decybel definicja
Co to jest Decybel (db). Co oznacza mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców.

Czy przydatne?

Definicja Decybel (db)

W diecie zastosowanie decybel (db): Decybel (db) - logarytmiczna jednostka wielkości, w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych służących do oceny wrażliwości progowej. Decybel nie posiada bezwzględnej wartości; jest wartością umowną. Służy także do mierzenia natężenia hałasu

Czym jest Decybel (db znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Depo-Provera:
Słownik Depo-provera - środek antykoncepcyjny o najwyższej skuteczności; jednorazowe wstrzyknięcie hormonu decybel (db).
Co znaczy Dwujęzyczność:
Słownik bilingwizm); termin stosowany w dwóch różnych znaczeniach: do ustalenia doskonałego opanowania dwóch języków i posługiwania się nimi z jednakową łatwością i do ustalenia zaburzeń rozwoju mowy decybel (db).
Co znaczy Dysgrafia:
Słownik trudności albo niemożność opanowania zdolności pisania występujące u dzieci z prawidłowym, a nawet ponad przeciętnej postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i poprawnie nauczanych decybel (db).
Co znaczy Dysfagia:
Słownik ustalenie oznaczające truaności albo niemożność połykania (przechodzenia pokarmów albo płynów z j. ustnej i gardło i przełyk do żołądka). Może być wywołana wieloma powodami, zarówno o charakterze decybel (db).
Co znaczy Dysmorfofobia:
Słownik dręczący lęk i natrętna myśl o własnej brzydocie. Uporczywe analizowanie na przykład kształtu własnego nosa, niewłaściwego układu ust, odstających uszu. Symptom ten najczęściej spotykany jest w decybel (db).
  • Dodano:
  • Autor: