skala apgar definicja
Co to jest Apgar skala. Co oznacza 1953 r. powszechnie służąca do oceny stanu zdrowia noworodka.

Czy przydatne?

Definicja Apgar skala

W diecie zastosowanie apgar skala: Apgar skala - skala opracowana poprzez Wirginię Apgar w 1953 r. powszechnie służąca do oceny stanu zdrowia noworodka bezpośrednio po urodzeniu (1, 3, 5, 10 minuta życia, a stosunkowo potrzeby dłużej) i określenia wskazań do rozpoczęcia i kontynuacji resuscytacji. Obejmuje ona ocenę: czynności serca, oddechu, napięcia mięśniowego, zabarwienia skóry i reakcji obronnej na drażnienie błony śluzowej nosa. Oceny dokonuje się w punktacji od O do 2 punktów. Max. suma punktów 10 świadczy o dobrym stanie zdrowia noworod­ka (p. tab. ? Ocena noworodka wg skali Apgar). Aktualnie uważane jest, iż tylko bardzo niskie wartości w skali Apgar - 3 i poniżej (noworodek blady, wiotki, nieoddychający, ze zwolnioną czynnością serca), i utrzymujące się ponad 10, a nawet 15 min. rokują źle zarówno co do życia dziecka, jak i wy­stępowania u niego w przyszłości trwałych objawów uszkodzenia mózgu. Noworodki z wartością w skali Apgar 3 ? 5 (sine, wolno, nieregularnie oddychające i z obniżonym napięciem mięśniowym) wyrównującą się przed 10 minutą życia rozwijają się zazwyczaj w przyszłości poprawnie. Niskie wartości w skali Apgar utrzymujące się w okresie ponad 10 min. nie przesądza­jąc same poprzez się o złej prognozie roz­wojowej dziecka, powinny jednak być syg­nałem alarmowym dla neonatologa i stano­wić uzasadnione wskazanie do włączenia takich dzieci do ekipy zagrożenia okołoporodowego, w szczególności wówczas gdy w póź­niejszym okresie noworodkowym wystąpią inne symptomy zaburzenia czynności mózgu

Czym jest Apgar skala znaczenie w Słownik składniki A .

Co znaczy Apiterapia:
Słownik stosowanie produktów zbieranych, przetwarzanych albo wydzielanych poprzez pszczoły w zapobieganiu i leczeniu chorób. Należy do nich pyłek kwiatowy (wytwór zebrany poprzez pszczoły), propolis, miód apgar skala co znaczy.
Co znaczy Abulia:
Słownik woli. Zaburzenie to, zależnie od stopnia nasilenia, uniemożliwia choremu podejmowanie działań. Przy sporym nasileniu abulii nawet proste czynności codzienne, jak wstanie z łóżka, mycie się, są apgar skala krzyżówka.
Co znaczy Altruizm:
Słownik zachowanie zorientowane na bezinteresowne czynienie dobra innym lu­dziom, postawa wrażliwości na potrzeby innych, gotowość do ich zaspokajania. Waż­nym czynnikiem kształtowania a. u dzieci i apgar skala co to jest.
Co znaczy Atopia:
Słownik dziedzicznie uwarunkowana skłonność do reakcji anafilaktycznej (u 60 ? 70% chorych istnieją w rodzinie dolegliwości atopowe). Etiopatogeneza wciąż jeszcze nie jest w pełni wyjaśniona. Istnieje zespół apgar skala słownik.
Co znaczy Aparat Golgiego:
Słownik Stos cystern zbudowanych z błon białkowo-lipidowych. Zadaniem aparatu Golgiego jest modyfikowanie struktury białek wytwarzanych poprzez komórkę i wysyłanie tych białek w przeznaczone dla nich miejsca apgar skala czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: