aplazja definicja
Co to jest Aplazja. Co oznacza organogenezy albo także zanik narządu w następstwie straty.

Czy przydatne?

Definicja Aplazja

W diecie zastosowanie aplazja: Aplazja - brak rozwoju narządu wskutek zaburzeń organogenezy albo także zanik narządu w następstwie straty umiejętności do odnowy

Czym jest Aplazja znaczenie w Słownik składniki A .

Co znaczy Absorbancja:
Słownik współczynnik absorpcji (pochłaniania) światła, służący w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji w roztworze; a. jest funkcją liczby cząsteczek absorbujących promieniowanie, znajdujących aplazja.
Co znaczy Abulia:
Słownik woli. Zaburzenie to, zależnie od stopnia nasilenia, uniemożliwia choremu podejmowanie działań. Przy sporym nasileniu abulii nawet proste czynności codzienne, jak wstanie z łóżka, mycie się, są aplazja.
Co znaczy Autyzm:
Słownik się od rzeczywistości zamknięcie we własnym świecie nierealnych przeżyć i doznań. Występuje w przebiegu schizofrenii, w mniejszym nasileniu u osób z nieprawidłowym postępem osobowości (fantaści aplazja.
Co znaczy Abioseston:
Słownik zawiesina rozłożonych szczątków organicznych i nieorganicznych z wietrzejących skał; nieożywiona część ? sestonu; nadmiar wywołuje zmętnienie wody, ogranicza dopływ światła, wymienia warunki cieplne aplazja.
Co znaczy Apetyt:
Słownik łaknienia nie jest chorobą, lecz symptomem, który może towarzyszyć wielu chorobom. Dolegliwość albo zmęczenie prawie zawsze wywołuje utratę łaknienia. Przejściowy brak apetytu może być wywołany aplazja.
  • Dodano:
  • Autor: