bakterioliza definicja
Co to jest Bakterioliza. Co oznacza rozpuszczeniu komórki bakteryjnej w konsekwencji działania.

Czy przydatne?

Definicja Bakterioliza

W diecie zastosowanie bakterioliza: Bakterioliza - zdarzenie opierające na uszkodzeniu albo rozpuszczeniu komórki bakteryjnej w konsekwencji działania czynników chemicznych, fizycznych albo biologicznych; do czynników biologicznych zalicza się na przykład enzymy trawienne komórek fagocytujących czy lizozym ? enzym występujący w płynach ustrojowych zwierząt wyższych, a również przeciwciała; działanie bakteriolityczne mają liczne leki, detergenty i sporo związków chemicznych; z czynników fizycznych można wymienić ultradźwięki czy wybrane rodzaje promieniowania

Czym jest Bakterioliza znaczenie w Słownik składniki B .

Co znaczy Bliźnięta Monozygotyczne:
Słownik monozygotyczne - bliźnięta jednojajowe, bliźnięta monozygotyczne, które powstają z jednej zapłodnionej komórki jajowej, jeżeli zygota podzieli się na dwa zarodki w trakcie pierwszych dwóch tygodni bakterioliza.
Co znaczy Bliźnięta:
Słownik osobniki rozwijające się wskutek tej samej ciąży, z jednej albo dwóch komórek jajowych; termin służący zazwyczaj w odniesieniu do gatunków ssaków, u których regułą są ciąże pojedyncze, na przykład u bakterioliza.
Co znaczy Bakteria:
Słownik jednokomórkowy drobnoustrój znajdujący się w systematyce na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego. Złożona jest z 3 zasadniczych przedmiotów, błony komórkowej, cytoplazmy i substancji bakterioliza.
Co znaczy Badanie Cytologiczne:
Słownik cytologiczne - mikroskopowe poszukiwanie komórek nowotworowych w rozmazach z błony śluzowej, w wydzielinach i próbkach tkanek; badanie rozmazu z szyjki macicy w celu stwierdzenia zakażenia chorabą bakterioliza.
Co znaczy Bliźnięta Jednojajowe:
Słownik jednojajowe - bliźnięta monozygotyczne,które powstają z jednej zapłodnionej komórki jajowej, jeżeli zygota podzieli się na dwa zarodki w trakcie pierwszych dwóch tygodni ciąży; b. j. mają takie same bakterioliza.
  • Dodano:
  • Autor: