skala apgar definicja
Co to jest Apgar skala. Co oznacza 1953 r. powszechnie służąca do oceny stanu zdrowia noworodka.

Czy przydatne?

Definicja Apgar skala

W diecie zastosowanie apgar skala: Apgar skala - skala opracowana poprzez Wirginię Apgar w 1953 r. powszechnie służąca do oceny stanu zdrowia noworodka bezpośrednio po urodzeniu (1, 3, 5, 10 minuta życia, a stosunkowo potrzeby dłużej) i określenia wskazań do rozpoczęcia i kontynuacji resuscytacji. Obejmuje ona ocenę: czynności serca, oddechu, napięcia mięśniowego, zabarwienia skóry i reakcji obronnej na drażnienie błony śluzowej nosa. Oceny dokonuje się w punktacji od O do 2 punktów. Max. suma punktów 10 świadczy o dobrym stanie zdrowia noworod­ka (p. tab. ? Ocena noworodka wg skali Apgar). Aktualnie uważane jest, iż tylko bardzo niskie wartości w skali Apgar - 3 i poniżej (noworodek blady, wiotki, nieoddychający, ze zwolnioną czynnością serca), i utrzymujące się ponad 10, a nawet 15 min. rokują źle zarówno co do życia dziecka, jak i wy­stępowania u niego w przyszłości trwałych objawów uszkodzenia mózgu. Noworodki z wartością w skali Apgar 3 ? 5 (sine, wolno, nieregularnie oddychające i z obniżonym napięciem mięśniowym) wyrównującą się przed 10 minutą życia rozwijają się zazwyczaj w przyszłości poprawnie. Niskie wartości w skali Apgar utrzymujące się w okresie ponad 10 min. nie przesądza­jąc same poprzez się o złej prognozie roz­wojowej dziecka, powinny jednak być syg­nałem alarmowym dla neonatologa i stano­wić uzasadnione wskazanie do włączenia takich dzieci do ekipy zagrożenia okołoporodowego, w szczególności wówczas gdy w póź­niejszym okresie noworodkowym wystąpią inne symptomy zaburzenia czynności mózgu

Czym jest Apgar skala znaczenie w Słownik składniki A .

Co znaczy Akupresura:
Słownik punktowy; refleksoterapia; chińska nazwa ? shiatsu; tsu-ponieważ); sposób lecznicza pochodząca od akupunktury. Bazuje na mechanicznym pobudzaniu (ugniataniu, masowaniu) odpowiednich punktów na ciele apgar skala co to jest.
Co znaczy Antybiotyki:
Słownik związki pochodzenia naturalnego i, coraz częściej, związki uzyskane wskutek chemicznej albo mikrobiologicznej modyfikacji związków naturalnych. Wywierają działanie przeciwbakteryjne przez uszkadzanie apgar skala definicja.
Co znaczy Arterioskleroza:
Słownik polegająca na pojawianiu się zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętr­nej i środkowej tętnic. Rozpoczyna się od wysypkowatego gromadzenia lipidów, zmian zwyrodnieniowych w naczyniach apgar skala co znaczy.
Co znaczy Adenowirusy:
Słownik zakażenia adenowirusami mogą przebiegać bezpostaciowo. Symptomy kliniczne zakażenia a. u niemowląt i małych dzieci to raczej ostre zapalenie gardła z gorączką, zupalenie płuc, u dzieci starszych apgar skala słownik.
Co znaczy Alfabet Palcowy:
Słownik alfabet daktylny); mechanizm znaków literowych wykorzystywany do porozumiewania się z osobami niesłyszącymi. Każdej literze pisma odpowiada w a.p. układ palców (w niektórych systemach mowy manualnej apgar skala znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: