altruizm definicja
Co to jest Altruizm. Co oznacza czynienie dobra innym lu­dziom, postawa wrażliwości na potrzeby.

Czy przydatne?

Definicja Altruizm

W diecie zastosowanie altruizm: Altruizm - zachowanie zorientowane na bezinteresowne czynienie dobra innym lu­dziom, postawa wrażliwości na potrzeby innych, gotowość do ich zaspokajania. Waż­nym czynnikiem kształtowania a. u dzieci i młodzieży jest dostarczanie odpowiednich wzorów postępowania poprzez dorosłych, w tym również ? doświadczanie zachowań altruistycznych ze strony rodziców i innych dorosłych opiekunów

Czym jest Altruizm znaczenie w Słownik składniki A .

Co znaczy Azbestoza:
Słownik Azbestoza - pylica azbestowa, dolegliwość wywołana wniknięciem do organizmu włókienek azbestu; objawia się zwłóknieniem płuc, prowadzi do niewydolności oddechowej i nowotworów altruizm.
Co znaczy Automatyzm:
Słownik umiejętność niektórych narządów do funkcjonowania bez kontroli osrodkowego układu nerwowego na przykład czynność serca, perystaltyka jelit. Definicja automatyzmu dotyczy także określania czynności altruizm.
Co znaczy Absorbancja:
Słownik współczynnik absorpcji (pochłaniania) światła, służący w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji w roztworze; a. jest funkcją liczby cząsteczek absorbujących promieniowanie, znajdujących altruizm.
Co znaczy Amnezja:
Słownik niepamięć); luka pamięciowa; niepamięcią może być objęty różnie długi moment, od kilku min. do kilku miesięcy. Zmiany takie występują w schorzeniach połączonych z zaburzeniami świadomości, na altruizm.
Co znaczy Asekuracja:
Słownik zabezpieczenie przed nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie wykonywania ćwiczeń ruchowych. Wyróżnia się asekurację bierną, kiedy asekurujący nie ma bezpośredniego kontaktu z ćwiczącym, asekurację czynną altruizm.
  • Dodano:
  • Autor: