indukcja izolacja ilustracja definicja
Indukcja, Izolacja, Ilustracja, Iryzacja, Idealista, Identyfikacja, Instytucja, Implozja, Idylla.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego I

 • Znaczenie Iglak Pisownia 1. drzewo iglaste; 2. pilniczek o przekroju okrągłym i kształcie przypominającym igłę co to jest.
 • Znaczenie Iluminacja Pisownia oświetlenie; 2. ozdoba rysunkowa książki niezwiązana tematycznie z treścią utworu; 3. wykonana ręcznie artystyczna, barwna ilustracja definicja.
 • Znaczenie Iglica Pisownia zbliżone kształtem i funkcją do igły, najczęściej drewniane albo metalowe, wykorzystywane do ręcznego dziania siatki, sieci rybackich i tym co znaczy.
 • Znaczenie Inwolucja Pisownia w budowie i funkcji tkanek albo narządów w okresie rozwoju osobniczego, na przykład zanik grasicy u kręgowców w momencie dojrzewania słownik.
 • Znaczenie Inwazja Pisownia 1. zbrojne wtargnięcie na obce terytorium; 2. stan albo mechanizm zarażenia organizmu albo populacji poprzez pasożyty ze świata zwierzęcego znaczenie.
 • Znaczenie Impuls Pisownia działania, pobudka wewnętrzna; 2. przebieg zmian wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego) różniącej się od zera pośrodku czym jest.
 • Znaczenie Indeks Pisownia lista tematów, terminów naukowych, nazwisk, miejscowości i tym podobne omawianych, poruszanych albo przytoczonych w danym dziele co to jest.
 • Znaczenie Identyfikator Pisownia bransoletka i tym podobne z imieniem i nazwiskiem noszącej je osoby, wykorzystywana jako symbol rozpoznawczy; 2. rodzaj symbolu, na definicja.
 • Znaczenie Induktor Pisownia albo przyśpieszający reakcje chemiczne; 2. napędzana ręcznie prądnica magnetoelektryczna prądu zmiennego małej mocy; 3. w układach co znaczy.
 • Znaczenie Impas Pisownia wyjścia; 2. bicie karty młodszą z posiadanych kart bijących w przewidywaniu, iż przeciwnik, mający jeszcze dołożyć kartę, nie ma czym słownik.
 • Znaczenie Infuła Pisownia nakrycie głowy biskupa; 2. w starożytnym Rzymie opaska symbolizująca władzę, godność, noszona początkowo poprzez kapłanów i westalki znaczenie.
 • Znaczenie Irygacja Pisownia albo higieniczny opierający na przepłukiwaniu jamy ciała ciepłą wodą albo roztworem leku; 2. sztuczne nawadnianie pól w celu otrzymania czym jest.
 • Znaczenie Idylla Pisownia zmącone, pogodne, spokojne, beztroskie życie; 2. utwór poetycki, zazwyczaj o charakterze liryczno opisowym, przedstawiający w sposób co to jest.
 • Znaczenie Implozja Pisownia 1. gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego wywołane ciśnieniem powietrza z zewnątrz; 2. startowy okres artykulacji spółgłosek zwartych definicja.
 • Znaczenie Instytucja Pisownia charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw, działający w jakiejś dziedzinie; 2. zespół norm prawnych albo obyczajowych co znaczy.
 • Znaczenie Identyfikacja Pisownia czyjejś tożsamości, określenie jednakowości czegoś w porównaniu z czymś; 2. upodabnianie własnej osobowości do jakiegoś wybranego wzorca słownik.
 • Znaczenie Idealista Pisownia zwolennik idealizmu filozoficznego; 2. człowiek kierujący się w postępowaniu ideałami, wzniosłymi zasadami, stawiający przed sobą znaczenie.
 • Znaczenie Iryzacja Pisownia barwami tęczy czegoś powstające wskutek interferencji światła białego; 2. zdobienie wyrobów ceramicznych i szkła poprzez pokrywanie ich czym jest.
 • Znaczenie Ilustracja Pisownia fotografii, rysunku, dzieła malarskiego i tym podobne dodana do tekstu, stanowiąca jego objaśnienie, uzupełnienie albo ozdobę; 2. materiał co to jest.
 • Znaczenie Izolacja Pisownia kogoś albo czegoś, oddzielenie od otoczenia, wyłączenie spod jakichś wpływów, odseparowanie, odłączenie; 2. oddzielenie ciał od otoczenia definicja.
 • Znaczenie Indukcja Pisownia rozumowanie opierające na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi przypadkami tych wniosków; 2. w naukach co znaczy.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Indukcja, Izolacja, Ilustracja, Iryzacja, Idealista, Identyfikacja, Instytucja, Implozja, Idylla, Irygacja, Infuła, Impas, Induktor, Identyfikator, Indeks znaczenie.

Co to jest Indukcja, Izolacja, Ilustracja, Iryzacja, Idealista wyjaśnienie.