rolka rezerwa refleksja definicja
Rolka, Rezerwa, Refleksja, Rewers, Rubież, Restauracja, Rosić, Rzecz, Rygiel, Ruletka, Rama.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego R

 • Znaczenie Reżym Definicja: 1. mechanizm rządów, władzy; 2. rząd stosujący brutalną przemoc; 3. ściśle ustalony tryb postępowania, pracy itp,
 • Znaczenie Replika Definicja: zarzuty, w szczególności w sądzie; 2. odpowiedź aktora na słowa partnera w dialogu scenicznym; 3. coś, co jest dokładnym powtórzeniem,
 • Znaczenie Rozszczepić Definicja: 1. rozpołowić coś wzdłuż czymś ostrym, rozłupać częściowo albo kompletnie; 2. rozłożyć, rozbić jakieś ciało na części składowe,
 • Znaczenie Rów Definicja: przekop; 2. podłużne zagłębienie terenu powstałe w konsekwencji działania sił przyrody; 3. głęboki wykop z nasypem chroniący na linii,
 • Znaczenie Rewizja Definicja: śledcze mieszkania albo innych pomieszczeń, przeglądanie rzeczy, obszukiwanie osób w celu uzyskania dowodów przestępstwa lub w celu,
 • Znaczenie Recepcja Definicja: biurach podróży; 2. formalne, uroczyste przyjmowanie gości; 3. przejmowanie, przyswajanie sobie czegoś, na przykład jakichś poglądów,
 • Znaczenie Refleks Definicja: 1. reakcja żywego organizmu na działający nań impuls, przekazywana za pośrednictwem układu nerwowego; 2. odbicie światła, odblask,
 • Znaczenie Rondo Definicja: jego główkę; 2. strofa rymowana, złożona najczęściej z 15 wersów, z refrenem powtarzającym podwójnie początkowe słowa pierwszego wersu; 3,
 • Znaczenie Róża Definicja: kolczasty krzew o barwnych, pachnących kwiatach, występujący w kilkuset gatunkach w strefie umiarkowanej i podzwrotnikowej półkuli,
 • Znaczenie Rostra Definicja: dzioba starożytnego okrętu; 2. rodzaj rusztowania nad pokładem niektórych statków, na którym umieszczone są szalupy,
 • Znaczenie Rożek Definicja: niewielki element mający kształt rogu zwierzęcego albo element wykonany z rogu zwierzęcia, na przykład stosowane dawniej naczynie,
 • Znaczenie Rozeta Definicja: koncentrycznym, w kształcie stylizowanego rozwiniętego kwiatu; 2. okrągłe okno w szczytach albo nad portalami, wypełnione bogatą dekoracją,
 • Znaczenie Rys Definicja: 2. układ linii twarzy, poszczególne jej przedmioty; 3. krótki, pobieżny opis, streszczenie czegoś, szkic,
 • Znaczenie Rozdział Definicja: między kogoś (coś); przydzielanie czegoś, obdzielanie czymś; 2. dzielenie jakiejś całości na części; kawałkowanie, rozczłonkowywanie,
 • Znaczenie Racja Definicja: stanowiska, postępowania; 2. argument dowodzący czyjejś słuszności; 3. uzasadniona powód, podstawa do czegoś, przyczyna; 4. wyznaczona,
 • Znaczenie Reflektor Definicja: zwierciadło wklęsłe, najczęściej paraboliczne, w którego ognisku umieszczone jest mocne źródło światła, rzucające w określonym kierunku,
 • Znaczenie Remedium Definicja: przepisowych wymiarów i ciężarów w przedmiotach znormalizowanych; 2. obniżenie wartości złotej albo srebrnej monety wywołane jej starciem w,
 • Znaczenie Reakcja Definicja: stanowiska jako odpowiedź na coś, zazwyczaj na czyjeś postępowanie, działanie, głoszone poglądy i tym podobne; 2. działanie żywego,
 • Znaczenie Rdzeń Definicja: łodygę, korzeń, pień drzewa roślin dwuliściennych i nagonasiennych; 2. najtwardsza część ropnia, czyraka, nagniotka; 3. u kręgowców część,
 • Znaczenie Rocznik Definicja: wydawnictwa periodycznego wydanych pośrodku jednego roku; 2. wydawnictwo periodyczne wychodzące raz na rok; 3. krótkie chronologiczne,
 • Znaczenie Rzut Definicja: przedmiotu poprzez wyrzucenie go z pewną siłą; 2. błyskawiczny, energiczny ruch ręki, nogi, głowy, tułowia lub wyrzut, skok całego ciała w,
 • Znaczenie Rotacja Definicja: jego osi, wirowanie wokół czegoś; 2. następne zmiany na stanowiskach pracy, przesuwanie pracowników tak, aby każdy z nich wykonywał,
 • Znaczenie Raz Definicja: okres, przypadek; 3. kawałek ziemi obrosłej trawą albo mchem, wykorzystywany do okładania stosu polan przerabianych na węgiel drzewny, by,
 • Znaczenie Równość Definicja: jednakowość, tożsamość pod względem ilości, jakości, wartości, wielkości i tym podobne; 2. w znaczeniu społecznym: równouprawnienie, brak,
 • Znaczenie Redakcja Definicja: książki, czasopisma, gazety i tym podobne pod względem merytorycznym i stylistycznym, przygotowanie tekstu do druku; 2. tekst po określonym,
 • Znaczenie Relikt Definicja: gatunek rośliny lub zwierzęcia należący do ekipy systematycznej dziś bliskiej wyginięciu albo mający aktualnie ograniczony zasięg,
 • Znaczenie Rozbroić Definicja: uczynić bezbronnym; zdemilitaryzować, zdemobilizować; 2. uśmierzyć, rozładować czyjś gniew, czyjąś złość, wywołać lepszy humor u kogoś; 3,
 • Znaczenie Rozrzut Definicja: różne strony, rozmieszczenie czegoś w pewnych odstępach, układ, sposób ułożenia; 2. rozmieszczenie punktów trafiania następnych pocisków z,
 • Znaczenie Rynna Definicja: zazwyczaj z blachy stalowej ocynkowanej, umieszczony wzdłuż okapu, wykorzystywany do odprowadzania wody z opadów atmosferycznych z dachu,
 • Znaczenie Redukcja Definicja: rozmiarów, mniejszej liczby; 2. pomniejszenie składu personalnego zakładu pracy, instytucji poprzez zwolnienie z pracy poszczególnych,
 • Znaczenie Referat Definicja: na piśmie albo wygłaszane w gronie zainteresowanych; 2. dział instytucji, urzędu zajmujący się określonym rodzajem spraw; lokal, gdzie się,
 • Znaczenie Rozmnożyć Definicja: rozradzania się, rozpleniania żywych organizmów; 2. powiększyć liczbę czegoś, przysporzyć czegoś; 3. wydać potomstwo, rozplenić się,
 • Znaczenie Rak Definicja: tej samej nazwie, podrzędu raków chodzących; 2. nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego atakujący tkanki organizmu ludzkiego albo,
 • Znaczenie Rozbieg Definicja: rozpoczęcia rozpędzenia do oderwania się od ziemi (wody); 2. krótki bieg poprzedzający wykonanie ćwiczenia gimnastycznego albo próby,
 • Znaczenie Rozwora Definicja: część podwozia wozu gospodarskiego; 2. pozioma belka pomiędzy słupami w drewnianej konstrukcji szkieletowej albo pozioma belka dzieląca na,
 • Znaczenie Rezygnacja Definicja: 1. zrzeczenie się czegoś, odstąpienie od czegoś, zaniechanie czegoś, ustąpienie; 2. pogodzenie się z sytuacją, której nie można zmienić,
 • Znaczenie Restaurator Definicja: 1. artysta, konserwator zajmujący się odnawianiem dzieł sztuki; 2. właściciel restauracji,
 • Znaczenie Reżyserka Definicja: 1. kobieta reżyser; 2. robota reżysera; 3. kabina reżyserska zazwyczaj oszklona,
 • Znaczenie Reduktor Definicja: 1. substancja oddająca elektrony substancji redukowanej i sama ulegająca przy tym utlenieniu; 2. urządzenie zmniejszające, ograniczające coś,
 • Znaczenie Robinsonada Definicja: życie w warunkach prymitywnych, pełne przygód; 3. powieść przedstawiająca takie przygody - od imienia bohatera powieści Daniela Defoe,
 • Znaczenie Repryza Definicja: pierwszego odcinka utworu o formie sonatowej; 2. krótka scenka z zakresu małych form cyrkowych, odgrywana zazwyczaj pomiędzy kolejnymi,
 • Znaczenie Raszpla Definicja: stosowany do obróbki miękkich metali, drewna, mas plastycznych i tym podobne; 2. żyworodny rekin z rodz. raszplowatych, o spłaszczonym,
 • Znaczenie Racjonalizacja Definicja: zmierzających do ulepszenia określonej działalności, na przykład pracy, technologii albo organizacji wytwarzania; 2. uzasadnienie,
 • Znaczenie Rakieta Definicja: świetlnej; 2. pocisk burzący zdalnie sterowany; 3. statek kosmiczny; 4. przyrząd do gry w tenisa wykorzystywany do odbijania piłek, złożony,
 • Znaczenie Rampa Definicja: i tym podobne na stacjach kolejowych, w kopalniach, portach, umożliwiające przeładunek towarów dzięki jednakowemu poziomowi powierzchni,
 • Znaczenie Ranny Definicja: 1. okaleczony; 2. inicjalny, na przykład ranny ptaszek,
 • Znaczenie Ramiączko Definicja: ramionach halkę, stanik i tym podobne; 2. przyrząd drewniany, metalowy albo z tworzywa sztucznego, mający kształt ramion, z haczykiem w,
 • Znaczenie Rajd Definicja: sportowe opierające na przebyciu określonej trasy w wyznaczonym czasie przy określonych warunkach przepisu; 2. dywersyjny wypad oddziałów,
 • Znaczenie Rafa Definicja: wodę; 2. sito druciane na ramie do przesiewania piasku, rudy i tym podobne; 3. drabina nad żłobem do zakładania siana; 4. grzebień do,
 • Znaczenie Reszta Definicja: po odjęciu, zużyciu, wyczerpaniu i tym podobne jakiejś części, liczby; 2. kapitał wydane osobie regulującej rachunek stawką większą, niż,
 • Znaczenie Rabunek Definicja: własności, rabowanie, grabież; kradzież dokonana przy zastosowaniu przemocy albo groźby użycia gwałtu na danej osobie; 2. w kopalni,
 • Znaczenie Rekin Definicja: rzędu o tej samej nazwie, osiągająca znaczące rozmiary; 2. przenośne urządzenie z płótna żaglowego w kształcie płóciennego rękawa,
 • Znaczenie Raut Definicja: towarzyskie bez tańców; 2. diament płaski od spodu, z wierzchu szlifowany, rżnięty w róże; 3. w architekturze obiekt dekoracyjny w,
 • Znaczenie Rdza Definicja: warstwa będąca mieszaniną wodorotlenków żelaza, tworząca się na przedmiotach z żelaza i stali pod wpływem wilgotnego powietrza; 2. grzyb,
 • Znaczenie Retardacja Definicja: relacji do innych narządów albo całego organizmu; 2. celowe zwalnianie biegu akcji, odwlekanie rozwiązania konfliktu, stopniowanie napięcia,
 • Znaczenie Reglamentacja Definicja: sprzedaży, produkcji, gromadzenia i tym podobne pewnych artykułów; 2. ograniczenie, podporządkowanie jakiejś działalności zasadom,
 • Znaczenie Raster Definicja: powodującą rozłożenie obrazu fotograficznego na punkty, umożliwiająca uzyskanie półtonów, stosowana przy wykonywaniu reprodukcji sposobem,
 • Znaczenie Reduta Definicja: 1. zamknięte polowe umocnienie ziemne, z wałem i fosą, przystosowane do samodzielnej obrony; 2. publiczny bal maskowy,
 • Znaczenie Rapsod Definicja: utwór epicki o charakterze patetycznym, opiewający znanego bohatera albo doniosłe wydarzenie historyczne; 2. w starożytnej Grecji wędrowny,
 • Znaczenie Reklamówka Definicja: element reklamujące coś, krótki video o charakterze reklamowym; 2. torba plastikowa, regularnie z nadrukiem reklamującym jakąś firmę i jej,
 • Znaczenie Reaktor Definicja: chemicznych, gdzie biorą udział gazy, ciecze, i ciała stałe; 2. urządzenie do wyzwalania energii jądrowej wskutek kontrolowanej łańcuchowej,
 • Znaczenie Rekwizyt Definicja: przedstawieniu teatralnym albo na planie w okresie kręcenia filmu, związany z akcją sztuki lub filmu; 2. element konieczny do wykonywania,
 • Znaczenie Rogal Definicja: 1. rodzaj bułki mającej kształt półksiężyca; 2. urządzenie do suszenia siana stosowane w okolicach górskich,
 • Znaczenie Rezonować Definicja: 1. dowodzić, rozprawiać z sporą pewnością siebie, krytykując albo moralizując; 2. wzbudzać drgania,
 • Znaczenie Riposta Definicja: 1. cięta, trafna i szybka odpowiedź; 2. w szermierce cięcie albo pchnięcie zadane bezpośrednio po udanej własnej zasłonie,
 • Znaczenie Rezonans Definicja: słyszalność dźwięków w pomieszczeniu, zależna od powierzchni odbijających dźwięki; 2. znaczące wzmożenie drgań niektórych układów,
 • Znaczenie Rewir Definicja: 1.region lasu nadzorowany poprzez leśniczego; 2. w restauracjach, kawiarniach pewna liczba stolików obsługiwanych poprzez jednego kelnera,
 • Znaczenie Retencja Definicja: gruncie, w rzekach i jeziorach i gromadzenie wody w sztucznych zbiornikach; 2. prawo zatrzymania elementów należących do dłużnika,
 • Znaczenie Relief Definicja: płaszczyźnie płyty kamiennej, drewnianej albo metalowej z pozostawieniem tła; 2. ukształtowanie powierzchni ziemi, rzeźba terenu,
 • Znaczenie Remiza Definicja: parowozowa i tym podobne; 2. teren specjalnie obsadzony drzewami, krzewami albo wysoko wyrastającymi roślinami zielnymi, zazwyczaj na polu,
 • Znaczenie Robak Definicja: wydłużonym kształcie ciała; 2. pasożyt wywołujący dolegliwości u zwierząt i ludzi; 3. popularna nazwa wirusa komputerowego,
 • Znaczenie Rogatka Definicja: arterii; 2. niewielki budynek na granicy miasta, gdzie dawniej mieścił się posterunek miejski i gdzie pobierano koszty wjazdowe; 3. zapora,
 • Znaczenie Relacja Definicja: wypadku; 2. zdanie, zdawanie komuś kwestie z czegoś; 3. jedno z podstawowych pojęć logiki formalnej, wszelaki związek czy zależność,
 • Znaczenie Rozdrapać Definicja: 1. drapaniem rozedrzeć coś, drapiąc rozranić; 2. chciwie rozebrać, rozdzielić coś pomiędzy siebie,
 • Znaczenie Rębacz Definicja: 1. górnik urabiający węgiel w przodku; 2. mężczyzna sprawnie władający bronią sieczną, w szczególności szablą, skory do walki na taką broń,
 • Znaczenie Rozmówka Definicja: 1. pogawędka, pogwarka, rozmawianie; 2. książeczka stanowiąca pomoc w nauce języka obcego, zawierająca dialogi, potoczne zwroty, zdania,
 • Znaczenie Rozbiór Definicja: czegoś, badanie; 2. zniweczenie bytu politycznego państwa opierające na podziale jego obszaru na części i włączeniu w granice krajów,
 • Znaczenie Rotunda Definicja: kryta zazwyczaj kopułą; 2. okrągła sala, przeważnie o charakterze reprezentacyjnym; 3. krój pisma drukarskiego o zaokrąglonym kształcie,
 • Znaczenie Rolada Definicja: kawałków różnego rodzaju mięsa, słoniny, skórek wieprzowych i tym podobne, uformowanych w bloki zawijane w celofan, pergamin albo pęcherz,
 • Znaczenie Rozkręcić Definicja: zwiniętego spiralnie, splecionego; 2. wykręcając części, zdemontować coś, rozłożyć na części, wyjmując śruby; 3. wywołać postęp,
 • Znaczenie Rosocha Definicja: 1. pień drzewa rozdzielony widlasto na dwie odnogi; 2. poroże łosia byka, mające kształt szerokich łopat skończonych odnogami,
 • Znaczenie Rozjątrzyć Definicja: 1. wywołać, iż rana się nie goi, ropieje, zaognia się; 2. wzbudzić w kimś gniew, żal, rozgoryczenie,
 • Znaczenie Romantyk Definicja: artysta hołdujący w swojej twórczości ideom romantyzmu; 2. człowiek o usposobieniu romantycznym, poetycznym; idealista, marzyciel,
 • Znaczenie Rozkład Definicja: 2. sposób ułożenia, rozmieszczenie, rozplanowanie czegoś; 3. mechanizm rozpadania się substancji organicznych, zazwyczaj w konsekwencji,
 • Znaczenie Rozłóg Definicja: otwarte pole; 2. u niektórych roślin pędy boczne płożące się po ziemi albo pędy podziemne mające umiejętność wypuszczenia korzeni,
 • Znaczenie Rozniecić Definicja: 1. wywołać stworzenie ognia; 2. spowodować żywe uczucia,
 • Znaczenie Ropniak Definicja: ciała, na przykład w opłucnej, osierdziu, jajowodzie w wyniku zakażenia bakteriami ropotwórczymi; 2. auto napędzany ropą,
 • Znaczenie Rozjazd Definicja: 2. połączenie torów szynowych umożliwiające przejazd pojazdów szynowych albo ich zestawów z jednego toru na drugi,
 • Znaczenie Romanca Definicja: balladzie, opiewający historycznych i legendarnych bohaterów narodowych, dostępny w Hiszpanii raczej w XV i XVI wieku; 2. pieśń liryczno,
 • Znaczenie Rozgorzeć Definicja: 1. rozpalić się, zapłonąć, rozświetlić się, zajaśnieć; 2. przybrać na sile, wybuchnąć,
 • Znaczenie Roztrząsać Definicja: 1. potrząsając rozrzucać, rozsypywać coś; 2. rozważać, rozpatrywać coś wnikliwie,
 • Znaczenie Ryga Definicja: albo w kratkę, podkładany pod papier nie liniowany dla ułatwienia równego pisania; 2. nie drukujący materiał zecerski stosowany w celu,
 • Znaczenie Ruszt Definicja: odległości od siebie i osadzone w ramie albo połączone prętami poprzecznymi, stosowane najczęściej w piecach jako część składowa paleniska,
 • Znaczenie Rozziew Definicja: zainteresowaniach i tym podobne pomiędzy kim a kim; 2. zbieg dwóch samogłosek w sąsiadujących ze sobą sylabach, na przykład oaza,
 • Znaczenie Rozważyć Definicja: zagadnienie, zastanowić się nad czymś, przemyśleć coś; 2. podzielić na części, na porcje, ważąc każdą z nich,
 • Znaczenie Różnica Definicja: 1. to, czym się ktoś albo coś różni od kogoś albo czegoś; 2. rezultat odejmowania,
 • Znaczenie Rozpusta Definicja: 1. niemoralność w dziedzinie spraw seksualnych, oddawanie się miłostkom; 2. nadużywanie czegoś, zbytnia swoboda,
 • Znaczenie Ruina Definicja: 1. stan upadku, zniszczenia, krach majątkowy, finansowy; 2. gruzy, rumowiska, resztki zniszczonych budowli,
 • Znaczenie Runda Definicja: 2. cykl rozgrywek w ramach dużego turnieju, mistrzostw i tym podobne; 3. etap spotkania sportowego trwająca określony czas, na przykład w,
 • Znaczenie Rozrusznik Definicja: silnika spalinowego; 2. regulowany opornik elektryczny, transformator albo przełącznik ograniczający startowy prąd w chwili przyłączania,
 • Znaczenie Równoważnik Definicja: 1. rzecz równoważna, ekwiwalent; 2. rozmiar stała wchodząca jako współczynnik proporcjonalności do wzorów wyrażających pewne prawa,
 • Znaczenie Rzeź Definicja: 1. ubój zwierząt; 2. masowe zabijanie, mordowanie ludzi, rozlew krwi, pogrom, masakra,
 • Znaczenie Rozprysk Definicja: kropel tryskający w kierunku odśrodkowym, rozpryśnięcie się; 2. rozerwanie się pocisku w wyniku wybuchu ładunku kruszącego,
 • Znaczenie Rurka Definicja: 1. rura o małej średnicy; 2. element w kształcie rurki, na przykład ciastko,
 • Znaczenie Rusałka Definicja: wodna wabiąca ludzi; 2. motyl dzienny odznaczający się słabo rozwiniętymi przednimi odnóżami i pięknym ubarwieniem,
 • Znaczenie Rozprawa Definicja: debata, dyskusja, obrady; 2. rozstrzygnięcie sporu, zatargu, zakończenie konfliktu, najczęściej dzięki akcji zbrojnej; 3. obszerna, pisemna,
 • Znaczenie Ruszać Definicja: kierunku; 2. zamieniać miejsce, położenie czegoś, wykonywać ruchy, poruszać coś lub czymś, 3. rozpoczynać funkcjonować; 4. chwiać się,
 • Znaczenie Ryza Definicja: 500 arkuszom; 2. urządzenie w formie rynny ziemnej albo drewnianego koryta, wykorzystywane do spuszczania drewna w terenie górskim; ślizg,
 • Znaczenie Rysa Definicja: 1. wyżłobiony ślad zrobiony czymś ostrym; 2. pęknięcie, szpara, szczelina w skale, murze itp,
 • Znaczenie Rytm Definicja: odstępach czasu, ustalona kolejność czegoś; 2. regularne rozmieszczenie, powtarzanie się pewnych przedmiotów budowlanych; 3. równomierne,
 • Znaczenie Rzęsa Definicja: powieki, ochraniające gałkę oczną przed dostaniem się do niej ciał obcych; 2. pływająca bylina z rodz. rzęsowatych, mająca postać bardzo,
 • Znaczenie Rygor Definicja: zachowania ściśle ustalonych regulaminów; zespół regulaminów, reguł ograniczający swobodę działania; również ścisłe podporządkowanie się,
 • Znaczenie Rylec Definicja: wykorzystywane dawniej do obrabiania surowców twardych, na przykład rogu, kości; 2. narzędzie stalowe o ostrym końcu, stosowane w,
 • Znaczenie Rynek Definicja: będący ośrodkiem życia gospodarczego i społecznego, obudowany, regularnie z ratuszem, sukiennicami; 2. całokształt stosunków handlowo,
 • Znaczenie Regalia Definicja: 1. oznaki, symbole władzy monarszej, jak: korona, berło, jabłko i tym podobne; 2. prawa i przywileje przysługujące wyłącznie panującemu,
 • Znaczenie Regeneracja Definicja: uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek albo komórek organizmów żywych; 2. odnawianie, naprawianie uszkodzonych albo zużytych maszyn,
 • Znaczenie Rama Definicja: obramowanie z listew, prętów i tym podobne wykorzystywane jako oprawa, umocowanie czegoś; 2. przyrząd z listew, prętów połączonych ze sobą,
 • Znaczenie Ruletka Definicja: puszczaniu w ruch kulki na obracającą się tarczę składającą się z 37 numerowanych przegródek oznaczonych kolorem czerwonym i czarnym (albo,
 • Znaczenie Rygiel Definicja: się z metalowej sztabki albo pręta wsuwanego do specjalnego otworu albo skobla; 2. przesuwny obiekt systemu do blokowania ruchu innych,
 • Znaczenie Rzecz Definicja: przeciwstawieniu do istoty żywej; 2. elementy materialne, takie jak: ubranie, meble i tym podobne, będące czyjąś własnością, dobytek,
 • Znaczenie Rosić Definicja: cieczy podobnie jak rosa; 2. deszcz padający drobnymi kroplami; 3. poddawać słomę lnianą albo konopną obróbce wstępnej, polegającej na,
 • Znaczenie Restauracja Definicja: szczególności zabytkowej, dzieła sztuki i tym podobne; 2. przywrócenie obalonej dynastii, wznowienie obalonego ustroju i tym podobne;;; 3,
 • Znaczenie Rubież Definicja: 2. pas albo odcinek terenu wyróżniający się naturalnymi właściwościami, mającymi określone znaczenie taktyczne, operacyjne albo,
 • Znaczenie Rewers Definicja: skrzydła ołtarzowego, synonim strony głównej, awersu; 2. dokument zawierający pokwitowanie na otrzymaną sumę pieniędzy albo na otrzymany,
 • Znaczenie Refleksja Definicja: się, rozmyślanie nad czymś, rozważanie połączone z analizowaniem czegoś; 2. w filozofii idealistycznej poznanie skierowane na podmiot,
 • Znaczenie Rezerwa Definicja: w przewidywaniu nagłej potrzeby; rzecz zapasowa, zwierzę zapasowe, człowiek trzymany w pogotowiu; 2. powściągliwość, brak serdeczności,
 • Znaczenie Rolka Definicja: papieru, blachy i tym podobne nawinięty zazwyczaj na wałku, szpuli i tym podobne ; 2. ruchomy wałek albo krążek w maszynie, urządzeniu.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Rolka, Rezerwa, Refleksja, Rewers, Rubież, Restauracja, Rosić, Rzecz, Rygiel, Ruletka, Rama, Regeneracja, Regalia, Rynek, Rylec, Rygor, Rzęsa, Rytm, Rysa, Ryza znaczenie.

Co to jest Rolka, Rezerwa, Refleksja, Rewers, Rubież, Restauracja wyjaśnienie.