iglak iluminacja krzyżówka definicja
Indukcja co znaczy Izolacja krzyżówka Ilustracja co to jest Iryzacja słownik Idealista czym jest.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego I

 • Znaczenie Iglak Pisownia 1. drzewo iglaste; 2. pilniczek o przekroju okrągłym i kształcie przypominającym igłę co znaczy.
 • Znaczenie Iluminacja Pisownia oświetlenie; 2. ozdoba rysunkowa książki niezwiązana tematycznie z treścią utworu; 3. wykonana ręcznie artystyczna, barwna ilustracja krzyżówka.
 • Znaczenie Iglica Pisownia zbliżone kształtem i funkcją do igły, najczęściej drewniane albo metalowe, wykorzystywane do ręcznego dziania siatki, sieci rybackich i tym co to jest.
 • Znaczenie Inwolucja Pisownia w budowie i funkcji tkanek albo narządów w okresie rozwoju osobniczego, na przykład zanik grasicy u kręgowców w momencie dojrzewania słownik.
 • Znaczenie Inwazja Pisownia 1. zbrojne wtargnięcie na obce terytorium; 2. stan albo mechanizm zarażenia organizmu albo populacji poprzez pasożyty ze świata zwierzęcego czym jest.
 • Znaczenie Impuls Pisownia działania, pobudka wewnętrzna; 2. przebieg zmian wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego) różniącej się od zera pośrodku co oznacza.
 • Znaczenie Indeks Pisownia lista tematów, terminów naukowych, nazwisk, miejscowości i tym podobne omawianych, poruszanych albo przytoczonych w danym dziele tłumaczenie.
 • Znaczenie Identyfikator Pisownia bransoletka i tym podobne z imieniem i nazwiskiem noszącej je osoby, wykorzystywana jako symbol rozpoznawczy; 2. rodzaj symbolu, na przykłady.
 • Znaczenie Induktor Pisownia albo przyśpieszający reakcje chemiczne; 2. napędzana ręcznie prądnica magnetoelektryczna prądu zmiennego małej mocy; 3. w układach definicja.
 • Znaczenie Impas Pisownia wyjścia; 2. bicie karty młodszą z posiadanych kart bijących w przewidywaniu, iż przeciwnik, mający jeszcze dołożyć kartę, nie ma czym encyklopedia.
 • Znaczenie Infuła Pisownia nakrycie głowy biskupa; 2. w starożytnym Rzymie opaska symbolizująca władzę, godność, noszona początkowo poprzez kapłanów i westalki jak działa.
 • Znaczenie Irygacja Pisownia albo higieniczny opierający na przepłukiwaniu jamy ciała ciepłą wodą albo roztworem leku; 2. sztuczne nawadnianie pól w celu otrzymania czy jest.
 • Znaczenie Idylla Pisownia zmącone, pogodne, spokojne, beztroskie życie; 2. utwór poetycki, zazwyczaj o charakterze liryczno opisowym, przedstawiający w sposób pojęcie.
 • Znaczenie Implozja Pisownia 1. gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego wywołane ciśnieniem powietrza z zewnątrz; 2. startowy okres artykulacji spółgłosek zwartych wyjaśnienie.
 • Znaczenie Instytucja Pisownia charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw, działający w jakiejś dziedzinie; 2. zespół norm prawnych albo obyczajowych opis.
 • Znaczenie Identyfikacja Pisownia czyjejś tożsamości, określenie jednakowości czegoś w porównaniu z czymś; 2. upodabnianie własnej osobowości do jakiegoś wybranego wzorca informacje.
 • Znaczenie Idealista Pisownia zwolennik idealizmu filozoficznego; 2. człowiek kierujący się w postępowaniu ideałami, wzniosłymi zasadami, stawiający przed sobą znaczenie.
 • Znaczenie Iryzacja Pisownia barwami tęczy czegoś powstające wskutek interferencji światła białego; 2. zdobienie wyrobów ceramicznych i szkła poprzez pokrywanie ich co znaczy.
 • Znaczenie Ilustracja Pisownia fotografii, rysunku, dzieła malarskiego i tym podobne dodana do tekstu, stanowiąca jego objaśnienie, uzupełnienie albo ozdobę; 2. materiał krzyżówka.
 • Znaczenie Izolacja Pisownia kogoś albo czegoś, oddzielenie od otoczenia, wyłączenie spod jakichś wpływów, odseparowanie, odłączenie; 2. oddzielenie ciał od otoczenia co to jest.
 • Znaczenie Indukcja Pisownia rozumowanie opierające na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi przypadkami tych wniosków; 2. w naukach słownik.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Indukcja co znaczy Izolacja krzyżówka Ilustracja co to jest Iryzacja słownik Idealista czym jest Identyfikacja co oznacza Instytucja tłumaczenie Implozja. znaczenie.

Co to jest Iglak co znaczy Iluminacja krzyżówka Iglica co to jest Inwolucja wyjaśnienie.