ciążą przed leczenie definicja
Jak leczyć Leczenie przed ciążą? Czym jest ubytków przed poczęciem dziecka? Możliwe, iż wchodzi tu.

Czy przydatne?

Definicja Leczenie przed ciążą

Co znaczy: Leczenie przed ciążą Dlaczego tak istotne jest wyleczenie ubytków przed poczęciem dziecka? Możliwe, iż wchodzi tu w grę stereotyp, iż w czasie ciąży zęby psują się znacząco bardziej, niż normalnie. Stereotyp ten nie jest prawdziwy. Jeżeli przyszła matka będzie właściwie dbać o higienę j. ustnej i często, w przypadku potrzeby leczyć zęby, to pogorszenie stanu uzębienia jej nie grozi. Możliwe jest także, iż chodzi tu o swoistą profilaktykę kobiet w ciąży. W tym czasie organizm kobiety podlega gwałtownym przemianom. Występują znaczące zmiany w równowadze hormonalnej. Wymienia się nastrój i ogniskowanie priorytetów u kobiet. Tym samym spada (w hierarchii wartości) potrzeba zabiegania o dobry stan j. ustnej. A wyleczone zęby, to potencjalnie mniejsze kłopoty w momencie ciąży i połogu. Oprócz tego wielu zabiegów stomatologicznych nie należy wykonywać w czasie ciąży na przykład ekstrakcji. Przez wzgląd na tym leczenie jest utrudnione a czasami wręcz niemożliwe