reżym replika krzyżówka definicja
Rolka co znaczy Rezerwa krzyżówka Refleksja co to jest Rewers słownik Rubież czym jest Restauracja.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego R

 • Znaczenie Reżym Pisownia 1. mechanizm rządów, władzy; 2. rząd stosujący brutalną przemoc; 3. ściśle ustalony tryb postępowania, pracy itp co znaczy.
 • Znaczenie Replika Pisownia pisemna odpowiedź na zarzuty, w szczególności w sądzie; 2. odpowiedź aktora na słowa partnera w dialogu scenicznym; 3. coś, co jest krzyżówka.
 • Znaczenie Rozszczepić Pisownia 1. rozpołowić coś wzdłuż czymś ostrym, rozłupać częściowo albo kompletnie; 2. rozłożyć, rozbić jakieś ciało na części składowe co to jest.
 • Znaczenie Rów Pisownia wykopany w ziemi, przekop; 2. podłużne zagłębienie terenu powstałe w konsekwencji działania sił przyrody; 3. głęboki wykop z nasypem słownik.
 • Znaczenie Rewizja Pisownia poprzez władze śledcze mieszkania albo innych pomieszczeń, przeglądanie rzeczy, obszukiwanie osób w celu uzyskania dowodów przestępstwa lub czym jest.
 • Znaczenie Recepcja Pisownia gości w hotelach i biurach podróży; 2. formalne, uroczyste przyjmowanie gości; 3. przejmowanie, przyswajanie sobie czegoś, na przykład co oznacza.
 • Znaczenie Refleks Pisownia 1. reakcja żywego organizmu na działający nań impuls, przekazywana za pośrednictwem układu nerwowego; 2. odbicie światła, odblask tłumaczenie.
 • Znaczenie Rondo Pisownia kapelusza okalający jego główkę; 2. strofa rymowana, złożona najczęściej z 15 wersów, z refrenem powtarzającym podwójnie początkowe słowa przykłady.
 • Znaczenie Róża Pisownia różowatych, kolczasty krzew o barwnych, pachnących kwiatach, występujący w kilkuset gatunkach w strefie umiarkowanej i podzwrotnikowej definicja.
 • Znaczenie Rostra Pisownia architektoniczna w kształcie dzioba starożytnego okrętu; 2. rodzaj rusztowania nad pokładem niektórych statków, na którym umieszczone są encyklopedia.
 • Znaczenie Rożek Pisownia głowie zwierzęcia; 2. niewielki element mający kształt rogu zwierzęcego albo element wykonany z rogu zwierzęcia, na przykład stosowane jak działa.
 • Znaczenie Rozeta Pisownia ornamentacyjny o układzie koncentrycznym, w kształcie stylizowanego rozwiniętego kwiatu; 2. okrągłe okno w szczytach albo nad portalami czy jest.
 • Znaczenie Rys Pisownia charakterystyczna, cecha; 2. układ linii twarzy, poszczególne jej przedmioty; 3. krótki, pobieżny opis, streszczenie czegoś, szkic pojęcie.
 • Znaczenie Rozdział Pisownia dzielenia czegoś między kogoś (coś); przydzielanie czegoś, obdzielanie czymś; 2. dzielenie jakiejś całości na części; kawałkowanie wyjaśnienie.
 • Znaczenie Racja Pisownia poglądu, zdania, stanowiska, postępowania; 2. argument dowodzący czyjejś słuszności; 3. uzasadniona powód, podstawa do czegoś, przyczyna; 4 opis.
 • Znaczenie Reflektor Pisownia elektryczna zawierająca zwierciadło wklęsłe, najczęściej paraboliczne, w którego ognisku umieszczone jest mocne źródło światła, rzucające w informacje.
 • Znaczenie Remedium Pisownia odchylenie od przepisowych wymiarów i ciężarów w przedmiotach znormalizowanych; 2. obniżenie wartości złotej albo srebrnej monety wywołane znaczenie.
 • Znaczenie Reakcja Pisownia zajęcie jakiegoś stanowiska jako odpowiedź na coś, zazwyczaj na czyjeś postępowanie, działanie, głoszone poglądy i tym podobne; 2 co znaczy.
 • Znaczenie Rdzeń Pisownia miękiszowa wypełniająca łodygę, korzeń, pień drzewa roślin dwuliściennych i nagonasiennych; 2. najtwardsza część ropnia, czyraka, nagniotka krzyżówka.
 • Znaczenie Rocznik Pisownia wszystkich numerów danego wydawnictwa periodycznego wydanych pośrodku jednego roku; 2. wydawnictwo periodyczne wychodzące raz na rok; 3 co to jest.
 • Znaczenie Rzut Pisownia ruch jakiegoś ciała, przedmiotu poprzez wyrzucenie go z pewną siłą; 2. błyskawiczny, energiczny ruch ręki, nogi, głowy, tułowia lub wyrzut słownik.
 • Znaczenie Rotacja Pisownia jakiegoś ciała dookoła jego osi, wirowanie wokół czegoś; 2. następne zmiany na stanowiskach pracy, przesuwanie pracowników tak, aby każdy z czym jest.
 • Znaczenie Raz Pisownia cięcie; 2. chwila, okres, przypadek; 3. kawałek ziemi obrosłej trawą albo mchem, wykorzystywany do okładania stosu polan przerabianych na co oznacza.
 • Znaczenie Równość Pisownia podobieństwo, identyczność, jednakowość, tożsamość pod względem ilości, jakości, wartości, wielkości i tym podobne; 2. w znaczeniu tłumaczenie.
 • Znaczenie Redakcja Pisownia tekstu, na przykład książki, czasopisma, gazety i tym podobne pod względem merytorycznym i stylistycznym, przygotowanie tekstu do druku; 2 przykłady.
 • Znaczenie Relikt Pisownia minionego okresu; 2. gatunek rośliny lub zwierzęcia należący do ekipy systematycznej dziś bliskiej wyginięciu albo mający aktualnie definicja.
 • Znaczenie Rozbroić Pisownia uzbrojenia, odebrać broń, uczynić bezbronnym; zdemilitaryzować, zdemobilizować; 2. uśmierzyć, rozładować czyjś gniew, czyjąś złość, wywołać encyklopedia.
 • Znaczenie Rozrzut Pisownia rozrzucanie czegoś w różne strony, rozmieszczenie czegoś w pewnych odstępach, układ, sposób ułożenia; 2. rozmieszczenie punktów trafiania jak działa.
 • Znaczenie Rynna Pisownia kształcie koryta, zazwyczaj z blachy stalowej ocynkowanej, umieszczony wzdłuż okapu, wykorzystywany do odprowadzania wody z opadów czy jest.
 • Znaczenie Redukcja Pisownia czegoś do mniejszych rozmiarów, mniejszej liczby; 2. pomniejszenie składu personalnego zakładu pracy, instytucji poprzez zwolnienie z pracy pojęcie.
 • Znaczenie Referat Pisownia zagadnienia prezentowane na piśmie albo wygłaszane w gronie zainteresowanych; 2. dział instytucji, urzędu zajmujący się określonym rodzajem wyjaśnienie.
 • Znaczenie Rozmnożyć Pisownia odpowiednie warunki do rozradzania się, rozpleniania żywych organizmów; 2. powiększyć liczbę czegoś, przysporzyć czegoś; 3. wydać potomstwo opis.
 • Znaczenie Rak Pisownia skorupiak z rodz. o tej samej nazwie, podrzędu raków chodzących; 2. nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego atakujący tkanki organizmu informacje.
 • Znaczenie Rozbieg Pisownia startu samolotu, od rozpoczęcia rozpędzenia do oderwania się od ziemi (wody); 2. krótki bieg poprzedzający wykonanie ćwiczenia znaczenie.
 • Znaczenie Rozwora Pisownia przednią i tylną część podwozia wozu gospodarskiego; 2. pozioma belka pomiędzy słupami w drewnianej konstrukcji szkieletowej albo pozioma co znaczy.
 • Znaczenie Rezygnacja Pisownia 1. zrzeczenie się czegoś, odstąpienie od czegoś, zaniechanie czegoś, ustąpienie; 2. pogodzenie się z sytuacją, której nie można zmienić krzyżówka.
 • Znaczenie Restaurator Pisownia 1. artysta, konserwator zajmujący się odnawianiem dzieł sztuki; 2. właściciel restauracji co to jest.
 • Znaczenie Reżyserka Pisownia 1. kobieta reżyser; 2. robota reżysera; 3. kabina reżyserska zazwyczaj oszklona słownik.
 • Znaczenie Reduktor Pisownia 1. substancja oddająca elektrony substancji redukowanej i sama ulegająca przy tym utlenieniu; 2. urządzenie zmniejszające, ograniczające coś czym jest.
 • Znaczenie Robinsonada Pisownia spowodowana żądzą przygód; 2. życie w warunkach prymitywnych, pełne przygód; 3. powieść przedstawiająca takie przygody - od imienia co oznacza.
 • Znaczenie Repryza Pisownia powtórzenie przebiegu pierwszego odcinka utworu o formie sonatowej; 2. krótka scenka z zakresu małych form cyrkowych, odgrywana zazwyczaj tłumaczenie.
 • Znaczenie Raszpla Pisownia grubych nacięciach, stosowany do obróbki miękkich metali, drewna, mas plastycznych i tym podobne; 2. żyworodny rekin z rodz. raszplowatych przykłady.
 • Znaczenie Racjonalizacja Pisownia środków zmierzających do ulepszenia określonej działalności, na przykład pracy, technologii albo organizacji wytwarzania; 2. uzasadnienie definicja.
 • Znaczenie Rakieta Pisownia do sygnalizacji świetlnej; 2. pocisk burzący zdalnie sterowany; 3. statek kosmiczny; 4. przyrząd do gry w tenisa wykorzystywany do encyklopedia.
 • Znaczenie Rampa Pisownia podwyższenie z desek, betonu i tym podobne na stacjach kolejowych, w kopalniach, portach, umożliwiające przeładunek towarów dzięki jak działa.
 • Znaczenie Ranny Pisownia 1. okaleczony; 2. inicjalny, na przykład ranny ptaszek czy jest.
 • Znaczenie Ramiączko Pisownia przytrzymująca na ramionach halkę, stanik i tym podobne; 2. przyrząd drewniany, metalowy albo z tworzywa sztucznego, mający kształt ramion pojęcie.
 • Znaczenie Rajd Pisownia turystyczna albo zawody sportowe opierające na przebyciu określonej trasy w wyznaczonym czasie przy określonych warunkach przepisu; 2 wyjaśnienie.
 • Znaczenie Rafa Pisownia nieco wystająca nad wodę; 2. sito druciane na ramie do przesiewania piasku, rudy i tym podobne; 3. drabina nad żłobem do zakładania siana opis.
 • Znaczenie Reszta Pisownia z całości, z ogółu po odjęciu, zużyciu, wyczerpaniu i tym podobne jakiejś części, liczby; 2. kapitał wydane osobie regulującej rachunek informacje.
 • Znaczenie Rabunek Pisownia zabieranie siłą cudzej własności, rabowanie, grabież; kradzież dokonana przy zastosowaniu przemocy albo groźby użycia gwałtu na danej znaczenie.
 • Znaczenie Rekin Pisownia bardzo żarłoczna ryba z rzędu o tej samej nazwie, osiągająca znaczące rozmiary; 2. przenośne urządzenie z płótna żaglowego w kształcie co znaczy.
 • Znaczenie Raut Pisownia zgromadzenie towarzyskie bez tańców; 2. diament płaski od spodu, z wierzchu szlifowany, rżnięty w róże; 3. w architekturze obiekt krzyżówka.
 • Znaczenie Rdza Pisownia krucha, porowata warstwa będąca mieszaniną wodorotlenków żelaza, tworząca się na przedmiotach z żelaza i stali pod wpływem wilgotnego co to jest.
 • Znaczenie Retardacja Pisownia rozwoju danego narządu w relacji do innych narządów albo całego organizmu; 2. celowe zwalnianie biegu akcji, odwlekanie rozwiązania słownik.
 • Znaczenie Reglamentacja Pisownia ograniczenie kupna, sprzedaży, produkcji, gromadzenia i tym podobne pewnych artykułów; 2. ograniczenie, podporządkowanie jakiejś czym jest.
 • Znaczenie Raster Pisownia pokryta drobną siatką powodującą rozłożenie obrazu fotograficznego na punkty, umożliwiająca uzyskanie półtonów, stosowana przy wykonywaniu co oznacza.
 • Znaczenie Reduta Pisownia 1. zamknięte polowe umocnienie ziemne, z wałem i fosą, przystosowane do samodzielnej obrony; 2. publiczny bal maskowy tłumaczenie.
 • Znaczenie Rapsod Pisownia albo samodzielny utwór epicki o charakterze patetycznym, opiewający znanego bohatera albo doniosłe wydarzenie historyczne; 2. w starożytnej przykłady.
 • Znaczenie Reklamówka Pisownia ogłoszenie, drobny element reklamujące coś, krótki video o charakterze reklamowym; 2. torba plastikowa, regularnie z nadrukiem definicja.
 • Znaczenie Reaktor Pisownia przeprowadzania reakcji chemicznych, gdzie biorą udział gazy, ciecze, i ciała stałe; 2. urządzenie do wyzwalania energii jądrowej wskutek encyklopedia.
 • Znaczenie Rekwizyt Pisownia potrzebny w danym przedstawieniu teatralnym albo na planie w okresie kręcenia filmu, związany z akcją sztuki lub filmu; 2. element jak działa.
 • Znaczenie Rogal Pisownia 1. rodzaj bułki mającej kształt półksiężyca; 2. urządzenie do suszenia siana stosowane w okolicach górskich czy jest.
 • Znaczenie Rezonować Pisownia 1. dowodzić, rozprawiać z sporą pewnością siebie, krytykując albo moralizując; 2. wzbudzać drgania pojęcie.
 • Znaczenie Riposta Pisownia 1. cięta, trafna i szybka odpowiedź; 2. w szermierce cięcie albo pchnięcie zadane bezpośrednio po udanej własnej zasłonie wyjaśnienie.
 • Znaczenie Rezonans Pisownia odgłos, dobra słyszalność dźwięków w pomieszczeniu, zależna od powierzchni odbijających dźwięki; 2. znaczące wzmożenie drgań niektórych opis.
 • Znaczenie Rewir Pisownia 1.region lasu nadzorowany poprzez leśniczego; 2. w restauracjach, kawiarniach pewna liczba stolików obsługiwanych poprzez jednego kelnera informacje.
 • Znaczenie Retencja Pisownia wody opadowej w gruncie, w rzekach i jeziorach i gromadzenie wody w sztucznych zbiornikach; 2. prawo zatrzymania elementów należących do znaczenie.
 • Znaczenie Relief Pisownia rzeźbiarska wykonana na płaszczyźnie płyty kamiennej, drewnianej albo metalowej z pozostawieniem tła; 2. ukształtowanie powierzchni ziemi co znaczy.
 • Znaczenie Remiza Pisownia tramwajowa, autobusowa, parowozowa i tym podobne; 2. teren specjalnie obsadzony drzewami, krzewami albo wysoko wyrastającymi roślinami krzyżówka.
 • Znaczenie Robak Pisownia bezkręgowe, o wydłużonym kształcie ciała; 2. pasożyt wywołujący dolegliwości u zwierząt i ludzi; 3. popularna nazwa wirusa komputerowego co to jest.
 • Znaczenie Rogatka Pisownia wylotu głównych arterii; 2. niewielki budynek na granicy miasta, gdzie dawniej mieścił się posterunek miejski i gdzie pobierano koszty słownik.
 • Znaczenie Relacja Pisownia jakimś wydarzeniu, wypadku; 2. zdanie, zdawanie komuś kwestie z czegoś; 3. jedno z podstawowych pojęć logiki formalnej, wszelaki związek czym jest.
 • Znaczenie Rozdrapać Pisownia 1. drapaniem rozedrzeć coś, drapiąc rozranić; 2. chciwie rozebrać, rozdzielić coś pomiędzy siebie co oznacza.
 • Znaczenie Rębacz Pisownia 1. górnik urabiający węgiel w przodku; 2. mężczyzna sprawnie władający bronią sieczną, w szczególności szablą, skory do walki na taką broń tłumaczenie.
 • Znaczenie Rozmówka Pisownia 1. pogawędka, pogwarka, rozmawianie; 2. książeczka stanowiąca pomoc w nauce języka obcego, zawierająca dialogi, potoczne zwroty, zdania przykłady.
 • Znaczenie Rozbiór Pisownia badanie, rozważanie czegoś, badanie; 2. zniweczenie bytu politycznego państwa opierające na podziale jego obszaru na części i włączeniu w definicja.
 • Znaczenie Rotunda Pisownia na planie koła, kryta zazwyczaj kopułą; 2. okrągła sala, przeważnie o charakterze reprezentacyjnym; 3. krój pisma drukarskiego o encyklopedia.
 • Znaczenie Rolada Pisownia wędliniarski składający się z kawałków różnego rodzaju mięsa, słoniny, skórek wieprzowych i tym podobne, uformowanych w bloki zawijane w jak działa.
 • Znaczenie Rozkręcić Pisownia skręconego, zwiniętego spiralnie, splecionego; 2. wykręcając części, zdemontować coś, rozłożyć na części, wyjmując śruby; 3. wywołać czy jest.
 • Znaczenie Rosocha Pisownia 1. pień drzewa rozdzielony widlasto na dwie odnogi; 2. poroże łosia byka, mające kształt szerokich łopat skończonych odnogami pojęcie.
 • Znaczenie Rozjątrzyć Pisownia 1. wywołać, iż rana się nie goi, ropieje, zaognia się; 2. wzbudzić w kimś gniew, żal, rozgoryczenie wyjaśnienie.
 • Znaczenie Romantyk Pisownia zwolennik romantyzmu, artysta hołdujący w swojej twórczości ideom romantyzmu; 2. człowiek o usposobieniu romantycznym, poetycznym opis.
 • Znaczenie Rozkład Pisownia którego coś się dzieje; 2. sposób ułożenia, rozmieszczenie, rozplanowanie czegoś; 3. mechanizm rozpadania się substancji organicznych informacje.
 • Znaczenie Rozłóg Pisownia otwarta przestrzeń, otwarte pole; 2. u niektórych roślin pędy boczne płożące się po ziemi albo pędy podziemne mające umiejętność znaczenie.
 • Znaczenie Rozniecić Pisownia 1. wywołać stworzenie ognia; 2. spowodować żywe uczucia co znaczy.
 • Znaczenie Ropniak Pisownia powstałe w jamach ciała, na przykład w opłucnej, osierdziu, jajowodzie w wyniku zakażenia bakteriami ropotwórczymi; 2. auto napędzany ropą krzyżówka.
 • Znaczenie Rozjazd Pisownia ustawiczne podróże; 2. połączenie torów szynowych umożliwiające przejazd pojazdów szynowych albo ich zestawów z jednego toru na drugi co to jest.
 • Znaczenie Romanca Pisownia liryczny, pokrewny balladzie, opiewający historycznych i legendarnych bohaterów narodowych, dostępny w Hiszpanii raczej w XV i XVI wieku; 2 słownik.
 • Znaczenie Rozgorzeć Pisownia 1. rozpalić się, zapłonąć, rozświetlić się, zajaśnieć; 2. przybrać na sile, wybuchnąć czym jest.
 • Znaczenie Roztrząsać Pisownia 1. potrząsając rozrzucać, rozsypywać coś; 2. rozważać, rozpatrywać coś wnikliwie co oznacza.
 • Znaczenie Ryga Pisownia poprzeczne linie albo w kratkę, podkładany pod papier nie liniowany dla ułatwienia równego pisania; 2. nie drukujący materiał zecerski tłumaczenie.
 • Znaczenie Ruszt Pisownia ułożone w pewnej odległości od siebie i osadzone w ramie albo połączone prętami poprzecznymi, stosowane najczęściej w piecach jako część przykłady.
 • Znaczenie Rozziew Pisownia poglądach, zainteresowaniach i tym podobne pomiędzy kim a kim; 2. zbieg dwóch samogłosek w sąsiadujących ze sobą sylabach, na przykład oaza definicja.
 • Znaczenie Rozważyć Pisownia sprawę, jakieś zagadnienie, zastanowić się nad czymś, przemyśleć coś; 2. podzielić na części, na porcje, ważąc każdą z nich encyklopedia.
 • Znaczenie Różnica Pisownia 1. to, czym się ktoś albo coś różni od kogoś albo czegoś; 2. rezultat odejmowania jak działa.
 • Znaczenie Rozpusta Pisownia 1. niemoralność w dziedzinie spraw seksualnych, oddawanie się miłostkom; 2. nadużywanie czegoś, zbytnia swoboda czy jest.
 • Znaczenie Ruina Pisownia 1. stan upadku, zniszczenia, krach majątkowy, finansowy; 2. gruzy, rumowiska, resztki zniszczonych budowli pojęcie.
 • Znaczenie Runda Pisownia następny faza czegoś; 2. cykl rozgrywek w ramach dużego turnieju, mistrzostw i tym podobne; 3. etap spotkania sportowego trwająca określony wyjaśnienie.
 • Znaczenie Rozrusznik Pisownia uruchamiania tłokowego silnika spalinowego; 2. regulowany opornik elektryczny, transformator albo przełącznik ograniczający startowy prąd w opis.
 • Znaczenie Równoważnik Pisownia 1. rzecz równoważna, ekwiwalent; 2. rozmiar stała wchodząca jako współczynnik proporcjonalności do wzorów wyrażających pewne prawa informacje.
 • Znaczenie Rzeź Pisownia 1. ubój zwierząt; 2. masowe zabijanie, mordowanie ludzi, rozlew krwi, pogrom, masakra znaczenie.
 • Znaczenie Rozprysk Pisownia w formie maleńkich kropel tryskający w kierunku odśrodkowym, rozpryśnięcie się; 2. rozerwanie się pocisku w wyniku wybuchu ładunku co znaczy.
 • Znaczenie Rurka Pisownia 1. rura o małej średnicy; 2. element w kształcie rurki, na przykład ciastko krzyżówka.
 • Znaczenie Rusałka Pisownia ludowych boginka, nimfa wodna wabiąca ludzi; 2. motyl dzienny odznaczający się słabo rozwiniętymi przednimi odnóżami i pięknym ubarwieniem co to jest.
 • Znaczenie Rozprawa Pisownia roztrząsanie czegoś, debata, dyskusja, obrady; 2. rozstrzygnięcie sporu, zatargu, zakończenie konfliktu, najczęściej dzięki akcji zbrojnej słownik.
 • Znaczenie Ruszać Pisownia posuwać w jakimś kierunku; 2. zamieniać miejsce, położenie czegoś, wykonywać ruchy, poruszać coś lub czymś, 3. rozpoczynać funkcjonować; 4 czym jest.
 • Znaczenie Ryza Pisownia ilości papieru równa 500 arkuszom; 2. urządzenie w formie rynny ziemnej albo drewnianego koryta, wykorzystywane do spuszczania drewna w co oznacza.
 • Znaczenie Rysa Pisownia 1. wyżłobiony ślad zrobiony czymś ostrym; 2. pęknięcie, szpara, szczelina w skale, murze itp tłumaczenie.
 • Znaczenie Rytm Pisownia czegoś w jednakowych odstępach czasu, ustalona kolejność czegoś; 2. regularne rozmieszczenie, powtarzanie się pewnych przedmiotów przykłady.
 • Znaczenie Rzęsa Pisownia włoski na brzegu powieki, ochraniające gałkę oczną przed dostaniem się do niej ciał obcych; 2. pływająca bylina z rodz. rzęsowatych definicja.
 • Znaczenie Rygor Pisownia porządek zmuszający do zachowania ściśle ustalonych regulaminów; zespół regulaminów, reguł ograniczający swobodę działania; również ścisłe encyklopedia.
 • Znaczenie Rylec Pisownia kamienne narzędzie wykorzystywane dawniej do obrabiania surowców twardych, na przykład rogu, kości; 2. narzędzie stalowe o ostrym końcu jak działa.
 • Znaczenie Rynek Pisownia miastach: kluczowy plac będący ośrodkiem życia gospodarczego i społecznego, obudowany, regularnie z ratuszem, sukiennicami; 2. całokształt czy jest.
 • Znaczenie Regalia Pisownia 1. oznaki, symbole władzy monarszej, jak: korona, berło, jabłko i tym podobne; 2. prawa i przywileje przysługujące wyłącznie panującemu pojęcie.
 • Znaczenie Regeneracja Pisownia utraconych albo uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek albo komórek organizmów żywych; 2. odnawianie, naprawianie uszkodzonych albo wyjaśnienie.
 • Znaczenie Rama Pisownia owalne albo okrągłe obramowanie z listew, prętów i tym podobne wykorzystywane jako oprawa, umocowanie czegoś; 2. przyrząd z listew, prętów opis.
 • Znaczenie Ruletka Pisownia polegająca na puszczaniu w ruch kulki na obracającą się tarczę składającą się z 37 numerowanych przegródek oznaczonych kolorem czerwonym i informacje.
 • Znaczenie Rygiel Pisownia zamykające, składające się z metalowej sztabki albo pręta wsuwanego do specjalnego otworu albo skobla; 2. przesuwny obiekt systemu do znaczenie.
 • Znaczenie Rzecz Pisownia materialny, regularnie w przeciwstawieniu do istoty żywej; 2. elementy materialne, takie jak: ubranie, meble i tym podobne, będące czyjąś co znaczy.
 • Znaczenie Rosić Pisownia pokrywać kroplami cieczy podobnie jak rosa; 2. deszcz padający drobnymi kroplami; 3. poddawać słomę lnianą albo konopną obróbce wstępnej krzyżówka.
 • Znaczenie Restauracja Pisownia naprawa budowli, w szczególności zabytkowej, dzieła sztuki i tym podobne; 2. przywrócenie obalonej dynastii, wznowienie obalonego ustroju i co to jest.
 • Znaczenie Rubież Pisownia kresy, pogranicze; 2. pas albo odcinek terenu wyróżniający się naturalnymi właściwościami, mającymi określone znaczenie taktyczne słownik.
 • Znaczenie Rewers Pisownia monety, medalu, skrzydła ołtarzowego, synonim strony głównej, awersu; 2. dokument zawierający pokwitowanie na otrzymaną sumę pieniędzy albo czym jest.
 • Znaczenie Refleksja Pisownia zastanowienie, zastanawianie się, rozmyślanie nad czymś, rozważanie połączone z analizowaniem czegoś; 2. w filozofii idealistycznej co oznacza.
 • Znaczenie Rezerwa Pisownia zazwyczaj przygotowany w przewidywaniu nagłej potrzeby; rzecz zapasowa, zwierzę zapasowe, człowiek trzymany w pogotowiu; 2. powściągliwość tłumaczenie.
 • Znaczenie Rolka Pisownia materii, na przykład papieru, blachy i tym podobne nawinięty zazwyczaj na wałku, szpuli i tym podobne ; 2. ruchomy wałek albo krążek w przykłady.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Rolka co znaczy Rezerwa krzyżówka Refleksja co to jest Rewers słownik Rubież czym jest Restauracja co oznacza Rosić tłumaczenie Rzecz przykłady Rygiel. znaczenie.

Co to jest Reżym co znaczy Replika krzyżówka Rozszczepić co to jest Rów słownik wyjaśnienie.