wtórny walcowy krzyżówka definicja
Wyprawa co znaczy Wyraz krzyżówka Wybór co to jest Węgierka słownik Wręga czym jest Włóka co.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego W

 • Znaczenie Wtórny Pisownia zmian, przekształceń czegoś, jako skutek, następstwo czegoś, powstały w późniejszym okresie; 2. powstający, pojawiający się, otrzymywany i co znaczy.
 • Znaczenie Walcowy Pisownia 1. mający kształt walca; 2. krok w tańcu krzyżówka.
 • Znaczenie Wahanie Pisownia 1. brak zdecydowania; 2. zmienność zjawisk zamykająca się w ustalonych granicach co to jest.
 • Znaczenie Wizja Pisownia przywidzenie, majak; 2. obraz fragmentu rzeczywistości utworzony poprzez twórczą wyobraźnię; 3. urzędowe oględziny czegoś, na przykład słownik.
 • Znaczenie Wybaczać Pisownia 1. puszczać w niepamięć; 2. powodować wygięcie, odkształcenie czego czym jest.
 • Znaczenie Walec Pisownia geometryczna powstała poprzez obrót prostokąta dokoła jednego z jego boków; 2. maszyna samobieżna albo doczepna z ciężkimi stalowymi wałami co oznacza.
 • Znaczenie Widełki Pisownia ruchoma część aparatu telefonicznego, na której leży słuchawka; 3. przyrząd, urządzenie w kształcie wideł; 4. obiekt konstrukcyjny w formie tłumaczenie.
 • Znaczenie Wiara Pisownia przekonanie, pewność, iż coś jest prawdą, iż coś jest słuszne; ufność, iż coś się spełni, wierzenie w coś; 2. przeświadczenie o przykłady.
 • Znaczenie Wata Pisownia roztrzepane, tworzące luźną masę, której używa się do celów medycznych, technicznych, do wyrobu kołder, ciepłych okryć i tym podobne; 2 definicja.
 • Znaczenie Wstrząs Pisownia drgnięcie; 2. bardzo mocne wzruszenie, przeżycie, bardzo silna emocja; 3. zaburzenia czynności organizmu występujące jako reakcja na encyklopedia.
 • Znaczenie Wkład Pisownia albo określone wartości rzeczowe, na przykład maszyny, narzędzia, surowce, wnoszone jako udział do jakiegoś przedsiębiorstwa, spółdzielni jak działa.
 • Znaczenie Wyciąg Pisownia obszerniejszej treści, urywek, fragment wypisany z większej całości; 2. roztwór otrzymywany z substancji roślinnej albo organu zwierzęcego czy jest.
 • Znaczenie Warga Pisownia fałdów skórnych ograniczający od przodu otwór ustny wielu kręgowców, u ssaków i człowieka silnie umięśniony, ruchomy; 2. każda z dwóch pojęcie.
 • Znaczenie Wytrzymałość Pisownia znoszenia trudów, przeciwności losu, odporność na na przykład na głód, niedostatek, długookresowy wysiłek fizyczny; 2. graniczna wartość wyjaśnienie.
 • Znaczenie Wąs Pisownia wargą u mężczyzn; 2. długie, sztywne włosy czuciowe, dotykowe albo wydłużone wyrostki skórne wyrastające po obu stronach pyska niektórych opis.
 • Znaczenie Wole Pisownia górna część przełyku, u ptaków drapieżnych wykorzystywana do magazynowania pożywienia, u ptaków ziarnojadów do rozmiękczania i częściowego informacje.
 • Znaczenie Władza Pisownia krajem, panowanie, rządzenie; 2. relacja socjalny pomiędzy dwiema ekipami, opierający na tym, iż jedna z grup może w sposób trwały znaczenie.
 • Znaczenie Wpust Pisownia umożliwiający dostanie się, wejście czegoś dokądś; 2. zagłębienie, rowek w bocznej krawędzi jednego elementu wyrobu z drewna, w który co znaczy.
 • Znaczenie Wycieczka Pisownia wyjazd, podróż, wyprawa w celach krajoznawczych, turystycznych, towarzyskich; 2. ekipa osób biorących udział w wędrówce, zwiedzaniu krzyżówka.
 • Znaczenie Wariacja Pisownia ruchu Księżyca, spowodowana perturbacyjnym działaniem Słońca; 2. popisowy taniec solowy w balecie klasycznym; 3. odmiany tematu albo innej co to jest.
 • Znaczenie Wielki Pisownia względem rozmiarów, liczby, ilości, wartości; 2. przekraczający zwykłą miarę, znaczący pod względem siły, natężenia, jakości, działania; 3 słownik.
 • Znaczenie Wyjście Pisownia 1. miejsce, otwór, poprzez który się wychodzi; 2. sposób pomyślnego rozstrzygnięcia czegoś, załatwienia jakiejś kwestie czym jest.
 • Znaczenie Włókno Pisownia kurczliwe komórki pełniące w organizmie ludzkim albo zwierzęcym określone funkcje; 2. bardzo długie martwe komórki roślinne, ułożone w co oznacza.
 • Znaczenie Wanta Pisownia 1. lina, najczęściej stalowa, należąca do olinowania stałego na statku, podtrzymująca maszt z boku; 2. ogromny kamień, głaz, skała tłumaczenie.
 • Znaczenie Wał Pisownia usypisko z ziemi, kamieni i tym podobne, powstałe w konsekwencji działania sił przyrody albo wzniesione sztucznie, na przykład w celu przykłady.
 • Znaczenie Wylot Pisownia rura i tym podobne, poprzez które się coś wydostaje, wylatuje na zewnątrz; 2. oddalenie się skądś drogą powietrzną; 3. rękaw kontusza definicja.
 • Znaczenie Wejść Pisownia się do przodu, otrzymać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice, wkroczyć; 2. otrzymać się z niższego encyklopedia.
 • Znaczenie Wartować Pisownia 1. pełnić wartę; 2. mieć określoną wartość jak działa.
 • Znaczenie Wiązać Pisownia tkaninę, wstążkę i tym podobne tworząc węzeł, kokardę; 2. łączyć ze sobą poszczególne elementy dzięki sznura, taśmy i tym podobne , tworząc czy jest.
 • Znaczenie Wzorzec Pisownia reprezentujący określoną klasę albo typ elementów lub zjawisk, mogący być normą dla innych elementów lub zjawisk danego typu; 2. element pojęcie.
 • Znaczenie Wysokość Pisownia liczony od podstawy w górę, w kierunku pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2. odległość od ziemi, od jakiegoś punktu wyjaśnienie.
 • Znaczenie Wykop Pisownia którego wybrano grunt w celu budowy drogi, posadowienia budowli i tym podobne; 2. kopanie rowów, dołów przy robotach budowlanych, drogowych opis.
 • Znaczenie Wykręcić Pisownia coś od czegoś, wyjąć, wyciągnąć coś skądś ruchem obrotowym; 2. kręcąc zmienić położenie czegoś, odwrócić coś w inną stronę, wyprowadzić z informacje.
 • Znaczenie Wkładka Pisownia wkłada do środka czegoś, pomiędzy coś jako uzupełnienie czegoś; 2. uzupełniający bonus do książki albo czasopisma w formie prospektu znaczenie.
 • Znaczenie Wypuścić Pisownia coś zwalniając uchwyt; 2. pozwolić komuś, czemuś odejść, uwolnić kogoś, coś, umożliwić wyjście, wydostanie się skądś; 3. sprawić, tak aby co znaczy.
 • Znaczenie Wcielać Pisownia 1. czynić kogoś, coś składową częścią czegoś; 2. nadawać czemuś realną postać, kształt materialny krzyżówka.
 • Znaczenie Wymiar Pisownia materialnego, rozpatrywanego z racji na własną długość, szerokość i wysokość albo głębokość; 2. wymierzenie, zrealizowanie czegoś w co to jest.
 • Znaczenie Winkiel Pisownia 1. węgieł, narożnik; 2. przyrząd do wyznaczania kąta prostego słownik.
 • Znaczenie Wykwit Pisownia przejaw, najwyższe osiągnięcie twórczości artystycznej; 2. śluzowiec żółtej barwy, pospolity na butwiejących resztkach roślinnych, na czym jest.
 • Znaczenie Wiek Pisownia stulecie; 2. przeciąg czasu od urodzenia człowieka albo zwierzęcia do danej chwili albo do śmierci, liczba lat od wykiełkowania rośliny do co oznacza.
 • Znaczenie Waga Pisownia pomiaru masy albo ciężaru ciał, działający najczęściej na zasadzie dźwigni albo odkształcenia elementu ze sprężystego materiału; 2. ciężar tłumaczenie.
 • Znaczenie Wyrównanie Pisownia uzupełniająca niedobory, niedostateczne uposażenie i tym podobne; 2. powrót statku powietrznego do lotu prostoliniowego poziomego z każdego przykłady.
 • Znaczenie Warunek Pisownia którego uzależnione jest istnienie czegoś; 2. zastrzeżenie, od którego spełnienia zależy dotrzymanie, zrealizowanie czegoś; wymaganie definicja.
 • Znaczenie Wybieg Pisownia zazwyczaj przylegający do budynku inwentarskiego, na którym zwierzęta mogą swobodnie poruszać się na wolnym powietrzu; 2. sprytny encyklopedia.
 • Znaczenie Wycieńczenie Pisownia 1. pozbawienie sił fizycznych, osłabienie, wyniszczenie; 2. stanie się chudym, wymizerowanym jak działa.
 • Znaczenie Wywiad Pisownia dziennikarza z kimś, zazwyczaj ze znaną osobistością, mająca na celu zgromadzenie pewnych informacje albo zasięgnięcie opinii u tej osoby czy jest.
 • Znaczenie Wyprowadzić Pisownia kogoś skądś, pomóc wyjść poza obręb czegoś, na zewnątrz czegoś albo dokądś; 2. kierując pojazdem, wydobyć go skądś, zwrócić w pożądanym pojęcie.
 • Znaczenie Witać Pisownia przy spotkaniu wyrazem albo gestem, wyrażać własne uczucia na skutek czyjegoś przybycia; 2. reagować w określony sposób na widok czegoś wyjaśnienie.
 • Znaczenie Wstęp Pisownia wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś; dostęp, przystęp, wejście; 2. to, od czego się coś rozpoczyna, pierwsza część, początkowe opis.
 • Znaczenie Wirówka Pisownia rozdzielania mieszaniny cieczy na składniki o różnej gęstości albo do oddzielania ciała stałego od cieczy, do odwadniania ciał stałych informacje.
 • Znaczenie Wzór Pisownia odbity, wyhaftowany i tym podobne w celach ornamentacyjnych albo sporządzony w celu odtworzenia go w odbitce, hafcie i tym podobne ; 2 znaczenie.
 • Znaczenie Wlew Pisownia zbiorniku wykorzystywany do wlewania płynów; 2. powolne wprowadzanie do organizmu, dożylnie albo podskórnie, większej ilości określonego co znaczy.
 • Znaczenie Wkopać Pisownia 1. kopiąc wpuścić w głąb, zagłębić w ziemi; 2. zdradzić, wydać; wsypać krzyżówka.
 • Znaczenie Wybuch Pisownia błyskawicznie przebiegająca reakcja chemiczna ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której towarzyszy powstawanie dużej ilości co to jest.
 • Znaczenie Wietrznik Pisownia się na dachu albo ścianie jakiegoś pomieszczenia, umożliwiający dopływ powietrza; 2. niewielka ruchoma część skrzydła okiennego albo okna słownik.
 • Znaczenie Watówka Pisownia 2. wkładka, poduszeczka z waty wstawiana do szytego ubioru, również watowana część garderoby aktora, służąca dla nadania ubraniu albo czym jest.
 • Znaczenie Wskaźnik Pisownia pomiarowy wskazujący stan czegoś albo wskazówka w takim przyrządzie; 2. liczba wyrażająca ujęty procentowo relacja wielkości rozpatrywanych co oznacza.
 • Znaczenie Wypad Pisownia dokądś na krótki czas, krótkotrwała wycieczka, wyprawa; 2. niespodziewane uderzenie na uprzednio wyznaczony przedmiot nieprzyjaciela tłumaczenie.
 • Znaczenie Wyrywać Pisownia 1. siłą wyciągać, wyszarpywać co z czego; 2. wykopywać, drążyć przykłady.
 • Znaczenie Wnieść Pisownia kogoś albo coś we wnętrzu, w środku albo na wierzchu czegoś; 2. przedstawić, przedłożyć komuś coś do rozpatrzenia, załatwienia definicja.
 • Znaczenie Werbować Pisownia do wzięcia udziału w czymś, do przystąpienia do czegoś; 2. dawniej zaciągać do wojska; 3. starać się o pozyskanie sobie zwolenników encyklopedia.
 • Znaczenie Wyróżnik Pisownia 1. właściwość odróżniająca jedną rzecz od innych, podobnych; 2. liczba określająca charakter i wartości liczbowe rozwiązań danego równania jak działa.
 • Znaczenie Wylatać Pisownia 1. spędzić określoną liczbę godz. na lataniu; 2. załatwić coś sobie biegając, zabiegając o to czy jest.
 • Znaczenie Wydech Pisownia 1. wydalenie z płuc zużytego powietrza; 2. wypływ spalin z cylindra pojęcie.
 • Znaczenie Witalny Pisownia 1. dotyczący życia i jego mechanizmów, żywotny; 2. powitalny wyjaśnienie.
 • Znaczenie Wygładzać Pisownia 1. czynić gładką jakąś powierzchnię, usuwać nierówności; 2. wyniszczać głodem opis.
 • Znaczenie Wybrnąć Pisownia 1. brnąć wydostać się, wyjść skądś; 2. poradzić sobie, wydobyć się z trudnej, kłopotliwej sytuacji informacje.
 • Znaczenie Wdepnąć Pisownia 1. idąc wejść w coś, nastąpić na coś; 2. wejść, zajść gdzieś, do kogoś po drodze na chwilę; wstąpić znaczenie.
 • Znaczenie Wywieszać Pisownia 1. wieszając umieszczać co na widocznym miejscu albo na zewnątrz czego; 2. powiesić kolejno wszystkich co znaczy.
 • Znaczenie Wywalać Pisownia 1. wyrzucać, wysypywać co skąd, wywracać, przewracać; 2. wybrudzić krzyżówka.
 • Znaczenie Wysłanie Pisownia 1. wyprawienie czego do kogo za pośrednictwem innej osoby albo poczty; 2. wyłożenie, wymoszczenie czego czym co to jest.
 • Znaczenie Wytaczać Pisownia 1. tocząc wydostawać co skąd; 2. obrabiać tocząc; 3. wybrudzić kogo albo co czym tocząc, wytarzać kogo albo co w czym słownik.
 • Znaczenie Walcować Pisownia 1. obrabiać metale albo inne substancje poprzez ugniatanie walcami; 2. tańczyć walca czym jest.
 • Znaczenie Wachlarz Pisownia element, najczęściej z tkaniny, piór, papieru, rozkładany półkoliście w ręku, zazwyczaj ozdobny, stosowany do chłodzenia się ruchem co oznacza.
 • Znaczenie Wapienny Pisownia skałą osadową składającą się raczej z węglanu wapnia, służącą w budownictwie, przemyśle chemicznym, ceramicznym i tym podobne; 2. związany tłumaczenie.
 • Znaczenie Wapniak Pisownia formie zmielonej stosowana jako nawóz sztuczny; 2. jajko przechowywane w wapnie dla zabezpieczenia przed zepsuciem; 3. człowiek stary przykłady.
 • Znaczenie Walczyć Pisownia brać udział w walce, w bitwie, w wojnie; 2. brać udział w rozgrywkach, zawodach sportowych; 3. opierać się czemuś, dążyć do przezwyciężenia definicja.
 • Znaczenie Walor Pisownia znaczenie, zaleta; 2. w malarstwie, grafice, fotografii różne natężenie tonu płaszczyzn barwnych i cieniowanych jednobarwnych; 3. papiery encyklopedia.
 • Znaczenie Wakat Pisownia 1. nie obsadzone stanowisko, wolna posada; 2. nie zadrukowana stronica w książce jak działa.
 • Znaczenie Wada Pisownia właściwość charakteru, przywara; 2. brak, uszkodzenie obniżające wartość jakiegoś przedmiotu; 3. niedorozwój, zniekształcenie, niepoprawna czy jest.
 • Znaczenie War Pisownia na przykład piwa, cukru, otrzymana jednokrotnie wskutek gotowania surowców albo półproduktów; 2. dawniej wrzący, gotujący się płyn; 3 pojęcie.
 • Znaczenie Wątek Pisownia biegnących w poprzek tkaniny, prostopadle do nici osnowy, przeplatających się z nimi w określonym porządku; 2. materiał, tworzywo, element wyjaśnienie.
 • Znaczenie Węgielny Pisownia miejscem zetknięcia się dwóch ścian zewnętrznych, narożnikiem; 2. związany ze skałą pochodzenia roślinnego wydobywaną z ziemi o opis.
 • Znaczenie Ważka Pisownia 1. owad drapieżny, żyjący nad wodą; 2. mała waga informacje.
 • Znaczenie Wdechowy Pisownia 1. związany z wciągnięciem powietrza do płuc; 2. świetny, doskonały, pierwszorzędny znaczenie.
 • Znaczenie Welon Pisownia zazwyczaj przezroczystego, upinany na głowie albo przypinany do kapelusza, będący częścią żeńskiego stroju ślubnego, żałobnego; 2. rybka co znaczy.
 • Znaczenie Warstwa Pisownia zestaw jakichś elementów, tworzące jednolitą płaszczyznę, pokład równolegle do jakiegoś podłoża; 2. zbiorowość, której członkowie połączeni krzyżówka.
 • Znaczenie Wina Pisownia normy postępowania (prawne, obyczajowe, moralne); 2. odpowiedzialność za niedobry gest, za popełnione wykroczenie; 3. przyczynienie się do co to jest.
 • Znaczenie Winny Pisownia 1. związany z winoroślą albo napojem alkoholowym z owoców winorośli; 2. związany czynem naruszającym normy prawne albo moralne słownik.
 • Znaczenie Wędzić Pisownia 1. konserwować produkty, poddając je działaniu dymu; 2. łowić ryby wędką czym jest.
 • Znaczenie Wataha Pisownia 1. oddział zbrojny, dawniej w szczególności uzbrojona gromada rabusiów, opryszków; 2. stado wilków albo dzików co oznacza.
 • Znaczenie Warować Pisownia 1. przywierać brzuchem do ziemi; 2. otaczać murem obronnym, fortyfikacjami tłumaczenie.
 • Znaczenie Weto Pisownia protest; niedopuszczenie do przyjęcia uchwały, nieudzielenie zgody; 2. prawo głowy państwa do zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwalonej poprzez przykłady.
 • Znaczenie Wazelina Pisownia substancja pozyskiwana przy destylacji ropy naftowej albo poprzez zmieszanie olejów mineralnych z cerezyną i parafiną; 2. nadskakiwanie definicja.
 • Znaczenie Wegetacja Pisownia ograniczone do minimum egzystencji, zredukowane do mechanizmów fizjologicznych; 2. życie pozbawione wszelkich aspiracji i dążeń; 3. życie encyklopedia.
 • Znaczenie Wdrażać Pisownia wyrabiać w kimś jakąś zdolność, sprawność, zaprawiać kogoś do czegoś; 2. edukacją, powtarzaniem wpajać, wszczepiać coś komuś; 3. wszczynać jak działa.
 • Znaczenie Widzieć Pisownia odpowiednimi wrażeniami na bodźce działające na narządy wzroku, postrzegać; rozróżniać elementy wysyłające, odbijające albo przepuszczające czy jest.
 • Znaczenie Wiatrówka Pisownia bluza sportowa, nie krępująca ruchów, zabezpieczająca przed wiatrem, deszczem; 2. broń palna wyrzucająca na małą odległość pociski dzięki pojęcie.
 • Znaczenie Wiecha Pisownia czegoś, w szczególności słomy, gałęzi; 2. pęk zieleni albo wieniec zatykany na dachu budującego się domu na symbol, iż budowa jest na wyjaśnienie.
 • Znaczenie Wiązanka Pisownia wiązka czegoś; 2. wybór, zbiór drobnych utworów muzycznych albo fragmentów z większych dzieł o wspólnej tematyce albo podobnym zabarwieniu opis.
 • Znaczenie Wiatrak Pisownia dawnego typu, mający czteroramienne skrzydła napędzane siłą wiatru, poruszające urządzenia do przemiału ziarna; 2. wentylator wyposażony w informacje.
 • Znaczenie Wiedza Pisownia 1. ogół informacje pozyskanych dzięki uczeniu się; 2. znajomość czegoś, uświadomienie sobie czegoś znaczenie.
 • Znaczenie Widok Pisownia przestrzeń, fragment przestrzeni zapełnionej szczegółami; 2. obraz, wygląd czyjś a. czegoś; 3. plany, projekty, nadzieje, perspektywy co znaczy.
 • Znaczenie Wiechowy Pisownia 1. związany z wiązką, pękiem czego; 2. związany z twórczością Stefana Wiecheckiego albo z gwarą miejską Warszawy krzyżówka.
 • Znaczenie Widły Pisownia rolnicze składające się najczęściej z trzech metalowych zębów, połączonych ze sobą i osadzonych na drewnianym trzonku; 2. rozgałęzienie co to jest.
 • Znaczenie Wielorybnik Pisownia 1. człowiek trudniący się połowami wielorybów; 2. statek wykorzystywany do połowu wielorybów słownik.
 • Znaczenie Wielopostaciowość Pisownia występowania różnych postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego czym jest.
 • Znaczenie Wielotonowy Pisownia 1. mający sporo tonów, wielodźwiękowy albo wielobarwny; 2. ważący albo zawierający sporo ton co oznacza.
 • Znaczenie Widmo Pisownia wzrokowe albo produkt wyobraźni, nierealna postać, fantastyczne zdarzenie, widziadło; 2. rozkład częstości (natężenia) występowania danej tłumaczenie.
 • Znaczenie Wino Pisownia otrzymywany wskutek fermentacji alkoholowej miazgi albo soku z winogron, a również z innych owoców; 2. winorośl; 3. kolor w kartach przykłady.
 • Znaczenie Wiertarka Pisownia obrabiarka) wykorzystywana do wiercenia, rozwiercania albo pogłębiania otworów; 2. przyrząd dentystyczny o napędzie nożnym albo definicja.
 • Znaczenie Wieszać Pisownia czymś, przyczepiać coś do czegoś w ten sposób, by zwisało; 2. uśmiercać kogoś dzięki stryczka umocowanego do szubienicy, drzewa, belki encyklopedia.
 • Znaczenie Wizytka Pisownia 1. członkini zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, salezjanka; 2. odwiedziny o charakterze formalnym, ceremonialnym jak działa.
 • Znaczenie Wieszczenie Pisownia 1. przepowiadanie przyszłości; 2. zawiadamianie, zapowiadanie czy jest.
 • Znaczenie Włoszczyzna Pisownia zazwyczaj marchew, pietruszka, seler, por, kapusta, stosowane łącznie jako przyprawa do zup, rosołów i innych potraw; 2. to, co włoskie w pojęcie.
 • Znaczenie Wkroczyć Pisownia się gdzieś, wejść, szczególnie: wejść wolno, uroczyście, poważnie; 2. wejść w granice jakiegoś państwie, rejonu, zająć zbrojnie jakieś wyjaśnienie.
 • Znaczenie Wkręcić Pisownia umieścić, umocować coś w czymś; 2. sprytnie nakłonić, namówić kogoś do kupna, wzięcia czegoś; 3. ulokować, umieścić kogoś na jakimś opis.
 • Znaczenie Wizjer Pisownia optycznego umożliwiająca określenie granic obserwowanego obrazu, celownik jakiegoś aparatu; 2. otwór w ścianie pomieszczenia, zbiornika informacje.
 • Znaczenie Wiktoria Pisownia 1. roślina wodna z rodz. grzybieniowatych, mająca ogromne koliste liście pływające; 2. zwycięstwo; 3. imię kobiece znaczenie.
 • Znaczenie Wilczek Pisownia 1. młody wilk, szczenię wilka; 2. młody pies z rasy owczarków niemieckich, szczenię tej rasy; 3. mały pęd roślinny co znaczy.
 • Znaczenie Wierzyć Pisownia uznawać coś za prawdę; 2. wyznawać jakąś religię; 3. mieć do kogoś albo do czegoś zaufanie, bazować na kimś albo na czymś, być pewnym kogoś krzyżówka.
 • Znaczenie Wietrzenie Pisownia świeżego powietrza; 2. trzymanie czegoś na świeżym powietrzu; 3. strata zapachu i smaku w wyniku ulatniania się niektórych składników pod co to jest.
 • Znaczenie Wierzch Pisownia zewnętrzna część, warstwa, powierzchnia czegoś, górny brzeg czegoś; 2. tkanina, skóra i tym podobne pokrywająca coś z zewnątrz; 3. pokrywa słownik.
 • Znaczenie Wilżenie Pisownia 1. czynienie wilgotnym, lekkie moczenie; 2. stawanie się wilgotnym czym jest.
 • Znaczenie Wyczyn Pisownia znakomite osiągnięcie; trudny do osiągnięcia rezultat sportowy; 2. wybryk, postępek, gest zwracający na siebie powszechną uwagę i co oznacza.
 • Znaczenie Wrzeciono Pisownia prymitywny przyrząd do przędzenia wykonany z kawałka drewna; 2. fundamentalny obiekt maszyn przędzalniczych wykorzystywany do skręcania tłumaczenie.
 • Znaczenie Wsypowy Pisownia urządzeniem do wsypywania materiałów sypkich: węgla, koksu, śmieci i tym podobne; 2. związany z workiem na pierze, puch, wykonanym z gęstej przykłady.
 • Znaczenie Wspornik Pisownia architektoniczno rzeźbiarski podtrzymujący żebra sklepienne, gzymsy, rzeźby, zazwyczaj bogato zdobiony; 2. konstrukcja wspierająca w definicja.
 • Znaczenie Wrąb Pisownia rowek, nacięcie w czymś; 2. brzeg, krawędź czegoś, w szczególności brzeg naczynia; 3. wąska szczelina wykonana mechanicznie albo ręcznie w encyklopedia.
 • Znaczenie Wpis Pisownia przy zapisywaniu się do jakiegoś stowarzyszenia, do jakiejś organizacji, na kursy, egzaminy i tym podobne, dawniej również do szkoły; 2 jak działa.
 • Znaczenie Wolno Pisownia 1. niespiesznie, bez pośpiechu; 2. można, jest dozwolone czy jest.
 • Znaczenie Worek Pisownia opakowania najczęściej ze zszytego płata tkaniny, zazwyczaj z nie uformowanym dnem, wykorzystywany do transportowania i przechowywania pojęcie.
 • Znaczenie Wolina Pisownia stosowane do pakowania wyrobów łatwo się tłukących i do produkcji płyt budowlanych; 2. z lekceważeniem albo politowaniem o wole wyjaśnienie.
 • Znaczenie Wstawka Pisownia wstawianej do bielizny, a również do bluzek, sukien damskich; 2. słowo, tekst, partia baletowa, muzyczna, scena filmowa i tym podobne opis.
 • Znaczenie Wtyczka Pisownia umieszczony na końcu przewodu elektrycznego, wykorzystywany do przyłączania ruchomych odbiorników prądu do stałej sieci informacje.
 • Znaczenie Wniknąć Pisownia 1. otrzymać się w głąb, do wnętrza czegoś; 2. dotrzeć myślą do istoty czegoś, roztrząsnąć coś gruntownie znaczenie.
 • Znaczenie Wozak Pisownia 1. człowiek trudniący się przewożeniem towarów wozem konnym; 2. robotnik obsługujący wózki transportujące urobek w kopalni co znaczy.
 • Znaczenie Wsuwka Pisownia pętli, umieszczonej z boku okładki, notesu, kalendarza i tym podobne, przeznaczonej do wkładania ołówka; 2. spinka do włosów w formie krzyżówka.
 • Znaczenie Wolant Pisownia sterownica wykorzystywana do zarządzania płatowcem; 2. gra polegająca na odbijaniu powyżej siatką korkowej piłeczki zaopatrzonej w lotki z co to jest.
 • Znaczenie Wybielenie Pisownia 1. uczynić białym, pomalować na biało; 2. stać się białym, bielszym słownik.
 • Znaczenie Wyjałowienie Pisownia 1. uczynienie jałowym, nieurodzajnym; 2. wyniszczenie bakterii dzięki wysokiej temperatury albo substancji chemicznych czym jest.
 • Znaczenie Wyderka Pisownia 1. zwierzę drapieżne z rodz. kun o cennym futerku; 2. w dawnej Polsce kupienie majątku z zapewnieniem dawnemu właścicielowi prawa wykupu co oznacza.
 • Znaczenie Wyburzenie Pisownia 1. burząc zniszczyć, usunąć co; 2. stracić kolor, spłowieć, zblaknąć tłumaczenie.
 • Znaczenie Wylew Pisownia wylewanie się, wylewanie; 2. wystąpienie wezbranej rzeki z brzegów i zalanie obszarów położonych wzdłuż brzegów; 3. wylanie się krwi z przykłady.
 • Znaczenie Wykrój Pisownia przedmiotu; 2. otwór powstały w wyniku wycięcia, wykrojenia czegoś; 3. forma, wg której kroi się materiał, na przykład na suknię definicja.
 • Znaczenie Wykład Pisownia wyższych uczelniach albo kursach opierający na przekazywaniu słuchaczom wiedzy w formie odczytu; 2. przedstawienie, zreferowanie czegoś w encyklopedia.
 • Znaczenie Wychodzić Pisownia 1. opuszczać jakieś miejsce, udając się dokąd; 2. ukazywać się w druku; 3. osiągnąć co poprzez usilne zabiegi, chodzenie wokół tej kwestie jak działa.
 • Znaczenie Wycieraczka Pisownia prostokątna, umieszczana pod drzwiami, wykorzystywana do wycierania obuwia; 2. automatyczne urządzenie do wycierania szyb i reflektorów w czy jest.
 • Znaczenie Wydobrzenie Pisownia 1. doprowadzić glebę do stanu żyzności; 2. wrócić do zdrowia, odzyskać siły pojęcie.
 • Znaczenie Wykreślić Pisownia 1. usunąć, unieważnić to, co zostało napisane, wydrukowane, przekreślając linią ciągłą zbędny tekst; 2. wykonać rysunek, wykres wyjaśnienie.
 • Znaczenie Wyjątek Pisownia nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3 opis.
 • Znaczenie Wybiegać Pisownia 1. biegiem opuszczać jakieś miejsce, wypadać; 2. bieganiem uzyskać, zdobyć co informacje.
 • Znaczenie Wymówka Pisownia od czegoś, usprawiedliwienie, wytłumaczenie, w szczególności wykrętne; 2. wypowiadany żal, pretensja do kogoś o coś, karcąca uwaga znaczenie.
 • Znaczenie Wyrobić Pisownia stale i masowo z określonego surowca; 2. poprzez ćwiczenie, starania, zabiegi i tym podobne wykształcić coś, udoskonalić coś; 3. staraniem co znaczy.
 • Znaczenie Wyrzut Pisownia coś, wymówka, zarzut, karcąca uwaga; 2. rzucenie czegoś na odległość, mocny, gwałtowny ruch ręki, nogi, głowy; 3. krosty, pryszcze krzyżówka.
 • Znaczenie Wyłazić Pisownia 1. wychodzić skąd, w szczególności poprzez niewielki otwór; wyczołgiwać się, gramolić się; 2. osiągnąć co, wytrwale łażąc do kogo albo dokąd co to jest.
 • Znaczenie Wyłożyć Pisownia skądś i ułożyć, umieścić gdzieś, zazwyczaj na widocznym miejscu; 2. pokryć, wysłać czymś powierzchnię albo wnętrze czegoś; 3. wydać na coś słownik.
 • Znaczenie Się Wypierać Pisownia 1. zaprzeczać temu, iż się coś zrobiło, powiedziało i tym podobne; 2. znikać w praniu czym jest.
 • Znaczenie Się Wynosić Pisownia 1. pysznić się, wywyższać się; 2. wychodzić, wyjeżdżać skąd; 3. nosić co bardzo długo aż do zniszczenia co oznacza.
 • Znaczenie Wynurzać Pisownia 1. wydobywać co z głębi, powodować ukazanie się czego na powierzchni; 2. pogrążyć wielokrotnie kogo albo co w czym tłumaczenie.
 • Znaczenie Wymienny Pisownia 1. związany z wzajemnym przekazywaniem sobie czego, na przykład handel wymienny; 2. związany z narządem ssaków zawierającym gruczoły mleczne przykłady.
 • Znaczenie Występ Pisownia 1. czyjś publiczny popis: artysty w teatrze, w operze, na koncercie; 2. wystająca część czegoś definicja.
 • Znaczenie Wypływać Pisownia 1. płynąc wydostawać się skądś na rozległą przestrzeń wody; 2. osiągnąć coś encyklopedia.
 • Znaczenie Wypełnienie Pisownia 1. uczynienie czego pełnym; 2. wywiązanie się z czego; 3. stanie się pulchnym, zaokrąglonym jak działa.
 • Znaczenie Wypierać Pisownia 1. usuwać siłą, wypychać; 2. piorąc usuwać z czego brud, plamy itp czy jest.
 • Znaczenie Wynosić Pisownia 1. niosąc usuwać co skąd, zabierać gdzie indziej; 2. tworzyć pewną sumę wynikającą z obliczenia; 3. wyhodować, wypielęgnować nosząc pojęcie.
 • Znaczenie Wypis Pisownia zawierający utwory albo fragmenty utworów różnych autorów; 2. fragmenty, wyjątki wypisane z jakiegoś tekstu; 3. wyciąg z jakiegoś dokumentu wyjaśnienie.
 • Znaczenie Wymowa Pisownia wymawiania; 2. sugestywna treść jakiejś wypowiedzi, siła, sposób oddziaływania czegoś; 3. zdolność przemawiania, wysławiania się, sztuka opis.
 • Znaczenie Wyniszczenie Pisownia 1. wyplenienie, wytępienie; 2. wycieńczenie się, wyczerpanie, strata zdrowia informacje.
 • Znaczenie Wypowiedzieć Pisownia 1. wyrazić coś słowami, mówiąc oznajmić coś komuś, podać do informacje; 2. rozwiązać relacja służbowy; zerwać, unieważnić, wymówić coś znaczenie.
 • Znaczenie Wywrotka Pisownia ciężarowy albo przyczepa mające nadwozie w formie ruchomej skrzyni, umożliwiającej błyskawiczny wyładunek towarów sypkich, płynnych albo co znaczy.
 • Znaczenie Wysnuć Pisownia 1. wyciągnąć z czegoś nić; 2. ułożyć, stworzyć coś (w myśli) na podstawie czegoś krzyżówka.
 • Znaczenie Wyskok Pisownia 1. postępek naruszający przyjęte normy; wybryk, 2. wyjazd, wyjście dokądś na krótko; 3. skok w górę, na coś co to jest.
 • Znaczenie Wywozić Pisownia 1. wioząc usuwać co skąd; eksportować; 2. wozić kogo długo słownik.
 • Znaczenie Wysławiać Pisownia 1. wychwalać, opiewać; 2. wypowiadać słowami czym jest.
 • Znaczenie Wywodzić Pisownia 1. wyprowadzać z czego; tłumaczyć, wyjaśniać; 2. dochodzić do czego poprzez rozumowanie; 3. wodzić kogo do woli albo do znużenia co oznacza.
 • Znaczenie Wznieść Pisownia 1. unieść wysoko, wyciągnąć w górę; 2. postawić, zbudować coś wysokiego, dużego; 3. wywołać uniesienie się w górę na przykład kurzu, pyłu tłumaczenie.
 • Znaczenie Wywierać Pisownia 1. działać na coś; 2. dawniej wygotowywać się przykłady.
 • Znaczenie Wyszabrować Pisownia 1. zdobyć co zabierając albo kradnąc; 2. wysypać drobno tłuczonym kamieniem, cegłą itp definicja.
 • Znaczenie Wytrzeszcz Pisownia 1. nadmierne wysunięcie się naprzód gałek ocznych, występujące zazwyczaj przy nadczynności tarczycy; 2. oczy zająca, królika encyklopedia.
 • Znaczenie Wyznaczyć Pisownia określić granice, bieg czegoś dzięki linii, znaków; 2. wskazać, określić miejsce, czas, rozmiar, zakres czegoś; 3. powierzyć komuś jakąś jak działa.
 • Znaczenie Wystrzelać Pisownia wznosić się powyżej co; 2. strzelając pozabijać gdzie wszystkich ludzi albo zwierzęta; 3. strzelając zużyć wszystkie pociski czy jest.
 • Znaczenie Wyrzutnia Pisownia wystrzeliwania pocisków rakietowych, torped, do wyrzucania bomb, instalowane na okrętach, samolotach, wozach bojowych albo w bazach pojęcie.
 • Znaczenie Wieniec Pisownia kształcie koła, upleciona z kwiatów, liści, kłosów i tym podobne; 2. kolisty element albo szereg elementów nanizanych na coś, związanych wyjaśnienie.
 • Znaczenie Walić Pisownia rozpadanie się, upadek czegoś; burzyć, rozwalać, przewracać coś; 2. uderzać mocno, bić, tłuc, grzmocić, zadawać razy, ciosy, mocno stukać opis.
 • Znaczenie Wiersz Pisownia mową wiązaną, ukształtowany poprzez rytm, regularnie również poprzez rym; 2. odcinek metryczny w mowie wiązanej, wyodrębniony graficznie informacje.
 • Znaczenie Wiązka Pisownia pęczek czegoś, 2. zespół przewodów tworzących konstrukcyjną całość, przystosowanych do działania jako jeden przewód albo jako kilka znaczenie.
 • Znaczenie Wprawić Pisownia osadzić coś w czymś, obsadzić w ramę, w oprawę; 2. wywołać stworzenie jakiegoś stanu, spowodować jakiś stan fizyczny albo psychiczny; 3 co znaczy.
 • Znaczenie Wywrót Pisownia z korzeniami poprzez wiatr; 2. figura akrobacji lotniczej polegająca na odwróceniu samolotu na plecy i na wyprowadzeniu go półpętlą w dół krzyżówka.
 • Znaczenie Włośnica Pisownia długoletnia roślina zielna z rodz. traw, rozpowszechniona raczej na obszarach tropikalnych i subtropikalnych półkuli północnej; 2 co to jest.
 • Znaczenie Węzeł Pisownia pętla, splot powstały poprzez związanie sznura, liny albo dwu, kilku, wielu sznurów, lin i tym podobne; 2. miejsce, miejscowość, gdzie się słownik.
 • Znaczenie Wyrocznia Pisownia bezwzględnym autorytetem w pewnym środowisku; 2. przepowiednia przyszłości, proroctwo; 3. w starożytności miejsce kultu, przeważnie przy czym jest.
 • Znaczenie Wyzwać Pisownia 1. wezwać do wzięcia udziału w walce, zapasach, grze i tym podobne; 2. obrzucać kogoś wyzwiskami, wymyślać komuś używając obelżywych słów co oznacza.
 • Znaczenie Wodnik Pisownia przebywająca rzekomo w morzach, jeziorach, rzekach; 2. wędrowny ptak z rodz. chruścieli, o upierzeniu brunatnym, plamistym, po bokach tłumaczenie.
 • Znaczenie Wrzeć Pisownia w parę przy odpowiedniej temperaturze, gotować się; 2. burzyć się, pienić się, kłębić się; 3. doznawać gwałtownych, namiętnych uczuć, być przykłady.
 • Znaczenie Wycinek Pisownia czegoś, wyodrębniona z większej całości; 2. artykuł, felieton, informacja, ilustracja wycięta z pisma, gazety; 3. tkanka wycięta z żywego definicja.
 • Znaczenie Wersja Pisownia sposobów przedstawienia danej kwestie; jedno z kilku ujęć, opracowań tego samego utworu literackiego, muzycznego, plastycznego; 2. jedna z encyklopedia.
 • Znaczenie Wziernik Pisownia lekarski, najczęściej w kształcie rurki, wykonany z metalu albo tworzywa sztucznego, umożliwiający oglądanie jam ciała i narządów albo jak działa.
 • Znaczenie Włóka Pisownia ciągnikowe narzędzie rolnicze złożone z kilku żelaznych albo drewnianych belek połączonych łańcuchami albo cięgłami, wykorzystywane do czy jest.
 • Znaczenie Wręga Pisownia w desce służące przy połączeniach na zakładkę albo jako przylga; 2. obiekt konstrukcyjny kadłuba statku powietrznego albo wodnego pojęcie.
 • Znaczenie Węgierka Pisownia narodowości węgierskiej, obywatelka Węgier; 2. odmiana śliwy, drzewo albo krzew o eliptycznych liściach, białych kwiatach i fioletowych wyjaśnienie.
 • Znaczenie Wybór Pisownia wybieranie spomiędzy pewnej liczby osób, rzeczy; 2. zespół, zbiór dobranych pod pewnym względem elementów, o, co zostało niektóre; 3 opis.
 • Znaczenie Wyraz Pisownia nazywający jednostkowy element materialny albo klasę jednorodnych elementów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy informacje.
 • Znaczenie Wyprawa Pisownia się dokądś w celu naukowym, turystycznym, wojennym; 2. ekipa osób z odpowiednim ekwipunkiem odbywająca taką podróż; 3. bielizna, pościel znaczenie.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Wyprawa co znaczy Wyraz krzyżówka Wybór co to jest Węgierka słownik Wręga czym jest Włóka co oznacza Wziernik tłumaczenie Wersja przykłady Wycinek definicja. znaczenie.

Co to jest Wtórny co znaczy Walcowy krzyżówka Wahanie co to jest Wizja słownik wyjaśnienie.