chimera definicja
Co to jest Chimera. Co oznacza ch. roślinna może się składać z tych samych genotypów jądrowych, ale.

Czy przydatne?

Definicja Chimera

W diecie zastosowanie chimera: Chimera - osobnik zbudowany z genetycznie różnych komórek; ch. roślinna może się składać z tych samych genotypów jądrowych, ale z mieszaniny genetycznie różnych plastydów; chimera heterologiczna utworzona jest z komórek albo tkanek różnych gatunków (na przykład wskutek szczepienia roślin); ch. zwierzęca powstaje wskutek połączenia się na inicjalnych etapach embriogenezy w jednego osobnika odrębnych genetycznie zarodków albo wskutek wprowadzenia do zarodka totipotencjalnych komórek macierzystych innego osobnika, czasami obcego gatunku

Czym jest Chimera znaczenie w Słownik składniki C .

Co znaczy Choroby Prionowe:
Słownik Dolegliwości prionowe - dolegliwości wywoływane poprzez priony chimera.
Co znaczy Chwiejność Uczuciowa:
Słownik uczuciowa - (labilność uczuciowa); łatwość przechodzenia od jednych stanów uczuciowych do skrajnie przeciwnych związana z sporą zależnością emocjonalną. U osób dorosłych cwiejność uczuciowa chimera.
Co znaczy Cechy Płciowe Wtórne:
Słownik Cechy płciowe wtórne - zespół cech charakterystycznych dla płci, ujawniających się w innych niż układ rozrodczy częściach ciała, kształtowanych pod wpływem hormonów płciowych chimera.
Co znaczy Celiakia:
Słownik dolegliwość przewodu pokarmowego o podłożu immunologicznym występująca raczej u niemowląt i małych dzieci; wywołana genetycznym defektem przemiany białek, z wtórnym zaburzeniem wchłaniania tłuszczów chimera.
Co znaczy Ciśnienie Osmotyczne:
Słownik osmotyczne - powstające między płynami o różnym stężeniu rozpuszczonych w nich substancji oddzielonych od siebie błoną półprzepuszczalną, to oznacza przepuszczalną dla wody, lecz nie przepuszczalną chimera.
  • Dodano:
  • Autor: