chemioterapia definicja
Co to jest Chemioterapia. Co oznacza niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki.

Czy przydatne?

Definicja Chemioterapia

W diecie zastosowanie chemioterapia: Chemioterapia - pokonywanie chorób infekcyjnych poprzez niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki wprowadzanych do organizmu leków przeciwbakteryjnych i dolegliwości nowotworowej poprzez niszczenie komórek nowotworowych środkami chemicznymi. Opierając się na budowie chemicznej i mechanizmie działania cytostatyki można podzielić na następujące ekipy: a) leki alkilujące (na przykład cyklofosfamid, ifosfamid, chlormetyna, karmustyna, cisplatyna i in.), b) antymetabolity (((na przykład metotreksat, fluorouracyl, merkaptopuryna i in.), c) antybiotyki przeciwnowotworowe (((((na przykład daktynomycyna, bleomycyna), d) leki hamujące mitozę komórki (((((((na przykład winkrystyna, winblastyna, etopozyd i in.), e) cytostatyki o złożo­nym mechanizmie działania (((((((((na przykład prokarba-zyna i in.)

Czym jest Chemioterapia znaczenie w Słownik składniki C .

Co znaczy Cechy Płciowe Wtórne:
Słownik Cechy płciowe wtórne - zespół cech charakterystycznych dla płci, ujawniających się w innych niż układ rozrodczy częściach ciała, kształtowanych pod wpływem hormonów płciowych chemioterapia.
Co znaczy Cefalosporyny:
Słownik Cefalosporyny - antybiotyki bakteriobójcze o budowie plaktamowej, pochodne kwasu 7-aminocefalosporynowego. System działania taki jak penicylin chemioterapia.
Co znaczy Choroby Dziedziczne:
Słownik Dolegliwości dziedziczne - występujące rodzinnie dolegliwości, których stworzenie uzależnione jest od czynników genetycznych chemioterapia.
Co znaczy Chloroplasty:
Słownik organizmy komórkowe charakterystyczne dla roślin i niektórych protistów. Należą one do plastydów zawierający zielony barwnik chlorofil i są strukturą, gdzie zachodzi mechanizm fotosyntezy. W jego chemioterapia.
Co znaczy Choroba Perthesa:
Słownik perthesa - (martwica jałowa kości udowej); dolegliwość obserwowana w wieku 4 do 10 lat, częściej u chłopców. Pierwsze symptomy to ból w obrębie biodra albo kolana, utykanie z oszczędzaniem kończyny chemioterapia.
  • Dodano:
  • Autor: