praw i obyczajów; 4. w starożytnych.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Egzegeta, Elewacja, Elita, Etiuda, Egzogeniczny, Eon, Epigraf, Eter, Ekstrakcja, Elipsa, Emisja, Elektron, Eksperyment, Ekumena, Elitaryzm, Eksploatacja znaczenie.

Co to jest Egzegeta, Elewacja, Elita, Etiuda, Egzogeniczny, Eon wyjaśnienie.