prenatalna diagnostyka definicja
Co to jest Diagnostyka prenatalna. Co oznacza przed urodzeniem. Do chorób dających się rozpoznawać.

Czy przydatne?

Definicja Diagnostyka prenatalna

W diecie zastosowanie diagnostyka prenatalna: Diagnostyka prenatalna - rozpoznawanie dolegliwości płodu przed urodzeniem. Do chorób dających się rozpoznawać przed urodzeniem należą: zespoły uwarunkowane aberracjami chromosomalnymi, wybrane dolegliwości metaboliczne wrodzone, wybrane wady ośrodkowego układu nerwowego, dolegliwości sprzężone z płcią

Czym jest Diagnostyka prenatalna znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Dyskalkulia:
Słownik trudności albo niemożność opanowania podstawowych pojęć i operacji matematycznych, występujące u dzieci z prawidłowym postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i poprawnie nauczanych diagnostyka prenatalna.
Co znaczy Dysymulacja:
Słownik świadome ukrywanie objawów chorobowych w celu uzyskania ustalonych korzyści; chęć zaprzestania leczenia, wypisania ze szpitala albo pomniejszenia czujności otoczenia wówczas, chory ma myśli diagnostyka prenatalna.
Co znaczy Drożdże:
Słownik klasy workowców (Ascomycetes) żyjące na owocach, śluzowatych wyciekach roślin, w hodowlach płynów ulegających fermentacji, zimujące w glebie. Mają postać jajowatych, kulistych lub wałeczkowatych diagnostyka prenatalna.
Co znaczy Dziąsła:
Słownik Dziąsła - błona śluzowa j. ustnej pokrywająca wyrostki zębodołowe szczęki i żuchwy i szyjki zębów diagnostyka prenatalna.
Co znaczy Diatermia:
Słownik wytwarzanie ciepła, a więc głębokiego przegrzania tkanek, poprzez wykorzystanie prądów elektrycznych wielkiej częstotliwości. Źródłem prądu są specjalne typy aparatów, z których przewodami płynie on diagnostyka prenatalna.
  • Dodano:
  • Autor: