wyprawa wyraz wybór węgierka definicja
Wyprawa, Wyraz, Wybór, Węgierka, Wręga, Włóka, Wziernik, Wersja, Wycinek, Wrzeć, Wodnik, Wyzwać.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego W

 • Znaczenie Wtórny Definicja: przekształceń czegoś, jako skutek, następstwo czegoś, powstały w późniejszym okresie; 2. powstający, pojawiający się, otrzymywany i tym,
 • Znaczenie Walcowy Definicja: 1. mający kształt walca; 2. krok w tańcu,
 • Znaczenie Wahanie Definicja: 1. brak zdecydowania; 2. zmienność zjawisk zamykająca się w ustalonych granicach,
 • Znaczenie Wizja Definicja: obraz fragmentu rzeczywistości utworzony poprzez twórczą wyobraźnię; 3. urzędowe oględziny czegoś, na przykład terenu, lokalu, dla zbadania,
 • Znaczenie Wybaczać Definicja: 1. puszczać w niepamięć; 2. powodować wygięcie, odkształcenie czego,
 • Znaczenie Walec Definicja: obrót prostokąta dokoła jednego z jego boków; 2. maszyna samobieżna albo doczepna z ciężkimi stalowymi wałami albo ogumionymi kołami,
 • Znaczenie Widełki Definicja: telefonicznego, na której leży słuchawka; 3. przyrząd, urządzenie w kształcie wideł; 4. obiekt konstrukcyjny w formie pręta zakończonego,
 • Znaczenie Wiara Definicja: pewność, iż coś jest prawdą, iż coś jest słuszne; ufność, iż coś się spełni, wierzenie w coś; 2. przeświadczenie o prawdziwości,
 • Znaczenie Wata Definicja: luźną masę, której używa się do celów medycznych, technicznych, do wyrobu kołder, ciepłych okryć i tym podobne; 2. mały włok, sieć w,
 • Znaczenie Wstrząs Definicja: bardzo mocne wzruszenie, przeżycie, bardzo silna emocja; 3. zaburzenia czynności organizmu występujące jako reakcja na ciężkie urazy,
 • Znaczenie Wkład Definicja: wartości rzeczowe, na przykład maszyny, narzędzia, surowce, wnoszone jako udział do jakiegoś przedsiębiorstwa, spółdzielni, firmy i tym,
 • Znaczenie Wyciąg Definicja: treści, urywek, fragment wypisany z większej całości; 2. roztwór otrzymywany z substancji roślinnej albo organu zwierzęcego; 3. urządzenie,
 • Znaczenie Warga Definicja: ograniczający od przodu otwór ustny wielu kręgowców, u ssaków i człowieka silnie umięśniony, ruchomy; 2. każda z dwóch części korony,
 • Znaczenie Wytrzymałość Definicja: przeciwności losu, odporność na na przykład na głód, niedostatek, długookresowy wysiłek fizyczny; 2. graniczna wartość naprężenia, przy,
 • Znaczenie Wąs Definicja: długie, sztywne włosy czuciowe, dotykowe albo wydłużone wyrostki skórne wyrastające po obu stronach pyska niektórych zwierząt; 3. u,
 • Znaczenie Wole Definicja: ptaków drapieżnych wykorzystywana do magazynowania pożywienia, u ptaków ziarnojadów do rozmiękczania i częściowego trawienia pokarmu; 2,
 • Znaczenie Władza Definicja: rządzenie; 2. relacja socjalny pomiędzy dwiema ekipami, opierający na tym, iż jedna z grup może w sposób trwały oddziaływać na postępowanie,
 • Znaczenie Wpust Definicja: wejście czegoś dokądś; 2. zagłębienie, rowek w bocznej krawędzi jednego elementu wyrobu z drewna, w który wchodzi część wystająca drugiego,
 • Znaczenie Wycieczka Definicja: wyprawa w celach krajoznawczych, turystycznych, towarzyskich; 2. ekipa osób biorących udział w wędrówce, zwiedzaniu, podróży; 3,
 • Znaczenie Wariacja Definicja: spowodowana perturbacyjnym działaniem Słońca; 2. popisowy taniec solowy w balecie klasycznym; 3. odmiany tematu albo innej struktury,
 • Znaczenie Wielki Definicja: liczby, ilości, wartości; 2. przekraczający zwykłą miarę, znaczący pod względem siły, natężenia, jakości, działania; 3. mający spore,
 • Znaczenie Wyjście Definicja: 1. miejsce, otwór, poprzez który się wychodzi; 2. sposób pomyślnego rozstrzygnięcia czegoś, załatwienia jakiejś kwestie,
 • Znaczenie Włókno Definicja: pełniące w organizmie ludzkim albo zwierzęcym określone funkcje; 2. bardzo długie martwe komórki roślinne, ułożone w pasma wzmacniające,
 • Znaczenie Wanta Definicja: 1. lina, najczęściej stalowa, należąca do olinowania stałego na statku, podtrzymująca maszt z boku; 2. ogromny kamień, głaz, skała,
 • Znaczenie Wał Definicja: tym podobne, powstałe w konsekwencji działania sił przyrody albo wzniesione sztucznie, na przykład w celu zabezpieczenia przed powodzią,
 • Znaczenie Wylot Definicja: poprzez które się coś wydostaje, wylatuje na zewnątrz; 2. oddalenie się skądś drogą powietrzną; 3. rękaw kontusza rozcięty po wewnętrznej,
 • Znaczenie Wejść Definicja: otrzymać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice, wkroczyć; 2. otrzymać się z niższego miejsca na,
 • Znaczenie Wartować Definicja: 1. pełnić wartę; 2. mieć określoną wartość,
 • Znaczenie Wiązać Definicja: podobne tworząc węzeł, kokardę; 2. łączyć ze sobą poszczególne elementy dzięki sznura, taśmy i tym podobne , tworząc całość; 3. okręcać,
 • Znaczenie Wzorzec Definicja: klasę albo typ elementów lub zjawisk, mogący być normą dla innych elementów lub zjawisk danego typu; 2. element, substancja albo zdarzenie,
 • Znaczenie Wysokość Definicja: górę, w kierunku pionowym do wierzchołka, do górnej płaszczyzny, krawędzi; 2. odległość od ziemi, od jakiegoś punktu do punktu znajdującego,
 • Znaczenie Wykop Definicja: celu budowy drogi, posadowienia budowli i tym podobne; 2. kopanie rowów, dołów przy robotach budowlanych, drogowych, odkrywkowych,
 • Znaczenie Wykręcić Definicja: wyciągnąć coś skądś ruchem obrotowym; 2. kręcąc zmienić położenie czegoś, odwrócić coś w inną stronę, wyprowadzić z właściwego położenia,
 • Znaczenie Wkładka Definicja: pomiędzy coś jako uzupełnienie czegoś; 2. uzupełniający bonus do książki albo czasopisma w formie prospektu, ilustracji, tabeli, włożony,
 • Znaczenie Wypuścić Definicja: uchwyt; 2. pozwolić komuś, czemuś odejść, uwolnić kogoś, coś, umożliwić wyjście, wydostanie się skądś; 3. sprawić, tak aby coś wyleciało,
 • Znaczenie Wcielać Definicja: 1. czynić kogoś, coś składową częścią czegoś; 2. nadawać czemuś realną postać, kształt materialny,
 • Znaczenie Wymiar Definicja: rozpatrywanego z racji na własną długość, szerokość i wysokość albo głębokość; 2. wymierzenie, zrealizowanie czegoś w określonej wielkości,
 • Znaczenie Winkiel Definicja: 1. węgieł, narożnik; 2. przyrząd do wyznaczania kąta prostego,
 • Znaczenie Wykwit Definicja: osiągnięcie twórczości artystycznej; 2. śluzowiec żółtej barwy, pospolity na butwiejących resztkach roślinnych, na mchach, na drewnie i,
 • Znaczenie Wiek Definicja: przeciąg czasu od urodzenia człowieka albo zwierzęcia do danej chwili albo do śmierci, liczba lat od wykiełkowania rośliny do tej pory albo,
 • Znaczenie Waga Definicja: ciężaru ciał, działający najczęściej na zasadzie dźwigni albo odkształcenia elementu ze sprężystego materiału; 2. ciężar danego ciała; 3,
 • Znaczenie Wyrównanie Definicja: niedostateczne uposażenie i tym podobne; 2. powrót statku powietrznego do lotu prostoliniowego poziomego z każdego innego położenia w locie,
 • Znaczenie Warunek Definicja: istnienie czegoś; 2. zastrzeżenie, od którego spełnienia zależy dotrzymanie, zrealizowanie czegoś; wymaganie, żądanie stawiane przy,
 • Znaczenie Wybieg Definicja: przylegający do budynku inwentarskiego, na którym zwierzęta mogą swobodnie poruszać się na wolnym powietrzu; 2. sprytny, podstępny sposób,
 • Znaczenie Wycieńczenie Definicja: 1. pozbawienie sił fizycznych, osłabienie, wyniszczenie; 2. stanie się chudym, wymizerowanym,
 • Znaczenie Wywiad Definicja: zazwyczaj ze znaną osobistością, mająca na celu zgromadzenie pewnych informacje albo zasięgnięcie opinii u tej osoby dotyczących jakiejś,
 • Znaczenie Wyprowadzić Definicja: wyjść poza obręb czegoś, na zewnątrz czegoś albo dokądś; 2. kierując pojazdem, wydobyć go skądś, zwrócić w pożądanym kierunku; 3. stać się,
 • Znaczenie Witać Definicja: wyrazem albo gestem, wyrażać własne uczucia na skutek czyjegoś przybycia; 2. reagować w określony sposób na widok czegoś, na jakieś,
 • Znaczenie Wstęp Definicja: uczestniczenia w czymś; dostęp, przystęp, wejście; 2. to, od czego się coś rozpoczyna, pierwsza część, początkowe stadium czegoś,
 • Znaczenie Wirówka Definicja: mieszaniny cieczy na składniki o różnej gęstości albo do oddzielania ciała stałego od cieczy, do odwadniania ciał stałych, oparte na,
 • Znaczenie Wzór Definicja: tym podobne w celach ornamentacyjnych albo sporządzony w celu odtworzenia go w odbitce, hafcie i tym podobne ; 2. element przeznaczony do,
 • Znaczenie Wlew Definicja: wlewania płynów; 2. powolne wprowadzanie do organizmu, dożylnie albo podskórnie, większej ilości określonego płynu w celach leczniczych; 3,
 • Znaczenie Wkopać Definicja: 1. kopiąc wpuścić w głąb, zagłębić w ziemi; 2. zdradzić, wydać; wsypać,
 • Znaczenie Wybuch Definicja: reakcja chemiczna ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której towarzyszy powstawanie dużej ilości produktów gazowych, detonacja,
 • Znaczenie Wietrznik Definicja: ścianie jakiegoś pomieszczenia, umożliwiający dopływ powietrza; 2. niewielka ruchoma część skrzydła okiennego albo okna stałego, dająca się,
 • Znaczenie Watówka Definicja: poduszeczka z waty wstawiana do szytego ubioru, również watowana część garderoby aktora, służąca dla nadania ubraniu albo figurze,
 • Znaczenie Wskaźnik Definicja: czegoś albo wskazówka w takim przyrządzie; 2. liczba wyrażająca ujęty procentowo relacja wielkości rozpatrywanych do przyjętej podstawy; 3,
 • Znaczenie Wypad Definicja: krótkotrwała wycieczka, wyprawa; 2. niespodziewane uderzenie na uprzednio wyznaczony przedmiot nieprzyjaciela, raczej w celu zdobycia,
 • Znaczenie Wyrywać Definicja: 1. siłą wyciągać, wyszarpywać co z czego; 2. wykopywać, drążyć,
 • Znaczenie Wnieść Definicja: wnętrzu, w środku albo na wierzchu czegoś; 2. przedstawić, przedłożyć komuś coś do rozpatrzenia, załatwienia,
 • Znaczenie Werbować Definicja: czymś, do przystąpienia do czegoś; 2. dawniej zaciągać do wojska; 3. starać się o pozyskanie sobie zwolenników; zjednywać, kaptować kogoś,
 • Znaczenie Wyróżnik Definicja: 1. właściwość odróżniająca jedną rzecz od innych, podobnych; 2. liczba określająca charakter i wartości liczbowe rozwiązań danego równania,
 • Znaczenie Wylatać Definicja: 1. spędzić określoną liczbę godz. na lataniu; 2. załatwić coś sobie biegając, zabiegając o to,
 • Znaczenie Wydech Definicja: 1. wydalenie z płuc zużytego powietrza; 2. wypływ spalin z cylindra,
 • Znaczenie Witalny Definicja: 1. dotyczący życia i jego mechanizmów, żywotny; 2. powitalny,
 • Znaczenie Wygładzać Definicja: 1. czynić gładką jakąś powierzchnię, usuwać nierówności; 2. wyniszczać głodem,
 • Znaczenie Wybrnąć Definicja: 1. brnąć wydostać się, wyjść skądś; 2. poradzić sobie, wydobyć się z trudnej, kłopotliwej sytuacji,
 • Znaczenie Wdepnąć Definicja: 1. idąc wejść w coś, nastąpić na coś; 2. wejść, zajść gdzieś, do kogoś po drodze na chwilę; wstąpić,
 • Znaczenie Wywieszać Definicja: 1. wieszając umieszczać co na widocznym miejscu albo na zewnątrz czego; 2. powiesić kolejno wszystkich,
 • Znaczenie Wywalać Definicja: 1. wyrzucać, wysypywać co skąd, wywracać, przewracać; 2. wybrudzić,
 • Znaczenie Wysłanie Definicja: 1. wyprawienie czego do kogo za pośrednictwem innej osoby albo poczty; 2. wyłożenie, wymoszczenie czego czym,
 • Znaczenie Wytaczać Definicja: 1. tocząc wydostawać co skąd; 2. obrabiać tocząc; 3. wybrudzić kogo albo co czym tocząc, wytarzać kogo albo co w czym,
 • Znaczenie Walcować Definicja: 1. obrabiać metale albo inne substancje poprzez ugniatanie walcami; 2. tańczyć walca,
 • Znaczenie Wachlarz Definicja: tkaniny, piór, papieru, rozkładany półkoliście w ręku, zazwyczaj ozdobny, stosowany do chłodzenia się ruchem powietrza; 2. ogon głuszca,
 • Znaczenie Wapienny Definicja: się raczej z węglanu wapnia, służącą w budownictwie, przemyśle chemicznym, ceramicznym i tym podobne; 2. związany z pierwiastkiem,
 • Znaczenie Wapniak Definicja: stosowana jako nawóz sztuczny; 2. jajko przechowywane w wapnie dla zabezpieczenia przed zepsuciem; 3. człowiek stary,
 • Znaczenie Walczyć Definicja: bitwie, w wojnie; 2. brać udział w rozgrywkach, zawodach sportowych; 3. opierać się czemuś, dążyć do przezwyciężenia czegoś; 4. dążyć do,
 • Znaczenie Walor Definicja: malarstwie, grafice, fotografii różne natężenie tonu płaszczyzn barwnych i cieniowanych jednobarwnych; 3. papiery wartościowe, również,
 • Znaczenie Wakat Definicja: 1. nie obsadzone stanowisko, wolna posada; 2. nie zadrukowana stronica w książce,
 • Znaczenie Wada Definicja: przywara; 2. brak, uszkodzenie obniżające wartość jakiegoś przedmiotu; 3. niedorozwój, zniekształcenie, niepoprawna budowa albo złe,
 • Znaczenie War Definicja: cukru, otrzymana jednokrotnie wskutek gotowania surowców albo półproduktów; 2. dawniej wrzący, gotujący się płyn; 3. ogromne gorąco, upał,
 • Znaczenie Wątek Definicja: tkaniny, prostopadle do nici osnowy, przeplatających się z nimi w określonym porządku; 2. materiał, tworzywo, element, treść, temat czegoś,
 • Znaczenie Węgielny Definicja: dwóch ścian zewnętrznych, narożnikiem; 2. związany ze skałą pochodzenia roślinnego wydobywaną z ziemi o przydatności opałowej,
 • Znaczenie Ważka Definicja: 1. owad drapieżny, żyjący nad wodą; 2. mała waga,
 • Znaczenie Wdechowy Definicja: 1. związany z wciągnięciem powietrza do płuc; 2. świetny, doskonały, pierwszorzędny,
 • Znaczenie Welon Definicja: przezroczystego, upinany na głowie albo przypinany do kapelusza, będący częścią żeńskiego stroju ślubnego, żałobnego; 2. rybka akwariowa,
 • Znaczenie Warstwa Definicja: elementów, tworzące jednolitą płaszczyznę, pokład równolegle do jakiegoś podłoża; 2. zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś,
 • Znaczenie Wina Definicja: prawne, obyczajowe, moralne); 2. odpowiedzialność za niedobry gest, za popełnione wykroczenie; 3. przyczynienie się do czegoś złego, to,
 • Znaczenie Winny Definicja: 1. związany z winoroślą albo napojem alkoholowym z owoców winorośli; 2. związany czynem naruszającym normy prawne albo moralne,
 • Znaczenie Wędzić Definicja: 1. konserwować produkty, poddając je działaniu dymu; 2. łowić ryby wędką,
 • Znaczenie Wataha Definicja: 1. oddział zbrojny, dawniej w szczególności uzbrojona gromada rabusiów, opryszków; 2. stado wilków albo dzików,
 • Znaczenie Warować Definicja: 1. przywierać brzuchem do ziemi; 2. otaczać murem obronnym, fortyfikacjami,
 • Znaczenie Weto Definicja: do przyjęcia uchwały, nieudzielenie zgody; 2. prawo głowy państwa do zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwalonej poprzez parlament uchwały,
 • Znaczenie Wazelina Definicja: pozyskiwana przy destylacji ropy naftowej albo poprzez zmieszanie olejów mineralnych z cerezyną i parafiną; 2. nadskakiwanie, schlebianie,
 • Znaczenie Wegetacja Definicja: egzystencji, zredukowane do mechanizmów fizjologicznych; 2. życie pozbawione wszelkich aspiracji i dążeń; 3. życie rośliny,
 • Znaczenie Wdrażać Definicja: zdolność, sprawność, zaprawiać kogoś do czegoś; 2. edukacją, powtarzaniem wpajać, wszczepiać coś komuś; 3. wszczynać, zaczynać, podejmować,
 • Znaczenie Widzieć Definicja: bodźce działające na narządy wzroku, postrzegać; rozróżniać elementy wysyłające, odbijające albo przepuszczające światło, ich rozmiar,
 • Znaczenie Wiatrówka Definicja: krępująca ruchów, zabezpieczająca przed wiatrem, deszczem; 2. broń palna wyrzucająca na małą odległość pociski dzięki sprężonego powietrza,
 • Znaczenie Wiecha Definicja: słomy, gałęzi; 2. pęk zieleni albo wieniec zatykany na dachu budującego się domu na symbol, iż budowa jest na ukończeniu; 3. kwiatostan,
 • Znaczenie Wiązanka Definicja: zbiór drobnych utworów muzycznych albo fragmentów z większych dzieł o wspólnej tematyce albo podobnym zabarwieniu; 3. wymysły, obelgi,
 • Znaczenie Wiatrak Definicja: czteroramienne skrzydła napędzane siłą wiatru, poruszające urządzenia do przemiału ziarna; 2. wentylator wyposażony w obracające się,
 • Znaczenie Wiedza Definicja: 1. ogół informacje pozyskanych dzięki uczeniu się; 2. znajomość czegoś, uświadomienie sobie czegoś,
 • Znaczenie Widok Definicja: przestrzeni zapełnionej szczegółami; 2. obraz, wygląd czyjś a. czegoś; 3. plany, projekty, nadzieje, perspektywy, szanse, możliwości,
 • Znaczenie Wiechowy Definicja: 1. związany z wiązką, pękiem czego; 2. związany z twórczością Stefana Wiecheckiego albo z gwarą miejską Warszawy,
 • Znaczenie Widły Definicja: najczęściej z trzech metalowych zębów, połączonych ze sobą i osadzonych na drewnianym trzonku; 2. rozgałęzienie utworzone poprzez dwie,
 • Znaczenie Wielorybnik Definicja: 1. człowiek trudniący się połowami wielorybów; 2. statek wykorzystywany do połowu wielorybów,
 • Znaczenie Wielopostaciowość Definicja: postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego o tym samym składzie,
 • Znaczenie Wielotonowy Definicja: 1. mający sporo tonów, wielodźwiękowy albo wielobarwny; 2. ważący albo zawierający sporo ton,
 • Znaczenie Widmo Definicja: wyobraźni, nierealna postać, fantastyczne zdarzenie, widziadło; 2. rozkład częstości (natężenia) występowania danej wielkości fizycznej,
 • Znaczenie Wino Definicja: fermentacji alkoholowej miazgi albo soku z winogron, a również z innych owoców; 2. winorośl; 3. kolor w kartach oznaczany czarnym,
 • Znaczenie Wiertarka Definicja: do wiercenia, rozwiercania albo pogłębiania otworów; 2. przyrząd dentystyczny o napędzie nożnym albo elektrycznym wykorzystywany do,
 • Znaczenie Wieszać Definicja: coś do czegoś w ten sposób, by zwisało; 2. uśmiercać kogoś dzięki stryczka umocowanego do szubienicy, drzewa, belki,
 • Znaczenie Wizytka Definicja: 1. członkini zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, salezjanka; 2. odwiedziny o charakterze formalnym, ceremonialnym,
 • Znaczenie Wieszczenie Definicja: 1. przepowiadanie przyszłości; 2. zawiadamianie, zapowiadanie,
 • Znaczenie Włoszczyzna Definicja: pietruszka, seler, por, kapusta, stosowane łącznie jako przyprawa do zup, rosołów i innych potraw; 2. to, co włoskie w dziedzinie kultury,
 • Znaczenie Wkroczyć Definicja: szczególnie: wejść wolno, uroczyście, poważnie; 2. wejść w granice jakiegoś państwie, rejonu, zająć zbrojnie jakieś tereny; 3. wdać się w,
 • Znaczenie Wkręcić Definicja: coś w czymś; 2. sprytnie nakłonić, namówić kogoś do kupna, wzięcia czegoś; 3. ulokować, umieścić kogoś na jakimś stanowisku, urzędzie,
 • Znaczenie Wizjer Definicja: umożliwiająca określenie granic obserwowanego obrazu, celownik jakiegoś aparatu; 2. otwór w ścianie pomieszczenia, zbiornika, naczynia,
 • Znaczenie Wiktoria Definicja: 1. roślina wodna z rodz. grzybieniowatych, mająca ogromne koliste liście pływające; 2. zwycięstwo; 3. imię kobiece,
 • Znaczenie Wilczek Definicja: 1. młody wilk, szczenię wilka; 2. młody pies z rasy owczarków niemieckich, szczenię tej rasy; 3. mały pęd roślinny,
 • Znaczenie Wierzyć Definicja: wyznawać jakąś religię; 3. mieć do kogoś albo do czegoś zaufanie, bazować na kimś albo na czymś, być pewnym kogoś, czegoś, ufać komuś,
 • Znaczenie Wietrzenie Definicja: trzymanie czegoś na świeżym powietrzu; 3. strata zapachu i smaku w wyniku ulatniania się niektórych składników pod wpływem powietrza i,
 • Znaczenie Wierzch Definicja: powierzchnia czegoś, górny brzeg czegoś; 2. tkanina, skóra i tym podobne pokrywająca coś z zewnątrz; 3. pokrywa, wieko; 4. jazda na,
 • Znaczenie Wilżenie Definicja: 1. czynienie wilgotnym, lekkie moczenie; 2. stawanie się wilgotnym,
 • Znaczenie Wyczyn Definicja: trudny do osiągnięcia rezultat sportowy; 2. wybryk, postępek, gest zwracający na siebie powszechną uwagę i zasługujący na potępienie,
 • Znaczenie Wrzeciono Definicja: przędzenia wykonany z kawałka drewna; 2. fundamentalny obiekt maszyn przędzalniczych wykorzystywany do skręcania włókien albo nici i,
 • Znaczenie Wsypowy Definicja: materiałów sypkich: węgla, koksu, śmieci i tym podobne; 2. związany z workiem na pierze, puch, wykonanym z gęstej tkaniny,
 • Znaczenie Wspornik Definicja: podtrzymujący żebra sklepienne, gzymsy, rzeźby, zazwyczaj bogato zdobiony; 2. konstrukcja wspierająca w różnych maszynach i urządzeniach,
 • Znaczenie Wrąb Definicja: 2. brzeg, krawędź czegoś, w szczególności brzeg naczynia; 3. wąska szczelina wykonana mechanicznie albo ręcznie w skale, ułatwiająca,
 • Znaczenie Wpis Definicja: się do jakiegoś stowarzyszenia, do jakiejś organizacji, na kursy, egzaminy i tym podobne, dawniej również do szkoły; 2. wpisanie,
 • Znaczenie Wolno Definicja: 1. niespiesznie, bez pośpiechu; 2. można, jest dozwolone,
 • Znaczenie Worek Definicja: zszytego płata tkaniny, zazwyczaj z nie uformowanym dnem, wykorzystywany do transportowania i przechowywania różnych materiałów, w,
 • Znaczenie Wolina Definicja: pakowania wyrobów łatwo się tłukących i do produkcji płyt budowlanych; 2. z lekceważeniem albo politowaniem o wole,
 • Znaczenie Wstawka Definicja: bielizny, a również do bluzek, sukien damskich; 2. słowo, tekst, partia baletowa, muzyczna, scena filmowa i tym podobne włączone, wpisane w,
 • Znaczenie Wtyczka Definicja: przewodu elektrycznego, wykorzystywany do przyłączania ruchomych odbiorników prądu do stałej sieci elektroenergetycznej; 2. osoba, która,
 • Znaczenie Wniknąć Definicja: 1. otrzymać się w głąb, do wnętrza czegoś; 2. dotrzeć myślą do istoty czegoś, roztrząsnąć coś gruntownie,
 • Znaczenie Wozak Definicja: 1. człowiek trudniący się przewożeniem towarów wozem konnym; 2. robotnik obsługujący wózki transportujące urobek w kopalni,
 • Znaczenie Wsuwka Definicja: boku okładki, notesu, kalendarza i tym podobne, przeznaczonej do wkładania ołówka; 2. spinka do włosów w formie zagiętej, cieniutkiej i,
 • Znaczenie Wolant Definicja: do zarządzania płatowcem; 2. gra polegająca na odbijaniu powyżej siatką korkowej piłeczki zaopatrzonej w lotki z piór; 3. lekki, odkryty,
 • Znaczenie Wybielenie Definicja: 1. uczynić białym, pomalować na biało; 2. stać się białym, bielszym,
 • Znaczenie Wyjałowienie Definicja: 1. uczynienie jałowym, nieurodzajnym; 2. wyniszczenie bakterii dzięki wysokiej temperatury albo substancji chemicznych,
 • Znaczenie Wyderka Definicja: 1. zwierzę drapieżne z rodz. kun o cennym futerku; 2. w dawnej Polsce kupienie majątku z zapewnieniem dawnemu właścicielowi prawa wykupu,
 • Znaczenie Wyburzenie Definicja: 1. burząc zniszczyć, usunąć co; 2. stracić kolor, spłowieć, zblaknąć,
 • Znaczenie Wylew Definicja: wylewanie; 2. wystąpienie wezbranej rzeki z brzegów i zalanie obszarów położonych wzdłuż brzegów; 3. wylanie się krwi z pękniętych naczyń,
 • Znaczenie Wykrój Definicja: powstały w wyniku wycięcia, wykrojenia czegoś; 3. forma, wg której kroi się materiał, na przykład na suknię,
 • Znaczenie Wykład Definicja: albo kursach opierający na przekazywaniu słuchaczom wiedzy w formie odczytu; 2. przedstawienie, zreferowanie czegoś w mowie albo na piśmie,
 • Znaczenie Wychodzić Definicja: 1. opuszczać jakieś miejsce, udając się dokąd; 2. ukazywać się w druku; 3. osiągnąć co poprzez usilne zabiegi, chodzenie wokół tej kwestie,
 • Znaczenie Wycieraczka Definicja: umieszczana pod drzwiami, wykorzystywana do wycierania obuwia; 2. automatyczne urządzenie do wycierania szyb i reflektorów w samochodach,
 • Znaczenie Wydobrzenie Definicja: 1. doprowadzić glebę do stanu żyzności; 2. wrócić do zdrowia, odzyskać siły,
 • Znaczenie Wykreślić Definicja: 1. usunąć, unieważnić to, co zostało napisane, wydrukowane, przekreślając linią ciągłą zbędny tekst; 2. wykonać rysunek, wykres,
 • Znaczenie Wyjątek Definicja: od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3. fragment, urywek z większego,
 • Znaczenie Wybiegać Definicja: 1. biegiem opuszczać jakieś miejsce, wypadać; 2. bieganiem uzyskać, zdobyć co,
 • Znaczenie Wymówka Definicja: usprawiedliwienie, wytłumaczenie, w szczególności wykrętne; 2. wypowiadany żal, pretensja do kogoś o coś, karcąca uwaga,
 • Znaczenie Wyrobić Definicja: określonego surowca; 2. poprzez ćwiczenie, starania, zabiegi i tym podobne wykształcić coś, udoskonalić coś; 3. staraniem, zabiegami,
 • Znaczenie Wyrzut Definicja: zarzut, karcąca uwaga; 2. rzucenie czegoś na odległość, mocny, gwałtowny ruch ręki, nogi, głowy; 3. krosty, pryszcze, wykwity na skórze,
 • Znaczenie Wyłazić Definicja: 1. wychodzić skąd, w szczególności poprzez niewielki otwór; wyczołgiwać się, gramolić się; 2. osiągnąć co, wytrwale łażąc do kogo albo dokąd,
 • Znaczenie Wyłożyć Definicja: gdzieś, zazwyczaj na widocznym miejscu; 2. pokryć, wysłać czymś powierzchnię albo wnętrze czegoś; 3. wydać na coś kapitał, ponieść wydatki,
 • Znaczenie Się Wypierać Definicja: 1. zaprzeczać temu, iż się coś zrobiło, powiedziało i tym podobne; 2. znikać w praniu,
 • Znaczenie Się Wynosić Definicja: 1. pysznić się, wywyższać się; 2. wychodzić, wyjeżdżać skąd; 3. nosić co bardzo długo aż do zniszczenia,
 • Znaczenie Wynurzać Definicja: 1. wydobywać co z głębi, powodować ukazanie się czego na powierzchni; 2. pogrążyć wielokrotnie kogo albo co w czym,
 • Znaczenie Wymienny Definicja: 1. związany z wzajemnym przekazywaniem sobie czego, na przykład handel wymienny; 2. związany z narządem ssaków zawierającym gruczoły mleczne,
 • Znaczenie Występ Definicja: 1. czyjś publiczny popis: artysty w teatrze, w operze, na koncercie; 2. wystająca część czegoś,
 • Znaczenie Wypływać Definicja: 1. płynąc wydostawać się skądś na rozległą przestrzeń wody; 2. osiągnąć coś,
 • Znaczenie Wypełnienie Definicja: 1. uczynienie czego pełnym; 2. wywiązanie się z czego; 3. stanie się pulchnym, zaokrąglonym,
 • Znaczenie Wypierać Definicja: 1. usuwać siłą, wypychać; 2. piorąc usuwać z czego brud, plamy itp,
 • Znaczenie Wynosić Definicja: 1. niosąc usuwać co skąd, zabierać gdzie indziej; 2. tworzyć pewną sumę wynikającą z obliczenia; 3. wyhodować, wypielęgnować nosząc,
 • Znaczenie Wypis Definicja: albo fragmenty utworów różnych autorów; 2. fragmenty, wyjątki wypisane z jakiegoś tekstu; 3. wyciąg z jakiegoś dokumentu,
 • Znaczenie Wymowa Definicja: treść jakiejś wypowiedzi, siła, sposób oddziaływania czegoś; 3. zdolność przemawiania, wysławiania się, sztuka pięknego mówienia, dar słowa,
 • Znaczenie Wyniszczenie Definicja: 1. wyplenienie, wytępienie; 2. wycieńczenie się, wyczerpanie, strata zdrowia,
 • Znaczenie Wypowiedzieć Definicja: 1. wyrazić coś słowami, mówiąc oznajmić coś komuś, podać do informacje; 2. rozwiązać relacja służbowy; zerwać, unieważnić, wymówić coś,
 • Znaczenie Wywrotka Definicja: mające nadwozie w formie ruchomej skrzyni, umożliwiającej błyskawiczny wyładunek towarów sypkich, płynnych albo występujących w kawałkach,
 • Znaczenie Wysnuć Definicja: 1. wyciągnąć z czegoś nić; 2. ułożyć, stworzyć coś (w myśli) na podstawie czegoś,
 • Znaczenie Wyskok Definicja: 1. postępek naruszający przyjęte normy; wybryk, 2. wyjazd, wyjście dokądś na krótko; 3. skok w górę, na coś,
 • Znaczenie Wywozić Definicja: 1. wioząc usuwać co skąd; eksportować; 2. wozić kogo długo,
 • Znaczenie Wysławiać Definicja: 1. wychwalać, opiewać; 2. wypowiadać słowami,
 • Znaczenie Wywodzić Definicja: 1. wyprowadzać z czego; tłumaczyć, wyjaśniać; 2. dochodzić do czego poprzez rozumowanie; 3. wodzić kogo do woli albo do znużenia,
 • Znaczenie Wznieść Definicja: 1. unieść wysoko, wyciągnąć w górę; 2. postawić, zbudować coś wysokiego, dużego; 3. wywołać uniesienie się w górę na przykład kurzu, pyłu,
 • Znaczenie Wywierać Definicja: 1. działać na coś; 2. dawniej wygotowywać się,
 • Znaczenie Wyszabrować Definicja: 1. zdobyć co zabierając albo kradnąc; 2. wysypać drobno tłuczonym kamieniem, cegłą itp,
 • Znaczenie Wytrzeszcz Definicja: 1. nadmierne wysunięcie się naprzód gałek ocznych, występujące zazwyczaj przy nadczynności tarczycy; 2. oczy zająca, królika,
 • Znaczenie Wyznaczyć Definicja: czegoś dzięki linii, znaków; 2. wskazać, określić miejsce, czas, rozmiar, zakres czegoś; 3. powierzyć komuś jakąś funkcję, jakieś,
 • Znaczenie Wystrzelać Definicja: powyżej co; 2. strzelając pozabijać gdzie wszystkich ludzi albo zwierzęta; 3. strzelając zużyć wszystkie pociski,
 • Znaczenie Wyrzutnia Definicja: pocisków rakietowych, torped, do wyrzucania bomb, instalowane na okrętach, samolotach, wozach bojowych albo w bazach lądowych; 2,
 • Znaczenie Wieniec Definicja: z kwiatów, liści, kłosów i tym podobne; 2. kolisty element albo szereg elementów nanizanych na coś, związanych, splecionych na kształt,
 • Znaczenie Walić Definicja: czegoś; burzyć, rozwalać, przewracać coś; 2. uderzać mocno, bić, tłuc, grzmocić, zadawać razy, ciosy, mocno stukać, łomotać; 3. rzucać,
 • Znaczenie Wiersz Definicja: ukształtowany poprzez rytm, regularnie również poprzez rym; 2. odcinek metryczny w mowie wiązanej, wyodrębniony graficznie, stanowiący,
 • Znaczenie Wiązka Definicja: zespół przewodów tworzących konstrukcyjną całość, przystosowanych do działania jako jeden przewód albo jako kilka przewodów,
 • Znaczenie Wprawić Definicja: obsadzić w ramę, w oprawę; 2. wywołać stworzenie jakiegoś stanu, spowodować jakiś stan fizyczny albo psychiczny; 3. ćwiczeniami wdrożyć,
 • Znaczenie Wywrót Definicja: poprzez wiatr; 2. figura akrobacji lotniczej polegająca na odwróceniu samolotu na plecy i na wyprowadzeniu go półpętlą w dół do lotu,
 • Znaczenie Włośnica Definicja: zielna z rodz. traw, rozpowszechniona raczej na obszarach tropikalnych i subtropikalnych półkuli północnej; 2. przewlekła dolegliwość,
 • Znaczenie Węzeł Definicja: poprzez związanie sznura, liny albo dwu, kilku, wielu sznurów, lin i tym podobne; 2. miejsce, miejscowość, gdzie się zbiegają, krzyżują,
 • Znaczenie Wyrocznia Definicja: autorytetem w pewnym środowisku; 2. przepowiednia przyszłości, proroctwo; 3. w starożytności miejsce kultu, przeważnie przy świątyniach,
 • Znaczenie Wyzwać Definicja: 1. wezwać do wzięcia udziału w walce, zapasach, grze i tym podobne; 2. obrzucać kogoś wyzwiskami, wymyślać komuś używając obelżywych słów,
 • Znaczenie Wodnik Definicja: w morzach, jeziorach, rzekach; 2. wędrowny ptak z rodz. chruścieli, o upierzeniu brunatnym, plamistym, po bokach czarnym z białymi pręgami,
 • Znaczenie Wrzeć Definicja: odpowiedniej temperaturze, gotować się; 2. burzyć się, pienić się, kłębić się; 3. doznawać gwałtownych, namiętnych uczuć, być wzburzonym,
 • Znaczenie Wycinek Definicja: większej całości; 2. artykuł, felieton, informacja, ilustracja wycięta z pisma, gazety; 3. tkanka wycięta z żywego organizmu w celu,
 • Znaczenie Wersja Definicja: przedstawienia danej kwestie; jedno z kilku ujęć, opracowań tego samego utworu literackiego, muzycznego, plastycznego; 2. jedna z kilku,
 • Znaczenie Wziernik Definicja: najczęściej w kształcie rurki, wykonany z metalu albo tworzywa sztucznego, umożliwiający oglądanie jam ciała i narządów albo wykonywanie,
 • Znaczenie Włóka Definicja: rolnicze złożone z kilku żelaznych albo drewnianych belek połączonych łańcuchami albo cięgłami, wykorzystywane do wyrównywania i kruszenia,
 • Znaczenie Wręga Definicja: połączeniach na zakładkę albo jako przylga; 2. obiekt konstrukcyjny kadłuba statku powietrznego albo wodnego, usztywniający go w przekroju,
 • Znaczenie Węgierka Definicja: obywatelka Węgier; 2. odmiana śliwy, drzewo albo krzew o eliptycznych liściach, białych kwiatach i fioletowych owocach,
 • Znaczenie Wybór Definicja: pewnej liczby osób, rzeczy; 2. zespół, zbiór dobranych pod pewnym względem elementów, o, co zostało niektóre; 3. wybieranie kogoś na,
 • Znaczenie Wyraz Definicja: jednostkowy element materialny albo klasę jednorodnych elementów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy, wyrażający,
 • Znaczenie Wyprawa Definicja: naukowym, turystycznym, wojennym; 2. ekipa osób z odpowiednim ekwipunkiem odbywająca taką podróż; 3. bielizna, pościel, ubranie, sprzęty.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Wyprawa, Wyraz, Wybór, Węgierka, Wręga, Włóka, Wziernik, Wersja, Wycinek, Wrzeć, Wodnik, Wyzwać, Wyrocznia, Węzeł, Włośnica, Wywrót, Wprawić, Wiązka, Wiersz znaczenie.

Co to jest Wyprawa, Wyraz, Wybór, Węgierka, Wręga, Włóka, Wziernik wyjaśnienie.