dizygotyczne bliźnięta definicja
Co to jest Bliźnięta dizygotyczne. Co oznacza zapłodnionych wieloma plemnikami, wobec czego stopień.

Czy przydatne?

Definicja Bliźnięta dizygotyczne

W diecie zastosowanie bliźnięta dizygotyczne: Bliźnięta dizygotyczne - które powstają z dwóch jaj zapłodnionych wieloma plemnikami, wobec czego stopień ich podobieństwa genetycznego jest taki, jak w każdej innej parze rodzeństwa, mogą także być odmiennej płci; bliźnięta tego typu mogą powstawać także z większej liczby jaj

Czym jest Bliźnięta dizygotyczne znaczenie w Słownik składniki B .

Co znaczy Blednica:
Słownik Blednica - dawna nazwa niektórych typów niedokrwistości (szczególnie u młodych kobiet bliźnięta dizygotyczne.
Co znaczy Błędnik Kostny:
Słownik kostna obudowa ? błędnika błoniastego, układ jam i kanałów odpowiadających ukształtowaniem elementom błoniastym; złożona jest z kanałów półkolistych, kanału spiralnego (ślimaka kostnego) i bliźnięta dizygotyczne.
Co znaczy Bakteria:
Słownik jednokomórkowy drobnoustrój znajdujący się w systematyce na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego. Złożona jest z 3 zasadniczych przedmiotów, błony komórkowej, cytoplazmy i substancji bliźnięta dizygotyczne.
Co znaczy Bioenergioterapia:
Słownik zasób rezerw energetycznych w organizmie, które mogą być przekazywane w celu wyrównywania ich niedoboru albo zachwianej równowagi. Bioenergoterapia jest rodzajem psychoterapii przekazywanej choremu bliźnięta dizygotyczne.
Co znaczy Brodawka:
Słownik ogólna nazwa niewielkiej (w relacji do rozmiarów ciała) i na ogół wyraźnie odgraniczonej wyniosłości na powierzchni ciała albo narządu zwierzęcia, o różnym pochodzeniu i funkcji, na przykład bliźnięta dizygotyczne.
  • Dodano:
  • Autor: