atest definicja
Co to jest Atest. Co oznacza albo materiału i potwierdzający ich zgodność z normami i.

Czy przydatne?

Definicja Atest

W diecie zastosowanie atest: Atest - dokument określający właściwości gotowego wyrobu albo materiału i potwierdzający ich zgodność z normami i obowiązującymi w Polsce przepisami. Atesty wydawane są poprzez upoważnione do tego instytucje, w zależności od rodzaju wyrobu albo materiału i jego przeznaczenia. Atest stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na produkcję, sprowadzanie z zagranicy i sprzedaż. Jest gwarancją bezpiecznego użytkowania danego wyrobu

Czym jest Atest znaczenie w Słownik składniki A .

Co znaczy Antygen:
Słownik Antygen - substancja prowokująca organizm do wytwarzania przeciwciał atest.
Co znaczy Aplazja:
Słownik Aplazja - brak rozwoju narządu wskutek zaburzeń organogenezy albo także zanik narządu w następstwie straty umiejętności do odnowy atest.
Co znaczy Automatyzm:
Słownik umiejętność niektórych narządów do funkcjonowania bez kontroli osrodkowego układu nerwowego na przykład czynność serca, perystaltyka jelit. Definicja automatyzmu dotyczy także określania czynności atest.
Co znaczy Alkaptonuria:
Słownik genetycznie uwarunkowany defekt oksydazy homogentyzynowej. Rozpoznanie: u niemowlęcia ? ciemne zabarwienie moczu; w II dekadzie życia ? ochronoza (ciemna pigmentacja chrząstek, ścięgien, więzadeł atest.
Co znaczy Addycja:
Słownik Addycja - Odmiennie insercja - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (lub kilku) do łańcucha DNA atest.
  • Dodano:
  • Autor: