decybel definicja
Co to jest Decybel (db). Co oznacza mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców.

Czy przydatne?

Definicja Decybel (db)

W diecie zastosowanie decybel (db): Decybel (db) - logarytmiczna jednostka wielkości, w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych służących do oceny wrażliwości progowej. Decybel nie posiada bezwzględnej wartości; jest wartością umowną. Służy także do mierzenia natężenia hałasu

Czym jest Decybel (db znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Diagnostyka Prenatalna:
Słownik prenatalna - rozpoznawanie dolegliwości płodu przed urodzeniem. Do chorób dających się rozpoznawać przed urodzeniem należą: zespoły uwarunkowane aberracjami chromosomalnymi, wybrane dolegliwości decybel (db) co to jest.
Co znaczy Dojrzewanie:
Słownik Dojrzewanie - (pokwitanie) moment życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością decybel (db) definicja.
Co znaczy Drobnoustroje:
Słownik więc mikroorganizmy - (odmiennie zarazki, mikroby - nazwa wychodząca z użycia - z gr. mikros - mały, bios - życie). Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach), do decybel (db) co znaczy.
Co znaczy Dyskalkulia:
Słownik trudności albo niemożność opanowania podstawowych pojęć i operacji matematycznych, występujące u dzieci z prawidłowym postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i poprawnie nauczanych decybel (db) słownik.
Co znaczy Dysgrafia:
Słownik trudności albo niemożność opanowania zdolności pisania występujące u dzieci z prawidłowym, a nawet ponad przeciętnej postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i poprawnie nauczanych decybel (db) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: