fanfara frekwencja flora definicja
Fanfara, Frekwencja, Flora, Frankista, Funt, Furia, Fuzja, Folia, Flądra, Formalizm, Fliza, Fibra.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego F

 • Znaczenie Filar Definicja: konstrukcji architektonicznych, mająca przekrój wieloboczny; 2. w kopalni calizna, na przykład węglowa, zawarta pomiędzy wyrobiskami,
 • Znaczenie Fuga Definicja: instrumentalna, gdzie poszczególne głosy podejmują temat mniej albo bardziej zmodyfikowany; 2. szczelina, szpara na przykład pomiędzy,
 • Znaczenie Fasować Definicja: cedzak i tym podobne albo odmierzać, odważać oznaczone porcje środków, przesypując je albo przelewając z naczyń większych do mniejszych; 2,
 • Znaczenie Fluid Definicja: psychiczny wydzielający się z ludzkiego ciała; 2. nastrój, atmosfera emanująca z jakiejś osoby, środowiska, rzeczy; 3. ciągła nieważka,
 • Znaczenie Forma Definicja: czego; 2. układ skoordynowanych przedmiotów, struktura, ustrój; 3. sposób postępowania, bycia, zachowanie się, etykieta, konwenanse; 4,
 • Znaczenie Feniks Definicja: się w gnieździe i ponownie odradzać z popiołów; 2. roślina tropikalna z rodz. palm, występująca w jedenastu gatunkach, z których w,
 • Znaczenie Fala Definicja: powstające w wyniku ruchu cząstek wody w płaszczyźnie pionowej, wywołanego raczej poprzez działanie wiatru; 2. skręt, zagięcie włosów,
 • Znaczenie Fartuch Definicja: 2. nakrycie na nogi w dorożce, w powozie albo saniach; 3. blaszane nakrycie wysuniętych na zewnątrz fragmentów ściany, jak gzymsy, uskoki,
 • Znaczenie Figura Definicja: wyobrażona w malarstwie albo rzeźbie; 2. osoba, człowiek znakomita, znana; 3 postać utworu literackiego; 4. postać, postawa, kształty; 5. w,
 • Znaczenie Fantazja Definicja: czegoś; 2. pewność siebie, zuchwałość, werwa, animusz, odwaga; 3. kaprys, dziwactwo, wybryk, zachcianka; 4. utwór muzyczny o nieustalonej,
 • Znaczenie Ferment Definicja: białka o właściwościach biokatalitycznych, produkowane poprzez każdy żywy organizm, regulujące przebieg mechanizmów życiowych,
 • Znaczenie Flesz Definicja: 1. szybki atak w szermierce, opierający na wyrzuceniu całego ciała naprzód; 2. fotograficzna lampa błyskowa,
 • Znaczenie Fetysz Definicja: obdarzony siłą magiczną albo uważany za wcielenie bóstwa; 2. element traktowany jako maskotka; coś bezkrytycznie czczone,
 • Znaczenie Ferie Definicja: 1. moment wolny od pracy, edukacji, wakacje; 2. u starożytnych Rzymian dni poświęcone uroczystościom religijnym, dni odpoczynku,
 • Znaczenie Falanga Definicja: w starożytnej Grecji, Macedonii i państwach hellenistycznych ugrupowanie bojowe ciężkozbrojnej piechoty, stanowiące zwarty szyk bojowy; 3,
 • Znaczenie Finalista Definicja: finalizmem, zakładającej celową organizację świata; 2. uczestnik finału; zwycięzca eliminacji, który ma wystąpić w finale na przykład,
 • Znaczenie Fałsz Definicja: obłuda, kłamstwo; 2. niewłaściwy dźwięk, za wysokie albo za niskie brzmienie tonu; 3. w logice dwuwartościowej jedna z dwu (w okolicy,
 • Znaczenie Faktor Definicja: w doświadczeniach chemicznych mnożnik analityczny; 3. pośrednik w różnych kwestiach, ten, kto stara się doprowadzić do jakiejś ugody,
 • Znaczenie Flader Definicja: kamieniu; 2. chorągiewka, pęk piór albo papierków na sznurze, rozwieszane przed polowaniem dookoła części lasu dla zatrzymania zwierzyny,
 • Znaczenie Filet Definicja: poprzez oddzielenie kręgosłupa i ości z oczyszczonej i wypatroszonej ryby albo potrawa z odpowiednio przyrządzonej polędwicy; 2. ręczna,
 • Znaczenie Fiala Definicja: dekoracyjny architektury gotyckiej; 2. naczynie w kształcie płytkiej czary, bez uchwytu i podstawy, stosowane w starożytnej Grecji do picia,
 • Znaczenie Faza Definicja: 1. moment, stadium; 2. ekipa uzwojeń generatora; 3. ukośne ścięcie krawędzi niektórych elementów, na przykład kafli, gzymsów itp,
 • Znaczenie Fantom Definicja: złudzenie; 2. schemat anatomiczny przedstawiający jakiś narząd albo zespół narządów, przeznaczony do uczenia się na nim anatomii i techniki,
 • Znaczenie Fibra Definicja: sztucznej skóry, otrzymywanej z nie klejonego papieru poddanego specjalnej obróbce, służący między innymi jako materiał do wyrobu walizek,
 • Znaczenie Fliza Definicja: in. do wykładania ścian i podłóg, regularnie ozdobna znana od starożytności, w średniowieczu raczej w architekturze muzułmańskiej i,
 • Znaczenie Formalizm Definicja: określonych form, regulaminów bez wnikania w ich treść; 2. stanowisko w filozofii, nauce i sztuce, wg którego forma jest czynnikiem,
 • Znaczenie Flądra Definicja: charakteryzująca się niesymetrycznym, spłaszczonym ciałem i oczami przesuniętymi na prawy bok; 2. o kimś brudnym, niechlujnym, o kobiecie,
 • Znaczenie Folia Definicja: sztucznego o bardzo małej grubości do 0,1 mm otrzymany poprzez walcowanie, wytłaczanie i tym podobne; 2. cienka blaszka metalowa podkładana,
 • Znaczenie Fuzja Definicja: 1. broń palna z długą lufą, raczej myśliwska; 2. połączenie, zjednoczenie się stronnictw politycznych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw itp,
 • Znaczenie Furia Definicja: gwałtownym podnieceniem, będące symptomem niektórych chorób psychicznych i zatruć; szał; 2. w mitologii rzymskiej boginie zemsty,
 • Znaczenie Funt Definicja: obowiązująca między innymi w państwach anglosaskich; 2. jednostka monetarna dzieląca się na 20 szylingów, stosowana w Anglii, Afryce Płd,
 • Znaczenie Frankista Definicja: o tendencjach mistyczno kabalistycznych, działającej w XVIII-XIX w.; zwolennik dyktatury hiszpańskiego generała Francisco Franco,
 • Znaczenie Flora Definicja: 1. roślinność kuli ziemskiej albo określonego jej obszaru; 2. tkanina bawełniana albo jedwabna o rzadkim splocie,
 • Znaczenie Frekwencja Definicja: intensywność uczęszczania; 2. w filmie liczba rejestrowanych na taśmie albo rzutowanych na ekran klatek w okresie jednej sekundy; 3. w,
 • Znaczenie Fanfara Definicja: rogi, grany jako sygnał do rozpoczęcia jakiejś uroczystości albo na czyjąś cześć; 2. mała orkiestra dęta złożona z instrumentów dętych.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Fanfara, Frekwencja, Flora, Frankista, Funt, Furia, Fuzja, Folia, Flądra, Formalizm, Fliza, Fibra, Fantom, Faza, Fiala, Filet, Flader, Faktor, Fałsz, Finalista znaczenie.

Co to jest Fanfara, Frekwencja, Flora, Frankista, Funt, Furia, Fuzja wyjaśnienie.