brzusiec definicja
Co to jest Brzusiec. Co oznacza środkowa część mięśnia szkieletowego; zaczyna się ścięgnem.

Czy przydatne?

Definicja Brzusiec

W diecie zastosowanie brzusiec: Brzusiec - kurczliwa, zawierająca komórki mięśniowe środkowa część mięśnia szkieletowego; zaczyna się ścięgnem startowym i przechodzi w ścięgno końcowe (albo pośrednie, jeżeli połączony jest z następnym b.); w mięśniach o wrzecionowatej formie nazywany bywa głową mięśnia

Czym jest Brzusiec znaczenie w Słownik składniki B .

Co znaczy Blindyzmy:
Słownik zachowań charakterystyczne dla osób niewidomych, na przykład trzaskanie palcami albo kląskanie językiem w trakcie chodzenia, ułatwiające orientację w przestrzeni dzięki odbiciu fali dźwiękowej albo brzusiec.
Co znaczy Biotop:
Słownik Biotop - nieożywione środowisko życia organizmów różnych gatunków (biocenozy brzusiec.
Co znaczy Bakterioliza:
Słownik zdarzenie opierające na uszkodzeniu albo rozpuszczeniu komórki bakteryjnej w konsekwencji działania czynników chemicznych, fizycznych albo biologicznych; do czynników biologicznych zalicza się na brzusiec.
Co znaczy Biopsja:
Słownik metod pobierania materiału z tkanek do badania mikroskopowego. Materiał pobiera się dzięki różnego rodzaju szczypczyków chwytnych, ścinających pętli albo skalpelem. Stosowana jest także sposób brzusiec.
Co znaczy Blednica:
Słownik Blednica - dawna nazwa niektórych typów niedokrwistości (szczególnie u młodych kobiet brzusiec.
  • Dodano:
  • Autor: