atropina definicja
Co to jest Atropina. Co oznacza psiankowatych; służąca jako lek hamujący czynności gruczołów.

Czy przydatne?

Definicja Atropina

W diecie zastosowanie atropina: Atropina - silnie trujący alkaloid tropanowy z roślin psiankowatych; służąca jako lek hamujący czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego i jako odtrutka w zatruciu pestycydami ? estrami organicznymi kwasu fosforowego i w chorobie Parkinsona; antagonista acetylocholiny (rozszerza źrenice)

Czym jest Atropina znaczenie w Słownik składniki A .

Co znaczy Antygen:
Słownik Antygen - substancja prowokująca organizm do wytwarzania przeciwciał atropina.
Co znaczy Abdukcja:
Słownik Abdukcja - ruch części ciała, wskutek którego oddala się ona od osi ciała albo, w razie kończyny, od osi kończyny (odwodzenie palców atropina.
Co znaczy Angiografia:
Słownik sposób diagnostyczna, która bazuje na wprowadzeniu do układu tętniczego i żylnego i chłonnego odpowiednich środków cieniujących z następowym wykonaniem badania radiologicznego. Badanie to wykonuje atropina.
Co znaczy Autyzm:
Słownik się od rzeczywistości zamknięcie we własnym świecie nierealnych przeżyć i doznań. Występuje w przebiegu schizofrenii, w mniejszym nasileniu u osób z nieprawidłowym postępem osobowości (fantaści atropina.
Co znaczy Antybiotyki:
Słownik związki pochodzenia naturalnego i, coraz częściej, związki uzyskane wskutek chemicznej albo mikrobiologicznej modyfikacji związków naturalnych. Wywierają działanie przeciwbakteryjne przez uszkadzanie atropina.
  • Dodano:
  • Autor: