wyprawa wyraz wybór węgierka definicja
Wyprawa, Wyraz, Wybór, Węgierka, Wręga, Włóka, Wziernik, Wersja, Wycinek, Wrzeć, Wodnik, Wyzwać.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego W

 • Znaczenie Wtórny Pisownia zmian, przekształceń czegoś, jako skutek, następstwo czegoś, powstały w późniejszym okresie; 2. powstający, pojawiający się, otrzymywany i co to jest.
 • Znaczenie Walcowy Pisownia 1. mający kształt walca; 2. krok w tańcu definicja.
 • Znaczenie Wahanie Pisownia 1. brak zdecydowania; 2. zmienność zjawisk zamykająca się w ustalonych granicach co znaczy.
 • Znaczenie Wizja Pisownia przywidzenie, majak; 2. obraz fragmentu rzeczywistości utworzony poprzez twórczą wyobraźnię; 3. urzędowe oględziny czegoś, na przykład słownik.
 • Znaczenie Wybaczać Pisownia 1. puszczać w niepamięć; 2. powodować wygięcie, odkształcenie czego znaczenie.
 • Znaczenie Walec Pisownia geometryczna powstała poprzez obrót prostokąta dokoła jednego z jego boków; 2. maszyna samobieżna albo doczepna z ciężkimi stalowymi wałami czym jest.
 • Znaczenie Widełki Pisownia ruchoma część aparatu telefonicznego, na której leży słuchawka; 3. przyrząd, urządzenie w kształcie wideł; 4. obiekt konstrukcyjny w formie co to jest.
 • Znaczenie Wiara Pisownia przekonanie, pewność, iż coś jest prawdą, iż coś jest słuszne; ufność, iż coś się spełni, wierzenie w coś; 2. przeświadczenie o definicja.
 • Znaczenie Wata Pisownia roztrzepane, tworzące luźną masę, której używa się do celów medycznych, technicznych, do wyrobu kołder, ciepłych okryć i tym podobne; 2 co znaczy.
 • Znaczenie Wstrząs Pisownia drgnięcie; 2. bardzo mocne wzruszenie, przeżycie, bardzo silna emocja; 3. zaburzenia czynności organizmu występujące jako reakcja na słownik.
 • Znaczenie Wkład Pisownia albo określone wartości rzeczowe, na przykład maszyny, narzędzia, surowce, wnoszone jako udział do jakiegoś przedsiębiorstwa, spółdzielni znaczenie.
 • Znaczenie Wyciąg Pisownia obszerniejszej treści, urywek, fragment wypisany z większej całości; 2. roztwór otrzymywany z substancji roślinnej albo organu zwierzęcego czym jest.
 • Znaczenie Warga Pisownia fałdów skórnych ograniczający od przodu otwór ustny wielu kręgowców, u ssaków i człowieka silnie umięśniony, ruchomy; 2. każda z dwóch co to jest.
 • Znaczenie Wytrzymałość Pisownia znoszenia trudów, przeciwności losu, odporność na na przykład na głód, niedostatek, długookresowy wysiłek fizyczny; 2. graniczna wartość definicja.
 • Znaczenie Wąs Pisownia wargą u mężczyzn; 2. długie, sztywne włosy czuciowe, dotykowe albo wydłużone wyrostki skórne wyrastające po obu stronach pyska niektórych co znaczy.
 • Znaczenie Wole Pisownia górna część przełyku, u ptaków drapieżnych wykorzystywana do magazynowania pożywienia, u ptaków ziarnojadów do rozmiękczania i częściowego słownik.
 • Znaczenie Władza Pisownia krajem, panowanie, rządzenie; 2. relacja socjalny pomiędzy dwiema ekipami, opierający na tym, iż jedna z grup może w sposób trwały znaczenie.
 • Znaczenie Wpust Pisownia umożliwiający dostanie się, wejście czegoś dokądś; 2. zagłębienie, rowek w bocznej krawędzi jednego elementu wyrobu z drewna, w który czym jest.
 • Znaczenie Wycieczka Pisownia wyjazd, podróż, wyprawa w celach krajoznawczych, turystycznych, towarzyskich; 2. ekipa osób biorących udział w wędrówce, zwiedzaniu co to jest.
 • Znaczenie Wariacja Pisownia ruchu Księżyca, spowodowana perturbacyjnym działaniem Słońca; 2. popisowy taniec solowy w balecie klasycznym; 3. odmiany tematu albo innej definicja.
 • Znaczenie Wielki Pisownia względem rozmiarów, liczby, ilości, wartości; 2. przekraczający zwykłą miarę, znaczący pod względem siły, natężenia, jakości, działania; 3 co znaczy.
 • Znaczenie Wyjście Pisownia 1. miejsce, otwór, poprzez który się wychodzi; 2. sposób pomyślnego rozstrzygnięcia czegoś, załatwienia jakiejś kwestie słownik.
 • Znaczenie Włókno Pisownia kurczliwe komórki pełniące w organizmie ludzkim albo zwierzęcym określone funkcje; 2. bardzo długie martwe komórki roślinne, ułożone w znaczenie.
 • Znaczenie Wanta Pisownia 1. lina, najczęściej stalowa, należąca do olinowania stałego na statku, podtrzymująca maszt z boku; 2. ogromny kamień, głaz, skała czym jest.
 • Znaczenie Wał Pisownia usypisko z ziemi, kamieni i tym podobne, powstałe w konsekwencji działania sił przyrody albo wzniesione sztucznie, na przykład w celu co to jest.
 • Znaczenie Wylot Pisownia rura i tym podobne, poprzez które się coś wydostaje, wylatuje na zewnątrz; 2. oddalenie się skądś drogą powietrzną; 3. rękaw kontusza definicja.
 • Znaczenie Wejść Pisownia się do przodu, otrzymać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice, wkroczyć; 2. otrzymać się z niższego co znaczy.
 • Znaczenie Wartować Pisownia 1. pełnić wartę; 2. mieć określoną wartość słownik.
 • Znaczenie Wiązać Pisownia tkaninę, wstążkę i tym podobne tworząc węzeł, kokardę; 2. łączyć ze sobą poszczególne elementy dzięki sznura, taśmy i tym podobne , tworząc znaczenie.
 • Znaczenie Wzorzec Pisownia reprezentujący określoną klasę albo typ elementów lub zjawisk, mogący być normą dla innych elementów lub zjawisk danego typu; 2. element czym jest.
 • Znaczenie Wysokość Pisownia liczony od podstawy w górę, w kierunku pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2. odległość od ziemi, od jakiegoś punktu co to jest.
 • Znaczenie Wykop Pisownia którego wybrano grunt w celu budowy drogi, posadowienia budowli i tym podobne; 2. kopanie rowów, dołów przy robotach budowlanych, drogowych definicja.
 • Znaczenie Wykręcić Pisownia coś od czegoś, wyjąć, wyciągnąć coś skądś ruchem obrotowym; 2. kręcąc zmienić położenie czegoś, odwrócić coś w inną stronę, wyprowadzić z co znaczy.
 • Znaczenie Wkładka Pisownia wkłada do środka czegoś, pomiędzy coś jako uzupełnienie czegoś; 2. uzupełniający bonus do książki albo czasopisma w formie prospektu słownik.
 • Znaczenie Wypuścić Pisownia coś zwalniając uchwyt; 2. pozwolić komuś, czemuś odejść, uwolnić kogoś, coś, umożliwić wyjście, wydostanie się skądś; 3. sprawić, tak aby znaczenie.
 • Znaczenie Wcielać Pisownia 1. czynić kogoś, coś składową częścią czegoś; 2. nadawać czemuś realną postać, kształt materialny czym jest.
 • Znaczenie Wymiar Pisownia materialnego, rozpatrywanego z racji na własną długość, szerokość i wysokość albo głębokość; 2. wymierzenie, zrealizowanie czegoś w co to jest.
 • Znaczenie Winkiel Pisownia 1. węgieł, narożnik; 2. przyrząd do wyznaczania kąta prostego definicja.
 • Znaczenie Wykwit Pisownia przejaw, najwyższe osiągnięcie twórczości artystycznej; 2. śluzowiec żółtej barwy, pospolity na butwiejących resztkach roślinnych, na co znaczy.
 • Znaczenie Wiek Pisownia stulecie; 2. przeciąg czasu od urodzenia człowieka albo zwierzęcia do danej chwili albo do śmierci, liczba lat od wykiełkowania rośliny do słownik.
 • Znaczenie Waga Pisownia pomiaru masy albo ciężaru ciał, działający najczęściej na zasadzie dźwigni albo odkształcenia elementu ze sprężystego materiału; 2. ciężar znaczenie.
 • Znaczenie Wyrównanie Pisownia uzupełniająca niedobory, niedostateczne uposażenie i tym podobne; 2. powrót statku powietrznego do lotu prostoliniowego poziomego z każdego czym jest.
 • Znaczenie Warunek Pisownia którego uzależnione jest istnienie czegoś; 2. zastrzeżenie, od którego spełnienia zależy dotrzymanie, zrealizowanie czegoś; wymaganie co to jest.
 • Znaczenie Wybieg Pisownia zazwyczaj przylegający do budynku inwentarskiego, na którym zwierzęta mogą swobodnie poruszać się na wolnym powietrzu; 2. sprytny definicja.
 • Znaczenie Wycieńczenie Pisownia 1. pozbawienie sił fizycznych, osłabienie, wyniszczenie; 2. stanie się chudym, wymizerowanym co znaczy.
 • Znaczenie Wywiad Pisownia dziennikarza z kimś, zazwyczaj ze znaną osobistością, mająca na celu zgromadzenie pewnych informacje albo zasięgnięcie opinii u tej osoby słownik.
 • Znaczenie Wyprowadzić Pisownia kogoś skądś, pomóc wyjść poza obręb czegoś, na zewnątrz czegoś albo dokądś; 2. kierując pojazdem, wydobyć go skądś, zwrócić w pożądanym znaczenie.
 • Znaczenie Witać Pisownia przy spotkaniu wyrazem albo gestem, wyrażać własne uczucia na skutek czyjegoś przybycia; 2. reagować w określony sposób na widok czegoś czym jest.
 • Znaczenie Wstęp Pisownia wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś; dostęp, przystęp, wejście; 2. to, od czego się coś rozpoczyna, pierwsza część, początkowe co to jest.
 • Znaczenie Wirówka Pisownia rozdzielania mieszaniny cieczy na składniki o różnej gęstości albo do oddzielania ciała stałego od cieczy, do odwadniania ciał stałych definicja.
 • Znaczenie Wzór Pisownia odbity, wyhaftowany i tym podobne w celach ornamentacyjnych albo sporządzony w celu odtworzenia go w odbitce, hafcie i tym podobne ; 2 co znaczy.
 • Znaczenie Wlew Pisownia zbiorniku wykorzystywany do wlewania płynów; 2. powolne wprowadzanie do organizmu, dożylnie albo podskórnie, większej ilości określonego słownik.
 • Znaczenie Wkopać Pisownia 1. kopiąc wpuścić w głąb, zagłębić w ziemi; 2. zdradzić, wydać; wsypać znaczenie.
 • Znaczenie Wybuch Pisownia błyskawicznie przebiegająca reakcja chemiczna ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której towarzyszy powstawanie dużej ilości czym jest.
 • Znaczenie Wietrznik Pisownia się na dachu albo ścianie jakiegoś pomieszczenia, umożliwiający dopływ powietrza; 2. niewielka ruchoma część skrzydła okiennego albo okna co to jest.
 • Znaczenie Watówka Pisownia 2. wkładka, poduszeczka z waty wstawiana do szytego ubioru, również watowana część garderoby aktora, służąca dla nadania ubraniu albo definicja.
 • Znaczenie Wskaźnik Pisownia pomiarowy wskazujący stan czegoś albo wskazówka w takim przyrządzie; 2. liczba wyrażająca ujęty procentowo relacja wielkości rozpatrywanych co znaczy.
 • Znaczenie Wypad Pisownia dokądś na krótki czas, krótkotrwała wycieczka, wyprawa; 2. niespodziewane uderzenie na uprzednio wyznaczony przedmiot nieprzyjaciela słownik.
 • Znaczenie Wyrywać Pisownia 1. siłą wyciągać, wyszarpywać co z czego; 2. wykopywać, drążyć znaczenie.
 • Znaczenie Wnieść Pisownia kogoś albo coś we wnętrzu, w środku albo na wierzchu czegoś; 2. przedstawić, przedłożyć komuś coś do rozpatrzenia, załatwienia czym jest.
 • Znaczenie Werbować Pisownia do wzięcia udziału w czymś, do przystąpienia do czegoś; 2. dawniej zaciągać do wojska; 3. starać się o pozyskanie sobie zwolenników co to jest.
 • Znaczenie Wyróżnik Pisownia 1. właściwość odróżniająca jedną rzecz od innych, podobnych; 2. liczba określająca charakter i wartości liczbowe rozwiązań danego równania definicja.
 • Znaczenie Wylatać Pisownia 1. spędzić określoną liczbę godz. na lataniu; 2. załatwić coś sobie biegając, zabiegając o to co znaczy.
 • Znaczenie Wydech Pisownia 1. wydalenie z płuc zużytego powietrza; 2. wypływ spalin z cylindra słownik.
 • Znaczenie Witalny Pisownia 1. dotyczący życia i jego mechanizmów, żywotny; 2. powitalny znaczenie.
 • Znaczenie Wygładzać Pisownia 1. czynić gładką jakąś powierzchnię, usuwać nierówności; 2. wyniszczać głodem czym jest.
 • Znaczenie Wybrnąć Pisownia 1. brnąć wydostać się, wyjść skądś; 2. poradzić sobie, wydobyć się z trudnej, kłopotliwej sytuacji co to jest.
 • Znaczenie Wdepnąć Pisownia 1. idąc wejść w coś, nastąpić na coś; 2. wejść, zajść gdzieś, do kogoś po drodze na chwilę; wstąpić definicja.
 • Znaczenie Wywieszać Pisownia 1. wieszając umieszczać co na widocznym miejscu albo na zewnątrz czego; 2. powiesić kolejno wszystkich co znaczy.
 • Znaczenie Wywalać Pisownia 1. wyrzucać, wysypywać co skąd, wywracać, przewracać; 2. wybrudzić słownik.
 • Znaczenie Wysłanie Pisownia 1. wyprawienie czego do kogo za pośrednictwem innej osoby albo poczty; 2. wyłożenie, wymoszczenie czego czym znaczenie.
 • Znaczenie Wytaczać Pisownia 1. tocząc wydostawać co skąd; 2. obrabiać tocząc; 3. wybrudzić kogo albo co czym tocząc, wytarzać kogo albo co w czym czym jest.
 • Znaczenie Walcować Pisownia 1. obrabiać metale albo inne substancje poprzez ugniatanie walcami; 2. tańczyć walca co to jest.
 • Znaczenie Wachlarz Pisownia element, najczęściej z tkaniny, piór, papieru, rozkładany półkoliście w ręku, zazwyczaj ozdobny, stosowany do chłodzenia się ruchem definicja.
 • Znaczenie Wapienny Pisownia skałą osadową składającą się raczej z węglanu wapnia, służącą w budownictwie, przemyśle chemicznym, ceramicznym i tym podobne; 2. związany co znaczy.
 • Znaczenie Wapniak Pisownia formie zmielonej stosowana jako nawóz sztuczny; 2. jajko przechowywane w wapnie dla zabezpieczenia przed zepsuciem; 3. człowiek stary słownik.
 • Znaczenie Walczyć Pisownia brać udział w walce, w bitwie, w wojnie; 2. brać udział w rozgrywkach, zawodach sportowych; 3. opierać się czemuś, dążyć do przezwyciężenia znaczenie.
 • Znaczenie Walor Pisownia znaczenie, zaleta; 2. w malarstwie, grafice, fotografii różne natężenie tonu płaszczyzn barwnych i cieniowanych jednobarwnych; 3. papiery czym jest.
 • Znaczenie Wakat Pisownia 1. nie obsadzone stanowisko, wolna posada; 2. nie zadrukowana stronica w książce co to jest.
 • Znaczenie Wada Pisownia właściwość charakteru, przywara; 2. brak, uszkodzenie obniżające wartość jakiegoś przedmiotu; 3. niedorozwój, zniekształcenie, niepoprawna definicja.
 • Znaczenie War Pisownia na przykład piwa, cukru, otrzymana jednokrotnie wskutek gotowania surowców albo półproduktów; 2. dawniej wrzący, gotujący się płyn; 3 co znaczy.
 • Znaczenie Wątek Pisownia biegnących w poprzek tkaniny, prostopadle do nici osnowy, przeplatających się z nimi w określonym porządku; 2. materiał, tworzywo, element słownik.
 • Znaczenie Węgielny Pisownia miejscem zetknięcia się dwóch ścian zewnętrznych, narożnikiem; 2. związany ze skałą pochodzenia roślinnego wydobywaną z ziemi o znaczenie.
 • Znaczenie Ważka Pisownia 1. owad drapieżny, żyjący nad wodą; 2. mała waga czym jest.
 • Znaczenie Wdechowy Pisownia 1. związany z wciągnięciem powietrza do płuc; 2. świetny, doskonały, pierwszorzędny co to jest.
 • Znaczenie Welon Pisownia zazwyczaj przezroczystego, upinany na głowie albo przypinany do kapelusza, będący częścią żeńskiego stroju ślubnego, żałobnego; 2. rybka definicja.
 • Znaczenie Warstwa Pisownia zestaw jakichś elementów, tworzące jednolitą płaszczyznę, pokład równolegle do jakiegoś podłoża; 2. zbiorowość, której członkowie połączeni co znaczy.
 • Znaczenie Wina Pisownia normy postępowania (prawne, obyczajowe, moralne); 2. odpowiedzialność za niedobry gest, za popełnione wykroczenie; 3. przyczynienie się do słownik.
 • Znaczenie Winny Pisownia 1. związany z winoroślą albo napojem alkoholowym z owoców winorośli; 2. związany czynem naruszającym normy prawne albo moralne znaczenie.
 • Znaczenie Wędzić Pisownia 1. konserwować produkty, poddając je działaniu dymu; 2. łowić ryby wędką czym jest.
 • Znaczenie Wataha Pisownia 1. oddział zbrojny, dawniej w szczególności uzbrojona gromada rabusiów, opryszków; 2. stado wilków albo dzików co to jest.
 • Znaczenie Warować Pisownia 1. przywierać brzuchem do ziemi; 2. otaczać murem obronnym, fortyfikacjami definicja.
 • Znaczenie Weto Pisownia protest; niedopuszczenie do przyjęcia uchwały, nieudzielenie zgody; 2. prawo głowy państwa do zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwalonej poprzez co znaczy.
 • Znaczenie Wazelina Pisownia substancja pozyskiwana przy destylacji ropy naftowej albo poprzez zmieszanie olejów mineralnych z cerezyną i parafiną; 2. nadskakiwanie słownik.
 • Znaczenie Wegetacja Pisownia ograniczone do minimum egzystencji, zredukowane do mechanizmów fizjologicznych; 2. życie pozbawione wszelkich aspiracji i dążeń; 3. życie znaczenie.
 • Znaczenie Wdrażać Pisownia wyrabiać w kimś jakąś zdolność, sprawność, zaprawiać kogoś do czegoś; 2. edukacją, powtarzaniem wpajać, wszczepiać coś komuś; 3. wszczynać czym jest.
 • Znaczenie Widzieć Pisownia odpowiednimi wrażeniami na bodźce działające na narządy wzroku, postrzegać; rozróżniać elementy wysyłające, odbijające albo przepuszczające co to jest.
 • Znaczenie Wiatrówka Pisownia bluza sportowa, nie krępująca ruchów, zabezpieczająca przed wiatrem, deszczem; 2. broń palna wyrzucająca na małą odległość pociski dzięki definicja.
 • Znaczenie Wiecha Pisownia czegoś, w szczególności słomy, gałęzi; 2. pęk zieleni albo wieniec zatykany na dachu budującego się domu na symbol, iż budowa jest na co znaczy.
 • Znaczenie Wiązanka Pisownia wiązka czegoś; 2. wybór, zbiór drobnych utworów muzycznych albo fragmentów z większych dzieł o wspólnej tematyce albo podobnym zabarwieniu słownik.
 • Znaczenie Wiatrak Pisownia dawnego typu, mający czteroramienne skrzydła napędzane siłą wiatru, poruszające urządzenia do przemiału ziarna; 2. wentylator wyposażony w znaczenie.
 • Znaczenie Wiedza Pisownia 1. ogół informacje pozyskanych dzięki uczeniu się; 2. znajomość czegoś, uświadomienie sobie czegoś czym jest.
 • Znaczenie Widok Pisownia przestrzeń, fragment przestrzeni zapełnionej szczegółami; 2. obraz, wygląd czyjś a. czegoś; 3. plany, projekty, nadzieje, perspektywy co to jest.
 • Znaczenie Wiechowy Pisownia 1. związany z wiązką, pękiem czego; 2. związany z twórczością Stefana Wiecheckiego albo z gwarą miejską Warszawy definicja.
 • Znaczenie Widły Pisownia rolnicze składające się najczęściej z trzech metalowych zębów, połączonych ze sobą i osadzonych na drewnianym trzonku; 2. rozgałęzienie co znaczy.
 • Znaczenie Wielorybnik Pisownia 1. człowiek trudniący się połowami wielorybów; 2. statek wykorzystywany do połowu wielorybów słownik.
 • Znaczenie Wielopostaciowość Pisownia występowania różnych postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego znaczenie.
 • Znaczenie Wielotonowy Pisownia 1. mający sporo tonów, wielodźwiękowy albo wielobarwny; 2. ważący albo zawierający sporo ton czym jest.
 • Znaczenie Widmo Pisownia wzrokowe albo produkt wyobraźni, nierealna postać, fantastyczne zdarzenie, widziadło; 2. rozkład częstości (natężenia) występowania danej co to jest.
 • Znaczenie Wino Pisownia otrzymywany wskutek fermentacji alkoholowej miazgi albo soku z winogron, a również z innych owoców; 2. winorośl; 3. kolor w kartach definicja.
 • Znaczenie Wiertarka Pisownia obrabiarka) wykorzystywana do wiercenia, rozwiercania albo pogłębiania otworów; 2. przyrząd dentystyczny o napędzie nożnym albo co znaczy.
 • Znaczenie Wieszać Pisownia czymś, przyczepiać coś do czegoś w ten sposób, by zwisało; 2. uśmiercać kogoś dzięki stryczka umocowanego do szubienicy, drzewa, belki słownik.
 • Znaczenie Wizytka Pisownia 1. członkini zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, salezjanka; 2. odwiedziny o charakterze formalnym, ceremonialnym znaczenie.
 • Znaczenie Wieszczenie Pisownia 1. przepowiadanie przyszłości; 2. zawiadamianie, zapowiadanie czym jest.
 • Znaczenie Włoszczyzna Pisownia zazwyczaj marchew, pietruszka, seler, por, kapusta, stosowane łącznie jako przyprawa do zup, rosołów i innych potraw; 2. to, co włoskie w co to jest.
 • Znaczenie Wkroczyć Pisownia się gdzieś, wejść, szczególnie: wejść wolno, uroczyście, poważnie; 2. wejść w granice jakiegoś państwie, rejonu, zająć zbrojnie jakieś definicja.
 • Znaczenie Wkręcić Pisownia umieścić, umocować coś w czymś; 2. sprytnie nakłonić, namówić kogoś do kupna, wzięcia czegoś; 3. ulokować, umieścić kogoś na jakimś co znaczy.
 • Znaczenie Wizjer Pisownia optycznego umożliwiająca określenie granic obserwowanego obrazu, celownik jakiegoś aparatu; 2. otwór w ścianie pomieszczenia, zbiornika słownik.
 • Znaczenie Wiktoria Pisownia 1. roślina wodna z rodz. grzybieniowatych, mająca ogromne koliste liście pływające; 2. zwycięstwo; 3. imię kobiece znaczenie.
 • Znaczenie Wilczek Pisownia 1. młody wilk, szczenię wilka; 2. młody pies z rasy owczarków niemieckich, szczenię tej rasy; 3. mały pęd roślinny czym jest.
 • Znaczenie Wierzyć Pisownia uznawać coś za prawdę; 2. wyznawać jakąś religię; 3. mieć do kogoś albo do czegoś zaufanie, bazować na kimś albo na czymś, być pewnym kogoś co to jest.
 • Znaczenie Wietrzenie Pisownia świeżego powietrza; 2. trzymanie czegoś na świeżym powietrzu; 3. strata zapachu i smaku w wyniku ulatniania się niektórych składników pod definicja.
 • Znaczenie Wierzch Pisownia zewnętrzna część, warstwa, powierzchnia czegoś, górny brzeg czegoś; 2. tkanina, skóra i tym podobne pokrywająca coś z zewnątrz; 3. pokrywa co znaczy.
 • Znaczenie Wilżenie Pisownia 1. czynienie wilgotnym, lekkie moczenie; 2. stawanie się wilgotnym słownik.
 • Znaczenie Wyczyn Pisownia znakomite osiągnięcie; trudny do osiągnięcia rezultat sportowy; 2. wybryk, postępek, gest zwracający na siebie powszechną uwagę i znaczenie.
 • Znaczenie Wrzeciono Pisownia prymitywny przyrząd do przędzenia wykonany z kawałka drewna; 2. fundamentalny obiekt maszyn przędzalniczych wykorzystywany do skręcania czym jest.
 • Znaczenie Wsypowy Pisownia urządzeniem do wsypywania materiałów sypkich: węgla, koksu, śmieci i tym podobne; 2. związany z workiem na pierze, puch, wykonanym z gęstej co to jest.
 • Znaczenie Wspornik Pisownia architektoniczno rzeźbiarski podtrzymujący żebra sklepienne, gzymsy, rzeźby, zazwyczaj bogato zdobiony; 2. konstrukcja wspierająca w definicja.
 • Znaczenie Wrąb Pisownia rowek, nacięcie w czymś; 2. brzeg, krawędź czegoś, w szczególności brzeg naczynia; 3. wąska szczelina wykonana mechanicznie albo ręcznie w co znaczy.
 • Znaczenie Wpis Pisownia przy zapisywaniu się do jakiegoś stowarzyszenia, do jakiejś organizacji, na kursy, egzaminy i tym podobne, dawniej również do szkoły; 2 słownik.
 • Znaczenie Wolno Pisownia 1. niespiesznie, bez pośpiechu; 2. można, jest dozwolone znaczenie.
 • Znaczenie Worek Pisownia opakowania najczęściej ze zszytego płata tkaniny, zazwyczaj z nie uformowanym dnem, wykorzystywany do transportowania i przechowywania czym jest.
 • Znaczenie Wolina Pisownia stosowane do pakowania wyrobów łatwo się tłukących i do produkcji płyt budowlanych; 2. z lekceważeniem albo politowaniem o wole co to jest.
 • Znaczenie Wstawka Pisownia wstawianej do bielizny, a również do bluzek, sukien damskich; 2. słowo, tekst, partia baletowa, muzyczna, scena filmowa i tym podobne definicja.
 • Znaczenie Wtyczka Pisownia umieszczony na końcu przewodu elektrycznego, wykorzystywany do przyłączania ruchomych odbiorników prądu do stałej sieci co znaczy.
 • Znaczenie Wniknąć Pisownia 1. otrzymać się w głąb, do wnętrza czegoś; 2. dotrzeć myślą do istoty czegoś, roztrząsnąć coś gruntownie słownik.
 • Znaczenie Wozak Pisownia 1. człowiek trudniący się przewożeniem towarów wozem konnym; 2. robotnik obsługujący wózki transportujące urobek w kopalni znaczenie.
 • Znaczenie Wsuwka Pisownia pętli, umieszczonej z boku okładki, notesu, kalendarza i tym podobne, przeznaczonej do wkładania ołówka; 2. spinka do włosów w formie czym jest.
 • Znaczenie Wolant Pisownia sterownica wykorzystywana do zarządzania płatowcem; 2. gra polegająca na odbijaniu powyżej siatką korkowej piłeczki zaopatrzonej w lotki z co to jest.
 • Znaczenie Wybielenie Pisownia 1. uczynić białym, pomalować na biało; 2. stać się białym, bielszym definicja.
 • Znaczenie Wyjałowienie Pisownia 1. uczynienie jałowym, nieurodzajnym; 2. wyniszczenie bakterii dzięki wysokiej temperatury albo substancji chemicznych co znaczy.
 • Znaczenie Wyderka Pisownia 1. zwierzę drapieżne z rodz. kun o cennym futerku; 2. w dawnej Polsce kupienie majątku z zapewnieniem dawnemu właścicielowi prawa wykupu słownik.
 • Znaczenie Wyburzenie Pisownia 1. burząc zniszczyć, usunąć co; 2. stracić kolor, spłowieć, zblaknąć znaczenie.
 • Znaczenie Wylew Pisownia wylewanie się, wylewanie; 2. wystąpienie wezbranej rzeki z brzegów i zalanie obszarów położonych wzdłuż brzegów; 3. wylanie się krwi z czym jest.
 • Znaczenie Wykrój Pisownia przedmiotu; 2. otwór powstały w wyniku wycięcia, wykrojenia czegoś; 3. forma, wg której kroi się materiał, na przykład na suknię co to jest.
 • Znaczenie Wykład Pisownia wyższych uczelniach albo kursach opierający na przekazywaniu słuchaczom wiedzy w formie odczytu; 2. przedstawienie, zreferowanie czegoś w definicja.
 • Znaczenie Wychodzić Pisownia 1. opuszczać jakieś miejsce, udając się dokąd; 2. ukazywać się w druku; 3. osiągnąć co poprzez usilne zabiegi, chodzenie wokół tej kwestie co znaczy.
 • Znaczenie Wycieraczka Pisownia prostokątna, umieszczana pod drzwiami, wykorzystywana do wycierania obuwia; 2. automatyczne urządzenie do wycierania szyb i reflektorów w słownik.
 • Znaczenie Wydobrzenie Pisownia 1. doprowadzić glebę do stanu żyzności; 2. wrócić do zdrowia, odzyskać siły znaczenie.
 • Znaczenie Wykreślić Pisownia 1. usunąć, unieważnić to, co zostało napisane, wydrukowane, przekreślając linią ciągłą zbędny tekst; 2. wykonać rysunek, wykres czym jest.
 • Znaczenie Wyjątek Pisownia nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3 co to jest.
 • Znaczenie Wybiegać Pisownia 1. biegiem opuszczać jakieś miejsce, wypadać; 2. bieganiem uzyskać, zdobyć co definicja.
 • Znaczenie Wymówka Pisownia od czegoś, usprawiedliwienie, wytłumaczenie, w szczególności wykrętne; 2. wypowiadany żal, pretensja do kogoś o coś, karcąca uwaga co znaczy.
 • Znaczenie Wyrobić Pisownia stale i masowo z określonego surowca; 2. poprzez ćwiczenie, starania, zabiegi i tym podobne wykształcić coś, udoskonalić coś; 3. staraniem słownik.
 • Znaczenie Wyrzut Pisownia coś, wymówka, zarzut, karcąca uwaga; 2. rzucenie czegoś na odległość, mocny, gwałtowny ruch ręki, nogi, głowy; 3. krosty, pryszcze znaczenie.
 • Znaczenie Wyłazić Pisownia 1. wychodzić skąd, w szczególności poprzez niewielki otwór; wyczołgiwać się, gramolić się; 2. osiągnąć co, wytrwale łażąc do kogo albo dokąd czym jest.
 • Znaczenie Wyłożyć Pisownia skądś i ułożyć, umieścić gdzieś, zazwyczaj na widocznym miejscu; 2. pokryć, wysłać czymś powierzchnię albo wnętrze czegoś; 3. wydać na coś co to jest.
 • Znaczenie Się Wypierać Pisownia 1. zaprzeczać temu, iż się coś zrobiło, powiedziało i tym podobne; 2. znikać w praniu definicja.
 • Znaczenie Się Wynosić Pisownia 1. pysznić się, wywyższać się; 2. wychodzić, wyjeżdżać skąd; 3. nosić co bardzo długo aż do zniszczenia co znaczy.
 • Znaczenie Wynurzać Pisownia 1. wydobywać co z głębi, powodować ukazanie się czego na powierzchni; 2. pogrążyć wielokrotnie kogo albo co w czym słownik.
 • Znaczenie Wymienny Pisownia 1. związany z wzajemnym przekazywaniem sobie czego, na przykład handel wymienny; 2. związany z narządem ssaków zawierającym gruczoły mleczne znaczenie.
 • Znaczenie Występ Pisownia 1. czyjś publiczny popis: artysty w teatrze, w operze, na koncercie; 2. wystająca część czegoś czym jest.
 • Znaczenie Wypływać Pisownia 1. płynąc wydostawać się skądś na rozległą przestrzeń wody; 2. osiągnąć coś co to jest.
 • Znaczenie Wypełnienie Pisownia 1. uczynienie czego pełnym; 2. wywiązanie się z czego; 3. stanie się pulchnym, zaokrąglonym definicja.
 • Znaczenie Wypierać Pisownia 1. usuwać siłą, wypychać; 2. piorąc usuwać z czego brud, plamy itp co znaczy.
 • Znaczenie Wynosić Pisownia 1. niosąc usuwać co skąd, zabierać gdzie indziej; 2. tworzyć pewną sumę wynikającą z obliczenia; 3. wyhodować, wypielęgnować nosząc słownik.
 • Znaczenie Wypis Pisownia zawierający utwory albo fragmenty utworów różnych autorów; 2. fragmenty, wyjątki wypisane z jakiegoś tekstu; 3. wyciąg z jakiegoś dokumentu znaczenie.
 • Znaczenie Wymowa Pisownia wymawiania; 2. sugestywna treść jakiejś wypowiedzi, siła, sposób oddziaływania czegoś; 3. zdolność przemawiania, wysławiania się, sztuka czym jest.
 • Znaczenie Wyniszczenie Pisownia 1. wyplenienie, wytępienie; 2. wycieńczenie się, wyczerpanie, strata zdrowia co to jest.
 • Znaczenie Wypowiedzieć Pisownia 1. wyrazić coś słowami, mówiąc oznajmić coś komuś, podać do informacje; 2. rozwiązać relacja służbowy; zerwać, unieważnić, wymówić coś definicja.
 • Znaczenie Wywrotka Pisownia ciężarowy albo przyczepa mające nadwozie w formie ruchomej skrzyni, umożliwiającej błyskawiczny wyładunek towarów sypkich, płynnych albo co znaczy.
 • Znaczenie Wysnuć Pisownia 1. wyciągnąć z czegoś nić; 2. ułożyć, stworzyć coś (w myśli) na podstawie czegoś słownik.
 • Znaczenie Wyskok Pisownia 1. postępek naruszający przyjęte normy; wybryk, 2. wyjazd, wyjście dokądś na krótko; 3. skok w górę, na coś znaczenie.
 • Znaczenie Wywozić Pisownia 1. wioząc usuwać co skąd; eksportować; 2. wozić kogo długo czym jest.
 • Znaczenie Wysławiać Pisownia 1. wychwalać, opiewać; 2. wypowiadać słowami co to jest.
 • Znaczenie Wywodzić Pisownia 1. wyprowadzać z czego; tłumaczyć, wyjaśniać; 2. dochodzić do czego poprzez rozumowanie; 3. wodzić kogo do woli albo do znużenia definicja.
 • Znaczenie Wznieść Pisownia 1. unieść wysoko, wyciągnąć w górę; 2. postawić, zbudować coś wysokiego, dużego; 3. wywołać uniesienie się w górę na przykład kurzu, pyłu co znaczy.
 • Znaczenie Wywierać Pisownia 1. działać na coś; 2. dawniej wygotowywać się słownik.
 • Znaczenie Wyszabrować Pisownia 1. zdobyć co zabierając albo kradnąc; 2. wysypać drobno tłuczonym kamieniem, cegłą itp znaczenie.
 • Znaczenie Wytrzeszcz Pisownia 1. nadmierne wysunięcie się naprzód gałek ocznych, występujące zazwyczaj przy nadczynności tarczycy; 2. oczy zająca, królika czym jest.
 • Znaczenie Wyznaczyć Pisownia określić granice, bieg czegoś dzięki linii, znaków; 2. wskazać, określić miejsce, czas, rozmiar, zakres czegoś; 3. powierzyć komuś jakąś co to jest.
 • Znaczenie Wystrzelać Pisownia wznosić się powyżej co; 2. strzelając pozabijać gdzie wszystkich ludzi albo zwierzęta; 3. strzelając zużyć wszystkie pociski definicja.
 • Znaczenie Wyrzutnia Pisownia wystrzeliwania pocisków rakietowych, torped, do wyrzucania bomb, instalowane na okrętach, samolotach, wozach bojowych albo w bazach co znaczy.
 • Znaczenie Wieniec Pisownia kształcie koła, upleciona z kwiatów, liści, kłosów i tym podobne; 2. kolisty element albo szereg elementów nanizanych na coś, związanych słownik.
 • Znaczenie Walić Pisownia rozpadanie się, upadek czegoś; burzyć, rozwalać, przewracać coś; 2. uderzać mocno, bić, tłuc, grzmocić, zadawać razy, ciosy, mocno stukać znaczenie.
 • Znaczenie Wiersz Pisownia mową wiązaną, ukształtowany poprzez rytm, regularnie również poprzez rym; 2. odcinek metryczny w mowie wiązanej, wyodrębniony graficznie czym jest.
 • Znaczenie Wiązka Pisownia pęczek czegoś, 2. zespół przewodów tworzących konstrukcyjną całość, przystosowanych do działania jako jeden przewód albo jako kilka co to jest.
 • Znaczenie Wprawić Pisownia osadzić coś w czymś, obsadzić w ramę, w oprawę; 2. wywołać stworzenie jakiegoś stanu, spowodować jakiś stan fizyczny albo psychiczny; 3 definicja.
 • Znaczenie Wywrót Pisownia z korzeniami poprzez wiatr; 2. figura akrobacji lotniczej polegająca na odwróceniu samolotu na plecy i na wyprowadzeniu go półpętlą w dół co znaczy.
 • Znaczenie Włośnica Pisownia długoletnia roślina zielna z rodz. traw, rozpowszechniona raczej na obszarach tropikalnych i subtropikalnych półkuli północnej; 2 słownik.
 • Znaczenie Węzeł Pisownia pętla, splot powstały poprzez związanie sznura, liny albo dwu, kilku, wielu sznurów, lin i tym podobne; 2. miejsce, miejscowość, gdzie się znaczenie.
 • Znaczenie Wyrocznia Pisownia bezwzględnym autorytetem w pewnym środowisku; 2. przepowiednia przyszłości, proroctwo; 3. w starożytności miejsce kultu, przeważnie przy czym jest.
 • Znaczenie Wyzwać Pisownia 1. wezwać do wzięcia udziału w walce, zapasach, grze i tym podobne; 2. obrzucać kogoś wyzwiskami, wymyślać komuś używając obelżywych słów co to jest.
 • Znaczenie Wodnik Pisownia przebywająca rzekomo w morzach, jeziorach, rzekach; 2. wędrowny ptak z rodz. chruścieli, o upierzeniu brunatnym, plamistym, po bokach definicja.
 • Znaczenie Wrzeć Pisownia w parę przy odpowiedniej temperaturze, gotować się; 2. burzyć się, pienić się, kłębić się; 3. doznawać gwałtownych, namiętnych uczuć, być co znaczy.
 • Znaczenie Wycinek Pisownia czegoś, wyodrębniona z większej całości; 2. artykuł, felieton, informacja, ilustracja wycięta z pisma, gazety; 3. tkanka wycięta z żywego słownik.
 • Znaczenie Wersja Pisownia sposobów przedstawienia danej kwestie; jedno z kilku ujęć, opracowań tego samego utworu literackiego, muzycznego, plastycznego; 2. jedna z znaczenie.
 • Znaczenie Wziernik Pisownia lekarski, najczęściej w kształcie rurki, wykonany z metalu albo tworzywa sztucznego, umożliwiający oglądanie jam ciała i narządów albo czym jest.
 • Znaczenie Włóka Pisownia ciągnikowe narzędzie rolnicze złożone z kilku żelaznych albo drewnianych belek połączonych łańcuchami albo cięgłami, wykorzystywane do co to jest.
 • Znaczenie Wręga Pisownia w desce służące przy połączeniach na zakładkę albo jako przylga; 2. obiekt konstrukcyjny kadłuba statku powietrznego albo wodnego definicja.
 • Znaczenie Węgierka Pisownia narodowości węgierskiej, obywatelka Węgier; 2. odmiana śliwy, drzewo albo krzew o eliptycznych liściach, białych kwiatach i fioletowych co znaczy.
 • Znaczenie Wybór Pisownia wybieranie spomiędzy pewnej liczby osób, rzeczy; 2. zespół, zbiór dobranych pod pewnym względem elementów, o, co zostało niektóre; 3 słownik.
 • Znaczenie Wyraz Pisownia nazywający jednostkowy element materialny albo klasę jednorodnych elementów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy znaczenie.
 • Znaczenie Wyprawa Pisownia się dokądś w celu naukowym, turystycznym, wojennym; 2. ekipa osób z odpowiednim ekwipunkiem odbywająca taką podróż; 3. bielizna, pościel czym jest.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Wyprawa, Wyraz, Wybór, Węgierka, Wręga, Włóka, Wziernik, Wersja, Wycinek, Wrzeć, Wodnik, Wyzwać, Wyrocznia, Węzeł, Włośnica, Wywrót, Wprawić, Wiązka, Wiersz znaczenie.

Co to jest Wyprawa, Wyraz, Wybór, Węgierka, Wręga, Włóka, Wziernik wyjaśnienie.