fanfara frekwencja flora definicja
Fanfara, Frekwencja, Flora, Frankista, Funt, Furia, Fuzja, Folia, Flądra, Formalizm, Fliza, Fibra.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego F

 • Znaczenie Filar Pisownia wszelkich konstrukcji architektonicznych, mająca przekrój wieloboczny; 2. w kopalni calizna, na przykład węglowa, zawarta pomiędzy co to jest.
 • Znaczenie Fuga Pisownia forma wokalna albo instrumentalna, gdzie poszczególne głosy podejmują temat mniej albo bardziej zmodyfikowany; 2. szczelina, szpara na definicja.
 • Znaczenie Fasować Pisownia potrawy poprzez sito, cedzak i tym podobne albo odmierzać, odważać oznaczone porcje środków, przesypując je albo przelewając z naczyń co znaczy.
 • Znaczenie Fluid Pisownia spirytystów prąd psychiczny wydzielający się z ludzkiego ciała; 2. nastrój, atmosfera emanująca z jakiejś osoby, środowiska, rzeczy; 3 słownik.
 • Znaczenie Forma Pisownia kształt, postać, wygląd czego; 2. układ skoordynowanych przedmiotów, struktura, ustrój; 3. sposób postępowania, bycia, zachowanie się znaczenie.
 • Znaczenie Feniks Pisownia pewien czas spalać się w gnieździe i ponownie odradzać z popiołów; 2. roślina tropikalna z rodz. palm, występująca w jedenastu gatunkach, z czym jest.
 • Znaczenie Fala Pisownia wzniesienie wody powstające w wyniku ruchu cząstek wody w płaszczyźnie pionowej, wywołanego raczej poprzez działanie wiatru; 2. skręt co to jest.
 • Znaczenie Fartuch Pisownia wkładane przy pracy; 2. nakrycie na nogi w dorożce, w powozie albo saniach; 3. blaszane nakrycie wysuniętych na zewnątrz fragmentów ściany definicja.
 • Znaczenie Figura Pisownia albo zwierzęca wyobrażona w malarstwie albo rzeźbie; 2. osoba, człowiek znakomita, znana; 3 postać utworu literackiego; 4. postać, postawa co znaczy.
 • Znaczenie Fantazja Pisownia wyobrażania sobie czegoś; 2. pewność siebie, zuchwałość, werwa, animusz, odwaga; 3. kaprys, dziwactwo, wybryk, zachcianka; 4. utwór słownik.
 • Znaczenie Ferment Pisownia wzburzenie, wrzenie: 2. białka o właściwościach biokatalitycznych, produkowane poprzez każdy żywy organizm, regulujące przebieg mechanizmów znaczenie.
 • Znaczenie Flesz Pisownia 1. szybki atak w szermierce, opierający na wyrzuceniu całego ciała naprzód; 2. fotograficzna lampa błyskowa czym jest.
 • Znaczenie Fetysz Pisownia pierwotnych element obdarzony siłą magiczną albo uważany za wcielenie bóstwa; 2. element traktowany jako maskotka; coś bezkrytycznie co to jest.
 • Znaczenie Ferie Pisownia 1. moment wolny od pracy, edukacji, wakacje; 2. u starożytnych Rzymian dni poświęcone uroczystościom religijnym, dni odpoczynku definicja.
 • Znaczenie Falanga Pisownia ludzi idące ławą; 2. w starożytnej Grecji, Macedonii i państwach hellenistycznych ugrupowanie bojowe ciężkozbrojnej piechoty, stanowiące co znaczy.
 • Znaczenie Finalista Pisownia koncepcji zwanej finalizmem, zakładającej celową organizację świata; 2. uczestnik finału; zwycięzca eliminacji, który ma wystąpić w finale słownik.
 • Znaczenie Fałsz Pisownia prawdą, nieszczerość, obłuda, kłamstwo; 2. niewłaściwy dźwięk, za wysokie albo za niskie brzmienie tonu; 3. w logice dwuwartościowej jedna znaczenie.
 • Znaczenie Faktor Pisownia obiekt, czynnik; 2. w doświadczeniach chemicznych mnożnik analityczny; 3. pośrednik w różnych kwestiach, ten, kto stara się doprowadzić czym jest.
 • Znaczenie Flader Pisownia drewnie albo kamieniu; 2. chorągiewka, pęk piór albo papierków na sznurze, rozwieszane przed polowaniem dookoła części lasu dla co to jest.
 • Znaczenie Filet Pisownia rybiego otrzymywany poprzez oddzielenie kręgosłupa i ości z oczyszczonej i wypatroszonej ryby albo potrawa z odpowiednio przyrządzonej definicja.
 • Znaczenie Fiala Pisownia wieżyczka, obiekt dekoracyjny architektury gotyckiej; 2. naczynie w kształcie płytkiej czary, bez uchwytu i podstawy, stosowane w co znaczy.
 • Znaczenie Faza Pisownia 1. moment, stadium; 2. ekipa uzwojeń generatora; 3. ukośne ścięcie krawędzi niektórych elementów, na przykład kafli, gzymsów itp słownik.
 • Znaczenie Fantom Pisownia przywidzenie, złudzenie; 2. schemat anatomiczny przedstawiający jakiś narząd albo zespół narządów, przeznaczony do uczenia się na nim znaczenie.
 • Znaczenie Fibra Pisownia nerw; 2. rodzaj sztucznej skóry, otrzymywanej z nie klejonego papieru poddanego specjalnej obróbce, służący między innymi jako materiał czym jest.
 • Znaczenie Fliza Pisownia terakoty, szkła i in. do wykładania ścian i podłóg, regularnie ozdobna znana od starożytności, w średniowieczu raczej w architekturze co to jest.
 • Znaczenie Formalizm Pisownia przestrzeganie określonych form, regulaminów bez wnikania w ich treść; 2. stanowisko w filozofii, nauce i sztuce, wg którego forma jest definicja.
 • Znaczenie Flądra Pisownia tej samej nazwie charakteryzująca się niesymetrycznym, spłaszczonym ciałem i oczami przesuniętymi na prawy bok; 2. o kimś brudnym co znaczy.
 • Znaczenie Folia Pisownia albo tworzywa sztucznego o bardzo małej grubości do 0,1 mm otrzymany poprzez walcowanie, wytłaczanie i tym podobne; 2. cienka blaszka słownik.
 • Znaczenie Fuzja Pisownia 1. broń palna z długą lufą, raczej myśliwska; 2. połączenie, zjednoczenie się stronnictw politycznych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw itp znaczenie.
 • Znaczenie Furia Pisownia świadomości z gwałtownym podnieceniem, będące symptomem niektórych chorób psychicznych i zatruć; szał; 2. w mitologii rzymskiej boginie czym jest.
 • Znaczenie Funt Pisownia od 350 do 560 gramów, obowiązująca między innymi w państwach anglosaskich; 2. jednostka monetarna dzieląca się na 20 szylingów, stosowana w co to jest.
 • Znaczenie Frankista Pisownia żydowskiej sekty religijnej o tendencjach mistyczno kabalistycznych, działającej w XVIII-XIX w.; zwolennik dyktatury hiszpańskiego generała definicja.
 • Znaczenie Flora Pisownia 1. roślinność kuli ziemskiej albo określonego jej obszaru; 2. tkanina bawełniana albo jedwabna o rzadkim splocie co znaczy.
 • Znaczenie Frekwencja Pisownia przeciętna intensywność uczęszczania; 2. w filmie liczba rejestrowanych na taśmie albo rzutowanych na ekran klatek w okresie jednej sekundy słownik.
 • Znaczenie Fanfara Pisownia muzyczny na trąby albo rogi, grany jako sygnał do rozpoczęcia jakiejś uroczystości albo na czyjąś cześć; 2. mała orkiestra dęta złożona z znaczenie.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Fanfara, Frekwencja, Flora, Frankista, Funt, Furia, Fuzja, Folia, Flądra, Formalizm, Fliza, Fibra, Fantom, Faza, Fiala, Filet, Flader, Faktor, Fałsz, Finalista znaczenie.

Co to jest Fanfara, Frekwencja, Flora, Frankista, Funt, Furia, Fuzja wyjaśnienie.